Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739032 01/04/2020 15:44:31 kassivender ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
739027 01/04/2020 15:37:23 knam4202 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
738110 29/03/2020 12:07:33 hokage1201 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
737992 28/03/2020 21:45:06 weekend ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
737973 28/03/2020 20:58:41 daohuulong2020 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
736324 23/03/2020 10:58:44 Pigpy ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
736182 22/03/2020 20:37:56 Matatabi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
735572 20/03/2020 16:52:10 cyber_coder ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
735565 20/03/2020 16:48:58 0842020263 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
735292 19/03/2020 21:43:06 zest135 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 2088 KB
733708 17/03/2020 15:42:55 khongcoten002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
733603 17/03/2020 09:27:44 vananha2k23 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
733145 14/03/2020 22:29:15 baotruc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
733144 14/03/2020 22:23:58 baotruc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
731925 13/03/2020 18:03:04 thanhdz1123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731444 12/03/2020 09:55:25 linhngao121212 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
730540 09/03/2020 13:07:53 damminhquan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
730122 07/03/2020 17:16:03 quachtridat ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1392 KB
730080 07/03/2020 16:08:52 BananaOnTheTree ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
730066 07/03/2020 15:55:38 hieuishere ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
730036 07/03/2020 15:14:14 congbinh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1784 KB
729858 06/03/2020 23:00:18 munrio123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
729832 06/03/2020 21:41:45 Thinh_Feline ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
729725 06/03/2020 15:06:50 ntnvlog ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
729658 06/03/2020 12:08:15 round143 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
729541 06/03/2020 00:38:16 Thinh_Feline ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
729269 05/03/2020 20:08:12 ptcvp121 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
728970 05/03/2020 11:51:22 drlamlqd9 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
728413 03/03/2020 20:46:02 truongthienlocTH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
726901 28/02/2020 12:21:17 hoa1705 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
726900 28/02/2020 12:19:55 hoa1705 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
726832 28/02/2020 09:42:24 Hàoa1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
726824 28/02/2020 09:24:25 Sángolympic ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
726779 28/02/2020 00:38:38 hunghuy ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
726483 27/02/2020 15:56:24 Lucifer ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
726335 27/02/2020 09:57:52 bku_lapis ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
725142 24/02/2020 16:15:58 phamchibinh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
725093 24/02/2020 15:20:56 toancva0105 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
723917 22/02/2020 00:03:51 ngocduygpc8a1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723279 20/02/2020 16:32:33 suxzat ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
723154 20/02/2020 12:23:56 Love ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
721538 17/02/2020 15:30:09 camlaitin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
721521 17/02/2020 15:04:39 dangthithuyen ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
719337 12/02/2020 23:24:18 anhminh2912003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
717277 09/02/2020 11:53:14 drloc2004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
717154 08/02/2020 22:37:44 nmhh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
716853 08/02/2020 13:22:42 Kduy9180 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
716329 07/02/2020 15:38:04 khongcoten002 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
716122 07/02/2020 10:21:47 tienloc_tvn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
715890 06/02/2020 22:00:52 hoktro ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
715327 06/02/2020 10:24:20 0343249261 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
715318 06/02/2020 10:03:58 kimcuong_tvn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1900 KB
715058 05/02/2020 19:59:10 kimngan_tvn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
713078 01/02/2020 17:57:09 minhlam7a2gpc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2560 KB
713075 01/02/2020 17:53:58 viocuong ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
713058 01/02/2020 17:01:50 vmt120203 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713027 01/02/2020 15:11:10 khanhld ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1260 KB
713026 01/02/2020 15:10:55 khanhld ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
713025 01/02/2020 15:08:06 khanhld ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 46 ms 916 KB
712123 30/01/2020 19:50:52 hoangle134134 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
711966 30/01/2020 13:26:32 ntnvlog ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1972 KB
710974 29/01/2020 21:40:26 tktmaya ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
709963 26/01/2020 11:11:10 novaphoenix ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
709839 25/01/2020 16:32:57 phuong2004 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
709838 25/01/2020 16:30:31 phuong2004 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
709256 23/01/2020 20:28:07 19522456 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
708483 21/01/2020 23:24:09 tien208 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
707067 19/01/2020 10:53:23 VGK_Cr7 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
706900 18/01/2020 17:49:35 HackerMan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
705372 15/01/2020 21:03:12 CodeWar37 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
705188 15/01/2020 15:59:41 tuan1642001 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
703911 13/01/2020 00:32:42 watanabe2804 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
703740 12/01/2020 20:15:59 ronaldocr7 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
702907 11/01/2020 15:54:43 quoclan99 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701519 09/01/2020 15:08:06 whoisthatguy ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
701484 09/01/2020 14:43:47 baoNgancuteee ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
700230 07/01/2020 15:01:51 BanManiac ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
699838 07/01/2020 08:25:34 stkirito74 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
699750 07/01/2020 00:38:13 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
699746 07/01/2020 00:35:36 ntphong ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
699365 06/01/2020 20:26:24 vhskillpro ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
698329 05/01/2020 10:02:44 tahoangquan2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
697496 03/01/2020 22:46:43 nnbxxx ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
697436 03/01/2020 21:38:26 anhkhoa09032004 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
697333 03/01/2020 19:47:08 haupas ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
696446 02/01/2020 16:10:14 Nhi23072002 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
696074 02/01/2020 01:05:43 nguyenduythanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695516 31/12/2019 17:21:33 Trung13102000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
695445 31/12/2019 14:56:10 haidang172005 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
694673 29/12/2019 17:11:16 Scheherazade ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
694637 29/12/2019 15:26:56 huytool ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
694587 29/12/2019 09:42:51 ishokusogiria ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
691675 21/12/2019 18:12:08 duyluan3110 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
689737 17/12/2019 14:59:10 amazing ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
689715 17/12/2019 14:45:39 10mũ9 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1552 KB
688389 14/12/2019 14:54:35 phuong11etc3 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1740 KB
688119 13/12/2019 23:01:57 jackcookies020 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
685352 05/12/2019 22:59:53 KayTran ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
685347 05/12/2019 22:48:53 khanhtron03 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683255 30/11/2019 22:54:56 anhthcsyl2006 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
683230 30/11/2019 22:20:53 khongminhtuan2006 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
683207 30/11/2019 21:52:49 camnguyenmeow ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681334 28/11/2019 00:17:59 hitu1906 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
681128 27/11/2019 19:06:41 ThanhNam ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
680835 27/11/2019 08:29:21 klinh3003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
680288 26/11/2019 05:31:31 Dothanhtai2006 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
677043 21/11/2019 16:57:28 vi29102004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
677011 21/11/2019 16:31:12 bao11032004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676708 20/11/2019 21:23:08 toiladuc_1012_HSGS ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676645 20/11/2019 18:57:06 19521242 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676103 19/11/2019 14:55:10 nnhuquynh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
675881 18/11/2019 23:00:28 omgursocute ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675880 18/11/2019 22:59:49 thewminers1014 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
675809 18/11/2019 21:49:24 duc04122004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
675756 18/11/2019 21:01:37 ntkluanccva10tin ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
675570 18/11/2019 13:33:55 ttmlinh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
673917 14/11/2019 20:19:30 dangtiendung1201 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
673500 14/11/2019 00:03:43 normal5428 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
672262 11/11/2019 21:10:43 0941177356 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
671249 09/11/2019 13:38:23 minhtriet2903 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
671110 09/11/2019 01:50:14 HoaBenKiaSong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
669186 05/11/2019 23:10:32 hieupham ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669021 05/11/2019 20:17:40 kakaka ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
666302 31/10/2019 22:07:07 ogit403 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
665946 31/10/2019 14:24:45 phatbs3011 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
665805 31/10/2019 08:20:17 MinhBietBay ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
665257 30/10/2019 12:22:21 prgrmanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664828 29/10/2019 14:41:36 milo123199 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
658511 16/10/2019 21:49:54 mama ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
658282 16/10/2019 12:36:22 ngoctuannguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657005 13/10/2019 17:01:57 congcanhlnq ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656813 13/10/2019 08:47:07 tiendung2306 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656007 11/10/2019 17:10:56 MaMoi ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
653633 08/10/2019 14:54:28 lethanhphat2005 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
653434 08/10/2019 13:46:11 nguyenvinhkhang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
651335 04/10/2019 21:15:27 Socola_Đại_Ca ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
649941 03/10/2019 01:22:57 heo ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
648622 30/09/2019 22:04:03 trungkienthcsyenlac ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
646498 26/09/2019 16:29:20 lephungha ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
646189 26/09/2019 08:23:28 ntoan199 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
645120 23/09/2019 22:07:31 kuzuma245 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
645109 23/09/2019 21:57:57 kuzuma245 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644319 22/09/2019 12:14:51 canhtoannct ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
644090 21/09/2019 20:15:34 minhthi28 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
643398 20/09/2019 19:44:54 WhiteTiger ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
643223 20/09/2019 16:47:16 tiennl ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642627 19/09/2019 19:07:01 winterrr ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
642259 19/09/2019 10:08:02 unglinh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642173 19/09/2019 08:56:52 MinBaoTT ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
641844 18/09/2019 19:22:20 dpduy123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
641831 18/09/2019 18:51:17 khanhtran2201 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
640790 17/09/2019 15:59:29 mrzin703 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640141 16/09/2019 20:46:20 dinhtrongchien ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
639873 16/09/2019 15:21:08 thienkun ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
639749 16/09/2019 08:45:59 pmt ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
637529 13/09/2019 07:47:44 Be_happy ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
637411 12/09/2019 22:00:26 hieunguyenthi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
633761 07/09/2019 23:31:12 nghia ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
633760 07/09/2019 23:30:26 nghia ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
633678 07/09/2019 20:47:29 quanghuy123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
633202 06/09/2019 21:09:31 hoangviethang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
631186 01/09/2019 15:23:47 dungken1607 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
631099 01/09/2019 10:02:59 huukhoa2608 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1440 KB
630632 31/08/2019 09:45:21 neos ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
629878 29/08/2019 14:48:58 hiepthuong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
628589 26/08/2019 16:49:19 omlgg ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
628587 26/08/2019 16:45:34 david0403 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
628563 26/08/2019 15:57:16 conmeocon ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
628153 25/08/2019 13:09:22 huykkk ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
625969 24/08/2019 09:50:28 tieuholy1001 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
624882 21/08/2019 23:50:43 queanh0220 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
624345 20/08/2019 18:39:42 thuy_quynh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
621605 15/08/2019 23:39:15 trandat ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
621333 15/08/2019 15:00:52 huuduc8igc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
621320 15/08/2019 14:45:38 rsattlpalpha ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
619701 11/08/2019 14:01:37 believer ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
617787 07/08/2019 10:16:54 abc125 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
616929 05/08/2019 17:59:55 thienbaotb ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
616242 03/08/2019 23:09:39 luukimhoang2022 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
615028 01/08/2019 16:49:48 mynga ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
615021 01/08/2019 16:42:23 nhsnguyenthicamtu ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
614774 01/08/2019 09:42:14 trucmai ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
614711 01/08/2019 09:13:22 phanthimai123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
614695 01/08/2019 09:06:18 lethimytien ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
614301 31/07/2019 16:44:45 trang000 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
613747 30/07/2019 16:22:08 lnatuan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
613701 30/07/2019 15:29:16 ngoctit ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
613324 29/07/2019 20:16:34 Fidisk ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
612367 27/07/2019 21:04:00 truongthinh14 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
611955 26/07/2019 23:42:19 funcolor ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
611482 26/07/2019 09:05:34 thaolinh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
606821 16/07/2019 21:30:59 Nhv1133_Tx ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
606781 16/07/2019 20:39:48 Seria ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
605831 12/07/2019 16:19:46 18T1021208 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
605700 12/07/2019 09:34:43 haiprot1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
605683 12/07/2019 08:51:35 knock2810 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
605434 11/07/2019 12:03:34 MinhBomNha ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
605284 10/07/2019 21:11:17 lethienquan28052006 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
604277 08/07/2019 16:04:30 nghiagiap123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
603576 05/07/2019 22:15:09 flower ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
603516 05/07/2019 20:28:12 minhhieu092 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603384 05/07/2019 13:18:17 trongluan2809 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
603018 04/07/2019 15:31:38 LeeVanHiep ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
603013 04/07/2019 15:22:58 boy_kute_pro ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
602943 04/07/2019 10:56:13 LuongLegend ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
601598 01/07/2019 10:33:52 hongphongthp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601480 30/06/2019 21:56:27 emLaNewBie ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
599238 27/06/2019 12:03:31 dchy2000 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
598992 26/06/2019 21:37:32 ducanh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
598448 25/06/2019 18:03:02 quanghuy ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 218 ms 17328 KB
598176 24/06/2019 23:01:47 quanghuy ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 218 ms 16164 KB
598002 24/06/2019 16:30:44 hoatmt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
597320 23/06/2019 09:37:05 anhnguyenroux ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
596664 21/06/2019 22:17:44 baobao07 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
596388 21/06/2019 14:26:45 dothiyenlinh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
595657 20/06/2019 02:10:36 khiem123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
594999 18/06/2019 16:04:57 banhgiaman ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
593678 15/06/2019 14:59:12 onehit ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
593649 15/06/2019 13:47:46 phangiabao ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
593642 15/06/2019 12:50:49 cyrocs258 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
590423 05/06/2019 23:31:18 thaomeo ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
590286 05/06/2019 15:01:43 14072004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
589467 03/06/2019 13:32:12 nguyenhoainam ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
588923 01/06/2019 11:22:54 zyenz123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
588907 01/06/2019 10:05:36 TIN10_VUTRINHHOANG ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 31 ms 920 KB
588471 31/05/2019 00:57:28 dangnguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588467 31/05/2019 00:14:15 NTTAN ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
587381 28/05/2019 07:50:10 trung_hieu_k36_chv ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
587200 27/05/2019 20:39:35 taolaai ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
587014 27/05/2019 10:26:08 quangucich2000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
586469 25/05/2019 13:00:50 tink30_ldh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
586451 25/05/2019 10:35:21 khuongvutramanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
586320 24/05/2019 23:03:19 KayTran ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
585155 21/05/2019 22:39:07 trungthanh1398 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
585021 21/05/2019 16:26:47 duckahp000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
585004 21/05/2019 16:12:52 vutpa ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
584995 21/05/2019 16:01:59 elkunpham ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
584992 21/05/2019 15:58:19 taolaai ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
584991 21/05/2019 15:57:26 lenhuhoakt27 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2176 KB
584971 21/05/2019 15:25:44 vanchien ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
584655 20/05/2019 18:51:43 trieutanhung93 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
583328 15/05/2019 21:29:41 th2109 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
582362 13/05/2019 10:59:37 TranLeNhuQuynh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
580891 06/05/2019 19:17:48 havu ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
580828 06/05/2019 10:35:59 votthichaua ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
580809 06/05/2019 10:05:38 stongun ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
580508 05/05/2019 01:23:19 rimuru ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2228 KB
580314 04/05/2019 19:08:31 tamcntt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
580231 04/05/2019 15:41:45 tuancanhktpm ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
580226 04/05/2019 15:38:44 thaChetDeoYeu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
580215 04/05/2019 15:28:39 HocTran0987 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
580206 04/05/2019 15:18:37 k3ntcoj95 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
580205 04/05/2019 15:18:16 ct390 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
580200 04/05/2019 15:09:40 hongsonvx1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
580199 04/05/2019 15:09:39 k3ntcoj95 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
580185 04/05/2019 15:00:40 k3ntcoj95 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
580046 03/05/2019 23:45:19 hh1305 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
579955 03/05/2019 20:55:21 tuananh778999 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
579641 03/05/2019 04:30:51 buu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
577718 28/04/2019 14:35:19 k3ntcoj95 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
577558 27/04/2019 19:27:14 nghialuffy ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
577138 26/04/2019 15:17:59 Death_Intership ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
575874 22/04/2019 03:45:16 LiuLiu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
575085 18/04/2019 20:33:18 an99999 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
575082 18/04/2019 20:32:39 an99999 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
575071 18/04/2019 20:22:22 an99999 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
574750 18/04/2019 07:59:42 leviettttnh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
574707 17/04/2019 23:31:38 lecungtien ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
574613 17/04/2019 21:47:08 ducthangivicii ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
574518 17/04/2019 16:09:57 16122001 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
573483 15/04/2019 14:14:26 lapphan2908 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
572682 13/04/2019 18:41:06 hoangducsmagic2 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
570935 09/04/2019 09:54:01 buiminhhangvc2005 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
570096 07/04/2019 10:53:27 amazingkhoi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
570094 07/04/2019 10:43:51 quanvudta ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
570092 07/04/2019 10:42:02 quanvudta ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
570080 07/04/2019 09:53:35 hongsonvx1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
570056 07/04/2019 08:52:38 hongsonvx1 ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 156 ms 17864 KB
569746 05/04/2019 23:13:05 vinhhung ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
569745 05/04/2019 23:11:48 huynhchiton981 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
569501 05/04/2019 11:08:33 GiaCat ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
567204 30/03/2019 09:49:31 nguyenhuy2k2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
566399 28/03/2019 15:01:50 hoangdeptrainhatquadat ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
565500 27/03/2019 10:52:12 buidinhpham2004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
565041 26/03/2019 15:31:19 Best ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
564626 25/03/2019 11:19:40 0919211420 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
564624 25/03/2019 11:14:10 nambii ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
564153 23/03/2019 23:18:26 Itachi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
563989 23/03/2019 15:37:53 nguyenhau ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
563977 23/03/2019 15:22:02 phuonghoa ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
563955 23/03/2019 14:45:59 vuonghuyen2006 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
562964 21/03/2019 13:58:23 khang123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
562916 21/03/2019 10:24:36 20k1test ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
562817 20/03/2019 23:21:54 vanhsusu03 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
562804 20/03/2019 22:54:00 17000547 ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 156 ms 17760 KB
562783 20/03/2019 22:19:48 thanhlvcpy ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
562680 20/03/2019 18:40:45 dacphu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
560262 14/03/2019 14:33:19 hanluc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
558957 12/03/2019 10:01:21 chongoairung ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1844 KB
557230 09/03/2019 11:48:27 01020304tttt ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
557164 09/03/2019 09:13:22 gacodelam123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
557116 09/03/2019 07:38:44 hungcqt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
557039 08/03/2019 22:13:22 tuankhoa2908 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
557038 08/03/2019 22:11:10 namlawng123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
556885 08/03/2019 15:25:33 dacphu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
556874 08/03/2019 15:08:52 ducminhtrinh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
556850 08/03/2019 14:50:20 ffrederick ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
556755 08/03/2019 10:13:30 quynh382003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
556600 07/03/2019 22:32:58 vanlinh_19042003 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
556372 07/03/2019 16:27:15 totanhiep ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
556363 07/03/2019 16:22:13 kmy152011121 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
556168 07/03/2019 10:48:46 nguyenvu ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
556140 07/03/2019 10:18:14 thpthl2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
556138 07/03/2019 10:16:41 thpthl2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
554784 04/03/2019 20:21:59 Qanh29 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
554464 03/03/2019 22:24:19 goatdoheo ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
554312 03/03/2019 14:29:54 nguyenthanhnga ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
552396 27/02/2019 20:28:09 masteroffood ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
552153 27/02/2019 09:40:33 yn2493 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
552130 27/02/2019 08:27:19 tuancqt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
550110 22/02/2019 21:26:28 phungduyminh1802 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
547105 15/02/2019 21:45:12 Member ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
547097 15/02/2019 21:40:47 minhvuthcsyl ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
547058 15/02/2019 21:20:43 khanhthcsbinhbo9a ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
546084 13/02/2019 20:28:44 Rokudo1999Mukuro ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
545812 13/02/2019 05:09:20 myhorizon ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
544575 10/02/2019 09:53:42 thedemonstuan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
544485 09/02/2019 21:20:57 TTree ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
544377 09/02/2019 15:31:22 nhphucqt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
543358 04/02/2019 16:52:21 gbking2003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
543084 03/02/2019 18:35:20 totanhiep ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
543059 03/02/2019 15:39:32 NoFace ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
541820 30/01/2019 05:42:39 conmeocon ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
540825 26/01/2019 18:45:04 tnnt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
540433 25/01/2019 20:17:35 vanquyvct ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1288 KB
539562 23/01/2019 07:58:56 minhtrieutvn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
539561 23/01/2019 07:57:10 huynhgiao_tvn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
538617 20/01/2019 22:01:36 kimtoi_123 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
538610 20/01/2019 21:30:35 lehoang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
538609 20/01/2019 21:30:00 lehoang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1500 KB
538608 20/01/2019 21:26:06 lehoang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2296 KB
538588 20/01/2019 19:44:48 Lam22062002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
538398 20/01/2019 08:00:28 a2k47phan_18 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
538246 19/01/2019 15:36:47 uchiha ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
538117 19/01/2019 01:39:43 59130929 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
537984 18/01/2019 20:23:45 cptkhai ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
537868 18/01/2019 13:13:47 mrhung1999vnvn ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
537657 17/01/2019 18:23:20 tcoder ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
536592 15/01/2019 13:11:05 jdkun123258TDMU ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
536112 14/01/2019 12:19:26 Neptune ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
536077 14/01/2019 11:02:48 blackcat2710 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
535342 12/01/2019 13:51:03 abcdefghi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
534150 10/01/2019 14:42:30 xiabui ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1572 KB
533818 09/01/2019 22:03:52 ntoanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
533809 09/01/2019 21:55:46 biabeogo147 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
531651 06/01/2019 13:19:17 anhnguyen123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
531206 05/01/2019 20:16:34 khanhkjhave ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
531109 05/01/2019 16:15:37 MH307 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
529187 02/01/2019 14:56:21 thienhue123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
523831 04/12/2018 23:20:46 btappmedia ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
523588 04/12/2018 18:15:44 nhoklonely091 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
522116 01/12/2018 16:37:40 dfwapekko ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 556 KB
519577 25/11/2018 20:52:55 quangduyluu123 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
518694 24/11/2018 10:29:51 duycqt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
518476 23/11/2018 20:18:06 phatdoan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
516882 21/11/2018 18:49:20 hoangnguyen29 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
515759 19/11/2018 18:06:12 huynhvanphu102 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
515419 19/11/2018 01:44:13 trungkenbi ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
515415 19/11/2018 01:42:08 trungkenbi ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
514388 17/11/2018 19:34:19 NghiaCPP ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
514321 17/11/2018 16:12:27 cogang123 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
514301 17/11/2018 15:55:09 letruongsanh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
512155 15/11/2018 11:01:29 MinhDevC ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
512094 15/11/2018 10:42:29 anhvippro123z ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
509054 10/11/2018 22:59:27 hoangndu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
505895 06/11/2018 14:38:54 Phamquynhanh23012003 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
505248 05/11/2018 16:30:54 hellosunny ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
503695 02/11/2018 21:33:26 missfamily97 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
501343 30/10/2018 23:48:28 ThaoAVang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
501261 30/10/2018 22:04:35 MTA_Asteria ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
499399 27/10/2018 18:09:47 quyhugo158 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
499384 27/10/2018 17:56:57 quyhugo158 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
499285 27/10/2018 15:23:29 Vinhh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1588 KB
499014 27/10/2018 08:12:37 Kousei ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
498700 26/10/2018 19:31:50 nguyenvanson ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
497571 25/10/2018 11:35:04 chiyb2015 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
497057 24/10/2018 20:22:36 hitu02 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1176 KB
496007 23/10/2018 11:48:49 quocdongqh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
495952 23/10/2018 08:44:36 vermouth2005 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
495819 22/10/2018 22:24:06 ngobao ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
495788 22/10/2018 21:58:39 hitu07 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
495787 22/10/2018 21:56:41 letrunghieu_9a3 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
495526 22/10/2018 12:03:45 vudangkhoi2003 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
494956 21/10/2018 07:53:14 000DANG ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
494382 19/10/2018 22:03:16 bk201 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
494339 19/10/2018 21:06:56 quocdongqh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
494326 19/10/2018 20:45:15 boniva161 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1524 KB
491748 17/10/2018 19:43:04 minh98 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491244 16/10/2018 22:13:39 trungnghia05123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
489532 14/10/2018 23:17:14 hitu01 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
489093 14/10/2018 10:50:01 toididaocode ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 203 ms 18656 KB
488673 13/10/2018 17:53:24 vuhoangtran ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
488672 13/10/2018 17:53:06 Khoi2004 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
483968 09/10/2018 15:40:01 vanan9205 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
483937 09/10/2018 15:18:15 tqh0806 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
483676 09/10/2018 10:03:47 pdhuy2002 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
483615 09/10/2018 08:14:41 SHIHO ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
482447 07/10/2018 09:07:18 khanhsaker97 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
481687 06/10/2018 07:19:10 kaitou1412 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
479551 03/10/2018 19:10:19 hoangteo0103 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
479174 03/10/2018 01:17:56 red ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
479094 02/10/2018 22:18:48 nhanhuuhieu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
478706 02/10/2018 15:47:22 kokokoko ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
478686 02/10/2018 15:38:28 assign9Binput ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
478685 02/10/2018 15:38:19 Nothingcanstopme ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
478684 02/10/2018 15:38:03 nguyenkhanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
478676 02/10/2018 15:31:58 anhquyen256123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
478659 02/10/2018 15:19:43 anhquyen256123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
478655 02/10/2018 15:17:54 huy171104 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
478643 02/10/2018 15:07:39 assign9Binput ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
478233 01/10/2018 23:06:23 hanhien ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
476297 29/09/2018 05:10:05 hains ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
476281 29/09/2018 00:28:08 loanht ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
476279 29/09/2018 00:24:43 loanht ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
476263 28/09/2018 23:49:34 loanht ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
475990 28/09/2018 18:38:47 vivimini110 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
475536 27/09/2018 23:10:28 12hooks ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
475316 27/09/2018 21:16:18 hieuhehehieu123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
470441 20/09/2018 15:35:09 DeBruyne ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
468489 17/09/2018 19:06:00 lehoang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
468142 16/09/2018 20:52:39 viet2805 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
468080 16/09/2018 17:41:33 hoangnghiaviet ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
467548 15/09/2018 21:49:43 nguyenthanhhien ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
467336 15/09/2018 17:45:27 cotyey ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 46 ms 2484 KB
466537 14/09/2018 13:22:03 Minyoongi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
466519 14/09/2018 12:58:26 xacutara ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
466052 13/09/2018 17:41:34 black_stone ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
465179 12/09/2018 10:43:17 long_thathu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
464935 11/09/2018 21:40:53 linhle232001 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
464049 10/09/2018 19:28:31 phamanmaithao10 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
463679 10/09/2018 08:39:41 manh123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
463312 09/09/2018 16:30:34 phuong2003vtvip ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
461152 06/09/2018 10:42:41 letuananh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
459734 03/09/2018 21:08:40 xikhud ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
456312 28/08/2018 09:17:31 HHHHHHHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
455958 26/08/2018 21:47:26 hitu08 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
455285 24/08/2018 21:11:03 hoainam ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454310 22/08/2018 19:34:01 hitu03 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
454051 22/08/2018 10:19:46 thao1234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
453039 19/08/2018 15:24:12 Meliodas ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
452696 18/08/2018 18:07:56 hitu04 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452404 17/08/2018 22:50:06 huuthien198zz ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452039 17/08/2018 09:30:32 YoriHarumi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452030 17/08/2018 09:02:53 longvt24 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
452018 17/08/2018 08:50:56 nguyennhandannnd ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1832 KB
450358 14/08/2018 01:23:00 ngockhain ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
450043 13/08/2018 11:26:40 zxcvbgt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
449881 13/08/2018 01:00:06 jsomebodywtbl ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
447276 05/08/2018 09:30:21 bluecat9x ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
446928 03/08/2018 18:30:27 LongÇhampion ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446883 03/08/2018 15:17:34 truonghxpt1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
445880 31/07/2018 17:14:50 duong2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2412 KB
445410 30/07/2018 10:15:58 nguyetanh10102005 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
444622 26/07/2018 22:28:06 phuongnhi_tran_1206 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
442768 21/07/2018 09:04:44 ironmank37d ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
442764 21/07/2018 08:52:14 nhatanh10102005 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
442524 20/07/2018 00:05:33 nguyenhoang7604 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439688 09/07/2018 23:59:58 crayed ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439321 08/07/2018 16:58:38 ducanhgx ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 171 ms 17828 KB
439295 08/07/2018 12:04:04 tridung ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
438834 06/07/2018 12:54:00 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438833 06/07/2018 12:44:58 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438832 06/07/2018 12:41:31 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
438826 06/07/2018 12:29:23 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
438560 05/07/2018 11:15:17 KHOI2611 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
438541 05/07/2018 10:26:53 paradisebay ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
437676 30/06/2018 16:15:01 taminhquanno21 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
437456 29/06/2018 15:51:23 vuthehuyht ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
436936 26/06/2018 21:42:35 Pejunmapdit ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
436624 25/06/2018 18:42:49 nhattuan722 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
436265 24/06/2018 10:18:49 chienbinhlyoko ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
434405 19/06/2018 10:36:43 vandai61 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
432602 13/06/2018 23:31:37 ledat112233 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
432469 13/06/2018 08:30:16 GHTG2303 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
432444 13/06/2018 01:09:08 snowynguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1728 KB
432330 12/06/2018 13:27:36 nqvmystery123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
431551 08/06/2018 16:34:05 HaoHuynh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
430955 06/06/2018 21:10:18 vietthanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430049 02/06/2018 22:24:20 thaibabao ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
429425 31/05/2018 10:05:31 hung30052002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
427632 27/05/2018 20:38:04 NguyenNhatMinh1803 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
427245 25/05/2018 16:28:07 nhathuypt25 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
426557 22/05/2018 21:08:02 NTUThananhthien ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
425057 15/05/2018 16:22:50 fake1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424403 13/05/2018 09:09:43 dungdq2002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
423869 10/05/2018 16:01:24 NQT1998 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
423868 10/05/2018 15:59:42 sungtranna0801 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
423866 10/05/2018 15:53:27 elkunpham ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
423863 10/05/2018 15:41:06 hungvu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
423738 09/05/2018 19:27:23 YeuEmTuCaiNhinDauTien ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
423347 06/05/2018 12:35:36 nguyenvantien0903 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
422837 02/05/2018 20:18:29 vinhnt ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
422769 02/05/2018 08:59:18 dongLinh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
421411 26/04/2018 11:08:04 chicken1996 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
421016 24/04/2018 21:51:01 vuong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
420097 21/04/2018 16:20:57 MeoAmi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
419486 19/04/2018 19:56:09 nguyentuan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
419482 19/04/2018 19:52:20 phamthanhtrung123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
419480 19/04/2018 19:49:03 nguyentuan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
418188 14/04/2018 16:47:52 rangnokapk ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416653 12/04/2018 21:42:20 Love4T144 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
414333 07/04/2018 11:10:43 kaitoukid1609 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
414224 06/04/2018 22:11:07 trang2002cool02 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
413709 05/04/2018 19:39:36 bibinguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412587 03/04/2018 08:21:19 truongcao ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
411830 31/03/2018 21:56:53 __________ ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
410530 28/03/2018 20:06:33 phamdat2 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
410139 27/03/2018 20:41:13 Anh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
408994 25/03/2018 11:10:00 55555 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
408988 25/03/2018 10:57:38 thuy12052004 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
408983 25/03/2018 10:18:09 0941054 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
408811 24/03/2018 19:29:35 maxnguyen2003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
408640 24/03/2018 09:04:29 hungokok ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
408472 23/03/2018 16:14:40 iiiiiii125478 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408279 23/03/2018 09:43:01 letanminhtoan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
408168 23/03/2018 07:46:56 karasu ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
405797 16/03/2018 15:09:21 ahh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
404975 14/03/2018 16:18:21 tinhochbt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
404726 14/03/2018 07:57:41 KHANHDU ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
403405 13/03/2018 10:23:26 vclzt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
402633 11/03/2018 15:03:51 trananhprince ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402176 09/03/2018 20:02:29 cyb3 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
401438 07/03/2018 07:53:13 namthpthauloc2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401421 06/03/2018 22:43:45 haiyenk98lhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399571 01/03/2018 08:39:10 truonghqsm ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
399554 01/03/2018 07:55:42 anhduy1811 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2496 KB
399553 01/03/2018 07:55:41 anhduy1811 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
399550 01/03/2018 07:46:14 anhduy1811 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
399549 01/03/2018 07:46:11 anhduy1811 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
399407 28/02/2018 17:16:59 duongbp1990 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399030 26/02/2018 23:42:32 mrlihd ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398242 23/02/2018 16:57:34 khaitobeo12 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
396360 14/02/2018 08:12:45 minhlam2102002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
395542 10/02/2018 09:32:56 truongcoi2001 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
394770 07/02/2018 09:58:10 NguyenXuanHoangTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394766 07/02/2018 09:56:36 vutienthangTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
394765 07/02/2018 09:56:35 NguyenAnhDucTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394762 07/02/2018 09:53:57 PhamQuangDuyTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
394760 07/02/2018 09:53:21 PhamThamhCongTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394759 07/02/2018 09:52:56 DoHongQuanTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394757 07/02/2018 09:51:35 NguyenXuanTungTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394752 07/02/2018 09:50:12 LeHoangAnhTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394751 07/02/2018 09:49:14 DoThaiSonTHCSHH ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
393987 03/02/2018 15:40:39 Quân1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
393968 03/02/2018 14:44:48 Tunga1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1432 KB
392456 29/01/2018 18:33:55 tranthutrang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
392235 29/01/2018 12:15:08 khanhnam ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
391633 27/01/2018 09:36:10 doduc2652002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390675 25/01/2018 11:11:31 ylfengyou ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
388769 22/01/2018 22:44:08 phuocanh1625 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
387886 20/01/2018 11:55:25 kyonest12 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
387815 20/01/2018 09:57:58 phambichngoclamson2002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
387808 20/01/2018 09:42:53 dinhthanhnga06 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
387111 18/01/2018 13:34:10 manhtuan0206 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
386951 17/01/2018 22:17:55 trangthukhuong ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
384993 12/01/2018 15:19:42 SavarinJames ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
384265 10/01/2018 22:43:56 chinhhi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
384229 10/01/2018 20:47:27 ngocminh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
382242 05/01/2018 22:46:35 haxorus2004 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382109 05/01/2018 20:06:45 phannhatloi ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
381290 03/01/2018 10:29:09 ntd992003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
379566 31/12/2017 16:04:36 minhth_1412 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
379473 31/12/2017 09:51:41 php122002 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
376943 22/12/2017 15:23:20 0000000000 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
376921 22/12/2017 14:49:36 MrRobot ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376234 18/12/2017 16:37:56 duongan150202 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
375910 17/12/2017 12:59:32 changlangtu97 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
375889 17/12/2017 10:15:04 tenda1234 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375874 17/12/2017 09:40:02 badaocm234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
375872 17/12/2017 09:36:48 badaocm234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
375387 15/12/2017 15:28:59 hoi_lam_gi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
374655 13/12/2017 21:46:43 hihihil2010 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374543 13/12/2017 15:50:03 quocnguyen ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
374541 13/12/2017 15:49:27 tuanhbt133 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
374536 13/12/2017 15:48:43 Phandat16 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
373677 10/12/2017 11:49:09 haitran3110 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
373140 08/12/2017 15:15:41 votrunghieu9a2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1636 KB
371210 04/12/2017 00:06:07 rankcựccao ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
371124 03/12/2017 22:19:03 minhminhtran ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370323 01/12/2017 23:49:47 trang2002cool ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
369657 30/11/2017 23:44:19 Venus ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369641 30/11/2017 22:41:58 Venus ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
368745 29/11/2017 11:23:20 orimashaky ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
368508 28/11/2017 20:50:45 trainolp2017 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
366930 27/11/2017 15:26:41 namtao97 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
366159 25/11/2017 22:41:01 Phuongthaond ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
365636 24/11/2017 21:36:56 thamtudeptrai007 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
364556 23/11/2017 01:09:55 hlsclan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363727 21/11/2017 17:01:30 thao1234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
362879 19/11/2017 21:47:09 nguyenthanhtung ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362754 19/11/2017 15:25:04 thanh123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
362671 19/11/2017 11:34:03 vinhntndu ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362452 18/11/2017 17:28:41 thanhchuongitc ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
361461 16/11/2017 21:11:13 luxabu ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
361349 16/11/2017 16:24:44 hieu8a3_tdn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361336 16/11/2017 16:16:17 quang8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
361330 16/11/2017 16:12:43 ngolinh8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
361325 16/11/2017 16:10:32 minhno2000_tdn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
361319 16/11/2017 16:07:43 ManhDung8a3_TDN ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
361317 16/11/2017 16:06:47 nam8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361228 16/11/2017 15:08:01 duc8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
361163 16/11/2017 14:23:20 huydat_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
360865 15/11/2017 22:24:56 Viet8a3tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
360783 15/11/2017 20:55:53 094175234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
360137 14/11/2017 21:48:11 chinhd17ht01tdmu ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
359450 14/11/2017 07:10:27 minhtdn8a3 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
359449 14/11/2017 07:10:02 tung_8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
359281 13/11/2017 21:19:11 ductinLHP ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
359152 13/11/2017 19:58:44 Duong8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
359150 13/11/2017 19:58:19 Duong8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
357292 10/11/2017 21:38:19 minh3chap ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
356126 09/11/2017 14:46:07 SHieu8a3TDN2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
356120 09/11/2017 14:45:19 trunghieu8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
356117 09/11/2017 14:44:48 Tuan8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
356018 09/11/2017 12:50:53 tung_8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
356013 09/11/2017 12:17:10 thutrang8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
356000 09/11/2017 11:55:36 ha8a3tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
355997 09/11/2017 11:52:45 kimngan8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
355084 08/11/2017 08:20:45 dungzudd231001 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1552 KB
354901 07/11/2017 21:40:34 huuk98lhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354816 07/11/2017 20:56:03 hanhhak98lhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354306 07/11/2017 07:44:46 cong8a3tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1592 KB
354300 07/11/2017 07:11:28 SHieu8a3TDN2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
354252 07/11/2017 00:00:02 huudat8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
354209 06/11/2017 22:58:18 hoa8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
354156 06/11/2017 22:08:54 MinhChau_A3_TDN_2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
354155 06/11/2017 22:08:18 phamhuy8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
354129 06/11/2017 21:46:09 nam8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
354126 06/11/2017 21:44:16 tuananhtdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
354113 06/11/2017 21:33:45 duc8a3_tdn2017 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
354076 06/11/2017 21:06:08 tungtdn321 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
348942 30/10/2017 23:35:03 mk ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348829 30/10/2017 22:17:08 long123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348740 30/10/2017 21:39:49 thienhk15 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348183 30/10/2017 10:42:22 hoan2k1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348147 30/10/2017 10:15:43 king744744 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
347584 29/10/2017 05:59:13 saothuaduoc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2384 KB
347438 28/10/2017 21:43:27 lcnguyendang123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
346431 27/10/2017 12:35:02 huy9a1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
346388 27/10/2017 10:11:59 tinhhk15 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346137 26/10/2017 21:24:14 manhh15 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
345775 26/10/2017 15:49:16 ItachiUchiha ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344772 25/10/2017 16:45:01 minhnguyen998vp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344391 25/10/2017 08:04:57 manhhungking ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344218 24/10/2017 20:55:15 NAKICTI ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343621 24/10/2017 07:24:45 ngophuthinh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343132 23/10/2017 16:05:28 freepascal ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
342799 22/10/2017 22:30:10 meobeo1234 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
341019 20/10/2017 13:45:33 hoi_lam_gi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
340951 20/10/2017 09:50:10 vietdeptrai ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
340787 20/10/2017 08:00:45 vinhquana ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340583 19/10/2017 19:54:59 taitv ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
339972 19/10/2017 09:19:33 kami ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
339901 19/10/2017 08:28:27 hanhhuyenit1619 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
338665 17/10/2017 11:27:35 hoangtrung080697 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338617 17/10/2017 10:00:52 nhatminh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
337537 15/10/2017 22:00:28 tranxuanloc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
337071 15/10/2017 14:16:06 christzy ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
336706 15/10/2017 00:16:32 hoanglongbpt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
335470 13/10/2017 12:22:37 tanan112 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
335147 12/10/2017 21:29:23 vikhangcqt171 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335143 12/10/2017 21:27:41 Minatokaze ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
334026 11/10/2017 16:08:26 caovantheanh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
330362 06/10/2017 21:39:09 DinhCamNhu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
329824 06/10/2017 11:00:32 canlit ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
329622 05/10/2017 22:02:16 canlit ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
329489 05/10/2017 17:08:51 skydriver001 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328646 03/10/2017 20:30:06 locnguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328593 03/10/2017 19:38:04 thanhdatna1996 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1452 KB
328589 03/10/2017 19:32:55 hungga1711 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327042 01/10/2017 20:12:48 hoangnghiak98lhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
326192 30/09/2017 17:54:30 christzy ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
324345 28/09/2017 14:49:26 nguyenvanduck98lhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
321558 23/09/2017 15:33:09 quangcuongnd29296 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321554 23/09/2017 15:29:20 masterv ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321538 23/09/2017 15:18:55 Master_01 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
320071 20/09/2017 19:08:47 Dai_Thang_HN_7_1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
319719 19/09/2017 22:10:10 Tu2112003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
318669 17/09/2017 18:40:32 truongntt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318597 17/09/2017 16:42:33 tiny ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
318560 17/09/2017 15:57:05 myfriend1102vn ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
318310 17/09/2017 09:34:08 khoinguyentdmu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318101 16/09/2017 18:58:57 GấuBéoIT ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
317436 15/09/2017 14:20:57 0000000000 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
314938 10/09/2017 11:02:57 huyvuhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312139 03/09/2017 02:55:00 anhbannho147vn ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312110 02/09/2017 23:55:19 keoloe ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
311877 02/09/2017 11:28:57 xekoiuxuka ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311788 01/09/2017 22:41:03 nguyentrungthanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311297 31/08/2017 16:16:38 thanhhoang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
310071 28/08/2017 14:56:24 ngolong ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
309974 28/08/2017 14:10:25 lecanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
309167 25/08/2017 22:53:41 crush ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
309132 25/08/2017 20:57:57 trongtai37 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
307855 22/08/2017 15:03:20 nguyenducthai1312 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307854 22/08/2017 15:02:59 congson123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
307853 22/08/2017 15:01:33 duongtc1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307852 22/08/2017 15:01:09 vhoang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
307848 22/08/2017 14:52:41 minhyc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
307846 22/08/2017 14:38:10 vuhongson ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
307328 20/08/2017 16:17:35 ABC_XYZ ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
305866 17/08/2017 09:38:39 minhthu20201 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2196 KB
303343 11/08/2017 15:45:09 ProLQM ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2172 KB
302483 09/08/2017 11:13:00 reset ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
302181 08/08/2017 15:42:41 anh76qn ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
302078 08/08/2017 10:33:29 hungk36b ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
301833 07/08/2017 15:12:48 pascalpc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
301703 07/08/2017 10:16:46 nakrothpro ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2220 KB
301467 05/08/2017 22:42:39 hahpuc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
301042 04/08/2017 16:12:44 vohinh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
300121 30/07/2017 22:22:17 Comrade ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
297197 20/07/2017 11:13:54 congthangk36d ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
295470 14/07/2017 21:07:58 logacc999 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
294944 13/07/2017 11:19:21 Nhokkz ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
293973 10/07/2017 12:15:49 nhpntz0t ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1188 KB
292559 03/07/2017 21:41:27 nguyenhaidang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
292328 02/07/2017 14:23:31 vokhanhan25 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
292137 01/07/2017 13:50:24 okeomachnha ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
291757 29/06/2017 20:18:44 z7vahein7z ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
291747 29/06/2017 19:30:26 01699771693 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
290811 25/06/2017 20:03:27 buiminhkhang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2340 KB
289627 21/06/2017 14:22:59 laducquan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
289380 20/06/2017 13:49:47 MakmarGod ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1552 KB
288935 18/06/2017 16:34:36 thienbaotb ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
287562 13/06/2017 15:16:43 anhvu_cbl ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
287530 13/06/2017 12:27:53 thienbaotb ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
287336 12/06/2017 22:13:34 thilove98 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
287088 11/06/2017 21:55:58 langocson8125 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1276 KB
286498 09/06/2017 17:24:46 ad3720011 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
285946 07/06/2017 15:14:57 ngocnhi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
285471 05/06/2017 08:23:16 094175234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
285364 04/06/2017 14:44:33 lotac ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
284286 30/05/2017 20:44:46 NDHVU ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
283125 25/05/2017 12:02:32 hatuank97lhp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282759 23/05/2017 23:16:23 Vinh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
281703 20/05/2017 11:28:31 hocattuongltv ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
281524 19/05/2017 09:03:47 coderkcdhv ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
279805 16/05/2017 19:19:46 dinhvanhuy98 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
279496 15/05/2017 16:46:47 Tran_Thanh_Oai97 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
279317 15/05/2017 08:55:11 arohigh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
277533 11/05/2017 16:54:29 hungvu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
277494 11/05/2017 16:34:31 trongthu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
277433 11/05/2017 15:55:14 qqq ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
277421 11/05/2017 15:49:24 huytmdj ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
277420 11/05/2017 15:48:53 NhatKhanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277393 11/05/2017 15:32:51 Ngo_Van_Viet ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276794 09/05/2017 13:41:29 bethogay ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274954 01/05/2017 13:33:14 tranthanhhai ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
274679 30/04/2017 00:36:18 sony ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274660 29/04/2017 22:32:44 frostpixel ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274604 29/04/2017 20:28:52 azulgrana1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
273435 24/04/2017 21:01:16 MINHKHANG ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272909 22/04/2017 22:23:10 chaukhanh2003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
272814 22/04/2017 15:17:55 contiti ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
270233 12/04/2017 17:31:31 nguyenvanbien ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269716 11/04/2017 08:18:00 nguyenduclam0605 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269033 08/04/2017 21:04:41 dangkhoa_pascal ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269028 08/04/2017 20:55:27 vuhongson ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
267453 05/04/2017 13:01:06 tranlehiep2203 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
265251 30/03/2017 22:25:07 khoadeptrai ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
264941 30/03/2017 07:31:11 nguyenhoangnam ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
261994 22/03/2017 18:39:28 tuan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
261990 22/03/2017 18:33:24 tuan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
259888 18/03/2017 08:19:17 doituyentin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1936 KB
259714 17/03/2017 22:35:10 nguyenquyvuong ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
259675 17/03/2017 21:36:45 huynhdinhhiep ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2472 KB
259516 17/03/2017 18:24:46 doituyentin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259388 17/03/2017 13:15:42 nkduc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259303 17/03/2017 10:15:33 khoa22022003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
259302 17/03/2017 10:15:18 NguyenNhutAnh8a2 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
259000 16/03/2017 19:58:17 dlt0301 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
258234 14/03/2017 21:44:19 leesin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
256639 10/03/2017 19:17:48 Midodra ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 0 ms 1608 KB
254993 05/03/2017 16:49:17 phamtrunghieuntp ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
253090 28/02/2017 07:51:56 rick_fam0us ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
253019 27/02/2017 22:09:01 jackytrung2001 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
251593 24/02/2017 10:05:17 Adam_Kyle ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
250612 21/02/2017 00:07:34 buivietthanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
248141 17/02/2017 00:57:04 myfriend1102vn ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
247987 16/02/2017 20:18:08 quetoiohue ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
247907 16/02/2017 15:21:46 11122001 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
246351 11/02/2017 22:21:06 Soledad ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
245781 10/02/2017 12:09:01 tuongvi210702 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
245197 07/02/2017 22:33:16 chien ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
244748 05/02/2017 22:11:09 mik271 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
244403 03/02/2017 20:28:08 nhannguyen95 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
242797 23/01/2017 21:21:02 hoangthuhang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
242501 21/01/2017 21:36:18 Demo2000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242261 20/01/2017 08:55:45 omega1100100 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
241899 17/01/2017 20:59:38 huyokmi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
241860 17/01/2017 19:08:28 tsunaswada ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
240162 12/01/2017 10:06:15 hoang_95125 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
239506 09/01/2017 22:01:34 tronghk14 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239368 09/01/2017 13:23:46 doanthetai2005 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
238740 06/01/2017 18:53:40 SlothSe7en ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
238571 05/01/2017 23:31:08 buihoat2003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
238163 04/01/2017 21:00:34 Nasukek20 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
237496 02/01/2017 18:39:28 NoName96 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
236888 31/12/2016 03:47:42 hoanmalai ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
236189 28/12/2016 07:45:07 magicmonster17 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
235843 26/12/2016 15:17:28 duyqnguyenle ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
233908 21/12/2016 20:53:34 linhlrx ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
233674 20/12/2016 20:10:32 chaats ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 732 KB
233657 20/12/2016 18:42:18 tuandatqn95 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
231879 13/12/2016 12:26:26 nvanhoang188 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
230778 09/12/2016 19:34:45 leesin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2112 KB
230529 09/12/2016 01:24:13 nguyentandat1502 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
230188 08/12/2016 14:31:41 hotuanhung ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
229840 07/12/2016 15:16:42 codera3k48 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
229802 07/12/2016 13:44:44 iostream ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
229534 06/12/2016 21:02:17 epricesx ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
228521 03/12/2016 20:46:37 phbhan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
227964 02/12/2016 09:18:01 thanhngoac272599 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
227107 29/11/2016 23:42:27 nguyenthanhtinh365 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1632 KB
226850 29/11/2016 20:53:29 quocanh507 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
226833 29/11/2016 20:44:20 ffyyytt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2156 KB
225844 27/11/2016 18:54:37 ttdpro98 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
225814 27/11/2016 17:16:27 ttdpro98 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
225599 27/11/2016 12:27:27 8man ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2168 KB
225312 26/11/2016 21:02:20 csh4ev3r ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
223464 24/11/2016 15:46:30 buihoat2003 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
221654 21/11/2016 19:36:39 Bội ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
220764 20/11/2016 02:46:55 nqc290997 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
220025 18/11/2016 15:41:51 voxuanny32 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
219646 18/11/2016 10:33:31 dats2007 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
218779 16/11/2016 22:49:31 shinta ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218453 16/11/2016 15:46:19 nkt95bg ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
218237 16/11/2016 08:49:42 pipipham ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
217550 15/11/2016 14:12:43 tuongvi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
217304 14/11/2016 20:37:12 uitachi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
216315 12/11/2016 15:33:56 mansblacks ROMAN - Số La Mã Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
215009 11/11/2016 21:50:13 Hieu_sqtt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
214247 10/11/2016 15:40:41 khoaat ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
214056 10/11/2016 01:20:58 LHP ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
213713 09/11/2016 18:26:39 vhoang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
212009 06/11/2016 18:30:03 2221113513 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
211510 05/11/2016 20:05:43 bjnjucun ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
211118 04/11/2016 22:22:22 songlahyvong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
210890 04/11/2016 17:42:33 cuongquep ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
210373 03/11/2016 20:33:50 Ungocuyen123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
209109 01/11/2016 22:09:29 khoinguyentdmu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
209030 01/11/2016 21:27:26 presariohg ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 203 ms 17664 KB
207647 30/10/2016 13:29:07 shay_betrayal ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
206635 28/10/2016 20:03:24 casaumayman ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
206198 28/10/2016 01:55:46 duyvtvp1919 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
205853 27/10/2016 19:30:28 s2lyonking ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
205628 27/10/2016 14:50:51 doraemon ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
204627 25/10/2016 21:59:48 k4mjk4mjz3 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
204583 25/10/2016 21:25:30 rikimaru161 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
203945 24/10/2016 21:19:06 Ramaas22 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
201872 23/10/2016 11:16:52 hoangducsmagic ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
201076 21/10/2016 21:43:37 minhquangsqtt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
200281 20/10/2016 21:42:31 phamvankhanh1516 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
198355 18/10/2016 05:12:44 saladiweslo ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
197548 16/10/2016 22:54:35 tienthanh2509 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
197021 15/10/2016 19:19:01 anhpro96 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 0 ms 1236 KB
190167 08/10/2016 21:23:47 alonekingzx ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
187679 04/10/2016 16:12:53 duahaucc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
187276 03/10/2016 21:30:35 hieua2tincvp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186604 02/10/2016 18:18:53 pekunchjp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186333 02/10/2016 11:22:38 giangstellar365 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186261 02/10/2016 02:10:53 phungvitrung ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
186134 01/10/2016 21:35:22 phanhienbx01 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
185775 01/10/2016 09:54:59 thinh113 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
185627 30/09/2016 22:34:37 toida12chu ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
184609 29/09/2016 15:12:51 mister_0_nile ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
184424 29/09/2016 09:38:13 nguloik50mta1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183216 27/09/2016 10:07:25 darkplayer0211 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
182755 26/09/2016 17:06:35 vphuong214 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182746 26/09/2016 16:59:14 vphuong214 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182650 26/09/2016 14:54:40 huynhnhat ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
181517 23/09/2016 22:56:19 ARSENAL1886 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181482 23/09/2016 21:37:31 trainer1234 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
180797 22/09/2016 15:38:35 hungdhv97 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
180192 21/09/2016 19:52:55 phuocvinh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
179697 20/09/2016 20:43:30 tkhenry ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
179685 20/09/2016 20:21:43 yuu ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
179156 19/09/2016 22:06:12 awatjkim ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
179142 19/09/2016 21:56:35 giangbabygo123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
178664 18/09/2016 21:17:44 nguyensieuv ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
176504 14/09/2016 20:04:36 anhnguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
176345 14/09/2016 16:14:06 minhtienst135 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1108 KB
176260 14/09/2016 15:05:43 likeaboss ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1136 KB
176157 14/09/2016 11:08:46 ariesgemini ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
176153 14/09/2016 11:01:41 lbnvando ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
173843 11/09/2016 21:09:09 hutphuoc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171705 08/09/2016 14:24:57 duypt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171702 08/09/2016 14:24:02 duypt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170781 06/09/2016 14:49:48 kien_ngo ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169904 04/09/2016 10:33:32 016868777758 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
167966 01/09/2016 13:30:28 haithanh_hmd ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
166772 28/08/2016 21:30:27 addwadec ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
165337 24/08/2016 16:18:22 anhducpn67 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
165316 24/08/2016 16:01:41 tqhuy2502 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165278 24/08/2016 15:35:58 luuchv ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163152 17/08/2016 20:56:01 192168120 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
162788 16/08/2016 18:51:32 Kei ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162690 16/08/2016 13:30:33 thanhthuy ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162649 16/08/2016 11:14:04 sbeatit ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162512 15/08/2016 21:40:22 khieunguyen ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
162421 15/08/2016 17:20:57 Long145236 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162387 15/08/2016 15:20:52 dahaodl ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162260 15/08/2016 08:23:05 itcdeveloper14 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
161506 12/08/2016 23:01:20 3lovephuong3 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161162 12/08/2016 10:36:15 study ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
160974 11/08/2016 21:00:56 itcdeveloper14 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
160376 10/08/2016 09:05:28 ducthang ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
160008 09/08/2016 11:15:39 hentaino102 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
159538 08/08/2016 09:08:18 cufury ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158291 04/08/2016 21:07:49 thanhan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1020 KB
158000 03/08/2016 10:34:39 thang113456 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
157969 03/08/2016 09:24:30 thienbao ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
154995 26/07/2016 11:32:38 Voxuanvuong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
154654 24/07/2016 21:09:53 ititorit ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
153217 19/07/2016 11:18:32 4everkaka ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
151999 15/07/2016 10:35:32 trinhbaoanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
151106 10/07/2016 11:15:20 try ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
150821 08/07/2016 23:43:59 thienlong ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
149869 04/07/2016 18:43:19 leducthinh0409 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
149454 02/07/2016 21:35:50 TranHoang ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
149132 01/07/2016 15:21:42 dangcuong_123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
148484 29/06/2016 09:27:30 hanlongboy ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
147847 25/06/2016 11:20:33 Algo ROMAN - Số La Mã Python 2 Accepted 46 ms 1136 KB
147641 23/06/2016 22:45:17 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
146907 21/06/2016 02:14:07 quancr258 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
145109 17/06/2016 18:01:45 zipdang04 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
143469 13/06/2016 21:34:39 ducthanh313 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1044 KB
143012 11/06/2016 16:26:11 duckunzz ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142166 07/06/2016 14:56:55 Tree ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141433 04/06/2016 08:34:20 nguyenxuanhaa3 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1172 KB
141116 02/06/2016 23:47:11 phuonganh1012 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1064 KB
137090 22/05/2016 10:37:02 junlexo ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137014 21/05/2016 21:01:46 cyan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
136904 20/05/2016 23:01:20 letuannghia194 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136865 20/05/2016 20:47:21 trivonhan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
136837 20/05/2016 16:48:44 abinh2000 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
135792 13/05/2016 16:20:25 nhatnaval ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135791 13/05/2016 16:18:37 navaldevil ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
135782 13/05/2016 16:09:31 luongdn92 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135780 13/05/2016 16:05:59 bopdepzaj ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135779 13/05/2016 16:05:41 nguyennhan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135777 13/05/2016 16:01:44 HoangHungKT23 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135774 13/05/2016 15:56:34 HoangHungKT23 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135773 13/05/2016 15:51:15 vophuanpig ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135772 13/05/2016 15:50:53 vophuanpig ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135767 13/05/2016 15:41:36 vophuanpig ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134799 06/05/2016 17:06:00 Nhoem ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
134784 06/05/2016 15:33:33 HoangHungKT23 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134133 30/04/2016 14:41:00 caothesan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
133983 29/04/2016 00:10:11 khangtran ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
132395 18/04/2016 01:28:37 thanhan_1715 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
130623 12/04/2016 10:59:24 Yu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
129112 04/04/2016 19:01:31 nguyentamdat ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
129095 04/04/2016 18:13:59 Assassin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128431 01/04/2016 14:27:49 tranlethanhphan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
127334 27/03/2016 19:39:37 fuck_admin ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126925 25/03/2016 08:33:01 xxxxxxx154 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
126540 23/03/2016 00:32:35 nuixaobo ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
125827 19/03/2016 00:28:37 yennhi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
125679 18/03/2016 08:44:25 baon249 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
124619 13/03/2016 21:04:01 hoang_95125 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
123740 08/03/2016 19:31:19 TQT ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
120249 18/02/2016 13:25:01 lvdo92 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119503 15/02/2016 08:04:02 AdminNTU ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119128 13/02/2016 19:45:15 dqhungdl ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116665 03/02/2016 18:20:21 longhuy322000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
116436 02/02/2016 15:16:19 Hungnguyenvan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
116219 31/01/2016 23:49:09 chuakipdatten ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
114858 27/01/2016 15:35:03 lekyatc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114845 27/01/2016 12:23:20 ngonamduonghl ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114787 26/01/2016 21:14:06 Cherry ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
112553 16/01/2016 16:27:48 phuongle0205 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
112162 14/01/2016 20:18:30 lehoainam ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112128 14/01/2016 15:47:25 tuancanhktpm ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111608 11/01/2016 20:29:17 addwade ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
111562 11/01/2016 08:43:23 tuanvp2001 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
111560 11/01/2016 08:14:15 Loda ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
111466 10/01/2016 15:33:25 BoB ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111463 10/01/2016 15:23:13 0985971934j ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
111458 10/01/2016 15:06:11 dung ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111443 10/01/2016 14:43:36 thedblaster ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
106288 16/12/2015 01:50:16 newfull ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
106246 15/12/2015 21:33:17 TrangPham ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
106039 14/12/2015 19:44:53 nghethuat102 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
106012 14/12/2015 18:14:22 aquawind0130 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
105687 12/12/2015 11:14:11 kidkuro145 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
104623 08/12/2015 16:15:07 lthbinh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
101255 05/12/2015 10:15:59 giabinh ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
99761 29/11/2015 14:49:18 cobonla ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
99555 28/11/2015 21:08:16 thuyduyennguyen ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99251 27/11/2015 10:01:02 nvtu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
98873 25/11/2015 21:14:56 damsanchv ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
97845 22/11/2015 23:15:00 luuchv ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
95743 20/11/2015 20:55:35 thanhpromu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
95701 20/11/2015 19:05:25 TCUCGiang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
95699 20/11/2015 19:04:25 TCUCGiang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
95203 19/11/2015 13:25:12 datdi ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
95068 19/11/2015 02:44:06 minhem1231 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93859 16/11/2015 20:09:06 MrTus97 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93788 16/11/2015 18:31:29 ngocantk ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
93778 16/11/2015 18:16:58 ngocnhan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93481 16/11/2015 00:58:20 nmint8m ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
93200 15/11/2015 19:17:07 bachnxepu ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
93187 15/11/2015 19:00:55 TruongCuong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
92511 14/11/2015 15:12:28 poweriknow ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
92454 14/11/2015 12:52:34 123456 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
91493 12/11/2015 14:17:12 nguyenlong25793 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91273 11/11/2015 22:15:08 nguyenthehop ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91098 11/11/2015 17:28:54 kimnhi56th1 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90969 11/11/2015 10:25:51 tranquockhanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
90967 11/11/2015 10:21:51 emlahoagio ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
90800 10/11/2015 22:26:24 tiabennita ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
90672 10/11/2015 19:00:01 anhviet ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89447 08/11/2015 08:36:33 anhnguyen6529 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
89017 07/11/2015 11:10:00 cyan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88982 07/11/2015 08:59:25 trantienlqd200620 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
88856 06/11/2015 22:19:21 khiem2702 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88549 06/11/2015 00:39:39 psucoder ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 171 ms 14316 KB
88426 05/11/2015 21:32:21 hoanqq123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87254 03/11/2015 11:24:43 quanghsprovp ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1716 KB
86630 01/11/2015 18:38:01 sesshomalong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
86121 31/10/2015 08:38:22 nguhoc123 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
85331 29/10/2015 19:02:54 alittl3 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85255 29/10/2015 15:14:47 NgaoMta4596 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85245 29/10/2015 14:56:58 Hhcckqnl ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
85192 29/10/2015 12:37:08 MTAnewbie ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
84863 28/10/2015 20:19:35 nguyenhoatien1996 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
83880 27/10/2015 08:55:34 angelo ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83566 26/10/2015 20:48:54 emyeuadmin ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
83160 25/10/2015 22:01:05 chigau123456 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
82417 23/10/2015 22:02:16 chomeo13 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
80936 20/10/2015 15:30:43 toan411998 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
80891 20/10/2015 14:30:50 hieu_chv_10tin ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
80036 18/10/2015 19:59:21 ducmanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
79686 17/10/2015 20:22:36 ntd275 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
77989 12/10/2015 15:11:26 colucbuon222 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1060 KB
77988 12/10/2015 14:54:49 logacc999 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
77648 11/10/2015 09:44:58 Hoanghlt ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
77617 11/10/2015 00:55:42 nvthanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
77275 10/10/2015 00:45:47 hanhlv270597 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
77270 10/10/2015 00:09:23 o0985950397 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
76725 08/10/2015 23:57:18 chalker ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
76681 08/10/2015 22:32:23 Luffyta ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
76662 08/10/2015 22:02:48 nvh7602119 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
76615 08/10/2015 21:10:23 huynhduy_hmd ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
76584 08/10/2015 20:06:12 NgocHaiHITC ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
76542 08/10/2015 17:48:16 dacthai2807 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
75700 06/10/2015 22:56:39 typpoppop ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
71426 02/10/2015 10:11:24 longqnh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
71425 02/10/2015 10:11:03 longqnh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
70356 30/09/2015 22:59:20 Littlecutebird ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
70046 30/09/2015 11:01:13 duongblue ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
69624 29/09/2015 14:27:36 anvodacu0112 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
69225 28/09/2015 11:29:09 kimtuyentran ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
68721 27/09/2015 07:10:38 nguyenhuutienk56a3 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1336 KB
68666 26/09/2015 22:45:32 hoang000147 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
68040 25/09/2015 21:21:07 stepde15 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
67984 25/09/2015 19:37:40 thanhday132 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67247 24/09/2015 15:00:25 glass99ss ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
66834 23/09/2015 21:29:27 ngoclylc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
65987 21/09/2015 20:25:16 loveTforever ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64703 18/09/2015 15:10:28 namlc247 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
64701 18/09/2015 15:08:44 zzcrossfirecfzz ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64669 18/09/2015 13:09:55 Hacker ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64435 17/09/2015 18:24:45 phamhuuthien ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64392 17/09/2015 16:40:30 ruki ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
64267 17/09/2015 12:53:43 meokg456 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
63976 16/09/2015 09:35:25 nguoivohinh179 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
63975 16/09/2015 09:34:08 tsongafan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
63865 15/09/2015 20:40:02 lop10chvla ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
63797 15/09/2015 15:55:41 king0209 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
63695 15/09/2015 09:09:08 Suel ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
63693 15/09/2015 08:58:52 bacthosan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
63600 14/09/2015 21:05:11 ngocjr7 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
63544 14/09/2015 16:29:13 supernaruto16 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
63524 14/09/2015 15:58:55 thanglegons ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
63514 14/09/2015 15:52:49 dungkhoiphaiban ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
63497 14/09/2015 15:47:19 ngothanhdat ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
63448 14/09/2015 15:21:39 Odin ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
63421 14/09/2015 15:11:53 xuantruongchv ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
63385 14/09/2015 14:59:35 giathi01 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
63354 14/09/2015 14:32:19 nguyenthaovt98 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63292 14/09/2015 10:03:54 TataCraft ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
60665 04/09/2015 23:03:34 ThienCoder ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60386 04/09/2015 09:20:35 MTAZero ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
60079 03/09/2015 12:59:18 phuleethanh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
60056 03/09/2015 10:00:27 vinhtrong97 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
59817 02/09/2015 11:56:03 Hint_gokai ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
59754 01/09/2015 22:13:09 doantringuyen ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
59081 29/08/2015 09:35:44 nguvaho ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
55525 23/08/2015 13:47:15 pqhieu ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
55523 23/08/2015 13:45:27 duytoannguyenledh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
55481 23/08/2015 12:21:08 huynhduy_hmd ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
54577 22/08/2015 16:00:41 1415259 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
54404 21/08/2015 16:13:41 nguyentthai96 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
54221 20/08/2015 15:53:27 JCORE ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
54207 20/08/2015 12:17:14 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
54205 20/08/2015 12:15:18 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
54201 20/08/2015 12:04:47 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
54197 20/08/2015 11:57:21 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
54193 20/08/2015 11:46:02 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
54187 20/08/2015 11:39:21 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54176 20/08/2015 11:00:52 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54170 20/08/2015 10:54:18 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
54164 20/08/2015 10:35:01 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54151 20/08/2015 09:50:32 ktlt2014 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
53499 15/08/2015 12:16:40 thehaprok ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
53480 15/08/2015 11:37:39 JungHee ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
52041 13/08/2015 22:01:45 lenguyen2204 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
52032 13/08/2015 21:32:36 anhtu1998 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
52020 13/08/2015 20:10:19 UiM ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
50887 11/08/2015 15:31:49 hoanvv1995 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50774 10/08/2015 19:53:14 dinhvanthanh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50607 09/08/2015 18:09:45 middlest ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
50606 09/08/2015 16:39:29 wInD_MtA ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
50260 05/08/2015 22:53:51 lamquangvinhATO ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
50228 05/08/2015 20:20:12 duckhai2102 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49861 02/08/2015 21:21:43 npltv ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
49816 02/08/2015 13:57:08 huytion156 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49522 31/07/2015 19:02:28 KK_XuanTuyen ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
49220 28/07/2015 16:40:32 pringdark123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
48862 25/07/2015 07:45:07 2625xxx ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
48657 23/07/2015 22:01:52 hoangthongvo ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
48527 22/07/2015 19:54:19 minhrongcon2000 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
48441 22/07/2015 09:35:46 taycuong ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
48329 21/07/2015 16:14:13 DSQT ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 700 KB
48328 21/07/2015 16:11:07 vdn1999bxvp ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
48299 21/07/2015 08:44:09 matocdo3636 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
48283 20/07/2015 22:53:05 lehonghieu000 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
48277 20/07/2015 22:22:07 thienanh1999 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
48221 20/07/2015 15:49:47 dambaquyen96 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
48212 20/07/2015 15:16:29 tsminh_3 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2620 KB
48174 20/07/2015 09:57:00 RinJi ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
48154 20/07/2015 09:29:59 mikelhpdatke ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
48152 20/07/2015 09:19:28 nguyen83 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
48148 20/07/2015 08:56:26 bluesky ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
48145 20/07/2015 08:51:07 vancaodk ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
48108 19/07/2015 22:46:12 ngominhtrung98 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
48102 19/07/2015 22:38:50 youaremysky ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
48098 19/07/2015 22:36:01 nguyenquoc2211 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
48042 19/07/2015 22:12:58 only_love97 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
48022 19/07/2015 22:01:57 colucbuon222 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
48009 19/07/2015 21:54:58 daoxuanduc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 704 KB
47998 19/07/2015 21:47:30 degeawapsh ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
47951 19/07/2015 21:24:26 truongngocgiang99 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
47949 19/07/2015 21:24:01 congson ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
47918 19/07/2015 21:15:26 khongduocbocuoc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
47917 19/07/2015 21:15:21 money ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
47883 19/07/2015 21:00:21 tanphatvan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
47881 19/07/2015 20:59:56 manhha251 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
47879 19/07/2015 20:58:43 trongcao_vodoi12 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
47874 19/07/2015 20:58:03 yogathanh99 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
47862 19/07/2015 20:55:43 lvt2000 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
47856 19/07/2015 20:54:56 kieuquocdat123 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
47841 19/07/2015 20:49:32 tottochan ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
47833 19/07/2015 20:45:34 vietthangcvp ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
47831 19/07/2015 20:44:35 quang_proltt ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
47826 19/07/2015 20:42:04 mr234 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
47821 19/07/2015 20:39:58 phuchoahodo ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47819 19/07/2015 20:39:35 haituanth2 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
47817 19/07/2015 20:38:23 trevorjoker ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47816 19/07/2015 20:37:56 nhatnguyendrgs ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47814 19/07/2015 20:37:10 Misschimpunno1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
47812 19/07/2015 20:36:00 vinhnhp ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
47810 19/07/2015 20:35:44 the_c ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
47806 19/07/2015 20:34:59 hagyhang ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47805 19/07/2015 20:34:57 duypok98 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
47804 19/07/2015 20:34:43 nanisempai ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
47802 19/07/2015 20:34:28 hadeshk12 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
47799 19/07/2015 20:33:49 nghethuat ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
47792 19/07/2015 20:31:57 truongtop14 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
47787 19/07/2015 20:30:33 xuanvuong1998 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
47786 19/07/2015 20:30:31 mrtan_lovelife ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
47784 19/07/2015 20:30:18 Nguyenthaihoc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
47782 19/07/2015 20:29:59 xuanvuong1998 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
47779 19/07/2015 20:28:25 phamhuan98 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47778 19/07/2015 20:28:23 ndkhaivn ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
47764 19/07/2015 20:25:10 ngocjr7 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
47762 19/07/2015 20:23:49 sanghk11 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
47761 19/07/2015 20:23:35 cuuvuive ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
47756 19/07/2015 20:20:33 nhutrg1998 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
47755 19/07/2015 20:20:31 tranminhchien ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
47754 19/07/2015 20:20:21 ThoBayMau ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47753 19/07/2015 20:20:12 romqn1999 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
47752 19/07/2015 20:19:19 money ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
47750 19/07/2015 20:18:25 linh_ttam ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47749 19/07/2015 20:18:14 namlunoy ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 0 ms 984 KB
47748 19/07/2015 20:18:14 T_C_D ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 187 ms 15164 KB
47747 19/07/2015 20:17:48 youaremysky ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
47745 19/07/2015 20:17:33 koembuonlam ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
47744 19/07/2015 20:17:09 bacthosan ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
47743 19/07/2015 20:17:08 tungtp ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
47742 19/07/2015 20:17:04 johnwilson ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
47741 19/07/2015 20:16:09 acoustic ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
47739 19/07/2015 20:15:20 tretrau198hmh198 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47738 19/07/2015 20:14:28 sunshine ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 249 ms 17636 KB
47735 19/07/2015 20:14:19 minhsn ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1380 KB
47732 19/07/2015 20:11:40 nguyenkhacduc ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
47731 19/07/2015 20:11:38 ngan ROMAN - Số La Mã Python 3 Accepted 78 ms 7088 KB
47729 19/07/2015 20:11:00 xxxyyyzzz ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
47726 19/07/2015 20:09:40 khaihanhdk ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
47725 19/07/2015 20:09:17 bvd ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
47724 19/07/2015 20:09:11 moontalk ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
47723 19/07/2015 20:08:38 farmerboy ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
47722 19/07/2015 20:08:16 hinodi_1998 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
Back to Top