Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741586 08/04/2020 10:14:18 congbinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
740906 06/04/2020 15:06:27 kassivender PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
740578 05/04/2020 10:28:25 bku_lapis PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
740199 03/04/2020 22:32:16 knam4202 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
738859 31/03/2020 20:52:21 minhquoc19ti PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738846 31/03/2020 20:26:14 naruto270504 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
738833 31/03/2020 19:45:07 maytinhpc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
738488 30/03/2020 18:17:56 ldn694 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
738139 29/03/2020 15:47:39 ltd9a4gpc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
737609 27/03/2020 16:25:56 dangnguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
737602 27/03/2020 16:12:25 hokage1201 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
737149 25/03/2020 21:55:18 nguyenduythanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
736733 24/03/2020 17:50:12 anhnguyenroux PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
733093 14/03/2020 19:49:14 0842020263 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
733030 14/03/2020 15:23:04 LovelySunset PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
730831 10/03/2020 11:33:06 Thinh_Feline PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
730578 09/03/2020 15:41:55 khai2004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
730557 09/03/2020 14:44:11 nothere PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 900 KB
730548 09/03/2020 14:30:53 ptcvp121 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
730543 09/03/2020 14:18:29 pkconan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
730355 08/03/2020 17:01:42 huong0404 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
728177 03/03/2020 10:08:19 dhoang1401 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
728168 03/03/2020 09:55:43 cushin PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 972 KB
728165 03/03/2020 09:53:49 cushin PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
727900 02/03/2020 16:03:31 Love PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727206 29/02/2020 12:36:56 ngocduygpc8a1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
727113 29/02/2020 08:24:00 phamchibinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
723863 21/02/2020 22:24:59 bbccpad PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 796 KB
723741 21/02/2020 19:33:18 laitrung PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723558 21/02/2020 11:57:00 suxzat PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
723172 20/02/2020 13:06:05 ntphong PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
721099 16/02/2020 16:47:15 Hieuloi PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
720658 15/02/2020 18:02:15 maytinhpc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
720061 14/02/2020 14:32:15 tienloc_tvn PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
719871 14/02/2020 08:38:53 dangthithuyen PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
719361 13/02/2020 08:09:12 cuongyd1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
719359 13/02/2020 08:06:24 wqwqwqw PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
719357 13/02/2020 08:03:34 wqwqwqw PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
718677 11/02/2020 18:05:50 khanhld PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
718673 11/02/2020 17:59:20 dinhhuuduc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
718662 11/02/2020 17:30:42 DươngAnhVũ PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
718414 11/02/2020 11:37:56 quanit2k4 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
717170 08/02/2020 23:09:38 kimngan_tvn PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1024 KB
717126 08/02/2020 21:51:52 Sơna1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
717016 08/02/2020 19:00:55 kimcuong_tvn PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
716184 07/02/2020 11:36:27 ntnvlog PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
713977 03/02/2020 19:37:41 viocuong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713862 03/02/2020 14:13:00 drloc2004 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
713595 02/02/2020 20:18:16 tiendung2306 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
712839 01/02/2020 08:26:36 Sángolympic PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
710269 27/01/2020 17:19:53 hoangle134134 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
709818 25/01/2020 15:56:21 khongcoten002 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
709810 25/01/2020 15:29:57 JoySluxirt PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
709367 23/01/2020 22:33:55 19522456 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708363 21/01/2020 21:06:43 HackerMan PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
707708 20/01/2020 20:16:37 tuilatui132 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
707639 20/01/2020 17:06:43 Hoang10TH PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
707465 20/01/2020 10:12:23 david0403 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
707441 20/01/2020 08:25:59 whoisthatguy PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
707403 19/01/2020 23:50:26 83tracking PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
705977 16/01/2020 22:13:51 quanit2k4 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
705290 15/01/2020 19:48:10 phgquynh2208 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
705274 15/01/2020 19:20:13 baoNgancuteee PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
704842 14/01/2020 21:00:53 emLaNewBie PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 804 KB
704518 14/01/2020 02:05:15 watanabe2804 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
703967 13/01/2020 08:38:37 novaphoenix PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
703268 12/01/2020 08:50:40 stkirito74 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
702793 11/01/2020 12:18:07 pxt9704 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
702317 10/01/2020 17:09:34 hieupham PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701960 10/01/2020 08:08:03 nvt2003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
701702 09/01/2020 19:02:49 anhkhoa09032004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
700709 08/01/2020 10:16:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
700280 07/01/2020 15:51:17 BanManiac PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
700261 07/01/2020 15:38:29 amazing PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
700219 07/01/2020 14:55:33 10mũ9 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
700185 07/01/2020 14:32:26 hieunguyenduc696 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
699774 07/01/2020 01:05:45 ntphong PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
699769 07/01/2020 00:58:45 ntphong PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
697962 04/01/2020 17:08:52 tahoangquan2 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 764 KB
697787 04/01/2020 14:17:11 nnbxxx PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
697643 04/01/2020 09:38:33 Nhi23072002 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
697500 03/01/2020 22:54:38 haupas PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 948 KB
694891 30/12/2019 10:36:26 huytool PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
694685 29/12/2019 17:39:45 vhskillpro PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
694478 28/12/2019 21:27:08 rongvuahoangkim PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
694468 28/12/2019 21:18:24 fh2512 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 812 KB
694301 28/12/2019 12:24:01 duyluan3110 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694266 28/12/2019 11:15:04 19521242 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
692578 24/12/2019 11:01:24 KennuNg PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691838 22/12/2019 11:06:53 junloveyin PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
691610 21/12/2019 15:39:25 quocviet2001 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
691017 20/12/2019 00:05:42 khanhtron03 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
690700 19/12/2019 08:27:33 perfectshot PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
690117 17/12/2019 22:50:24 sendmylove123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689704 17/12/2019 14:35:25 _jayll_thelazycoder_ PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
689693 17/12/2019 14:27:40 cuong7 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
689242 16/12/2019 16:56:14 nevergiveup PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
688785 15/12/2019 12:23:35 jackykg PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688591 14/12/2019 20:54:33 anhthcsyl2006 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
686838 11/12/2019 08:15:57 VGK_Cr7 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
685333 05/12/2019 22:16:20 duc04122004 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684772 04/12/2019 21:22:58 0941177356 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684204 03/12/2019 09:44:27 klinh3003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 852 KB
683897 02/12/2019 19:40:12 CBLtk PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
683813 02/12/2019 15:51:16 MinhBietBay PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 896 KB
682565 29/11/2019 21:28:02 ishokusogiria PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
681421 28/11/2019 11:10:06 mrzin703 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
680204 25/11/2019 22:48:12 CodeWar37 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
680159 25/11/2019 22:16:02 hitu1906 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679748 24/11/2019 19:34:50 hitu1902 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679330 23/11/2019 22:36:09 karasu PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
676521 20/11/2019 11:17:11 dangtiendung1201 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
674755 16/11/2019 22:11:21 dinhhuuduc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
673302 13/11/2019 19:36:08 minhtriet2903 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
673289 13/11/2019 19:29:35 Dothanhtai2006 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
671682 10/11/2019 16:49:09 minhthi28 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
671613 10/11/2019 12:22:46 phuong2004 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1044 KB
671359 09/11/2019 15:54:01 wolfejames PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
671346 09/11/2019 15:34:43 hitu1910 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
671321 09/11/2019 15:10:36 HoaBenKiaSong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
670369 07/11/2019 22:20:16 maihuuton987 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
670337 07/11/2019 21:56:54 canhtoannct PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
670285 07/11/2019 21:18:54 lamhn2006123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
669740 06/11/2019 21:45:49 trungkienthcsyenlac PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
669452 06/11/2019 15:06:40 nmhh PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
667790 03/11/2019 14:56:12 congcanhlnq PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
666900 01/11/2019 22:11:25 levanthao10tin PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666580 01/11/2019 14:35:26 tranduyquocan2004 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
666579 01/11/2019 14:34:44 letrunghau1962 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
666568 01/11/2019 14:30:46 quocduong2301 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666563 01/11/2019 14:26:43 chevutramanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
666560 01/11/2019 14:24:25 hatheanh5990 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
666557 01/11/2019 14:23:24 Snail_thích_ăn_xà_lách PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
666550 01/11/2019 14:19:54 tlong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
666548 01/11/2019 14:19:43 thanhhuyenvu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666547 01/11/2019 14:19:10 minhd1209 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
666545 01/11/2019 14:15:48 duongnghiepvl PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666526 01/11/2019 14:02:39 kenken1911 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666518 01/11/2019 13:58:52 trannguyenquynhnhu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666512 01/11/2019 13:56:55 kyohzs02 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
666510 01/11/2019 13:56:38 huynam2611 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
666505 01/11/2019 13:54:52 MonkeyPlayLOL PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
666498 01/11/2019 13:49:36 qvan_le PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666497 01/11/2019 13:47:59 Paikugon PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
663509 26/10/2019 22:39:16 trachduong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663484 26/10/2019 22:13:21 quoclan99 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
663243 26/10/2019 16:36:21 hitu1914 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661251 22/10/2019 22:23:14 hitu1903 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660292 21/10/2019 15:08:18 12345678910 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
660288 21/10/2019 14:51:10 456789 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
659133 17/10/2019 22:37:53 ngoctuannguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658083 15/10/2019 21:22:34 agru PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
658053 15/10/2019 20:47:01 prgrmanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657686 15/10/2019 08:42:48 chutichday2 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
657684 15/10/2019 08:40:25 yolo19yolo PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
656502 12/10/2019 11:54:27 nguyenkhoip PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
656328 12/10/2019 07:48:41 cuongdoduy123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
654483 09/10/2019 17:51:41 nguyentrantien2002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
653389 08/10/2019 11:17:46 MaMoi PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
651551 05/10/2019 01:15:49 pham2910 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
651292 04/10/2019 20:31:43 kakaka PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
650771 03/10/2019 23:48:46 heo PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650158 03/10/2019 10:41:09 SIU2018Yasou PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
649848 02/10/2019 22:40:52 Itachi PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649495 02/10/2019 14:22:11 unglinh PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
646568 26/09/2019 18:42:15 ntoan199 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646007 25/09/2019 18:42:09 WhiteTiger PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
645078 23/09/2019 21:11:51 thống PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
643287 20/09/2019 18:02:06 khanhtran2201 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642732 19/09/2019 21:17:14 MinBaoTT PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
640193 16/09/2019 21:49:48 hoangviethang PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
639729 16/09/2019 08:15:18 Be_happy PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
639369 15/09/2019 10:45:31 hoang123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
639147 14/09/2019 19:40:49 quanghuy123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
639099 14/09/2019 18:17:19 ducthangivicii PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638501 14/09/2019 08:02:37 pmt PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638133 13/09/2019 16:45:08 HoangVu123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637546 13/09/2019 08:07:02 thienkun PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
635998 10/09/2019 21:25:07 duongtc1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635428 09/09/2019 21:08:42 hongphongthp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
635364 09/09/2019 18:39:41 lam112000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
633216 06/09/2019 21:37:11 dchy2000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
632803 05/09/2019 18:23:34 kuzuma245 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
631684 02/09/2019 21:22:58 huukhoa2608 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
631484 02/09/2019 11:45:33 hiepthuong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
630376 30/08/2019 20:51:20 winterrr PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
629854 29/08/2019 14:25:02 duythien123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
628253 25/08/2019 17:09:36 queanh0220 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
625051 22/08/2019 10:20:05 thuy_quynh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624626 21/08/2019 15:49:15 Tobecontinued PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
624612 21/08/2019 15:31:39 ntnvlog PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
622812 16/08/2019 17:54:54 believer PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
620858 14/08/2019 14:48:57 rsattlpalpha PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
620471 13/08/2019 16:27:00 huuduc8igc PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1744 KB
620455 13/08/2019 16:09:46 vuong123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1156 KB
619700 11/08/2019 14:01:21 ICanDoIt PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
618873 09/08/2019 10:01:47 abc125 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
618305 08/08/2019 11:01:10 lethimytien PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
615278 02/08/2019 02:20:09 hoaf13 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
615217 01/08/2019 23:10:18 a2k47phan_18 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
615208 01/08/2019 22:43:51 Tu2112003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
614940 01/08/2019 14:36:01 000DANG PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
614046 31/07/2019 09:45:26 huuhoangle PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
614025 31/07/2019 08:51:47 trandat PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
614015 31/07/2019 06:46:15 maytinhpc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
613996 30/07/2019 23:59:39 funcolor PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
613697 30/07/2019 15:19:41 SIU2018CAKHOSOLO PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 2092 KB
613663 30/07/2019 13:20:45 vivimini110 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
613615 30/07/2019 10:47:44 huuhoangle PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
613614 30/07/2019 10:47:29 huuhoangle PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
613291 29/07/2019 19:37:55 vominhhoang1205 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
613208 29/07/2019 16:58:37 Assyrian PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
612926 29/07/2019 07:52:22 akamegakill PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
609818 23/07/2019 20:02:30 Fidisk PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
609532 23/07/2019 09:48:20 lethienquan28052006 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
607831 19/07/2019 10:07:28 MinhBomNha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
606528 15/07/2019 22:43:25 haiprot1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
606083 13/07/2019 16:56:27 nghialuffy PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
604132 08/07/2019 08:15:02 khuyentran PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
601647 01/07/2019 11:56:49 minhhieu092 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
601274 30/06/2019 10:09:52 cogang123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
601205 30/06/2019 08:10:17 nghiagiap123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
600970 29/06/2019 11:39:58 supertato PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
600896 29/06/2019 01:28:27 LuongLegend PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
600714 28/06/2019 15:35:56 trongluan2809 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
600706 28/06/2019 14:42:25 LeeVanHiep PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
600701 28/06/2019 14:27:13 LeeVanHiep PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
600539 28/06/2019 06:20:07 flower PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
600310 27/06/2019 15:52:28 boy_kute_pro PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
599259 27/06/2019 13:14:52 LeeVanHiep PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
599188 27/06/2019 11:04:52 TIN10_VUTRINHHOANG PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
598907 26/06/2019 17:21:06 dothiyenlinh PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
598790 26/06/2019 14:15:15 thanhdat2605 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598276 25/06/2019 10:40:40 baobao07 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
598195 25/06/2019 00:18:46 DHKH_HUE_2000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
597930 24/06/2019 15:14:35 18T1021208 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
594008 16/06/2019 15:54:12 cyrocs258 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
592970 14/06/2019 09:29:16 hung30052002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
592058 11/06/2019 14:45:50 ct390 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
591279 09/06/2019 02:50:23 votthichaua PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
589831 04/06/2019 13:00:23 nguyenhoainam PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
589700 04/06/2019 02:06:45 khiem123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
589517 03/06/2019 15:30:26 ngoctit PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
588640 31/05/2019 16:11:03 zyenz123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
587662 28/05/2019 16:06:46 musubi PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
586497 25/05/2019 15:25:50 trieutanhung93 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
585084 21/05/2019 18:51:35 KayTran PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
585020 21/05/2019 16:26:29 onehit PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
583670 16/05/2019 21:55:35 hoktro PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
583664 16/05/2019 21:44:30 hh1305 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
581960 11/05/2019 08:19:53 maytinhpc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
580293 04/05/2019 18:05:54 rimuru PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
577885 29/04/2019 09:48:01 anhlavipnd199 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
576547 24/04/2019 20:16:01 NoFace PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
575289 19/04/2019 10:40:14 lapphan2908 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
575178 18/04/2019 22:34:48 gacodelam123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
574784 18/04/2019 10:02:31 leviettttnh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
574184 17/04/2019 02:40:18 hoaf13 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
573574 15/04/2019 20:45:40 thangitcbg PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573573 15/04/2019 20:44:05 thangitcbg PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
573563 15/04/2019 20:32:20 tuananh778999 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
573004 14/04/2019 10:28:57 phuong2003vtvip PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
572209 12/04/2019 09:43:09 trung5kvshthlnqk38b PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1144 KB
572207 12/04/2019 09:41:45 thienphucanh2004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1464 KB
570938 09/04/2019 09:55:47 buiminhhangvc2005 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
570876 09/04/2019 09:17:40 daothanhloc PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1020 KB
570215 07/04/2019 20:34:02 trungnguyenlak2003 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
569973 06/04/2019 21:56:15 pinyahoo567 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
569906 06/04/2019 19:19:09 idoguirblx PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1016 KB
569365 04/04/2019 23:06:35 shoanga2k52 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
568618 03/04/2019 07:55:17 vuonghuyen2006 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
568190 02/04/2019 07:31:24 karasu PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
567840 31/03/2019 23:36:39 vanhsusu03 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
565957 27/03/2019 21:39:32 vinhnt PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
565152 26/03/2019 19:58:43 Nguyenphanthanhbinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
564945 26/03/2019 09:10:16 thienhue123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 804 KB
564005 23/03/2019 16:04:53 phuonghoa PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
563979 23/03/2019 15:24:17 nguyenhau PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1340 KB
561907 18/03/2019 20:47:19 kasmile PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1292 KB
561903 18/03/2019 20:39:37 Qanh29 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
560614 15/03/2019 08:31:29 hanluc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
555490 06/03/2019 09:34:35 tuancqt PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
555275 05/03/2019 20:50:40 vmt120203 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
553791 02/03/2019 09:01:33 yn2493 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
553294 01/03/2019 14:33:32 khanhthcsbinhbo9a PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
553288 01/03/2019 14:31:13 masteroffood PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
553263 01/03/2019 13:53:28 YoriHarumi PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
553145 01/03/2019 08:03:47 duycqt PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
552962 28/02/2019 20:16:08 phuongae1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
552163 27/02/2019 10:06:05 namlawng123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
550873 24/02/2019 20:05:12 cogang123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
550607 24/02/2019 00:43:24 nhanhuuhieu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
550217 23/02/2019 08:31:52 bjobjobjo113 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 916 KB
549019 20/02/2019 20:32:05 ducanhdzdz PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
547123 15/02/2019 22:02:11 Member PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
547002 15/02/2019 20:28:23 phungduyminh1802 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
546977 15/02/2019 20:13:21 vanquyvct PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
546975 15/02/2019 20:11:40 vanquyvct PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
545774 13/02/2019 00:57:50 hoangducsmagic2 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
545613 12/02/2019 17:25:40 myhorizon PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 2200 KB
544864 11/02/2019 07:36:43 h_giaotvn PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1324 KB
544588 10/02/2019 10:27:21 nhhpbc7a1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
544447 09/02/2019 18:46:44 dfwapekko PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
544117 08/02/2019 10:40:34 thecuongthehieu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543476 05/02/2019 01:30:56 gbking2003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
542961 03/02/2019 10:15:41 thedemonstuan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
542590 02/02/2019 02:43:13 conmeocon PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 2576 KB
542101 31/01/2019 08:30:45 ngocdieu PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
541488 28/01/2019 22:17:39 nguyenvanson2002 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
541029 27/01/2019 14:27:41 minhtrieutvn PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
540680 26/01/2019 13:57:58 quangduyluu123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
540077 25/01/2019 07:39:43 Orchids PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
539862 24/01/2019 12:21:08 kimtoi_123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
539527 22/01/2019 22:20:11 lnatuan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
539160 22/01/2019 07:48:30 59130929 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
539159 22/01/2019 07:46:24 59130929 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 2440 KB
539006 21/01/2019 20:42:59 blackcat2710 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
538342 19/01/2019 22:08:58 uchiha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
538337 19/01/2019 22:05:45 uchiha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
537909 18/01/2019 15:48:02 mrhung1999vnvn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
536975 15/01/2019 22:47:46 khanhkjhave PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1136 KB
536527 15/01/2019 09:38:34 katotiku PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
536357 14/01/2019 18:54:49 ntoanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1048 KB
536352 14/01/2019 18:49:11 biabeogo147 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
535854 13/01/2019 18:59:37 lucdaoquanh PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 156 ms 17712 KB
535824 13/01/2019 17:03:05 jdkun123258TDMU PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 740 KB
535286 12/01/2019 09:01:04 xiabui PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
534787 11/01/2019 09:48:47 tuanhungnaruto PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
531819 06/01/2019 19:14:44 namconyl PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
531504 06/01/2019 10:35:51 Cá37 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
531322 05/01/2019 22:10:56 phongpcbyl PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
531319 05/01/2019 22:04:33 vanduc8a3 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
529844 03/01/2019 21:21:45 thanhtuthcsyenlac PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
529376 02/01/2019 21:08:28 tanchan769 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
529243 02/01/2019 16:06:45 MRone04 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
525320 08/12/2018 14:34:08 tritanngo99 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 912 KB
525050 07/12/2018 20:23:42 phatdoan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
524262 06/12/2018 00:09:52 ffrederick PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
524090 05/12/2018 19:47:14 cptkhai PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
524042 05/12/2018 17:02:38 Lam22062002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524021 05/12/2018 16:35:04 tcoder PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
523524 04/12/2018 16:30:30 hoangndu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
523199 03/12/2018 20:32:04 hduoc2003 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
523197 03/12/2018 20:31:32 hduoc2003 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 31 ms 660 KB
521649 30/11/2018 11:26:20 ducminhtrinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521642 30/11/2018 10:44:46 chiyb2015 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520301 26/11/2018 23:36:10 hellosunny PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
517555 22/11/2018 15:30:11 Backtracking PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
517271 22/11/2018 02:40:42 trungkenbi PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
517159 21/11/2018 22:52:55 18120461 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
516411 20/11/2018 20:41:01 ryoku123bn PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 2244 KB
516098 20/11/2018 09:40:46 MinhDevC PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
515380 19/11/2018 00:12:40 NghiaCPP PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
515280 18/11/2018 22:30:25 NTTAN PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
514014 17/11/2018 00:47:51 red PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
513583 16/11/2018 16:17:53 quangtienlkhigh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
513582 16/11/2018 16:17:44 huynhvanphu102 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
513430 16/11/2018 13:36:27 totanhiep PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1152 KB
513380 16/11/2018 10:55:51 haihaihaihai0123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 984 KB
513308 16/11/2018 08:44:44 khoinguyentdmu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
513105 15/11/2018 22:22:23 bk201 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1020 KB
512118 15/11/2018 10:49:35 anhvippro123z PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
509077 10/11/2018 23:47:03 minh98 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
509010 10/11/2018 21:41:14 quyhugo158 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
509005 10/11/2018 21:37:40 quyhugo158 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
507121 07/11/2018 21:30:27 tuanltt1252004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
507103 07/11/2018 21:14:48 tuanltt1252004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
505879 06/11/2018 14:24:52 maytinhpc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
505852 06/11/2018 13:51:13 huatho131 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
504890 04/11/2018 23:02:52 lmpars PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
504796 04/11/2018 21:55:19 thochit PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
502772 01/11/2018 20:31:18 phongkieu31 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
500247 29/10/2018 14:26:50 berroll1999 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
499942 28/10/2018 20:45:36 hieunguyenthi PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499782 28/10/2018 14:16:08 sunepi719 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
497801 25/10/2018 16:08:28 quocdongqh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
497777 25/10/2018 15:54:05 abcdefghi PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 924 KB
496409 23/10/2018 21:18:21 ngobao PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
495462 22/10/2018 10:06:10 vudangkhoi2003 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
495194 21/10/2018 21:17:26 Teddy PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
494616 20/10/2018 12:33:23 trungnghia05123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
491948 17/10/2018 21:45:19 ironmank37d PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
491381 17/10/2018 07:36:05 hieuhehehieu123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
491348 16/10/2018 23:38:46 boniva161 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
489469 14/10/2018 22:24:18 jackcookies020 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
489468 14/10/2018 22:23:52 jackcookies020 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
489463 14/10/2018 22:20:25 jackcookies020 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
489451 14/10/2018 22:10:39 jackcookies020 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
489196 14/10/2018 16:17:44 nh10 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
489140 14/10/2018 13:25:19 hoangnghiaviet PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
488106 12/10/2018 22:42:47 trunghieu99tt PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
485180 11/10/2018 09:01:57 pdhuy2002 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
484317 09/10/2018 21:55:40 lehoang PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1256 KB
483588 09/10/2018 06:17:50 tamto58713 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
482691 07/10/2018 17:41:44 DeBruyne PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
482155 06/10/2018 20:54:36 tqh0806 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1324 KB
481208 05/10/2018 16:12:16 vanan9205 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
478766 02/10/2018 16:16:20 hanhien PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
478042 01/10/2018 20:40:25 viet2805 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
476385 29/09/2018 11:06:31 12hooks PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
474461 26/09/2018 19:51:38 lephuocdat PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
471399 21/09/2018 17:59:05 pvannvu2512 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
470960 20/09/2018 21:08:24 094175234 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470075 20/09/2018 09:07:11 phamanmaithao10 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
467716 16/09/2018 08:28:46 nguyenthanhhien PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
467707 16/09/2018 07:50:44 congvipkhoinoi PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1108 KB
467536 15/09/2018 21:44:17 cotyey PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
467272 15/09/2018 15:41:49 black_stone PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
467130 15/09/2018 10:59:32 long_thathu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
464743 11/09/2018 18:03:42 hitu08 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464739 11/09/2018 17:54:19 hitu07 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
464737 11/09/2018 17:52:11 hitu05 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
464725 11/09/2018 17:35:07 hitu03 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
463858 10/09/2018 15:01:59 hitu01 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
463560 09/09/2018 22:35:22 hitu08 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
462160 07/09/2018 22:02:06 lengocphuc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
462062 07/09/2018 20:11:12 nhattuan722 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
461833 07/09/2018 14:06:06 huuthien198zz PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461753 07/09/2018 10:27:08 hitu05 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
461094 06/09/2018 09:44:50 zolydyck00 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
461064 06/09/2018 08:26:18 55555555 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
461061 06/09/2018 08:22:12 trungtt123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
460766 05/09/2018 19:09:08 xikhud PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460637 05/09/2018 14:58:17 Summer8103 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
460614 05/09/2018 14:21:05 daodat2000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459919 04/09/2018 07:54:52 Kousei PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
459477 03/09/2018 13:05:47 hitu03 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
459410 03/09/2018 11:03:34 hlsclan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
459164 02/09/2018 20:59:24 sonnguyen0612 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
459025 02/09/2018 15:55:38 vermouth2005 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
458958 02/09/2018 12:49:59 namvkim123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
457413 30/08/2018 07:59:48 HHHHHHHH PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
457265 29/08/2018 22:39:53 hitu07 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
455791 26/08/2018 10:36:49 vantho1298 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
455522 25/08/2018 12:56:41 hitu02 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455520 25/08/2018 12:51:06 hitu02 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
454796 23/08/2018 16:27:06 10ngocanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
454793 23/08/2018 16:25:54 10ngocanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
452919 19/08/2018 09:17:49 Meliodas PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
450074 13/08/2018 12:55:16 jsomebodywtbl PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
448706 09/08/2018 23:34:28 bluecat9x PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
447296 05/08/2018 11:09:50 LongÇhampion PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
445963 31/07/2018 22:39:09 phuongnhi_tran_1206 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
445923 31/07/2018 20:51:11 duong2 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
445405 30/07/2018 10:10:19 nguyetanh10102005 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
444946 28/07/2018 10:33:49 xuanvuong PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
444521 26/07/2018 16:19:27 nhatanh10102005 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
444518 26/07/2018 16:16:59 thaolinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
444457 26/07/2018 14:51:06 tashagospel123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
444449 26/07/2018 14:28:39 hunghz123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
443007 21/07/2018 21:34:49 paradisebay PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
442531 20/07/2018 01:09:43 tronghieuACM PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439516 09/07/2018 13:03:08 huynhthanhtan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439105 07/07/2018 12:19:11 KHOI2611 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
439073 07/07/2018 10:37:38 chienbinhlyoko PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
437329 28/06/2018 22:47:30 nguyenledinh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
437117 27/06/2018 22:12:53 nguyenvantien0903 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437072 27/06/2018 18:59:50 KHANHDU PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
434564 19/06/2018 22:47:58 vietthanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434224 18/06/2018 11:20:35 ledat112233 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1080 KB
433783 16/06/2018 10:08:44 Asteross PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
432459 13/06/2018 03:29:05 iiiiiii125478 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
432213 11/06/2018 19:50:14 MeoAmi PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431912 09/06/2018 23:37:21 Quanpro98 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431152 07/06/2018 12:34:20 ducanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
431008 06/06/2018 22:44:22 missuni PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
430981 06/06/2018 21:39:08 vokhanhan25 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
430932 06/06/2018 20:02:07 taminhquanno21 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
429470 31/05/2018 11:34:47 NTUThananhthien PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
428218 29/05/2018 14:50:57 buidinhpham2004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
427777 28/05/2018 13:51:09 MiuKy PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
427561 27/05/2018 16:31:57 linhbeo1210 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
426398 22/05/2018 10:40:38 thaibabao PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426392 22/05/2018 10:31:15 khaquoc1601 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
425761 18/05/2018 23:27:55 php122002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
425171 15/05/2018 23:00:18 fake1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
424103 11/05/2018 16:46:19 kaitoukid1609 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1284 KB
423292 06/05/2018 02:04:09 bpoytem PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
421917 28/04/2018 20:08:27 phamthanhtrung123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 912 KB
421630 26/04/2018 23:51:52 kaitou1412 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1276 KB
421627 26/04/2018 23:46:40 MonsterTTRR_6a3_2006 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
421296 25/04/2018 20:56:20 lamquangvinh44 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
421162 25/04/2018 12:51:52 abcdef PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
420635 23/04/2018 15:11:23 tranthuyan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
420156 21/04/2018 19:31:13 nguyentuan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416349 12/04/2018 13:18:32 vcn123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
415865 11/04/2018 10:18:18 Anh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
414577 07/04/2018 21:48:19 bibinguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
412989 03/04/2018 22:04:32 cyb3 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
412884 03/04/2018 17:51:33 trananhprince PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
412301 02/04/2018 15:15:07 abinh2000 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
411997 01/04/2018 13:53:16 __________ PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
411751 31/03/2018 16:45:00 doremonss501 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
411459 30/03/2018 22:10:34 thuy12052004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1256 KB
411118 29/03/2018 22:14:09 chien PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
410753 29/03/2018 10:39:49 55555 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1124 KB
410643 28/03/2018 23:45:26 theanhbr01 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1320 KB
409755 27/03/2018 07:11:49 reaper2003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
409092 25/03/2018 19:38:53 0941054 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
407383 21/03/2018 15:34:01 hoaigiang PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
406017 17/03/2018 14:32:31 vuong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
405866 16/03/2018 21:01:00 tinhochbt PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
402723 11/03/2018 19:18:15 vínhdinhstudents PLOI - Phạm lỗi Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
401821 08/03/2018 14:55:15 toila4120 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
401135 05/03/2018 22:28:52 haiyenk98lhp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
400880 04/03/2018 21:28:04 bach123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
400674 03/03/2018 23:13:22 lephuthien411 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
400613 03/03/2018 19:48:10 nqvmystery123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
399580 01/03/2018 08:52:50 thelightvn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
399256 27/02/2018 22:41:10 ngocminh PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
399002 26/02/2018 22:59:15 mrlihd PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398353 23/02/2018 22:26:47 phuckg2002 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1000 KB
397260 19/02/2018 19:43:57 dungdq2002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
396446 14/02/2018 17:41:11 bestmaster1504 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
396393 14/02/2018 10:35:49 minhlam2102002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
396268 13/02/2018 17:43:34 darkplayer0211 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
395745 11/02/2018 16:28:38 asdfghjkl PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
393886 03/02/2018 08:32:18 nakrothpro PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
392856 31/01/2018 08:04:41 Quân1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
392675 30/01/2018 14:42:21 duonga1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
392658 30/01/2018 14:16:11 Tunga1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
391997 28/01/2018 18:41:38 anhminh2912003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
391677 27/01/2018 10:29:41 doduc2652002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
391356 26/01/2018 15:49:13 huuthuan13816 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
391025 25/01/2018 21:09:03 thamtudeptrai007 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
390868 25/01/2018 16:10:24 phambichngoclamson2002 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
390110 23/01/2018 22:13:51 trungtp99 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
389930 23/01/2018 14:09:55 thao1234 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
388879 23/01/2018 10:12:16 duongbp1990 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
388658 22/01/2018 19:45:00 tranminhtan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1496 KB
387907 20/01/2018 13:58:52 minhth_1412 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
387835 20/01/2018 10:25:27 thanh123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
386893 17/01/2018 21:09:20 16122001 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
385769 14/01/2018 16:22:08 hoangphuc12510 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
385761 14/01/2018 16:10:33 huynonstop PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
385750 14/01/2018 15:51:59 kyonest12 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
385087 12/01/2018 18:44:05 chinhhi PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384938 12/01/2018 14:44:16 anhduy1811 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
384654 11/01/2018 16:30:10 duc8a3_tdn2017 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
384650 11/01/2018 16:25:14 tungtdn4321 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384647 11/01/2018 16:20:27 christzy PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384643 11/01/2018 16:11:52 vuongbxvp PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
384219 10/01/2018 20:36:37 lcnguyendang123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
383781 10/01/2018 07:42:10 votrunghieu9a2 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383425 09/01/2018 10:32:35 ntd992003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
377967 26/12/2017 23:13:49 haxorus2004 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
377722 26/12/2017 12:31:23 Phandat16 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
377606 25/12/2017 21:00:42 badaocm234 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
377068 22/12/2017 22:47:52 changlangtu97 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
376888 22/12/2017 14:20:54 quocnguyen PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
376874 22/12/2017 14:08:48 tuanhbt133 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
376183 18/12/2017 10:18:21 QuangTruongNguyen PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1316 KB
375694 16/12/2017 17:44:46 everson PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
375338 15/12/2017 15:12:11 hoi_lam_gi PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
374613 13/12/2017 18:16:48 christzy PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
371432 04/12/2017 09:58:24 tiendiep9a1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
370564 02/12/2017 20:06:25 khoinguyentdmu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370147 01/12/2017 21:01:37 Mecu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 972 KB
370104 01/12/2017 19:55:34 SmithWinter PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
368411 28/11/2017 19:13:52 namtao97 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
368346 28/11/2017 16:07:05 tuandatqn95 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
366092 25/11/2017 21:10:51 luxabu PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
364053 22/11/2017 09:38:17 ItachiUchiha PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
363224 20/11/2017 20:40:58 vinhntndu PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
362942 20/11/2017 00:05:57 nganyhilow PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362929 19/11/2017 23:05:14 manhhungking PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361394 16/11/2017 18:52:59 chinhd17ht01tdmu PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
358236 12/11/2017 14:43:24 GấuBéoIT PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
358031 12/11/2017 07:45:25 quyenmmai PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357466 11/11/2017 08:31:23 skipro982301 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
357099 10/11/2017 16:11:38 dnhung1998 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
357095 10/11/2017 16:09:30 hoanglamitc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
356538 09/11/2017 22:07:29 chuotvip PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356151 09/11/2017 15:04:31 minh3chap PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
353330 05/11/2017 23:58:16 quangcuongnd29296 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
353174 05/11/2017 21:00:44 crush PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
351769 03/11/2017 10:49:17 hungga1711 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
350823 02/11/2017 12:32:23 huy9a1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
350600 01/11/2017 22:32:56 mk PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
350516 01/11/2017 21:43:46 thienhk15 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
350140 01/11/2017 14:40:53 cntt123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
348739 30/10/2017 21:39:43 long123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
347706 29/10/2017 13:39:52 tinhhk15 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
346361 27/10/2017 09:18:52 freepascal PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
344476 25/10/2017 11:04:59 hanhhuyenit1619 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
344200 24/10/2017 20:35:14 aplessss PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
344187 24/10/2017 20:26:43 manhh15 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
344012 24/10/2017 16:10:27 vietdeptrai PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
343786 24/10/2017 10:20:20 ngophuthinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
343608 24/10/2017 06:50:05 tanan112 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
343606 24/10/2017 03:23:03 hieu PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
342965 23/10/2017 10:07:48 dungzudd231001 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
342493 22/10/2017 15:00:56 kami PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
341238 20/10/2017 19:00:06 vinhquana PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
340591 19/10/2017 20:11:00 vikhangcqt171 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340387 19/10/2017 15:23:10 NAKICTI PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
340000 19/10/2017 09:30:38 Minatokaze PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
339399 18/10/2017 14:42:51 christzy PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
339031 17/10/2017 21:05:36 datgk14 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338241 16/10/2017 22:04:23 thanhdatna1996 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
336634 14/10/2017 22:53:39 trungcbg PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
335681 13/10/2017 20:06:05 vuong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
335443 13/10/2017 11:16:09 khaquoc1601 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
335298 13/10/2017 00:31:14 ThanhEtn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335266 12/10/2017 23:29:30 Luthaihoc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
335250 12/10/2017 23:05:34 RoxSmeb PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1124 KB
334112 11/10/2017 20:18:44 lamvission45 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
334098 11/10/2017 20:03:40 huyvuhp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
333757 11/10/2017 07:59:59 dinhthanhnga06 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
333403 10/10/2017 18:40:20 logn145236 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
333155 10/10/2017 10:45:10 isora1996 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
332502 09/10/2017 14:43:17 caovantheanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
332069 08/10/2017 20:58:00 nguyenhavi PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
332047 08/10/2017 20:43:59 letrung0606 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
331876 08/10/2017 18:13:42 myfriend1102vn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
331280 07/10/2017 21:55:43 nguyenkhue86 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
330702 07/10/2017 10:14:07 QSM PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
330522 06/10/2017 23:03:56 thanhthuy4u PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
329971 06/10/2017 15:01:08 skydriver001 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
329910 06/10/2017 14:11:42 Huan1412 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
328971 04/10/2017 15:20:52 skipro982301 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328772 03/10/2017 23:20:27 itcdeveloper14 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
326466 01/10/2017 07:59:02 hoangtrung080697 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 984 KB
324920 28/09/2017 21:30:45 hoangnghiak98lhp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324741 28/09/2017 18:19:22 8man PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
323427 26/09/2017 20:10:58 thainguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323388 26/09/2017 19:38:06 hoanglongbpt PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
323386 26/09/2017 19:36:09 dothanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
323370 26/09/2017 19:14:13 dothanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323369 26/09/2017 19:13:43 anh76qn PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
323367 26/09/2017 19:08:14 anh76qn PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
323073 26/09/2017 03:14:13 ninja_sunflower PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
321853 24/09/2017 08:33:06 masterv PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321611 23/09/2017 16:17:16 tanloitdmu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
319081 18/09/2017 19:58:40 honghoa2k2z PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
319065 18/09/2017 19:16:55 khoaat PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319061 18/09/2017 18:39:15 phuongnam PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
319060 18/09/2017 18:38:03 phuongnam PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
319054 18/09/2017 18:06:54 anhbannho147vn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318279 17/09/2017 08:21:01 thienbaotb PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1292 KB
316707 13/09/2017 23:20:30 congminh410 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
315942 12/09/2017 11:56:50 thanhchuongitc PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
315043 10/09/2017 16:27:07 nguyenducthai1312 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
314960 10/09/2017 11:38:27 vhoang PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
314680 09/09/2017 18:21:03 buiminhkhang PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1320 KB
314366 08/09/2017 22:38:19 01667401268 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313216 05/09/2017 19:35:18 xekoiuxuka PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312045 02/09/2017 19:22:05 fcpnh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
311861 02/09/2017 10:20:22 thanhhoang PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1344 KB
311602 01/09/2017 14:17:13 hoi_lam_gi PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
310623 29/08/2017 17:33:31 pleple PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
310600 29/08/2017 16:38:36 blebleble PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310594 29/08/2017 16:30:10 caubedaumat PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
309005 25/08/2017 14:44:00 phongkieu31 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
308973 25/08/2017 13:34:44 0000000000 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
308019 23/08/2017 00:49:40 parkouryb PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
308009 23/08/2017 00:18:06 my_crush_hates_me PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
307997 22/08/2017 23:53:15 reset PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306894 19/08/2017 13:38:50 ABC_XYZ PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
305715 16/08/2017 21:12:34 vinh10a2 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
305711 16/08/2017 21:06:15 dangkhoa_pascal PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
305696 16/08/2017 20:26:53 hahpuc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
304807 15/08/2017 10:57:37 hungk36b PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
304409 13/08/2017 23:50:52 anh76qn PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
304137 13/08/2017 12:05:21 buikimanh126 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
301573 06/08/2017 17:17:56 flightlessbird PLOI - Phạm lỗi Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
298500 24/07/2017 21:32:27 lehoangcong098py1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
298381 24/07/2017 13:04:34 minhthu20201 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1244 KB
297904 22/07/2017 21:48:37 hains PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
297822 22/07/2017 11:46:39 congthangk36d PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
294880 12/07/2017 23:58:36 quang000khanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
294586 12/07/2017 13:39:49 truongtop14 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
294477 12/07/2017 00:06:22 dangquangthang0001 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
294045 10/07/2017 15:49:08 nhpntz0t PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
292401 03/07/2017 03:37:15 okeomachnha PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 872 KB
292288 02/07/2017 08:26:09 Nhokkz PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
292223 01/07/2017 22:44:04 toilati123vn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
291000 26/06/2017 17:23:13 nguyenhaidang PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289291 19/06/2017 22:44:41 anhvu_cbl PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
288318 16/06/2017 00:04:56 chaukhanh2003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
286963 11/06/2017 15:57:16 coderkcdhv PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
286917 11/06/2017 11:33:55 hatuank97lhp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
286799 10/06/2017 22:06:38 Zen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
286586 10/06/2017 07:48:39 zminhthinhsd1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
284537 01/06/2017 00:10:28 up_out_of_all PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284257 30/05/2017 19:03:50 tuan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284255 30/05/2017 19:00:57 tuan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
277570 11/05/2017 18:09:34 tuan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
276828 09/05/2017 15:07:05 phanhienbx01 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276656 08/05/2017 21:42:15 azulgrana1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
276462 08/05/2017 16:24:39 frostpixel PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
276008 06/05/2017 20:52:31 wolfris PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1164 KB
275602 04/05/2017 21:14:24 tranthanhhai PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275343 03/05/2017 20:46:27 contiti PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274118 27/04/2017 10:27:21 MINHKHANG PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
273364 24/04/2017 15:44:48 nguyenducptit PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272065 19/04/2017 20:51:52 nguyenvanbien PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271216 16/04/2017 14:10:33 nvanhoang188 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271043 16/04/2017 00:13:12 SPJ PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
271032 15/04/2017 23:29:40 dinhvanhuy98 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
270410 13/04/2017 10:05:19 doanthetai2005 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
269920 11/04/2017 16:26:25 tronghk14 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
269063 08/04/2017 21:43:19 phamtrunghieuntp PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
267388 05/04/2017 12:40:30 tranlehiep2203 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
265803 01/04/2017 21:07:31 vuhongson PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
264356 28/03/2017 15:01:42 southround2805 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
263768 27/03/2017 08:40:58 nguyenhoangnam PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
263072 25/03/2017 15:53:42 huynhdinhhiep PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
262000 22/03/2017 18:54:58 awatjkim PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
261882 22/03/2017 10:39:27 thanhria PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 125 ms 17284 KB
260628 19/03/2017 09:15:29 016868777758 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
260048 18/03/2017 09:20:34 doituyentin PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
260046 18/03/2017 09:20:16 doituyentin PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 808 KB
259864 18/03/2017 08:09:37 nkduc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
256875 11/03/2017 15:12:39 tttttttttt PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
256452 10/03/2017 11:53:38 0985971934j PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1016 KB
254440 04/03/2017 09:05:37 Midodra PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
254431 04/03/2017 08:28:34 datzerozero PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
254427 04/03/2017 08:04:01 rick_fam0us PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
253721 01/03/2017 22:35:22 hieua2tincvp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
253717 01/03/2017 22:24:40 hieua2tincvp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
253694 01/03/2017 20:55:01 cp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
253655 01/03/2017 19:52:49 zminhthinhsd1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
253598 01/03/2017 18:35:11 Adam_Kyle PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
253160 28/02/2017 09:41:10 hanhan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
251123 22/02/2017 20:03:50 Nasukek20 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
250785 21/02/2017 18:08:02 Soledad PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
247469 15/02/2017 11:29:57 harrison PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
246222 11/02/2017 16:13:16 quetoiohue PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
245735 10/02/2017 10:15:07 nguyentandat1502 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
245272 08/02/2017 14:02:37 nhannguyen95 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
243643 29/01/2017 16:51:18 omega1100100 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
240403 12/01/2017 20:53:06 qwerty212 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
240228 12/01/2017 15:22:37 nguyentrungthanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
238999 07/01/2017 21:02:34 SlothSe7en PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
238970 07/01/2017 20:04:29 linhlrx PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
238806 06/01/2017 22:07:41 quocanh507 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
238412 05/01/2017 16:24:03 hoangthuhang PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
236759 30/12/2016 16:58:56 Demo2000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
236744 30/12/2016 16:42:12 duyqnguyenle PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
236662 30/12/2016 00:31:32 lecam16T1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
233755 20/12/2016 22:50:17 buihoat2003 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
233161 18/12/2016 06:59:02 iostream PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
232442 14/12/2016 21:52:53 hihihil2010 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
232394 14/12/2016 20:44:35 Bội PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
230659 09/12/2016 11:42:11 codera3k48 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
227907 01/12/2016 22:48:54 ffyyytt PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
226310 28/11/2016 17:49:16 xichlongit PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
222635 23/11/2016 08:30:27 voxuanny32 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
219180 17/11/2016 19:28:55 mansblacks PLOI - Phạm lỗi Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
218126 16/11/2016 00:18:37 presariohg PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 156 ms 17128 KB
218025 15/11/2016 21:08:00 vdquoc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1180 KB
214500 11/11/2016 00:53:04 congson123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
214477 10/11/2016 23:51:49 ducquynhfptk12 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
213012 08/11/2016 08:56:13 2221113513 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
212161 06/11/2016 21:45:34 bjnjucun PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
212023 06/11/2016 18:57:57 huynhtienluc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
211716 06/11/2016 02:40:44 cuongquep PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
210593 04/11/2016 00:19:38 casaumayman PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
210300 03/11/2016 19:30:32 k4mjk4mjz3 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
210011 02/11/2016 23:54:28 s2lyonking PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
208020 31/10/2016 03:23:55 Disconnect PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
206610 28/10/2016 19:36:09 rikimaru161 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
206607 28/10/2016 19:35:55 rikimaru161 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
206139 27/10/2016 23:46:33 hutphuoc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
204106 25/10/2016 00:38:26 pvt PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
203011 23/10/2016 19:01:11 agoodstudent PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
203007 23/10/2016 18:45:45 cocvu PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
201346 22/10/2016 03:32:43 nqc290997 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
201344 22/10/2016 03:31:15 ititorit PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
200064 20/10/2016 15:46:23 snow PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
199737 20/10/2016 00:39:21 noatall2404 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
199639 19/10/2016 21:41:48 saladiweslo PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
199412 19/10/2016 16:26:38 HVDInh33 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
197268 16/10/2016 15:09:39 thaixuandang PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
197233 16/10/2016 04:03:17 nqc290997 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
197022 15/10/2016 19:20:32 boychienga1234 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
196865 15/10/2016 15:36:26 tranleduy1233 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1180 KB
189714 07/10/2016 22:43:58 khoadeptrai PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
189135 06/10/2016 20:53:42 minhquangsqtt PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
189058 06/10/2016 18:55:36 phamvankhanh1516 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
189046 06/10/2016 18:34:24 anhducpn67 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
188971 06/10/2016 15:58:48 tqhuy2502 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
188585 05/10/2016 21:00:42 duahaucc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
187317 03/10/2016 22:12:22 hieua2tincvp PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185935 01/10/2016 15:48:47 toida12chu PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
184339 28/09/2016 23:45:37 nguloik50mta1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
183644 27/09/2016 20:19:08 hungdhv97 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
183147 27/09/2016 01:02:51 vphuong214 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
182724 26/09/2016 16:42:54 nguyensieuv PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 740 KB
181712 24/09/2016 15:19:58 giangbabygo123 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
181525 23/09/2016 23:05:36 dinhtranchien PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
181146 22/09/2016 22:23:45 ARSENAL1886 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
180629 22/09/2016 10:40:54 Tree PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
180419 21/09/2016 22:34:50 hoangducsmagic PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
178587 18/09/2016 19:27:33 trainer1234 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
177544 16/09/2016 16:11:16 minhtienst135 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
176738 14/09/2016 23:46:06 datdi PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 800 KB
176162 14/09/2016 11:19:38 ariesgemini PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
176156 14/09/2016 11:08:42 lbnvando PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
173782 11/09/2016 20:23:17 kien_ngo PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
172263 09/09/2016 10:09:33 nhoxchipro999 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
170223 05/09/2016 10:37:26 anhnguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 888 KB
170057 04/09/2016 18:15:23 haithanh_hmd PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
170018 04/09/2016 17:21:09 bachnxepu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
168354 02/09/2016 15:50:50 likeaboss PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 31 ms 1328 KB
167441 30/08/2016 14:59:33 luuchv PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
166606 28/08/2016 12:48:54 nvtu PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
166278 26/08/2016 23:16:14 phungvitrung PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 964 KB
166044 26/08/2016 11:53:55 lekyatc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165427 24/08/2016 21:08:10 giacacluong323 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
164543 22/08/2016 22:07:42 HUTNguyenDat PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
163888 20/08/2016 18:23:11 192168120 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 31 ms 852 KB
163642 19/08/2016 19:15:40 Long145236 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
163630 19/08/2016 17:50:46 Kei PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
163613 19/08/2016 16:49:23 thanhthuy PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
163604 19/08/2016 16:31:46 sbeatit PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 856 KB
163558 19/08/2016 12:57:58 khieunguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
163459 18/08/2016 22:07:10 hut_luan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
163180 17/08/2016 22:14:19 itcdeveloper14 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
163136 17/08/2016 20:09:18 3lovephuong3 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
162087 14/08/2016 18:04:51 vovandaihai PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
161463 12/08/2016 22:17:32 hentaino102 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
160945 11/08/2016 19:27:35 addwadec PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
160942 11/08/2016 19:24:58 addwadec PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
160243 09/08/2016 20:38:33 phuocvinh PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
160242 09/08/2016 20:34:31 thanhan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
159814 08/08/2016 21:15:36 cufury PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
159518 08/08/2016 00:24:28 hoanmalai PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
159304 07/08/2016 15:02:12 feneyuh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
157886 02/08/2016 16:47:39 neverdiefc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
157683 01/08/2016 16:44:36 4everkaka PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
156871 29/07/2016 08:59:29 HoVanAnhK58A2 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
154424 23/07/2016 18:11:05 giangstellar365 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
154095 22/07/2016 10:53:34 khoi2410 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 820 KB
152392 16/07/2016 22:58:41 nxtungbkhn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
150971 09/07/2016 20:23:10 thienlong PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
150394 06/07/2016 21:53:06 TranHoang PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 820 KB
150130 05/07/2016 21:43:26 try PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
149759 04/07/2016 10:48:44 dangcuong_123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
148846 30/06/2016 15:54:48 leducthinh0409 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
143413 13/06/2016 17:22:14 letuannghia194 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
143105 12/06/2016 05:51:14 ngungu PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
141476 04/06/2016 10:48:40 nguyenxuanhaa3 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
139432 30/05/2016 16:11:51 mycountry PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 772 KB
138055 26/05/2016 21:10:34 ducthanh313 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
138013 26/05/2016 16:46:10 quangnguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
137590 24/05/2016 23:01:56 abinh2000 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
136232 16/05/2016 16:31:39 Gladius PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
136074 15/05/2016 13:21:23 poweriknow PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
134876 07/05/2016 10:33:38 Nhoem PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
134373 02/05/2016 15:32:41 caothesan PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
133836 28/04/2016 00:22:18 NgaoMta4596 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 780 KB
133614 26/04/2016 15:37:03 anhmanhvodoi20xx PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
132965 22/04/2016 00:28:32 dahaodl PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
132865 21/04/2016 15:32:30 VietNamVoDich PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
132448 18/04/2016 11:57:52 thanhan_1715 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
132440 18/04/2016 11:31:07 tranlethanhphan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
129136 04/04/2016 20:02:03 Assassin PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
128943 04/04/2016 01:56:28 xxxxxxx154 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
128647 02/04/2016 21:36:49 levanchien PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 928 KB
128580 02/04/2016 00:52:22 damsanchv PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
128292 31/03/2016 21:53:31 duckhai2102 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
127356 27/03/2016 19:44:37 fuck_admin PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
125606 17/03/2016 21:39:04 vuquelam29 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
125598 17/03/2016 21:07:01 khangtran PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
124797 15/03/2016 08:15:21 klingous PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
124788 14/03/2016 22:58:29 Comrade PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
124458 12/03/2016 20:23:44 proxike PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1556 KB
123177 05/03/2016 12:00:22 TQT PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
122438 29/02/2016 19:08:07 tuancanhktpm PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 764 KB
122322 28/02/2016 22:37:30 onebpiece1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
121333 23/02/2016 21:07:37 trivonhan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
121194 22/02/2016 22:58:32 kazutohbt PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
120372 18/02/2016 19:40:11 longhuy322000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
120350 18/02/2016 18:28:01 lvdo92 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
119915 16/02/2016 20:29:59 flyitaly PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
119241 13/02/2016 21:22:42 dqhungdl PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
116658 03/02/2016 17:34:57 hungs20 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
116102 30/01/2016 12:24:00 minhem1231 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
115295 29/01/2016 22:45:06 Cherry PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 788 KB
115070 28/01/2016 16:11:28 sunbest132 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
115069 28/01/2016 16:10:53 duykhamedia PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 840 KB
115068 28/01/2016 16:10:47 cmtanphat PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 840 KB
115067 28/01/2016 16:01:34 duykhamedia PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
115066 28/01/2016 16:00:54 duyleo PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
114905 27/01/2016 20:33:01 thuyduyennguyen PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
112655 17/01/2016 08:34:00 bacthosan PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
111787 13/01/2016 08:22:44 cobonla PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
110957 07/01/2016 15:40:21 dung PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
110610 05/01/2016 20:58:59 trantienlqd200620 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 804 KB
110513 05/01/2016 15:49:53 kolienquan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110368 04/01/2016 23:17:44 BoB PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 792 KB
109433 30/12/2015 14:49:21 lol2308 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
108061 26/12/2015 16:43:01 lehoainam PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 964 KB
106714 18/12/2015 13:22:23 aquawind0130 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
105503 11/12/2015 16:15:48 ngonamduonghl PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
104897 09/12/2015 20:20:46 tranminhkhoa PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
101351 05/12/2015 21:16:56 Tranhoa PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
100964 04/12/2015 09:50:01 Hint_gokai PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
100794 03/12/2015 20:31:46 huynhnhat PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
100777 03/12/2015 19:55:49 miltonbw PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
100603 02/12/2015 20:54:29 minhthuan274 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
99880 29/11/2015 22:24:36 emlahoagio PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
99427 27/11/2015 21:52:03 haituan134 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
98960 25/11/2015 23:36:45 Conganhnt3 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 748 KB
97937 23/11/2015 09:15:31 vipbgo PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
97241 22/11/2015 00:39:23 nmint8m PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
95706 20/11/2015 19:18:12 doquangdat PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 203 ms 16416 KB
95629 20/11/2015 15:52:57 tranquockhanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
94997 18/11/2015 22:48:16 minhem1231 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
94992 18/11/2015 22:39:51 tiabennita PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
94794 18/11/2015 20:02:30 hoanqq123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
94679 18/11/2015 15:36:57 cyan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 788 KB
94673 18/11/2015 15:33:01 cyan PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
92413 14/11/2015 10:32:22 nhokcntt PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 816 KB
92194 13/11/2015 20:37:43 minhdat12510 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 772 KB
91970 13/11/2015 11:38:49 thedblaster PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
91844 12/11/2015 21:56:34 nguyenthehop PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
91690 12/11/2015 19:07:59 sesshomalong PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
91451 12/11/2015 11:18:36 muadaumua PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
90213 09/11/2015 19:45:50 soigia PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
90110 09/11/2015 17:47:05 bate7a1 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
89613 08/11/2015 17:39:48 quanghsprovp PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 844 KB
89612 08/11/2015 17:38:32 quanghsprovp PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
89347 07/11/2015 22:12:07 huynhduy_hmd PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
86194 31/10/2015 12:15:12 MTAnewbie PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 808 KB
85281 29/10/2015 15:48:01 Hhcckqnl PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
85256 29/10/2015 15:16:21 thitcho96 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 748 KB
84657 28/10/2015 13:27:15 psucoder PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 328 ms 22716 KB
84160 27/10/2015 19:40:17 hanhlv270597 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 744 KB
83725 26/10/2015 22:29:11 chalker PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
83611 26/10/2015 21:25:22 DSQT PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 732 KB
82936 25/10/2015 09:58:34 Khoidaik PLOI - Phạm lỗi Python 2 Accepted 31 ms 764 KB
82931 25/10/2015 09:08:46 danyenbinh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
82202 23/10/2015 14:37:51 anvodacu0112 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 776 KB
80839 20/10/2015 12:51:43 dacthai2807 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 764 KB
79801 18/10/2015 07:37:57 thanhngoac272599 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
79634 17/10/2015 15:08:27 ducmanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
78202 12/10/2015 23:06:02 ngocminhhoang PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 712 KB
77403 10/10/2015 18:24:23 loveTforever PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 752 KB
77170 09/10/2015 21:26:53 typpoppop PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 752 KB
76453 08/10/2015 15:36:23 hieu_chv_10tin PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 844 KB
76331 08/10/2015 14:23:01 xuantruongchv PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 776 KB
75188 06/10/2015 07:53:38 toan411998 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 728 KB
72632 04/10/2015 16:45:52 ngothanhdat PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 916 KB
72585 04/10/2015 14:28:02 MrTus97 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 768 KB
71504 02/10/2015 15:19:44 lotac PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 764 KB
69769 29/09/2015 20:37:56 thanhday132 PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 140 ms 16996 KB
61757 07/09/2015 22:30:46 nguvaho PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
60818 05/09/2015 14:30:47 MTAZero PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
60711 05/09/2015 09:17:03 phuleethanh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
56347 26/08/2015 13:43:01 Aoba PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 104 KB
56047 25/08/2015 00:36:36 dokhacphong1996 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
56042 24/08/2015 23:59:35 nguyenhoangsang96 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
54569 22/08/2015 14:49:55 bvd PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 572 KB
53477 15/08/2015 11:32:11 duytoannguyenledh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 584 KB
53056 14/08/2015 18:36:47 UiM PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 656 KB
52064 14/08/2015 00:42:26 lenguyen2204 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 612 KB
50631 09/08/2015 20:36:17 manhha251 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 712 KB
50616 09/08/2015 19:58:47 romqn1999 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
50599 09/08/2015 13:21:17 hoangthongvo PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 716 KB
50574 08/08/2015 23:24:16 npltv PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
49259 28/07/2015 21:41:40 khongduocbocuoc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
49169 27/07/2015 20:13:39 chitam117119 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
49079 27/07/2015 00:37:33 2625xxx PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
47523 18/07/2015 14:52:27 Loda PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 976 KB
47483 17/07/2015 23:00:01 dambaquyen96 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
47423 17/07/2015 18:15:37 hide PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 132 KB
46204 15/07/2015 18:04:13 only_love97 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
44464 04/07/2015 15:54:06 ducnt25899 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
44005 30/06/2015 16:33:43 middlest PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 600 KB
43513 26/06/2015 12:44:30 mrtan_lovelife PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 556 KB
43211 24/06/2015 15:11:38 nhutrg1998 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 580 KB
43158 24/06/2015 12:32:07 hinodi_1998 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
43094 23/06/2015 23:28:00 photridung1234 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
42915 22/06/2015 19:09:08 nguyenquoc2211 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
42005 21/06/2015 04:43:13 nhatnguyendrgs PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
41208 15/06/2015 16:44:12 yogathanh99 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 564 KB
38119 30/05/2015 16:36:13 thilove98 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 516 KB
35825 16/05/2015 13:29:18 the_c PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 532 KB
34518 13/05/2015 11:45:28 nghethuat102 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 544 KB
34176 10/05/2015 23:45:55 wInD_MtA PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
32835 05/05/2015 17:51:35 nguyenmanhthien PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
32688 04/05/2015 20:39:17 mikelhpdatke PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
32612 03/05/2015 20:48:49 huytion156 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
32501 02/05/2015 17:31:31 menho PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 188 KB
32417 01/05/2015 12:52:47 Algo PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
32134 29/04/2015 15:41:56 phanthanhnam PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
31817 26/04/2015 17:04:56 lehonghieu000 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
31604 25/04/2015 01:13:19 AresGod PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
31455 24/04/2015 12:09:05 farmerboy PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
29711 18/04/2015 15:33:49 lamnguyen PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 31 ms 7456 KB
26586 05/04/2015 14:52:37 ktlt2014 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
26585 05/04/2015 14:51:44 ktlt2014 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 612 KB
26577 05/04/2015 14:38:52 ktlt2014 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
26507 04/04/2015 18:21:47 tankorbox PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 608 KB
26494 04/04/2015 16:43:49 ngan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 600 KB
26386 03/04/2015 16:07:50 trungvt130584 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 780 KB
26160 31/03/2015 23:09:14 ktlt2014 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 452 KB
25147 28/03/2015 23:26:36 truongtop14 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 504 KB
25146 28/03/2015 23:23:21 Nguyenthaihoc PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 544 KB
25083 28/03/2015 05:28:49 cuongyd1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 488 KB
24708 25/03/2015 11:25:25 Hungnguyenvan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 624 KB
24125 22/03/2015 19:36:39 kieuquocdat123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 520 KB
21775 18/03/2015 21:35:35 vdn1999bxvp PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 756 KB
14226 02/03/2015 23:59:26 glass99ss PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 116 KB
12956 14/02/2015 12:15:48 xxxyyyzzz PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
12948 14/02/2015 11:22:30 dinhvanthanh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
11514 05/02/2015 23:22:49 manhlinh13t4 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 508 KB
11070 24/01/2015 19:18:04 conglinh PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 500 KB
10838 21/01/2015 23:35:09 letruonglam PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
10203 16/01/2015 18:29:11 marj8995 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
9947 15/01/2015 05:12:01 stepde15 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
8615 11/01/2015 19:29:39 junking PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 520 KB
8406 10/01/2015 01:46:57 nxphuc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 532 KB
8404 10/01/2015 01:43:10 stepde14 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 244 KB
8136 06/01/2015 20:17:22 thanhbinh0995 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 612 KB
7166 16/12/2014 11:12:05 dinhvanduy7895 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
5830 23/11/2014 13:01:25 manhhung55cth PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
5824 23/11/2014 00:33:45 MeigyokuThmn PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
5643 19/11/2014 19:14:26 ThienCoder PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 536 KB
3836 07/11/2014 00:02:29 hainguyen3794 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
3757 05/11/2014 14:10:58 kamagiao PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
2879 25/10/2014 10:54:00 phamhuuthien PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
1993 16/10/2014 15:39:01 haituanth2 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
1405 11/10/2014 07:07:24 NhatHoang PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
1349 10/10/2014 15:09:11 ductam PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
761 30/09/2014 22:19:31 voquocthang PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 528 KB
603 23/09/2014 21:37:34 junlexo PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
590 23/09/2014 18:41:58 sunshine PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
556 23/09/2014 00:00:13 phuchoahodo PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
525 22/09/2014 20:16:15 thanhCode PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
333 20/09/2014 15:18:36 coldmoon PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
255 19/09/2014 10:25:40 itntc PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
232 18/09/2014 23:02:10 shinzero PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
Back to Top