Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730350 08/03/2020 15:56:58 Fidisk MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
716718 08/02/2020 10:19:59 duythien123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
706912 18/01/2020 18:14:43 HackerMan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
704474 13/01/2020 22:31:08 dfwapekko MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
702817 11/01/2020 13:21:39 anhnguyen123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
702362 10/01/2020 18:25:59 vuong123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2480 KB
698123 04/01/2020 21:59:46 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
690318 18/12/2019 11:12:07 totanhiep MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
690308 18/12/2019 10:48:00 anhnguyen123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690223 18/12/2019 08:38:48 phuochung2003 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
690222 18/12/2019 08:38:20 vntlam MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
690209 18/12/2019 08:21:04 tannguyen17 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
690186 18/12/2019 07:53:43 _jayll_thelazycoder_ MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690170 18/12/2019 07:28:25 nganngants MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681627 28/11/2019 15:10:57 leviettttnh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
681327 27/11/2019 23:12:51 hoangchisi MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
681267 27/11/2019 22:01:25 lamnguyen5464 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
673070 13/11/2019 14:53:15 elkunpham MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
672055 11/11/2019 15:59:48 nhatvuhq98 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
664372 28/10/2019 16:37:13 NQT1998 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
620699 14/08/2019 09:16:15 baobao07 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
608034 19/07/2019 23:05:48 Midodra MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
605940 12/07/2019 21:31:04 cyb3 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
599217 27/06/2019 11:43:27 rimuru MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
580182 04/05/2019 14:55:14 nguyenvantien0903 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
573118 14/04/2019 17:11:21 dangkhoa_pascal MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
570996 09/04/2019 10:32:33 buiminhhangvc2005 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
570973 09/04/2019 10:15:26 kaitou1412 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
560454 14/03/2019 19:17:05 phuongnhi_tran_1206 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
536941 15/01/2019 22:06:22 huy9a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
525196 08/12/2018 09:02:16 toan2902 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1396 KB
515534 19/11/2018 09:22:10 chuotvip MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
513264 16/11/2018 01:27:54 thuho MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
513263 16/11/2018 01:27:52 thuho MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
512073 15/11/2018 10:36:05 anhvippro123z MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511423 14/11/2018 15:29:17 MTA_Asteria MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
511044 13/11/2018 20:56:53 dnhung1997 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
507073 07/11/2018 20:59:40 xikhud MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
503330 02/11/2018 16:33:41 Tran_Thanh_Oai97 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
502831 01/11/2018 21:23:45 hungvu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
502796 01/11/2018 20:47:55 sungtranna0801 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
477535 30/09/2018 22:46:58 LongÇhampion MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
477308 30/09/2018 17:53:15 ikotam MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
473807 25/09/2018 21:13:11 kakaka MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
473091 24/09/2018 20:51:36 hanhien MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
472202 23/09/2018 09:37:49 longtqtqn MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
471923 22/09/2018 18:27:51 huynhthanhtan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471009 20/09/2018 21:35:10 mrlihd MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
471005 20/09/2018 21:33:29 mrlihd MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
464710 11/09/2018 16:54:16 tototete MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464708 11/09/2018 16:53:29 chienthuatido MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
456326 28/08/2018 09:23:40 HHHHHHHH MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
438620 05/07/2018 15:46:28 base_coder MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
420430 22/04/2018 15:33:36 vinhntndu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
406185 18/03/2018 15:55:58 kyonest12 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
380201 02/01/2018 00:34:29 khangtran MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
372016 05/12/2017 09:35:49 iostream MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
363753 21/11/2017 18:48:37 usernametop MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
363729 21/11/2017 17:08:06 chaugiang_97 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
362655 19/11/2017 10:45:42 tranminh183 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
360313 15/11/2017 10:19:06 mdan226 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
359930 14/11/2017 15:52:19 freepascal MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
351031 02/11/2017 15:34:39 tebrotien MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
348207 30/10/2017 10:51:50 hoan2k1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347797 29/10/2017 15:32:01 manhhungking MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341650 21/10/2017 10:44:10 NhatKhanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
330327 06/10/2017 21:23:18 thinhngo224 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
329317 05/10/2017 09:26:21 duyvtvp1919 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
326949 01/10/2017 17:34:22 skydriver001 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
307387 20/08/2017 19:13:44 thanhday132 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
267115 04/04/2017 19:55:42 ngonhutduy MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
262375 23/03/2017 16:04:59 Demo2000 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
260063 18/03/2017 09:24:01 doituyentin MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
243958 01/02/2017 00:36:56 tuan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
243955 31/01/2017 23:47:30 tuan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
243820 31/01/2017 00:01:50 tuan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
238767 06/01/2017 20:47:48 4everkaka MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
226577 29/11/2016 10:38:49 phamvankhanh1516 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
223211 24/11/2016 00:32:57 tmanh17 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
223038 23/11/2016 21:05:30 NMPACM MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
222793 23/11/2016 14:34:31 nkt95bg MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
206835 28/10/2016 22:29:26 drink_pepsi MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
204336 25/10/2016 16:06:12 phungvitrung MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
204250 25/10/2016 14:48:28 hoangducsmagic MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
183212 27/09/2016 09:50:25 hutphuoc MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182583 26/09/2016 11:08:16 dahaodl MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
179352 20/09/2016 10:31:17 hut_Phieu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179350 20/09/2016 10:30:28 hut_Phieu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179332 20/09/2016 10:03:34 hut_luan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
176986 15/09/2016 14:46:04 hutvinh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176985 15/09/2016 14:42:32 dqhungdl MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176984 15/09/2016 14:42:05 dqhungdl MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176983 15/09/2016 14:37:24 HUTNguyenDat MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
176967 15/09/2016 14:22:13 HUT_Manh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
162713 16/08/2016 15:06:00 middlest MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
154384 23/07/2016 14:12:34 dqhn123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
152267 16/07/2016 12:13:32 ngonamduonghl MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
149468 02/07/2016 23:33:48 leducthinh0409 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
132695 19/04/2016 22:54:52 thanhan_1715 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
125945 19/03/2016 21:48:14 namnguyen123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119753 16/02/2016 13:52:58 AdminNTU MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
118642 10/02/2016 15:40:47 TQT MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
105072 10/12/2015 09:30:55 huynhnhat MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105065 10/12/2015 08:57:08 miltonbw MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
98079 23/11/2015 14:29:55 bachnxepu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97973 23/11/2015 10:57:50 linhit MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
97787 22/11/2015 22:29:36 haituanth2 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97663 22/11/2015 20:43:24 dothanhlam97 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
90519 10/11/2015 15:32:37 phuleethanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
90499 10/11/2015 14:41:06 phuleethanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
89750 08/11/2015 22:48:37 phuleethanh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
88565 06/11/2015 08:59:25 thanhpromu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
87513 03/11/2015 21:31:34 MTAnewbie MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
87438 03/11/2015 20:01:46 TCUCGiang MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
87413 03/11/2015 19:40:14 thanhpromu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
85653 30/10/2015 00:35:37 vanhieu_hq MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
85215 29/10/2015 13:33:00 wInD_MtA MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
84376 28/10/2015 00:21:26 MTAZero MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83947 27/10/2015 10:47:37 dthphuong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
80482 19/10/2015 19:25:58 danyenbinh MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
77261 09/10/2015 23:25:02 chaukhactuongnhat MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
74984 05/10/2015 21:48:58 ngoclylc MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
67992 25/09/2015 19:56:00 orbis95 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67982 25/09/2015 19:31:40 minhtp MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
67981 25/09/2015 19:31:12 minhtp MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
67980 25/09/2015 19:30:54 minhtp MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67976 25/09/2015 19:18:48 minhtp MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
67972 25/09/2015 19:06:17 minhtp MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
67969 25/09/2015 18:58:26 minhtp MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
62589 11/09/2015 20:10:49 sesshomalong MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
48959 25/07/2015 23:08:45 truongtop14 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
48854 25/07/2015 01:22:41 truongtop14 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
47239 16/07/2015 15:34:12 longnghiem1999 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
45805 13/07/2015 20:22:46 mikelhpdatke MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 696 KB
44863 08/07/2015 17:31:24 farmerboy MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44834 08/07/2015 13:35:46 phuc_doan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
44595 05/07/2015 21:41:21 Stupid_Dog MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
44237 02/07/2015 18:42:43 nghethuat102 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
44219 02/07/2015 15:51:34 trandung MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44195 01/07/2015 23:43:42 kieuquocdat123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
44187 01/07/2015 22:30:13 ngan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Python 3 Accepted 46 ms 668 KB
Back to Top