Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706909 18/01/2020 18:13:20 HackerMan LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2244 KB
699683 06/01/2020 23:58:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2656 KB
652967 07/10/2019 18:36:39 UncleGrandpa925 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2800 KB
512088 15/11/2018 10:41:03 anhvippro123z LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
510851 13/11/2018 20:06:52 anhvippro123z LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
486706 11/10/2018 21:05:14 soloking LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2252 KB
451399 16/08/2018 10:46:34 HHHHHHHH LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
437979 02/07/2018 09:18:48 rangnokapk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2300 KB
377052 22/12/2017 22:23:20 ultoxtung LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 3096 KB
362004 17/11/2017 21:07:21 masterv LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
351156 02/11/2017 16:16:32 caovantheanh LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 46 ms 2072 KB
348189 30/10/2017 10:44:54 hoan2k1 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2832 KB
322001 24/09/2017 11:14:31 doanphuduc94 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2892 KB
259850 18/03/2017 07:44:47 doituyentin LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3296 KB
244528 04/02/2017 18:05:09 Demo2000 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3268 KB
236677 30/12/2016 10:04:54 nhatdu2008 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 93 ms 3264 KB
235418 24/12/2016 16:16:00 ductin LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3148 KB
235369 24/12/2016 14:28:01 manhthienitlk2000 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 640 ms 18840 KB
235322 24/12/2016 08:26:32 nhatdu2008 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3152 KB
214893 11/11/2016 17:40:22 doanphuduc94 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2948 KB
214890 11/11/2016 17:39:26 doanphuduc94 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2848 KB
207234 29/10/2016 14:12:13 longtruongdt2001 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
124552 13/03/2016 12:37:39 doanphuduc94 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
119554 15/02/2016 08:25:20 AdminNTU LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
96009 21/11/2015 13:28:44 yurilover172 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
69455 28/09/2015 23:01:23 MTAZero LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 109 ms 30788 KB
61398 06/09/2015 20:57:12 romqn1999 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3156 KB
48198 20/07/2015 14:11:36 clover_4 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 976 KB
48160 20/07/2015 09:36:04 mikelhpdatke LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 670 ms 19104 KB
48019 19/07/2015 22:00:26 kieuquocdat123 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 187 ms 5216 KB
47996 19/07/2015 21:45:23 tretrau198hmh198 LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 702 ms 19064 KB
Back to Top