Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
707962 21/01/2020 11:22:34 HackerMan FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 2520 KB
699721 07/01/2020 00:20:59 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 6352 KB
676893 21/11/2019 13:02:17 Dothanhtai2006 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 93 ms 2660 KB
667500 02/11/2019 21:49:44 DuongNguyenMinh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 2732 KB
525191 08/12/2018 09:00:32 toan2902 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2596 KB
512071 15/11/2018 10:35:23 anhvippro123z FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
486683 11/10/2018 20:59:19 soloking FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2728 KB
451389 16/08/2018 10:38:05 HHHHHHHH FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 78 ms 2576 KB
450578 14/08/2018 15:33:10 jsomebodywtbl FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 343 ms 5756 KB
348211 30/10/2017 10:52:18 hoan2k1 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2928 KB
333266 10/10/2017 16:05:55 nguyenphu63333 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 78 ms 2536 KB
300517 02/08/2017 10:38:20 dvn11th FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
285320 04/06/2017 09:17:16 lshuutoan FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 78 ms 2484 KB
260094 18/03/2017 09:32:53 doituyentin FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
236773 30/12/2016 17:10:20 Demo2000 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
231183 10/12/2016 21:32:26 doanphuduc94 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 78 ms 2484 KB
185130 30/09/2016 09:36:39 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
185129 30/09/2016 09:34:21 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 1136 KB
185127 30/09/2016 09:33:17 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 1724 KB
185124 30/09/2016 09:29:17 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 4020 KB
185122 30/09/2016 09:27:37 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 78 ms 1092 KB
124364 11/03/2016 22:42:38 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 656 ms 5196 KB
124306 11/03/2016 17:48:51 phuleethanh FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 687 ms 4404 KB
120619 20/02/2016 07:15:07 AdminNTU FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 3120 KB
91631 12/11/2015 16:48:43 naruto1491900 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 3092 KB
47486 17/07/2015 23:14:11 thanhdat01234 FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 218 ms 5888 KB
47222 16/07/2015 15:28:54 longnghiem1999 FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
43683 27/06/2015 18:26:47 trandung FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 202 ms 5084 KB
43597 26/06/2015 21:55:18 mikelhpdatke FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 390 ms 4432 KB
43134 24/06/2015 09:15:27 kieuquocdat123 FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 358 ms 4436 KB
43132 24/06/2015 08:48:42 nxphuc FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 171 ms 4540 KB
43130 24/06/2015 07:24:29 ngan FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 46 ms 1812 KB
Back to Top