Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737919 28/03/2020 19:13:51 khahanphan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
725514 25/02/2020 12:06:15 Fidisk TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
719589 13/02/2020 15:32:07 minhtrieutvn TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
719071 12/02/2020 15:14:39 ct390 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
715720 06/02/2020 18:47:36 Sang7a4gpc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
712334 30/01/2020 22:46:25 dats2007 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
708602 22/01/2020 10:36:27 ntnvlog TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
707953 21/01/2020 11:20:56 HackerMan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
699996 07/01/2020 11:30:48 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
692803 24/12/2019 16:25:40 kuzuma245 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
690529 18/12/2019 20:22:57 trananhprince TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1392 KB
674047 15/11/2019 06:32:35 minhthu20201 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
664333 28/10/2019 15:01:20 NQT1998 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
659849 19/10/2019 22:20:52 pmt TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
654960 10/10/2019 09:03:04 inomatit82 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
638863 14/09/2019 15:00:56 thaolinh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
624130 20/08/2019 09:22:04 baobao07 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Python 3 Accepted 93 ms 6480 KB
623931 19/08/2019 18:45:51 namlawng123 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
622657 16/08/2019 11:54:24 nguyetanh10102005 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
614918 01/08/2019 14:01:00 maytinhpc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
614851 01/08/2019 10:58:14 ffrederick TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
609717 23/07/2019 15:34:06 ngoctit TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
604290 08/07/2019 16:23:43 TIN10_VUTRINHHOANG TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
598167 24/06/2019 22:44:23 rimuru TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
592061 11/06/2019 14:57:10 masteroffood TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
590736 07/06/2019 10:01:49 leviettttnh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
590122 05/06/2019 08:15:34 thaomeo TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
589989 04/06/2019 20:55:11 cyb3 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
575476 19/04/2019 23:23:39 thecuongthehieu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
559814 13/03/2019 20:28:20 phungduyminh1802 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
547840 17/02/2019 22:11:23 phuongnhi_tran_1206 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
541044 27/01/2019 15:11:23 nguyenvantien0903 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
516615 21/11/2018 08:09:43 dtskeosua TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
513642 16/11/2018 16:47:23 ninhttd TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
512725 15/11/2018 15:44:37 sungtranna0801 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
512683 15/11/2018 15:28:50 haodeptrai TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
512662 15/11/2018 15:18:48 vanan9205 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
512648 15/11/2018 15:11:03 Tran_Thanh_Oai97 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
512080 15/11/2018 10:38:35 anhvippro123z TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511242 14/11/2018 08:50:24 chuotvip TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
510449 13/11/2018 12:59:30 lehoang TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
510447 13/11/2018 12:58:17 lehoang TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
510446 13/11/2018 12:57:24 lehoang TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
508982 10/11/2018 21:15:25 cotyey TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Java 8 Accepted 156 ms 1064 KB
505843 06/11/2018 13:35:09 ikotam TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
504175 03/11/2018 19:47:13 hitu03 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
503608 02/11/2018 20:14:37 hitu01 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
503605 02/11/2018 20:12:57 hitu02 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
503294 02/11/2018 15:58:07 viethoang99 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
502986 02/11/2018 01:31:49 parkouryb TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 852 KB
497125 24/10/2018 21:23:01 hduoc2003 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
488811 13/10/2018 21:48:05 xikhud TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
486332 11/10/2018 15:41:07 pro113ti TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
477941 01/10/2018 17:27:38 DeBruyne TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
477938 01/10/2018 17:24:53 DeBruyne TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
473499 25/09/2018 11:09:05 huynhthanhtan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472697 24/09/2018 08:35:44 dangkhoa_pascal TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
467842 16/09/2018 10:56:50 LongÇhampion TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
467642 16/09/2018 00:04:48 longtqtqn TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
465422 12/09/2018 15:40:47 vuong912 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
462884 08/09/2018 21:48:10 thelightvn TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459486 03/09/2018 13:20:44 ARSENAL1886 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457796 30/08/2018 21:00:02 long_thathu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457759 30/08/2018 20:11:06 long_thathu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
456319 28/08/2018 09:20:14 HHHHHHHH TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
450294 13/08/2018 21:31:47 hoangthuc701 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
447039 04/08/2018 08:59:01 vikhangcqt171 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
427709 28/05/2018 00:40:16 towfris762 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
413675 05/04/2018 17:05:41 vinhntndu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
393827 02/02/2018 21:36:00 steenguyen TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
392877 31/01/2018 08:50:24 Quân1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
392751 30/01/2018 16:10:33 duonga1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
392733 30/01/2018 15:51:42 Tunga1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
386354 16/01/2018 10:38:23 huy9a1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
378785 29/12/2017 00:24:17 huynhtuan17ti TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
378784 29/12/2017 00:23:02 huynhtuan17ti TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375894 17/12/2017 10:44:25 DangKhich TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
375438 15/12/2017 15:56:08 0000000000 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 1540 KB
373799 10/12/2017 21:13:05 ducquynhfptk12 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
371766 04/12/2017 18:49:02 iostream TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
369251 30/11/2017 10:41:44 tenspace TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369065 29/11/2017 22:52:39 isora1996 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
366679 26/11/2017 22:31:02 tranquockhanh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
364260 22/11/2017 17:44:48 SONBE1997 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
364247 22/11/2017 17:18:19 tranminh183 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
364244 22/11/2017 17:16:04 tranminh183 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
363557 21/11/2017 11:55:40 thanhchuongitc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
363061 20/11/2017 12:11:04 trainolp2017 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362802 19/11/2017 18:19:33 Venus TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362702 19/11/2017 13:01:28 anh76qn TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
360667 15/11/2017 19:35:05 chinhd17ht01tdmu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360666 15/11/2017 19:34:55 nguyenthanhtung TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
359773 14/11/2017 15:12:33 freepascal TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 1532 KB
354787 07/11/2017 20:31:30 masterv TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
348199 30/10/2017 10:50:25 hoan2k1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
329801 06/10/2017 10:30:04 awatjkim TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
329690 06/10/2017 00:37:20 nkduc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
323468 26/09/2017 20:59:48 21cm TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
309168 25/08/2017 22:56:56 HackerRank TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
298731 25/07/2017 19:23:23 dangquangthang0001 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
280870 17/05/2017 08:01:58 hut_luan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
261717 21/03/2017 23:07:22 tuan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261715 21/03/2017 23:00:38 tuan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
260083 18/03/2017 09:31:09 doituyentin TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
250732 21/02/2017 15:54:03 TQT TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
244537 04/02/2017 18:22:31 Demo2000 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
240051 11/01/2017 20:53:45 chaugiang_97 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
239476 09/01/2017 21:17:38 damsanchv TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
226332 28/11/2016 19:27:27 k4mjk4mjz3 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
226172 28/11/2016 11:30:47 phamvankhanh1516 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226129 28/11/2016 09:31:35 nguyenhoatien1996 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
225920 27/11/2016 20:42:24 mtientin2 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225050 26/11/2016 12:47:08 caominhhung1991 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
225019 26/11/2016 11:46:49 casaumayman TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
224878 26/11/2016 09:38:17 hutphuoc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
224545 25/11/2016 20:55:58 voxuanny32 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
224544 25/11/2016 20:55:28 voxuanny32 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
224357 25/11/2016 16:31:47 Hieu_sqtt TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
224250 25/11/2016 14:28:55 comuathu1011 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
223291 24/11/2016 10:13:42 0969216153 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
222702 23/11/2016 10:15:48 hungdhv97 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
221494 21/11/2016 16:29:55 tmanh17 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
221183 21/11/2016 01:12:22 tuandatqn95 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
220350 19/11/2016 11:51:02 tiny TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
219746 18/11/2016 12:30:10 tuan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
219733 18/11/2016 11:50:34 khoinguyentdmu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
219727 18/11/2016 11:21:23 truongtv28 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
218058 15/11/2016 22:10:35 HoVanAnhK58A2 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
214920 11/11/2016 18:05:30 ntanh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Java 8 Accepted 187 ms 17816 KB
212839 07/11/2016 21:58:51 congtaisqtt TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
212692 07/11/2016 19:50:11 Hieu_sqtt TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
205715 27/10/2016 16:16:03 bopdepzaj TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
205698 27/10/2016 15:55:31 nkt95bg TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
205662 27/10/2016 15:19:26 qqq TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
205038 26/10/2016 15:32:32 xacthuao1998 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
201388 22/10/2016 09:24:42 LHP TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
198587 18/10/2016 15:49:03 khangtran TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
194103 11/10/2016 19:39:12 nguyennhan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
193052 11/10/2016 12:10:48 hoangducsmagic TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 1280 KB
190488 09/10/2016 17:24:37 taycuong TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
189664 07/10/2016 21:29:26 truongtv28 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188522 05/10/2016 20:25:49 vophuanpig TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
186060 01/10/2016 20:01:52 minhtienst135 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
179027 19/09/2016 19:35:09 hutphuoc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178891 19/09/2016 12:45:43 bachnxepu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178708 18/09/2016 22:14:23 dahaodl TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178498 18/09/2016 16:03:37 caothesan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
178446 18/09/2016 12:53:48 quangcuong10495 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
177180 15/09/2016 20:18:36 4everkaka TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175168 13/09/2016 14:12:33 taycuong TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
173902 11/09/2016 22:26:40 phungvitrung TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
173867 11/09/2016 21:39:05 thaiuit TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
172178 08/09/2016 23:27:35 Aoba TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
166918 29/08/2016 11:42:50 qtuan140101 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 1480 KB
164031 21/08/2016 02:28:52 hut_luan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
154018 21/07/2016 23:40:48 nghethuat102 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
151161 10/07/2016 17:58:51 trainer1234 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
142825 10/06/2016 15:42:03 nguyenxuanhaa3 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
136399 17/05/2016 19:09:46 trainer1234 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134894 07/05/2016 13:23:58 phuleethanh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
133522 25/04/2016 20:57:14 ngoccuongpvc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 1064 KB
130574 11/04/2016 22:58:35 phuchoahodo TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
127904 29/03/2016 20:58:07 minhem1231 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 1704 KB
122122 27/02/2016 17:58:21 doanphuduc94 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
122116 27/02/2016 17:33:11 dqhungdl TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
119560 15/02/2016 08:26:50 AdminNTU TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
115214 29/01/2016 14:29:08 dacthai2807 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110069 02/01/2016 22:36:29 cyan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
109688 31/12/2015 21:24:14 tranquockhanh TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107358 22/12/2015 14:08:27 minhem1231 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
105288 11/12/2015 00:26:51 hanhlv270597 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
104866 09/12/2015 17:25:04 psucoder TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
100257 30/11/2015 23:41:40 ThienCoder TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
100255 30/11/2015 23:40:38 ThienCoder TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
99577 28/11/2015 21:38:33 stepde15 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
97312 22/11/2015 09:46:38 duypr3 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97067 21/11/2015 22:25:02 thienthanhtai TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97016 21/11/2015 22:18:28 thienthanhtai TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96990 21/11/2015 22:14:32 thienthanhtai TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
92706 14/11/2015 20:05:13 thanhday132 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
92393 14/11/2015 09:54:13 nguyenhoatien1996 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
91708 12/11/2015 19:31:53 thanhpromu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
91696 12/11/2015 19:23:21 TCUCGiang TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 187 ms 56820 KB
91588 12/11/2015 16:06:28 yogathanh99 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
91102 11/11/2015 17:42:14 Khoidaik TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
91069 11/11/2015 15:36:58 taycuong TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
87075 02/11/2015 22:39:53 loveTforever TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
86897 02/11/2015 15:03:33 Hhcckqnl TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
84571 28/10/2015 11:25:54 vanhieu_hq TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83135 25/10/2015 21:11:12 zero1778 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
81905 22/10/2015 15:18:52 toan411998 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
80661 19/10/2015 22:44:49 borntodie TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
78842 15/10/2015 08:33:44 UiM TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
78817 15/10/2015 01:49:09 o0985950397 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
78545 14/10/2015 08:44:05 mbljoker TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
78467 13/10/2015 22:00:17 quoca2vp TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
78419 13/10/2015 19:41:10 tranvthanhson TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
78417 13/10/2015 19:39:08 kimtuyentran TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
78411 13/10/2015 19:25:52 congson TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
78404 13/10/2015 19:12:52 ngocnhan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
78398 13/10/2015 19:01:35 ngocnhan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
78236 13/10/2015 09:06:06 thanhluan0687 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
78210 13/10/2015 03:25:13 o0985950397 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
76611 08/10/2015 21:01:05 wInD_MtA TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
74809 05/10/2015 19:03:21 h3white TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
74342 05/10/2015 00:19:50 Barbarian TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
64247 17/09/2015 10:55:44 phamhuuthien TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
61550 07/09/2015 10:13:53 MTAZero TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60307 04/09/2015 05:02:04 cuongyd1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
55618 23/08/2015 17:17:39 npltv TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
54371 21/08/2015 13:08:22 Nguyenthaihoc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
50014 04/08/2015 12:07:23 hoangthongvo TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
49550 01/08/2015 00:40:23 nguyenquoc2211 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
49291 29/07/2015 10:21:39 hinodi_1998 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 3624 KB
49290 29/07/2015 10:19:54 hinodi_1998 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
47290 16/07/2015 20:24:55 hiepdeptrai TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
46048 14/07/2015 15:09:41 bluesky TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
45993 14/07/2015 01:52:26 waterfall2311 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45842 13/07/2015 21:20:06 mikelhpdatke TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
45383 12/07/2015 20:35:40 phuc_doan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44804 08/07/2015 03:33:23 the_c TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
44674 06/07/2015 20:22:55 trandung TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44620 06/07/2015 09:43:35 farmerboy TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44580 05/07/2015 19:32:27 mrtan_lovelife TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
44579 05/07/2015 19:32:05 mrtan_lovelife TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
44578 05/07/2015 19:31:03 mrtan_lovelife TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
44576 05/07/2015 19:28:27 mrtan_lovelife TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
44516 05/07/2015 06:10:56 Stupid_Dog TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
44475 04/07/2015 17:37:54 haituanth2 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44453 04/07/2015 14:38:21 middlest TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
44379 03/07/2015 21:48:11 kieuquocdat123 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
44349 03/07/2015 19:46:47 nxphuc TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
44330 03/07/2015 18:11:10 ngan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Python 3 Accepted 46 ms 680 KB
Back to Top