Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740842 06/04/2020 00:14:54 ducanh SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
738502 30/03/2020 19:08:44 ldn694 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
735122 19/03/2020 14:26:44 emLaNewBie SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
730682 09/03/2020 21:15:49 DangKhoa SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
730315 08/03/2020 12:49:21 shin3030aa SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
725832 26/02/2020 08:04:44 tridung2721 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
717280 09/02/2020 12:08:15 minhtrieutvn SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
716569 07/02/2020 21:41:26 Quang249 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
716037 07/02/2020 09:03:19 haupas SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
714186 04/02/2020 09:36:37 khongcoten002 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
710739 29/01/2020 12:31:40 sendmylove123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
707661 20/01/2020 18:20:34 HH04 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
706897 18/01/2020 17:49:02 HackerMan SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
705097 15/01/2020 14:15:08 0343249261 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
704966 15/01/2020 08:25:37 stkirito74 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
704964 15/01/2020 08:20:27 nhuquynh2605 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
703032 11/01/2020 20:08:51 hoangviethang SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701773 09/01/2020 20:41:48 Fidisk SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
701554 09/01/2020 15:46:51 ntphong SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
700979 08/01/2020 19:37:32 anhkhoa09032004 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
700337 07/01/2020 17:56:25 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
700183 07/01/2020 14:31:47 prgrmanh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
694827 30/12/2019 08:58:55 Scheherazade SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
693293 25/12/2019 22:20:45 unglinh SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
688118 13/12/2019 23:00:06 haiprot1 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
686718 10/12/2019 18:13:37 hoangmanh123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
685983 07/12/2019 21:17:43 kuzuma245 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
685906 07/12/2019 15:47:47 kuzuma245 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
683055 30/11/2019 17:31:45 manhender SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
675658 18/11/2019 16:24:46 omgursocute SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
673195 13/11/2019 16:40:15 abcxyzntu SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
672483 12/11/2019 09:23:15 gbking2003 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
662698 25/10/2019 16:31:54 prgrmanh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661624 23/10/2019 20:44:34 queanh0220 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
658857 17/10/2019 17:16:56 ntoan199 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
648205 29/09/2019 22:30:08 hd19022003 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
646769 27/09/2019 08:01:21 pmt SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
645658 24/09/2019 21:38:17 Tu2112003 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
644623 22/09/2019 22:31:13 lnatuan SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
644577 22/09/2019 20:44:32 tuananh778999 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644075 21/09/2019 19:39:32 lamdola SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
640088 16/09/2019 20:01:42 pepesayhi SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
637643 13/09/2019 10:00:03 ct390 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
631432 02/09/2019 01:18:29 nguyetanh10102005 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
630834 31/08/2019 17:51:32 cbl_hoanglinh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
630259 30/08/2019 15:46:04 nhatanh10102005 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
629063 27/08/2019 14:41:56 vuong123 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
624324 20/08/2019 18:31:00 thuy_quynh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
623198 17/08/2019 18:17:11 trandat SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
623197 17/08/2019 18:17:08 trandat SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
614016 31/07/2019 06:50:44 maytinhpc SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
613708 30/07/2019 15:33:44 ngoctit SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
612790 28/07/2019 20:17:30 lethienquan28052006 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
612784 28/07/2019 20:03:36 lethienquan28052006 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
612378 27/07/2019 21:16:03 NTTAN SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609746 23/07/2019 16:25:08 dothihoangduyen SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609733 23/07/2019 16:06:33 trieutanhung93 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
607880 19/07/2019 13:32:34 baobao07 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
607266 17/07/2019 23:11:08 thống SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
605814 12/07/2019 15:55:53 Nguyenthaihoc SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
603213 04/07/2019 22:19:15 anhnguyenroux SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
603197 04/07/2019 21:48:56 TIN10_VUTRINHHOANG SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
602138 02/07/2019 16:22:03 lethienquan28052006 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
594395 17/06/2019 15:08:19 trananhprince SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
590447 06/06/2019 07:26:20 masteroffood SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
585941 23/05/2019 16:10:10 KayTran SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
580488 05/05/2019 00:13:03 nguyendenn1 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
576280 23/04/2019 19:27:59 leviettttnh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 736 KB
565052 26/03/2019 15:45:55 anphongpct SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
564297 24/03/2019 15:32:32 thecuongthehieu SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
563203 21/03/2019 23:09:42 bk201 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
559366 12/03/2019 22:02:15 GauNguyenCon SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
555694 06/03/2019 16:31:08 ducminhtrinh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 820 KB
555111 05/03/2019 14:41:57 nguyenvu SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
555068 05/03/2019 11:58:14 ffrederick SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
554605 04/03/2019 10:59:50 namlawng123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
554147 02/03/2019 20:35:49 Best SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
553617 01/03/2019 22:35:11 Linhdethuong SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
553592 01/03/2019 21:53:32 sang123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
552862 28/02/2019 18:23:34 duth SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
552827 28/02/2019 16:54:13 anphongpct SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
549761 21/02/2019 22:52:59 tranthuyan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
548928 20/02/2019 16:40:21 thao1234 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
541688 29/01/2019 19:37:17 lehoang SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
541687 29/01/2019 19:35:03 lehoang SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
541652 29/01/2019 16:15:03 uchiha SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
539641 23/01/2019 14:32:33 xiabui SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1328 KB
539633 23/01/2019 13:56:58 ntoanh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
539629 23/01/2019 13:26:57 jdkun123258TDMU SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
536437 14/01/2019 21:50:51 MINHKHANG SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
534209 10/01/2019 16:02:50 nguyenvantien0903 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
532083 06/01/2019 22:02:49 thanhtuthcsyenlac SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
531739 06/01/2019 16:01:12 viet2805 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1612 KB
531657 06/01/2019 13:32:15 anhnguyen123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531656 06/01/2019 13:31:30 anhnguyen123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
522632 02/12/2018 15:35:03 nhokcoi SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
521541 29/11/2018 22:12:02 minhhaiyl132 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521477 29/11/2018 21:24:53 vanduc8a3 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521449 29/11/2018 21:04:24 khanh8a3yl SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
515413 19/11/2018 01:37:40 chinhhi SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
514387 17/11/2018 19:25:23 gigabyte SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
512314 15/11/2018 11:50:03 congnguyen SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
512098 15/11/2018 10:43:51 anhvippro123z SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
511357 14/11/2018 12:15:31 congnguyen SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
511232 14/11/2018 08:28:12 tqh0806 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
510652 13/11/2018 16:31:22 vanan9205 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
510185 12/11/2018 22:52:33 lehoang SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
506816 07/11/2018 16:22:25 anzuko SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
506800 07/11/2018 15:56:32 hitu03 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
505555 05/11/2018 22:13:15 chuotvip SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
502041 31/10/2018 23:58:02 viethoang99 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
496035 23/10/2018 14:02:51 nakrothpro SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
494617 20/10/2018 12:37:16 hduoc2003 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
491177 16/10/2018 21:23:59 hitu05 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
490694 16/10/2018 11:00:42 wolf_boss SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 1148 KB
487946 12/10/2018 20:56:32 hitu01 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
484518 10/10/2018 10:45:28 hitu08 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
484382 09/10/2018 23:14:35 hitu02 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
483344 08/10/2018 20:26:19 huynhthanhtan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482262 06/10/2018 22:35:33 taminhquanno21 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
481174 05/10/2018 15:52:32 hitu01 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
471254 21/09/2018 14:37:03 Minatokaze SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
471065 20/09/2018 22:28:27 xikhud SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 880 KB
471051 20/09/2018 22:04:53 nguyenthanhhien SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
470870 20/09/2018 20:23:28 SPJ SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 812 KB
470164 20/09/2018 14:27:22 lcnguyendang123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
465609 12/09/2018 22:39:49 phamanmaithao10 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
463417 09/09/2018 19:29:43 LongÇhampion SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460479 04/09/2018 22:09:00 kakaka SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
458722 01/09/2018 21:40:39 thelightvn SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
456879 29/08/2018 09:52:06 inomatit82 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
456310 28/08/2018 09:15:22 HHHHHHHH SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
455359 24/08/2018 23:26:51 khoa03122003 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 868 KB
454954 23/08/2018 20:55:48 BVs_cớp SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
454835 23/08/2018 17:47:14 Linh_kuty SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 1136 KB
452322 17/08/2018 19:20:18 duong2 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
449911 13/08/2018 07:36:58 thaolinh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
449011 10/08/2018 21:17:49 phuongnhi_tran_1206 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
447992 08/08/2018 01:59:43 Asteross SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 1236 KB
447031 04/08/2018 07:41:58 vikhangcqt171 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
446899 03/08/2018 15:54:27 hoangthuc701 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
446895 03/08/2018 15:52:22 thuydung SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
442535 20/07/2018 02:19:38 reset SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
440459 12/07/2018 16:35:37 chaukhanh2003 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
439254 08/07/2018 08:13:31 ducanhgx SEG - Chia đoạn Java 8 Accepted 156 ms 17848 KB
437231 28/06/2018 12:11:58 iostream SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
436451 25/06/2018 13:09:31 cyb3 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
427383 26/05/2018 14:08:49 thaibabao SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
426424 22/05/2018 11:43:51 fake1 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
426414 22/05/2018 11:10:37 dungdq2002 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
416097 11/04/2018 20:13:36 dangkhoa_pascal SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
409800 27/03/2018 08:15:13 hoaigiang SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
409795 27/03/2018 08:03:22 phamdat2 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
409790 27/03/2018 07:55:40 letanminhtoan SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
409783 27/03/2018 07:48:53 reaper2003 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
409781 27/03/2018 07:44:49 tinhochbt SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
408004 22/03/2018 18:56:36 minhdanglvl SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
401204 06/03/2018 09:32:05 vụnguyen15082002 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
400875 04/03/2018 21:13:51 Xuanhuynd2001 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
391645 27/01/2018 10:01:00 doduc2652002 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
388737 22/01/2018 21:50:19 anhminh2912003 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
384801 12/01/2018 07:10:18 changlangtu97 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
380406 01/01/2018 18:01:45 huy9a1 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
377626 25/12/2017 22:08:30 huynhtuan17ti SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
377439 24/12/2017 21:09:40 crush SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
375353 15/12/2017 15:18:37 hoi_lam_gi SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
369865 01/12/2017 10:59:35 GấuBéoIT SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
368449 28/11/2017 19:51:14 thamtudeptrai007 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
365336 24/11/2017 14:40:39 vinhquana SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
364689 23/11/2017 10:38:02 NMPACM SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
362911 19/11/2017 22:41:26 phamvankhanh1516 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
362018 17/11/2017 21:38:57 kyonest12 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
361125 16/11/2017 12:57:23 anh76qn SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
359623 14/11/2017 14:19:46 freepascal SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
352654 04/11/2017 21:03:49 vinhntndu SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352650 04/11/2017 21:00:18 tranthanhhai SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
349149 31/10/2017 09:19:01 manhhungking SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
348178 30/10/2017 10:41:46 hoan2k1 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343050 23/10/2017 15:31:25 anhbannho147vn SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341007 20/10/2017 12:25:37 quandapro SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
335354 13/10/2017 07:59:01 masterv SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335351 13/10/2017 07:56:19 Master_01 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
332497 09/10/2017 14:38:57 caovantheanh SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
332408 09/10/2017 11:52:40 vuthehuyht SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
329812 06/10/2017 10:41:32 awatjkim SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
326349 30/09/2017 22:50:44 nhpntz0t SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
323769 27/09/2017 14:45:08 congthangk36d SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
320998 22/09/2017 15:59:55 hoi_lam_gi SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
320989 22/09/2017 15:42:45 0000000000 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
316944 14/09/2017 11:20:28 bachtam2001 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
316785 14/09/2017 07:42:45 fx_azz SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
316466 13/09/2017 15:42:39 Leoshin2108 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
316465 13/09/2017 15:41:31 nghia14302 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
316435 13/09/2017 15:23:13 TranNhutQuang SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
316430 13/09/2017 15:21:09 tienuydoan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
314364 08/09/2017 22:35:50 dats2007 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
309221 26/08/2017 09:31:31 nam288 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
308282 23/08/2017 16:13:10 blebleble SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
307819 22/08/2017 11:38:02 vuong SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
302390 09/08/2017 07:07:12 Nhokkz SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
302388 09/08/2017 06:58:14 Nhokkz SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
302387 09/08/2017 06:56:14 Nhokkz SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
302368 08/08/2017 23:10:08 DinhCamNhu SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
298888 26/07/2017 09:59:34 minhthu20201 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
293843 09/07/2017 22:30:24 dangquangthang0001 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
277097 09/05/2017 23:28:50 tuan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276949 09/05/2017 19:30:50 tuan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273319 24/04/2017 11:09:34 tuan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271848 18/04/2017 19:52:57 phamtrunghieuntp SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
265616 01/04/2017 10:43:39 nkduc SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
259934 18/03/2017 08:32:35 doituyentin SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
258133 14/03/2017 16:54:18 nguyenquyvuong SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
257021 11/03/2017 21:26:15 hahpuc SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
255063 05/03/2017 20:38:42 BoB SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
254963 05/03/2017 15:03:10 vphuong214 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
252439 26/02/2017 20:44:40 try SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
250562 20/02/2017 22:38:27 Soledad SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
242496 21/01/2017 21:30:25 Demo2000 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
239235 08/01/2017 14:09:41 damsanchv SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
231555 12/12/2016 10:27:42 thanhngoac272599 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
231516 11/12/2016 23:30:36 HoVanAnhK58A2 SEG - Chia đoạn Python 3 Accepted 46 ms 1536 KB
224255 25/11/2016 14:34:44 nguyentandat SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
223946 25/11/2016 08:01:04 khanglvl SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
223919 25/11/2016 07:20:31 dieptieuphungs2 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
223914 25/11/2016 07:11:41 cattuong SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 912 KB
223910 25/11/2016 07:03:03 Ga_Que_LVL SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
223909 25/11/2016 07:01:34 Ga_Tay_LVL SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
221432 21/11/2016 15:00:10 hotcamdao SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
220353 19/11/2016 12:11:43 4everkaka SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
216397 12/11/2016 19:50:50 tranleduy1233 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
214218 10/11/2016 15:16:06 bjnjucun SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213332 08/11/2016 21:13:36 TCUCGiang SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
209674 02/11/2016 17:30:22 boychienga1234 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
208675 01/11/2016 14:13:43 bopdepzaj SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
206459 28/10/2016 15:25:27 nkt95bg SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
206446 28/10/2016 15:13:03 vophuanpig SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
206367 28/10/2016 14:10:18 qqq SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
205985 27/10/2016 21:13:49 Hieu_sqtt SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
200405 20/10/2016 23:14:34 thanhthuy SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
200222 20/10/2016 20:48:00 Long145236 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
198490 18/10/2016 11:55:45 khieunguyen SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
194381 12/10/2016 09:00:38 hungdhv97 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
194285 11/10/2016 23:14:54 phungvitrung SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
193125 11/10/2016 14:57:28 hoangducsmagic SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
190244 08/10/2016 22:52:04 ARSENAL1886 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
188982 06/10/2016 16:05:07 chitam117119 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
177356 15/09/2016 23:20:20 minhtienst135 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
174790 12/09/2016 23:50:48 Hhcckqnl SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
174021 12/09/2016 08:24:38 nhoxchipro999 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
173914 11/09/2016 22:39:50 giacacluong323 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
173376 10/09/2016 22:59:06 itcdeveloper14 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
164490 22/08/2016 20:57:27 thanhquang SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
162705 16/08/2016 14:36:20 huynhduy_hmd SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
157390 31/07/2016 20:04:57 Voxuanvuong SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
153685 20/07/2016 21:17:06 caothesan SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 972 KB
150929 09/07/2016 16:10:02 dqhn123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
148268 28/06/2016 15:12:59 leducthinh0409 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
148236 28/06/2016 07:15:12 anhmanhvodoi20xx SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
147628 23/06/2016 21:49:41 euroruby SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
142710 09/06/2016 22:13:06 nguyenxuanhaa3 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
137042 21/05/2016 23:42:14 gatrongcode SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
134863 07/05/2016 09:41:40 nghethuat102 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
133249 23/04/2016 21:56:21 dahaodl SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
129988 08/04/2016 10:47:14 phuchoahodo SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
129753 07/04/2016 00:43:31 khangtran SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
129739 06/04/2016 23:18:54 ndkhanh95 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
129734 06/04/2016 22:46:32 ngonamduonghl SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
128627 02/04/2016 18:29:13 xxxxxxx154 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
123940 09/03/2016 19:13:43 lvdo92 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
123588 07/03/2016 22:26:32 TQT SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
121991 26/02/2016 21:07:27 dqhungdl SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
121432 24/02/2016 08:38:58 longhuy322000 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
120792 21/02/2016 12:03:06 hanhlv270597 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
119698 15/02/2016 23:20:29 phuong_uit SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119527 15/02/2016 08:11:33 AdminNTU SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
114501 25/01/2016 18:37:24 hoangvuduyanh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
112666 17/01/2016 11:36:33 hoangthongvo SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
110845 06/01/2016 21:36:03 thedblaster SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
107823 25/12/2015 09:08:48 tranquockhanh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 788 KB
107799 24/12/2015 22:41:18 tiabennita SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
107786 24/12/2015 20:00:49 tranquockhanh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
107716 24/12/2015 11:26:15 khiem2702 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
105747 12/12/2015 23:24:17 stepde15 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
105734 12/12/2015 21:52:54 minhthuan274 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
104941 09/12/2015 21:56:25 duckhai2102 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
104912 09/12/2015 20:53:39 vdn1999bxvp SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
101359 05/12/2015 21:49:34 cyan SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
101319 05/12/2015 19:17:55 psucoder SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 756 KB
95454 19/11/2015 22:43:15 NgocHaiHITC SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
95358 19/11/2015 18:59:31 minhem1231 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
95344 19/11/2015 18:22:15 Barbarian SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 832 KB
95340 19/11/2015 18:18:29 bachnxepu SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
95319 19/11/2015 17:37:18 nvthanh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
93651 16/11/2015 14:51:50 vipbgo SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
91973 13/11/2015 12:45:43 namnguyen123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
87425 03/11/2015 19:47:14 taycuong SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
86511 01/11/2015 10:07:34 qcuong98 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 752 KB
84394 28/10/2015 06:56:37 NgaoMta4596 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
82599 24/10/2015 08:03:40 emanhphuc SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 840 KB
82555 24/10/2015 00:03:37 UiM SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
82394 23/10/2015 21:45:06 loveTforever SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
81305 21/10/2015 19:13:26 hanhlv270597 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
81238 21/10/2015 15:48:08 toan411998 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
80540 19/10/2015 20:35:07 thanhcoder SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 836 KB
80539 19/10/2015 20:34:31 thanhday132 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
78466 13/10/2015 21:59:41 ThienCoder SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
75769 07/10/2015 00:45:30 wInD_MtA SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
72505 04/10/2015 10:29:56 sonhn99 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
68727 27/09/2015 08:40:23 lotac SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
67016 24/09/2015 08:42:15 nguyettk12 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
66804 23/09/2015 20:38:35 ngoclylc SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
66728 23/09/2015 17:41:24 congson SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
64027 16/09/2015 17:11:18 phuleethanh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63692 15/09/2015 08:56:41 phamhuuthien SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
63583 14/09/2015 20:22:27 huynhnhat SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
60760 05/09/2015 13:02:53 MTAZero SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
59382 31/08/2015 10:00:37 phuc_doan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
59000 28/08/2015 20:36:01 miltonbw SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 604 KB
55623 23/08/2015 19:55:00 npltv SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 540 KB
54013 19/08/2015 09:13:34 cuongnguyen SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
53866 17/08/2015 22:00:17 JCORE SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
53849 17/08/2015 21:04:53 anonymous98 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 600 KB
53757 17/08/2015 00:30:27 hungngoquoc SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
53591 15/08/2015 21:46:48 sanghk11 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 816 KB
53564 15/08/2015 20:15:08 lamquangvinhATO SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 592 KB
50983 12/08/2015 11:46:08 mrtan_lovelife SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 548 KB
50981 12/08/2015 11:06:14 dinhvanthanh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
50979 12/08/2015 09:58:30 Guizebb SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
50732 10/08/2015 13:32:52 middlest SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 708 KB
50442 07/08/2015 17:32:25 farmerboy SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 960 KB
50123 05/08/2015 10:45:55 truongngocgiang99 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 0 ms 708 KB
50061 04/08/2015 22:19:42 phamhuan98 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
50026 04/08/2015 16:49:56 pringdark123 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
49963 03/08/2015 20:55:12 romqn1999 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
49952 03/08/2015 20:20:35 Comrade SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
49893 03/08/2015 01:05:54 clover_4 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
49890 02/08/2015 23:38:26 chidung SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
49309 29/07/2015 12:14:34 romqn1999 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
49286 29/07/2015 09:59:43 nhutrg1998 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1792 KB
49282 29/07/2015 09:12:19 hinodi_1998 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
49262 28/07/2015 22:08:51 kieuquocdat123 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
49244 28/07/2015 20:47:41 duytoannguyenledh SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
Back to Top