Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
719573 13/02/2020 15:19:23 deresnho DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
706931 18/01/2020 20:31:00 HackerMan DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
699995 07/01/2020 11:30:19 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
675592 18/11/2019 14:44:45 094175234 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
672105 11/11/2019 17:14:44 vinhhung053 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 9492 KB
672102 11/11/2019 17:10:16 vinhhung053 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 14960 KB
672098 11/11/2019 17:04:50 vinhhung053 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 14960 KB
630442 30/08/2019 21:41:49 KKdode DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
629012 27/08/2019 12:40:52 huy9a1 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 2680 KB
629006 27/08/2019 12:36:25 huy9a1 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
617543 06/08/2019 17:20:52 pce DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2632 KB
617517 06/08/2019 16:40:54 pce DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 109 ms 2624 KB
617516 06/08/2019 16:40:16 pce DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
617513 06/08/2019 16:38:00 pce DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 46 ms 2508 KB
617128 06/08/2019 02:16:27 pce DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
617070 05/08/2019 22:44:47 pce DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
546995 15/02/2019 20:23:40 goatdoheo DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
512085 15/11/2018 10:40:01 anhvippro123z DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
510898 13/11/2018 20:18:42 anhvippro123z DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
510571 13/11/2018 15:41:04 LongÇhampion DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 671 ms 3580 KB
510565 13/11/2018 15:36:24 LongÇhampion DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 687 ms 3420 KB
510564 13/11/2018 15:35:26 LongÇhampion DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 671 ms 3392 KB
478188 01/10/2018 21:59:57 vinhntndu DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
474204 26/09/2018 12:21:19 vikhangcqt171 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
470909 20/09/2018 20:40:42 lcnguyendang123 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
451407 16/08/2018 10:53:26 HHHHHHHH DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 46 ms 36756 KB
409245 26/03/2018 08:11:14 letanminhtoan DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
361614 17/11/2017 08:54:23 freepascal DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
348195 30/10/2017 10:49:46 hoan2k1 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
311119 30/08/2017 22:14:38 zerothientai DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
301482 06/08/2017 01:21:08 dacthai2807 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 46 ms 19300 KB
260079 18/03/2017 09:30:11 doituyentin DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
244532 04/02/2017 18:13:23 Demo2000 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
244014 01/02/2017 15:13:05 dahaodl DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
197352 16/10/2016 18:19:07 dahaodl DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
188187 05/10/2016 10:13:10 zerothientai DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
177465 16/09/2016 10:35:10 MTAZero DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
177433 16/09/2016 09:10:18 MTAZero DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
142577 09/06/2016 11:16:04 romqn1999 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134556 04/05/2016 13:43:15 phuleethanh DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
123660 08/03/2016 14:48:50 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
123272 06/03/2016 09:29:14 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 62 ms 1556 KB
119557 15/02/2016 08:26:10 AdminNTU DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 1320 KB
109171 29/12/2015 14:55:29 nhutrg1998 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
100916 03/12/2015 23:39:58 psucoder DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
98799 25/11/2015 17:12:40 xuanduclb123 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 62 ms 1492 KB
98776 25/11/2015 15:52:18 chungbattu DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2980 KB
98775 25/11/2015 15:52:01 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 1492 KB
98770 25/11/2015 15:28:58 sincostan DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 62 ms 1492 KB
98769 25/11/2015 15:22:11 no3g DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 1492 KB
48161 20/07/2015 09:36:54 mikelhpdatke DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 748 ms 28164 KB
47219 16/07/2015 15:27:48 longnghiem1999 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
46074 14/07/2015 17:02:20 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
46016 14/07/2015 10:44:28 HoangHuyHoang DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 780 ms 28120 KB
45433 13/07/2015 01:40:20 trandung DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 4932 KB
45272 11/07/2015 23:19:36 vuducnhi DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
Back to Top