Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740535 04/04/2020 22:34:21 Love HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 7968 ms 153496 KB
738344 30/03/2020 09:34:25 nguyenhieuckt HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 7968 ms 153504 KB
736360 23/03/2020 13:06:32 khanhld HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 7906 ms 153512 KB
733919 17/03/2020 23:32:01 anhnguyenroux HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3593 ms 2400 KB
731790 12/03/2020 23:00:35 jonasngyn HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3593 ms 2492 KB
731216 11/03/2020 14:11:56 lequocbinh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1750 ms 1828 KB
712982 01/02/2020 11:08:18 Fidisk HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1890 ms 1904 KB
706883 18/01/2020 17:45:45 HackerMan HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 7453 ms 153716 KB
701809 09/01/2020 21:57:08 bin1st090104 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 7515 ms 153692 KB
701758 09/01/2020 20:23:30 loilon504 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4421 ms 397124 KB
699743 07/01/2020 00:34:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1437 ms 2472 KB
680036 25/11/2019 16:26:29 htthinh1999 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1437 ms 2568 KB
679257 23/11/2019 20:40:36 pmt HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1500 ms 1876 KB
654376 09/10/2019 14:31:30 tuantaitungo123 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5984 ms 130124 KB
653285 08/10/2019 08:53:11 minhboybn HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3390 ms 464888 KB
653283 08/10/2019 08:52:04 minhboybn HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3484 ms 464888 KB
653090 07/10/2019 21:05:01 ntlinh0505 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9687 ms 153704 KB
653086 07/10/2019 21:02:17 ntlinh0505 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9796 ms 153704 KB
642571 19/09/2019 18:06:34 rimuru HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6187 ms 155684 KB
635456 09/09/2019 21:53:39 Cat_coder HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1421 ms 508500 KB
633040 06/09/2019 15:00:31 phungduyminh1802 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 656 ms 163568 KB
632866 05/09/2019 21:33:07 queanh0220 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1015 ms 151236 KB
619822 11/08/2019 23:59:42 maytinhpc HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6625 ms 155896 KB
604868 09/07/2019 21:24:59 cyb3 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6468 ms 155852 KB
604775 09/07/2019 16:28:47 VNwcKimbal HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5546 ms 20440 KB
603149 04/07/2019 20:20:30 asdf HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5484 ms 20460 KB
602539 03/07/2019 14:55:48 tddong23 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1218 ms 43336 KB
602437 03/07/2019 10:50:22 ltphongts HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3125 ms 39744 KB
602430 03/07/2019 10:44:33 asdf HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5312 ms 20504 KB
602398 03/07/2019 10:00:13 sophiapham186 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2062 ms 44164 KB
602365 03/07/2019 08:48:13 sophiapham186 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6812 ms 50780 KB
602360 03/07/2019 08:35:00 ltphongts HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 8531 ms 43328 KB
601471 30/06/2019 21:36:22 ltphongts HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 8578 ms 43348 KB
600417 27/06/2019 20:43:08 inomatit82 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2375 ms 452116 KB
598787 26/06/2019 14:11:28 ct390 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 687 ms 237456 KB
598592 25/06/2019 23:01:00 truongtop14 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2234 ms 451700 KB
598577 25/06/2019 22:46:17 truongtop14 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2328 ms 451696 KB
598541 25/06/2019 21:56:56 Nguyenthaihoc HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3562 ms 32212 KB
598463 25/06/2019 19:26:39 ct390 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 7187 ms 2916 KB
596613 21/06/2019 20:51:10 vinhhuong0802 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1328 ms 461796 KB
596606 21/06/2019 20:36:48 vinhhuong0802 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5593 ms 159296 KB
596565 21/06/2019 18:46:36 vinhhuong0802 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5640 ms 159384 KB
590621 06/06/2019 19:18:45 leviettttnh HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 562 ms 276192 KB
589692 04/06/2019 00:23:09 vanan9205 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 781 ms 460136 KB
589691 04/06/2019 00:21:49 vanan9205 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 843 ms 365468 KB
589059 01/06/2019 20:41:50 gbking2003 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 796 ms 490248 KB
587503 28/05/2019 09:45:36 phuongnhi_tran_1206 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5734 ms 118084 KB
585145 21/05/2019 21:39:21 nhamtan HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 5625 ms 118152 KB
566655 28/03/2019 20:29:55 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 5984 ms 201528 KB
564781 25/03/2019 21:12:21 chuducanhchy HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 734 ms 461464 KB
564780 25/03/2019 21:08:00 chuducanhchy HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 765 ms 461464 KB
564214 24/03/2019 09:24:35 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
564189 24/03/2019 08:18:24 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4171 ms 155348 KB
564187 24/03/2019 02:23:14 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 703 ms 462132 KB
564186 24/03/2019 02:16:15 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 718 ms 466616 KB
564183 24/03/2019 02:12:02 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 718 ms 466624 KB
564182 24/03/2019 02:08:10 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 734 ms 466624 KB
564181 24/03/2019 02:03:31 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 734 ms 466624 KB
564180 24/03/2019 02:00:25 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 812 ms 466624 KB
564179 24/03/2019 01:55:27 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 843 ms 466624 KB
564178 24/03/2019 01:51:01 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 750 ms 461372 KB
564177 24/03/2019 01:44:00 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 859 ms 466624 KB
564142 23/03/2019 23:09:06 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 953 ms 342500 KB
564115 23/03/2019 21:51:50 dark217 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 828 ms 423000 KB
563744 22/03/2019 21:51:11 theconquerorzzz HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4343 ms 155648 KB
561246 17/03/2019 08:22:20 nguyenvantien0903 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4500 ms 155836 KB
561245 17/03/2019 08:19:17 nguyenvantien0903 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4468 ms 155836 KB
519898 26/11/2018 12:46:45 DeBruyne HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1312 ms 101276 KB
512116 15/11/2018 10:48:54 anhvippro123z HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 812 ms 461892 KB
508647 10/11/2018 04:45:02 iiiiiii125478 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 687 ms 508492 KB
505762 06/11/2018 08:40:06 cotyey HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1625 ms 91648 KB
503042 02/11/2018 08:05:37 DeBruyne HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 406 ms 129956 KB
503038 02/11/2018 08:00:10 DeBruyne HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4265 ms 104380 KB
503032 02/11/2018 07:53:00 DeBruyne HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 421 ms 114420 KB
503027 02/11/2018 07:48:25 DeBruyne HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 107368 KB
502918 01/11/2018 22:56:32 DeBruyne HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4484 ms 102504 KB
501045 30/10/2018 17:29:41 xikhud HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 609 ms 461848 KB
496988 24/10/2018 19:18:54 Midodra HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 718 ms 425696 KB
496870 24/10/2018 15:45:27 philliphades HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4281 ms 155512 KB
491596 17/10/2018 14:01:35 xacthuao1998 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1187 ms 508356 KB
475942 28/09/2018 17:38:18 LongÇhampion HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 828 ms 427676 KB
470043 20/09/2018 03:47:52 chinhhi HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 937 ms 374524 KB
469363 18/09/2018 20:22:54 chinhhi HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9312 ms 265452 KB
469350 18/09/2018 20:15:07 chinhhi HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9578 ms 239600 KB
465821 13/09/2018 11:54:02 vuong912 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1796 ms 95472 KB
465812 13/09/2018 11:38:54 vuong912 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2015 ms 119684 KB
465735 13/09/2018 09:39:46 vuong912 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4328 ms 144544 KB
465727 13/09/2018 09:33:42 vuong912 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4093 ms 145996 KB
456293 28/08/2018 09:04:18 HHHHHHHH HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 578 ms 435868 KB
443050 21/07/2018 22:07:48 huy9a1 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 515 ms 429208 KB
441423 16/07/2018 14:22:43 dangkhoa_pascal HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 546 ms 264404 KB
424792 14/05/2018 15:00:00 minhlam2102002 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1593 ms 450044 KB
424786 14/05/2018 13:43:58 tuyethoa HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 703 ms 377796 KB
424149 11/05/2018 21:26:50 bignumd HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 640 ms 410632 KB
422891 03/05/2018 00:32:23 LTV17TiTunni HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 765 ms 461772 KB
421950 28/04/2018 22:07:18 vinhntndu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 843 ms 438796 KB
380242 02/01/2018 09:31:41 nguyenminhhien HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6765 ms 155516 KB
380185 01/01/2018 22:41:54 khangtran HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 46 ms 2092 KB
376579 20/12/2017 22:23:10 phamtrong2001 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
376553 20/12/2017 20:58:21 0972210195 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
370052 01/12/2017 17:22:48 tuandatqn95 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 703 ms 342352 KB
364368 22/11/2017 21:23:52 Socola_Đại_Ca HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 7437 ms 153248 KB
364273 22/11/2017 18:41:20 SONBE1997 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2843 ms 142096 KB
364261 22/11/2017 17:46:38 tmanh17 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 7468 ms 393916 KB
364061 22/11/2017 10:10:10 sieucegeto4 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 515 ms 199096 KB
364051 22/11/2017 09:34:56 thanh123456 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 875 ms 160208 KB
364048 22/11/2017 09:33:12 anhminh HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 578 ms 164804 KB
364047 22/11/2017 09:32:45 anhminh HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 609 ms 164020 KB
364040 22/11/2017 09:30:23 anhminh HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 609 ms 163868 KB
364004 22/11/2017 08:55:31 lehoangngoc15 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 812 ms 223100 KB
363999 22/11/2017 08:40:17 gestapo871 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1484 ms 503848 KB
363990 22/11/2017 08:30:30 tranminhkhoa HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4828 ms 120708 KB
363986 22/11/2017 08:17:37 quan270501 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 609 ms 248452 KB
363985 22/11/2017 08:13:35 sieucegeto4 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 578 ms 294524 KB
363982 22/11/2017 08:11:58 sieucegeto4 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 2031 ms 309412 KB
363981 22/11/2017 08:11:34 quocbao HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5937 ms 118220 KB
363980 22/11/2017 08:10:43 quan270501 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 781 ms 246164 KB
362765 19/11/2017 15:49:39 tranminh183 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 5671 ms 155496 KB
362521 18/11/2017 22:05:17 monarch HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 953 ms 9784 KB
359981 14/11/2017 16:21:45 freepascal HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 890 ms 406720 KB
359346 13/11/2017 22:18:24 huyento2k1 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 5625 ms 155416 KB
356495 09/11/2017 21:27:20 masterv HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 5546 ms 155468 KB
350496 01/11/2017 21:36:28 caovantheanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2250 ms 23972 KB
348162 30/10/2017 10:36:51 hoan2k1 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 531 ms 118888 KB
340995 20/10/2017 11:12:40 chn_k58_binh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 531 ms 105104 KB
335226 12/10/2017 22:38:43 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 546 ms 118904 KB
335222 12/10/2017 22:35:52 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 828 ms 235260 KB
335215 12/10/2017 22:28:09 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 828 ms 235260 KB
335214 12/10/2017 22:26:26 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 937 ms 339524 KB
334403 11/10/2017 23:42:16 lamvission45 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 890 ms 407220 KB
334377 11/10/2017 23:09:24 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 984 ms 466664 KB
333196 10/10/2017 14:33:06 geschmack_cr7 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1250 ms 462816 KB
308222 23/08/2017 13:24:47 nhminh040601 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 921 ms 406840 KB
307590 21/08/2017 15:13:24 hocattuongltv HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1281 ms 339512 KB
267935 06/04/2017 12:15:22 baotuanvn HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1093 ms 462652 KB
267631 05/04/2017 18:12:23 baotuanvn HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1031 ms 462640 KB
263849 27/03/2017 12:10:06 hut_nguyenquynhattu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1109 ms 462140 KB
263848 27/03/2017 12:07:16 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9843 ms 231292 KB
263847 27/03/2017 12:04:11 casaumayman HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9875 ms 231328 KB
263604 26/03/2017 19:49:42 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3015 ms 90016 KB
261567 21/03/2017 17:42:06 tuan HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 812 ms 462140 KB
261565 21/03/2017 17:12:22 tuan HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 796 ms 462140 KB
261556 21/03/2017 16:13:05 tuan HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1234 ms 420108 KB
260039 18/03/2017 09:18:34 doituyentin HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2750 ms 420812 KB
253528 01/03/2017 11:57:17 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2734 ms 421136 KB
253477 01/03/2017 09:28:24 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3265 ms 90092 KB
253475 01/03/2017 09:26:13 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 625 ms 119748 KB
253474 01/03/2017 09:22:05 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 640 ms 158060 KB
253466 01/03/2017 08:41:18 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3343 ms 91080 KB
253414 28/02/2017 22:51:07 hereiam HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3328 ms 91064 KB
242481 21/01/2017 20:54:32 Demo2000 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6125 ms 153744 KB
241783 17/01/2017 10:01:14 4everkaka HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6234 ms 153744 KB
231303 11/12/2016 11:07:12 doanphuduc94 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6921 ms 118572 KB
227972 02/12/2016 09:38:16 ndhp2000 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1671 ms 56788 KB
223666 24/11/2016 20:28:59 tmanh17 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 500 ms 409320 KB
223655 24/11/2016 20:24:41 tmanh17 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6453 ms 393952 KB
222961 23/11/2016 19:20:29 toida12chu HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 828 ms 407760 KB
216818 13/11/2016 19:44:13 cufury HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1046 ms 462248 KB
216816 13/11/2016 19:38:16 cufury HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1062 ms 461884 KB
213829 09/11/2016 20:37:29 bao HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 5578 ms 121548 KB
202002 23/10/2016 14:00:40 hentaino102 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 781 ms 449660 KB
199769 20/10/2016 02:52:43 khoinguyentdmu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 859 ms 462240 KB
199768 20/10/2016 02:51:46 khoinguyentdmu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 462240 KB
199766 20/10/2016 02:41:06 khoinguyentdmu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 843 ms 462240 KB
199657 19/10/2016 22:12:23 tuan HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1109 ms 420216 KB
196087 14/10/2016 14:38:41 dovantoi96 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 406 ms 109064 KB
196075 14/10/2016 14:35:11 dovantoi96 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 453 ms 170044 KB
196057 14/10/2016 14:24:48 dovantoi96 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 437 ms 170044 KB
195976 14/10/2016 12:32:19 dovantoi96 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 625 ms 234788 KB
194752 12/10/2016 16:40:50 dahaodl HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 609 ms 384460 KB
194647 12/10/2016 15:33:14 giatuevu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 750 ms 302116 KB
193058 11/10/2016 12:30:02 huynhngocminh2511 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4406 ms 113124 KB
173975 11/09/2016 23:57:11 thaiuit HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2125 ms 465320 KB
173973 11/09/2016 23:54:07 thaiuit HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2000 ms 465320 KB
173972 11/09/2016 23:51:56 thaiuit HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2343 ms 465320 KB
133807 27/04/2016 21:16:36 TQT HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6140 ms 332684 KB
132262 17/04/2016 13:31:04 taicualo113 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 3375 ms 337588 KB
130198 09/04/2016 14:37:47 fallingstar HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 7484 ms 75548 KB
130189 09/04/2016 14:21:08 fallingstar HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 8546 ms 75544 KB
130155 09/04/2016 10:09:54 zero1778 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9890 ms 132000 KB
128584 02/04/2016 10:01:20 nguyenquoc2211 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 875 ms 457004 KB
127513 28/03/2016 11:32:12 NguyenCuongCoder HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 890 ms 462736 KB
127508 28/03/2016 10:47:37 NguyenCuongCoder HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 843 ms 453156 KB
127488 28/03/2016 09:50:50 nguyenquoc2211 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 456208 KB
127484 28/03/2016 09:43:12 nguyenquoc2211 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 456356 KB
127474 28/03/2016 08:56:03 zero1778 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 984 ms 399628 KB
127470 28/03/2016 08:37:25 zero1778 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9000 ms 131688 KB
127467 28/03/2016 08:32:46 zero1778 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 8984 ms 131776 KB
119511 15/02/2016 08:06:56 AdminNTU HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 953 ms 390456 KB
109415 30/12/2015 10:44:53 phuleethanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 953 ms 390460 KB
109414 30/12/2015 10:35:22 phuleethanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3296 ms 466844 KB
109283 29/12/2015 20:45:55 user HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 8828 ms 131780 KB
109282 29/12/2015 20:45:47 user HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9625 ms 132048 KB
109281 29/12/2015 20:45:42 user HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9796 ms 132048 KB
109279 29/12/2015 20:45:19 user HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9734 ms 132048 KB
109278 29/12/2015 20:45:06 user HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9250 ms 131780 KB
109251 29/12/2015 19:56:07 user HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 8781 ms 131780 KB
107860 25/12/2015 10:49:24 middlest HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 8046 ms 153564 KB
100546 02/12/2015 16:58:42 nptn90 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9078 ms 136372 KB
97250 22/11/2015 00:54:50 dothanhlam97 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9140 ms 136356 KB
97220 21/11/2015 23:59:27 minhem1231 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
96056 21/11/2015 14:34:41 admin HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 8890 ms 131888 KB
93614 16/11/2015 13:43:13 zerothientai HEXG - Hexgame (OLP 2011) Java 8 Accepted 4843 ms 321852 KB
89745 08/11/2015 22:39:19 VoHT HEXG - Hexgame (OLP 2011) Java 8 Accepted 8828 ms 458776 KB
89741 08/11/2015 22:33:02 VoHT HEXG - Hexgame (OLP 2011) Java 8 Accepted 8625 ms 492400 KB
89229 07/11/2015 17:27:15 zerothientai HEXG - Hexgame (OLP 2011) Java 8 Accepted 7375 ms 364420 KB
80987 20/10/2015 19:13:02 thethithoi1 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 906 ms 169492 KB
79426 16/10/2015 20:49:13 ngocanh99 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 640 ms 163288 KB
79403 16/10/2015 19:10:22 ngocanh99 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1796 ms 429060 KB
78633 14/10/2015 17:46:37 phuleethanh HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1843 ms 413992 KB
66755 23/09/2015 19:17:08 farmerboy HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 9421 ms 174892 KB
58563 27/08/2015 10:17:11 wInD_MtA HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
56216 25/08/2015 21:20:14 MTAZero HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 126012 KB
55960 24/08/2015 21:39:19 KuroKy HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1981 ms 216120 KB
51019 12/08/2015 20:43:08 npltv HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 702 ms 206936 KB
51011 12/08/2015 19:36:23 nxphuc HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 9547 ms 179620 KB
Back to Top