Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740265 04/04/2020 10:21:31 haupas DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2528 KB
738674 31/03/2020 11:53:51 ducanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3304 KB
737855 28/03/2020 15:09:40 shin3030aa DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
737833 28/03/2020 13:36:51 khanhld DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3268 KB
737832 28/03/2020 13:36:01 khanhld DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3284 KB
735130 19/03/2020 14:44:16 dfwapekko DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
731486 12/03/2020 11:43:03 loilon504 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
729597 06/03/2020 08:58:56 IU DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2712 KB
728846 04/03/2020 20:10:08 baobao07 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 5376 KB
724755 23/02/2020 20:04:03 VGK_Cr7 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2468 KB
721206 16/02/2020 21:02:41 manhender DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
718078 10/02/2020 19:46:58 quythanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4056 KB
709324 23/01/2020 21:58:03 anhkhoa09032004 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
706988 18/01/2020 22:03:35 thnhan2005 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
706968 18/01/2020 21:21:07 Fidisk DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 14176 KB
706932 18/01/2020 20:31:22 HackerMan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
706148 17/01/2020 11:55:54 ldn694 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
699669 06/01/2020 23:51:02 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1840 KB
696022 01/01/2020 22:18:45 HMĐ_191 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
689132 16/12/2019 13:26:45 ngovandat318 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2604 KB
688128 13/12/2019 23:32:20 trananhprince DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
680579 26/11/2019 19:23:06 beginner DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3412 KB
679456 24/11/2019 09:38:16 khoaat DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3352 KB
677338 22/11/2019 09:23:53 ntoan199 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 4092 KB
676063 19/11/2019 14:01:46 FL_ADC DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3068 KB
674122 15/11/2019 09:59:40 minhthu20201 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3324 KB
661370 23/10/2019 11:00:08 queanh0220 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3312 KB
661215 22/10/2019 21:52:07 pmt DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3424 KB
660277 21/10/2019 14:39:16 NQT1998 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 10364 KB
658611 17/10/2019 10:22:02 SIU2018Yasou DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1944 KB
656102 11/10/2019 20:21:32 cuong0812 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1780 KB
655457 10/10/2019 19:54:14 chinhhi DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 3344 KB
655452 10/10/2019 19:43:21 chinhhi DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 4084 KB
651024 04/10/2019 14:33:39 duong3203 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1960 KB
650732 03/10/2019 22:10:27 przxct DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 10844 KB
650697 03/10/2019 21:21:02 ntlinh0505 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1948 KB
650128 03/10/2019 10:28:22 tuantaitungo123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1980 KB
649817 02/10/2019 21:45:16 minhboybn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1972 KB
648239 30/09/2019 08:40:03 gbking2003 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
641851 18/09/2019 19:39:06 ct390 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
641320 18/09/2019 09:59:45 16122001 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
640274 17/09/2019 07:18:08 lcnguyendang123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1960 KB
637224 12/09/2019 16:19:18 elkunpham DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 7096 KB
637067 12/09/2019 13:41:46 thien0914033912 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
624270 20/08/2019 16:23:25 thelightvn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3396 KB
619649 11/08/2019 11:22:05 094175234 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3368 KB
619641 11/08/2019 11:02:41 inomatit82 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1984 KB
612437 27/07/2019 22:46:17 hoangnghiaviet DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1908 KB
612403 27/07/2019 21:38:43 viet2805 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
607635 18/07/2019 18:57:52 hoatmt DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
607632 18/07/2019 18:45:40 hoatmt DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2880 KB
605990 13/07/2019 10:00:38 maytinhpc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1952 KB
603509 05/07/2019 19:57:16 TAn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1920 KB
602766 03/07/2019 19:41:05 kannaaa3 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 5408 KB
602750 03/07/2019 18:33:50 tranthuydung203 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 5480 KB
602324 02/07/2019 23:24:44 quoctrungitk16nbkqn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1964 KB
602321 02/07/2019 23:22:03 nqhhoang2002 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1956 KB
592285 12/06/2019 12:20:28 jackykg DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 6172 KB
590945 07/06/2019 22:33:32 ntoanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3036 KB
590915 07/06/2019 21:14:07 phuleethanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3060 KB
590902 07/06/2019 20:46:04 ntoanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1964 KB
590895 07/06/2019 20:34:16 biabeogo147 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 5696 KB
588832 01/06/2019 02:55:56 dchy2000 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1908 KB
580360 04/05/2019 20:15:17 nguyenxuanhaa3 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 3396 KB
577225 26/04/2019 20:03:38 hungbmt1503 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1920 KB
569870 06/04/2019 14:45:38 cyb3 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
567642 31/03/2019 14:06:41 ffrederick DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 4320 KB
566764 28/03/2019 23:15:12 buidinhpham2004 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1940 KB
559515 13/03/2019 08:42:56 vinhhuong0802 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 8412 KB
555992 07/03/2019 05:18:25 MINHKHANG DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 3312 KB
555991 07/03/2019 05:15:01 MINHKHANG DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3644 KB
551447 25/02/2019 21:38:37 admin20 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 5424 KB
550377 23/02/2019 15:40:32 vanan9205 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
548648 19/02/2019 21:55:12 nguyenvantien0903 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
544841 10/02/2019 23:51:57 phuongnhi_tran_1206 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
539194 22/01/2019 09:28:50 meoconxinhxan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 8340 KB
535919 13/01/2019 20:53:03 leviettttnh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
521667 30/11/2018 12:48:25 pvannvu2512 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
521665 30/11/2018 12:46:55 pvannvu2512 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 140 ms 3204 KB
519887 26/11/2018 12:14:10 chaugiang_97 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
519820 26/11/2018 10:09:27 yhuynh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
519039 24/11/2018 20:26:41 mdan226 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
518586 23/11/2018 23:04:13 MTA_Asteria DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 12700 KB
518020 23/11/2018 07:38:07 sungtranna0801 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 9516 KB
510849 13/11/2018 20:06:47 anhvippro123z DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4732 KB
503182 02/11/2018 12:36:14 huynhthanhtan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
503181 02/11/2018 12:35:30 huynhthanhtan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3812 KB
502228 01/11/2018 11:08:21 ikotam DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 11312 KB
500354 29/10/2018 18:35:58 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
497803 25/10/2018 16:09:59 haicao2805 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2720 KB
495307 21/10/2018 22:42:52 quangtienlkhigh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3060 KB
494486 20/10/2018 05:42:30 123B DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
490109 15/10/2018 21:14:13 xikhud DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 5368 KB
489482 14/10/2018 22:35:11 huuthien1102 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3064 KB
479167 03/10/2018 00:14:51 LongÇhampion DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 4040 KB
477807 01/10/2018 14:54:58 DeBruyne DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2824 KB
475849 28/09/2018 15:13:18 DeBruyne DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3268 KB
475660 28/09/2018 09:53:06 SPJ DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
475463 27/09/2018 22:31:26 hanhien DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3396 KB
465960 13/09/2018 15:53:56 haodeptrai DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 10252 KB
465513 12/09/2018 19:07:07 sungtranna0801 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 7188 KB
465419 12/09/2018 15:39:14 Tran_Thanh_Oai97 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 7184 KB
464235 10/09/2018 23:07:50 wolf_boss DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
463930 10/09/2018 15:39:59 hungvu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 6372 KB
460452 04/09/2018 21:45:15 aivi0601 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1948 KB
456316 28/08/2018 09:18:16 HHHHHHHH DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 18212 KB
455030 24/08/2018 01:00:21 Asteross DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3060 KB
444235 25/07/2018 21:32:50 hoangthuc701 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 21356 KB
441209 15/07/2018 11:08:21 choitankde22 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 18288 KB
440503 12/07/2018 20:33:20 lamnguyen5464 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2516 KB
437911 01/07/2018 20:03:05 blebleble DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 6432 KB
437642 30/06/2018 13:08:50 huy9a1 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2988 KB
429594 31/05/2018 16:35:18 ACM2015 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
429582 31/05/2018 16:10:16 minhem1231 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3568 KB
429579 31/05/2018 16:08:43 minhem1231 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3512 KB
429565 31/05/2018 15:52:40 minhem1231 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1996 KB
415382 10/04/2018 06:04:15 vinhntndu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 5276 KB
412753 03/04/2018 13:25:44 dangkhoa_pascal DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 4256 KB
387307 18/01/2018 21:16:12 DangKhich DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 3132 KB
377712 26/12/2017 12:13:41 votrunghieu9a2 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3052 KB
375965 17/12/2017 17:41:44 manhhungking DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
375963 17/12/2017 17:39:19 manhhungking DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1916 KB
369656 30/11/2017 23:32:24 long_thathu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
363731 21/11/2017 17:14:15 thanhquang DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
362955 20/11/2017 01:23:10 lamnguyen5464 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
362156 18/11/2017 08:47:34 aplessss DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Java 8 Accepted 750 ms 84112 KB
362124 18/11/2017 03:24:26 lamnguyen5464 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
362122 18/11/2017 03:19:28 lamnguyen5464 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1940 KB
361159 16/11/2017 14:20:47 NMPACM DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
361157 16/11/2017 14:20:05 NMPACM DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 6568 KB
360388 15/11/2017 14:31:36 nguyenthanhtung DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1920 KB
359656 14/11/2017 14:29:29 freepascal DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3048 KB
357993 12/11/2017 00:39:33 tenda1234 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1956 KB
357435 11/11/2017 00:41:19 tiendiep9a1 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 7376 KB
355771 08/11/2017 22:07:09 lotac DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
354832 07/11/2017 21:07:37 huyvuhp DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4832 KB
351600 02/11/2017 23:39:05 phuchoahodo DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1956 KB
351388 02/11/2017 20:32:38 huytmdj DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 10312 KB
351175 02/11/2017 16:23:10 NhatKhanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 13436 KB
350260 01/11/2017 19:35:20 tebrotien DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2608 KB
348196 30/10/2017 10:49:57 hoan2k1 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1944 KB
347952 29/10/2017 21:26:16 123B DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1944 KB
343093 23/10/2017 15:51:26 caovantheanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2688 KB
339222 17/10/2017 23:15:09 TD2106 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
336840 15/10/2017 09:29:54 masterv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1948 KB
330897 07/10/2017 15:42:41 hoangducsmagic DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3016 KB
323625 27/09/2017 01:59:20 tu3297 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1956 KB
322934 25/09/2017 22:57:55 HackerRank DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1952 KB
322593 25/09/2017 16:11:40 21cm DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3432 KB
321004 22/09/2017 16:14:40 tqhuy2502 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 56552 KB
320250 20/09/2017 22:40:22 congson123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1976 KB
320248 20/09/2017 22:37:01 congson123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2708 KB
319157 18/09/2017 22:16:44 Deepsea DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1944 KB
317909 16/09/2017 12:57:05 tranminh183 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
309795 27/08/2017 19:08:25 Ledacthuong2210 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3688 KB
303730 12/08/2017 09:55:02 leehieeu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Java 8 Accepted 687 ms 41216 KB
303419 11/08/2017 16:28:22 nam288 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 7116 KB
303384 11/08/2017 16:09:14 nam288 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 8680 KB
303379 11/08/2017 16:05:33 nam288 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 10240 KB
302621 09/08/2017 20:05:59 nhpntz0t DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2204 KB
302186 08/08/2017 15:56:10 Hackerr DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1940 KB
298733 25/07/2017 19:31:16 iostream DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3248 KB
296533 18/07/2017 19:06:37 quoccuonglqd DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3044 KB
295281 14/07/2017 09:33:40 nhn29 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
295279 14/07/2017 09:29:08 nhn29 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 4144 KB
293296 07/07/2017 15:14:16 anhducpn67 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 106544 KB
293210 07/07/2017 00:14:23 damsanchv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2008 KB
293205 06/07/2017 23:01:19 supernaruto16 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 100292 KB
293158 06/07/2017 20:27:19 supernaruto16 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2200 KB
289818 22/06/2017 09:04:36 NguyenMinhTam DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2756 KB
285536 05/06/2017 10:27:38 my_crush_hates_me DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 5584 KB
284996 02/06/2017 16:29:41 nhocksoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
267367 05/04/2017 11:22:37 vphuong214 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2684 KB
266322 03/04/2017 08:28:30 npnkhoi DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3012 KB
261804 22/03/2017 08:20:01 duahaucc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
261682 21/03/2017 21:52:23 tuan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6044 KB
261676 21/03/2017 21:30:40 tuan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 6824 KB
261156 20/03/2017 16:19:42 duongcscx DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2988 KB
261153 20/03/2017 16:10:43 duongcscx DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2980 KB
260080 18/03/2017 09:30:36 doituyentin DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
256976 11/03/2017 19:34:53 awatjkim DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
256779 11/03/2017 00:13:45 honghoa2k2z DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
254861 05/03/2017 10:23:14 baotuanvn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 3580 KB
254458 04/03/2017 10:01:14 nkduc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
252745 27/02/2017 15:03:00 duyvtvp1919 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3488 KB
252208 26/02/2017 12:55:06 baotuanvn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 3568 KB
246453 12/02/2017 11:05:27 tranquockhanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2716 KB
244533 04/02/2017 18:13:49 Demo2000 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
238363 05/01/2017 14:47:16 4everkaka DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
238362 05/01/2017 14:46:38 4everkaka DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
238353 05/01/2017 14:24:52 4everkaka DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 6456 KB
236643 29/12/2016 22:50:11 n0th1ng DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2976 KB
235448 24/12/2016 19:18:23 hoangkien16 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3088 KB
235412 24/12/2016 16:03:12 ultoxtung DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
235323 24/12/2016 08:29:03 anh26022000 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3052 KB
235314 24/12/2016 08:03:46 johntitor DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1576 KB
234184 23/12/2016 08:52:08 longhoang08 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1804 KB
234182 23/12/2016 08:44:27 longhoang08 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
234166 23/12/2016 08:14:32 money DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
233870 21/12/2016 18:32:41 nguyenvu9405 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 140 ms 4252 KB
233777 21/12/2016 02:16:52 presariohg DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
233776 21/12/2016 02:16:23 presariohg DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
233772 21/12/2016 01:57:57 presariohg DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Java 8 Accepted 703 ms 37868 KB
227516 30/11/2016 22:39:02 tranleduy1233 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
227085 29/11/2016 23:08:38 casaumayman DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 6396 KB
226162 28/11/2016 11:02:15 hungdhv97 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2784 KB
226120 28/11/2016 09:09:08 phamvankhanh1516 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2764 KB
225977 27/11/2016 21:58:59 huyvuvn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 7168 KB
224748 25/11/2016 22:53:40 trongtai37 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2676 KB
223426 24/11/2016 15:12:42 caominhhung1991 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
223145 23/11/2016 22:40:01 ARSENAL1886 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1632 KB
223001 23/11/2016 20:10:57 tmanh17 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2708 KB
220262 19/11/2016 08:49:41 nkt95bg DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 11252 KB
219095 17/11/2016 16:06:23 truongtv28 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2344 KB
219092 17/11/2016 16:01:59 truongtv28 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 2364 KB
218952 17/11/2016 11:20:15 khoinguyentdmu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 6140 KB
218936 17/11/2016 11:05:15 tuan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 13168 KB
217967 15/11/2016 19:51:46 sherlycracker DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2776 KB
215344 12/11/2016 11:08:45 vophuanpig DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4756 KB
215342 12/11/2016 11:07:18 vophuanpig DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 4756 KB
215095 11/11/2016 23:42:02 khoaat DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2764 KB
215090 11/11/2016 23:37:45 khoaat DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 2760 KB
213491 09/11/2016 01:11:33 www DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
212983 08/11/2016 00:38:59 khangtran DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
210215 03/11/2016 14:39:43 taycuong DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
208897 01/11/2016 20:01:32 qqq DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 5588 KB
197304 16/10/2016 16:39:20 caothesan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2780 KB
192822 11/10/2016 00:19:17 dahaodl DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 19096 KB
180640 22/09/2016 11:45:57 nguvaho DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3320 KB
179174 19/09/2016 22:26:09 dqhn123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1776 KB
177878 17/09/2016 10:03:08 CUTI DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2936 KB
170785 06/09/2016 14:56:07 datdi DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 437 ms 3312 KB
167958 01/09/2016 11:31:20 wInD_MtA DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 3016 KB
164336 22/08/2016 15:30:24 nghethuat102 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
163494 19/08/2016 01:00:09 hut_luan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 281 ms 6480 KB
162997 17/08/2016 11:21:41 vuvutru DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3132 KB
160447 10/08/2016 15:50:53 miltonbw DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3012 KB
157653 01/08/2016 15:20:55 long93hv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
157479 31/07/2016 23:07:29 ntanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
149303 02/07/2016 02:43:51 hoangvuduyanh DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 5692 KB
142949 11/06/2016 09:56:39 middlest DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 9312 KB
131091 15/04/2016 16:33:22 tieuchanlong DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3012 KB
130698 12/04/2016 16:06:55 Loda DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1776 KB
130536 11/04/2016 21:21:50 clacck DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3540 KB
130528 11/04/2016 20:53:27 zero1778 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3480 KB
128112 31/03/2016 00:01:25 npltv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2936 KB
122491 29/02/2016 22:17:04 doanphuduc94 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
122219 28/02/2016 10:51:41 dqhungdl DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 437 ms 19136 KB
120160 18/02/2016 08:56:28 lvdo92 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2524 KB
119558 15/02/2016 08:26:24 AdminNTU DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 4180 KB
118807 11/02/2016 20:30:20 TQT DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 234 ms 4140 KB
100542 02/12/2015 16:38:36 ThienCoder DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 3072 KB
100006 30/11/2015 08:49:11 minhthuan274 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 8008 KB
99759 29/11/2015 14:37:28 miltonbw DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2996 KB
99543 28/11/2015 20:50:49 dhenry DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3008 KB
98643 24/11/2015 22:34:35 vipbgo DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2960 KB
98588 24/11/2015 20:51:12 UiM DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1776 KB
96276 21/11/2015 19:44:17 bachnxepu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
96199 21/11/2015 17:34:38 Khoidaik DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1828 KB
95956 21/11/2015 09:37:02 namlunoy DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 3388 KB
94637 18/11/2015 11:43:18 lamnguyen DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 6500 KB
91894 12/11/2015 23:57:46 Hhcckqnl DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 3988 KB
91893 12/11/2015 23:57:15 Hhcckqnl DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1812 KB
90773 10/11/2015 21:49:37 minhtp DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 312 ms 3304 KB
90754 10/11/2015 21:40:05 hlnhvt DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 3296 KB
90593 10/11/2015 17:06:38 orbis95 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 5004 KB
88793 06/11/2015 20:51:25 max_element DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
87687 04/11/2015 09:03:20 thanhpromu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 3372 KB
85679 30/10/2015 01:55:27 toan411998 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1784 KB
84856 28/10/2015 20:03:50 TCUCGiang DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 328 ms 40848 KB
84140 27/10/2015 18:49:51 hanhlv270597 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 9384 KB
81824 22/10/2015 10:53:59 dothanhlam97 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
76936 09/10/2015 16:08:08 angelo DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 3168 KB
66457 22/09/2015 22:44:24 MTAZero DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
59735 01/09/2015 20:54:11 thanhday132 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 5864 KB
59151 29/08/2015 15:49:19 taycuong DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1696 KB
53513 15/08/2015 13:03:45 Guizebb DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2180 KB
50605 09/08/2015 16:19:08 mrtan_lovelife DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3164 KB
50603 09/08/2015 16:17:04 mrtan_lovelife DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3156 KB
48263 20/07/2015 21:14:07 chitam117119 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 3140 KB
47602 18/07/2015 22:19:10 xxxyyyzzz DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2772 KB
46111 14/07/2015 20:35:00 only_love97 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3296 KB
45887 13/07/2015 22:16:48 mikelhpdatke DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2928 KB
45814 13/07/2015 20:40:40 phuc_doan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 7916 KB
45397 12/07/2015 22:36:04 thanga2pbc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 4236 KB
45129 10/07/2015 15:47:01 tuank55 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3336 KB
44971 09/07/2015 15:54:04 dhkhtn DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
44658 06/07/2015 17:45:12 trandung DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
44637 06/07/2015 14:15:25 romqn1999 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
44563 05/07/2015 15:57:19 Prince_diamond123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2620 KB
44520 05/07/2015 06:51:17 Stupid_Dog DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 202 ms 2212 KB
44519 05/07/2015 06:51:16 Stupid_Dog DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 2224 KB
44504 04/07/2015 23:36:30 phamhuan98 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4904 KB
44375 03/07/2015 21:31:55 trongcao_vodoi12 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1808 KB
44373 03/07/2015 21:24:55 kieuquocdat123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1784 KB
44369 03/07/2015 21:07:33 farmerboy DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1812 KB
44341 03/07/2015 19:02:26 nxphuc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 2188 KB
Back to Top