Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
729544 06/03/2020 00:52:00 huong0404 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
727411 29/02/2020 23:00:37 Fidisk GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
724053 22/02/2020 11:45:57 ducanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
721831 17/02/2020 21:20:57 Sơna1 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
720632 15/02/2020 17:07:13 Hàoa1 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
720559 15/02/2020 16:20:14 Sángolympic GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
712339 30/01/2020 22:57:21 dats2007 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
707955 21/01/2020 11:21:16 HackerMan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
704562 14/01/2020 09:21:09 ntoan199 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
700210 07/01/2020 14:49:51 ntphong GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
699977 07/01/2020 11:24:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
683718 02/12/2019 09:09:54 ntnvlog GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
682064 29/11/2019 08:37:06 ntmin GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
676944 21/11/2019 14:51:55 FL_ADC GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674044 15/11/2019 06:14:37 minhthu20201 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
667205 02/11/2019 14:43:17 nhatvuhq98 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
667204 02/11/2019 14:40:57 nhatvuhq98 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
664207 28/10/2019 07:55:38 winterrr GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
661925 24/10/2019 08:23:07 pmt GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
658052 15/10/2019 20:46:46 NQT1998 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657849 15/10/2019 15:49:20 elkunpham GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
652780 07/10/2019 08:40:05 ct390 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
643482 20/09/2019 20:47:52 taminhquanno21 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
640706 17/09/2019 15:17:49 thaolinh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
630751 31/08/2019 15:17:22 baobao07 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Python 3 Accepted 109 ms 6400 KB
609716 23/07/2019 15:33:21 ngoctit GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
600904 29/06/2019 09:07:11 leviettttnh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
592218 12/06/2019 05:32:54 masteroffood GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590080 04/06/2019 23:34:51 cyb3 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
583105 15/05/2019 11:37:50 dvha1306 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
582935 15/05/2019 08:24:41 hh1305 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
554075 02/03/2019 15:42:29 akamegakill GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
553651 01/03/2019 23:30:17 khanhkjhave GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
547858 17/02/2019 23:01:53 phuongnhi_tran_1206 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
541372 28/01/2019 15:47:04 nguyenvantien0903 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518103 23/11/2018 10:22:44 sungtranna0801 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518098 23/11/2018 10:19:41 Tran_Thanh_Oai97 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517333 22/11/2018 08:54:07 lehoainam GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
513332 16/11/2018 09:46:28 tenspace GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
512078 15/11/2018 10:37:54 anhvippro123z GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
511297 14/11/2018 10:46:02 hitu03 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
507331 08/11/2018 10:45:29 chaugiang_97 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507107 07/11/2018 21:18:16 chuotvip GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
506150 06/11/2018 17:21:53 Ngoc_Nguyen_7398 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
506022 06/11/2018 15:44:56 mdan226 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
496964 24/10/2018 18:36:36 ngonamduonghl GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
491766 17/10/2018 19:56:23 hitu08 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
488891 13/10/2018 22:45:14 xikhud GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
487398 12/10/2018 13:42:31 hitu01 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
484745 10/10/2018 20:25:39 hitu02 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
482204 06/10/2018 21:43:33 hoangthuc701 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
477891 01/10/2018 16:11:09 DeBruyne GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
473073 24/09/2018 20:27:50 phamanmaithao10 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
472984 24/09/2018 18:37:22 huynhthanhtan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
472232 23/09/2018 10:58:59 dangkhoa_pascal GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
467905 16/09/2018 12:05:05 colgnourt GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
467903 16/09/2018 12:04:25 LongÇhampion GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
467832 16/09/2018 10:45:11 SangDeptrai GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
467828 16/09/2018 10:40:19 HuTeTu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
467813 16/09/2018 10:21:11 vuapha008 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
467808 16/09/2018 10:18:25 tattranphong GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
465679 13/09/2018 08:13:46 duong2 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1716 KB
465180 12/09/2018 10:43:27 duong2 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
465106 12/09/2018 08:50:05 detuvc GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2488 KB
456321 28/08/2018 09:20:32 HHHHHHHH GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
453992 22/08/2018 08:04:22 haxorus2004 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2344 KB
453983 22/08/2018 07:31:55 hunghz123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2084 KB
450428 14/08/2018 11:14:46 vikhangcqt171 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
436799 26/06/2018 10:21:47 ngocminh4 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
414876 08/04/2018 16:59:05 vinhntndu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
413263 04/04/2018 16:59:11 xuanvuong GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
413251 04/04/2018 16:13:20 NamDo GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
395405 09/02/2018 19:26:21 steenguyen GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
393435 01/02/2018 17:26:19 trungtt123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392161 29/01/2018 08:51:22 duonga1 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2440 KB
392158 29/01/2018 08:48:45 Quân1 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
392152 29/01/2018 08:39:53 Tunga1 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2064 KB
379524 31/12/2017 13:15:09 huynhtuan17ti GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
371835 04/12/2017 20:43:24 iostream GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
371442 04/12/2017 10:10:15 usernametop GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
369536 30/11/2017 19:13:37 isora1996 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
366817 27/11/2017 10:18:43 long_thathu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
365685 24/11/2017 22:33:30 MtaLK GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
364080 22/11/2017 11:19:45 nganyhilow GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363141 20/11/2017 15:44:13 trainolp2017 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363047 20/11/2017 11:44:19 anh76qn GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
361234 16/11/2017 15:12:01 NMPACM GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
359753 14/11/2017 15:06:05 freepascal GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
358312 12/11/2017 16:48:11 Linh_Moi_T32 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
358209 12/11/2017 13:16:24 lucdaoquanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358208 12/11/2017 13:13:35 mrlihd GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
358149 12/11/2017 10:56:17 kakaka GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
358100 12/11/2017 09:38:38 Leo_Messi_96 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357507 11/11/2017 09:51:10 thelightvn GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357295 10/11/2017 21:39:59 tenda1234 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357267 10/11/2017 21:05:00 dnhung1997 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
357227 10/11/2017 20:27:15 khanhsaker97 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
355208 08/11/2017 14:15:20 huyvuhp GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
349175 31/10/2017 10:17:04 Luthaihoc GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
348201 30/10/2017 10:50:53 hoan2k1 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342389 22/10/2017 10:59:26 TanTruc GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
342147 21/10/2017 21:35:20 lichngothanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
336954 15/10/2017 10:44:38 ares GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
330611 07/10/2017 07:31:45 nkduc GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
327544 02/10/2017 16:53:45 tranminh183 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
315553 11/09/2017 16:30:43 trongthu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
315542 11/09/2017 16:24:35 NhatKhanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
315536 11/09/2017 16:20:57 huytmdj GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
315535 11/09/2017 16:19:43 huytmdj GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
315507 11/09/2017 15:58:53 tebrotien GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
308515 24/08/2017 11:17:11 nam288 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1388 KB
302121 08/08/2017 14:03:28 thanhquang GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
262584 23/03/2017 22:06:37 tuan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262583 23/03/2017 22:03:39 tuan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262579 23/03/2017 21:57:58 tuan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
260070 18/03/2017 09:25:46 doituyentin GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
249260 19/02/2017 17:38:19 manhhungking GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
249232 19/02/2017 16:51:30 ducquynhfptk12 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
247627 15/02/2017 21:14:42 Demo2000 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
232275 14/12/2016 12:23:41 4everkaka GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
231966 13/12/2016 15:31:27 dqhungdl GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
230292 08/12/2016 18:54:47 khakha2706 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
226225 28/11/2016 14:53:42 mtientin2 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226099 28/11/2016 07:49:33 hoangducsmagic GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
225501 27/11/2016 10:15:43 x302502 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
225488 27/11/2016 09:25:40 casaumayman GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
224697 25/11/2016 22:10:32 hungdhv97 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
224244 25/11/2016 14:25:47 caominhhung1991 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
224113 25/11/2016 10:39:32 comuathu1011 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
223553 24/11/2016 17:56:34 NMPACM GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
223543 24/11/2016 17:20:47 0969216153 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
223450 24/11/2016 15:34:03 nguyenhoatien1996 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
223269 24/11/2016 09:48:27 chaugiang_97 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
222989 23/11/2016 19:48:38 tmanh17 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
222652 23/11/2016 08:57:57 voxuanny32 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2176 KB
222549 22/11/2016 22:35:40 Hieu_sqtt GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
221433 21/11/2016 15:03:05 tuandatqn95 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
214947 11/11/2016 19:49:45 ntanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
210623 04/11/2016 01:08:10 junlexo GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
209497 02/11/2016 14:11:28 tranleduy1233 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
208666 01/11/2016 13:31:36 tanloitdmu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
208439 31/10/2016 22:27:19 khoinguyentdmu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
208288 31/10/2016 18:54:53 tuan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
205064 26/10/2016 17:20:12 xacthuao1998 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
203118 23/10/2016 20:52:51 Tom GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
203104 23/10/2016 20:46:29 Tom GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
203095 23/10/2016 20:35:17 Tom GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
200427 20/10/2016 23:34:08 khangtran GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
188860 06/10/2016 10:13:42 dahaodl GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
184204 28/09/2016 20:29:51 taycuong GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
183951 28/09/2016 14:15:33 qqq GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
181930 24/09/2016 21:34:25 sjk GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
172109 08/09/2016 22:08:49 Aoba GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
167395 30/08/2016 14:16:22 Nhoem GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
166664 28/08/2016 16:22:37 hut_luan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
165157 24/08/2016 14:13:39 vophuanpig GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
165155 24/08/2016 14:12:38 vophuanpig GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164671 23/08/2016 10:38:43 thangnd73 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164405 22/08/2016 17:40:26 nghethuat102 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
164398 22/08/2016 17:09:17 HoangHungKT23 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
162362 15/08/2016 13:24:47 khoi2410 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
158110 03/08/2016 21:03:26 vuvutru GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
152541 17/07/2016 15:37:43 dqhn123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
134691 05/05/2016 13:09:50 phuleethanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
134115 30/04/2016 13:47:45 TQT GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
130768 12/04/2016 21:53:11 phuchoahodo GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
130304 10/04/2016 00:53:38 hanhlv270597 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
130303 10/04/2016 00:51:11 hanhlv270597 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
122130 27/02/2016 18:25:05 dqhungdl GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
119750 16/02/2016 13:51:47 AdminNTU GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
105014 09/12/2015 23:54:05 psucoder GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
101228 05/12/2015 08:37:24 dhenry GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
97840 22/11/2015 23:13:13 dothanhlam97 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
96215 21/11/2015 18:54:03 bachnxepu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
95463 19/11/2015 23:12:18 ndkhanh95 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
94087 17/11/2015 02:29:20 Cherry GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
94086 17/11/2015 02:10:13 minhem1231 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
93233 15/11/2015 20:40:54 Khoidaik GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Python 2 Accepted 46 ms 4776 KB
92089 13/11/2015 17:23:43 thanhluan0687 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
92038 13/11/2015 15:54:44 nvthanh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
92033 13/11/2015 15:51:18 Barbarian GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 912 KB
90764 10/11/2015 21:43:45 pringdark123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
90763 10/11/2015 21:43:45 pringdark123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
90563 10/11/2015 16:31:24 minhthuan274 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 776 KB
84361 27/10/2015 23:25:19 Hhcckqnl GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
84050 27/10/2015 16:03:56 vanhieu_hq GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
83381 26/10/2015 17:14:18 toan411998 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
83365 26/10/2015 16:34:16 danyenbinh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
82590 24/10/2015 03:37:49 ThienCoder GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
82582 24/10/2015 01:04:43 thitcho96 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
82534 23/10/2015 23:31:40 UiM GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
81526 21/10/2015 22:40:12 HoVanAnhK58A2 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
80743 20/10/2015 08:02:48 MrL GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
80206 19/10/2015 10:49:35 anhvu_cbl GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
79415 16/10/2015 20:04:38 duckhai2102 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
79361 16/10/2015 16:15:04 vdn1999bxvp GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
76215 08/10/2015 08:24:25 flashsve GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
70284 30/09/2015 21:26:59 danyenbinh GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
70240 30/09/2015 20:27:00 taycuong GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
66198 22/09/2015 15:07:59 minhnguyenkubi GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 784 KB
64255 17/09/2015 11:28:15 phamhuuthien GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
64253 17/09/2015 11:27:18 phamhuuthien GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
64252 17/09/2015 11:25:46 phamhuuthien GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
61724 07/09/2015 21:15:11 MTAZero GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
56128 25/08/2015 15:49:29 haituanth2 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54125 19/08/2015 23:19:36 hieptran GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
52949 14/08/2015 13:04:56 winstep GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
49887 02/08/2015 23:25:24 mrtan_lovelife GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
47548 18/07/2015 17:38:41 thanhday132 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47444 17/07/2015 20:01:50 chitam117119 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
47263 16/07/2015 15:42:10 longnghiem1999 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
45828 13/07/2015 21:02:53 mikelhpdatke GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
45362 12/07/2015 15:41:42 ktlt2014 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
45010 09/07/2015 21:35:22 congson GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
45006 09/07/2015 20:49:04 phuc_doan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
45000 09/07/2015 20:41:14 phuc_doan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
44939 09/07/2015 09:07:27 congson GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 928 KB
44937 09/07/2015 08:53:45 congson GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
44794 07/07/2015 23:31:13 farmerboy GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
44558 05/07/2015 15:40:23 nxphuc GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
44473 04/07/2015 17:10:39 Stupid_Dog GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
44418 04/07/2015 02:54:16 the_c GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
44242 02/07/2015 20:36:03 kieuquocdat123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
44215 02/07/2015 12:21:47 wInD_MtA GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44170 01/07/2015 21:14:58 trandung GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
Back to Top