Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738611 31/03/2020 00:17:35 manhender DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 375 ms 11744 KB
738199 29/03/2020 19:09:47 anhnguyenroux DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 7560 KB
737106 25/03/2020 20:22:24 conghieu239 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 11244 KB
727299 29/02/2020 18:26:31 khuongvutramanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 17984 KB
723333 20/02/2020 17:50:05 ducanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 15500 KB
709977 26/01/2020 12:26:54 Fidisk DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 515 ms 14028 KB
706887 18/01/2020 17:46:34 HackerMan DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 12436 KB
703021 11/01/2020 19:51:58 Dothanhtai2006 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 156 ms 47128 KB
699632 06/01/2020 23:33:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 12192 KB
697543 04/01/2020 00:53:32 kimjisoo DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 11840 KB
696722 02/01/2020 23:12:40 kimjisoo DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 8272 KB
675520 18/11/2019 12:22:54 thien0914033912 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 10376 KB
668336 04/11/2019 15:50:56 _jayll_thelazycoder_ DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 8544 KB
655607 11/10/2019 00:15:24 ffrederick DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 8312 KB
654877 10/10/2019 08:08:10 duong3203 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 14212 KB
651027 04/10/2019 14:34:52 ntlinh0505 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 11788 KB
650315 03/10/2019 14:53:51 minhboybn DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 12196 KB
650190 03/10/2019 10:56:56 tuantaitungo123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 7784 KB
649493 02/10/2019 14:13:55 inomatit82 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 8080 KB
631671 02/09/2019 20:59:23 buihoat2003 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 7680 KB
629979 29/08/2019 19:29:55 queanh0220 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 8256 KB
619863 12/08/2019 09:30:48 sherlockvanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 8052 KB
619207 10/08/2019 08:31:15 vudangkhoi2003 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 390 ms 16660 KB
614497 31/07/2019 21:48:37 vudangkhoi2003 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 15968 KB
613932 30/07/2019 21:08:58 maytinhpc DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 16644 KB
609859 23/07/2019 21:07:58 anhducpn67 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 16684 KB
600603 28/06/2019 10:03:43 lcnguyendang123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 11396 KB
599096 27/06/2019 01:26:07 vinhhuong0802 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 140 ms 13912 KB
597207 22/06/2019 22:04:20 quangduyluu123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 7496 KB
596343 21/06/2019 12:26:15 cyb3 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 7488 KB
590724 07/06/2019 09:24:11 leviettttnh DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 7068 KB
590539 06/06/2019 15:03:41 ct390 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 156 ms 49236 KB
585592 22/05/2019 20:07:49 hungbmt1503 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 6956 KB
580761 06/05/2019 00:31:22 tomnth66 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 375 ms 9964 KB
580752 05/05/2019 23:18:34 tomnth66 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 390 ms 9964 KB
580564 05/05/2019 11:32:57 LordK2107 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 578 ms 16160 KB
572849 13/04/2019 23:09:46 dangkhoa_pascal DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 93 ms 3428 KB
562466 20/03/2019 09:10:15 netvinh DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
561967 18/03/2019 21:57:36 nguyenvantien0903 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3172 KB
559080 12/03/2019 14:49:22 phuongnhi_tran_1206 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 78 ms 2984 KB
529152 02/01/2019 14:19:15 vudet11 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 515 ms 11812 KB
526451 10/12/2018 21:58:53 pvannvu2512 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 19264 KB
526446 10/12/2018 21:55:06 pvannvu2512 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 203 ms 19260 KB
518998 24/11/2018 19:34:46 DeBruyne DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 2636 KB
515883 19/11/2018 21:26:45 chuotvip DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 7496 KB
512111 15/11/2018 10:47:28 anhvippro123z DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 13508 KB
510854 13/11/2018 20:07:14 anhvippro123z DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3260 KB
508648 10/11/2018 04:56:55 iiiiiii125478 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 3436 KB
507547 08/11/2018 16:15:43 trantien151198 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 17840 KB
507403 08/11/2018 13:40:46 thienchidh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 17808 KB
507402 08/11/2018 13:39:57 thienchidh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 17840 KB
506456 06/11/2018 23:36:15 cotyey DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 93 ms 3352 KB
506219 06/11/2018 19:45:21 xikhud DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 2972 KB
506217 06/11/2018 19:43:42 xikhud DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 437 ms 7036 KB
503925 03/11/2018 10:07:08 LongÇhampion DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 10664 KB
503924 03/11/2018 10:03:35 nlebachnlb DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 7264 KB
501316 30/10/2018 22:57:56 chaukhanh2003 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 33032 KB
501173 30/10/2018 20:26:33 55555555 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 2936 KB
501009 30/10/2018 16:34:12 tqhuy2502 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 2964 KB
498363 26/10/2018 10:38:49 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 343 ms 10536 KB
489362 14/10/2018 21:10:09 huy9a1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1062 ms 11624 KB
484640 10/10/2018 17:46:51 nnphucthinh01 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 328 ms 12900 KB
474189 26/09/2018 11:56:31 nhamtan DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 187 ms 6308 KB
474188 26/09/2018 11:55:42 nhamtan DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 10132 KB
474185 26/09/2018 11:53:49 nhamtan DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 187 ms 10092 KB
473837 25/09/2018 21:30:24 thuho DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 203 ms 8532 KB
473808 25/09/2018 21:13:58 SKT_Bengi DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 234 ms 15492 KB
467060 15/09/2018 00:03:16 dungdq2002 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 312 ms 7188 KB
465100 12/09/2018 08:36:59 SKT_Bengi DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 15592 KB
456297 28/08/2018 09:05:08 HHHHHHHH DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 7964 KB
453056 19/08/2018 15:52:06 htthtt11t1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 406 ms 16604 KB
444785 27/07/2018 15:37:21 vikhangcqt171 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 8808 KB
438108 02/07/2018 16:15:42 blebleble DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 250 ms 8216 KB
436871 26/06/2018 15:49:37 thaibabao DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 9220 KB
434882 21/06/2018 16:04:57 rangnokapk DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3208 KB
424377 13/05/2018 00:28:35 huynhtuan17ti DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3392 KB
418651 16/04/2018 04:58:54 vinhntndu DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 13560 KB
415144 09/04/2018 11:02:32 minhys DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 14568 KB
415138 09/04/2018 10:43:24 nguyenducthai1312 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 15168 KB
405607 15/03/2018 22:54:13 vínhdinhstudents DETRU - Đến trường (OLP 2010) Python 3 Accepted 921 ms 25912 KB
405605 15/03/2018 22:52:19 vínhdinhstudents DETRU - Đến trường (OLP 2010) Python 3 Accepted 1281 ms 26000 KB
405219 15/03/2018 08:16:44 huudatwn1q DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 8628 KB
376506 20/12/2017 15:59:19 NautilusX DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 12792 KB
368846 29/11/2017 14:49:42 thuylinh253 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
364632 23/11/2017 09:27:40 cavang DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 15244 KB
359906 14/11/2017 15:46:22 freepascal DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
355634 08/11/2017 18:52:53 nguyentuan DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
355628 08/11/2017 18:34:04 lotac DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 10688 KB
353141 05/11/2017 20:21:19 sorry_dahaodl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 13488 KB
352899 05/11/2017 09:42:05 nguyenxuanhaa3 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 14148 KB
352872 05/11/2017 09:21:46 trivonhan DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
351491 02/11/2017 21:32:33 caovantheanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 359 ms 7828 KB
348168 30/10/2017 10:38:57 hoan2k1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 8044 KB
344650 25/10/2017 14:53:06 vophuanpig DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 8832 KB
344634 25/10/2017 14:50:08 vophuanpig DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 8564 KB
342377 22/10/2017 10:49:42 tqhuy2502 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 12616 KB
340780 20/10/2017 07:16:08 ARSENAL1886 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3024 KB
337545 15/10/2017 22:03:43 manhhungking DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 11716 KB
325794 29/09/2017 22:47:11 tranminh183 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 343 ms 7004 KB
325780 29/09/2017 22:32:58 TD2106 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 9736 KB
325186 29/09/2017 09:59:27 pascal130600 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1406 ms 7004 KB
325096 29/09/2017 00:28:24 haidangdz DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1390 ms 7004 KB
325073 28/09/2017 23:48:26 pascal130600 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1390 ms 7004 KB
324996 28/09/2017 22:33:40 phattrinh9 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 203 ms 6572 KB
324109 27/09/2017 23:46:24 T_Trung DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1421 ms 7296 KB
324072 27/09/2017 23:02:37 sanhlike1809 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1390 ms 9008 KB
323836 27/09/2017 17:21:03 jackichul DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 140 ms 12644 KB
322533 25/09/2017 09:00:57 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
316373 13/09/2017 14:25:39 duongcscx DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 250 ms 8140 KB
316311 13/09/2017 09:54:27 hahpuc DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 8804 KB
303613 11/08/2017 21:47:20 anhducpn67 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 9240 KB
301192 05/08/2017 08:40:29 duyvtvp1919 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 640 ms 44288 KB
290426 24/06/2017 06:24:23 mra2322001 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 343 ms 13184 KB
288349 16/06/2017 11:15:52 boychienga1234 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 359 ms 7212 KB
272193 20/04/2017 11:24:39 duahaucc DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 39908 KB
262021 22/03/2017 19:39:04 nhquanqt DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3652 KB
260034 18/03/2017 09:18:08 doituyentin DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 8084 KB
243506 28/01/2017 17:55:22 dahaodl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 7996 KB
237256 01/01/2017 20:55:45 Demo2000 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 8428 KB
236804 30/12/2016 20:30:15 khangtran DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 203 ms 5844 KB
233794 21/12/2016 08:58:15 bvhop341999 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 390 ms 9932 KB
227608 01/12/2016 08:17:34 ndhp2000 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 3100 KB
222179 22/11/2016 15:44:03 bachnxepu DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 187 ms 8368 KB
220908 20/11/2016 13:20:48 tmanh17 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 718 ms 45064 KB
220907 20/11/2016 13:16:42 tmanh17 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 750 ms 45920 KB
218623 16/11/2016 19:54:17 Hhcckqnl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 109 ms 9428 KB
213055 08/11/2016 10:47:10 doanphuduc94 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 13748 KB
211090 04/11/2016 21:58:10 huynhngocminh2511 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 296 ms 6696 KB
207982 31/10/2016 00:04:48 ntanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 2948 KB
207748 30/10/2016 17:14:24 truongarony DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 328 ms 17508 KB
207659 30/10/2016 14:25:42 caothesan DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 93 ms 2720 KB
205799 27/10/2016 18:28:58 HSam DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 203 ms 5516 KB
196444 14/10/2016 20:36:57 wInD_MtA DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 8380 KB
195841 14/10/2016 08:45:17 Icarus DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 13080 KB
194293 11/10/2016 23:34:03 dahaodl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 218 ms 13092 KB
193076 11/10/2016 13:42:12 Blair_Waldorf DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 406 ms 6804 KB
191751 10/10/2016 20:47:20 Blair_Waldorf DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 6536 KB
190575 09/10/2016 21:56:07 no3g DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 375 ms 3872 KB
181634 24/09/2016 12:13:35 thienthuat001 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 9212 KB
179204 19/09/2016 23:03:46 datdi DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 2152 KB
171581 08/09/2016 11:00:42 Hhcckqnl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 12816 KB
157837 02/08/2016 12:51:23 middlest DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 531 ms 10180 KB
151756 13/07/2016 22:43:52 taicualo113 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 531 ms 10148 KB
151738 13/07/2016 21:41:06 taicualo113 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 515 ms 10152 KB
149398 02/07/2016 15:08:05 datbeohbbh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 328 ms 13296 KB
134558 04/05/2016 14:39:17 phuleethanh DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 296 ms 12900 KB
123125 04/03/2016 22:35:37 TQT DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 8784 KB
119515 15/02/2016 08:08:26 AdminNTU DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 3064 KB
119104 13/02/2016 18:20:05 mrtan_lovelife DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 78 ms 3064 KB
118394 08/02/2016 15:59:55 hanhlv270597 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 531 ms 25724 KB
98477 24/11/2015 15:00:22 bachnxepu DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 640 ms 9948 KB
88092 05/11/2015 13:06:38 thethithoi1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
88068 05/11/2015 09:49:51 thethithoi1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 9252 KB
88061 05/11/2015 09:31:27 thethithoi1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 62 ms 3036 KB
88044 05/11/2015 08:09:06 vanphan0903 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 78 ms 3040 KB
88042 05/11/2015 08:07:41 IT_LVT DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 3164 KB
88041 05/11/2015 08:06:29 ngocanh99 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 27692 KB
88040 05/11/2015 08:04:37 ngocanh99 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
87922 04/11/2015 21:06:39 Blair_Waldorf DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 515 ms 8148 KB
87552 03/11/2015 22:18:19 clover_4 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 671 ms 8084 KB
87542 03/11/2015 22:08:41 Blair_Waldorf DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 421 ms 8124 KB
87516 03/11/2015 21:38:04 Blair_Waldorf DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 421 ms 7572 KB
82262 23/10/2015 16:56:25 dothanhlam97 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 187 ms 9136 KB
80732 20/10/2015 04:15:29 donnghi DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 328 ms 5352 KB
70054 30/09/2015 12:24:33 phuc_doan DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 343 ms 8284 KB
62465 11/09/2015 10:07:07 clover_4 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 328 ms 8176 KB
61773 07/09/2015 23:28:14 dhkhtn DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 312 ms 6836 KB
60598 04/09/2015 21:10:58 farmerboy DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 7184 KB
59772 01/09/2015 23:32:41 MTAZero DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 9652 KB
58860 28/08/2015 09:21:41 kieuquocdat123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 171 ms 8108 KB
50847 11/08/2015 11:02:27 nxphuc DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 421 ms 16160 KB
50828 11/08/2015 09:02:35 romqn1999 DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 3236 KB
50786 10/08/2015 20:43:34 nhphuongltv DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 249 ms 8428 KB
Back to Top