Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741443 07/04/2020 19:32:42 kuzuma245 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
738661 31/03/2020 10:57:23 ducanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2556 KB
738123 29/03/2020 14:05:40 JoySluxirt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
735106 19/03/2020 13:38:22 iq3000_ DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 3612 KB
731318 11/03/2020 20:05:50 Sángolympic DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1820 KB
731206 11/03/2020 13:50:27 NaughtyWind DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
731107 10/03/2020 23:20:27 admin2009 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
727654 01/03/2020 20:44:21 kimjisoo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
727612 01/03/2020 18:03:43 ngoctuannguyen DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
727535 01/03/2020 13:26:42 duylele1173 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
727232 29/02/2020 15:56:50 yunan090803 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
726679 27/02/2020 21:58:17 khanhtron03 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1776 KB
725271 24/02/2020 21:02:11 vhskillpro DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
725143 24/02/2020 16:18:03 tourist2samnguyen DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 4752 KB
725030 24/02/2020 13:15:59 nhattuan722 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2344 KB
724481 23/02/2020 11:15:28 san1201 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
724194 22/02/2020 19:06:45 caocuong1210 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
723815 21/02/2020 21:10:31 thanhminh1112 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2552 KB
722083 18/02/2020 14:41:29 lethienquan28052006 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
721854 17/02/2020 21:56:06 emLaNewBie DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 3224 KB
721844 17/02/2020 21:36:55 emLaNewBie DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 3260 KB
720922 16/02/2020 10:01:27 nguyenhieuckt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 3412 KB
720816 15/02/2020 22:25:07 nganngants DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1964 KB
720656 15/02/2020 17:45:27 hoktro DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2656 KB
718523 11/02/2020 14:23:52 tienloc_tvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
717435 09/02/2020 16:42:27 nvlong08102003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
716771 08/02/2020 10:56:41 Love DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 6460 KB
715125 05/02/2020 21:10:41 khanhld DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 3824 KB
715107 05/02/2020 20:50:13 khanhld DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 5764 KB
715065 05/02/2020 20:04:18 dpduy123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
714859 05/02/2020 15:33:01 hoangndu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1968 KB
714618 05/02/2020 08:52:55 haupas DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 6496 KB
712179 30/01/2020 20:50:03 helloeveryone DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2640 KB
710766 29/01/2020 13:13:51 dangtiendung1201 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1948 KB
710435 28/01/2020 10:44:52 quythanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 6412 KB
707959 21/01/2020 11:22:11 HackerMan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 7144 KB
706333 17/01/2020 19:52:46 Fidisk DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 7084 KB
705473 15/01/2020 23:32:55 voluyen2021 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 3260 KB
705129 15/01/2020 14:55:43 ldn694 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
703674 12/01/2020 18:44:41 DB DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
703203 11/01/2020 23:56:18 manhender DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 1936 KB
703076 11/01/2020 21:21:45 shin3030aa DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
701671 09/01/2020 18:15:15 anhkhoa09032004 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
699767 07/01/2020 00:57:18 ntphong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
699658 06/01/2020 23:45:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 140 ms 2516 KB
697993 04/01/2020 18:12:46 maiht DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
697477 03/01/2020 22:29:08 conan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
691857 22/12/2019 11:54:56 loilon504 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
690623 18/12/2019 22:45:36 stupidman DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
690615 18/12/2019 22:38:16 mrzin703 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
689002 15/12/2019 22:03:06 bin1st090104 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
685973 07/12/2019 20:28:58 yhuynh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
685970 07/12/2019 20:23:15 Member DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
685630 06/12/2019 19:29:20 ngovandat318 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
682389 29/11/2019 16:37:23 pmt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 4108 KB
681279 27/11/2019 22:12:07 lamnguyen5464 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3672 KB
680149 25/11/2019 22:01:10 haiprot1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
678411 22/11/2019 16:06:41 Proscius DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 3376 KB
676058 19/11/2019 13:46:39 HoaBenKiaSong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
676057 19/11/2019 13:45:10 HoaBenKiaSong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
676055 19/11/2019 13:43:47 HoaBenKiaSong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3220 KB
676053 19/11/2019 13:41:27 HoaBenKiaSong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
676051 19/11/2019 13:38:03 HoaBenKiaSong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
674326 15/11/2019 20:17:18 hieupham DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
674306 15/11/2019 19:08:57 hieupham DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2464 KB
668787 05/11/2019 15:00:29 hung30052002 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
668404 04/11/2019 18:35:12 hitu1905 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3304 KB
668402 04/11/2019 18:29:46 hitu1903 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4848 KB
668372 04/11/2019 17:37:46 hitu1901 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
665287 30/10/2019 14:22:17 nhatvuhq98 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3296 KB
665281 30/10/2019 14:12:23 nhatvuhq98 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
665279 30/10/2019 14:10:21 nhatvuhq98 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
664861 29/10/2019 15:16:47 NQT1998 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3292 KB
664734 29/10/2019 11:05:01 NQT1998 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3292 KB
662214 24/10/2019 16:57:35 nguyenvanson DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
660293 21/10/2019 15:18:05 funcolor DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
659421 18/10/2019 21:04:05 khanhkjhave DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
656000 11/10/2019 16:36:10 MaMoi DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1764 KB
652655 06/10/2019 21:13:30 nguyenhoainam DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 33772 KB
650856 04/10/2019 08:11:09 minhboybn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1952 KB
650621 03/10/2019 20:11:45 ntlinh0505 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
650124 03/10/2019 10:26:25 nguyentra DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1964 KB
649799 02/10/2019 21:29:22 inomatit82 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1964 KB
649750 02/10/2019 20:38:44 duong3203 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1960 KB
649602 02/10/2019 15:55:57 tuantaitungo123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
648567 30/09/2019 20:50:17 Enoughtodie99 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
648565 30/09/2019 20:48:23 Enoughtodie99 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 3464 KB
648254 30/09/2019 09:13:30 minh98 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
644326 22/09/2019 12:41:15 manhh15 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2340 KB
640523 17/09/2019 14:12:52 manhh15 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 5076 KB
639162 14/09/2019 20:12:01 shukun DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
638752 14/09/2019 12:50:16 contiti DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 4144 KB
638528 14/09/2019 08:22:00 phatdoan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2636 KB
636862 12/09/2019 09:45:07 gbking2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
633992 08/09/2019 17:28:59 queanh0220 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4060 KB
633310 07/09/2019 00:56:02 hiepthuong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3284 KB
632494 04/09/2019 22:19:07 lethanhlong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2400 KB
631613 02/09/2019 19:46:34 nguyendenn1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2428 KB
630102 29/08/2019 22:57:14 FL_ADC DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4988 KB
628510 26/08/2019 13:58:27 VOTRUNGHOANGHUNG DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2624 KB
624694 21/08/2019 16:49:45 zxcvbgt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
624693 21/08/2019 16:49:08 nguyenhau DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
624466 20/08/2019 23:01:48 nghia DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
624361 20/08/2019 18:45:43 thuy_quynh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3056 KB
621182 15/08/2019 05:36:07 phamductaictk98 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 1888 KB
620667 14/08/2019 08:51:16 taminhquanno21 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 3008 KB
620587 13/08/2019 21:27:07 t4k4g1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2548 KB
620519 13/08/2019 19:29:09 trandat DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
620453 13/08/2019 16:07:31 nhatanh10102005 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
620433 13/08/2019 15:48:46 nguyetanh10102005 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 2924 KB
620429 13/08/2019 15:47:02 zyenz123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
620386 13/08/2019 14:50:18 omlgg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3884 KB
620356 13/08/2019 13:02:06 snowynguyen DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 5564 KB
619300 10/08/2019 11:20:49 leductoan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 140 ms 3152 KB
617642 06/08/2019 22:39:32 trieutanhung93 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 5272 KB
617461 06/08/2019 15:56:54 TIN10_VUTRINHHOANG DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 5520 KB
614558 01/08/2019 00:08:24 trieutrng DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
605914 12/07/2019 20:34:32 hoatmt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
605836 12/07/2019 16:30:17 Nguyenthaihoc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1800 KB
605374 11/07/2019 08:51:01 vudangkhoi2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 5532 KB
604821 09/07/2019 19:49:20 truongtop14 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
604820 09/07/2019 19:47:18 truongtop14 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1832 KB
604818 09/07/2019 19:42:18 truongtop14 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1832 KB
604178 08/07/2019 09:48:52 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2228 KB
604114 08/07/2019 00:09:06 zeatea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
603938 07/07/2019 10:19:29 baobao07 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2460 KB
603937 07/07/2019 10:17:38 baobao07 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2520 KB
602809 03/07/2019 21:45:55 Newps DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4760 KB
594940 18/06/2019 13:46:12 cyrocs258 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2988 KB
593919 16/06/2019 10:12:11 thnhan2005 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2964 KB
593332 14/06/2019 20:45:16 blackrose DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1828 KB
593318 14/06/2019 20:31:38 blackrose DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 4144 KB
592268 12/06/2019 11:28:37 jackykg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1896 KB
592264 12/06/2019 11:17:37 thien0914033912 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
592263 12/06/2019 11:16:06 thien0914033912 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
592255 12/06/2019 10:13:07 trananhprince DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
592148 11/06/2019 21:01:49 anhnguyenroux DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3040 KB
590470 06/06/2019 09:52:22 thaomeo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
589349 02/06/2019 19:39:26 tuananh778999 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
587253 27/05/2019 22:03:26 trieungocminh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
587143 27/05/2019 18:34:00 dchy2000 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
586797 26/05/2019 15:28:05 khanh8a3yl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
585672 22/05/2019 23:54:48 tranthuyan1234 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 3184 KB
584994 21/05/2019 16:00:30 094175234 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
581606 09/05/2019 22:34:01 anhminh2912003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
578741 29/04/2019 16:41:23 VGK_Cr7 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3068 KB
577963 29/04/2019 15:36:18 ct390 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
576443 24/04/2019 03:44:27 hungbmt1503 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
575782 21/04/2019 18:09:31 nambxvp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
575309 19/04/2019 12:54:11 meocondp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
575010 18/04/2019 18:11:51 trung_hieu_k36_chv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 13572 KB
574944 18/04/2019 15:36:02 trung_hieu_k36_chv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1856 KB
574942 18/04/2019 15:34:14 HuyHoàng_K36_CHV DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2620 KB
574004 16/04/2019 20:26:01 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2532 KB
573933 16/04/2019 18:38:08 minhth_1412 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
573774 16/04/2019 07:30:53 lecungtien DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
572647 13/04/2019 16:17:40 kaitou1412 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
568654 03/04/2019 09:19:24 truongthienlocTH DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
568612 03/04/2019 07:38:50 vudet11 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 3008 KB
568609 03/04/2019 07:36:20 FujiVN DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2780 KB
568605 03/04/2019 07:35:08 FujiVN DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2932 KB
568161 02/04/2019 03:12:00 blackfox_1995 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 2448 KB
568102 01/04/2019 21:58:56 huynhvanphu102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3692 KB
567991 01/04/2019 15:55:13 kokokj124 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 3440 KB
567670 31/03/2019 15:10:43 proloc12 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2440 KB
567605 31/03/2019 11:59:51 totanhiep DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
567578 31/03/2019 11:34:01 ffrederick DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2440 KB
567408 30/03/2019 21:55:27 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
567407 30/03/2019 21:52:24 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
567403 30/03/2019 21:50:58 april2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 3800 KB
567355 30/03/2019 19:47:20 jvamtruong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2576 KB
567321 30/03/2019 17:55:43 jvamtruong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 140 ms 4364 KB
566668 28/03/2019 20:58:51 buidinhpham2004 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
566363 28/03/2019 14:29:07 hqt03102003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
566346 28/03/2019 14:15:21 thaibao1611 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
566337 28/03/2019 14:07:24 ERommel DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
566332 28/03/2019 13:54:03 hqt03102003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
566257 28/03/2019 10:17:14 nguyenjim DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
566233 28/03/2019 09:40:11 skysky DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3560 KB
566175 28/03/2019 08:03:04 kaitoukid1609 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
566049 27/03/2019 23:06:27 WhileBlack DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
563874 23/03/2019 08:47:58 gacodelam123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
562822 20/03/2019 23:36:32 buihoat2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
559430 12/03/2019 23:55:45 JinerGenkai DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
556696 08/03/2019 08:51:49 namlawng123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
554963 05/03/2019 09:16:55 duycqt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
554959 05/03/2019 09:13:04 tuancqt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
554895 05/03/2019 07:52:24 vmt120203 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
554600 04/03/2019 10:43:07 kaitoukid1609 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
554549 04/03/2019 08:16:15 h_giaotvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
554545 04/03/2019 08:14:00 minhtrieutvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
554456 03/03/2019 21:56:52 phungduyminh1802 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
552297 27/02/2019 16:59:05 lehoang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
551527 26/02/2019 01:11:00 vinhhuong0802 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3200 KB
550015 22/02/2019 16:58:32 anhminh2912003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
548061 18/02/2019 18:04:12 thienkun DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
547175 16/02/2019 00:23:25 Chirox DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
547018 15/02/2019 20:41:40 dfwapekko DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
546491 14/02/2019 19:54:43 myhorizon DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
546147 13/02/2019 21:23:22 HMĐ_191 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 3336 KB
545403 12/02/2019 12:25:37 bk201 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
544552 10/02/2019 08:42:34 VPFFV DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
544441 09/02/2019 18:13:38 lcnguyendang123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
543098 03/02/2019 19:13:23 biabeogo147 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
542658 02/02/2019 13:27:59 ntoanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
542346 01/02/2019 10:06:45 phuongnhi_tran_1206 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
538744 21/01/2019 10:04:50 meoconxinhxan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3852 KB
534424 10/01/2019 20:27:05 leviettttnh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
533807 09/01/2019 21:54:50 viet2805 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
524603 06/12/2018 18:24:56 vanan9205 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
522124 01/12/2018 16:51:51 Anh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
521259 29/11/2018 12:48:53 pvannvu2512 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
521258 29/11/2018 12:47:27 pvannvu2512 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
520095 26/11/2018 19:56:09 htthinh1999 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 3952 KB
519766 26/11/2018 07:06:14 chaugiang_97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
519426 25/11/2018 15:12:02 bluesky_ DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
518427 23/11/2018 19:20:10 MTA_Asteria DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
518144 23/11/2018 11:04:57 tenspace DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 4872 KB
518141 23/11/2018 11:02:11 tenspace DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 4880 KB
517594 22/11/2018 15:45:22 mdan226 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
517559 22/11/2018 15:34:17 mdan226 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
517033 21/11/2018 21:20:12 10ngocanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
516108 20/11/2018 09:55:44 mino DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2484 KB
515658 19/11/2018 13:11:37 admin20 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
513532 16/11/2018 15:17:44 chinhhi DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
513100 15/11/2018 22:12:09 sungtranna0801 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3704 KB
513018 15/11/2018 20:35:30 Tran_Thanh_Oai97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
512074 15/11/2018 10:36:26 anhvippro123z DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 10312 KB
507924 08/11/2018 22:33:06 thienchidh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
507798 08/11/2018 21:24:33 thienchidh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
507755 08/11/2018 21:10:40 thienchidh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
504729 04/11/2018 20:42:20 Midodra DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
501944 31/10/2018 21:51:54 maihuuton987 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2460 KB
500420 29/10/2018 20:39:02 luckyboy__qh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
500417 29/10/2018 20:37:08 luckyboy__qh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
498162 25/10/2018 22:20:04 ironmank37d DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
494159 19/10/2018 17:39:04 quangtienlkhigh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
489329 14/10/2018 20:29:53 vinhhung053 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
488482 13/10/2018 12:48:35 huuthien1102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
486363 11/10/2018 15:57:36 nguyenvantien0903 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
483960 09/10/2018 15:33:32 qwerty212 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2256 KB
482072 06/10/2018 20:02:17 masteroffood DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
479060 02/10/2018 21:37:17 hitu01 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3244 KB
478909 02/10/2018 19:51:29 hitu07 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
478907 02/10/2018 19:48:51 hitu05 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
478893 02/10/2018 19:28:32 hitu08 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
478889 02/10/2018 19:20:07 hitu03 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
478887 02/10/2018 18:57:08 hitu02 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
478880 02/10/2018 18:37:29 hitu03 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
477970 01/10/2018 19:30:48 NhiemHK DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2592 KB
477584 30/09/2018 23:29:50 hitu02 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2620 KB
477301 30/09/2018 17:11:38 hitu03 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
476870 29/09/2018 21:35:56 ChuyenVanNQD DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
476205 28/09/2018 22:16:40 haicao2805 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
475311 27/09/2018 21:14:59 hanhien DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2512 KB
474852 27/09/2018 11:46:59 hanhien DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2516 KB
472749 24/09/2018 10:08:16 DeBruyne DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2720 KB
471988 22/09/2018 20:37:57 huynhthanhtan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
471478 21/09/2018 21:18:30 longtqtqn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 3256 KB
471413 21/09/2018 19:17:17 cotyey DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
470747 20/09/2018 18:14:31 pvannvu2512 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
470058 20/09/2018 07:56:20 manhh15 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
468748 18/09/2018 09:07:11 black_stone DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
468709 18/09/2018 07:40:12 16122001 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
467798 16/09/2018 10:11:46 nhanspy DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 10260 KB
467791 16/09/2018 10:01:42 hoatmt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
467553 15/09/2018 21:53:15 nguyenthanhhien DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
466732 14/09/2018 17:01:11 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2428 KB
466427 13/09/2018 23:50:59 8man DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
465488 12/09/2018 17:21:11 iiiiiii125478 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3272 KB
462164 07/09/2018 22:07:20 SlothSe7en DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
460132 04/09/2018 14:45:12 Gib5102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1980 KB
459958 04/09/2018 08:46:20 55555555 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
458394 01/09/2018 09:18:11 huynhthanhtan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
456325 28/08/2018 09:23:24 HHHHHHHH DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
452484 18/08/2018 04:09:20 Asteross DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
450229 13/08/2018 20:04:29 LongÇhampion DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 1800 KB
448424 09/08/2018 09:53:03 NamDo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
447659 07/08/2018 00:26:08 wolf_boss DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
445710 31/07/2018 09:23:52 ailab DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
442541 20/07/2018 08:08:49 hoangthuc701 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
441112 14/07/2018 18:14:04 cyb3 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
439707 10/07/2018 00:27:56 KHOI2611 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
437901 01/07/2018 19:10:18 blebleble DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 5080 KB
433924 16/06/2018 22:20:58 Pejunmapdit DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
431818 09/06/2018 20:03:29 Blue06 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 156 ms 5504 KB
430837 06/06/2018 09:55:56 55555555 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2484 KB
430835 06/06/2018 09:54:01 trungtt123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 156 ms 2444 KB
430826 06/06/2018 09:32:34 55555555 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 156 ms 2504 KB
427716 28/05/2018 09:09:55 nhathuypt25 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
426783 24/05/2018 00:36:47 fake1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
426603 22/05/2018 23:13:56 thaibabao DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 10324 KB
424449 13/05/2018 10:53:22 dungdq2002 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1916 KB
424272 12/05/2018 15:15:20 nganyhilow DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 4076 KB
424256 12/05/2018 14:05:49 hereiam DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
412950 03/04/2018 21:20:35 vinhntndu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 10248 KB
412754 03/04/2018 13:45:59 dangkhoa_pascal DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
412603 03/04/2018 08:47:05 lephuthien411 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
412547 03/04/2018 07:42:07 duyhuynhquoc24 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 2436 KB
412463 02/04/2018 22:37:49 __________ DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
412435 02/04/2018 21:51:53 ngocviphb DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2480 KB
407395 21/03/2018 15:49:48 thao1234 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
404629 13/03/2018 22:28:54 davic_2001 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
402553 11/03/2018 09:35:04 minhys DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 33860 KB
400690 03/03/2018 23:52:32 heraclex12 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 4000 KB
399221 27/02/2018 20:55:10 giangvu258 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
399079 27/02/2018 10:26:20 hiruma2001 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
396295 13/02/2018 20:23:49 tn902329 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1840 KB
396294 13/02/2018 20:23:34 tn902329 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2596 KB
393091 31/01/2018 17:41:07 trungtt123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2016 KB
390494 24/01/2018 21:38:51 SavarinJames DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
388085 21/01/2018 06:34:58 zminhthinhsd1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
387345 18/01/2018 22:16:43 Adam_Kyle DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2480 KB
386604 16/01/2018 22:41:06 DangKhich DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 156 ms 3076 KB
385946 15/01/2018 09:57:23 ntd992003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
385922 15/01/2018 09:33:35 ducden2003 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3008 KB
385845 14/01/2018 22:02:22 huy9a1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
384698 11/01/2018 19:02:37 vikhangcqt171 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 5648 KB
384697 11/01/2018 19:02:06 vikhangcqt171 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 5648 KB
382794 07/01/2018 13:07:29 khab1706592 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 4848 KB
382605 06/01/2018 21:03:26 hchocon206 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 2484 KB
382363 06/01/2018 08:52:55 codera3k48 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
380526 01/01/2018 22:20:44 thienhk15 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 5624 KB
379791 01/01/2018 03:00:07 trungpro531998 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
379705 31/12/2017 22:25:07 luxabu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 1820 KB
379461 31/12/2017 09:23:18 toida12chu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
379417 30/12/2017 23:21:03 chamchamcham DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
378950 29/12/2017 14:40:19 quocnguyen DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
378948 29/12/2017 14:39:26 tuanhbt133 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
378942 29/12/2017 14:31:18 Phandat16 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
378529 28/12/2017 11:41:45 changlangtu97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
377320 24/12/2017 01:00:03 khuongle DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
373182 08/12/2017 15:51:14 nlebachnlb DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
373166 08/12/2017 15:35:43 kelvincntt17 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
373162 08/12/2017 15:34:22 phoaiphuthinh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2996 KB
373160 08/12/2017 15:32:59 nhatquang27 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
373154 08/12/2017 15:29:29 ThuanPhong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
373142 08/12/2017 15:20:05 ThuanPhong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2996 KB
370591 02/12/2017 21:29:28 hungga1711 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
369667 01/12/2017 00:09:32 long_thathu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
369304 30/11/2017 14:15:02 christzy DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
369275 30/11/2017 12:15:35 namtao97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
369219 30/11/2017 09:38:19 trungtt123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
369063 29/11/2017 22:50:38 huynhtuan17ti DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
366996 27/11/2017 16:23:40 thminh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
365460 24/11/2017 15:34:34 thanhpromu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
365457 24/11/2017 15:33:02 thanhpromu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
365452 24/11/2017 15:28:23 thanhpromu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
365335 24/11/2017 14:40:35 0000000000 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
365113 24/11/2017 07:17:22 Minatokaze DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
364797 23/11/2017 15:23:59 haiphong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
362744 19/11/2017 15:10:55 hoainam DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 5020 KB
362276 18/11/2017 13:44:06 lamnguyen5464 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
362152 18/11/2017 08:40:21 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
362151 18/11/2017 08:39:21 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
362149 18/11/2017 08:38:11 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
362148 18/11/2017 08:37:52 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
362147 18/11/2017 08:37:14 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
362146 18/11/2017 08:36:05 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
361936 17/11/2017 17:25:33 tranthanhhai DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 3408 KB
360381 15/11/2017 14:23:17 nguyenthanhtung DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 5564 KB
359774 14/11/2017 15:12:42 chuotvip DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
358937 13/11/2017 14:52:15 mtientin2 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
358740 13/11/2017 09:24:25 NMPACM DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
358728 13/11/2017 09:16:59 NMPACM DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
357741 11/11/2017 16:34:36 freepascal DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3048 KB
357427 11/11/2017 00:24:05 Leo_Messi_96 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
357201 10/11/2017 19:46:37 thelightvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
357188 10/11/2017 18:59:59 tanloitdmu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 10324 KB
357185 10/11/2017 18:48:22 thanhdatna1996 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
357183 10/11/2017 18:48:12 tuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 4256 KB
357156 10/11/2017 17:52:32 lucdaoquanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
356779 10/11/2017 10:36:03 tiendiep9a1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
356777 10/11/2017 10:21:06 mrlihd DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
356473 09/11/2017 21:04:25 hoangducsmagic DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3048 KB
356280 09/11/2017 17:58:29 Linh_Moi_T32 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
356278 09/11/2017 17:55:31 khanhsaker97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
356276 09/11/2017 17:54:51 kakaka DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
356274 09/11/2017 17:53:33 ducppa DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
356271 09/11/2017 17:51:33 tenda1234 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
355018 07/11/2017 23:13:25 huyvuhp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
354796 07/11/2017 20:39:26 dnhung1997 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
349963 01/11/2017 08:23:45 mtavip_prono1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
348206 30/10/2017 10:51:43 hoan2k1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
348126 30/10/2017 09:49:35 NhatKhanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1828 KB
341037 20/10/2017 14:15:16 caovantheanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 1852 KB
340773 20/10/2017 00:35:27 truongntt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
340675 19/10/2017 21:48:14 bluecat9x DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
340608 19/10/2017 20:38:19 trungtt123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1848 KB
340010 19/10/2017 09:35:33 tqhuy2502 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2292 KB
338779 17/10/2017 15:48:10 thanhquang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
337781 16/10/2017 14:33:59 ares DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 3200 KB
331594 08/10/2017 11:13:13 thinhngo224 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3252 KB
329953 06/10/2017 14:42:49 ngophuthinh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
329173 04/10/2017 22:26:09 masterv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2464 KB
326149 30/09/2017 16:25:02 frostpixel DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
326076 30/09/2017 14:55:55 TD2106 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
323122 26/09/2017 09:00:26 HackerRank DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
322829 25/09/2017 21:37:35 sptin DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
322595 25/09/2017 16:21:35 21cm DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2540 KB
322512 25/09/2017 08:00:59 21cm DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2528 KB
321956 24/09/2017 10:00:37 rangnokapk DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
321266 23/09/2017 07:01:52 coderkcdhv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 1864 KB
321222 22/09/2017 23:17:02 hahpuc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
321057 22/09/2017 19:16:31 vhoang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
319902 20/09/2017 10:32:37 Hoangmaiii DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
319725 19/09/2017 22:14:08 tronghk14 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 4384 KB
319424 19/09/2017 15:14:32 congson123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
319423 19/09/2017 15:13:53 congson123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
318732 17/09/2017 22:26:02 Deepsea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
318367 17/09/2017 10:55:36 Reborn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
318353 17/09/2017 10:33:02 yhuynh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
318344 17/09/2017 10:20:11 phuchoahodo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
317854 16/09/2017 10:37:13 huytmdj DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
317853 16/09/2017 10:35:56 huytmdj DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3252 KB
315208 11/09/2017 00:04:14 manhhungking DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 3632 KB
314030 07/09/2017 21:34:25 uongnuocbangmom DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
313276 05/09/2017 21:16:32 tranminh183 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3572 KB
312816 04/09/2017 15:09:23 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
312675 03/09/2017 21:37:08 sonnguyen0612 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
312668 03/09/2017 21:22:41 CUTI DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
312156 03/09/2017 07:51:53 dangquangthang0001 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3276 KB
311913 02/09/2017 12:55:25 Godloveme DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
311878 02/09/2017 11:29:48 saothuaduoc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
311493 01/09/2017 03:39:48 okeomachnha DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
311491 01/09/2017 03:26:03 okeomachnha DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
311490 01/09/2017 03:25:36 okeomachnha DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2464 KB
306615 18/08/2017 19:36:43 iostream DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2384 KB
305263 15/08/2017 22:43:31 nam288 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2452 KB
302482 09/08/2017 11:10:57 nhpntz0t DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1720 KB
302476 09/08/2017 10:56:05 Nhokkz DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
302011 07/08/2017 23:31:58 hanhhuyenit1619 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
300322 01/08/2017 12:20:44 vuhoang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1864 KB
298593 25/07/2017 10:45:59 Hackerr DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
298499 24/07/2017 21:30:48 iostream DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2432 KB
296547 18/07/2017 19:58:40 lotac DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2476 KB
296476 18/07/2017 13:48:25 congthangk36d DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
296459 18/07/2017 12:26:19 thienlong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2444 KB
296337 17/07/2017 23:26:07 huw DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
294525 12/07/2017 09:58:11 tqhuy2502 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2260 KB
293538 08/07/2017 14:28:50 anhducpn67 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2268 KB
293512 08/07/2017 12:36:36 nhn29 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2460 KB
291226 27/06/2017 15:44:49 thuho DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3020 KB
289609 21/06/2017 12:40:10 Ledacthuong2210 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
289407 20/06/2017 16:52:20 cavang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
289190 19/06/2017 19:46:38 comrades102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
288839 18/06/2017 08:01:19 NguyenMinhTam DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1752 KB
288474 16/06/2017 18:51:43 baohuynh1215 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
287490 13/06/2017 10:23:51 my_crush_hates_me DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
286825 10/06/2017 23:03:16 123B DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
286823 10/06/2017 22:57:21 123B DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
286560 09/06/2017 22:27:42 giangbabygo123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
284696 01/06/2017 16:44:34 nhocksoc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
281802 20/05/2017 21:35:32 nguyenthicamtu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
281659 20/05/2017 00:52:22 omega1100100 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
281045 17/05/2017 17:14:16 phbhan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
279280 14/05/2017 23:21:21 MINHKHANG DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
279154 14/05/2017 10:14:48 NTBT1997 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
279151 14/05/2017 10:12:07 hungto DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2524 KB
279132 14/05/2017 09:27:55 hungto DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2524 KB
279105 14/05/2017 00:52:27 banhquocdanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
272406 21/04/2017 00:16:32 honghoa2k2z DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
262725 24/03/2017 12:53:48 tuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
262724 24/03/2017 12:47:39 tuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
262722 24/03/2017 11:58:25 tuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2916 KB
261569 21/03/2017 17:48:53 nguyenhaan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
261410 21/03/2017 09:31:00 h_ntu01 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
260578 19/03/2017 00:27:46 linhlrx DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
259970 18/03/2017 08:44:33 doituyentin DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
259841 18/03/2017 07:42:11 hs2huyenngoc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
258946 16/03/2017 17:00:10 Demo2000 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
258897 16/03/2017 15:39:51 snake69 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
258381 15/03/2017 09:58:26 duongcscx DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
258371 15/03/2017 09:42:28 caovanphuc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
255320 06/03/2017 20:09:22 Hữu_Đăng DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
253447 01/03/2017 00:32:35 duahaucc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
253158 28/02/2017 09:33:44 nkduc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
250390 20/02/2017 17:20:51 nhannguyen95 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
247620 15/02/2017 20:54:30 chaugiang_97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4048 KB
247182 14/02/2017 14:20:39 ktvn100 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
247154 14/02/2017 12:22:15 baotuanvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
247152 14/02/2017 12:09:28 baotuanvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
247145 14/02/2017 10:43:43 baotuanvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 2488 KB
245018 07/02/2017 01:11:32 izac2001 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
244476 04/02/2017 08:41:17 King DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
243978 01/02/2017 09:56:28 tsunaswada DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
243928 31/01/2017 21:10:56 SlothSe7en DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
242556 22/01/2017 13:39:27 try DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
235752 25/12/2016 21:53:02 bvhop341999 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
235523 24/12/2016 22:49:15 presariohg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
235522 24/12/2016 22:48:56 presariohg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1900 KB
235517 24/12/2016 22:31:24 presariohg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 515 ms 32832 KB
235511 24/12/2016 22:22:09 presariohg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 578 ms 32976 KB
235508 24/12/2016 22:20:09 presariohg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 484 ms 32076 KB
232512 15/12/2016 09:14:11 quocphuong94 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
231560 12/12/2016 10:40:44 Purifier DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
231553 12/12/2016 10:20:49 nhquanqt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
231099 10/12/2016 17:26:41 nhquanqt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
230952 10/12/2016 01:02:38 tranlehiep2203 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
228948 04/12/2016 21:54:28 copycat DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
226007 27/11/2016 22:42:42 huyvuvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 5600 KB
225970 27/11/2016 21:54:18 mtientin2 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
225596 27/11/2016 12:21:31 casaumayman DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
225519 27/11/2016 10:47:29 x302502 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
224908 26/11/2016 10:08:06 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
224815 26/11/2016 01:23:40 NMPACM DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
224814 26/11/2016 01:22:57 NMPACM DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
224609 25/11/2016 21:33:50 Hieu_sqtt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2448 KB
224270 25/11/2016 14:46:26 orbis95 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
224037 25/11/2016 09:13:38 phamvucuong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
223761 24/11/2016 21:55:16 truongntt DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3268 KB
223429 24/11/2016 15:15:36 phamvankhanh1516 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
223366 24/11/2016 13:31:35 comuathu1011 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2516 KB
223363 24/11/2016 13:15:58 truongtv28 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2504 KB
222981 23/11/2016 19:44:42 thanhluan0687 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3284 KB
222176 22/11/2016 15:38:04 truongtv28 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 10032 KB
222173 22/11/2016 15:31:48 truongtv28 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 10316 KB
220589 19/11/2016 21:54:38 trongtai37 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
218627 16/11/2016 19:58:39 orbis95 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
218569 16/11/2016 19:12:25 minhtp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 5628 KB
218568 16/11/2016 19:11:24 tr32t23t23t23 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
216484 12/11/2016 22:56:34 khoaat DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
216481 12/11/2016 22:46:36 khoaat DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
214597 11/11/2016 12:08:13 tuancanhktpm DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1808 KB
213556 09/11/2016 09:40:47 dqhn123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
212438 07/11/2016 14:47:20 tranleduy1233 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
209670 02/11/2016 17:20:35 thanhluan0687 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1748 KB
208347 31/10/2016 20:59:55 bopdepzaj DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 3220 KB
207635 30/10/2016 12:36:42 duyvtvp1919 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2972 KB
204325 25/10/2016 15:45:33 lbnvando DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
203336 24/10/2016 01:50:25 s2lyonking DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2512 KB
203224 23/10/2016 22:57:10 tmanh17 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
200738 21/10/2016 14:54:07 tuyenkbhb DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1748 KB
200687 21/10/2016 11:08:27 4everkaka DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2424 KB
199892 20/10/2016 13:43:07 tuan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2992 KB
199661 19/10/2016 22:16:33 hoanqq123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3288 KB
199274 19/10/2016 13:17:07 khoinguyentdmu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
199272 19/10/2016 13:14:16 khoinguyentdmu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
199267 19/10/2016 13:11:36 khoinguyentdmu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
199081 19/10/2016 02:05:22 phungvitrung DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3044 KB
196870 15/10/2016 15:40:05 vphuong214 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1788 KB
193161 11/10/2016 15:33:46 taycuong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
189250 06/10/2016 22:46:21 ARSENAL1886 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1572 KB
189208 06/10/2016 21:55:35 hungdhv97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2304 KB
189190 06/10/2016 21:41:07 hungdhv97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2300 KB
188393 05/10/2016 16:26:04 khangkhangtg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2916 KB
182947 26/09/2016 20:55:44 ngonamduonghl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2292 KB
182597 26/09/2016 11:37:56 tranquockhanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2292 KB
182332 25/09/2016 21:44:56 khangtran DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 1508 KB
182212 25/09/2016 17:51:37 khangtran DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1292 KB
182083 25/09/2016 09:47:00 hieua2tincvp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 4048 KB
180377 21/09/2016 22:07:33 tkhenry DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 4104 KB
180361 21/09/2016 22:00:01 nguvaho DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2332 KB
179969 21/09/2016 09:32:38 doinghieng DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3028 KB
178961 19/09/2016 15:13:34 stevenlethai DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
177778 17/09/2016 08:01:55 CUTI DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
177692 16/09/2016 21:28:24 CUTI DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1496 KB
176898 15/09/2016 10:42:44 nkt95bg DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4068 KB
176271 14/09/2016 15:15:06 qqq DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2524 KB
176270 14/09/2016 15:14:54 giacacluong323 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
175405 13/09/2016 16:27:29 vophuanpig DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 4076 KB
175215 13/09/2016 14:54:50 Nhoem DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
174990 13/09/2016 09:29:16 letuannghia194 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2376 KB
173862 11/09/2016 21:31:48 hutphuoc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
173006 10/09/2016 13:22:26 trainer1234 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
172572 09/09/2016 21:33:40 sjk DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2368 KB
172555 09/09/2016 21:04:50 sjk DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 156 ms 2280 KB
171735 08/09/2016 14:47:59 ktx123321 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2484 KB
171730 08/09/2016 14:44:58 awatjkim DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
166926 29/08/2016 13:35:31 datdi DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2424 KB
166415 27/08/2016 18:29:59 wInD_MtA DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 3032 KB
165781 25/08/2016 15:39:03 qtuan140101 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
163723 20/08/2016 00:32:36 dahaodl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2496 KB
162949 17/08/2016 08:42:08 thaiuit DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1640 KB
162131 14/08/2016 20:25:13 khoi2410 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
160924 11/08/2016 18:23:48 192168120 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
160529 10/08/2016 19:41:10 damsanchv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 6760 KB
160466 10/08/2016 16:21:33 miltonbw DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1808 KB
160395 10/08/2016 12:30:54 hunterhieu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
158645 06/08/2016 00:37:53 Amateur DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 4132 KB
156701 28/07/2016 14:36:10 leducthinh0409 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 3120 KB
156610 28/07/2016 09:31:18 long93hv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
156366 27/07/2016 16:07:07 ntanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1796 KB
154713 25/07/2016 02:10:24 vuvutru DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
152134 15/07/2016 17:30:25 dinhnguyenkhoi DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
143393 13/06/2016 15:33:54 Tree DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2400 KB
142944 11/06/2016 09:43:36 stevenlethai DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
142281 07/06/2016 21:47:47 ikotam DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2384 KB
135962 14/05/2016 17:11:55 caothesan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
133531 25/04/2016 22:56:52 hoangvuduyanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 6024 KB
132862 21/04/2016 15:27:49 anhmanhvodoi20xx DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2112 KB
132856 21/04/2016 14:51:06 quanghsprovp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 1792 KB
132699 19/04/2016 23:23:43 Loda DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
131000 14/04/2016 23:26:02 tieuchanlong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1912 KB
130960 14/04/2016 18:43:32 fallingstar DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 2384 KB
130406 10/04/2016 22:48:52 truongtop14 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
129895 07/04/2016 22:11:59 NhoOi510 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1576 KB
128585 02/04/2016 10:40:14 Loda DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 1768 KB
128024 30/03/2016 17:38:02 npltv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1460 KB
127221 27/03/2016 12:52:51 kokoro DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2432 KB
127220 27/03/2016 12:52:13 kokoro DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
125890 19/03/2016 15:30:43 huuthinh123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3092 KB
122463 29/02/2016 20:09:13 doanphuduc94 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
122046 27/02/2016 14:32:54 123vietnam_pro DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
121835 25/02/2016 14:49:21 nguyentamdat DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
121277 23/02/2016 18:43:41 dqhungdl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
120808 21/02/2016 14:50:58 lilom13 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
120780 21/02/2016 11:19:27 lvdo92 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3360 KB
119990 17/02/2016 11:17:45 nghethuat102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1688 KB
119752 16/02/2016 13:52:49 AdminNTU DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
119385 14/02/2016 10:45:46 nguyenxuanhaa3 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1900 KB
119292 13/02/2016 22:30:20 mrtan_lovelife DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
118900 12/02/2016 14:45:27 huynhduy_hmd DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
118788 11/02/2016 19:51:05 TQT DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 1824 KB
118619 10/02/2016 13:48:37 dacthai2807 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2528 KB
118555 09/02/2016 22:18:04 middlest DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 2544 KB
116350 02/02/2016 09:37:35 tiabennita DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
114339 24/01/2016 23:08:43 Cherry DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 7952 KB
114315 24/01/2016 21:43:44 namnguyen123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 2148 KB
113537 21/01/2016 08:31:54 trungvt130584 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 3860 KB
113201 19/01/2016 21:14:57 minhem1231 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
113197 19/01/2016 20:47:53 aquawind0130 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1564 KB
110914 07/01/2016 12:19:20 hth20082000 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
109361 29/12/2015 23:33:42 lovelink117 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 1564 KB
107827 25/12/2015 09:25:41 huynhnhat DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 3004 KB
106997 19/12/2015 21:44:17 minhem1231 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
105255 10/12/2015 21:25:19 duckhai2102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
105254 10/12/2015 21:21:41 quoca2vp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
105249 10/12/2015 21:15:14 huyvit1999 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
105245 10/12/2015 21:09:42 vdn1999bxvp DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 2924 KB
100466 02/12/2015 09:50:31 ThienCoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2296 KB
100202 30/11/2015 20:33:51 miltonbw DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2964 KB
99624 28/11/2015 23:22:22 hanhlv270597 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1596 KB
99363 27/11/2015 20:18:39 dhenry DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
99200 27/11/2015 02:25:13 Algo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2356 KB
98201 23/11/2015 21:52:00 linhit DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
98104 23/11/2015 15:49:42 bachnxepu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1764 KB
98086 23/11/2015 14:49:04 dinhnamitvn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
98004 23/11/2015 12:15:29 Khoidaik DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Python 2 Accepted 250 ms 11560 KB
97553 22/11/2015 16:22:25 congson DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 140 ms 2308 KB
96178 21/11/2015 17:04:16 s2lyonky DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 1788 KB
95854 20/11/2015 22:39:19 kimtuyentran DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2288 KB
95124 19/11/2015 10:01:56 trial DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 4948 KB
94318 17/11/2015 16:49:07 HoVanAnhK58A2 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
94311 17/11/2015 16:26:57 lamnguyen DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3372 KB
92688 14/11/2015 19:44:35 chitam117119 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
92361 14/11/2015 06:09:46 thanhcoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
90138 09/11/2015 18:48:09 psucoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 218 ms 18812 KB
90132 09/11/2015 18:40:02 psucoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 250 ms 21212 KB
89996 09/11/2015 14:20:59 psucoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 171 ms 17264 KB
86367 31/10/2015 20:33:51 minhthuan274 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 4112 KB
85907 30/10/2015 20:29:06 Hhcckqnl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 171 ms 2924 KB
85906 30/10/2015 20:28:19 Hhcckqnl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 156 ms 2948 KB
85680 30/10/2015 01:56:52 vanhieu_hq DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 3364 KB
85377 29/10/2015 20:01:18 thanhpromu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2372 KB
84866 28/10/2015 20:24:23 TCUCGiang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 4900 KB
84351 27/10/2015 23:17:28 MTAnewbie DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1776 KB
84347 27/10/2015 23:10:58 MTAnewbie DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
84346 27/10/2015 23:08:37 MTAnewbie DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2376 KB
82600 24/10/2015 08:05:21 toan411998 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
82586 24/10/2015 01:31:30 Hhcckqnl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2228 KB
82361 23/10/2015 21:22:32 huytion156 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
82302 23/10/2015 20:07:17 danyenbinh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 171 ms 2960 KB
78241 13/10/2015 09:28:13 angelo DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
77149 09/10/2015 21:01:04 thanhday132 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
77124 09/10/2015 20:32:59 anhvu_cbl DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
70294 30/09/2015 21:40:09 chigau123456 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
69534 29/09/2015 07:51:23 NgocHaiHITC DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
69514 29/09/2015 00:37:19 Barbarian DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2364 KB
66189 22/09/2015 13:47:06 taycuong DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
65891 21/09/2015 15:57:24 thang016666 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
64110 16/09/2015 22:36:31 MTAZero DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
64081 16/09/2015 21:24:49 phuleethanh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
60736 05/09/2015 11:03:38 cpu2 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
59052 28/08/2015 22:25:59 truongngocgiang99 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2596 KB
59050 28/08/2015 22:25:26 truongngocgiang99 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
51054 13/08/2015 01:03:18 UiM DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2940 KB
50890 11/08/2015 15:48:32 Guizebb DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
49280 29/07/2015 08:55:58 bacthosan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
47582 18/07/2015 21:18:14 xxxyyyzzz DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1852 KB
47409 17/07/2015 12:37:35 voquocthang DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2364 KB
45815 13/07/2015 20:40:49 mikelhpdatke DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
45405 12/07/2015 23:05:11 thanga2pbc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3064 KB
45131 10/07/2015 16:01:10 tuank55 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
45009 09/07/2015 21:32:58 romqn1999 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
45007 09/07/2015 20:56:10 phuc_doan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 2988 KB
44969 09/07/2015 15:33:10 dhkhtn DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
44933 09/07/2015 08:16:21 phamhuan98 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
44867 08/07/2015 17:46:30 cincout DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
44609 05/07/2015 23:47:20 farmerboy DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
44360 03/07/2015 20:26:10 only_love97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1820 KB
44357 03/07/2015 20:18:30 nxphuc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1656 KB
44190 01/07/2015 22:41:07 trongcao_vodoi12 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1836 KB
44181 01/07/2015 21:36:31 trandung DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
44178 01/07/2015 21:30:16 kieuquocdat123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
Back to Top