Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
727360 29/02/2020 21:48:23 bin1st090104 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
706890 18/01/2020 17:47:39 HackerMan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
699967 07/01/2020 11:20:34 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
607928 19/07/2019 16:21:26 maytinhpc DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
606355 15/07/2019 06:31:33 anhminh123 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
590890 07/06/2019 20:29:04 biabeogo147 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
590836 07/06/2019 16:41:18 ntoanh DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
533385 09/01/2019 01:30:43 thuho DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
533384 09/01/2019 01:10:47 thuho DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
524462 06/12/2018 14:47:37 nguyenhuylong123 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
512108 15/11/2018 10:46:22 anhvippro123z DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
511269 14/11/2018 10:00:28 lehoang DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
506678 07/11/2018 11:29:48 LongÇhampion DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
504190 03/11/2018 20:15:43 huy9a1 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
472477 23/09/2018 19:51:02 huynhthanhtan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
472476 23/09/2018 19:50:34 huynhthanhtan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
471994 22/09/2018 20:58:25 longtqtqn DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
470652 20/09/2018 16:34:03 yasuoghostblade DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
466633 14/09/2018 15:12:43 haicao2805 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
451554 16/08/2018 15:35:29 HHHHHHHH DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
421717 27/04/2018 21:30:45 vinhntndu DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
375543 15/12/2017 21:29:41 nkduc DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
370723 03/12/2017 09:12:53 huyvuhp DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
361306 16/11/2017 15:52:28 freepascal DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
348171 30/10/2017 10:39:34 hoan2k1 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
345739 26/10/2017 15:32:50 trongthu DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
338872 17/10/2017 18:31:58 chaugiang_97 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
284283 30/05/2017 20:35:14 phbhan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
259897 18/03/2017 08:20:49 doituyentin DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
242487 21/01/2017 21:07:51 Demo2000 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
221804 21/11/2016 21:32:55 Hieu_sqtt DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
207129 29/10/2016 11:00:56 Hhcckqnl DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
170635 06/09/2016 00:20:34 awatjkim DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170603 05/09/2016 22:51:44 ktx123321 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
158484 05/08/2016 15:10:05 dqhn123 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
145242 18/06/2016 13:51:37 hunterhieu DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136529 18/05/2016 20:39:02 TQT DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
136528 18/05/2016 20:37:38 TQT DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
119519 15/02/2016 08:09:32 AdminNTU DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Python 2 Accepted 62 ms 5104 KB
98019 23/11/2015 12:46:44 Khoidaik DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Python 2 Accepted 46 ms 1492 KB
86548 01/11/2015 12:08:34 qcuong98 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
82650 24/10/2015 09:59:36 Hhcckqnl DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82625 24/10/2015 09:16:49 danyenbinh DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81847 22/10/2015 11:53:25 dothanhlam97 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
77362 10/10/2015 16:09:42 haituan134 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
59910 02/09/2015 16:05:28 MTAZero DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
58815 27/08/2015 22:43:58 kieuquocdat123 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
55669 23/08/2015 21:22:47 diemthuy DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
55667 23/08/2015 21:18:21 duytoannguyenledh DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
Back to Top