Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
727603 01/03/2020 17:36:21 Fidisk DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
721950 18/02/2020 09:35:22 ntoan199 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
721858 17/02/2020 22:08:16 Sơna1 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
712353 30/01/2020 23:31:54 dats2007 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
712351 30/01/2020 23:18:54 dats2007 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
707961 21/01/2020 11:22:25 HackerMan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
697902 04/01/2020 15:20:28 limpale1234 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
697816 04/01/2020 14:45:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
697559 04/01/2020 07:59:18 haminh2003 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
696933 03/01/2020 10:43:11 haminh2003 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696849 03/01/2020 09:19:38 vuong123 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
696848 03/01/2020 09:14:27 rsattlpalpha DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
694401 28/12/2019 17:24:06 yolo19yolo DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
678619 22/11/2019 20:54:24 FL_ADC DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
673688 14/11/2019 15:09:48 nhatvuhq98 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
672998 13/11/2019 11:30:00 Lis2il DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
670940 08/11/2019 21:28:49 hitu1901 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
655407 10/10/2019 16:48:27 NQT1998 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655400 10/10/2019 16:38:14 elkunpham DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
643451 20/09/2019 20:18:24 taminhquanno21 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
639246 14/09/2019 23:13:02 lnatuan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
636126 11/09/2019 08:31:39 ct390 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
629048 27/08/2019 14:33:23 ntnvlog DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
628394 25/08/2019 22:07:22 leviettttnh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
624534 21/08/2019 09:53:28 baobao07 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Python 3 Accepted 125 ms 6572 KB
623350 17/08/2019 23:32:01 thaolinh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
616629 04/08/2019 23:11:59 trieutanhung93 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
609710 23/07/2019 15:30:20 ngoctit DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
592887 13/06/2019 23:18:03 masteroffood DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
591234 08/06/2019 23:02:21 cyb3 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
570422 08/04/2019 10:15:28 dangkhoa_pascal DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
567399 30/03/2019 21:39:52 ffrederick DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
559315 12/03/2019 21:16:10 phungduyminh1802 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
558575 11/03/2019 20:12:35 MINHKHANG DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
552277 27/02/2019 16:10:53 vanan9205 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
547677 17/02/2019 10:48:11 nguyenvantien0903 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
518273 23/11/2018 15:35:47 mdan226 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1236 KB
516486 20/11/2018 22:06:24 dropusagi DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
515612 19/11/2018 11:01:21 chuotvip DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
515458 19/11/2018 08:07:53 dropusagi DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
512763 15/11/2018 16:04:09 sungtranna0801 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
512730 15/11/2018 15:46:37 Tran_Thanh_Oai97 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
512072 15/11/2018 10:35:44 anhvippro123z DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
489080 14/10/2018 10:19:38 xikhud DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
478062 01/10/2018 20:48:09 DeBruyne DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477710 01/10/2018 09:58:24 lucdaoquanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
473176 24/09/2018 22:52:14 hitu03 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
471918 22/09/2018 18:15:22 huynhthanhtan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 2436 KB
468729 18/09/2018 08:35:42 LongÇhampion DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
465492 12/09/2018 17:33:35 phamanmaithao10 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
462561 08/09/2018 14:33:31 kakaka DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
461695 07/09/2018 07:32:51 hanhien DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461613 06/09/2018 22:40:44 Leo_Messi_96 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
461590 06/09/2018 22:13:52 thelightvn DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
459828 03/09/2018 23:08:36 BVs_cớp DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
459804 03/09/2018 22:24:40 duong2 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
457770 30/08/2018 20:20:06 duong2 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
456327 28/08/2018 09:23:49 HHHHHHHH DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
448103 08/08/2018 11:13:01 phuongnhi_tran_1206 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
444212 25/07/2018 21:01:15 hoangthuc701 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
414938 08/04/2018 20:52:41 vinhntndu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
395408 09/02/2018 19:29:27 steenguyen DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
393006 31/01/2018 14:58:21 Tunga1 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
392999 31/01/2018 14:51:59 Quân1 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
386208 15/01/2018 21:38:03 long_thathu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
385957 15/01/2018 11:01:44 DangKhich DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
373835 10/12/2017 22:22:03 ducquynhfptk12 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
370673 03/12/2017 00:55:20 anhbannho147vn DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
362414 18/11/2017 16:28:16 tranminh183 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361310 16/11/2017 15:54:28 NMPACM DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
359778 14/11/2017 15:13:26 freepascal DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
355844 09/11/2017 00:46:36 duckunzz DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355643 08/11/2017 20:08:06 huyvuhp DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
348209 30/10/2017 10:52:06 hoan2k1 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
345884 26/10/2017 16:32:23 duckhai2102 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
333821 11/10/2017 09:40:46 21cm DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
332418 09/10/2017 13:13:06 nhpntz0t DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
329748 06/10/2017 08:43:39 duyvtvp1919 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
329745 06/10/2017 08:35:07 nkduc DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
327754 02/10/2017 20:47:24 comrades102 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
325937 30/09/2017 09:53:49 qbeginer DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
319686 19/09/2017 21:36:50 Deepsea DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
317732 15/09/2017 22:53:00 huytmdj DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1244 KB
305615 16/08/2017 16:54:47 iostream DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
304294 13/08/2017 17:54:54 sonnguyen0612 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
304128 13/08/2017 11:12:41 HackerRank DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1208 KB
303903 12/08/2017 17:39:53 leehieeu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Java 8 Accepted 171 ms 17832 KB
303781 12/08/2017 11:16:31 nam288 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
303776 12/08/2017 11:03:21 nam288 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
302775 10/08/2017 14:03:07 thanhquang DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
291718 29/06/2017 16:11:40 z7vahein7z DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
262683 24/03/2017 09:47:24 tuan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262680 24/03/2017 09:42:31 tuan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262676 24/03/2017 09:30:38 tuan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
260103 18/03/2017 09:34:31 doituyentin DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
260092 18/03/2017 09:32:36 doituyentin DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
247630 15/02/2017 21:15:50 Demo2000 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
244930 06/02/2017 19:51:30 chaugiang_97 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
242207 19/01/2017 18:38:27 damsanchv DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
231628 12/12/2016 17:28:10 4everkaka DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
226173 28/11/2016 11:39:24 socodentin DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226019 27/11/2016 22:59:10 huyvuvn DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
226009 27/11/2016 22:48:01 phamvankhanh1516 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225864 27/11/2016 19:47:07 mtientin2 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
224543 25/11/2016 20:55:05 hungdhv97 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
224537 25/11/2016 20:52:23 Hieu_sqtt DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
222230 22/11/2016 17:13:39 tuandatqn95 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
222195 22/11/2016 16:01:13 chaugiang_97 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
222070 22/11/2016 11:25:28 voxuanny32 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
221625 21/11/2016 19:14:05 tmanh17 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
220753 20/11/2016 00:28:23 hieunv1996 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
220750 20/11/2016 00:16:05 hieunv1996 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
218410 16/11/2016 15:05:44 nguyennhan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
217338 14/11/2016 21:20:58 dqhn123 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
214931 11/11/2016 19:02:36 truongtv28 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
210207 03/11/2016 14:08:30 HoVanAnhK58A2 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
209770 02/11/2016 19:52:37 khoinguyentdmu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1244 KB
209632 02/11/2016 16:41:45 tuan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
207228 29/10/2016 14:06:35 dhkhtn DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Java 8 Accepted 171 ms 18036 KB
207209 29/10/2016 13:38:06 dhkhtn DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
199268 19/10/2016 13:11:37 dahaodl DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
198982 18/10/2016 23:11:30 junlexo DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
195925 14/10/2016 10:48:16 ARSENAL1886 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195534 13/10/2016 21:07:37 nkt95bg DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
195531 13/10/2016 21:03:39 qqq DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
195482 13/10/2016 20:15:17 Nhoem DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
195449 13/10/2016 19:43:40 vophuanpig DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
195430 13/10/2016 19:21:07 bopdepzaj DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
194495 12/10/2016 14:05:47 taycuong DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
179091 19/09/2016 21:01:07 bachnxepu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
176293 14/09/2016 15:34:22 dqhungdl DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
172319 09/09/2016 13:42:13 nhoxchipro999 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
171774 08/09/2016 15:09:14 ktx123321 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171754 08/09/2016 14:59:07 awatjkim DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170348 05/09/2016 16:34:38 giacacluong323 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
162688 16/08/2016 13:29:44 middlest DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
158145 03/08/2016 23:12:10 vuvutru DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
150337 06/07/2016 18:42:15 tranvannhancu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
145581 19/06/2016 22:57:31 khangtran DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
130583 11/04/2016 23:17:03 phuchoahodo DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
123640 08/03/2016 12:20:25 TQT DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
119754 16/02/2016 13:53:06 AdminNTU DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119086 13/02/2016 15:42:58 nguyenxuanhaa3 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
110885 07/01/2016 07:35:35 tranquockhanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110059 02/01/2016 22:12:47 cyan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
106207 15/12/2015 19:20:34 minhthuan274 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
106186 15/12/2015 16:02:03 phuleethanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
106173 15/12/2015 15:39:02 phuleethanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
106164 15/12/2015 15:19:18 phuleethanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
101219 05/12/2015 07:41:17 dhenry DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
100407 01/12/2015 21:56:53 miltonbw DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
98072 23/11/2015 14:04:47 Khoidaik DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Python 2 Accepted 46 ms 824 KB
97476 22/11/2015 14:15:41 TCUCGiang DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
94808 18/11/2015 20:28:16 Cherry DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
93598 16/11/2015 12:44:54 nguyenhoatien1996 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
89784 09/11/2015 01:03:10 Hhcckqnl DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89320 07/11/2015 21:20:45 ntanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Java 8 Accepted 250 ms 13520 KB
86352 31/10/2015 20:09:43 thanhpromu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
84228 27/10/2015 20:44:37 ThienCoder DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
81754 22/10/2015 09:25:04 angelo DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
81724 22/10/2015 08:48:39 toan411998 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
80881 20/10/2015 14:14:30 vanhieu_hq DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
80880 20/10/2015 14:14:03 vanhieu_hq DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
80296 19/10/2015 14:40:57 danyenbinh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
75778 07/10/2015 01:26:41 wInD_MtA DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
74827 05/10/2015 19:12:07 Luffyta DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
74800 05/10/2015 18:55:25 nvthanh DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
74526 05/10/2015 10:40:16 hanhlv270597 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
74525 05/10/2015 10:40:08 hanhlv270597 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74504 05/10/2015 10:05:58 h3white DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
74437 05/10/2015 08:07:55 thanhluan0687 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
72600 04/10/2015 15:20:52 nguyenhuutienk56a3 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
72364 04/10/2015 02:48:16 nvtu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
71644 02/10/2015 20:54:19 taycuong DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
71024 01/10/2015 19:39:37 thanhday132 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
70130 30/09/2015 15:26:03 stepde15 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
66079 21/09/2015 22:37:01 haihoangpro DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
65975 21/09/2015 19:44:08 minhtp DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65974 21/09/2015 19:41:47 orbis95 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65754 21/09/2015 02:00:10 congson DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
65753 21/09/2015 01:57:16 congson DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
65752 21/09/2015 01:54:37 congson DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
65747 21/09/2015 01:14:00 congson DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
65296 19/09/2015 22:18:49 nquynhmaichv DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65295 19/09/2015 22:18:49 nquynhmaichv DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64268 17/09/2015 12:55:19 phamhuuthien DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
62660 11/09/2015 23:03:09 MTAZero DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
61871 08/09/2015 20:33:57 cuongyd1 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
56031 24/08/2015 23:32:21 UiM DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
50562 08/08/2015 20:20:24 manhha251 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
50556 08/08/2015 19:02:09 npltv DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
48389 21/07/2015 21:11:42 namlunoy DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
48388 21/07/2015 21:11:13 namlunoy DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
44877 08/07/2015 18:44:31 phuc_doan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
44730 07/07/2015 11:09:26 mikelhpdatke DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
44616 06/07/2015 08:50:37 bacthosan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
44554 05/07/2015 15:28:14 Algo DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
44463 04/07/2015 15:20:19 farmerboy DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44450 04/07/2015 12:00:20 mrtan_lovelife DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
44449 04/07/2015 11:57:37 mrtan_lovelife DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
44445 04/07/2015 11:33:18 Stupid_Dog DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
44404 04/07/2015 01:12:53 the_c DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
44247 02/07/2015 21:50:44 romqn1999 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
44224 02/07/2015 16:47:30 nghethuat102 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 700 KB
44184 01/07/2015 22:05:13 trandung DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
44169 01/07/2015 21:14:46 kieuquocdat123 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 864 KB
Back to Top