Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
724329 22/02/2020 22:58:40 perfectshot CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 312 ms 2680 KB
722562 19/02/2020 11:43:26 hoang123 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 296 ms 2736 KB
717649 09/02/2020 22:58:56 Quang249 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 296 ms 2776 KB
717292 09/02/2020 12:32:37 tahoangquan2 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 421 ms 2776 KB
712321 30/01/2020 22:34:08 dats2007 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 515 ms 2592 KB
710566 28/01/2020 20:50:02 haupas CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 453 ms 2560 KB
708647 22/01/2020 12:20:34 Fidisk CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 500 ms 2444 KB
706929 18/01/2020 20:29:10 HackerMan CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 468 ms 1852 KB
697803 04/01/2020 14:43:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 500 ms 1868 KB
679794 24/11/2019 21:08:51 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 484 ms 1908 KB
676578 20/11/2019 15:29:13 karasu CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 375 ms 2720 KB
663116 26/10/2019 09:24:59 nguyenvana CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 531 ms 2548 KB
654768 09/10/2019 23:08:37 namlawng123 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 500 ms 1892 KB
654213 09/10/2019 09:29:24 ffrederick CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 281 ms 1908 KB
642103 19/09/2019 07:54:11 ct390 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 453 ms 2704 KB
640433 17/09/2019 10:51:13 gbking2003 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 312 ms 2748 KB
640009 16/09/2019 18:08:23 trieutanhung93 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 531 ms 2496 KB
628648 26/08/2019 18:59:29 leviettttnh CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 62 ms 2604 KB
626080 24/08/2019 15:00:47 thaolinh CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 328 ms 2696 KB
625000 22/08/2019 10:04:10 baobao07 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 62 ms 2440 KB
609719 23/07/2019 15:36:08 ngoctit CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 281 ms 2480 KB
606671 16/07/2019 11:52:43 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 46 ms 2604 KB
606670 16/07/2019 11:52:25 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 265 ms 2604 KB
606669 16/07/2019 11:49:38 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
606664 16/07/2019 11:46:52 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
606462 15/07/2019 18:43:06 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 312 ms 2604 KB
606461 15/07/2019 18:42:20 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 265 ms 2604 KB
606458 15/07/2019 18:31:31 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
606457 15/07/2019 18:31:16 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
606456 15/07/2019 18:31:02 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
606455 15/07/2019 18:30:26 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 1928 KB
606449 15/07/2019 17:10:14 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2604 KB
606447 15/07/2019 17:07:37 Midodra CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 468 ms 2584 KB
590231 05/06/2019 12:55:37 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2592 KB
590221 05/06/2019 12:25:58 cyb3 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 62 ms 2600 KB
590220 05/06/2019 12:23:45 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 515 ms 2572 KB
584780 20/05/2019 21:28:36 vuonghuyen2006 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 375 ms 2792 KB
584420 20/05/2019 07:39:55 phuonghoa CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 453 ms 2792 KB
569661 05/04/2019 20:41:38 idoguirblx CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2684 KB
567471 31/03/2019 01:15:44 huy9a1 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
567213 30/03/2019 10:21:42 karasu CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 203 ms 2800 KB
558676 11/03/2019 22:31:10 phungduyminh1802 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 203 ms 2704 KB
555645 06/03/2019 15:44:19 Best CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2704 KB
555642 06/03/2019 15:38:49 doremonss501 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2704 KB
548056 18/02/2019 17:09:22 phuongnhi_tran_1206 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
541893 30/01/2019 14:29:47 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 281 ms 2508 KB
541890 30/01/2019 14:25:58 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
541889 30/01/2019 14:25:13 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
541887 30/01/2019 14:24:43 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 1900 KB
541884 30/01/2019 14:23:47 nguyenvantien0903 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
537573 17/01/2019 15:32:34 khanhkjhave CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2788 KB
512927 15/11/2018 18:05:54 vanan9205 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2740 KB
512086 15/11/2018 10:40:22 anhvippro123z CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 312 ms 2544 KB
510850 13/11/2018 20:06:50 anhvippro123z CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2516 KB
498833 26/10/2018 21:33:50 lehoang CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2768 KB
490925 16/10/2018 16:09:37 mrlihd CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 468 ms 2524 KB
481984 06/10/2018 17:40:03 xikhud CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 250 ms 1856 KB
481983 06/10/2018 17:39:39 xikhud CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 359 ms 1848 KB
474774 27/09/2018 08:32:12 vikhangcqt171 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
474680 26/09/2018 23:15:10 thuho CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 234 ms 1880 KB
469426 18/09/2018 21:29:03 nguyenthanhhien CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2776 KB
468780 18/09/2018 10:08:37 dangkhoa_pascal CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
468710 18/09/2018 07:40:49 LongÇhampion CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 2528 KB
466186 13/09/2018 19:57:58 duong2 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2684 KB
460180 04/09/2018 15:30:14 rangnokapk CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
458814 02/09/2018 08:57:59 Meliodas CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 390 ms 1864 KB
458296 31/08/2018 22:30:18 thelightvn CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 390 ms 1856 KB
457220 29/08/2018 21:41:46 duong2 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2728 KB
456315 28/08/2018 09:17:58 HHHHHHHH CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 1820 KB
453026 19/08/2018 14:54:17 hoangthuc701 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 406 ms 1920 KB
445888 31/07/2018 19:16:27 wolf_boss CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 203 ms 2728 KB
427939 29/05/2018 08:54:15 55555555 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 453 ms 2460 KB
414834 08/04/2018 16:03:28 vinhntndu CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 2448 KB
410138 27/03/2018 20:38:19 minhtampcb CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 265 ms 2624 KB
409052 25/03/2018 16:53:42 vphuong214 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 2392 KB
398837 26/02/2018 13:59:08 duongbp1990 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 484 ms 1848 KB
381940 05/01/2018 15:00:40 0000000000 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2772 KB
373808 10/12/2017 21:29:52 crush CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 234 ms 2516 KB
373806 10/12/2017 21:26:07 crush CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 234 ms 2504 KB
373796 10/12/2017 20:44:41 ducquynhfptk12 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 2204 KB
371555 04/12/2017 14:26:32 Hieu_sqtt CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 1512 KB
371552 04/12/2017 14:21:58 Hieu_sqtt CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 234 ms 1832 KB
365917 25/11/2017 15:26:24 christzy CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2756 KB
362952 20/11/2017 00:51:26 phamvankhanh1516 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
359730 14/11/2017 15:02:18 freepascal CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 296 ms 2756 KB
352810 05/11/2017 08:34:19 masterv CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 234 ms 1892 KB
348194 30/10/2017 10:49:37 hoan2k1 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 281 ms 2496 KB
332225 08/10/2017 23:59:07 nhpntz0t CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 281 ms 2484 KB
297474 21/07/2017 08:35:21 Nhokkz CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 265 ms 2772 KB
294851 12/07/2017 22:13:42 ARSENAL1886 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 1536 KB
285129 03/06/2017 07:50:02 NhatKhanh CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 328 ms 2604 KB
277760 12/05/2017 17:28:09 tuan CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2524 KB
277758 12/05/2017 17:22:20 tuan CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2524 KB
273469 24/04/2017 22:41:33 tuan CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 2216 KB
267931 06/04/2017 12:07:04 nkduc CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2488 KB
267433 05/04/2017 12:55:49 tranlehiep2203 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 281 ms 2412 KB
265239 30/03/2017 21:34:47 awatjkim CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2456 KB
260078 18/03/2017 09:29:56 doituyentin CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 265 ms 2780 KB
244531 04/02/2017 18:12:42 Demo2000 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2728 KB
224464 25/11/2016 20:09:10 ducquynhfptk12 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2752 KB
224439 25/11/2016 19:36:18 giaosudauto CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 281 ms 2752 KB
213683 09/11/2016 16:31:58 sbeatit CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 2440 KB
213435 08/11/2016 23:37:00 itcdeveloper14 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 281 ms 2404 KB
212168 06/11/2016 22:01:43 Ramaas22 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 453 ms 2428 KB
211396 05/11/2016 14:40:27 voquocthang CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 468 ms 2436 KB
211283 05/11/2016 09:37:34 nkt95bg CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 421 ms 1832 KB
207911 30/10/2016 22:28:41 NoName96 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 359 ms 2472 KB
207867 30/10/2016 21:03:04 ffyyytt CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2684 KB
200918 21/10/2016 19:58:52 bjnjucun CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 2484 KB
196623 15/10/2016 09:11:25 nguyensieuv CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2780 KB
194201 11/10/2016 21:32:50 hungdhv97 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 1820 KB
193112 11/10/2016 14:39:22 giacacluong323 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 328 ms 2788 KB
189242 06/10/2016 22:34:58 khangtran CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 46 ms 1788 KB
185007 29/09/2016 23:23:01 HoangHungKT23 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 609 ms 1760 KB
183690 27/09/2016 20:53:01 bopdepzaj CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 671 ms 2544 KB
181516 23/09/2016 22:48:47 datdi CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 578 ms 1760 KB
175706 13/09/2016 21:15:01 bachnxepu CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 109 ms 1732 KB
173852 11/09/2016 21:19:28 hutphuoc CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 687 ms 1792 KB
173380 10/09/2016 23:03:15 4everkaka CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 656 ms 1792 KB
155061 26/07/2016 15:35:01 HoVanAnhK58A2 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 390 ms 1820 KB
155060 26/07/2016 15:32:23 HoVanAnhK58A2 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 375 ms 1820 KB
143660 14/06/2016 16:53:04 kovliar CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 718 ms 1824 KB
142973 11/06/2016 12:38:42 qtuan140101 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 375 ms 2768 KB
137541 24/05/2016 15:27:46 Hhcckqnl CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 125 ms 4164 KB
134640 04/05/2016 21:57:46 ngonamduonghl CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 1812 KB
132983 22/04/2016 09:17:50 anhmanhvodoi20xx CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 609 ms 1824 KB
132117 16/04/2016 12:48:11 caothesan CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 625 ms 1820 KB
130997 14/04/2016 23:18:53 thanhan_1715 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 390 ms 2772 KB
123018 03/03/2016 21:00:35 quanghsprovp CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 296 ms 1812 KB
122868 03/03/2016 08:38:03 cuongyd1 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 312 ms 2752 KB
119738 16/02/2016 11:17:27 lvdo92 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 1832 KB
119556 15/02/2016 08:26:00 AdminNTU CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 437 ms 1824 KB
118664 10/02/2016 18:38:43 TQT CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 1824 KB
116444 02/02/2016 16:12:42 dqhungdl CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 593 ms 1832 KB
114295 24/01/2016 21:10:40 huynhduy_hmd CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 593 ms 1844 KB
107163 20/12/2015 21:24:29 vdn1999bxvp CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 500 ms 1840 KB
106490 16/12/2015 19:05:11 phuleethanh CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 531 ms 1816 KB
106489 16/12/2015 19:04:47 phuleethanh CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 328 ms 2756 KB
105781 13/12/2015 08:57:32 stepde15 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 328 ms 1824 KB
105257 10/12/2015 21:45:58 minhem1231 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 578 ms 1820 KB
104911 09/12/2015 20:45:46 Hint_gokai CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 312 ms 2756 KB
101292 05/12/2015 16:25:43 psucoder CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 78 ms 1784 KB
100824 03/12/2015 21:01:47 hoanqq123 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 625 ms 1772 KB
100676 03/12/2015 07:39:24 miltonbw CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 578 ms 2700 KB
99680 29/11/2015 09:56:18 cyan CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 296 ms 2724 KB
99679 29/11/2015 09:55:42 cyan CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 312 ms 2724 KB
99617 28/11/2015 23:00:13 ThienCoder CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 671 ms 1796 KB
93826 16/11/2015 19:33:47 ngocantk CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 593 ms 1796 KB
93057 15/11/2015 15:15:13 middlest CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 281 ms 1764 KB
92334 13/11/2015 23:53:59 hanhlv270597 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 1588 KB
90713 10/11/2015 20:11:01 sesshomalong CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 343 ms 1804 KB
87376 03/11/2015 17:41:02 quoca2vp CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 671 ms 1772 KB
85736 30/10/2015 10:19:11 NgaoMta4596 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 500 ms 2584 KB
81403 21/10/2015 21:22:56 danyenbinh CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 609 ms 1828 KB
80835 20/10/2015 11:36:27 nxphuc CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 312 ms 1844 KB
80728 20/10/2015 01:17:36 QuyenNguyen CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 562 ms 1848 KB
76517 08/10/2015 16:22:18 nguyenhuutienk56a3 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 328 ms 1848 KB
76515 08/10/2015 16:19:29 nguyenhuutienk56a3 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 375 ms 1848 KB
76160 08/10/2015 00:28:37 toan411998 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 187 ms 1836 KB
75734 06/10/2015 23:44:42 UiM CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 250 ms 1716 KB
66705 23/09/2015 15:50:07 thanhday132 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 1836 KB
64204 17/09/2015 09:33:36 phamhuuthien CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 468 ms 1836 KB
61863 08/09/2015 20:03:06 wInD_MtA CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 484 ms 1836 KB
61160 06/09/2015 09:39:05 MTAZero CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 1844 KB
61130 06/09/2015 02:05:47 sunshine CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 500 ms 1856 KB
60560 04/09/2015 19:11:29 longnp030 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
59271 30/08/2015 14:52:29 huynhnhat CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2752 KB
59256 30/08/2015 13:57:25 thelife3210 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2752 KB
55528 23/08/2015 13:52:26 duytoannguyenledh CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2808 KB
55378 23/08/2015 09:35:16 cuongnguyen CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 358 ms 1804 KB
54578 22/08/2015 16:46:51 1415259 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 358 ms 2808 KB
53730 16/08/2015 20:01:31 hadeshk12 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2812 KB
49866 02/08/2015 21:45:14 npltv CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2896 KB
49050 26/07/2015 20:28:36 chomeo13 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 468 ms 1892 KB
49043 26/07/2015 19:38:14 yogathanh99 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2904 KB
48969 25/07/2015 23:34:35 congson CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 171 ms 1904 KB
48967 25/07/2015 23:30:23 congson CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 187 ms 1904 KB
48963 25/07/2015 23:19:44 congson CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 187 ms 1908 KB
48877 25/07/2015 14:47:23 nhutrg1998 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 202 ms 1884 KB
48622 23/07/2015 17:14:15 phuc_doan CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 390 ms 1904 KB
48621 23/07/2015 17:10:46 phuc_doan CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 358 ms 1900 KB
48385 21/07/2015 20:49:32 mrtan_lovelife CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 202 ms 2880 KB
48377 21/07/2015 20:27:49 tranminhchien CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 171 ms 2876 KB
48300 21/07/2015 08:55:09 bluesky CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 2900 KB
48217 20/07/2015 15:30:07 tsminh_3 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 265 ms 2896 KB
48173 20/07/2015 09:51:03 tanphatvan CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2896 KB
48159 20/07/2015 09:35:31 mikelhpdatke CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 202 ms 2904 KB
48151 20/07/2015 09:14:46 truongtop14 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2900 KB
48121 19/07/2015 23:06:11 hinodi_1998 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 390 ms 3048 KB
48119 19/07/2015 22:57:47 bacthosan CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 1804 KB
48093 19/07/2015 22:32:25 acoustic CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 452 ms 2084 KB
48025 19/07/2015 22:05:31 truongngocgiang99 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2860 KB
48012 19/07/2015 21:56:45 haituanth2 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 421 ms 1844 KB
47986 19/07/2015 21:37:21 xuanvuong1998 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
47974 19/07/2015 21:31:48 phamhuan98 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 405 ms 1836 KB
47971 19/07/2015 21:31:15 xxxyyyzzz CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 343 ms 1812 KB
47967 19/07/2015 21:28:54 nhatnguyendrgs CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 343 ms 1816 KB
47956 19/07/2015 21:26:06 duypok98 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 156 ms 3256 KB
47925 19/07/2015 21:18:38 ndkhaivn CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 280 ms 2856 KB
47924 19/07/2015 21:17:48 kieuquocdat123 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 452 ms 1828 KB
47921 19/07/2015 21:16:36 tottochan CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 171 ms 3644 KB
47908 19/07/2015 21:11:36 vietthangcvp CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 421 ms 1820 KB
47900 19/07/2015 21:09:51 only_love97 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 499 ms 1784 KB
47895 19/07/2015 21:05:24 money CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 202 ms 2912 KB
47887 19/07/2015 21:00:39 cuuvuive CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 171 ms 3700 KB
47882 19/07/2015 21:00:09 romqn1999 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 202 ms 2916 KB
47860 19/07/2015 20:55:27 ngocjr7 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 374 ms 1860 KB
47849 19/07/2015 20:52:16 trongcao_vodoi12 CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 234 ms 1892 KB
47837 19/07/2015 20:46:58 trevorjoker CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
47836 19/07/2015 20:46:27 tungtp CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 187 ms 2916 KB
47824 19/07/2015 20:40:37 johnwilson CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 468 ms 1860 KB
47823 19/07/2015 20:40:29 nghethuat102 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 3076 KB
47822 19/07/2015 20:40:00 minhsn CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 202 ms 2916 KB
47820 19/07/2015 20:39:46 T_C_D CHUSO - Chữ số Java 8 Accepted 608 ms 28160 KB
47808 19/07/2015 20:35:04 quang_proltt CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 390 ms 2916 KB
47795 19/07/2015 20:32:59 phuchoahodo CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 218 ms 1884 KB
47789 19/07/2015 20:30:41 degeawapsh CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 343 ms 3072 KB
47776 19/07/2015 20:28:22 youaremysky CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 62 ms 1904 KB
47773 19/07/2015 20:27:43 AresGod CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 374 ms 1876 KB
47767 19/07/2015 20:26:18 tretrau198hmh198 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 202 ms 2916 KB
47766 19/07/2015 20:26:11 farmerboy CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 202 ms 1884 KB
47757 19/07/2015 20:20:52 khaihanhdk CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 358 ms 1876 KB
47751 19/07/2015 20:18:49 moontalk CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 452 ms 1860 KB
Back to Top