Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733882 17/03/2020 22:08:38 haupas ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
733879 17/03/2020 22:04:50 haupas ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
724773 23/02/2020 20:27:48 vanquyvct ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 31 ms 3736 KB
722748 19/02/2020 16:18:07 baopham19062003kgkgkg ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
718921 12/02/2020 04:57:36 masteroffood ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
712685 31/01/2020 19:08:28 Fidisk ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
710029 26/01/2020 17:19:47 tahoangquan2 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
706902 18/01/2020 17:49:53 HackerMan ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2828 KB
706453 17/01/2020 22:57:08 vuong ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2968 KB
699991 07/01/2020 11:29:14 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
690454 18/12/2019 16:23:21 trananhprince ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
687831 13/12/2019 08:33:14 minhtrut ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
687830 13/12/2019 08:32:44 minhtrut ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
686979 11/12/2019 11:10:21 chuonghc2512 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
682781 30/11/2019 09:55:49 minhtrut ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
682598 29/11/2019 21:55:35 lucky_boy ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
682591 29/11/2019 21:51:12 lucky_boy ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
679588 24/11/2019 15:05:19 loilon504 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
678302 22/11/2019 10:52:30 masteroffood ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
675431 18/11/2019 08:34:26 leviettttnh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
671917 11/11/2019 00:21:55 Proscius ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
654403 09/10/2019 15:04:52 nguyentra ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
653998 08/10/2019 21:35:52 ntlinh0505 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
653995 08/10/2019 21:29:06 tuantaitungo123 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
653960 08/10/2019 20:41:37 duong3203 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
653316 08/10/2019 09:27:48 minhboybn ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
653098 07/10/2019 21:09:06 przxct ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
644400 22/09/2019 16:07:17 huynguyen235023 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
642445 19/09/2019 15:26:57 nguyendenn1 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
639229 14/09/2019 22:37:23 ttthinh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
638729 14/09/2019 11:23:26 ashimari ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
637394 12/09/2019 21:43:51 buihoat2003 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
637392 12/09/2019 21:42:08 buihoat2003 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
637390 12/09/2019 21:40:36 buihoat2003 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
603603 05/07/2019 23:21:16 ducanh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
603601 05/07/2019 23:19:45 ducanh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
602072 02/07/2019 10:54:09 nvnamson ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
602070 02/07/2019 10:48:50 nvnamson ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
601935 02/07/2019 06:18:44 nvnamson ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
601560 01/07/2019 09:35:26 Midodra ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
601557 01/07/2019 09:30:03 Midodra ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
601121 29/06/2019 19:13:32 nvnamson ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
600375 27/06/2019 18:58:17 inomatit82 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
600365 27/06/2019 18:16:59 nhamtan ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
585610 22/05/2019 21:17:08 094175234 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
585462 22/05/2019 16:09:53 pvannvu2512 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
584982 21/05/2019 15:43:20 nhamtan ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
561817 18/03/2019 15:10:57 iostream ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
561786 18/03/2019 14:09:27 iostream ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
560513 14/03/2019 21:11:16 nguyenvantien0903 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
559290 12/03/2019 20:33:25 phuongnhi_tran_1206 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
532957 08/01/2019 14:17:44 cyb3 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
520419 27/11/2018 14:04:09 luckyboy__qh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2740 KB
514886 18/11/2018 13:34:29 ngonamduonghl ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
512090 15/11/2018 10:41:44 anhvippro123z ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
511453 14/11/2018 16:00:21 xikhud ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
510853 13/11/2018 20:06:55 anhvippro123z ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
502047 01/11/2018 00:06:04 LongÇhampion ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
468965 18/09/2018 15:07:30 buihoat2003 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 4948 KB
456313 28/08/2018 09:17:40 HHHHHHHH ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
450935 15/08/2018 09:18:47 hoangthuc701 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
448054 08/08/2018 10:02:16 QuỳnhNhư ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
448051 08/08/2018 09:58:23 anhduy1811 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 3268 KB
447718 07/08/2018 10:22:21 chaukhanh2003 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 3180 KB
441269 15/07/2018 20:52:25 dangkhoa_pascal ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
440778 13/07/2018 12:38:04 huy9a1 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
416640 12/04/2018 21:22:56 thuho ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
415383 10/04/2018 06:05:44 vinhntndu ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
413176 04/04/2018 10:56:39 manhh15 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
413001 03/04/2018 22:27:33 thuho ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
412827 03/04/2018 15:51:45 giangnam1619 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
412811 03/04/2018 15:37:49 kankudo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
412800 03/04/2018 15:24:35 phucphucvn ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
412797 03/04/2018 15:23:27 iquanghung ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
412793 03/04/2018 15:19:44 nvminhtam2201 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
412781 03/04/2018 15:03:19 taka_lqd ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
412778 03/04/2018 14:59:27 thuho ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
412730 03/04/2018 11:03:37 gamo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
398736 25/02/2018 21:28:10 huynhtuan17ti ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
393325 01/02/2018 11:40:39 vudet11 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
392812 30/01/2018 21:28:54 dqhungdl ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
378798 29/12/2017 03:19:47 HUT_Bamboo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
378781 29/12/2017 00:01:43 HUT_Bamboo ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
376294 18/12/2017 21:32:01 NautilusX ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
359915 14/11/2017 15:49:15 freepascal ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
348186 30/10/2017 10:42:42 hoan2k1 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
347997 29/10/2017 22:49:24 ARSENAL1886 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
333111 10/10/2017 10:07:23 tqhuy2502 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
333057 10/10/2017 08:41:22 anhducpn67 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
333056 10/10/2017 08:41:21 damsanchv ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
328225 03/10/2017 08:45:53 tqb2001 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
328014 02/10/2017 23:08:35 nganhvu ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
327671 02/10/2017 20:09:05 tqb2001 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
327546 02/10/2017 17:00:44 iamnotduy ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 3000 KB
307004 19/08/2017 18:38:39 skydriver001 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
293051 06/07/2017 14:22:23 huynhthanhtan ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
289317 20/06/2017 01:52:29 omega1100100 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
283559 26/05/2017 20:41:52 duongcscx ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
276703 08/05/2017 22:30:39 phuong_uit ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
266341 03/04/2017 09:38:53 SlothSe7en ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
260786 19/03/2017 16:50:06 linhlrx ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
260065 18/03/2017 09:24:28 doituyentin ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
251599 24/02/2017 10:21:36 duongcscx ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
251597 24/02/2017 10:17:54 duongcscx ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
242502 21/01/2017 21:37:21 Demo2000 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
233152 18/12/2016 00:40:56 khakha2706 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
222738 23/11/2016 11:08:27 baotuanvn ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
222401 22/11/2016 20:14:14 ntanh ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
222058 22/11/2016 11:05:50 HoVanAnhK58A2 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
221947 22/11/2016 01:14:40 baotuanvn ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
221140 20/11/2016 23:46:01 wInD_MtA ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
220913 20/11/2016 13:35:24 bachnxepu ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
208680 01/11/2016 14:23:17 caothesan ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2324 KB
205573 27/10/2016 11:49:06 voquocthang ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
203100 23/10/2016 20:39:57 SunnyAUG ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
203099 23/10/2016 20:38:20 SunnyAUG ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
201958 23/10/2016 13:30:51 tmanh17 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
190476 09/10/2016 16:50:00 dahaodl ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
182233 25/09/2016 19:25:46 dqhn123 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181178 22/09/2016 22:56:35 thokhanhhuyen ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
178635 18/09/2016 20:44:45 bidatpro2107 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
178426 18/09/2016 11:29:59 bidatpro2107 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
178425 18/09/2016 11:29:05 bidatpro2107 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
176964 15/09/2016 14:17:30 thienlong ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175509 13/09/2016 18:12:34 thienlong ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164682 23/08/2016 10:45:44 nghethuat102 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163896 20/08/2016 19:09:55 middlest ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
159427 07/08/2016 21:12:23 dacthai2807 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1248 KB
156415 27/07/2016 18:32:53 hentaino102 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
140989 02/06/2016 15:44:57 khangtran ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
140987 02/06/2016 15:36:31 khangtran ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
140783 01/06/2016 21:21:40 nguyenxuanhaa3 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
133794 27/04/2016 20:41:23 TQT ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
126842 24/03/2016 16:40:27 nguyentamdat ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119540 15/02/2016 08:18:25 AdminNTU ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111360 09/01/2016 23:19:03 ztrong ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
95514 20/11/2015 01:28:32 ThienCoder ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94531 17/11/2015 22:58:51 haituanth2 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
79986 18/10/2015 16:22:30 kieuquocdat123 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
66440 22/09/2015 22:24:43 MTAZero ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
66202 22/09/2015 15:43:31 phuleethanh ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 3760 KB
66196 22/09/2015 14:08:42 phuleethanh ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
59168 29/08/2015 17:18:05 dhkhtn ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
54571 22/08/2015 14:56:11 romqn1999 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 3120 KB
54390 21/08/2015 15:24:45 dohonghuan ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
49557 01/08/2015 09:46:26 chidung ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
49274 29/07/2015 07:00:11 KK_XuanTuyen ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
48578 23/07/2015 10:52:08 bluesky ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
48316 21/07/2015 13:18:20 tranminhchien ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
48155 20/07/2015 09:30:46 mikelhpdatke ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2356 KB
48133 20/07/2015 00:09:59 mrtan_lovelife ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
48132 20/07/2015 00:09:48 mrtan_lovelife ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
48127 19/07/2015 23:36:52 quang_proltt ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
48107 19/07/2015 22:42:17 vietthangcvp ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
48085 19/07/2015 22:29:53 tungtp ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
48070 19/07/2015 22:24:02 ngocjr7 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
48063 19/07/2015 22:21:32 minhsn ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
48053 19/07/2015 22:18:26 AresGod ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
48023 19/07/2015 22:02:59 farmerboy ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
48013 19/07/2015 21:57:18 acoustic ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 78 ms 928 KB
47977 19/07/2015 21:32:53 degeawapsh ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
47969 19/07/2015 21:29:53 coicoichip ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
47961 19/07/2015 21:27:25 youaremysky ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
47946 19/07/2015 21:23:22 moontalk ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
47942 19/07/2015 21:22:54 trevorjoker ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
47894 19/07/2015 21:04:25 tretrau198hmh198 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
47857 19/07/2015 20:54:56 Stupid_Dog ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
Back to Top