Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
730956 10/03/2020 17:24:31 ngocthinh2209 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 640 ms 18496 KB
730852 10/03/2020 12:50:45 ngocthinh2209 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 843 ms 24764 KB
726921 28/02/2020 14:33:45 Fidisk GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1203 ms 42752 KB
718074 10/02/2020 19:30:20 Fidisk GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2546 ms 49488 KB
706885 18/01/2020 17:46:04 HackerMan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2828 ms 40332 KB
704815 14/01/2020 20:39:33 ffrederick GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2703 ms 40224 KB
699869 07/01/2020 09:13:19 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 625 ms 29412 KB
695192 30/12/2019 22:25:17 totanhiep GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 609 ms 29492 KB
683551 01/12/2019 20:11:28 leviettttnh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 609 ms 28168 KB
682298 29/11/2019 15:03:34 ngocminh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 609 ms 29540 KB
678834 23/11/2019 09:14:31 cyb3 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 640 ms 29672 KB
678714 22/11/2019 22:05:04 dangnguyen GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2359 ms 46228 KB
676706 20/11/2019 21:19:30 dfwapekko GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2515 ms 48580 KB
676528 20/11/2019 12:10:21 dangnguyen GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2484 ms 45712 KB
676517 20/11/2019 11:07:49 NTTAN GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2906 ms 49484 KB
674749 16/11/2019 22:03:05 phanbonhoahoc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2375 ms 45692 KB
667452 02/11/2019 20:40:48 DuongNguyenMinh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 5937 ms 163916 KB
659612 19/10/2019 10:22:37 tuantaitungo123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 5781 ms 163916 KB
648247 30/09/2019 09:03:59 huyhuy GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 515 ms 27976 KB
631840 03/09/2019 10:29:27 iiiiiii125478 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 3031 ms 37492 KB
631839 03/09/2019 10:28:14 iiiiiii125478 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1984 ms 39824 KB
631835 03/09/2019 10:24:52 iiiiiii125478 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2015 ms 39824 KB
618626 08/08/2019 17:28:35 vudangkhoi2003 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 703 ms 105540 KB
601725 01/07/2019 16:28:35 quangduyluu123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 531 ms 19180 KB
601714 01/07/2019 15:51:54 quangduyluu123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 531 ms 18944 KB
600622 28/06/2019 10:33:14 nguyenvantien0903 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2484 ms 45776 KB
587693 28/05/2019 17:06:38 phuongnhi_tran_1206 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4406 ms 102352 KB
573439 15/04/2019 11:14:11 dangkhoa_pascal GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 375 ms 23364 KB
559554 13/03/2019 09:48:23 vikhangcqt171 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2359 ms 129292 KB
535950 13/01/2019 21:39:20 Teddy GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1609 ms 54188 KB
532389 07/01/2019 10:45:39 vodanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 609 ms 167024 KB
525206 08/12/2018 09:05:30 toan2902 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 375 ms 28080 KB
520673 27/11/2018 21:29:52 drink_pepsi GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 27996 KB
516654 21/11/2018 11:26:25 Vector GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4062 ms 85828 KB
516175 20/11/2018 11:59:17 xikhud GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 3265 ms 85204 KB
516174 20/11/2018 11:58:39 xikhud GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2546 ms 47688 KB
512113 15/11/2018 10:48:09 anhvippro123z GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 484 ms 13212 KB
509792 12/11/2018 09:09:02 cotyey GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 7687 ms 45680 KB
507589 08/11/2018 17:02:25 iiiiiii125478 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 20760 KB
507588 08/11/2018 16:59:12 iiiiiii125478 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 20736 KB
503980 03/11/2018 12:27:49 LongÇhampion GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2671 ms 49348 KB
488002 12/10/2018 21:11:54 drink_pepsi GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 328 ms 35584 KB
482897 07/10/2018 21:48:48 lcnguyendang123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 421 ms 31648 KB
473020 24/09/2018 19:31:42 huynhthanhtan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 437 ms 29476 KB
473018 24/09/2018 19:30:50 huynhthanhtan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 437 ms 29476 KB
467898 16/09/2018 11:54:57 huynhthanhtan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1296 ms 48340 KB
467877 16/09/2018 11:36:55 vuong912 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 27140 KB
467867 16/09/2018 11:20:53 luan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 500 ms 28500 KB
458877 02/09/2018 10:55:50 Meliodas GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1609 ms 17884 KB
457884 30/08/2018 22:41:27 huy9a1 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2312 ms 25360 KB
456295 28/08/2018 09:04:42 HHHHHHHH GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3437 ms 126552 KB
440775 13/07/2018 12:17:25 blebleble GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3109 ms 126572 KB
434444 19/06/2018 14:52:34 vikhangcqt171 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3593 ms 129224 KB
423761 09/05/2018 20:31:54 vinhntndu GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 13108 KB
423500 07/05/2018 15:37:55 phuchoahodo GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3656 ms 181672 KB
387762 19/01/2018 23:15:57 khangtran GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 3859 ms 49056 KB
375636 16/12/2017 10:27:29 nam4040 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2046 ms 46196 KB
375604 16/12/2017 02:01:54 yhuynh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 4265 ms 151436 KB
368157 28/11/2017 10:57:18 drink_pepsi GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 28064 KB
362724 19/11/2017 14:48:06 manhhungking GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2343 ms 46388 KB
359933 14/11/2017 15:52:58 freepascal GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 671 ms 201336 KB
356773 10/11/2017 10:10:06 casaumayman1 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 281 ms 15808 KB
356469 09/11/2017 20:59:19 leduykhongngu GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 656 ms 204180 KB
355667 08/11/2017 21:06:51 lotac GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 796 ms 20588 KB
354402 07/11/2017 11:05:51 phuchoahodo GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 4375 ms 181768 KB
348166 30/10/2017 10:38:18 hoan2k1 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1687 ms 50316 KB
347865 29/10/2017 16:43:43 masterv GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1703 ms 50316 KB
346245 26/10/2017 23:37:12 phhoang98a GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2828 ms 53004 KB
343508 23/10/2017 22:26:01 linhlrx GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1281 ms 31584 KB
341490 21/10/2017 04:26:24 nkduc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 4000 ms 45312 KB
325829 29/09/2017 23:23:22 TD2106 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3531 ms 97356 KB
322855 25/09/2017 21:49:02 Deepsea GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 656 ms 25336 KB
319928 20/09/2017 12:24:31 tranminh183 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2421 ms 47380 KB
292800 05/07/2017 00:28:17 tuan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2265 ms 45276 KB
292796 05/07/2017 00:04:25 tuan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2953 ms 45268 KB
292794 05/07/2017 00:00:15 tuan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2843 ms 45316 KB
286774 10/06/2017 21:34:04 tuan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1953 ms 45256 KB
286767 10/06/2017 21:26:51 tuan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2265 ms 61104 KB
266855 04/04/2017 11:25:14 nhn29 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2031 ms 56860 KB
266854 04/04/2017 11:24:02 nhn29 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2046 ms 56852 KB
262215 23/03/2017 07:52:10 Hash GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 484 ms 13120 KB
262211 23/03/2017 07:51:18 Hash GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 500 ms 13120 KB
259882 18/03/2017 08:18:22 doituyentin GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 468 ms 13220 KB
254381 04/03/2017 00:03:33 hereiam GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 843 ms 334560 KB
253787 02/03/2017 10:12:27 hackerdsds123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 484 ms 13116 KB
251023 22/02/2017 14:09:05 ltbminh_ctl GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 484 ms 13188 KB
242483 21/01/2017 20:56:12 Demo2000 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 500 ms 13160 KB
241817 17/01/2017 14:28:53 gowthern GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 484 ms 13160 KB
241814 17/01/2017 14:25:03 gowthern GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 468 ms 13160 KB
241811 17/01/2017 14:20:11 gowthern GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 578 ms 13132 KB
241802 17/01/2017 13:34:16 gowthern GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1281 ms 13636 KB
241429 15/01/2017 11:30:25 izac2001 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 8109 ms 48556 KB
241428 15/01/2017 11:28:54 izac2001 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 8000 ms 50112 KB
236505 29/12/2016 15:39:19 namnguyen123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1843 ms 45984 KB
234111 22/12/2016 22:22:13 ngonamduonghl GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 7500 ms 37328 KB
233508 19/12/2016 22:26:37 ndhp2000 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2046 ms 31836 KB
232595 15/12/2016 18:38:16 ttdpro98 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2984 ms 17084 KB
225257 26/11/2016 19:59:44 ntanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 17116 KB
223217 24/11/2016 01:03:03 HoVanAnhK58A2 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1921 ms 47236 KB
219764 18/11/2016 13:17:06 tmanh17 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1937 ms 59400 KB
219472 18/11/2016 00:46:20 tmanh17 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2531 ms 91208 KB
218493 16/11/2016 16:46:15 wInD_MtA GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1984 ms 50316 KB
217097 14/11/2016 13:14:17 nguyenson99 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1921 ms 50320 KB
214029 10/11/2016 00:24:50 bao GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1750 ms 32944 KB
213090 08/11/2016 13:16:35 huynhngocminh2511 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 6453 ms 67828 KB
203879 24/10/2016 20:43:27 quangchaufpt GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2281 ms 45724 KB
195284 13/10/2016 15:18:41 hentaino102 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1421 ms 24344 KB
195170 13/10/2016 11:11:52 dahaodl GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 343 ms 17048 KB
192796 10/10/2016 23:18:05 drink_pepsi GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 421 ms 28112 KB
178464 18/09/2016 14:06:54 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4234 ms 20044 KB
178463 18/09/2016 14:02:45 middlest GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4078 ms 20048 KB
150712 08/07/2016 15:55:25 lehoangvu15 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1531 ms 17848 KB
149690 04/07/2016 03:44:04 zero1778 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1609 ms 15076 KB
147940 25/06/2016 21:41:43 tieuchanlong GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1296 ms 16236 KB
147936 25/06/2016 21:34:15 tieuchanlong GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 4734 ms 16236 KB
142348 08/06/2016 09:49:58 romqn1999 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 4515 ms 16976 KB
137446 23/05/2016 21:35:23 nguyenquoc2211 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1718 ms 15076 KB
137445 23/05/2016 21:34:08 nguyenquoc2211 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1671 ms 15076 KB
135076 08/05/2016 23:52:23 nghethuat102 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1015 ms 16060 KB
135075 08/05/2016 23:48:07 nghethuat102 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 3906 ms 16060 KB
134047 29/04/2016 20:51:16 phuleethanh GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4515 ms 15600 KB
134024 29/04/2016 15:50:18 mrtan_lovelife GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2890 ms 25036 KB
134022 29/04/2016 15:48:28 mrtan_lovelife GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 3000 ms 25036 KB
125503 17/03/2016 15:13:15 nguyentamdat GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3484 ms 16068 KB
119115 13/02/2016 19:36:01 AdminNTU GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3468 ms 16068 KB
118588 10/02/2016 01:13:28 hanhlv270597 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3500 ms 16068 KB
118587 10/02/2016 00:47:13 hanhlv270597 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3656 ms 16072 KB
111961 13/01/2016 20:06:32 sesshomalong GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 5562 ms 44940 KB
107297 21/12/2015 20:26:39 duyducss GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 5390 ms 46100 KB
107296 21/12/2015 20:25:57 duyducss GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 5343 ms 46064 KB
106696 18/12/2015 10:04:42 psucoder GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 9953 ms 58536 KB
97533 22/11/2015 15:54:09 dothanhlam97 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2421 ms 19204 KB
93938 16/11/2015 21:15:11 gamo GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2187 ms 17048 KB
93659 16/11/2015 15:09:24 hmh100298 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 2078 ms 38084 KB
92615 14/11/2015 16:56:56 qcuong98 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 5515 ms 32068 KB
87196 03/11/2015 09:32:34 linhduonghy GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 7843 ms 62788 KB
78159 12/10/2015 21:49:22 mrtan_lovelife GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 3234 ms 24992 KB
63211 14/09/2015 00:00:01 dhkhtn GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 3875 ms 51864 KB
62709 12/09/2015 08:16:26 KuroKy GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3328 ms 15100 KB
60276 03/09/2015 22:59:01 farmerboy GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 4203 ms 47652 KB
59759 01/09/2015 22:35:38 MTAZero GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3812 ms 31612 KB
54228 20/08/2015 16:17:47 thanga2pbc GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 3166 ms 17728 KB
53747 16/08/2015 20:58:07 nxphuc GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 4087 ms 39900 KB
51033 12/08/2015 22:47:26 nhphuongltv GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2917 ms 29324 KB
50917 11/08/2015 19:04:47 kieuquocdat123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 4258 ms 51824 KB
Back to Top