Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741548 07/04/2020 22:26:42 lnatuan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 125 ms 17972 KB
741415 07/04/2020 16:59:01 haupas XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
733386 16/03/2020 08:17:54 tuantaitungo123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2448 KB
728446 03/03/2020 21:17:05 Love XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2596 KB
712326 30/01/2020 22:39:28 dats2007 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 3268 KB
709961 26/01/2020 11:04:41 Fidisk XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 203 ms 3164 KB
707952 21/01/2020 11:20:45 HackerMan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 203 ms 3300 KB
699975 07/01/2020 11:23:57 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2472 KB
691326 20/12/2019 23:21:47 haiprot1 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2584 KB
681983 28/11/2019 23:15:48 ntoan199 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 203 ms 3380 KB
675939 19/11/2019 00:35:26 Proscius XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2572 KB
674091 15/11/2019 09:12:21 minhthu20201 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 234 ms 4836 KB
666842 01/11/2019 20:32:11 FL_ADC XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 3376 KB
661076 22/10/2019 16:03:01 maihuuton987 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 3376 KB
660782 22/10/2019 09:36:26 pmt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 218 ms 3436 KB
659028 17/10/2019 20:50:50 vanchien XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 218 ms 5520 KB
650258 03/10/2019 14:16:57 queanh0220 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 281 ms 7252 KB
633286 06/09/2019 23:44:23 lethanhlong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2652 KB
633285 06/09/2019 23:42:08 lethanhlong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
630963 31/08/2019 22:26:56 nhatanh10102005 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2704 KB
629074 27/08/2019 15:11:42 leviettttnh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 125 ms 18016 KB
628841 27/08/2019 04:18:27 thaolinh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
613891 30/07/2019 20:35:29 baobao07 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
609718 23/07/2019 15:35:16 ngoctit XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 2984 KB
600868 28/06/2019 22:44:33 rimuru XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
600371 27/06/2019 18:44:47 trananhprince XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2620 KB
600368 27/06/2019 18:41:14 trananhprince XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 2596 KB
571083 09/04/2019 14:23:58 thecuongthehieu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 3880 KB
569646 05/04/2019 20:22:45 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
569639 05/04/2019 20:15:17 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
569638 05/04/2019 20:15:00 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
569632 05/04/2019 20:08:29 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
557860 10/03/2019 21:23:35 phungduyminh1802 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
549358 21/02/2019 14:49:52 cyb3 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 7068 KB
544004 07/02/2019 19:52:42 phuongnhi_tran_1206 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
540724 26/01/2019 14:41:30 nguyenvantien0903 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 6204 KB
540717 26/01/2019 14:39:37 nguyenvantien0903 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 6212 KB
536051 14/01/2019 09:28:03 ducminhtrinh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
518277 23/11/2018 15:41:29 Tran_Thanh_Oai97 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
518276 23/11/2018 15:40:38 sungtranna0801 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2592 KB
517378 22/11/2018 10:43:32 MinhDevC XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
517278 22/11/2018 02:57:43 chinhhi XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
515935 19/11/2018 22:14:20 dtskeosua XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2776 KB
515029 18/11/2018 17:20:45 linhlrx XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
514477 17/11/2018 22:12:55 cenzter XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Accepted 218 ms 8028 KB
514334 17/11/2018 16:59:19 SlothSe7en XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 3408 KB
513855 16/11/2018 21:34:16 sonlamb016 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
512081 15/11/2018 10:38:56 anhvippro123z XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3344 KB
510235 13/11/2018 00:00:19 mdan226 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3340 KB
508963 10/11/2018 20:47:37 cotyey XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Java 8 Accepted 250 ms 28796 KB
498530 26/10/2018 14:23:46 mrlihd XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 125 ms 3356 KB
495846 22/10/2018 23:00:15 hduoc2003 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3280 KB
481955 06/10/2018 16:39:26 hoangthuc701 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 3136 KB
481226 05/10/2018 16:32:27 luckyboy__qh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3992 KB
479194 03/10/2018 08:00:36 pro113ti XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3144 KB
476626 29/09/2018 17:14:25 dungprovn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
476625 29/09/2018 17:12:31 MinhDevC XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3252 KB
474997 27/09/2018 17:03:16 xikhud XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
474996 27/09/2018 17:02:57 xikhud XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 187 ms 3328 KB
474376 26/09/2018 17:37:45 DeBruyne XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 3144 KB
465718 13/09/2018 09:18:53 tan472002 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 171 ms 3284 KB
465711 13/09/2018 09:12:25 hungdzno1 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 4396 KB
465178 12/09/2018 10:41:31 vuapha008 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
464974 11/09/2018 22:14:32 LongÇhampion XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 156 ms 3376 KB
462479 08/09/2018 10:35:55 colgnourt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
462469 08/09/2018 10:28:38 colgnourt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 156 ms 3324 KB
462454 08/09/2018 10:18:08 vuong912 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 187 ms 3432 KB
462442 08/09/2018 10:10:22 minhtan190397 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
462435 08/09/2018 10:07:55 longtqtqn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
462377 08/09/2018 09:29:12 huynhthanhtan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
462375 08/09/2018 09:28:26 huynhthanhtan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 140 ms 3544 KB
462370 08/09/2018 09:24:23 luan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
462150 07/09/2018 21:53:33 long_thathu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 4860 KB
456318 28/08/2018 09:20:04 HHHHHHHH XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3248 KB
424880 14/05/2018 20:57:39 dungdq2002 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3244 KB
421144 25/04/2018 11:33:14 dangkhoa_pascal XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 109 ms 3060 KB
414334 07/04/2018 11:15:13 vinhntndu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 171 ms 3236 KB
406417 19/03/2018 15:14:53 neostheknight XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 3012 KB
403234 12/03/2018 21:45:31 tuananhtdn2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2696 KB
403138 12/03/2018 16:13:32 Duong8a3_tdn2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2688 KB
403136 12/03/2018 16:13:13 ducden2003 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2688 KB
403116 12/03/2018 16:01:44 minh3chap XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 109 ms 3572 KB
403094 12/03/2018 15:55:44 tuananh8a3tdn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
403057 12/03/2018 15:43:22 kami XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 2688 KB
403052 12/03/2018 15:40:55 haltv XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2692 KB
403051 12/03/2018 15:39:56 christzy XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 156 ms 48140 KB
403046 12/03/2018 15:38:08 hoa8a3_tdn2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2692 KB
403027 12/03/2018 15:32:29 nguyenquechi123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
403005 12/03/2018 15:19:21 duc8a3_tdn2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2692 KB
402998 12/03/2018 15:12:37 duc8a3_tdn2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2696 KB
401947 09/03/2018 00:10:45 hoa8a3_tdn2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
401934 08/03/2018 23:22:09 huy9a1 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
398829 26/02/2018 11:04:42 duongbp1990 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
371745 04/12/2017 17:47:14 iostream XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 218 ms 4340 KB
370805 03/12/2017 12:26:45 usernametop XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3504 KB
370226 01/12/2017 22:21:54 tenda1234 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2432 KB
369052 29/11/2017 22:19:42 isora1996 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 187 ms 3776 KB
365244 24/11/2017 14:02:31 NMPACM XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2572 KB
365242 24/11/2017 14:01:52 NMPACM XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2572 KB
363932 22/11/2017 00:34:05 nganyhilow XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3304 KB
363195 20/11/2017 18:58:05 trainolp2017 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
363184 20/11/2017 17:43:53 tranthanhhai XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2596 KB
363180 20/11/2017 17:07:15 thanhchuongitc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 187 ms 3324 KB
362457 18/11/2017 17:38:16 tranminh183 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3308 KB
362291 18/11/2017 14:24:05 Venus XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3308 KB
362244 18/11/2017 11:18:53 anh76qn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
359658 14/11/2017 14:30:10 freepascal XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 203 ms 48012 KB
357922 11/11/2017 22:20:48 lucdaoquanh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3248 KB
356724 10/11/2017 07:33:52 Linh_Moi_T32 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 3148 KB
354385 07/11/2017 10:20:44 kakaka XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
354384 07/11/2017 10:20:09 kakaka XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3236 KB
354248 06/11/2017 23:55:59 huyvuhp XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3240 KB
353699 06/11/2017 15:54:30 tenda1234 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 4468 KB
353611 06/11/2017 14:58:21 ducppa XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2600 KB
353538 06/11/2017 13:03:44 khanhsaker97 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3712 KB
353475 06/11/2017 09:15:04 Leo_Messi_96 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3340 KB
352671 04/11/2017 21:19:23 thelightvn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 3340 KB
348198 30/10/2017 10:50:15 hoan2k1 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
345765 26/10/2017 15:43:33 duckhai2102 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
344035 24/10/2017 16:35:34 masterv XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
341532 21/10/2017 09:08:57 viethoang99 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3332 KB
333457 10/10/2017 19:35:57 anhbannho147vn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3180 KB
332406 09/10/2017 11:48:10 quandapro XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 171 ms 3340 KB
332237 09/10/2017 00:47:52 nhpntz0t XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 125 ms 3172 KB
331065 07/10/2017 18:54:47 thinhngo224 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
329742 06/10/2017 08:33:23 awatjkim XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
328428 03/10/2017 15:36:37 thinhngo224 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
328426 03/10/2017 15:35:02 thinhngo224 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 3336 KB
317066 14/09/2017 16:27:17 huytmdj XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
317060 14/09/2017 16:17:39 tebrotien XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3372 KB
317056 14/09/2017 16:12:07 huytmdj XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3224 KB
317055 14/09/2017 16:11:53 NhatKhanh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3232 KB
292611 04/07/2017 01:24:51 dangquangthang0001 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 7072 KB
268511 07/04/2017 14:39:34 nkduc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
261702 21/03/2017 22:38:31 tuan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3252 KB
261688 21/03/2017 22:15:36 tuan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3252 KB
260081 18/03/2017 09:30:46 doituyentin XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3356 KB
255326 06/03/2017 20:16:34 vphuong214 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3292 KB
252383 26/02/2017 19:23:22 8man XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 203 ms 48088 KB
244535 04/02/2017 18:16:56 Demo2000 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
244399 03/02/2017 19:59:28 trainer1234 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
242377 20/01/2017 22:41:55 ngonamduonghl XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
241728 16/01/2017 20:44:43 chaugiang_97 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
227123 30/11/2016 00:01:01 phamvucuong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 6436 KB
227119 29/11/2016 23:50:28 hutPhamPhuong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
227112 29/11/2016 23:44:04 x302502 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
227110 29/11/2016 23:43:50 cuongquep XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3236 KB
226785 29/11/2016 20:15:50 Hieu_sqtt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
226421 28/11/2016 21:48:12 Hieu_sqtt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
226419 28/11/2016 21:43:50 Hieu_sqtt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
225943 27/11/2016 21:25:19 phamvankhanh1516 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
225167 26/11/2016 16:55:11 ducquynhfptk12 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 640 ms 3688 KB
225087 26/11/2016 14:35:59 4everkaka XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3344 KB
224387 25/11/2016 16:55:27 comuathu1011 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 156 ms 3376 KB
221601 21/11/2016 18:43:09 tmanh17 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 281 ms 3384 KB
221164 21/11/2016 00:30:04 tuandatqn95 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3376 KB
219384 17/11/2016 23:02:58 khangtran XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 109 ms 2880 KB
210383 03/11/2016 20:47:31 truongntt XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 2916 KB
210208 03/11/2016 14:09:58 tanloitdmu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3224 KB
210090 03/11/2016 08:18:12 tiny XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
209858 02/11/2016 21:15:58 nhuquynh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3244 KB
209794 02/11/2016 20:11:07 KaKa XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3212 KB
209765 02/11/2016 19:48:09 tienthanh2509 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3208 KB
209724 02/11/2016 19:15:11 KaKa XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3212 KB
209308 02/11/2016 01:41:49 truongtv28 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 4624 KB
208779 01/11/2016 18:33:11 manhthienitlk2000 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2964 KB
208777 01/11/2016 18:27:57 manhthienitlk2000 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
207612 30/10/2016 10:57:25 HackerRank XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
207603 30/10/2016 09:55:25 clcc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 171 ms 33100 KB
207588 30/10/2016 08:16:53 congdaoduy298 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 2980 KB
207192 29/10/2016 13:21:56 KaKa XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3328 KB
206665 28/10/2016 20:30:07 thanhluan0687 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3316 KB
205919 27/10/2016 20:30:31 vophuanpig XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3332 KB
205728 27/10/2016 16:39:11 qqq XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 3240 KB
204183 25/10/2016 11:04:32 www XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
204056 24/10/2016 23:53:45 tuan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
203950 24/10/2016 21:22:20 noatall2404 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3256 KB
203931 24/10/2016 21:11:33 thanhluan0687 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3376 KB
203917 24/10/2016 21:02:41 thanhluan0687 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 3348 KB
203766 24/10/2016 19:32:58 khoinguyentdmu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3912 KB
203758 24/10/2016 19:27:30 khoinguyentdmu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 4044 KB
203272 23/10/2016 23:45:50 Tom XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3248 KB
203255 23/10/2016 23:36:59 Tom XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 281 ms 3396 KB
203248 23/10/2016 23:27:58 Tom XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 281 ms 4640 KB
201974 23/10/2016 13:43:01 xacthuao1998 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3032 KB
200971 21/10/2016 20:22:33 bjnjucun XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
195536 13/10/2016 21:11:02 Nhatdu123456789 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 187 ms 33152 KB
189640 07/10/2016 21:07:45 taycuong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
188698 05/10/2016 22:13:05 ARSENAL1886 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1760 KB
180456 21/09/2016 22:57:42 dahaodl XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 296 ms 3060 KB
179220 19/09/2016 23:56:59 hungdhv97 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 281 ms 2512 KB
178799 19/09/2016 08:38:45 caothesan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 765 ms 3204 KB
178343 18/09/2016 08:31:33 sjk XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 703 ms 3216 KB
177944 17/09/2016 10:48:00 kamagiao XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 390 ms 2448 KB
173691 11/09/2016 16:43:36 hoangducsmagic XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 140 ms 17940 KB
173686 11/09/2016 16:27:22 taycuong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 312 ms 2488 KB
173685 11/09/2016 16:19:47 taycuong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 359 ms 2492 KB
172320 09/09/2016 13:44:30 Aoba XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 515 ms 3212 KB
171948 08/09/2016 19:29:27 phungvitrung XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 187 ms 18212 KB
158281 04/08/2016 20:33:09 CUTI XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 140 ms 18252 KB
158069 03/08/2016 16:11:52 nguyenvanbien XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 156 ms 48376 KB
158042 03/08/2016 14:54:09 actionboyvn XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
158036 03/08/2016 14:45:34 huynhnhat XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 296 ms 50376 KB
154037 22/07/2016 00:16:07 nghethuat102 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
151874 14/07/2016 16:51:45 dqhn123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 156 ms 3000 KB
130542 11/04/2016 21:35:48 phuchoahodo XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
123637 08/03/2016 12:09:26 TQT XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 171 ms 3092 KB
122125 27/02/2016 18:02:34 dqhungdl XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 3076 KB
119561 15/02/2016 08:27:47 AdminNTU XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 109 ms 3696 KB
119075 13/02/2016 14:44:41 nguyenxuanhaa3 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 109 ms 3696 KB
107106 20/12/2015 14:17:21 minhem1231 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 375 ms 3232 KB
105668 12/12/2015 08:58:24 hanhlv270597 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1648 KB
105040 10/12/2015 00:31:22 naruto1491900 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 250 ms 18472 KB
100475 02/12/2015 12:01:45 ThienCoder XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 359 ms 3168 KB
98573 24/11/2015 20:25:28 bachnxepu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
95374 19/11/2015 20:22:10 TCUCGiang XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 359 ms 3724 KB
95151 19/11/2015 10:27:31 tranvthanhson XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 500 ms 9564 KB
95142 19/11/2015 10:11:46 kimtuyentran XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 265 ms 2476 KB
95090 19/11/2015 08:47:48 congson XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 281 ms 3072 KB
88989 07/11/2015 09:44:51 khangkhangtg XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Java 8 Accepted 593 ms 28832 KB
88705 06/11/2015 18:58:46 thanhpromu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 312 ms 3052 KB
88240 05/11/2015 16:15:51 vanhieu_hq XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 2400 KB
88223 05/11/2015 15:56:35 vanhieu_hq XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 125 ms 2372 KB
88222 05/11/2015 15:54:44 vanhieu_hq XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 2372 KB
88215 05/11/2015 15:50:52 vanhieu_hq XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 2376 KB
87953 04/11/2015 21:38:30 zerothientai XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Java 8 Accepted 671 ms 28752 KB
87386 03/11/2015 18:06:49 hiepdeptrai XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 296 ms 3208 KB
85258 29/10/2015 15:19:54 mr234 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 140 ms 18196 KB
84580 28/10/2015 11:33:19 RTY0209 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 281 ms 2484 KB
82902 25/10/2015 01:28:00 Hhcckqnl XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 250 ms 2520 KB
82629 24/10/2015 09:24:11 vanhieu_hq XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 2448 KB
80933 20/10/2015 15:28:32 toan411998 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 265 ms 2576 KB
80800 20/10/2015 10:03:11 UiM XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
78693 14/10/2015 21:00:44 nvthanh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 265 ms 2488 KB
78580 14/10/2015 11:55:24 HoVanAnhK58A2 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 3064 KB
78579 14/10/2015 11:53:06 HoVanAnhK58A2 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 3076 KB
78499 13/10/2015 22:57:46 nvh7602119 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 312 ms 3068 KB
78169 12/10/2015 21:55:43 stepde15 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 125 ms 8068 KB
77682 11/10/2015 11:45:34 o0985950397 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 234 ms 3172 KB
77679 11/10/2015 11:43:21 o0985950397 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 3032 KB
77678 11/10/2015 11:42:40 o0985950397 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3032 KB
76659 08/10/2015 21:59:26 thanhday132 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
75877 07/10/2015 10:26:03 Khoidaik XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 265 ms 3236 KB
74832 05/10/2015 19:16:23 Luffyta XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 3224 KB
74816 05/10/2015 19:07:34 nvthanh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 218 ms 3188 KB
71907 03/10/2015 07:26:59 danyenbinh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 203 ms 2520 KB
69719 29/09/2015 19:47:54 huynguyenanh24 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
69526 29/09/2015 07:09:01 NgocHaiHITC XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 359 ms 9976 KB
69454 28/09/2015 23:00:00 Barbarian XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 218 ms 3124 KB
67107 24/09/2015 13:31:50 phuleethanh XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2800 KB
64226 17/09/2015 10:18:33 phamhuuthien XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 171 ms 2328 KB
63141 13/09/2015 20:35:15 wInD_MtA XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 2384 KB
63136 13/09/2015 20:22:00 pringdark123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
63135 13/09/2015 20:21:06 pringdark123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1744 KB
63134 13/09/2015 20:20:12 pringdark123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1752 KB
61540 07/09/2015 09:37:48 MTAZero XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 125 ms 8908 KB
53275 14/08/2015 22:02:04 middlest XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 140 ms 18328 KB
50350 06/08/2015 22:18:38 bacthosan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 280 ms 3184 KB
48931 25/07/2015 21:27:08 thienanh1999 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 140 ms 18192 KB
48406 21/07/2015 21:58:43 namlunoy XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 234 ms 3176 KB
46031 14/07/2015 13:00:53 bluesky XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 187 ms 48176 KB
45843 13/07/2015 21:20:46 mikelhpdatke XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 202 ms 2536 KB
45387 12/07/2015 21:25:22 phuc_doan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 234 ms 2536 KB
45386 12/07/2015 21:21:25 phuc_doan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 218 ms 3180 KB
45124 10/07/2015 15:25:17 congson XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 234 ms 2472 KB
45120 10/07/2015 15:17:10 congson XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 218 ms 2476 KB
45031 10/07/2015 00:00:41 hungngoquoc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 234 ms 3156 KB
45029 09/07/2015 23:56:34 hungngoquoc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 234 ms 3160 KB
45028 09/07/2015 23:53:17 hungngoquoc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 202 ms 2536 KB
44807 08/07/2015 09:34:42 taycuong XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1952 KB
44799 08/07/2015 00:59:30 the_c XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 249 ms 3196 KB
44702 07/07/2015 00:12:05 DTU_Shinobi XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 218 ms 2532 KB
44701 07/07/2015 00:10:47 DTU_Shinobi XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 234 ms 2528 KB
44696 06/07/2015 23:55:21 hiepdeptrai XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 218 ms 3152 KB
44672 06/07/2015 19:39:19 trandung XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 140 ms 2488 KB
44623 06/07/2015 10:20:00 farmerboy XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1800 KB
44512 05/07/2015 05:30:32 Stupid_Dog XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 234 ms 3172 KB
44483 04/07/2015 19:25:40 mrtan_lovelife XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 124 ms 18384 KB
44380 03/07/2015 21:57:51 kieuquocdat123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 140 ms 3044 KB
44343 03/07/2015 19:33:35 trongcao_vodoi12 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 93 ms 2972 KB
44339 03/07/2015 18:49:17 nxphuc XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
44338 03/07/2015 18:42:34 ngan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Accepted 312 ms 7992 KB
44337 03/07/2015 18:41:01 ngan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Python 3 Accepted 296 ms 7860 KB
44322 03/07/2015 17:39:41 haituanth2 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 2176 KB
44321 03/07/2015 17:38:25 haituanth2 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 249 ms 3092 KB
Back to Top