Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736646 24/03/2020 09:15:40 haupas SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 5388 KB
719058 12/02/2020 14:09:25 ct390 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 171 ms 6176 KB
712271 30/01/2020 21:48:09 Fidisk SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 671 ms 7976 KB
706892 18/01/2020 17:47:57 HackerMan SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 203 ms 8708 KB
699974 07/01/2020 11:23:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 8852 KB
678890 23/11/2019 10:40:55 cyb3 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 203 ms 8504 KB
675341 17/11/2019 22:55:23 canhtoannct SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5236 KB
668066 03/11/2019 23:38:21 canhtoannct SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 125 ms 5300 KB
653324 08/10/2019 09:38:12 lethienquan28052006 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 7508 KB
651831 05/10/2019 15:45:01 namlawng123 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 171 ms 5032 KB
650722 03/10/2019 21:51:22 ffrederick SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 390 ms 16056 KB
650721 03/10/2019 21:50:45 ffrederick SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 906 ms 18224 KB
650720 03/10/2019 21:49:30 ffrederick SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 187 ms 6216 KB
640213 16/09/2019 22:01:36 baobao07 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 187 ms 5664 KB
640203 16/09/2019 21:54:15 baobao07 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 4588 KB
630145 30/08/2019 08:07:39 leviettttnh SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 218 ms 5348 KB
614186 31/07/2019 14:36:32 Assyrian SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 671 ms 5148 KB
610099 24/07/2019 09:42:46 quanghuy123 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5248 KB
609845 23/07/2019 20:35:13 ngoloiyl SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5280 KB
609843 23/07/2019 20:33:27 ngoloiyl SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 125 ms 5368 KB
608086 20/07/2019 09:53:29 khangtran SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 187 ms 5136 KB
607276 18/07/2019 00:43:28 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 4024 KB
600500 27/06/2019 22:59:43 ngocminh SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 171 ms 4404 KB
583282 15/05/2019 20:38:09 nguyenvantien0903 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 171 ms 9420 KB
573708 15/04/2019 23:22:59 dangkhoa_pascal SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 6460 KB
560646 15/03/2019 10:01:24 phuongnhi_tran_1206 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 4968 KB
559873 13/03/2019 22:10:38 sang123 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 515 ms 7180 KB
559691 13/03/2019 15:04:46 ngocminhta SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 109 ms 2948 KB
559685 13/03/2019 15:00:30 ngocminhta SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
552290 27/02/2019 16:30:19 lehoang SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
552200 27/02/2019 12:43:49 anhnguyen123 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 484 ms 10376 KB
512104 15/11/2018 10:45:37 anhvippro123z SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 125 ms 7176 KB
501315 30/10/2018 22:52:46 hduoc2003 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 109 ms 7760 KB
501174 30/10/2018 20:26:36 xikhud SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 125 ms 7608 KB
496203 23/10/2018 16:31:30 phamanmaithao10 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 500 ms 4864 KB
492022 17/10/2018 22:48:58 viet2805 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 546 ms 10660 KB
490260 15/10/2018 22:34:29 hoangteo0103 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 531 ms 6940 KB
483540 08/10/2018 23:19:53 LongÇhampion SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 546 ms 4552 KB
480670 05/10/2018 07:36:10 blebleble SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 468 ms 7608 KB
463572 09/09/2018 22:45:42 hoangthuc701 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 203 ms 6004 KB
456306 28/08/2018 09:14:41 HHHHHHHH SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 140 ms 6944 KB
441547 16/07/2018 22:02:06 iostream SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 468 ms 11280 KB
441524 16/07/2018 20:37:58 iostream SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 515 ms 7184 KB
441513 16/07/2018 19:39:18 iostream SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 546 ms 7924 KB
433656 15/06/2018 17:46:26 huy9a1 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
418475 15/04/2018 15:01:09 vinhntndu SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 125 ms 7104 KB
405159 14/03/2018 23:56:34 kyonest12 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 609 ms 6756 KB
399346 28/02/2018 14:32:29 Phenomenal1 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 6608 KB
376856 22/12/2017 13:26:36 0000000000 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 125 ms 6748 KB
359943 14/11/2017 16:02:18 freepascal SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 3544 KB
348173 30/10/2017 10:40:02 hoan2k1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 156 ms 6548 KB
346010 26/10/2017 19:49:03 masterv SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 140 ms 6176 KB
327759 02/10/2017 20:49:14 hahpuc SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 125 ms 9564 KB
325178 29/09/2017 09:46:28 tranquockhanh SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 562 ms 4544 KB
291750 29/06/2017 20:03:22 01699771693 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 125 ms 3528 KB
279240 14/05/2017 20:55:12 vietanisme SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 859 ms 4992 KB
276566 08/05/2017 20:36:35 snake69 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 171 ms 7000 KB
260054 18/03/2017 09:21:38 doituyentin SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 6832 KB
251842 24/02/2017 23:14:47 TQT SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 6888 KB
251540 23/02/2017 22:51:31 tranleduy1233 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 109 ms 4184 KB
243984 01/02/2017 10:44:59 tsunaswada SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 3504 KB
242489 21/01/2017 21:23:56 Demo2000 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 687 ms 28960 KB
238961 07/01/2017 19:25:55 4everkaka SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 671 ms 28988 KB
236464 29/12/2016 10:50:56 cavang SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 250 ms 12120 KB
220871 20/11/2016 11:32:27 bachnxepu SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 125 ms 7256 KB
218877 17/11/2016 08:23:08 nguyensieuv SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5592 KB
211917 06/11/2016 14:50:50 trangyeuthoi SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 3504 KB
208602 01/11/2016 09:34:25 phungvitrung SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 15992 KB
207738 30/10/2016 16:52:31 Nguyenthaihoc SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 125 ms 5344 KB
205706 27/10/2016 16:01:48 hoangducsmagic SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5576 KB
198624 18/10/2016 16:17:36 phamduy SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 109 ms 7892 KB
198600 18/10/2016 15:56:11 doraemon SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
187064 03/10/2016 15:57:31 magicmonster17 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 203 ms 4708 KB
185653 30/09/2016 22:47:02 ARSENAL1886 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 312 ms 6068 KB
174417 12/09/2016 17:14:30 nhatanhst SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 218 ms 10544 KB
174109 12/09/2016 10:19:25 legolascbl SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 515 ms 16088 KB
173992 12/09/2016 00:50:14 addwade SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 203 ms 4828 KB
167764 31/08/2016 15:05:06 chutuanthong SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 203 ms 3388 KB
164707 23/08/2016 12:58:32 nghethuat102 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 218 ms 22068 KB
163806 20/08/2016 13:50:14 dahaodl SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 750 ms 7052 KB
148951 30/06/2016 21:00:08 leducthinh0409 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 218 ms 3688 KB
134695 05/05/2016 18:09:48 thanhday132 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 234 ms 4164 KB
134448 03/05/2016 17:11:20 dqhungdl SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 234 ms 4452 KB
131182 15/04/2016 23:42:02 ngocanh99 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 5820 KB
127934 30/03/2016 01:18:06 Nguyenthaihoc SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 5132 KB
119521 15/02/2016 08:10:23 AdminNTU SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 703 ms 7300 KB
113891 22/01/2016 15:21:33 ngonamduonghl SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 687 ms 4196 KB
107337 22/12/2015 11:37:11 psucoder SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 187 ms 4628 KB
105651 12/12/2015 04:22:11 dhkhtn SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 3584 KB
105647 12/12/2015 00:41:17 HoVanAnhK58A2 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 203 ms 3240 KB
89789 09/11/2015 01:28:54 truongtop14 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 171 ms 5204 KB
89578 08/11/2015 15:31:14 npltv SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 5236 KB
89531 08/11/2015 12:12:36 Nguyenthaihoc SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 171 ms 5128 KB
80831 20/10/2015 11:25:25 nxphuc SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 203 ms 4592 KB
79553 17/10/2015 01:09:50 hanhlv270597 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 156 ms 5688 KB
64420 17/09/2015 17:53:51 phuleethanh SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 4172 KB
59971 02/09/2015 21:01:17 MTAZero SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 515 ms 15260 KB
59262 30/08/2015 14:21:21 huynhnhat SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 10480 KB
59171 29/08/2015 20:06:29 miltonbw SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 109 ms 18208 KB
54006 19/08/2015 08:09:27 cuongnguyen SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 748 ms 22444 KB
52907 14/08/2015 10:59:50 middlest SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 124 ms 5628 KB
52025 13/08/2015 21:04:38 qcuong98 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 592 ms 6784 KB
50719 10/08/2015 12:49:26 farmerboy SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 109 ms 4344 KB
50584 09/08/2015 00:49:35 nhphuongltv SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 124 ms 4072 KB
50394 07/08/2015 09:29:19 vdn1999bxvp SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 764 ms 4388 KB
50213 05/08/2015 16:12:24 duytoannguyenledh SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2992 KB
50206 05/08/2015 14:26:46 kieuquocdat123 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 124 ms 6240 KB
50201 05/08/2015 12:50:43 mrtan_lovelife SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2924 KB
50200 05/08/2015 12:49:31 mrtan_lovelife SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
50074 04/08/2015 23:13:54 clover_4 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 624 ms 7216 KB
50073 04/08/2015 23:13:17 AresGod SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 764 ms 9480 KB
50072 04/08/2015 23:12:38 phamhuan98 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 156 ms 37756 KB
50064 04/08/2015 22:24:01 romqn1999 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 312 ms 19296 KB
50063 04/08/2015 22:23:22 romqn1999 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 546 ms 18232 KB
50053 04/08/2015 22:10:23 only_love97 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 156 ms 5324 KB
50046 04/08/2015 21:33:35 Kitten SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 156 ms 4048 KB
50044 04/08/2015 21:29:56 Kitten SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 156 ms 5176 KB
50043 04/08/2015 21:25:15 Kitten SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 686 ms 6432 KB
50042 04/08/2015 21:22:06 Kitten SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 124 ms 6272 KB
50039 04/08/2015 20:31:00 vancaodk SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2976 KB
50035 04/08/2015 20:22:32 yurilover172 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 624 ms 12396 KB
Back to Top