Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
723460 21/02/2020 01:25:40 ducanh MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 687 ms 3176 KB
719706 13/02/2020 19:58:09 khanhkjhave MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3216 KB
717471 09/02/2020 19:03:51 whoisthatguy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 296 ms 4340 KB
715468 06/02/2020 13:01:22 anhkhoa09032004 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 4332 KB
712545 31/01/2020 15:18:49 Quang249 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3548 KB
712468 31/01/2020 11:54:36 tahoangquan2 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3944 KB
706886 18/01/2020 17:46:14 HackerMan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
704567 14/01/2020 09:53:06 ldn694 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
703040 11/01/2020 20:23:00 tanchan769 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 2564 KB
703037 11/01/2020 20:20:56 tanchan769 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 3316 KB
700147 07/01/2020 14:18:54 ntphong MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3860 KB
699892 07/01/2020 09:39:33 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 156 ms 5304 KB
692922 24/12/2019 22:55:59 unglinh MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 296 ms 3416 KB
690472 18/12/2019 17:17:58 haiprot1 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 140 ms 5432 KB
686783 10/12/2019 21:56:42 thống MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 296 ms 3944 KB
680009 25/11/2019 15:32:37 hanhien MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 406 ms 4016 KB
679994 25/11/2019 15:09:10 lethienquan28052006 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 468 ms 3948 KB
679837 24/11/2019 22:35:08 ntoan199 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 593 ms 4144 KB
679797 24/11/2019 21:10:02 canhtoannct MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 328 ms 5120 KB
672387 11/11/2019 23:18:45 omgursocute MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 93 ms 3984 KB
672376 11/11/2019 23:12:06 thewminers1014 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 93 ms 3012 KB
657477 14/10/2019 19:15:09 Fidisk MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 3164 KB
655586 10/10/2019 23:14:19 pmt MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 687 ms 4120 KB
650304 03/10/2019 14:44:19 queanh0220 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 718 ms 5388 KB
646486 26/09/2019 16:12:28 ntnvlog MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3524 KB
636110 11/09/2019 07:38:25 ct390 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 296 ms 3504 KB
635471 09/09/2019 22:35:38 hongphongthp MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 640 ms 3208 KB
635343 09/09/2019 18:08:37 lam112000 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 328 ms 3384 KB
630891 31/08/2019 20:22:08 nhatanh10102005 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 390 ms 4212 KB
625372 22/08/2019 21:30:41 thaolinh MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 328 ms 3476 KB
623483 18/08/2019 11:47:18 baobao07 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 734 ms 3280 KB
618384 08/08/2019 14:02:04 namlawng123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 343 ms 2916 KB
618288 08/08/2019 10:34:57 ffrederick MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 421 ms 3940 KB
618098 07/08/2019 23:21:12 trieutanhung93 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 703 ms 3280 KB
614886 01/08/2019 12:03:13 TAn MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 750 ms 3676 KB
614874 01/08/2019 11:40:21 ffrederick MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 796 ms 3924 KB
613715 30/07/2019 15:37:19 ngoctit MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 2980 KB
605516 11/07/2019 17:07:41 trananhprince MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 562 ms 5656 KB
605269 10/07/2019 20:52:31 thedemonstuan MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3504 KB
604523 09/07/2019 09:50:39 neos MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
598083 24/06/2019 20:56:31 rimuru MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 93 ms 4232 KB
590984 08/06/2019 00:46:19 masteroffood MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 703 ms 3048 KB
583707 16/05/2019 23:59:55 thangitcbg MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 640 ms 3256 KB
583699 16/05/2019 23:30:35 leviettttnh MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 4252 KB
578838 30/04/2019 07:56:09 trung5kvshthlnqk38b MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 296 ms 3524 KB
575372 19/04/2019 16:55:42 thecuongthehieu MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 296 ms 3076 KB
572680 13/04/2019 18:09:10 094175234 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 406 ms 3188 KB
570051 07/04/2019 08:08:35 karasu MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3568 KB
567799 31/03/2019 21:33:41 cyb3 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
559585 13/03/2019 10:16:51 ngocminhta MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3524 KB
558441 11/03/2019 15:55:51 vanan9205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
558437 11/03/2019 15:53:34 vanan9205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3628 KB
555373 06/03/2019 06:00:02 phungduyminh1802 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 187 ms 3480 KB
544270 08/02/2019 23:00:08 phuongnhi_tran_1206 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2928 KB
538901 21/01/2019 16:16:44 nguyenvantien0903 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
538900 21/01/2019 16:15:42 nguyenvantien0903 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 453 ms 2668 KB
517743 22/11/2018 19:32:36 thiend17pm03_dhtdm MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 453 ms 3296 KB
517543 22/11/2018 15:22:53 chinhhi MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 3320 KB
514488 17/11/2018 22:43:51 lehoang MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3564 KB
512112 15/11/2018 10:47:48 anhvippro123z MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 375 ms 5676 KB
505311 05/11/2018 18:34:33 vanan9205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 3532 KB
503409 02/11/2018 18:43:19 hitu02 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 203 ms 2776 KB
503167 02/11/2018 11:34:32 hitu03 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 484 ms 4168 KB
498446 26/10/2018 11:29:34 thamtudeptrai007 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2568 KB
484620 10/10/2018 16:40:07 kaitoukid1609 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 3964 KB
484298 09/10/2018 21:30:25 huynhthanhtan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 2448 KB
484296 09/10/2018 21:29:45 huynhthanhtan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 468 ms 3176 KB
482205 06/10/2018 21:43:59 taminhquanno21 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 250 ms 3896 KB
481993 06/10/2018 17:59:00 hoangthuc701 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 562 ms 3284 KB
478953 02/10/2018 20:28:52 xikhud MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3304 KB
478952 02/10/2018 20:28:19 xikhud MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 453 ms 3284 KB
478501 02/10/2018 10:38:30 hanhien MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 609 ms 2644 KB
465633 12/09/2018 23:14:55 MonsterTTRR_6a3_2006 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 4748 KB
464929 11/09/2018 21:31:04 LongÇhampion MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 515 ms 3312 KB
458169 31/08/2018 15:20:49 chaukhanh2003 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 93 ms 1864 KB
456296 28/08/2018 09:04:55 HHHHHHHH MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 2460 KB
448335 09/08/2018 02:18:34 Asteross MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3768 KB
447525 06/08/2018 11:59:28 vikhangcqt171 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 2460 KB
445194 29/07/2018 20:49:52 ironmank37d MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2496 KB
437782 01/07/2018 00:20:11 iostream MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 562 ms 3320 KB
426921 24/05/2018 20:51:18 fake1 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 421 ms 3744 KB
426614 23/05/2018 00:02:32 dungdq2002 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 468 ms 3320 KB
420721 23/04/2018 21:37:11 cavang MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 500 ms 3220 KB
419870 20/04/2018 22:15:55 dangkhoa_pascal MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 4204 KB
414882 08/04/2018 17:08:09 vinhntndu MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 531 ms 5580 KB
413841 05/04/2018 23:58:31 vphuong214 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 578 ms 3704 KB
395140 08/02/2018 15:33:34 haxorus2004 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 218 ms 3472 KB
395139 08/02/2018 15:33:04 haxorus2004 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3472 KB
392664 30/01/2018 14:26:22 tranminhtan MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 3520 KB
387017 18/01/2018 06:46:03 changlangtu97 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 328 ms 2264 KB
380415 01/01/2018 18:17:31 huy9a1 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3940 KB
379572 31/12/2017 16:30:05 everson MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 250 ms 3900 KB
379567 31/12/2017 16:07:39 huynhtuan17ti MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 593 ms 2856 KB
370570 02/12/2017 20:39:48 chuotvip MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 609 ms 2160 KB
369073 29/11/2017 23:28:33 anhbannho147vn MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 468 ms 3280 KB
369035 29/11/2017 21:58:50 trungtt123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
365047 23/11/2017 22:46:09 Nhokkz MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 3552 KB
364706 23/11/2017 11:07:21 NMPACM MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 281 ms 5012 KB
362900 19/11/2017 22:23:44 tranthanhhai MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 8860 KB
362233 18/11/2017 10:48:10 21cm MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 296 ms 3688 KB
362231 18/11/2017 10:46:27 21cm MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 578 ms 3676 KB
362219 18/11/2017 10:32:51 anh76qn MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 296 ms 2888 KB
361685 17/11/2017 14:04:07 0000000000 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 250 ms 3528 KB
359637 14/11/2017 14:23:25 freepascal MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3540 KB
357522 11/11/2017 10:24:59 Nhokkz MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3564 KB
354105 06/11/2017 21:25:28 Hieu_sqtt MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 375 ms 3016 KB
348167 30/10/2017 10:38:44 hoan2k1 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 3296 KB
343575 24/10/2017 00:47:14 skydriver001 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 3288 KB
341348 20/10/2017 21:31:45 dqhn123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 265 ms 3720 KB
335830 13/10/2017 22:54:12 masterv MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 234 ms 4492 KB
333818 11/10/2017 09:35:34 caovantheanh MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 578 ms 4960 KB
333213 10/10/2017 15:03:55 nhpntz0t MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 593 ms 3668 KB
322387 24/09/2017 21:54:17 nguyenducthai1312 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 312 ms 3316 KB
322381 24/09/2017 21:45:40 Account MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 578 ms 3304 KB
322349 24/09/2017 21:07:44 vhoang MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 671 ms 4344 KB
322273 24/09/2017 17:39:20 tqhuy2502 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 93 ms 2576 KB
314326 08/09/2017 21:54:04 dats2007 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 2240 KB
312854 04/09/2017 17:03:41 tranquockhanh MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 2636 KB
311002 30/08/2017 17:34:58 blebleble MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 4068 KB
310830 30/08/2017 10:53:11 ARSENAL1886 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 46 ms 2216 KB
304822 15/08/2017 11:36:17 Nhokkz MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3540 KB
298781 25/07/2017 21:50:20 dangquangthang0001 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 119816 KB
290681 25/06/2017 02:10:52 huudatwn1q MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
285692 06/06/2017 09:04:57 hatuank97lhp MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 343 ms 3288 KB
276862 09/05/2017 15:55:31 tuan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 359 ms 3272 KB
276842 09/05/2017 15:33:52 tuan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 390 ms 3948 KB
273826 26/04/2017 08:57:23 HuyNguyen1212 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 375 ms 4712 KB
269317 09/04/2017 16:18:34 tuan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 1588 KB
265328 31/03/2017 09:58:38 nkduc MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 500 ms 2632 KB
259988 18/03/2017 08:53:40 doituyentin MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3556 KB
258248 14/03/2017 22:29:13 leesin MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 3556 KB
257084 12/03/2017 07:59:49 ititorit MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 562 ms 15420 KB
257027 11/03/2017 21:51:08 hahpuc MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 218 ms 3552 KB
250541 20/02/2017 22:17:35 try MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 218 ms 3728 KB
244902 06/02/2017 16:22:02 tranleduy1233 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 218 ms 3504 KB
242557 22/01/2017 13:41:54 cufury MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 62 ms 2196 KB
242553 22/01/2017 13:30:18 cufury MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 421 ms 2856 KB
242484 21/01/2017 20:57:51 Demo2000 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 500 ms 2632 KB
238931 07/01/2017 16:12:52 ducquynhfptk12 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 515 ms 2644 KB
224562 25/11/2016 21:04:29 TCUCGiang MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 593 ms 3672 KB
214511 11/11/2016 07:21:29 ngonamduonghl MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 4216 KB
214208 10/11/2016 15:07:14 bjnjucun MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 4008 KB
213471 09/11/2016 00:42:01 HoanKiK58A2 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 484 ms 2608 KB
211218 05/11/2016 00:52:51 opdo MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 62 ms 2908 KB
211211 05/11/2016 00:27:41 hut_luan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 2464 KB
210612 04/11/2016 00:41:15 junlexo MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 4748 KB
210409 03/11/2016 21:39:04 ariesgemini MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 250 ms 3844 KB
207028 29/10/2016 08:26:31 HVDInh33 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 2896 KB
206584 28/10/2016 18:51:47 4everkaka MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 500 ms 4060 KB
201084 21/10/2016 21:54:28 awatjkim MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 3256 KB
201030 21/10/2016 21:15:39 www MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 593 ms 3252 KB
200309 20/10/2016 21:54:45 hieua2tincvp MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 3320 KB
200246 20/10/2016 21:08:31 noatall2404 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 296 ms 3516 KB
200098 20/10/2016 16:16:06 khieunguyen MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 593 ms 3316 KB
199929 20/10/2016 14:28:45 ntanh MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 265 ms 3716 KB
199908 20/10/2016 14:16:18 taycuong MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 375 ms 3292 KB
194352 12/10/2016 07:50:03 Purifier MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 640 ms 2964 KB
194242 11/10/2016 22:18:21 hungdhv97 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 625 ms 2592 KB
193068 11/10/2016 13:07:10 hoangducsmagic MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 4740 KB
192900 11/10/2016 08:23:06 giangstellar365 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 2992 KB
189339 07/10/2016 00:44:28 datbeohbbh MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 375 ms 3332 KB
188488 05/10/2016 20:08:38 phamvankhanh1516 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 937 ms 2368 KB
188483 05/10/2016 20:04:45 phamvankhanh1516 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 828 ms 2564 KB
186239 01/10/2016 23:36:52 minhtienst135 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 3168 KB
174951 13/09/2016 08:53:36 doraemon MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 343 ms 3508 KB
174950 13/09/2016 08:52:41 phamduy MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 390 ms 3508 KB
172313 09/09/2016 13:00:52 phungvitrung MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 390 ms 6656 KB
172298 09/09/2016 11:25:04 Hhcckqnl MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 453 ms 2544 KB
171541 08/09/2016 09:44:11 giacacluong323 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 359 ms 4296 KB
171529 08/09/2016 09:26:07 legolascbl MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 515 ms 4148 KB
171484 07/09/2016 23:49:27 itcdeveloper14 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 125 ms 2372 KB
164737 23/08/2016 14:17:47 damsanchv MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 3360 KB
163540 19/08/2016 11:04:33 lvdo92 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 3340 KB
163388 18/08/2016 19:26:34 dahaodl MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 812 ms 3008 KB
161619 13/08/2016 10:08:03 khangkhangtg MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 125 ms 2588 KB
161618 13/08/2016 10:04:56 khangkhangtg MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 453 ms 2588 KB
154775 25/07/2016 11:43:55 hoangthongvo MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 906 ms 3216 KB
153387 19/07/2016 22:56:58 caothesan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 531 ms 2800 KB
148821 30/06/2016 15:04:10 leducthinh0409 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 140 ms 2556 KB
147823 25/06/2016 07:31:03 qtuan140101 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 343 ms 4268 KB
141390 03/06/2016 23:40:23 trivonhan MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 390 ms 3544 KB
137181 22/05/2016 21:36:53 Comrade MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 343 ms 3944 KB
130253 09/04/2016 21:23:22 nguyenxuanhaa3 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 390 ms 3492 KB
130221 09/04/2016 17:08:56 khangtran MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 375 ms 3492 KB
129983 08/04/2016 10:10:31 phuchoahodo MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 531 ms 4128 KB
123276 06/03/2016 10:09:43 tritanngo99 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 359 ms 4324 KB
121429 24/02/2016 08:12:41 longhuy322000 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 453 ms 3388 KB
121309 23/02/2016 20:27:52 lvdo92 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 625 ms 2992 KB
119514 15/02/2016 08:08:01 AdminNTU MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 703 ms 2604 KB
117882 05/02/2016 20:28:35 dqhungdl MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 2604 KB
117848 05/02/2016 18:59:50 TQT MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 328 ms 2600 KB
114564 25/01/2016 23:17:46 huynhduy_hmd MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 765 ms 2608 KB
110776 06/01/2016 16:03:12 thedblaster MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 718 ms 2608 KB
110369 04/01/2016 23:45:41 phuongle0205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 531 ms 7488 KB
106138 15/12/2015 12:02:23 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1808 KB
106137 15/12/2015 11:21:31 roale MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 4316 KB
106135 15/12/2015 11:11:54 khanguyen74 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3540 KB
105985 14/12/2015 15:36:54 TCUCGiang MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 421 ms 3776 KB
100894 03/12/2015 22:48:22 cyan MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 328 ms 3676 KB
100242 30/11/2015 22:03:13 minhem1231 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 937 ms 2980 KB
99838 29/11/2015 17:23:24 stepde15 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 437 ms 3356 KB
99342 27/11/2015 18:56:46 vipbgo MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 328 ms 3500 KB
99298 27/11/2015 14:22:14 bacthosan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 359 ms 2972 KB
98562 24/11/2015 19:47:21 hoanqq123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 312 ms 2572 KB
98432 24/11/2015 13:07:04 bachnxepu MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 390 ms 2572 KB
98418 24/11/2015 11:02:21 vuquelam29 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 296 ms 4904 KB
96201 21/11/2015 17:35:54 uitachi MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 4112 KB
95390 19/11/2015 20:51:42 minhthuan274 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 328 ms 2576 KB
93822 16/11/2015 19:30:12 anvodacu0112 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 781 ms 2584 KB
93560 16/11/2015 10:58:53 muadaumua MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 796 ms 2964 KB
93538 16/11/2015 10:02:54 nguyenhoatien1996 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 828 ms 3360 KB
92632 14/11/2015 18:02:04 loveTforever MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3504 KB
91812 12/11/2015 21:12:59 nhokcntt MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 859 ms 2592 KB
88752 06/11/2015 20:02:27 small MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 187 ms 4648 KB
87238 03/11/2015 10:59:11 quanghsprovp MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 437 ms 2556 KB
86629 01/11/2015 18:17:59 sesshomalong MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 312 ms 2904 KB
81549 21/10/2015 23:33:28 toan411998 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 843 ms 3776 KB
80808 20/10/2015 10:23:00 Khoidaik MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3392 KB
80805 20/10/2015 10:10:37 thanhcoder MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 328 ms 3532 KB
79569 17/10/2015 04:40:46 QuyenNguyen MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 93 ms 1560 KB
79568 17/10/2015 04:39:54 joha MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 93 ms 1560 KB
79555 17/10/2015 01:13:10 HoVanAnhK58A2 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 312 ms 2940 KB
79552 17/10/2015 01:08:41 HoVanAnhK58A2 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 281 ms 2936 KB
79550 17/10/2015 00:57:19 HoVanAnhK58A2 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 281 ms 2940 KB
79522 16/10/2015 23:30:58 hungngoquoc MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 359 ms 2936 KB
79171 15/10/2015 22:35:43 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 2432 KB
79170 15/10/2015 22:34:51 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 2824 KB
79169 15/10/2015 22:34:40 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 2824 KB
78660 14/10/2015 20:12:08 qcuong98 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 328 ms 2424 KB
78383 13/10/2015 16:54:47 ThienCoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 750 ms 3340 KB
78229 13/10/2015 07:58:08 dhkhtn MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 312 ms 2552 KB
74539 05/10/2015 10:56:50 hanhlv270597 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 2344 KB
72110 03/10/2015 21:11:00 thanhday132 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 2608 KB
70192 30/09/2015 19:12:44 chalker MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 218 ms 5872 KB
68724 27/09/2015 08:15:15 lotac MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 2820 KB
66815 23/09/2015 20:57:22 romqn1999 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3920 KB
65941 21/09/2015 18:24:32 congson MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 593 ms 3388 KB
64533 17/09/2015 20:45:28 huynguyenanh24 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 187 ms 4700 KB
64019 16/09/2015 16:51:35 phuleethanh MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3920 KB
63214 14/09/2015 00:13:49 truongtop14 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 4700 KB
63089 13/09/2015 17:17:40 phamhuuthien MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 531 ms 2224 KB
61893 08/09/2015 21:33:15 duckhai2102 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 578 ms 3384 KB
61796 08/09/2015 09:17:50 huynhnhat MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 250 ms 3108 KB
60743 05/09/2015 11:52:35 MTAZero MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 234 ms 3016 KB
60296 04/09/2015 00:24:12 tanphatvan MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 250 ms 3144 KB
54234 20/08/2015 16:30:26 hienmai1607 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 202 ms 3256 KB
54233 20/08/2015 16:29:44 hienmai1607 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 202 ms 3208 KB
54230 20/08/2015 16:28:24 hienmai1607 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 124 ms 3208 KB
53992 18/08/2015 22:45:39 cuongnguyen MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 530 ms 2964 KB
53932 18/08/2015 19:56:06 chitam117119 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 187 ms 3592 KB
53807 17/08/2015 16:03:51 Nguyenthaihoc MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 29424 KB
53806 17/08/2015 16:03:22 Nguyenthaihoc MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 202 ms 28644 KB
53803 17/08/2015 15:58:53 Nguyenthaihoc MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 156 ms 29424 KB
53738 16/08/2015 20:30:57 miltonbw MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 249 ms 4224 KB
53735 16/08/2015 20:24:58 anonymous98 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 5200 KB
53650 16/08/2015 10:25:08 thelife3210 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 5256 KB
53646 16/08/2015 09:55:08 thelife3210 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 187 ms 3788 KB
53608 15/08/2015 22:58:19 nghethuat102 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3588 KB
53573 15/08/2015 20:48:16 sanghk11 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 4236 KB
53456 15/08/2015 10:55:43 JungHee MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 249 ms 3156 KB
53424 14/08/2015 23:22:46 JCORE MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 468 ms 2580 KB
52999 14/08/2015 15:38:19 AresGod MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 499 ms 2576 KB
51957 13/08/2015 12:25:11 UiM MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 421 ms 3040 KB
51895 13/08/2015 08:24:11 wInD_MtA MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 483 ms 4608 KB
51020 12/08/2015 20:55:12 npltv MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 187 ms 3632 KB
50972 11/08/2015 23:34:23 truongngocgiang99 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 156 ms 4068 KB
50940 11/08/2015 20:34:21 vdn1999bxvp MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 592 ms 3280 KB
50922 11/08/2015 19:11:41 kieuquocdat123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 249 ms 2664 KB
50921 11/08/2015 19:11:11 kieuquocdat123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 608 ms 2644 KB
50893 11/08/2015 16:36:15 farmerboy MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 249 ms 2636 KB
50891 11/08/2015 15:56:28 only_love97 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 592 ms 3800 KB
50838 11/08/2015 10:44:56 middlest MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3260 KB
50835 11/08/2015 10:32:56 nhphuongltv MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 1664 KB
50827 11/08/2015 08:53:22 nxphuc MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 156 ms 3676 KB
50826 11/08/2015 08:42:35 nxphuc MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 436 ms 2636 KB
50825 11/08/2015 08:40:48 nxphuc MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 608 ms 2632 KB
50821 10/08/2015 23:42:40 mrtan_lovelife MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 234 ms 3256 KB
50819 10/08/2015 23:33:43 mrtan_lovelife MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 249 ms 3256 KB
Back to Top