Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706891 18/01/2020 17:47:48 HackerMan OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2660 KB
699972 07/01/2020 11:22:25 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
680329 26/11/2019 09:24:55 trunghoho OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
680328 26/11/2019 09:24:27 Salicaceae OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
680318 26/11/2019 09:00:17 nanhtu OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
680206 25/11/2019 22:49:23 minhtri532002 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
680100 25/11/2019 20:37:44 wraak OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
654457 09/10/2019 16:34:55 przxct OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
654275 09/10/2019 10:55:14 ntlinh0505 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
651646 05/10/2019 09:21:26 minhboybn OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
640287 17/09/2019 07:44:31 vinhhien323 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
600374 27/06/2019 18:52:32 inomatit82 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
512106 15/11/2018 10:45:58 anhvippro123z OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
512091 15/11/2018 10:42:00 DeBruyne OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
486680 11/10/2018 20:58:09 soloking OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
472668 24/09/2018 00:24:16 huynhthanhtan OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
466120 13/09/2018 18:48:54 BBBBBBBB OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
451378 16/08/2018 10:30:13 HHHHHHHH OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
352678 04/11/2017 21:23:46 tpcpro98 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
348172 30/10/2017 10:39:41 hoan2k1 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
310964 30/08/2017 15:26:02 tuan OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
260052 18/03/2017 09:21:05 doituyentin OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
242488 21/01/2017 21:21:08 Demo2000 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
232349 14/12/2016 17:32:23 huynhduy_hmd OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
213071 08/11/2016 11:37:50 doanphuduc94 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
165048 23/08/2016 23:02:00 nghethuat102 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
156644 28/07/2016 10:54:26 hentaino102 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
119520 15/02/2016 08:10:14 AdminNTU OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
107385 22/12/2015 18:07:04 phuleethanh OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1564 KB
107373 22/12/2015 16:13:46 phuleethanh OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 1144 KB
84374 28/10/2015 00:16:51 phamhuan98 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
79574 17/10/2015 08:36:36 thanhngoac272599 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
79345 16/10/2015 15:47:21 ducmanh OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 1836 KB
79342 16/10/2015 15:46:05 chien OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 1836 KB
59993 02/09/2015 22:53:51 MTAZero OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
59481 31/08/2015 19:24:25 natsukagami OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1136 KB
59478 31/08/2015 19:12:52 natsukagami OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
Back to Top