Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740399 04/04/2020 19:39:13 hung2k3 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
738909 31/03/2020 23:28:45 ntoan199 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
733059 14/03/2020 16:29:34 LovelySunset BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
731779 12/03/2020 22:28:28 tuilatui132 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
723823 21/02/2020 21:22:11 lethienquan28052006 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
722346 18/02/2020 21:33:07 Fidisk BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
713822 03/02/2020 10:13:55 khongcoten002 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
710280 27/01/2020 18:04:42 hoangle134134 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
708361 21/01/2020 21:06:35 HackerMan BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
703121 11/01/2020 22:15:55 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
700590 07/01/2020 23:44:36 hieunguyenduc696 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
697083 03/01/2020 14:47:30 anhkhoa09032004 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
697036 03/01/2020 14:23:43 haupas BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
696987 03/01/2020 13:01:35 tahoangquan2 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
690730 19/12/2019 09:54:15 perfectshot BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
673291 13/11/2019 19:31:48 Dothanhtai2006 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
671891 10/11/2019 22:06:35 Nducnha BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
659914 20/10/2019 07:54:40 lecongbao BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
655533 10/10/2019 21:58:22 pmt BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
654618 09/10/2019 20:54:03 nguyentrantien2002 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
652482 06/10/2019 16:51:43 namlawng123 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
644405 22/09/2019 16:18:30 baobao07 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
623522 18/08/2019 15:26:32 trieutanhung93 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
600777 28/06/2019 19:39:38 rimuru BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
595026 18/06/2019 16:55:45 cyb3 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
593584 15/06/2019 10:45:08 masteroffood BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
592806 13/06/2019 21:20:48 cuongoo1752 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
584390 19/05/2019 22:47:46 leviettttnh BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
573047 14/04/2019 12:18:17 thien0914033912 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1488 KB
570926 09/04/2019 09:45:23 dangkhoa_pascal BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
565955 27/03/2019 21:38:02 thedemonstuan BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
559264 12/03/2019 19:37:10 lehoang BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
556527 07/03/2019 20:32:43 nguyenvantien0903 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
553060 28/02/2019 22:05:19 phuongnhi_tran_1206 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
551565 26/02/2019 08:21:26 ducminhtrinh BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 0 ms 1348 KB
540893 26/01/2019 22:58:58 ffrederick BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
533496 09/01/2019 13:43:59 Nevermore BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
529750 03/01/2019 20:24:56 MRone04 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
526871 11/12/2018 18:01:29 8man BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
526355 10/12/2018 20:11:21 m134m4a1 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525632 09/12/2018 10:21:30 vanan9205 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
525335 08/12/2018 15:06:27 tritanngo99 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
523590 04/12/2018 18:21:09 tcoder BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
519030 24/11/2018 20:15:59 Teddy BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
512120 15/11/2018 10:50:16 anhvippro123z BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
511600 14/11/2018 21:36:28 blebleble BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
510194 12/11/2018 23:14:48 hitu02 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
509888 12/11/2018 16:40:48 hitu03 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
506779 07/11/2018 15:14:32 huatho131 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 996 KB
503795 02/11/2018 23:34:39 iiiiiii125478 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
498444 26/10/2018 11:28:34 thamtudeptrai007 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1416 KB
497236 24/10/2018 22:32:39 hungduytdn7a3 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
489958 15/10/2018 18:56:17 xikhud BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
474685 26/09/2018 23:35:40 nguyenmanhthien BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
469801 19/09/2018 18:39:58 LongÇhampion BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
466472 14/09/2018 09:56:46 lengocphuc BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
466437 14/09/2018 00:46:50 ngockhain BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
461587 06/09/2018 22:10:57 mrlihd BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457346 30/08/2018 07:40:39 HHHHHHHH BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
448429 09/08/2018 10:01:17 hoangthuc701 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
447266 05/08/2018 08:45:53 vikhangcqt171 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
440361 12/07/2018 11:19:17 iostream BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 948 KB
437916 01/07/2018 20:48:04 nguyenledinh BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
433652 15/06/2018 16:52:57 YeuEmTuCaiNhinDauTien BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
427785 28/05/2018 14:33:02 MiuKy BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
427408 26/05/2018 15:52:12 nguyenphilong BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
416721 12/04/2018 23:02:02 smartSheep BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416719 12/04/2018 22:58:22 chicken1996 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
416716 12/04/2018 22:54:18 chicken1996 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
412485 02/04/2018 23:04:18 vinhntndu BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
411189 30/03/2018 07:48:23 theanhbr01 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2120 KB
407216 21/03/2018 10:22:56 hoaigiang BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407042 21/03/2018 07:38:56 tinhochbt BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
406910 20/03/2018 16:58:07 tinhochbt BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2272 KB
402719 11/03/2018 19:07:56 vínhdinhstudents BACO2 - Bàn cờ 2 Python 3 Accepted 78 ms 5984 KB
388930 23/01/2018 11:41:29 duongbp1990 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
383215 08/01/2018 18:22:48 huy9a1 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
359838 14/11/2017 15:25:28 freepascal BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
349504 31/10/2017 19:57:35 Luthaihoc BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
343805 24/10/2017 11:16:09 hieu BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
339261 18/10/2017 01:52:45 nkduc BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
337618 15/10/2017 23:34:21 ThanhEtn BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
337456 15/10/2017 20:13:21 trungcbg BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
318096 16/09/2017 18:52:43 GấuBéoIT BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
312575 03/09/2017 16:48:23 ProLQM BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
312285 03/09/2017 10:50:20 dinhtri BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
312281 03/09/2017 10:44:06 nakrothpro BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
311888 02/09/2017 11:49:40 Nhokkz BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
308050 23/08/2017 07:06:11 MountainDOrm BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
283350 26/05/2017 01:20:26 Disconnect BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
275645 04/05/2017 22:23:15 LV BACO2 - Bàn cờ 2 Java 8 Accepted 171 ms 17736 KB
267917 06/04/2017 11:23:38 Midodra BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
267915 06/04/2017 11:21:56 Midodra BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
260084 18/03/2017 09:31:11 doituyentin BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
242724 23/01/2017 12:07:52 saothuaduoc BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
241868 17/01/2017 19:41:32 0ngmai123 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
240440 12/01/2017 21:43:39 ARSENAL1886 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
233543 19/12/2016 23:15:54 4everkaka BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
231302 11/12/2016 11:05:52 tranquockhanh BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 804 KB
217549 15/11/2016 14:10:59 LHP BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
217545 15/11/2016 14:05:02 anhpro96 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
211067 04/11/2016 21:38:44 casaumayman BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
204110 25/10/2016 00:39:36 pvt BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
203167 23/10/2016 21:52:19 cocvu BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
201351 22/10/2016 04:58:44 thaixuandang BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
200382 20/10/2016 22:50:51 hoangducsmagic BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
189730 07/10/2016 23:03:06 dacthai2807 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
183861 28/09/2016 08:42:14 leducthinh0409 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
177056 15/09/2016 15:53:41 yingyoh BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1104 KB
170059 04/09/2016 18:19:45 bachnxepu BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166624 28/08/2016 13:55:07 nvtu BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
166504 28/08/2016 00:07:02 phungvitrung BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1048 KB
159633 08/08/2016 15:43:56 neverdiefc BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
156507 27/07/2016 22:49:59 chutuanthong BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
153073 18/07/2016 23:21:38 nxtungbkhn BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
147322 22/06/2016 17:45:59 dahaodl BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
137461 23/05/2016 22:56:21 khangtran BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
130399 10/04/2016 22:38:54 hanhlv270597 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
122175 27/02/2016 21:12:35 dqhungdl BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
119691 15/02/2016 22:38:57 romqn1999 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
113479 20/01/2016 22:30:30 nanisempai BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
113396 20/01/2016 19:01:26 aquawind0130 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
105566 11/12/2015 19:19:31 ngonamduonghl BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
98962 25/11/2015 23:37:57 Conganhnt3 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
98255 24/11/2015 00:08:44 hoangthongvo BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
92333 13/11/2015 23:52:26 ntanh BACO2 - Bàn cờ 2 Java 8 Accepted 218 ms 13664 KB
90389 10/11/2015 00:05:54 bate7a1 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
89487 08/11/2015 10:48:27 HoVanAnhK58A2 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
87625 04/11/2015 00:11:20 lhchuong BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
83820 27/10/2015 00:27:49 toan411998 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 792 KB
72615 04/10/2015 16:04:36 dokhacphong1996 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
70226 30/09/2015 20:10:57 wInD_MtA BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
63290 14/09/2015 09:58:14 MTAZero BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
62144 10/09/2015 10:27:50 phuleethanh BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
53622 15/08/2015 23:57:19 npltv BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
53479 15/08/2015 11:36:32 duytoannguyenledh BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
47457 17/07/2015 20:57:18 hinodi_1998 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
47362 16/07/2015 22:56:21 congson BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
44370 03/07/2015 21:08:51 mrtan_lovelife BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
43516 26/06/2015 12:52:31 phuc_doan BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
39468 06/06/2015 13:51:15 ngan BACO2 - Bàn cờ 2 Python 3 Accepted 78 ms 6096 KB
39450 05/06/2015 22:20:08 HanhThong BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 936 KB
39354 04/06/2015 14:53:27 Algo BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
39253 03/06/2015 16:56:12 nghethuat102 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
35841 16/05/2015 21:24:13 the_c BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 584 KB
33146 07/05/2015 21:45:53 mikelhpdatke BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
31460 24/04/2015 13:30:34 farmerboy BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
27272 14/04/2015 05:47:07 trungvt130584 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
25115 28/03/2015 20:50:54 cuongyd1 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 0 ms 636 KB
24792 25/03/2015 19:17:38 kieuquocdat123 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 680 KB
15378 07/03/2015 20:07:03 dinhvanduy7895 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
14181 01/03/2015 11:07:44 stepde15 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 624 KB
14105 27/02/2015 13:40:23 junlexo BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 508 KB
10638 20/01/2015 20:50:57 marj8995 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 584 KB
8581 11/01/2015 12:49:48 stepde14 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
8579 11/01/2015 12:34:34 nxphuc BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 724 KB
5827 23/11/2014 10:19:49 MeigyokuThmn BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
5536 17/11/2014 19:11:43 thanhCode BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
3634 03/11/2014 18:13:40 VTung BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
3159 27/10/2014 17:31:17 phamhuuthien BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2914 25/10/2014 17:21:22 haituanth2 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
1530 12/10/2014 18:51:13 voquocthang BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
1353 10/10/2014 16:16:59 ductam BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 616 KB
615 23/09/2014 22:57:57 phuchoahodo BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
311 20/09/2014 08:19:26 NhatHoang BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
241 19/09/2014 01:40:01 sunshine BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
234 18/09/2014 23:58:47 dinhanhhuy BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
227 18/09/2014 21:47:08 shinzero BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 544 KB
Back to Top