Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738305 29/03/2020 23:00:44 khanhld GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
738301 29/03/2020 22:54:45 khanhld GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
737610 27/03/2020 16:31:52 ntoan199 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
731167 11/03/2020 11:09:53 baobao07 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
725801 25/02/2020 22:40:19 shin3030aa GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
725646 25/02/2020 19:30:36 ducanh GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
723079 20/02/2020 10:32:58 thongoc1984 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 9636 KB
719336 12/02/2020 23:24:11 cbl_conghuynh GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5832 KB
719311 12/02/2020 21:52:20 cbl_hoanglinh GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5832 KB
715712 06/02/2020 18:43:37 Sang7a4gpc GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 5544 KB
709075 23/01/2020 12:50:31 camchepcodebo GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
709071 23/01/2020 12:40:18 camchepcodebo GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 10604 KB
706884 18/01/2020 17:45:54 HackerMan GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 500 ms 6504 KB
703147 11/01/2020 22:45:53 voluyen2021 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 500 ms 6480 KB
699748 07/01/2020 00:37:27 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 609 ms 1836 KB
696757 03/01/2020 00:03:44 Dan_De_Nui GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 625 ms 1880 KB
696747 02/01/2020 23:48:29 Dan_De_Nui GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 921 ms 9700 KB
695972 01/01/2020 21:11:56 quythanh GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
693928 27/12/2019 13:30:26 Jankos GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 343 ms 3264 KB
691146 20/12/2019 18:11:48 cyb3 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 6612 KB
689541 17/12/2019 08:31:23 hieunguyenthi GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
688130 13/12/2019 23:36:36 ffrederick GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 78 ms 4560 KB
669207 05/11/2019 23:39:26 canhtoannct GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 6688 KB
651354 04/10/2019 21:30:09 tuantaitungo123 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 10424 KB
651067 04/10/2019 15:03:49 przxct GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 125 ms 9984 KB
650600 03/10/2019 19:56:27 inomatit82 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 15584 KB
649557 02/10/2019 15:20:22 minhboybn GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 9748 KB
639654 15/09/2019 22:28:32 present GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 4240 KB
639649 15/09/2019 22:18:44 present GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 4312 KB
620609 13/08/2019 23:04:01 leviettttnh GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
613716 30/07/2019 15:38:05 ngoctit GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 9656 KB
608874 22/07/2019 09:35:36 hoatmt GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
598813 26/06/2019 14:48:46 masteroffood GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 9656 KB
598212 25/06/2019 06:12:42 dchy2000 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 10344 KB
589625 03/06/2019 20:35:09 nguyenvantien0903 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
584271 19/05/2019 15:39:20 tdmanh2309 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
581541 09/05/2019 19:49:13 hungbmt1503 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
575263 19/04/2019 09:24:50 dangkhoa_pascal GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 8800 KB
569324 04/04/2019 21:39:46 vinhhuong0802 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
562649 20/03/2019 17:04:42 phuongnhi_tran_1206 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 0 ms 2484 KB
561515 17/03/2019 19:31:20 Summer8103 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 218 ms 1872 KB
512115 15/11/2018 10:48:33 anhvippro123z GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5808 KB
507551 08/11/2018 16:21:18 xikhud GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2948 KB
500610 30/10/2018 08:12:08 nghethuat102 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 6748 KB
499418 27/10/2018 19:36:49 huydtylvp GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
489133 14/10/2018 13:02:01 LongÇhampion GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
481803 06/10/2018 13:48:37 haicao2805 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 5692 KB
474822 27/09/2018 10:32:38 ARSENAL1886 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5516 KB
456294 28/08/2018 09:04:27 HHHHHHHH GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
438129 02/07/2018 17:58:55 blebleble GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
437807 01/07/2018 09:08:11 huy9a1 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
436817 26/06/2018 11:25:02 thaibabao GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
436469 25/06/2018 16:21:00 rangnokapk GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
426764 23/05/2018 22:38:14 fake1 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
426461 22/05/2018 14:26:51 dungdq2002 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
424172 11/05/2018 22:51:41 huynhtuan17ti GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
418302 14/04/2018 21:21:11 vinhntndu GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 5844 KB
373737 10/12/2017 18:31:57 itsjustwinds GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 6312 KB
373674 10/12/2017 11:10:20 thienbaotb GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 6416 KB
373144 08/12/2017 15:24:35 0000000000 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 15 ms 6644 KB
372217 05/12/2017 21:13:15 k4mjk4mjz3 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 3192 KB
372195 05/12/2017 20:46:30 trungtt123 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 3764 KB
359977 14/11/2017 16:20:22 freepascal GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 6668 KB
358440 12/11/2017 20:08:54 NAKICTI GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5468 KB
348164 30/10/2017 10:37:19 hoan2k1 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 5816 KB
346664 27/10/2017 16:10:46 nghiattk27 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5824 KB
346660 27/10/2017 16:10:04 nghiattk27 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 5812 KB
335387 13/10/2017 09:27:34 caovantheanh GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 359 ms 9692 KB
313985 07/09/2017 20:49:16 tqhuy2502 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 9852 KB
310977 30/08/2017 15:44:22 qtuan140101 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 8244 KB
303242 11/08/2017 11:21:06 Nhokkz GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 6668 KB
295144 13/07/2017 21:38:01 SpringFlowers GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 6656 KB
275376 03/05/2017 22:21:47 thaothao GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9716 KB
271977 19/04/2017 11:59:25 duahaucc GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 15 ms 10568 KB
263345 26/03/2017 08:50:46 tienthanh214 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 6564 KB
260042 18/03/2017 09:19:37 doituyentin GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 8604 KB
258806 16/03/2017 13:06:56 hocattuongltv GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 8464 KB
258693 16/03/2017 07:25:41 duyvtvp1919 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 7120 KB
258011 14/03/2017 10:07:19 nkduc GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 6016 KB
256379 10/03/2017 07:05:49 Soledad GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 7044 KB
255021 05/03/2017 18:18:03 hatuank97lhp GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9732 KB
242516 21/01/2017 23:25:24 dahaodl GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9504 KB
242482 21/01/2017 20:55:27 Demo2000 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9716 KB
241777 17/01/2017 09:43:21 4everkaka GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9716 KB
228931 04/12/2016 21:35:43 VDQ GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 7352 KB
208464 31/10/2016 22:55:27 hieua2tincvp GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5664 KB
208443 31/10/2016 22:30:14 awatjkim GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9716 KB
207483 29/10/2016 21:51:00 caothesan GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 3612 KB
185019 29/09/2016 23:50:13 datdi GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
185016 29/09/2016 23:46:14 datdi GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
178963 19/09/2016 15:17:14 vothanhtai GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
168200 02/09/2016 10:47:37 bvhop341999 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 62 ms 1488 KB
166242 26/08/2016 21:38:02 dqhn123 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
161055 11/08/2016 23:48:18 hanhlv270597 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158274 04/08/2016 20:18:28 long93hv GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
143053 11/06/2016 19:21:37 middlest GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 1224 KB
141821 05/06/2016 20:27:43 CUTI GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
139225 29/05/2016 14:36:03 romqn1999 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1560 KB
137153 22/05/2016 17:41:33 khangtran GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
137139 22/05/2016 15:30:41 nguyenxuanhaa3 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 4760 KB
135747 13/05/2016 15:00:37 VoHT GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
133251 23/04/2016 22:04:54 traidattron GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133113 22/04/2016 21:24:27 dqhungdl GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
123076 04/03/2016 16:10:27 namnguyen123 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
122216 28/02/2016 10:34:16 doanphuduc94 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 1564 KB
119513 15/02/2016 08:07:39 AdminNTU GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
119203 13/02/2016 20:33:00 TQT GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
116613 03/02/2016 12:36:28 loveTforever GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
104924 09/12/2015 21:20:51 tieuchanlong GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104890 09/12/2015 20:10:58 nguyenquoc2211 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 46 ms 1564 KB
100084 30/11/2015 10:35:43 phuongle0205 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
93811 16/11/2015 19:19:33 bachnxepu GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
93556 16/11/2015 10:47:46 Hhcckqnl GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
90845 10/11/2015 23:45:58 huynguyenanh24 GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
81904 22/10/2015 15:16:44 Icarus GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
76856 09/10/2015 13:01:39 abcdef6199 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 4484 KB
74668 05/10/2015 15:37:48 MTAZero GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5556 KB
60512 04/09/2015 14:54:14 phuleethanh GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
60511 04/09/2015 14:53:41 phuleethanh GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 46 ms 2192 KB
59033 28/08/2015 21:36:21 only_love97 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5828 KB
52003 13/08/2015 16:52:17 nhphuongltv GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 9620 KB
50952 11/08/2015 21:31:00 thanhdat01234 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 17444 KB
50942 11/08/2015 20:49:21 kieuquocdat123 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 0 ms 1748 KB
Back to Top