Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735941 21/03/2020 22:22:08 Love SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
726158 26/02/2020 20:08:50 Fidisk SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
715705 06/02/2020 18:38:53 Sang7a4gpc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
715688 06/02/2020 17:37:32 Sang7a4gpc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
707954 21/01/2020 11:21:06 HackerMan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
699997 07/01/2020 11:31:03 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
675113 17/11/2019 17:07:40 leviettttnh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
674046 15/11/2019 06:28:45 minhthu20201 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
672041 11/11/2019 15:27:59 NQT1998 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
668449 04/11/2019 20:28:07 FL_ADC SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
667995 03/11/2019 20:40:52 nhatvuhq98 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
659054 17/10/2019 21:05:44 pmt SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
633811 08/09/2019 09:22:35 haupas SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
632925 06/09/2019 00:34:29 lethanhlong SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
631123 01/09/2019 12:33:09 baobao07 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
619106 09/08/2019 20:02:25 queanh0220 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
617173 06/08/2019 08:47:10 khanhkjhave SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
596619 21/06/2019 20:56:07 ntoanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 125 ms 2704 KB
596196 21/06/2019 00:20:38 cyb3 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
595699 20/06/2019 08:12:53 vanan9205 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
572182 12/04/2019 08:23:41 dangkhoa_pascal SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2732 KB
558625 11/03/2019 21:16:47 phuongnhi_tran_1206 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
555176 05/03/2019 15:44:12 BanManiac SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
555163 05/03/2019 15:32:00 nguyenvantien0903 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
539455 22/01/2019 19:58:49 vanquyvct SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
539454 22/01/2019 19:57:32 vanquyvct SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
537707 17/01/2019 20:05:24 vanquyvct SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
518391 23/11/2018 17:05:25 Tran_Thanh_Oai97 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
517733 22/11/2018 19:15:51 sungtranna0801 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
517664 22/11/2018 16:37:59 haodeptrai SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
517557 22/11/2018 15:32:01 tebrotien SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
517551 22/11/2018 15:27:06 hungvu SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
514928 18/11/2018 14:41:23 qtuan140101 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
513439 16/11/2018 14:08:22 leducthinh0409 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
512079 15/11/2018 10:38:14 anhvippro123z SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
509012 10/11/2018 21:42:26 cotyey SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Java 8 Accepted 296 ms 20916 KB
508788 10/11/2018 11:00:21 Ngoc_Nguyen_7398 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
508289 09/11/2018 16:02:06 chaugiang_97 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
499773 28/10/2018 13:19:13 xikhud SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
491361 17/10/2018 00:25:16 iostream SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2372 KB
486153 11/10/2018 14:16:28 luckyboy__qh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
484589 10/10/2018 14:23:29 DeBruyne SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
484330 09/10/2018 22:07:46 pro113ti SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
484312 09/10/2018 21:44:25 ARSENAL1886 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
481948 06/10/2018 16:17:47 mrlihd SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
476688 29/09/2018 18:40:26 LongÇhampion SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
473385 25/09/2018 09:57:54 huynhthanhtan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
467626 15/09/2018 23:49:38 longtqtqn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
467612 15/09/2018 23:23:07 longtqtqn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
456320 28/08/2018 09:20:22 HHHHHHHH SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
453863 21/08/2018 20:23:27 hoangthuc701 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
442921 21/07/2018 21:02:18 paradisebay SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
432047 10/06/2018 20:31:14 huy9a1 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
429962 02/06/2018 13:09:45 sruletheworld SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
415377 10/04/2018 05:54:57 vinhntndu SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
412209 02/04/2018 09:34:15 hunghs SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
412075 01/04/2018 19:16:04 sephera009 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
408637 24/03/2018 09:02:18 khaquoc1601 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
400885 04/03/2018 21:35:20 haxorus2004 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
400036 02/03/2018 08:40:55 buihoat2003 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
399990 02/03/2018 07:47:31 haxorus2004 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
399544 01/03/2018 07:42:03 haxorus2004 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
399493 28/02/2018 22:02:14 truonghqsm SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
399416 28/02/2018 17:53:26 manhdcd123 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
399264 27/02/2018 22:59:23 haxorus2004 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
395138 08/02/2018 15:18:17 thuyvan123 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
388004 20/01/2018 20:10:55 khaquoc1601 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
369672 01/12/2017 00:38:51 huyvuhp SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
369323 30/11/2017 14:31:08 thelightvn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
368433 28/11/2017 19:38:21 GấuBéoIT SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
368062 28/11/2017 08:38:23 GấuBéoIT SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
368061 28/11/2017 08:34:01 GấuBéoIT SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
367085 27/11/2017 20:12:12 tranquockhanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
366625 26/11/2017 21:37:19 romqn1999 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
359907 14/11/2017 15:46:41 freepascal SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
348200 30/10/2017 10:50:43 hoan2k1 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
294527 12/07/2017 09:58:44 ndhp2000 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
262308 23/03/2017 12:09:36 tuan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
262307 23/03/2017 11:59:57 tuan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
262302 23/03/2017 11:32:26 tuan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
262301 23/03/2017 11:27:11 tuan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
262300 23/03/2017 11:11:55 tuan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
261912 22/03/2017 12:35:21 manhhungking SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
260085 18/03/2017 09:31:26 doituyentin SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
258620 15/03/2017 20:36:23 linhlrx SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
251721 24/02/2017 17:29:47 amidethuong2 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 140 ms 3648 KB
250462 20/02/2017 20:47:28 caothesan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 6560 KB
247626 15/02/2017 21:14:13 Demo2000 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 7700 KB
246195 11/02/2017 15:36:22 caothesan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 8248 KB
244904 06/02/2017 17:51:51 stromvbvc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
240117 12/01/2017 08:44:26 4everkaka SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2792 KB
240116 12/01/2017 08:43:40 4everkaka SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2804 KB
240115 12/01/2017 08:42:09 4everkaka SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2788 KB
239418 09/01/2017 20:01:49 chaugiang_97 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
226441 28/11/2016 22:13:44 phamvankhanh1516 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
225196 26/11/2016 17:28:20 comuathu1011 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
225027 26/11/2016 12:07:36 x302502 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
225006 26/11/2016 11:23:59 hutphuoc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
224791 26/11/2016 00:27:25 QViet SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
224337 25/11/2016 16:04:59 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
224261 25/11/2016 14:39:50 phuleethanh SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2972 KB
223143 23/11/2016 22:30:40 tmanh17 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Java 8 Accepted 187 ms 18508 KB
221374 21/11/2016 13:12:45 truongtv28 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
221115 20/11/2016 23:13:41 TCUCGiang SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
220194 18/11/2016 22:59:39 tuan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2316 KB
219825 18/11/2016 14:41:27 khoinguyentdmu SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
219068 17/11/2016 15:12:03 wInD_MtA SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
209161 01/11/2016 22:37:41 hieua2tincvp SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 0 ms 1732 KB
209159 01/11/2016 22:35:08 cykablyat SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2968 KB
205867 27/10/2016 19:41:56 vophuanpig SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
205678 27/10/2016 15:36:49 bopdepzaj SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
205672 27/10/2016 15:30:32 nkt95bg SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
205632 27/10/2016 14:52:42 qqq SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
196688 15/10/2016 11:31:00 Tom SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
194481 12/10/2016 13:44:42 xacthuao1998 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
190486 09/10/2016 17:19:19 taycuong SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
181907 24/09/2016 21:15:02 sjk SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Java 8 Accepted 281 ms 20544 KB
176957 15/09/2016 14:04:35 dqhungdl SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
167651 30/08/2016 22:20:29 vophuanpig SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167648 30/08/2016 22:19:16 vophuanpig SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 96908 KB
164527 22/08/2016 21:45:15 nghethuat102 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163693 19/08/2016 22:30:51 dqhn123 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158337 05/08/2016 02:12:59 hut_luan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154960 26/07/2016 00:44:03 vuvutru SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
148224 27/06/2016 23:06:21 khangtran SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
148154 27/06/2016 10:58:27 qtuan140101 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
147501 23/06/2016 15:10:54 nguyenxuanhaa3 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
136911 20/05/2016 23:53:27 hanhlv270597 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
136860 20/05/2016 20:21:22 taicualo113 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136857 20/05/2016 19:55:19 taicualo113 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 343 ms 2936 KB
119749 16/02/2016 13:51:38 AdminNTU SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
118431 08/02/2016 22:02:25 hanhlv270597 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
112206 14/01/2016 23:00:56 psucoder SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
100638 02/12/2015 22:19:05 ThienCoder SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 14428 KB
98075 23/11/2015 14:08:08 bachnxepu SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97824 22/11/2015 22:57:10 dothanhlam97 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
95663 20/11/2015 16:33:49 mr234 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
92513 14/11/2015 15:16:01 qcuong98 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
91685 12/11/2015 19:02:18 naruto1491900 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
91256 11/11/2015 21:57:36 Khoidaik SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Python 2 Accepted 93 ms 4996 KB
91118 11/11/2015 18:27:25 thienthanhtai SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
91006 11/11/2015 12:12:22 Khoidaik SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
87603 03/11/2015 23:40:04 toan411998 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1252 KB
86277 31/10/2015 16:00:52 thanhpromu SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
86179 31/10/2015 10:45:42 TCUCGiang SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
86176 31/10/2015 10:40:30 TCUCGiang SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85623 29/10/2015 23:31:25 Hhcckqnl SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84450 28/10/2015 08:47:40 MTAZero SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 2548 KB
84367 27/10/2015 23:46:07 vanhieu_hq SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
71125 01/10/2015 21:59:37 thanhday132 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
67589 24/09/2015 19:21:28 congson SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
62985 13/09/2015 11:07:02 ndkhaivn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 3320 KB
59690 01/09/2015 14:32:04 lenguyentruc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
59465 31/08/2015 17:09:26 Nguyenthaihoc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 1564 KB
55787 24/08/2015 14:55:11 thang016666 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
53740 16/08/2015 20:36:47 UiM SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
47240 16/07/2015 15:34:31 longnghiem1999 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
45835 13/07/2015 21:14:18 mikelhpdatke SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
45379 12/07/2015 18:03:00 phuc_doan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
44887 08/07/2015 21:20:18 farmerboy SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
44673 06/07/2015 19:59:57 trandung SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
44583 05/07/2015 19:59:37 Stupid_Dog SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
44391 03/07/2015 22:32:18 kieuquocdat123 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
44335 03/07/2015 18:24:33 ngan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Python 2 Accepted 31 ms 6124 KB
44325 03/07/2015 17:55:45 nxphuc SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
Back to Top