Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737528 27/03/2020 11:55:03 Love ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1476 KB
737526 27/03/2020 11:53:27 Love ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
733622 17/03/2020 10:16:11 tuantaitungo123 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
731794 12/03/2020 23:35:19 hihihuhu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 1600 KB
726988 28/02/2020 16:26:25 bin1st090104 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
724374 23/02/2020 00:36:29 huong0404 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
710536 28/01/2020 19:37:03 Fidisk ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
706933 18/01/2020 20:33:52 HackerMan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
699667 06/01/2020 23:50:30 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
689989 17/12/2019 20:03:47 phannhuquynh ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
689194 16/12/2019 15:53:59 trananhprince ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
679521 24/11/2019 10:54:05 hitu1901 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679136 23/11/2019 17:39:29 khoaat ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
677194 21/11/2019 22:06:11 leviettttnh ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
677036 21/11/2019 16:50:12 hitu1902 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
667472 02/11/2019 21:00:12 NQT1998 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
667083 02/11/2019 09:32:21 nhatvuhq98 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666232 31/10/2019 20:57:38 FL_ADC ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
654516 09/10/2019 18:39:13 ThaoAVang ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
632457 04/09/2019 21:18:49 banhgiaman ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
625402 22/08/2019 22:44:59 thuy19 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
619117 09/08/2019 20:32:06 queanh0220 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
604415 08/07/2019 22:02:42 cyb3 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
589077 01/06/2019 21:24:16 anhnguyenroux ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
589074 01/06/2019 21:23:16 anhnguyenroux ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
583306 15/05/2019 21:02:43 maytinhpc ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
579624 02/05/2019 23:34:34 hh1305 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
579623 02/05/2019 23:31:30 hh1305 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
578911 30/04/2019 15:47:25 nguyenvantien0903 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
572640 13/04/2019 16:04:18 dangkhoa_pascal ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
559129 12/03/2019 15:51:40 phuongnhi_tran_1206 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
552781 28/02/2019 15:48:26 nguyenhuylong123 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
538322 19/01/2019 21:16:46 NamDo ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
534843 11/01/2019 12:32:38 anhnguyen123 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
530794 05/01/2019 01:25:39 thuho ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
530793 05/01/2019 01:24:06 thuho ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
530792 05/01/2019 01:22:32 thuho ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
526214 10/12/2018 17:24:28 qtuan140101 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
515693 19/11/2018 14:45:21 sungtranna0801 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
513830 16/11/2018 20:57:00 tebrotien ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
512083 15/11/2018 10:39:17 anhvippro123z ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
510650 13/11/2018 16:31:13 david0403 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
510366 13/11/2018 09:55:45 KV170403 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
508239 09/11/2018 14:53:37 FullStackDeveloper ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Java 8 Accepted 140 ms 16444 KB
506880 07/11/2018 18:26:37 xikhud ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
477441 30/09/2018 21:28:19 LongÇhampion ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 62 ms 1112 KB
470459 20/09/2018 15:37:57 yasuoghostblade ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
468491 17/09/2018 19:09:20 phamanmaithao10 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
468068 16/09/2018 17:04:33 silvercode98 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
468028 16/09/2018 15:57:26 silvercode98 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
464898 11/09/2018 20:47:22 hoangthuc701 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
464844 11/09/2018 20:03:05 philliphades ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
462696 08/09/2018 16:14:39 haicao2805 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
460905 05/09/2018 21:53:26 vikhangcqt171 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
456317 28/08/2018 09:18:27 HHHHHHHH ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
449901 13/08/2018 05:42:37 huynhthanhtan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
447045 04/08/2018 09:23:47 luan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
440767 13/07/2018 11:14:29 chaukhanh2003 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
438559 05/07/2018 11:11:35 xuanvuong ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 7940 KB
426872 24/05/2018 18:20:17 locnguyen ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
418652 16/04/2018 05:16:02 vinhntndu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
413539 05/04/2018 09:41:24 theanhbr01 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
392080 28/01/2018 23:09:23 huynhtuan17ti ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
369031 29/11/2017 21:50:47 thelightvn ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
368732 29/11/2017 10:19:58 MtaLK ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 1080 KB
368718 29/11/2017 09:53:27 long_thathu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 78 ms 40492 KB
366884 27/11/2017 14:55:14 huyvuhp ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
363891 21/11/2017 23:31:33 nganyhilow ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
360401 15/11/2017 14:48:39 nguyenthanhtung ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360106 14/11/2017 21:22:39 chinhd17ht01tdmu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
359918 14/11/2017 15:50:08 freepascal ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
358456 12/11/2017 20:19:34 whoami ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356804 10/11/2017 12:15:36 lotac ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
351360 02/11/2017 20:15:53 mtientin2 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
348197 30/10/2017 10:50:06 hoan2k1 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
347048 28/10/2017 12:07:38 tanan112 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
345457 26/10/2017 12:57:08 NhatKhanh ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
344951 25/10/2017 20:06:26 trongthu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
327318 02/10/2017 08:43:31 iostream ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
323749 27/09/2017 13:30:26 Ledacthuong2210 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
321773 23/09/2017 23:51:51 huytmdj ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 1972 KB
312315 03/09/2017 12:15:49 tronghk14 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
300522 02/08/2017 10:40:13 dvn11th ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
297073 19/07/2017 22:52:39 Hackerr ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289725 21/06/2017 21:07:47 tuan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
283802 28/05/2017 23:44:45 phbhan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
275146 02/05/2017 10:01:11 123B ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
265671 01/04/2017 15:10:03 HUT_Bamboo ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
260082 18/03/2017 09:30:53 doituyentin ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259606 17/03/2017 20:31:26 awatjkim ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
258024 14/03/2017 10:44:39 duyvtvp1919 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
254349 03/03/2017 23:03:21 phan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1208 KB
244534 04/02/2017 18:15:52 Demo2000 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
242755 23/01/2017 15:22:26 dahaodl ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
242750 23/01/2017 15:18:04 dahaodl ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
242645 22/01/2017 18:02:32 NTTrung3112 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
242036 18/01/2017 20:11:44 chaugiang_97 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
238952 07/01/2017 18:03:39 4everkaka ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
238196 04/01/2017 22:08:16 doanthetai2005 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
226321 28/11/2016 18:44:33 nguyenhoatien1996 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226320 28/11/2016 18:38:59 phamvankhanh1516 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
225868 27/11/2016 19:57:54 hieunv1996 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225556 27/11/2016 11:35:36 lkrt3j2tj23lkjtlk23jtlkj ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225445 27/11/2016 06:05:54 caominhhung1991 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
223695 24/11/2016 21:06:29 tmanh17 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
223000 23/11/2016 20:04:23 taycuong ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
222020 22/11/2016 09:50:39 johnwilson ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
220994 20/11/2016 17:08:18 tuandatqn95 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218965 17/11/2016 12:04:48 khoinguyentdmu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
218111 15/11/2016 23:39:02 truongtv28 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
217488 15/11/2016 10:55:04 nkt95bg ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 46 ms 1604 KB
217315 14/11/2016 20:50:16 qqq ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 904 KB
217260 14/11/2016 19:26:55 nguyennhan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 78 ms 1964 KB
217159 14/11/2016 15:27:18 bopdepzaj ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
217056 14/11/2016 10:21:53 vophuanpig ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
216388 12/11/2016 19:29:35 khoaat ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
216348 12/11/2016 17:47:10 thanhluan0687 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
211522 05/11/2016 20:23:41 o0985950397 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
211515 05/11/2016 20:14:42 o0985950397 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 93 ms 112384 KB
209892 02/11/2016 21:48:44 phuleethanh ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
205368 26/10/2016 23:03:59 anhpro96 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
205352 26/10/2016 22:45:19 nguyenthang ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
205044 26/10/2016 15:40:10 xacthuao1998 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
188529 05/10/2016 20:28:37 taycuong ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
184921 29/09/2016 21:22:45 khangtran ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
184286 28/09/2016 22:55:20 MTAZero ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
172307 09/09/2016 12:32:20 Aoba ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
166866 29/08/2016 02:19:40 hut_luan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
162124 14/08/2016 19:37:55 dqhn123 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
160350 10/08/2016 00:01:36 vuvutru ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
147497 23/06/2016 14:43:24 nguyenxuanhaa3 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
145484 19/06/2016 10:20:40 hunterhieu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
119559 15/02/2016 08:26:38 AdminNTU ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
95926 21/11/2015 01:09:20 kimtuyentran ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
87647 04/11/2015 01:15:21 Hhcckqnl ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
87565 03/11/2015 22:30:17 h3white ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
83900 27/10/2015 09:28:48 mikelhpdatke ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
81923 22/10/2015 16:15:22 dothanhlam97 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81617 22/10/2015 01:30:43 psucoder ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Java 8 Accepted 187 ms 14996 KB
75767 07/10/2015 00:45:19 phuc_doan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
75762 07/10/2015 00:41:50 phuc_doan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
70361 30/09/2015 23:09:07 vanhieu_hq ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
47217 16/07/2015 15:27:12 longnghiem1999 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
44739 07/07/2015 12:13:46 NguyenKhanhViet ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
44737 07/07/2015 11:36:47 NguyenKhanhViet ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 702 ms 2092 KB
Back to Top