Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706889 18/01/2020 17:47:30 HackerMan SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1562 ms 10916 KB
699966 07/01/2020 11:20:04 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1562 ms 10788 KB
649382 02/10/2019 09:49:48 ntlinh0505 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1562 ms 10812 KB
649361 02/10/2019 09:35:08 ntlinh0505 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1562 ms 10812 KB
649360 02/10/2019 09:34:35 ntlinh0505 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1562 ms 10840 KB
649350 02/10/2019 09:26:53 ntlinh0505 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1250 ms 10784 KB
649329 02/10/2019 09:10:52 inomatit82 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 484 ms 12644 KB
649312 02/10/2019 08:21:48 nguyentra SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 390 ms 9988 KB
649134 01/10/2019 20:39:39 minhboybn SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 203 ms 7772 KB
512109 15/11/2018 10:46:45 anhvippro123z SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 531 ms 10268 KB
486677 11/10/2018 20:56:14 soloking SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 765 ms 10892 KB
466124 13/09/2018 18:49:46 BBBBBBBB SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 703 ms 10700 KB
451382 16/08/2018 10:33:54 HHHHHHHH SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 718 ms 10844 KB
423774 09/05/2018 21:04:05 vinhntndu SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 421 ms 9440 KB
348170 30/10/2017 10:39:27 hoan2k1 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 734 ms 10700 KB
323246 26/09/2017 14:06:49 awatjkim SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 734 ms 10708 KB
265864 01/04/2017 23:25:33 hoangvuduyanh SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1953 ms 12012 KB
260045 18/03/2017 09:20:08 doituyentin SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10876 KB
256673 10/03/2017 20:10:42 abcxyz123456 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10544 KB
242486 21/01/2017 21:06:32 Demo2000 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10428 KB
238195 04/01/2017 22:06:28 doanthetai2005 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10864 KB
213305 08/11/2016 20:46:51 doanphuduc94 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 453 ms 10812 KB
119518 15/02/2016 08:09:09 AdminNTU SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1062 ms 9784 KB
91732 12/11/2015 19:49:20 vuducnhi SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1109 ms 9484 KB
91731 12/11/2015 19:48:29 vuducnhi SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1140 ms 9632 KB
91729 12/11/2015 19:47:55 vuducnhi SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1296 ms 11516 KB
91275 11/11/2015 22:17:28 yenthanh132 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 718 ms 9964 KB
59839 02/09/2015 13:52:41 MTAZero SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 718 ms 15696 KB
50877 11/08/2015 14:16:50 thanhdat01234 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 982 ms 26632 KB
50577 08/08/2015 23:41:16 nhphuongltv SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 530 ms 15652 KB
50235 05/08/2015 21:12:39 yurilover172 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 904 ms 18964 KB
50233 05/08/2015 20:56:56 ladpro98 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 967 ms 10284 KB
Back to Top