Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740476 04/04/2020 21:34:37 python_train DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Python 3 Accepted 671 ms 6868 KB
738900 31/03/2020 22:38:15 knam4202 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738355 30/03/2020 10:06:09 kassivender DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
737790 28/03/2020 11:04:26 bonuchiha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
736499 23/03/2020 17:33:51 Pigpy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
736456 23/03/2020 15:55:35 daohuulong2020 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 988 KB
735395 20/03/2020 08:51:33 tienloc_dz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 1024 KB
733124 14/03/2020 21:19:46 hokage1201 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
731841 13/03/2020 10:04:08 chenlinong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
731369 11/03/2020 21:59:53 baotruc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
731356 11/03/2020 21:46:13 baotruc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
730397 08/03/2020 21:17:52 hieuishere DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
729835 06/03/2020 21:44:33 munrio123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
729354 05/03/2020 21:17:43 Thinh_Feline DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2680 KB
728306 03/03/2020 16:34:44 Hàoa1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
728204 03/03/2020 13:38:23 tuan1642001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727219 29/02/2020 14:35:45 Sángolympic DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
726199 26/02/2020 21:27:27 duyvu123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 972 KB
725521 25/02/2020 12:30:43 damminhquan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2700 KB
725229 24/02/2020 19:35:25 truongthienlocTH DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
723636 21/02/2020 15:46:29 tuanvip069 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
723535 21/02/2020 10:53:55 ltmhuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 728 KB
723491 21/02/2020 09:24:15 viethaofpc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
723489 21/02/2020 09:20:40 quochuong2006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 728 KB
723485 21/02/2020 09:04:03 trong123123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
723480 21/02/2020 08:50:58 my147 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 744 KB
723475 21/02/2020 08:33:35 lethienquan28052006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
723474 21/02/2020 08:24:10 minhratnhat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
723473 21/02/2020 08:21:44 xuanhuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 984 ms 2648 KB
721582 17/02/2020 16:09:04 camlaitin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2732 KB
721580 17/02/2020 16:07:39 dangthithuyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 860 KB
721321 17/02/2020 08:49:16 linhngao121212 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2732 KB
721179 16/02/2020 20:23:50 ptcvp121 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 2508 KB
720573 15/02/2020 16:35:33 mashiro9933 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
720419 15/02/2020 11:30:13 bku_lapis DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
719893 14/02/2020 09:20:34 JoySluxirt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1024 KB
719721 13/02/2020 20:14:13 thống DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
719689 13/02/2020 19:27:36 MH307 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
718190 10/02/2020 22:13:29 Sơna1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
718185 10/02/2020 22:02:20 quanit2k4 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
718162 10/02/2020 21:40:58 Love DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
716450 07/02/2020 19:15:55 Lucifer DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
715502 06/02/2020 14:17:03 tienloc_tvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 78 ms 844 KB
714796 05/02/2020 14:10:46 quynhdao271 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1016 KB
714788 05/02/2020 14:02:53 ntnvlog DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
714492 04/02/2020 20:59:16 kimcuong_tvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 980 KB
713956 03/02/2020 18:49:31 kimngan_tvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
712121 30/01/2020 19:45:18 hoangle134134 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
710847 29/01/2020 16:15:08 khongcoten002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2732 KB
709912 25/01/2020 23:14:01 novaphoenix DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
708897 22/01/2020 22:02:50 hello5423 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
707957 21/01/2020 11:21:46 HackerMan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
707850 20/01/2020 22:09:17 19522456 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
707298 19/01/2020 21:34:17 hoktro DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
707116 19/01/2020 13:24:52 suxzat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 2476 KB
706183 17/01/2020 14:17:33 viocuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
705113 15/01/2020 14:34:50 haupas DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
704035 13/01/2020 10:21:19 ngominhduc006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
703346 12/01/2020 09:57:25 minhquan052003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
703228 12/01/2020 02:29:18 watanabe2804 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702188 10/01/2020 14:14:25 Master_creww DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
701622 09/01/2020 16:28:52 0842020263 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701163 08/01/2020 23:19:00 khanhld DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
701095 08/01/2020 22:06:08 manhender DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701049 08/01/2020 20:56:34 minhquoc19ti DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700877 08/01/2020 17:42:50 nevergiveup DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 2508 KB
700500 07/01/2020 21:35:50 hoangchisi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
700499 07/01/2020 21:34:57 Quang249 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
700373 07/01/2020 18:52:42 anhkhoa09032004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
699963 07/01/2020 11:19:17 CodeWar37 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
699783 07/01/2020 01:16:13 ntphong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
699623 06/01/2020 23:30:25 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
699555 06/01/2020 22:51:17 ntphong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1068 KB
699465 06/01/2020 21:46:23 stkirito74 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1152 KB
697148 03/01/2020 15:24:49 Aftery DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
697088 03/01/2020 14:48:58 tahoangquan2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
696671 02/01/2020 22:23:43 nnbxxx DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
696632 02/01/2020 21:47:51 tranbac1128 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696073 02/01/2020 01:04:31 nguyenduythanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695220 30/12/2019 23:12:12 Trung13102000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
694416 28/12/2019 18:18:03 dvmduc_k36_chv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 812 KB
694093 27/12/2019 21:08:23 thanh2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
693949 27/12/2019 14:55:19 THoangHuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
693942 27/12/2019 14:49:20 hoanghihung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2716 KB
693940 27/12/2019 14:45:11 hoanghihung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2716 KB
693929 27/12/2019 13:54:09 ntt12112001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
693819 27/12/2019 08:50:22 0343249261 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
693524 26/12/2019 14:31:43 thangloi2209 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 1064 KB
693020 25/12/2019 10:40:50 Nhi23072002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692956 25/12/2019 07:32:38 4maxskill4 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
692952 25/12/2019 07:08:47 asd19900zo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 375 ms 2716 KB
691604 21/12/2019 15:33:18 ishokusogiria DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 928 KB
690978 19/12/2019 21:49:20 quocviet2001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690891 19/12/2019 19:45:18 duyluan3110 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
690357 18/12/2019 14:19:42 amazing DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
690355 18/12/2019 14:17:42 10mũ9 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
690353 18/12/2019 14:15:49 haidang172005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
689990 17/12/2019 20:04:19 tuan069h DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
689884 17/12/2019 17:08:31 sendmylove123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
688419 14/12/2019 15:28:33 thienminh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687847 13/12/2019 09:17:38 huukhanhk39a DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687803 12/12/2019 22:58:02 prgrmanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
687302 11/12/2019 21:50:16 hoangmanh123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 2564 KB
686813 11/12/2019 00:12:16 ttmlinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686510 10/12/2019 04:21:20 HaiPip DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
685308 05/12/2019 21:33:22 khanhtron03 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
684986 05/12/2019 12:03:59 tranvanvinh19052005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
684713 04/12/2019 19:45:22 whoisthatguy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
684550 04/12/2019 10:36:57 vanthien_bl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
683778 02/12/2019 13:40:15 MinhBietBay DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
681747 28/11/2019 16:12:58 wolfejames DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
681304 27/11/2019 22:36:42 lamnguyen5464 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
681172 27/11/2019 20:22:14 Dothanhtai2006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 980 KB
680847 27/11/2019 09:58:10 ntmin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
679386 24/11/2019 00:02:41 letrunghieu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1184 KB
679382 23/11/2019 23:54:12 omgursocute DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
679174 23/11/2019 18:56:01 hitu1906 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
678844 23/11/2019 09:42:13 duc18032006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 848 KB
677131 21/11/2019 20:51:57 tammaovt123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675932 19/11/2019 00:21:32 canhtoannct DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1152 KB
675797 18/11/2019 21:41:31 phantom906 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
675515 18/11/2019 11:58:52 phatbs3011 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
673804 14/11/2019 17:36:21 dangtiendung1201 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1020 KB
673655 14/11/2019 14:37:01 kiki1999 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
673653 14/11/2019 14:36:43 coccoc111 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
673622 14/11/2019 13:55:24 vhskillpro DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
673526 14/11/2019 08:45:32 phạm_Linh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
673424 13/11/2019 22:09:49 normal5428 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
673359 13/11/2019 20:37:04 trung09072004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 2500 KB
672258 11/11/2019 21:04:40 ristxnd DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
671971 11/11/2019 10:21:37 BuiTriDung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1012 KB
671412 09/11/2019 18:05:57 minhthi28 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 1328 KB
671371 09/11/2019 16:22:19 giangbabygo123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 2428 KB
670399 07/11/2019 23:01:27 SIU2018CAKHOSOLO DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
670163 07/11/2019 17:42:28 aka100304 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
669942 07/11/2019 10:36:32 HoaBenKiaSong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
669666 06/11/2019 20:01:25 RedDevilss2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669177 05/11/2019 22:59:37 hieupham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
668852 05/11/2019 15:56:03 pinyahoo567 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 1000 ms 2736 KB
668100 04/11/2019 03:37:18 ogit403 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
667897 03/11/2019 17:23:19 Sixxx1235 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 203 ms 16624 KB
667302 02/11/2019 17:19:31 camnguyenmeow DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
667264 02/11/2019 16:19:36 badaoteemo1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
667236 02/11/2019 15:32:59 huytool DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
667224 02/11/2019 15:16:08 ltd9a4gpc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 1168 KB
667183 02/11/2019 13:43:10 cuchuoi_2005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 250 ms 2772 KB
667147 02/11/2019 11:48:13 BananaOnTheTree DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 984 ms 2540 KB
667139 02/11/2019 11:25:15 khanhnhi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666670 01/11/2019 16:58:58 phucduy1509 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1080 KB
666451 01/11/2019 10:31:56 ngocduygpc8a1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
666334 31/10/2019 22:50:23 hitu1901 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1088 KB
665216 30/10/2019 10:00:19 19521242 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664709 29/10/2019 08:47:27 DươngAnhVũ DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664533 28/10/2019 20:34:16 phuong2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 1832 KB
664283 28/10/2019 11:20:20 nmhh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 93 ms 1088 KB
664282 28/10/2019 11:19:28 nmhh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 1852 KB
662331 24/10/2019 20:26:42 hitu1905 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
661121 22/10/2019 17:23:44 hitu1914 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660225 21/10/2019 09:46:08 minhtriet2903 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
660051 20/10/2019 17:10:36 0941177356 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
659416 18/10/2019 20:57:12 CBLtk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
659271 18/10/2019 13:56:46 milo123199 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1116 KB
659098 17/10/2019 22:05:20 lamhn2006123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
659067 17/10/2019 21:24:17 minhdung02 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
658935 17/10/2019 19:06:34 MaMoi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657969 15/10/2019 18:54:11 NQT1998 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657952 15/10/2019 18:04:24 agru DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
657853 15/10/2019 15:52:03 nhatvuhq98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657834 15/10/2019 15:32:32 elkunpham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
657730 15/10/2019 11:35:06 cuthaodd DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657631 14/10/2019 23:26:27 hunter2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
656722 12/10/2019 22:28:43 NguyenMVo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
656697 12/10/2019 21:58:56 hoangthai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
655324 10/10/2019 15:18:06 chutichday2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
655301 10/10/2019 15:01:37 yolo19yolo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
653938 08/10/2019 20:11:01 akamegakill DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 888 KB
652715 06/10/2019 22:45:49 caominhmap123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652556 06/10/2019 18:27:09 anvu2211 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
652547 06/10/2019 18:02:08 caominhmap123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652542 06/10/2019 17:50:47 anvu2211 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652379 06/10/2019 13:12:31 anhthcsyl2006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
651010 04/10/2019 14:09:12 nguyenvinhkhang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1068 KB
651002 04/10/2019 13:52:14 Kai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
650443 03/10/2019 15:56:39 hd19022003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
650306 03/10/2019 14:45:24 quoclan99 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1100 KB
650303 03/10/2019 14:44:13 mrzin703 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
649709 02/10/2019 19:49:37 quoctrungitk16nbkqn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
648309 30/09/2019 13:53:39 lethanhphat2005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 1760 KB
647688 28/09/2019 19:45:16 tiendung2306 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 856 KB
647106 27/09/2019 20:09:35 littledev DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
647085 27/09/2019 19:38:49 dpduy123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
646864 27/09/2019 14:25:47 ducga123456 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
645712 24/09/2019 22:28:13 ntoan199 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 437 ms 2488 KB
645266 24/09/2019 10:35:40 hoanhatle DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
645258 24/09/2019 10:18:28 quangnan1811 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2460 KB
644395 22/09/2019 15:47:59 congcanhlnq DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
642073 19/09/2019 00:38:57 kimjisoo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
641984 18/09/2019 22:02:46 nhattuan722 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
641248 18/09/2019 08:45:59 MinBaoTT DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1232 KB
639841 16/09/2019 14:15:04 thienkun DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639146 14/09/2019 19:40:17 dinhtrongchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
637726 13/09/2019 10:37:51 duth DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637202 12/09/2019 15:49:40 duongtc1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636273 11/09/2019 14:27:55 Be_happy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
635429 09/09/2019 21:09:25 pmt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
633130 06/09/2019 19:09:00 WhiteTiger DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
632581 05/09/2019 09:42:11 unglinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
632580 05/09/2019 09:40:40 unglinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
632361 04/09/2019 18:18:37 kuzuma245 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
631996 03/09/2019 19:49:52 ngbn112358 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
630785 31/08/2019 16:09:31 nguyenhuusangAS DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1372 KB
630670 31/08/2019 10:46:47 huukhoa2608 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1136 KB
629543 28/08/2019 16:37:30 hiepthuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
629333 28/08/2019 07:47:17 winterrr DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1244 KB
628315 25/08/2019 19:51:26 queanh0220 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
624926 22/08/2019 09:38:33 thuy_quynh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
624529 21/08/2019 09:13:47 ta DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 924 KB
624520 21/08/2019 08:58:22 baotrancpp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
624442 20/08/2019 22:04:29 omlgg DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
621091 14/08/2019 22:33:13 trungkienthcsyenlac DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
620596 13/08/2019 22:05:15 hocsinhlop3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 992 KB
620062 12/08/2019 17:55:02 trandat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
619973 12/08/2019 15:47:14 khanhtran2201 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619845 12/08/2019 08:24:00 khanhkjhave DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
619307 10/08/2019 11:30:36 believer DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
619158 09/08/2019 22:33:52 canhtoannct DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1016 KB
618183 08/08/2019 09:17:15 nhsnguyenthicamtu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
618144 08/08/2019 08:34:22 mynga DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
617942 07/08/2019 15:45:14 vuong123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
617415 06/08/2019 15:11:57 maitruc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 924 KB
617400 06/08/2019 15:00:21 huuduc8igc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 2412 KB
617392 06/08/2019 14:51:46 rsattlpalpha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1020 KB
616799 05/08/2019 14:58:10 thienbaotb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1004 KB
616635 04/08/2019 23:50:53 tuanphantomyb010 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
616474 04/08/2019 13:49:55 tiennl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
616411 04/08/2019 09:51:44 luukimhoang2022 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
615897 03/08/2019 09:15:59 vanquyvct DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
615886 03/08/2019 08:47:29 tungduongvc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
615756 02/08/2019 20:21:15 ngobich DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
614862 01/08/2019 11:13:59 lethimytien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1200 KB
614779 01/08/2019 09:43:39 phanthimai123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
614694 01/08/2019 09:06:11 trucmai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
614484 31/07/2019 21:32:10 dothihoangduyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
614452 31/07/2019 20:43:24 abc125 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
614330 31/07/2019 18:03:45 trang000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
614061 31/07/2019 10:01:25 quanghuy123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
613721 30/07/2019 15:47:16 lnatuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
612595 28/07/2019 11:09:32 Fidisk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
612192 27/07/2019 14:51:16 truongthinh14 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
612070 27/07/2019 10:31:11 vivimini110 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
611693 26/07/2019 15:00:04 funcolor DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
611385 26/07/2019 07:55:27 thaolinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
609972 24/07/2019 08:39:18 huuhoangle DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2716 KB
609712 23/07/2019 15:31:56 ngoctit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
608872 22/07/2019 09:31:52 ducanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1704 KB
608067 20/07/2019 09:11:11 anhnguyenroux DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
607538 18/07/2019 15:29:26 trantrung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
605895 12/07/2019 17:45:36 neos DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
605825 12/07/2019 16:12:34 emLaNewBie DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
605609 11/07/2019 22:31:35 DHKH_HUE_2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
605383 11/07/2019 09:11:48 MinhBomNha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
605315 10/07/2019 22:27:40 lvcong97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
604974 10/07/2019 08:49:07 chuongpham7750 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
603698 06/07/2019 11:49:55 longzzz2013 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
602723 03/07/2019 17:49:33 khuyentran DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1132 KB
602589 03/07/2019 15:21:32 Assyrian DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
601811 01/07/2019 20:43:03 Nhv1133_Tx DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
601684 01/07/2019 14:46:41 18T1021208 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
599088 27/06/2019 00:51:35 ducanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
598610 25/06/2019 23:56:30 LuongLegend DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
598539 25/06/2019 21:51:24 dchy2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
598499 25/06/2019 20:53:57 lethienquan28052006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
598142 24/06/2019 22:14:38 haiprot1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
596508 21/06/2019 16:51:38 hoatmt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
596489 21/06/2019 16:26:36 huyduonghuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
596484 21/06/2019 16:20:21 dothiyenlinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
595211 19/06/2019 02:44:46 khiem123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
594904 18/06/2019 10:34:35 baobao07 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
593448 14/06/2019 23:16:27 cyrocs258 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
593173 14/06/2019 15:58:24 ct390 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
592788 13/06/2019 21:06:58 banhgiaman DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
591336 09/06/2019 10:00:15 kugaogll1998 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
590381 05/06/2019 21:49:55 ntoanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1152 KB
590139 05/06/2019 08:42:29 thaomeo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
589177 02/06/2019 09:54:13 nguyenhoainam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
587228 27/05/2019 21:34:30 trung_hieu_k36_chv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 996 KB
587211 27/05/2019 21:00:25 taolaai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1004 KB
587202 27/05/2019 20:42:47 thiennhanui DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
586493 25/05/2019 15:07:38 TIN10_VUTRINHHOANG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
586486 25/05/2019 15:01:28 TIN10_VUTRINHHOANG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
586438 25/05/2019 10:10:48 khuongvutramanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
585544 22/05/2019 18:32:16 KayTran DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
585438 22/05/2019 15:31:14 quangucich2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
585000 21/05/2019 16:06:23 elkunpham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
584014 18/05/2019 08:54:58 elkunpham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
583646 16/05/2019 21:17:17 david0403 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
583392 16/05/2019 00:06:39 duynt0311 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
582815 14/05/2019 21:05:22 trieutanhung93 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
582341 13/05/2019 10:26:43 TranLeNhuQuynh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
582228 12/05/2019 20:07:51 hoangviethang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
582184 12/05/2019 12:37:41 phangiabao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
582068 11/05/2019 18:58:30 Bao_tran DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
581556 09/05/2019 20:36:59 nguyenthanhnga DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
581554 09/05/2019 20:27:25 ngocbao113 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 844 KB
580155 04/05/2019 13:07:40 thaChetDeoYeu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579905 03/05/2019 18:44:49 Newps DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
579899 03/05/2019 17:36:39 hh1305 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
579808 03/05/2019 11:24:14 havu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
579807 03/05/2019 11:22:23 havu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 980 KB
579725 03/05/2019 10:01:34 rimuru DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
579403 02/05/2019 15:41:26 anhchien123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
579170 01/05/2019 16:06:10 tuananh778999 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
579154 01/05/2019 15:24:19 ducthangivicii DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
579153 01/05/2019 15:23:55 ducthangivicii DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
579059 01/05/2019 03:49:28 votthichaua DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 884 KB
577649 28/04/2019 03:14:19 buu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577517 27/04/2019 16:14:51 lvcong97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577475 27/04/2019 14:07:32 truongkin189 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 2464 KB
577421 27/04/2019 10:29:28 lvcong97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577416 27/04/2019 10:22:45 Hiep_TeamBoHung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
577403 27/04/2019 09:47:44 tuancanhktpm DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 952 KB
577402 27/04/2019 09:46:45 k3ntcoj95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
577401 27/04/2019 09:43:29 duongvanson DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 2464 KB
576919 26/04/2019 07:23:42 thienphucanh2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 824 KB
576918 26/04/2019 07:23:29 thienphucanh2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 960 KB
576916 26/04/2019 07:15:48 thienphucanh2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 824 KB
576246 23/04/2019 16:37:32 hosithao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
574728 18/04/2019 00:08:59 thanhcong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
574725 18/04/2019 00:07:59 thanhcong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
574722 18/04/2019 00:00:45 taideptrai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
574705 17/04/2019 23:30:24 hoaf13 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 2452 KB
574616 17/04/2019 21:51:10 leviettttnh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
570620 08/04/2019 19:28:54 phongan105 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1256 KB
569328 04/04/2019 21:47:38 phanhaidang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
569244 04/04/2019 16:37:54 trung5kvshthlnqk38b DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
567428 30/03/2019 22:42:10 huydcmm DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 2256 KB
565111 26/03/2019 18:11:52 baokha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
564782 25/03/2019 21:17:47 hongphongthp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564312 24/03/2019 15:52:21 daothanhloc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564310 24/03/2019 15:50:24 daothanhloc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
563978 23/03/2019 15:22:13 Itachi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
563782 22/03/2019 22:49:41 ducthangivicii DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
563524 22/03/2019 14:26:57 nguyenhau DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1232 KB
563518 22/03/2019 14:15:48 bingo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
562230 19/03/2019 16:40:56 Best DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
561255 17/03/2019 08:34:30 vuonghuyen2006 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1328 KB
561247 17/03/2019 08:22:53 giapascal DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1328 KB
560744 15/03/2019 16:06:41 shoanga2k52 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
560564 14/03/2019 23:15:55 thangitcbg DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
560427 14/03/2019 18:54:28 khanha2k46pbc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
560202 14/03/2019 11:25:13 onehit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 906 ms 2688 KB
559857 13/03/2019 21:57:11 Trannhatnam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1124 KB
559485 13/03/2019 08:00:02 phuonghoa DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1268 KB
559212 12/03/2019 17:25:59 phamcham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
558913 12/03/2019 09:24:14 toancva0105 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
558315 11/03/2019 14:26:13 phong1st DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
557765 10/03/2019 20:25:43 vhpcoder17203 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
557185 09/03/2019 09:57:17 meoconnho2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
557184 09/03/2019 09:49:59 bao2342 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
556744 08/03/2019 10:02:56 tuankhoa2908 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1696 KB
556062 07/03/2019 08:15:40 h_giaotvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
555910 06/03/2019 22:10:31 nguyenvu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
555027 05/03/2019 10:23:14 hungcqt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
554893 05/03/2019 07:49:16 vuminh20379 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
554892 05/03/2019 07:47:24 khanh2005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
554890 05/03/2019 07:46:00 Xiao_Lan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
554889 05/03/2019 07:45:20 vuminh20379 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
554888 05/03/2019 07:45:10 vuminh20379 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
554886 05/03/2019 07:43:36 alibaba DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
554421 03/03/2019 20:59:49 Qanh29 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
554337 03/03/2019 15:20:48 namlawng123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
554332 03/03/2019 15:14:29 ffrederick DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
552066 26/02/2019 23:05:05 masteroffood DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1124 KB
550846 24/02/2019 18:55:11 Nguyenphanthanhbinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
550725 24/02/2019 14:38:38 NoFace DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 888 KB
550610 24/02/2019 00:58:48 heo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
549550 21/02/2019 16:22:54 anphongpct DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
549100 20/02/2019 21:51:12 tnnt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
548949 20/02/2019 17:56:44 tuanhuy03 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
548937 20/02/2019 17:15:38 chinhnd719 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
548314 19/02/2019 11:16:34 gacodelam123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 848 KB
548153 18/02/2019 22:00:13 ngtrkien18 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
548127 18/02/2019 21:23:26 roro1230 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
548122 18/02/2019 21:11:37 anhlavipnd199 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 1964 KB
548121 18/02/2019 21:11:07 anhlavipnd199 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 1964 KB
547640 17/02/2019 09:43:40 thiennhb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
547549 16/02/2019 22:17:24 nguyenhuy2k2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
547126 15/02/2019 22:22:35 goatdoheo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
547064 15/02/2019 21:23:32 minhvuthcsyl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1360 KB
547021 15/02/2019 20:44:15 phungduyminh1802 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
546633 15/02/2019 07:55:36 huuthuan13816 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
546072 13/02/2019 20:13:16 ducminhtrinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
545884 13/02/2019 10:12:59 vanquyvct DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
545808 13/02/2019 05:01:13 myhorizon DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
545515 12/02/2019 15:15:13 hoangducsmagic2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
544962 11/02/2019 12:18:07 SHieu8a3TDN2017 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
544636 10/02/2019 12:39:07 nhphucqt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
544601 10/02/2019 11:12:14 VGK_Cr7 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
543885 07/02/2019 13:49:17 vanhsusu03 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1240 KB
543836 07/02/2019 11:27:57 thedemonstuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
543550 05/02/2019 17:36:20 anhnguyen123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543521 05/02/2019 12:11:34 TTree DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
543308 04/02/2019 12:35:59 ducnhannguyen2410 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 864 KB
542790 02/02/2019 21:52:37 htthinh1999 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
542710 02/02/2019 20:02:39 gbking2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 906 ms 2680 KB
541955 30/01/2019 16:30:16 dothihoangduyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
541950 30/01/2019 16:24:22 hongtrang2510 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
541943 30/01/2019 16:08:10 dinhtranchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
540090 25/01/2019 08:44:40 YoriHarumi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
538591 20/01/2019 19:57:29 Lam22062002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
537999 18/01/2019 20:47:01 huycc123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 937 ms 2708 KB
537998 18/01/2019 20:46:46 vinhhung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 937 ms 2708 KB
537995 18/01/2019 20:44:34 cptkhai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
537990 18/01/2019 20:36:44 huynhchiton981 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 921 ms 2708 KB
537659 17/01/2019 18:26:32 tcoder DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
535897 13/01/2019 20:31:11 59130929 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
535783 13/01/2019 12:30:47 ngoctuannguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
535669 12/01/2019 23:23:46 tanchan769 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
535587 12/01/2019 21:23:08 a2k47phan_18 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
535430 12/01/2019 16:18:40 longvt24 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
534686 11/01/2019 07:09:33 minhtrieutvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1060 KB
534301 10/01/2019 18:45:04 Neptune DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
534269 10/01/2019 17:43:37 kimtoi_123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
534260 10/01/2019 17:25:43 Neptune DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1164 KB
534223 10/01/2019 16:30:10 mrhung1999vnvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
534127 10/01/2019 14:10:14 tuanhungnaruto DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
534093 10/01/2019 13:19:21 xiabui DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
533732 09/01/2019 20:39:24 blackcat2710 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
533527 09/01/2019 14:34:38 dothihoangduyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
533466 09/01/2019 10:14:33 huynhgiao_tvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1312 KB
533389 09/01/2019 02:26:25 firefly_dragon DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
533052 08/01/2019 15:38:23 truongltt8c DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
531549 06/01/2019 10:58:32 Member DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
530531 04/01/2019 20:17:50 000DANG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
530376 04/01/2019 15:21:37 biabeogo147 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
529172 02/01/2019 14:48:16 thienhue123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1024 KB
526962 11/12/2018 20:40:10 thanhtuthcsyenlac DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1060 KB
526959 11/12/2018 20:34:31 vanduc8a3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 1204 KB
526931 11/12/2018 19:33:53 phongpcbyl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1200 KB
526578 11/12/2018 00:55:31 sonpham056 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 234 ms 2264 KB
525074 07/12/2018 20:45:17 namconyl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
525045 07/12/2018 20:16:02 lethuyyl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
525020 07/12/2018 19:56:06 tuancqt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524995 07/12/2018 19:26:27 keit123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
524646 06/12/2018 19:49:44 minhdung02 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
524369 06/12/2018 11:16:30 NVThien_CBL DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1152 KB
524104 05/12/2018 20:15:06 094175234 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523892 05/12/2018 09:37:30 lamcqt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
523377 04/12/2018 00:45:09 6vienhdt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
522259 01/12/2018 20:12:49 dfwapekko DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
521959 30/11/2018 22:34:56 hduoc2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
520993 28/11/2018 19:59:17 duycqt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
519924 26/11/2018 13:35:39 bluesky_ DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
519876 26/11/2018 11:44:14 duycuong295 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519875 26/11/2018 11:43:32 duycuong295 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519681 25/11/2018 22:24:54 tanchan679 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
519634 25/11/2018 21:37:48 0987480154 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
519576 25/11/2018 20:52:31 trungkenbi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1092 KB
519574 25/11/2018 20:50:55 trungkenbi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 265 ms 2516 KB
518501 23/11/2018 21:04:26 skipro982301 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
518134 23/11/2018 10:56:40 Tran_Thanh_Oai97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
518128 23/11/2018 10:51:05 sungtranna0801 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
517963 22/11/2018 23:20:39 nhoklonely091 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
517908 22/11/2018 22:09:00 nnphucthinh01 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
517365 22/11/2018 10:11:25 nhuphuc2204 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
517116 21/11/2018 22:08:23 vmt120203 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
516863 21/11/2018 17:36:23 yn2493 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
516212 20/11/2018 14:34:46 seadiva DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
515900 19/11/2018 21:47:19 quangduyluu123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
515749 19/11/2018 17:28:03 hieuvip1301 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
515457 19/11/2018 08:04:22 khangnghiem142 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
515450 19/11/2018 07:36:29 hung17122004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
515449 19/11/2018 07:33:55 congnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
514977 18/11/2018 16:26:06 TranNgan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
514959 18/11/2018 15:55:34 daoxuanhang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514900 18/11/2018 13:50:41 congnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
514873 18/11/2018 13:02:19 mtpntu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
514783 18/11/2018 10:43:34 nhannguyen2k4 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
514372 17/11/2018 18:26:40 nguyentandung2005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
514119 17/11/2018 09:27:31 vermouth2005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
514067 17/11/2018 08:56:12 Kousei DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
514059 17/11/2018 08:39:21 SHIHO DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 937 ms 2776 KB
513131 15/11/2018 22:55:10 dtskeosua DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
512635 15/11/2018 15:04:39 diemqui110105 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
512076 15/11/2018 10:37:10 anhvippro123z DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
511631 14/11/2018 22:06:41 NghiaCPP DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
511250 14/11/2018 09:20:49 hachanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
511157 13/11/2018 22:09:32 phatdoan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
510824 13/11/2018 20:03:45 lamcqt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
510671 13/11/2018 16:41:42 ZewDev DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 880 KB
510193 12/11/2018 23:14:30 tadat216 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
508797 10/11/2018 11:38:07 jdkun123258TDMU DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1060 KB
508591 09/11/2018 23:13:42 cenzter DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Python 3 Accepted 156 ms 6820 KB
508372 09/11/2018 18:41:06 hoangnguyen29 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
507991 09/11/2018 00:34:36 HuTeTu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507511 08/11/2018 15:46:47 khoinguyentdmu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
507503 08/11/2018 15:42:20 hanluc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
507437 08/11/2018 14:33:42 abcdefghi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
507252 08/11/2018 07:51:12 VPFFV DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
506817 07/11/2018 16:24:10 letruongsanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
506474 06/11/2018 23:54:21 lmpars DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
506054 06/11/2018 15:58:13 phuocbuiduc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 187 ms 17776 KB
505886 06/11/2018 14:27:51 chaugiang_97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
505430 05/11/2018 20:54:35 nhatanh10102005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
504743 04/11/2018 21:08:19 michealle DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 1828 KB
503713 02/11/2018 21:50:14 nguyenvanson DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
503193 02/11/2018 13:01:03 hjjddb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
500745 30/10/2018 14:22:09 hoangndu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
500375 29/10/2018 19:43:41 MTA_Asteria DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
499073 27/10/2018 10:17:14 trungnguyenlak2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
498970 27/10/2018 00:36:04 Vinhh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 2556 KB
498731 26/10/2018 19:54:16 thienchidh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498579 26/10/2018 15:15:27 nghiaphamln DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
498576 26/10/2018 15:07:40 sunepi719 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498558 26/10/2018 14:47:11 pks0v1p DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498513 26/10/2018 13:48:55 unknown01 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
497375 24/10/2018 23:45:46 sang123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
496224 23/10/2018 16:53:37 quyhugo158 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 832 KB
494791 20/10/2018 21:46:43 letrunghieu_9a3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
494324 19/10/2018 20:43:47 haihaihaihai0123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
492298 18/10/2018 14:15:03 trinhcongtai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492255 18/10/2018 12:15:42 bk201 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
491204 16/10/2018 21:50:17 minh98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
489297 14/10/2018 20:03:56 quyen_8a3_tdn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
489089 14/10/2018 10:38:26 lcqhuyt1821 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
488757 13/10/2018 20:52:43 toididaocode DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 171 ms 19100 KB
488385 13/10/2018 10:35:26 nlebachnlb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486918 11/10/2018 23:02:02 thochit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486048 11/10/2018 10:10:07 chiyb2015 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
484968 10/10/2018 22:40:22 boniva161 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1008 KB
484331 09/10/2018 22:08:02 duongdinhnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
484233 09/10/2018 20:53:30 NPL DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 984 KB
483767 09/10/2018 13:47:10 ngobao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
483216 08/10/2018 16:28:38 trandanh9a1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482582 07/10/2018 13:51:48 ngobao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482160 06/10/2018 20:59:26 18120461 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2468 KB
482062 06/10/2018 19:55:25 Khoi2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1052 KB
480380 04/10/2018 20:18:33 cogang123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 93 ms 1008 KB
480301 04/10/2018 18:45:17 vanan9205 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1348 KB
480242 04/10/2018 17:44:38 ThaoAVang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
479836 04/10/2018 07:42:14 pdhuy2002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
479668 03/10/2018 21:18:17 nhanspy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479231 03/10/2018 09:29:32 minhduc331ns DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
479215 03/10/2018 09:02:09 hoangteo0103 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 2444 KB
479118 02/10/2018 22:45:56 phuongae1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
478633 02/10/2018 15:00:44 nhanhuuhieu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
477015 30/09/2018 07:52:31 khanhnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
476462 29/09/2018 14:28:48 MinhDevC DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
476453 29/09/2018 14:17:12 dungprovn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
476266 28/09/2018 23:54:57 LoHong2k3_IT_K36 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 2452 KB
475909 28/09/2018 16:28:22 Ngoc_Nguyen_7398 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475584 27/09/2018 23:53:38 lengocphuc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
475456 27/09/2018 22:28:09 TPCuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 312 ms 2736 KB
475082 27/09/2018 18:43:54 hoangthuc701 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475081 27/09/2018 18:41:43 trungkenbi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
474663 26/09/2018 22:46:33 hieunguyenthi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
474598 26/09/2018 21:40:46 chuotvip DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
474388 26/09/2018 17:57:58 xacutara DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474192 26/09/2018 12:01:35 wolf_boss DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1296 KB
473900 25/09/2018 22:40:23 Thethvl123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
473580 25/09/2018 14:54:58 hieuhehehieu123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2672 KB
472406 23/09/2018 16:28:45 khanhsaker97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
471564 21/09/2018 23:21:58 nghialuffy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471143 21/09/2018 07:52:39 trungnghia05123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
469861 19/09/2018 20:38:17 maihuuton987 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
469791 19/09/2018 18:21:37 12hooks DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
469663 19/09/2018 14:26:48 conmeocon DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
468362 17/09/2018 15:06:19 DeBruyne DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
468176 16/09/2018 21:52:52 red DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2104 KB
468089 16/09/2018 18:08:15 hoangnghiaviet DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2396 KB
467934 16/09/2018 13:02:12 lehoang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
467871 16/09/2018 11:24:29 colgnourt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
467790 16/09/2018 09:59:51 minhtan190397 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
467750 16/09/2018 09:18:08 SangDeptrai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
467726 16/09/2018 08:39:55 tattranphong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
467723 16/09/2018 08:35:04 longtqtqn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
467720 16/09/2018 08:33:35 vuapha008 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 960 KB
467710 16/09/2018 08:18:37 vuong912 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
467535 15/09/2018 21:43:34 nguyenthanhhien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
467112 15/09/2018 10:10:50 hanhien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
466993 14/09/2018 22:43:52 cotyey DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
466784 14/09/2018 18:38:15 letandatty211 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
466782 14/09/2018 18:31:48 letandatty211 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 980 KB
466779 14/09/2018 18:28:28 letandatty211 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1300 KB
465901 13/09/2018 14:53:00 black_stone DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465391 12/09/2018 15:14:57 hellosunny DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
462570 08/09/2018 14:49:15 huyvotong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1072 KB
462569 08/09/2018 14:46:24 huyvotong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
461563 06/09/2018 21:43:18 viet2805 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
461415 06/09/2018 18:01:11 phuong2003vtvip DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
461104 06/09/2018 09:53:27 manh123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
461012 06/09/2018 00:02:39 MTAK53 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460772 05/09/2018 19:37:25 leminhcuong298 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460529 05/09/2018 00:41:09 uchiha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
458993 02/09/2018 14:38:34 zolydyck00 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457071 29/08/2018 15:28:10 xikhud DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
456720 28/08/2018 20:41:58 10ngocanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 234 ms 5720 KB
456587 28/08/2018 16:37:27 omt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
456584 28/08/2018 16:35:11 omt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
456581 28/08/2018 16:33:45 omt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
456578 28/08/2018 16:33:01 buixuandanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
456323 28/08/2018 09:22:13 HHHHHHHH DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
456107 27/08/2018 15:17:08 hitu07 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
455789 26/08/2018 10:33:14 phamanmaithao10 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
455608 25/08/2018 16:51:37 hitu05 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454860 23/08/2018 18:55:55 hitu01 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
454512 23/08/2018 08:52:12 hitu03 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
453231 20/08/2018 01:41:04 StephenToan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
453118 19/08/2018 20:11:27 hitu04 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
453027 19/08/2018 14:56:21 Meliodas DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
452413 17/08/2018 23:06:50 hitu02 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
451796 16/08/2018 19:57:12 hitu08 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451744 16/08/2018 18:59:24 nguyen041202 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
451420 16/08/2018 11:18:53 huuthien198zz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
449659 12/08/2018 16:03:32 jsomebodywtbl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
449334 11/08/2018 20:46:43 khuyentrannd DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
449332 11/08/2018 20:44:57 hung080104 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
448980 10/08/2018 17:51:21 letuananh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
446724 02/08/2018 23:08:13 LongÇhampion DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446523 02/08/2018 14:20:47 huynhvanphu102 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
446272 01/08/2018 18:39:23 0941054 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 1252 KB
446055 01/08/2018 09:47:45 xuanvuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1688 KB
445877 31/07/2018 17:08:28 duong2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
445475 30/07/2018 15:00:53 bluecat9x DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
445341 30/07/2018 09:04:17 nguyetanh10102005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
444440 26/07/2018 13:51:11 tashagospel123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1040 KB
444127 25/07/2018 17:00:56 tronghieuACM DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1040 KB
443782 24/07/2018 23:32:10 phuongnhi_tran_1206 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
443777 24/07/2018 23:03:26 ngocdoan2661 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 312 ms 2704 KB
443774 24/07/2018 22:55:39 ngocdoan2661 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 296 ms 2704 KB
443768 24/07/2018 22:41:56 BVs_cớp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
443363 23/07/2018 15:45:14 taquanglinh2k1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
443197 22/07/2018 22:35:57 maihuuton987 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1140 KB
443008 21/07/2018 21:35:01 paradisebay DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
442270 19/07/2018 13:47:57 tototete DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 2604 KB
442083 18/07/2018 20:04:14 hdv250202 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
440480 12/07/2018 19:41:54 huynhthanhtan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440397 12/07/2018 13:56:32 vantho1298 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
439319 08/07/2018 16:43:56 ducanhgx DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 140 ms 18148 KB
438469 04/07/2018 22:44:17 KHOI2611 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
438298 03/07/2018 20:17:33 Truongthienloc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
438002 02/07/2018 09:54:12 jackcookies020 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
437668 30/06/2018 15:59:56 taminhquanno21 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 78 ms 1192 KB
437199 28/06/2018 10:23:30 linhle232001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
437194 28/06/2018 10:17:55 truonghxpt1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436028 23/06/2018 13:16:42 chienbinhlyoko DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
436005 23/06/2018 10:04:49 nhattuan722 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
434904 21/06/2018 19:16:27 rangnokapk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
434534 19/06/2018 21:23:51 zxcvbgt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
432612 14/06/2018 09:23:33 hung30052002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 187 ms 41496 KB
432236 11/06/2018 21:22:11 ledat112233 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
432059 10/06/2018 21:20:42 nqvmystery123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
429491 31/05/2018 12:12:20 onism DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429296 30/05/2018 21:44:22 vietthanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
427726 28/05/2018 09:59:35 buidinhpham2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
426927 24/05/2018 21:16:45 nhathuypt25 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
426334 22/05/2018 00:27:21 thaibabao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
426172 21/05/2018 14:14:19 NTUThananhthien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
425813 19/05/2018 12:44:18 ntngocngoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
425555 17/05/2018 18:02:52 kanadetachibana DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1420 KB
425362 16/05/2018 21:22:10 MeoAmi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
424875 14/05/2018 20:51:02 fake1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
424599 13/05/2018 19:07:56 longtuansps DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
423639 08/05/2018 19:23:36 ironmank37d DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
423417 06/05/2018 22:56:10 Quanpro98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
423403 06/05/2018 22:15:07 daodongphong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
422840 02/05/2018 20:25:25 dungdq2002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1008 KB
422836 02/05/2018 20:14:15 vinhnt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
421948 28/04/2018 21:50:33 nguyenvantien0903 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
421245 25/04/2018 19:17:31 chicken1996 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 2380 KB
420284 21/04/2018 23:29:09 minh3352 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
419497 19/04/2018 20:18:47 nguyentuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
416724 12/04/2018 23:04:30 congyb1032002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
415857 11/04/2018 10:07:28 Love4T144 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
413885 06/04/2018 08:07:35 truongcao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
413734 05/04/2018 20:35:41 kaitoukid1609 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
413697 05/04/2018 19:03:37 bibinguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
413567 05/04/2018 10:27:30 kaitou1412 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
412179 01/04/2018 22:38:54 Linhdethuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1512 KB
411770 31/03/2018 17:32:16 DangKhich DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
411731 31/03/2018 16:29:38 __________ DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
410907 29/03/2018 15:29:26 minhtampcb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
410360 28/03/2018 09:59:37 thanhria DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 218 ms 17820 KB
409784 27/03/2018 07:49:11 thuy12052004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2688 KB
409779 27/03/2018 07:44:04 55555 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 2656 KB
409386 26/03/2018 13:13:08 reaper2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
408824 24/03/2018 20:04:21 trang2002cool02 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408564 23/03/2018 22:27:08 haiyenk98lhp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408323 23/03/2018 10:40:02 karasu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
408307 23/03/2018 10:10:08 letanminhtoan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1260 KB
407098 21/03/2018 08:24:53 Anh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
406993 20/03/2018 21:45:51 junking DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Python 2 Accepted 359 ms 7660 KB
406983 20/03/2018 21:10:44 hungokok DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2636 KB
406087 17/03/2018 20:09:02 maxnguyen2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 140 ms 2760 KB
405734 16/03/2018 11:06:08 iiiiiii125478 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
405714 16/03/2018 10:21:42 tinhochbt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
405307 15/03/2018 13:45:54 hoa8a3_tdn2017 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
404771 14/03/2018 09:14:21 MG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1672 KB
404738 14/03/2018 08:12:30 haltv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
404731 14/03/2018 08:03:54 haltv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
402527 10/03/2018 23:26:19 hau2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 343 ms 2748 KB
402012 09/03/2018 10:03:57 vclzt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
401999 09/03/2018 09:35:29 minhanhgaru DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401901 08/03/2018 21:26:26 toila4120 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
401596 07/03/2018 20:11:51 phuckg2002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
400898 04/03/2018 21:51:41 nguyennhandannnd DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
400774 04/03/2018 12:08:06 davic_2001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
400518 03/03/2018 15:52:01 hung30112002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 171 ms 2432 KB
399696 01/03/2018 14:12:44 crayed DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
398817 26/02/2018 09:57:54 duongbp1990 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
397996 22/02/2018 16:12:59 GiaLương DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
397986 22/02/2018 15:50:41 haminh2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
397961 22/02/2018 15:17:05 truongcoi2001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
396191 13/02/2018 10:00:17 minhlam2102002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
396046 12/02/2018 19:25:19 2221115541 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Python 3 Accepted 125 ms 6908 KB
394837 07/02/2018 14:32:32 anhduy1811 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
394344 05/02/2018 13:43:12 ngocminh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
394331 05/02/2018 12:14:57 vandai61 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
394289 05/02/2018 10:25:18 xxxyyyzzz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 3360 KB
392829 30/01/2018 22:29:28 gtneopuv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392465 29/01/2018 19:34:29 quangntu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
392420 29/01/2018 16:24:13 xuanvuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
392296 29/01/2018 15:02:55 asdfghjkl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2064 KB
392199 29/01/2018 10:38:45 lanhhan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
390440 24/01/2018 19:49:53 anhminh2912003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
388735 22/01/2018 21:48:37 phuocanh1625 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
387361 18/01/2018 22:59:03 trungtt123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
386782 17/01/2018 14:55:57 pro113ti DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 953 ms 2456 KB
386676 17/01/2018 09:41:49 lockhaicttv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
386197 15/01/2018 21:22:27 quan8a3_tdn2017 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2696 KB
385815 14/01/2018 21:00:26 16122001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385814 14/01/2018 20:45:43 calipso DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385577 14/01/2018 03:33:11 QuỳnhNhư DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1988 KB
385576 14/01/2018 03:32:21 QuỳnhNhư DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 2192 KB
385573 14/01/2018 03:23:09 QuỳnhNhư DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1312 KB
385362 13/01/2018 20:16:24 du1998 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385096 12/01/2018 19:53:30 giangvu258 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384633 11/01/2018 16:09:18 vuongbxvp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
384175 10/01/2018 19:40:02 ngocminh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383438 09/01/2018 10:52:31 Quân1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
383409 09/01/2018 10:18:10 Tunga1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1552 KB
383406 09/01/2018 10:12:43 duonga1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
383158 08/01/2018 15:58:20 chinhhi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383147 08/01/2018 15:14:13 SavarinJames DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382657 06/01/2018 22:43:39 diepcuong85 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
382241 05/01/2018 22:45:16 Socola_Đại_Ca DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382148 05/01/2018 20:53:27 doduc2652002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
380837 02/01/2018 15:10:42 vcn123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 140 ms 2772 KB
380676 02/01/2018 11:11:39 ntd992003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1852 KB
378702 28/12/2017 20:20:52 phannhatloi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377333 24/12/2017 07:51:13 phambichngoclamson2002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
377243 23/12/2017 20:00:50 minhth_1412 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376876 22/12/2017 14:10:08 quocnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
376319 18/12/2017 22:49:57 haxorus2004 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
375765 16/12/2017 22:09:33 hoainam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
375401 15/12/2017 15:33:44 hoi_lam_gi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
375211 15/12/2017 10:18:36 changlangtu97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
374892 14/12/2017 12:26:52 duongnambxvp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
374629 13/12/2017 21:00:37 hihihil2010 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
373297 08/12/2017 20:33:10 MrRobot DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 2192 KB
373236 08/12/2017 16:39:36 Phandat16 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
373065 08/12/2017 13:55:13 votrunghieu9a2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1452 KB
372921 07/12/2017 21:10:45 haitran3110 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
372791 07/12/2017 10:59:50 tuanhbt133 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
371783 04/12/2017 19:34:18 PearlHo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
370546 02/12/2017 17:42:14 php122002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
370316 01/12/2017 23:42:32 trang2002cool DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 1720 KB
370079 01/12/2017 19:12:23 lichngothanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
369840 01/12/2017 09:59:58 orimashaky DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369739 01/12/2017 09:07:45 colen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
369257 30/11/2017 10:53:09 flightlessbird DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
368252 28/11/2017 14:22:42 Shyn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
366871 27/11/2017 14:28:29 namtao97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
366740 27/11/2017 08:21:39 long_thathu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366636 26/11/2017 21:45:13 Sakura DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366374 26/11/2017 15:09:01 SmithWinter DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
365662 24/11/2017 22:11:08 MtaLK DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
365644 24/11/2017 21:47:11 TanTruc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
365073 24/11/2017 00:05:41 cyb3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364662 23/11/2017 10:02:42 kami DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
364348 22/11/2017 21:01:00 badaocm234 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
363409 21/11/2017 00:12:41 nganyhilow DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362839 19/11/2017 20:48:12 nguyenthanhtung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362693 19/11/2017 12:50:55 phuongnam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
362445 18/11/2017 17:07:20 thanhchuongitc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 62 ms 1100 KB
362362 18/11/2017 15:14:31 thao1234 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1280 KB
362352 18/11/2017 15:05:08 thanh123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362179 18/11/2017 09:36:07 taikhoan1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362172 18/11/2017 09:19:57 vinhntndu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
361646 17/11/2017 11:03:08 NMPACM DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 296 ms 10344 KB
361644 17/11/2017 10:48:34 NMPACM DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
361643 17/11/2017 10:47:37 NMPACM DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
361642 17/11/2017 10:46:56 NMPACM DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1080 KB
360941 16/11/2017 08:26:06 hiepnguyenhue2002 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
359496 14/11/2017 08:55:30 Đừngđểýtêntôi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1096 KB
358900 13/11/2017 14:27:16 trainolp2017 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358801 13/11/2017 11:05:01 tiendiep9a1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358620 12/11/2017 23:35:36 khoa0308 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
357538 11/11/2017 10:42:41 kakaka DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357535 11/11/2017 10:38:15 Venus DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357501 11/11/2017 09:34:37 anhdhhp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357396 10/11/2017 23:06:56 trananhprince DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357215 10/11/2017 20:20:23 lucdaoquanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357019 10/11/2017 15:22:10 Linh_Moi_T32 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356750 10/11/2017 09:16:35 dnhung1997 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355782 08/11/2017 22:20:58 crush DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
355777 08/11/2017 22:12:36 thamtudeptrai007 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1428 KB
355497 08/11/2017 15:35:13 Mecu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355356 08/11/2017 14:52:05 minh3chap DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
355074 08/11/2017 01:22:21 haxuantoan98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
355041 07/11/2017 23:41:27 mrlihd DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
355025 07/11/2017 23:23:22 ducppa DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
355001 07/11/2017 22:51:50 trungcbg DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
354972 07/11/2017 22:30:14 thelightvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354789 07/11/2017 20:32:46 luxabu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354786 07/11/2017 20:31:00 Leo_Messi_96 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354392 07/11/2017 10:31:19 kakaka DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
354377 07/11/2017 10:12:47 tenda1234 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352557 04/11/2017 19:53:04 FujiVN DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352505 04/11/2017 17:34:00 mdan226 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
351343 02/11/2017 20:02:23 chinhd17ht01tdmu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
351326 02/11/2017 19:54:29 khoinguyentdmu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
350903 02/11/2017 14:32:41 darkdragon02 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
350680 02/11/2017 08:06:43 binh0913546622 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
349419 31/10/2017 17:52:57 isora1996 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348204 30/10/2017 10:51:27 hoan2k1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348128 30/10/2017 09:59:28 king744744 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346942 27/10/2017 22:59:21 linhbeo1210 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
346479 27/10/2017 13:48:43 hoi_lam_gi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
344949 25/10/2017 20:04:09 hoanganhlaboss139 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
344404 25/10/2017 08:29:16 manhhungking DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
343986 24/10/2017 15:47:14 long123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
343744 24/10/2017 09:40:35 ducquynhfptk12 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
343716 24/10/2017 09:05:19 meobeo1234 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 900 KB
343687 24/10/2017 08:32:42 bachhuyhung20102001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343114 23/10/2017 15:57:52 freepascal DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
342550 22/10/2017 15:36:24 ductinLHP DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
342366 22/10/2017 10:19:20 huy9a1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
341529 21/10/2017 09:04:22 dungzudd231001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
341390 20/10/2017 22:20:12 thienhk15 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
341282 20/10/2017 20:27:06 tinhhk15 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1968 KB
341276 20/10/2017 20:24:20 NAKICTI DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341097 20/10/2017 15:00:43 ItachiUchiha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340529 19/10/2017 18:03:25 vinhquana DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
338072 16/10/2017 21:03:27 manhh15 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
337897 16/10/2017 19:41:15 hoangtrung080697 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
337724 16/10/2017 09:13:07 unknownsol98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
333995 11/10/2017 15:44:22 caovantheanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
333838 11/10/2017 10:04:58 Minatokaze DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
333826 11/10/2017 09:49:00 Master_01 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
333719 10/10/2017 23:50:58 minhnguyen998vp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
333679 10/10/2017 22:47:31 hoanglongbpt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
333270 10/10/2017 16:08:34 tanan112 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332941 09/10/2017 22:48:46 pandazt1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
332840 09/10/2017 21:29:54 lcnguyendang123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332800 09/10/2017 21:04:17 vikhangcqt171 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
330557 06/10/2017 23:57:18 kyonest12 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
330407 06/10/2017 21:55:30 BINHTHUONG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
329902 06/10/2017 14:06:26 0000000000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
328029 02/10/2017 23:42:00 hieunguyenbn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327986 02/10/2017 22:45:17 hanhhuyenit1619 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
327612 02/10/2017 19:37:28 hungga1711 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
327238 02/10/2017 02:57:22 axaido123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
326327 30/09/2017 22:21:45 vuthehuyht DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
326130 30/09/2017 16:01:35 christzy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
325216 29/09/2017 11:26:28 thinhngo224 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
325215 29/09/2017 11:24:58 thinhngo224 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
325214 29/09/2017 11:21:51 thinhngo224 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
324993 28/09/2017 22:31:44 hoangtranxuansona2k46 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
324970 28/09/2017 22:03:03 vuthehuyht DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 234 ms 17312 KB
324176 28/09/2017 07:16:55 quandapro DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 734 ms 36456 KB
324123 28/09/2017 00:22:54 viethoang99 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
324122 28/09/2017 00:22:20 ikotam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323795 27/09/2017 15:59:34 qbeginer DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 203 ms 18216 KB
323720 27/09/2017 11:03:33 21cm DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
323224 26/09/2017 12:52:17 locnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
322623 25/09/2017 17:55:25 myfriend1102vn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
321524 23/09/2017 14:52:55 quangcuongnd29296 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321517 23/09/2017 14:49:12 quangcuongnd29296 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1540 KB
321113 22/09/2017 21:13:32 thanhdatna1996 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
321104 22/09/2017 21:03:04 masterv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
320054 20/09/2017 17:31:36 angelo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
319319 19/09/2017 10:03:05 tranminh183 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
318656 17/09/2017 18:10:01 honghoa2k2z DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
318527 17/09/2017 15:27:54 chamchamcham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
317543 15/09/2017 16:15:56 k30tin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317540 15/09/2017 16:13:46 k30tin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
316671 13/09/2017 22:29:01 Than DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1100 KB
316583 13/09/2017 20:31:51 714D65 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1104 KB
315674 11/09/2017 20:37:17 manhcuongcvp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
315544 11/09/2017 16:25:59 NhatKhanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
315530 11/09/2017 16:13:52 trongthu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
315526 11/09/2017 16:11:21 huytmdj DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
315505 11/09/2017 15:58:29 tebrotien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314162 08/09/2017 14:26:24 ducbp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
314092 08/09/2017 03:29:02 trantien151198 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
312868 04/09/2017 18:08:33 phuongnam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
312867 04/09/2017 18:07:03 phuongnam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
311071 30/08/2017 20:39:39 huyvuhp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
311035 30/08/2017 19:34:54 xekoiuxuka DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310763 29/08/2017 22:52:25 thanhhoang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
310762 29/08/2017 22:51:01 thanhhoang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
309351 26/08/2017 14:22:40 lehoangcong098py1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
308921 25/08/2017 09:30:15 congminh410 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
308395 23/08/2017 20:56:27 na2m2428 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
307482 21/08/2017 10:01:31 kiemnguoiy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
305788 16/08/2017 22:59:24 iostream DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
305688 16/08/2017 20:09:46 minhthu20201 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
304131 13/08/2017 11:32:51 buikimanh126 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
304043 13/08/2017 00:13:02 HackerRank DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
304019 12/08/2017 21:46:37 dothanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
303723 12/08/2017 09:24:04 ngocnhi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
302717 10/08/2017 09:58:20 sonnguyen0612 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
302159 08/08/2017 14:54:26 anh76qn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
301629 06/08/2017 21:28:44 nty DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
301370 05/08/2017 18:40:31 vohinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
300405 01/08/2017 22:32:44 Tu2112003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
300371 01/08/2017 20:21:55 reset DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
299416 27/07/2017 20:15:07 lephuthien411 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
299362 27/07/2017 16:38:09 Nhokkz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
299357 27/07/2017 16:17:44 hungk36b DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
298844 26/07/2017 08:47:10 bicrackpro123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297604 21/07/2017 18:36:14 skydriver001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 187 ms 17368 KB
297173 20/07/2017 10:14:15 congthangk36d DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
295800 16/07/2017 08:49:43 anhbannho147vn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295415 14/07/2017 16:41:02 logacc999 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
293813 09/07/2017 21:20:05 dqhn123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1252 KB
293749 09/07/2017 15:13:40 cvthang56th2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293617 08/07/2017 22:09:02 hains DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
291884 30/06/2017 13:58:48 okeomachnha DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
291860 30/06/2017 11:25:50 thanhthuy4u DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 78 ms 1080 KB
291806 30/06/2017 00:06:54 caubedaumat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
291784 29/06/2017 22:35:31 sanglequang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
291316 28/06/2017 00:14:50 01667401268 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
291200 27/06/2017 12:40:29 thumieu88 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
290569 24/06/2017 15:12:29 nhpntz0t DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
290469 24/06/2017 10:35:56 nguyentrungthanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290173 23/06/2017 10:18:27 lqt_ctc_1307 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
288861 18/06/2017 11:17:31 thienbaotb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
288568 17/06/2017 07:25:51 saothuaduoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
288037 15/06/2017 00:08:54 nguyenhaidang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
287884 14/06/2017 15:55:50 Minhthanhntu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
287275 12/06/2017 17:51:26 thienbaotb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 703 ms 2848 KB
287248 12/06/2017 16:24:54 anhvu_cbl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
285861 07/06/2017 05:34:55 baohuynh1215 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
285841 07/06/2017 00:13:22 tamuine DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
285836 06/06/2017 23:58:08 tamuine DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
285372 04/06/2017 17:43:25 hut_phamquochuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
284504 31/05/2017 21:06:45 ChristopherSamba DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 187 ms 17372 KB
284493 31/05/2017 20:20:51 my_crush_hates_me DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
284380 31/05/2017 10:38:59 daycoma1998 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
283484 26/05/2017 12:48:20 nhocksoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
282741 23/05/2017 22:35:50 Vinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281706 20/05/2017 12:04:32 hocattuongltv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
281619 19/05/2017 22:03:26 chaukhanh2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
281283 18/05/2017 11:13:48 hahpuc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281230 18/05/2017 03:35:11 Disconnect DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
279288 15/05/2017 00:01:30 arohigh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
276914 09/05/2017 16:56:35 Nguyenthituyetcvp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
276209 07/05/2017 19:24:34 ngophuthinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
275995 06/05/2017 20:16:33 azulgrana1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
275434 04/05/2017 02:31:18 hoof44 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
275111 02/05/2017 08:30:29 tranthanhhai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
274029 26/04/2017 20:59:27 minhaho160601 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
273918 26/04/2017 14:39:05 quangminh6624 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 992 KB
273357 24/04/2017 15:20:52 contiti DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
271378 17/04/2017 08:45:45 up_out_of_all DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1396 KB
271200 16/04/2017 12:45:44 123B DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
270970 15/04/2017 19:36:16 dangkhoa_pascal DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 2556 KB
270024 11/04/2017 21:52:57 frostpixel DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
269923 11/04/2017 16:35:42 nguyenvanbien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
269719 11/04/2017 08:27:50 nguyenducptit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269702 11/04/2017 02:39:07 nguyenduclam0605 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
268863 08/04/2017 08:39:51 MINHKHANG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
268505 07/04/2017 14:29:58 fromzerotomaster DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
268395 07/04/2017 09:48:37 coderkcdhv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
268369 07/04/2017 08:35:57 phuocpro0607 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
268162 06/04/2017 19:51:34 phamtrunghieuntp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
267134 04/04/2017 20:36:21 phongkieu31 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 992 KB
266730 04/04/2017 07:38:51 jackytrung2001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
264156 28/03/2017 00:06:53 peppie DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
263239 25/03/2017 21:49:21 NPL DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262566 23/03/2017 21:33:33 tuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
262563 23/03/2017 21:27:36 tuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261838 22/03/2017 09:29:00 yinlangoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
261388 21/03/2017 09:09:13 awatjkim DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
261076 20/03/2017 12:23:33 someday DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
259902 18/03/2017 08:22:10 doituyentin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259856 18/03/2017 07:50:05 nguyenquyvuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 852 KB
259127 16/03/2017 22:24:35 nkduc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258995 16/03/2017 19:43:23 dlt0301 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
258850 16/03/2017 14:37:16 vanhuong8altt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
258849 16/03/2017 14:36:31 nguyenhoangnam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1040 KB
258720 16/03/2017 09:15:10 huynhdinhhiep DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
258458 15/03/2017 13:55:15 omega1100100 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 880 KB
258383 15/03/2017 10:01:50 thienbao DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
257572 13/03/2017 03:34:43 hs2huyenngoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
257396 12/03/2017 18:47:56 hatuank97lhp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
255657 07/03/2017 20:37:25 Midodra DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
253843 02/03/2017 15:23:19 leducan1110 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 964 KB
253436 28/02/2017 23:34:28 buivietthanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
251809 24/02/2017 21:40:14 Soledad DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
251541 23/02/2017 22:51:53 kalipts DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
251528 23/02/2017 22:30:05 kalipts DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2200 KB
251354 23/02/2017 10:17:32 Adam_Kyle DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
251014 22/02/2017 11:08:14 hanhan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
250939 21/02/2017 23:36:58 khoadeptrai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
249200 19/02/2017 16:09:36 minhtien678 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
247632 15/02/2017 21:21:31 Demo2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
247621 15/02/2017 21:02:31 taolasomot DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
245385 08/02/2017 21:04:59 dinhvanhuy98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
245359 08/02/2017 20:38:31 vohoangngocphu56 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
245345 08/02/2017 19:19:16 stromvbvc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
245336 08/02/2017 18:07:59 NghiCáVàng DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244342 03/02/2017 12:34:22 nhannguyen95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 2456 KB
243279 26/01/2017 22:27:28 mik271 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
241992 18/01/2017 07:51:03 meomeo123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
241842 17/01/2017 17:08:54 omega1100100 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
241346 14/01/2017 23:08:55 quyet95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 234 ms 17740 KB
239818 10/01/2017 20:09:45 datgk14 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
239536 10/01/2017 08:30:16 huudatwn1q DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
238752 06/01/2017 20:16:59 uitachi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
238476 05/01/2017 20:55:37 tranxuanloc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
238201 04/01/2017 22:12:20 doanthetai2005 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
237793 03/01/2017 19:18:20 hoangthuhang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
237597 02/01/2017 23:15:39 lecam16T1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
237589 02/01/2017 22:49:25 linhlrx DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
237561 02/01/2017 21:40:26 SlothSe7en DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
237394 02/01/2017 10:07:47 vhoang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
235724 25/12/2016 20:37:35 duyqnguyenle DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
235533 25/12/2016 00:18:58 tronghk14 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
235348 24/12/2016 10:09:01 pipipham DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
234086 22/12/2016 21:17:05 thanhquang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
233210 18/12/2016 11:40:23 Nasukek20 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 592 KB
233148 17/12/2016 23:28:25 NoName96 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
232976 16/12/2016 21:49:59 buihoat2003 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1020 KB
232642 15/12/2016 20:23:50 chaats DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
231014 10/12/2016 13:45:18 ngotrikhiem DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
230932 09/12/2016 22:29:41 tranlehiep2203 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
230282 08/12/2016 18:19:01 NVL DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 2168 KB
230124 08/12/2016 10:43:04 naquan2001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
230118 08/12/2016 10:37:38 crissdang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
230113 08/12/2016 10:28:35 nhatlih300401 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 140 ms 2780 KB
229811 07/12/2016 14:20:27 iostream DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
229624 06/12/2016 23:11:53 codera3k48 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
229243 05/12/2016 22:35:56 hieua2tincvp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
229170 05/12/2016 20:06:11 vokhanhan25 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
228745 04/12/2016 10:33:39 trinhvanluc213 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
228548 03/12/2016 21:49:42 nvanhoang188 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 952 KB
228185 02/12/2016 21:01:04 quocanh507 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
227668 01/12/2016 11:20:21 nguyentandat1502 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 960 KB
226489 28/11/2016 23:56:11 hutPhamPhuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
225985 27/11/2016 22:07:20 mtientin2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
225065 26/11/2016 13:58:49 truongprohk252 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
224598 25/11/2016 21:23:55 kiemnguoiy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
224222 25/11/2016 14:11:00 caominhhung1991 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
224055 25/11/2016 09:30:02 comuathu1011 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
223702 24/11/2016 21:12:10 nguyenhaan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
223175 23/11/2016 23:26:05 phamvucuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
223021 23/11/2016 20:33:44 0969216153 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
223002 23/11/2016 20:11:45 casaumayman DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
222862 23/11/2016 16:37:12 nguyenhoatien1996 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
222782 23/11/2016 14:18:41 socodentin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
222669 23/11/2016 09:32:32 huyvuvn DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1476 KB
222544 22/11/2016 22:26:41 cp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
222203 22/11/2016 16:16:16 vuhongson DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
222010 22/11/2016 09:37:16 chaugiang_97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
222008 22/11/2016 09:35:34 voxuanny32 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
221897 21/11/2016 23:35:04 duongtc1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1544 KB
221890 21/11/2016 23:26:56 tuandatqn95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
221765 21/11/2016 20:56:34 thilove98 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
221352 21/11/2016 12:40:45 tmanh17 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
220788 20/11/2016 08:16:26 hieunv1996 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
219488 18/11/2016 01:47:14 nguyenthanhtinh365 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
219347 17/11/2016 22:24:03 dats2007 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
218883 17/11/2016 08:49:42 phoaiphuthinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 281 ms 12756 KB
218570 16/11/2016 19:12:47 Hhcckqnl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
217418 15/11/2016 00:06:04 khakha2706 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
217311 14/11/2016 20:43:43 Bội DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
214804 11/11/2016 16:01:13 tanloitdmu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
214544 11/11/2016 10:01:23 mathiznogoud DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
213503 09/11/2016 01:40:00 HoanKiK58A2 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
212881 07/11/2016 22:38:32 mansblacks DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Python 3 Accepted 484 ms 6824 KB
212845 07/11/2016 22:04:30 oOovWvoOo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
212609 07/11/2016 18:31:50 NULL DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
212573 07/11/2016 17:17:36 121212 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
211463 05/11/2016 16:50:48 trangyeuthoi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
211320 05/11/2016 10:54:34 tanloitdmu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
211303 05/11/2016 10:29:41 longtuansps DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211134 04/11/2016 22:35:41 ndkhanh95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
211002 04/11/2016 20:13:17 khoaat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
210354 03/11/2016 20:15:19 minhquangsqtt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
210278 03/11/2016 18:23:25 cuongquep DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
210015 02/11/2016 23:57:10 2221113513 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
209228 01/11/2016 23:34:03 truongtv28 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
209034 01/11/2016 21:28:04 Hieu_sqtt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
208918 01/11/2016 20:12:43 congtaisqtt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
208424 31/10/2016 22:08:49 mk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
208420 31/10/2016 22:06:44 pnyennhi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 848 KB
208293 31/10/2016 19:04:49 bopdepzaj DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
208184 31/10/2016 15:53:48 qwerty212 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
207575 30/10/2016 06:04:27 vietbrave DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
207105 29/10/2016 10:36:55 LHP DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
207031 29/10/2016 08:30:50 tiny DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2476 KB
206920 29/10/2016 00:26:45 k4mjk4mjz3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
206206 28/10/2016 02:37:43 o0985950397 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 2424 KB
206029 27/10/2016 21:40:06 orbis95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
205838 27/10/2016 19:17:02 ngotrungtuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 187 ms 18504 KB
205651 27/10/2016 15:09:46 vietyb00 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 1000 ms 2488 KB
204996 26/10/2016 13:51:57 doraemon DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
204763 26/10/2016 00:05:59 presariohg DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 187 ms 18060 KB
203979 24/10/2016 22:04:34 kiemnguoiy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
203814 24/10/2016 19:54:38 truongntt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
203810 24/10/2016 19:52:58 truongntt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203761 24/10/2016 19:29:18 kiemnguoiy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 864 KB
203756 24/10/2016 19:26:47 tiny DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
203753 24/10/2016 19:26:38 nhuquynh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
203704 24/10/2016 18:34:10 kiemnguoiy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
203699 24/10/2016 18:29:36 tuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203697 24/10/2016 18:27:39 kiemnguoiy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 2520 KB
203674 24/10/2016 17:31:56 khoinguyentdmu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
203327 24/10/2016 01:29:45 s2lyonking DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
201637 22/10/2016 20:39:47 lehuyhoang050401 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
201385 22/10/2016 09:13:07 nguyenthang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
201334 22/10/2016 02:56:05 Bit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
201185 21/10/2016 23:19:39 rikimaru161 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1036 KB
200999 21/10/2016 20:48:11 bjnjucun DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1036 KB
200966 21/10/2016 20:19:19 Ramaas22 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
199291 19/10/2016 13:59:36 taycuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198951 18/10/2016 22:38:04 www DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 171 ms 17820 KB
198644 18/10/2016 16:45:37 www DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Java 8 Accepted 187 ms 17612 KB
198127 17/10/2016 21:19:49 saladiweslo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
198118 17/10/2016 21:10:59 duy121604 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198047 17/10/2016 20:19:28 dranko DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
197423 16/10/2016 20:15:53 leesin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
196920 15/10/2016 16:13:22 anhpro96 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
196437 14/10/2016 20:21:03 tranleduy1233 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
195753 14/10/2016 01:03:15 nqc290997 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195597 13/10/2016 22:28:38 ARSENAL1886 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
195150 13/10/2016 10:45:58 HUTNguyenDat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
195139 13/10/2016 10:34:25 HUT_Manh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
194254 11/10/2016 22:41:03 ffyyytt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
194186 11/10/2016 21:12:43 huynhtienluc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
191500 10/10/2016 10:20:41 HVDInh33 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
189930 08/10/2016 10:14:01 phamtankhac DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
188914 06/10/2016 15:07:38 giangbabygo123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 1000 ms 2768 KB
188601 05/10/2016 21:14:11 phamvankhanh1516 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
187643 04/10/2016 15:21:37 congson123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
187601 04/10/2016 14:35:50 huw DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
187596 04/10/2016 14:31:49 duahaucc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
187273 03/10/2016 21:28:19 hieua2tincvp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
186625 02/10/2016 18:56:10 congson123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
186311 02/10/2016 10:42:04 giangstellar365 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
185569 30/09/2016 21:28:06 toida12chu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 932 KB
183188 27/09/2016 08:56:18 darkplayer0211 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 800 KB
182887 26/09/2016 20:13:43 qqq DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
182370 25/09/2016 22:14:53 vphuong214 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182205 25/09/2016 17:40:10 nguloik50mta1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
181601 24/09/2016 09:50:06 superman0034 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
181435 23/09/2016 20:13:01 sjk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 800 KB
181006 22/09/2016 20:59:25 yuu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
180611 22/09/2016 10:05:54 hungdhv97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
178093 17/09/2016 16:01:58 minhtienst135 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
177238 15/09/2016 21:32:30 nguyensieuv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
176658 14/09/2016 22:28:17 hoangducsmagic DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
176514 14/09/2016 20:17:14 ariesgemini DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
176386 14/09/2016 16:34:29 rick_fam0us DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
174388 12/09/2016 16:38:09 thaiuit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
174272 12/09/2016 15:01:20 lbnvando DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
174113 12/09/2016 10:23:00 anhnguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
174027 12/09/2016 08:30:12 likeaboss DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1052 KB
173866 11/09/2016 21:38:59 phungvitrung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
173854 11/09/2016 21:21:01 hutphuoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
173167 10/09/2016 16:16:02 kien_ngo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
172625 09/09/2016 22:25:34 parkouryb DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
170625 05/09/2016 23:28:55 tranvannhancu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
168060 01/09/2016 19:48:27 tranthuyan240189 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 852 KB
167456 30/08/2016 15:23:31 tqhuy2502 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1024 KB
167453 30/08/2016 15:21:19 anhducpn67 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
167393 30/08/2016 14:14:36 Nhoem DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
167276 29/08/2016 22:30:47 alonekingzx DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 1740 KB
165986 26/08/2016 08:26:52 haithanh_hmd DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165671 25/08/2016 14:17:56 nguyennhan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
165384 24/08/2016 18:38:01 hlsclan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
165147 24/08/2016 13:28:48 vophuanpig DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
164842 23/08/2016 15:53:47 giacacluong323 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
164680 23/08/2016 10:44:45 thangnd73 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
164677 23/08/2016 10:41:31 thangnd73 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 852 KB
164675 23/08/2016 10:40:45 thangnd73 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164399 22/08/2016 17:13:41 HoangHungKT23 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
163505 19/08/2016 04:22:03 addwadec DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162898 16/08/2016 22:57:34 khieunguyen DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1116 KB
162775 16/08/2016 17:55:50 trung06bt06 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1108 KB
162689 16/08/2016 13:29:49 anhmanhvodoi20xx DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
162618 16/08/2016 10:13:06 Kei DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 78 ms 1116 KB
162430 15/08/2016 17:58:09 thanhthuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162428 15/08/2016 17:55:52 thanhthuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
162363 15/08/2016 13:24:54 sbeatit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
162307 15/08/2016 09:52:24 Long145236 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 421 ms 1792 KB
162183 14/08/2016 21:59:35 hainguyenpy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
161863 14/08/2016 09:33:18 dahaodl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
161431 12/08/2016 21:42:20 3lovephuong3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 9584 KB
161202 12/08/2016 11:52:33 study DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 1604 KB
160967 11/08/2016 20:29:40 itcdeveloper14 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 421 ms 1604 KB
160015 09/08/2016 11:34:57 hentaino102 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
159536 08/08/2016 08:57:41 cufury DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
159167 06/08/2016 22:36:58 hoanmalai DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 928 KB
158501 05/08/2016 16:10:38 feneyuh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
158267 04/08/2016 19:58:16 thanhan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
158162 04/08/2016 07:24:33 192168120 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2972 KB
158161 04/08/2016 05:02:38 hut_luan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
158160 04/08/2016 04:58:45 hut_luan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
155209 27/07/2016 00:43:15 vuvutru DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 900 KB
155002 26/07/2016 14:15:40 truongngocgiang99 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
154012 21/07/2016 23:31:31 khoi2410 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
153953 21/07/2016 22:22:31 anhduy6102 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 156 ms 2944 KB
153888 21/07/2016 17:00:27 trainer1234 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 820 KB
153513 20/07/2016 13:31:41 phuocvinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 46 ms 808 KB
151801 14/07/2016 09:43:58 ultimegle DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
150785 08/07/2016 21:58:44 thienlong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
150437 07/07/2016 05:15:05 thuytinh0114 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 808 KB
149837 04/07/2016 15:28:39 ducthanh313 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
149808 04/07/2016 14:22:12 trinhbaoanh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
149464 02/07/2016 22:27:45 leducthinh0409 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
149445 02/07/2016 20:38:24 TranHoang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 78 ms 1084 KB
149185 01/07/2016 17:55:35 quancr258 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
148794 30/06/2016 14:02:21 Voxuanvuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
148661 29/06/2016 22:20:38 thanh123456 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 687 ms 12720 KB
148641 29/06/2016 21:11:42 dangcuong_123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
148461 29/06/2016 08:24:14 dustindo95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
148415 28/06/2016 22:00:00 dustindo95 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 840 KB
148403 28/06/2016 21:42:13 hanlongboy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
148147 27/06/2016 09:25:09 qtuan140101 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
147631 23/06/2016 21:54:15 phamminhtuan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 776 KB
147614 23/06/2016 21:28:12 huynhthanhtan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147456 23/06/2016 06:09:08 ititorit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
145265 18/06/2016 15:18:01 leminhquang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 844 KB
143739 14/06/2016 23:57:40 thanhthai3457 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
143124 12/06/2016 09:34:03 duckunzz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 78 ms 900 KB
142160 07/06/2016 14:32:24 Tree DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
141602 04/06/2016 20:00:42 4everkaka DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141109 02/06/2016 23:21:14 phuonganh1012 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
138195 27/05/2016 22:14:54 abinh2000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
137089 22/05/2016 10:10:49 junlexo DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 468 ms 11476 KB
136906 20/05/2016 23:13:53 letuannghia194 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 900 KB
136832 20/05/2016 16:23:19 trivonhan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
135553 11/05/2016 23:11:38 dinhtranchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 265 ms 1828 KB
135552 11/05/2016 23:09:27 dinhtranchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
135164 09/05/2016 19:11:13 nguyenmanhthien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
134486 03/05/2016 21:44:10 nhokphuthuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
134054 29/04/2016 22:14:54 caothesan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133351 24/04/2016 22:40:16 khangtran DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
132505 18/04/2016 16:03:51 xxxxxxx154 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
132495 18/04/2016 15:49:23 xxxxxxx154 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
132379 17/04/2016 23:57:26 thanhan_1715 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
131170 15/04/2016 22:41:32 yennhi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 788 KB
130575 11/04/2016 22:59:18 luuchv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
130137 09/04/2016 08:56:24 Yu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 912 KB
129123 04/04/2016 19:33:29 NhoOi510 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 844 KB
129070 04/04/2016 17:04:58 Assassin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
128871 03/04/2016 20:03:58 maiducduy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
128869 03/04/2016 20:02:12 maiducduy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128836 03/04/2016 19:28:29 nguyentatnhac DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128819 03/04/2016 18:44:04 kuncit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
128813 03/04/2016 18:06:10 levanchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
128779 03/04/2016 16:14:08 levanchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
128353 01/04/2016 08:37:24 thehaprok DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
128295 31/03/2016 22:15:18 tranlethanhphan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
128128 31/03/2016 07:21:21 nhockiller DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
127898 29/03/2016 20:40:43 nguyentamdat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 888 KB
127656 28/03/2016 21:48:50 _Hexa_ DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 992 KB
127325 27/03/2016 19:37:50 fuck_admin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
127053 25/03/2016 23:40:52 VietNamVoDich DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
126707 24/03/2016 00:44:51 Milk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1124 KB
125516 17/03/2016 15:29:22 nameless DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 375 ms 844 KB
125257 16/03/2016 14:34:08 aabbcc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
124750 14/03/2016 20:57:05 nguyenxuanhaa3 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
124046 10/03/2016 10:57:29 huong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 844 KB
123736 08/03/2016 19:25:51 TQT DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
122150 27/02/2016 19:59:05 mialui DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
120628 20/02/2016 07:34:30 nguyenthilananh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
120247 18/02/2016 13:14:19 lvdo92 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
120108 17/02/2016 22:42:40 mistogun943 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
120101 17/02/2016 22:29:52 longhuy322000 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
119577 15/02/2016 10:08:17 tranvthanhson DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 848 KB
119548 15/02/2016 08:22:47 AdminNTU DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
119149 13/02/2016 19:51:25 dqhungdl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
116545 02/02/2016 21:52:37 nhatthanh99 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
116461 02/02/2016 17:57:17 Hungnguyenvan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 856 KB
116274 01/02/2016 13:47:28 tuanvp2001 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
116171 31/01/2016 19:37:15 Comrade DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
112391 15/01/2016 16:33:09 phuongle0205 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
112166 14/01/2016 20:42:53 lehoainam DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
112084 14/01/2016 14:00:40 tuancanhktpm DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
111667 12/01/2016 14:36:17 saophaixoan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
111640 11/01/2016 22:20:23 minhhuynh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
111559 11/01/2016 07:58:35 Loda DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
111421 10/01/2016 11:33:53 thedblaster DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
111173 08/01/2016 22:01:40 flyitaly DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
111094 08/01/2016 14:29:27 tramy2702 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 804 KB
111018 07/01/2016 22:52:40 khiem2702 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
110964 07/01/2016 16:07:51 ngonamduonghl DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
110442 05/01/2016 14:05:58 klingous DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
110381 05/01/2016 08:32:42 0985971934j DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
110335 04/01/2016 21:40:38 thenam97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110299 04/01/2016 20:19:43 dung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
109802 01/01/2016 17:06:17 BoB DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
107467 23/12/2015 14:03:46 lol2308 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106562 17/12/2015 10:16:34 pekunchjp DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 1796 KB
106244 15/12/2015 21:32:15 aquawind0130 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
105701 12/12/2015 17:40:27 tranminhkhoa DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
104717 08/12/2015 22:08:02 kazutohbt DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 1564 KB
104494 07/12/2015 20:45:27 giabinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
101004 04/12/2015 11:21:35 MinhDang DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
100493 02/12/2015 15:15:05 lthbinh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
100156 30/11/2015 15:54:05 psucoder DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
99863 29/11/2015 21:15:34 ThieuChutXiu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 390 ms 1776 KB
99726 29/11/2015 12:23:34 tranminhchien DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
99354 27/11/2015 19:47:02 lekyatc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 848 KB
98602 24/11/2015 21:00:58 bachnxepu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 808 KB
98601 24/11/2015 21:00:43 bachnxepu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
98584 24/11/2015 20:46:06 addwade DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2712 KB
98182 23/11/2015 21:19:10 linhit DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 1000 ms 2680 KB
98103 23/11/2015 15:38:29 cobonla DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 772 KB
97991 23/11/2015 11:53:21 aquariuslee DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 437 ms 1732 KB
97982 23/11/2015 11:23:16 uyenphuong DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 421 ms 1736 KB
97767 22/11/2015 22:11:24 danghuy09 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
96192 21/11/2015 17:24:03 s2lyonky DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 944 KB
96023 21/11/2015 13:58:11 poweriknow DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
95631 20/11/2015 15:54:26 loveTforever DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95357 19/11/2015 18:54:38 NgaoMta4596 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
95205 19/11/2015 13:28:00 datdi DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 375 ms 1768 KB
95150 19/11/2015 10:22:35 namlunoy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 1820 KB
95086 19/11/2015 08:40:24 doquangdat DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 808 KB
95069 19/11/2015 02:53:49 minhem1231 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
94850 18/11/2015 20:58:37 nguhoc123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
94846 18/11/2015 20:56:28 Cherry DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
93040 15/11/2015 14:41:50 riotgame DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 888 KB
92455 14/11/2015 12:53:53 123456 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
92371 14/11/2015 08:31:21 emlahoagio DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
91883 12/11/2015 23:34:50 minhthuan274 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
90757 10/11/2015 21:41:13 TCUCGiang DAUGIA - Đ