Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739838 03/04/2020 11:49:50 python_train NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 203 ms 14496 KB
738614 31/03/2020 00:24:59 hihihuhu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 250 ms 3260 KB
737683 27/03/2020 20:36:15 hihihuhu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2744 KB
737646 27/03/2020 18:02:44 biabeogo147 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2096 KB
737556 27/03/2020 14:23:52 0376637474 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
737424 26/03/2020 22:11:27 hdt3126 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3260 KB
737423 26/03/2020 22:10:40 hdt3126 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
737399 26/03/2020 21:16:44 0376637474 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
737296 26/03/2020 14:59:42 khongcoten002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2364 KB
737077 25/03/2020 18:31:10 bbamm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
736819 24/03/2020 21:41:36 knam4202 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3264 KB
736595 23/03/2020 22:15:29 hoangmanh123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3288 KB
736585 23/03/2020 22:07:51 chumoro NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 937 ms 39156 KB
736501 23/03/2020 17:42:57 sunarrior NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2864 KB
735006 19/03/2020 03:15:31 SnowMaker NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 781 ms 39060 KB
733600 17/03/2020 09:10:23 tienloc_dz NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
733365 15/03/2020 22:50:27 SnowMaker NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 718 ms 39692 KB
733363 15/03/2020 22:47:29 SnowMaker NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 703 ms 41592 KB
733362 15/03/2020 22:43:52 SnowMaker NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 734 ms 47404 KB
731732 12/03/2020 20:09:16 anhlapro260398 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 187 ms 14676 KB
731420 12/03/2020 00:55:18 hokage1201 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1544 KB
731231 11/03/2020 14:30:04 cbl_minhtri NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2388 KB
731111 10/03/2020 23:38:02 nguyenlenam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2076 KB
731080 10/03/2020 22:46:53 toiladuc_1012_HSGS NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2080 KB
730777 10/03/2020 03:02:29 quachtridat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2684 KB
730768 10/03/2020 00:49:03 huong0404 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
730452 08/03/2020 23:19:31 vhskillpro2 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 187 ms 14636 KB
730375 08/03/2020 18:57:46 nguyenan0808 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2056 KB
730358 08/03/2020 17:11:57 BeFine NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3244 KB
730346 08/03/2020 15:36:27 BananaOnTheTree NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2064 KB
729964 07/03/2020 11:12:01 minh12131415 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
729883 07/03/2020 00:03:06 hoangtrung1801 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2828 KB
729502 05/03/2020 23:22:03 vietanhk99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2056 KB
728836 04/03/2020 19:55:15 VoAnhPhu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 10260 KB
728609 04/03/2020 09:31:30 AngusX NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
728542 04/03/2020 07:38:34 longlunglinh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
727376 29/02/2020 22:14:27 RH07 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
727317 29/02/2020 19:14:38 mashiro9933 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1844 KB
727298 29/02/2020 18:11:57 hieuishere NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2072 KB
727189 29/02/2020 11:21:56 zxcvbnmasdfghjkl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2760 KB
726054 26/02/2020 14:44:26 19521515 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2628 KB
725413 25/02/2020 08:45:34 kassivender NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
724888 23/02/2020 22:47:56 vuhoangphuc2000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2776 KB
724707 23/02/2020 18:12:29 mystar0806 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
724172 22/02/2020 17:06:27 naruto270504 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
723133 20/02/2020 11:27:13 damminhquan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
722795 19/02/2020 19:18:02 aruru12 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 171 ms 14616 KB
722494 19/02/2020 10:34:19 drlamlqd9 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2968 KB
722034 18/02/2020 13:02:23 taideptrai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3248 KB
721810 17/02/2020 21:07:26 THANHKIEU NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2136 KB
721363 17/02/2020 10:02:32 huuhoangle NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
721055 16/02/2020 16:16:45 Hieuloi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2124 KB
720438 15/02/2020 13:25:12 linhngao121212 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
720415 15/02/2020 11:16:57 phamchibinh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
719472 13/02/2020 10:41:35 KingChicKEn_1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
719198 12/02/2020 19:07:00 congbinh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
718614 11/02/2020 16:09:25 dangthithuyen NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
718322 11/02/2020 09:19:32 letrungduc45 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
717263 09/02/2020 11:10:46 drloc2004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
716219 07/02/2020 12:41:34 nguyenthehop NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 171 ms 14768 KB
716031 07/02/2020 08:49:17 cuongbvbn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
715130 05/02/2020 21:19:26 laotam_tnh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
715106 05/02/2020 20:49:54 baopham19062003kgkgkg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2924 KB
714817 05/02/2020 14:31:21 tienloc_tvn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
714705 05/02/2020 10:23:56 cuongbvbn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
714657 05/02/2020 09:28:45 ttt1405 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2936 KB
714191 04/02/2020 09:44:27 cuongbvbn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
714189 04/02/2020 09:42:16 cuongbvbn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
713122 01/02/2020 19:54:01 kimcuong_tvn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
713095 01/02/2020 18:40:23 kimngan_tvn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
712746 31/01/2020 21:16:15 hoktro NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2164 KB
710389 27/01/2020 22:54:24 shiraishi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3396 KB
710295 27/01/2020 18:45:23 hoangle134134 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2856 KB
710090 26/01/2020 23:04:57 mikekhuong2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
710089 26/01/2020 23:03:24 mikekhuong2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2072 KB
709836 25/01/2020 16:24:18 Phanvythien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2820 KB
709656 24/01/2020 22:15:06 bku_lapis NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
709511 24/01/2020 12:02:14 thiennhan2701 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3288 KB
708397 21/01/2020 21:46:18 thienphunhc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2324 KB
708356 21/01/2020 21:05:24 HackerMan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
707772 20/01/2020 21:14:43 tuilatui132 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
707420 20/01/2020 00:18:59 CodeWar37 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
707405 19/01/2020 23:51:34 83tracking NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
707404 19/01/2020 23:50:54 83tracking NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 3288 KB
707156 19/01/2020 15:52:39 metide NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2088 KB
706201 17/01/2020 14:52:27 ptcvp121 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 3204 KB
706179 17/01/2020 14:08:34 vananha2k23 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 1964 KB
705914 16/01/2020 21:02:53 suxzat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2868 KB
705905 16/01/2020 20:50:54 ngoc1824 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2036 KB
705324 15/01/2020 20:25:48 quanit2k4 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2708 KB
704813 14/01/2020 20:36:26 Love NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
704644 14/01/2020 14:23:05 myxnguyen894 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2028 KB
704546 14/01/2020 07:19:11 wolfejames NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
704525 14/01/2020 03:14:47 mnhphm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 3300 KB
704523 14/01/2020 03:12:58 mnhphm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 3296 KB
704439 13/01/2020 21:43:43 djxone123456 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2236 KB
704422 13/01/2020 21:26:17 Quang249 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
704386 13/01/2020 20:43:02 long020506 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
704384 13/01/2020 20:40:55 long020506 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
702955 11/01/2020 17:52:23 viocuong NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 218 ms 14084 KB
702939 11/01/2020 17:17:50 haupas NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
702691 11/01/2020 09:17:04 lephucchi12112004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2064 KB
702312 10/01/2020 16:56:52 watanabe2804 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2912 KB
702275 10/01/2020 16:12:22 huonggiang2004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2304 KB
702274 10/01/2020 16:11:04 lephuongthanh963 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2296 KB
701464 09/01/2020 14:22:53 0842020263 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2944 KB
700893 08/01/2020 18:16:46 khanhnhat123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
700813 08/01/2020 14:50:43 duc04122004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2904 KB
700786 08/01/2020 13:30:03 hieunguyenduc696 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2692 KB
700586 07/01/2020 23:36:14 nemesis NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2264 KB
699554 06/01/2020 22:49:53 ntphong NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
699483 06/01/2020 21:58:36 thuvân NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
699436 06/01/2020 21:28:04 Trung13102000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 10340 KB
698122 04/01/2020 21:59:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2888 KB
697967 04/01/2020 17:26:46 khanhld NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2888 KB
697799 04/01/2020 14:37:50 ltd9a4gpc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
697796 04/01/2020 14:33:48 ngocduygpc8a1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
697545 04/01/2020 00:58:47 kimjisoo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
697513 03/01/2020 23:16:28 anhkhoa09032004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
697482 03/01/2020 22:34:16 novaphoenix NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
697259 03/01/2020 17:59:27 samnguyen867 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3132 KB
697121 03/01/2020 15:11:33 hatayamakano NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2280 KB
696810 03/01/2020 07:11:24 tahoangquan2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
696719 02/01/2020 23:07:52 tranminhprvt01 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
695774 01/01/2020 11:53:16 SIU2018CAKHOSOLO NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3424 KB
695716 31/12/2019 23:41:49 VGK_Cr7 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
695593 31/12/2019 19:53:50 nnbxxx NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2228 KB
694138 27/12/2019 22:48:03 minhkhoatc2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
694116 27/12/2019 21:59:12 canhtoana2k23 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
693931 27/12/2019 14:08:15 sbgssol NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
693823 27/12/2019 09:25:11 huukhanhk39a NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2276 KB
693120 25/12/2019 15:25:47 haidang172005 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
692945 25/12/2019 06:53:32 tomohisacchi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2744 KB
692433 23/12/2019 23:38:17 levanthao10tin NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2960 KB
692023 22/12/2019 21:42:44 ishokusogiria NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
691394 21/12/2019 07:57:18 fh2512 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
691339 20/12/2019 23:38:13 conlocdaifa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 3372 KB
690821 19/12/2019 16:38:19 nghia3092001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2796 KB
690693 19/12/2019 08:10:00 hopnguyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2980 KB
690175 18/12/2019 07:36:38 Nhi23072002 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
689721 17/12/2019 14:48:25 7 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
689671 17/12/2019 13:39:28 sendmylove123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2100 KB
689561 17/12/2019 09:10:05 hello5423 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 203 ms 14264 KB
689552 17/12/2019 08:58:26 hello5423 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3012 KB
689466 16/12/2019 21:54:31 quocviet2001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3064 KB
689368 16/12/2019 19:52:45 duyluan3110 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2768 KB
688710 15/12/2019 08:39:39 chuonghc2512 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2396 KB
688662 15/12/2019 00:10:04 minhquoc19ti NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
688606 14/12/2019 22:04:27 nambe1110 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2872 KB
688362 14/12/2019 14:35:03 chenlinong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2084 KB
687421 12/12/2019 11:43:52 thienminh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2916 KB
687271 11/12/2019 19:58:09 hoangmanh123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3340 KB
687133 11/12/2019 15:23:22 huytin8 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
687116 11/12/2019 14:59:25 000DANG NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2280 KB
687098 11/12/2019 14:48:19 truong9cltt NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
686988 11/12/2019 11:55:25 khanhtron03 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3052 KB
686550 10/12/2019 10:30:13 pingponggame NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2908 KB
686360 09/12/2019 16:21:11 jackykg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
685588 06/12/2019 17:16:27 hoangchisi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2116 KB
683938 02/12/2019 20:47:49 thuyngocha98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2916 KB
682198 29/11/2019 13:58:18 JoySluxirt NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
682185 29/11/2019 13:22:13 hoa1705 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
681520 28/11/2019 14:21:02 Nhanlolicon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2476 KB
681493 28/11/2019 14:12:33 tranbac1128 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2144 KB
681489 28/11/2019 14:09:57 tranhoaiphu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2476 KB
681480 28/11/2019 14:05:22 lymycm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2168 KB
681478 28/11/2019 14:05:01 Akise NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2432 KB
681477 28/11/2019 14:04:29 maemi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2136 KB
681473 28/11/2019 14:03:49 ngongoc071 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2144 KB
681471 28/11/2019 14:02:20 Evanstn2412 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2416 KB
681469 28/11/2019 14:01:43 ltnhi15624 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2180 KB
681455 28/11/2019 13:49:37 hokhanhduy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2428 KB
681341 28/11/2019 07:22:12 phongnguyenxuan229 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
680279 26/11/2019 01:10:27 thanhthien79 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2936 KB
680185 25/11/2019 22:35:52 cmtanphat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2160 KB
680182 25/11/2019 22:34:19 quoclan99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2184 KB
679749 24/11/2019 19:34:56 karasu NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
679669 24/11/2019 16:41:41 hieubui1103 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3100 KB
679630 24/11/2019 16:00:08 hung123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2836 KB
679627 24/11/2019 15:55:47 ailawjproo123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3060 KB
679596 24/11/2019 15:13:23 Xenocryptix NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3132 KB
679537 24/11/2019 11:19:54 hung123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2844 KB
679391 24/11/2019 00:06:49 omgursocute NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3336 KB
679263 23/11/2019 20:45:17 tanhoangdl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3368 KB
679252 23/11/2019 20:36:52 iambluuu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3356 KB
679249 23/11/2019 20:34:20 minhquandinhcao NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3360 KB
678783 23/11/2019 00:29:31 CodeWar37 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2180 KB
678652 22/11/2019 21:16:24 manhender NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2432 KB
678573 22/11/2019 20:20:39 gaovangbn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3092 KB
676025 19/11/2019 12:31:16 shin3030aa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
675655 18/11/2019 16:18:25 phatbs3011 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2924 KB
675654 18/11/2019 16:17:41 phatbs3011 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2904 KB
674757 16/11/2019 22:18:47 dinhhuuduc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2336 KB
674653 16/11/2019 17:48:17 minhthi28 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
674092 15/11/2019 09:23:31 klinh3003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
674008 14/11/2019 22:49:19 dangtiendung1201 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2344 KB
673429 13/11/2019 22:15:37 Lis2il NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2596 KB
672434 12/11/2019 04:13:06 admin2009 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2876 KB
671335 09/11/2019 15:23:13 camchepcodebo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
670982 08/11/2019 21:57:55 hodinhhoang312 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2904 KB
670927 08/11/2019 21:23:12 vanphuc2409 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2232 KB
670895 08/11/2019 21:07:04 nguyenlequan2301 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2212 KB
670874 08/11/2019 20:55:48 thangloi2209 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 2616 KB
670855 08/11/2019 20:46:34 hoanglap0409 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2884 KB
670851 08/11/2019 20:44:16 trankhanhduong2212 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2884 KB
670848 08/11/2019 20:43:17 haohk17 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2216 KB
670846 08/11/2019 20:40:41 tuananh1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2212 KB
670837 08/11/2019 20:34:01 chicong44 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2212 KB
670825 08/11/2019 20:27:19 chicong44 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2212 KB
670819 08/11/2019 20:22:44 caocuong1210 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2884 KB
670807 08/11/2019 20:13:12 philong1703 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2368 KB
670801 08/11/2019 20:06:05 hatrungbp2004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2212 KB
670461 08/11/2019 01:59:54 minhkhoi1026 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
670245 07/11/2019 20:47:54 Lan123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2424 KB
670213 07/11/2019 20:14:24 duth NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2400 KB
669969 07/11/2019 11:16:13 Nam20cm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2916 KB
669225 06/11/2019 00:07:53 hieupham NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
668803 05/11/2019 15:14:01 toanct NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2404 KB
668755 05/11/2019 14:35:01 tvan23 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2124 KB
668702 05/11/2019 11:13:45 Sơna1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2116 KB
668696 05/11/2019 11:10:41 Hàoa1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2104 KB
668682 05/11/2019 10:52:44 Sángolympic NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2340 KB
668283 04/11/2019 13:46:38 RedDevilss2 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3320 KB
667346 02/11/2019 18:13:17 camnguyenmeow NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3360 KB
667014 02/11/2019 05:24:05 SuaDuong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2968 KB
666859 01/11/2019 21:12:34 phuoctktkhg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2856 KB
666493 01/11/2019 13:45:03 tuanio NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2872 KB
666489 01/11/2019 13:32:55 huytool NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2868 KB
666188 31/10/2019 20:24:51 ogit403 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2900 KB
665247 30/10/2019 11:25:09 Aimy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2124 KB
665236 30/10/2019 11:06:33 HoaBenKiaSong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2932 KB
664376 28/10/2019 16:49:32 ducpro NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2448 KB
663696 27/10/2019 09:41:54 vhskillpro NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2236 KB
663379 26/10/2019 20:21:49 tuanhungnaruto NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
663223 26/10/2019 15:50:45 phuong2004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2128 KB
663040 26/10/2019 07:34:35 longlevi2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
662436 24/10/2019 23:27:48 camlaitin NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
662414 24/10/2019 21:52:09 xuanninh1412 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2932 KB
662352 24/10/2019 20:38:41 nmhh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2124 KB
662290 24/10/2019 19:35:18 19521242 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2400 KB
662197 24/10/2019 16:11:38 omlgg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2124 KB
660999 22/10/2019 15:05:16 DươngAnhVũ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1936 KB
660977 22/10/2019 14:57:55 hunghz123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2804 KB
660852 22/10/2019 13:44:58 MinhBietBay NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
659704 19/10/2019 18:09:42 nguyenvinhkhang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2452 KB
659161 17/10/2019 23:20:37 0941177356 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1948 KB
659114 17/10/2019 22:24:35 Lucifer NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
658657 17/10/2019 10:53:06 Douilu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3336 KB
658446 16/10/2019 19:30:49 prgrmanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2968 KB
658259 16/10/2019 10:47:38 chutichday2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
658015 15/10/2019 20:12:59 yolo19yolo NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
658014 15/10/2019 20:12:57 yolo19yolo NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
657680 15/10/2019 08:23:22 chutichday2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
657468 14/10/2019 19:03:21 thecomeback NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
656751 12/10/2019 23:03:34 dvmduc_k36_chv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3360 KB
656560 12/10/2019 16:04:40 drtue2501 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 4140 KB
656045 11/10/2019 19:11:09 whoisthatguy NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 109 ms 2704 KB
654541 09/10/2019 19:16:51 dpduy123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2440 KB
654429 09/10/2019 15:52:01 nguyenthanhtinh365 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2920 KB
654428 09/10/2019 15:51:40 nguyenthanhtinh365 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2940 KB
653988 08/10/2019 21:15:37 lethimytien NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
651841 05/10/2019 15:56:01 minhquan052003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2412 KB
650898 04/10/2019 09:06:40 congcanhlnq NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2908 KB
650584 03/10/2019 19:47:07 nguyentrantien2002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2140 KB
650557 03/10/2019 18:48:49 badaoteemo1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2908 KB
650511 03/10/2019 17:11:27 Thinh_Feline NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
650395 03/10/2019 15:35:10 kevilstark NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2148 KB
649001 01/10/2019 16:23:12 pinyahoo567 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
648372 30/09/2019 15:13:00 CBLtk NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2352 KB
648165 29/09/2019 20:25:41 tuanmapun NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2684 KB
648163 29/09/2019 20:21:18 tuanmapun NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2684 KB
648010 29/09/2019 14:15:03 namu10x NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2860 KB
647874 29/09/2019 09:03:02 chuongpham7750 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
647232 27/09/2019 22:27:34 caikimdat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2232 KB
647073 27/09/2019 19:25:07 Zelda2004 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2912 KB
647072 27/09/2019 19:24:18 vanquyvct NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2908 KB
646135 25/09/2019 22:16:32 hoangthai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2848 KB
645645 24/09/2019 21:20:27 nguyen2k3 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2132 KB
645167 23/09/2019 22:55:22 ntoan199 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2856 KB
645028 23/09/2019 19:07:21 minhtriet2903 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2884 KB
644790 23/09/2019 11:03:57 giangbabygo123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2888 KB
644529 22/09/2019 19:42:08 THoangHuy NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
644519 22/09/2019 19:29:53 blackcat2712 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2388 KB
644364 22/09/2019 14:20:13 loilon504 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
644191 21/09/2019 23:33:00 blueshark07 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2844 KB
644103 21/09/2019 20:46:10 dhgtri1301 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
643832 21/09/2019 13:32:03 19522456 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 171 ms 14152 KB
643569 20/09/2019 22:32:11 BBisthebest NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
642990 20/09/2019 10:17:14 ngoctuannguyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2104 KB
642313 19/09/2019 10:25:06 cutrung2802 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2112 KB
642100 19/09/2019 07:51:46 legoyb NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2112 KB
641793 18/09/2019 17:49:06 cuthaodd NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 4812 KB
641557 18/09/2019 14:39:26 phuctin20 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2040 KB
641476 18/09/2019 14:08:32 vanthien_bl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2088 KB
641460 18/09/2019 13:53:30 cblnamphuong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2080 KB
641409 18/09/2019 12:08:59 4maxskill4 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
641237 18/09/2019 08:12:43 p2t3 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2312 KB
640465 17/09/2019 12:24:11 hoangduc16_cbl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2128 KB
640439 17/09/2019 11:05:27 MaMoi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2136 KB
640365 17/09/2019 10:06:56 php122002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2136 KB
640361 17/09/2019 10:05:57 php122002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2940 KB
640261 17/09/2019 00:07:42 redcoder NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2120 KB
640125 16/09/2019 20:34:16 pepesayhi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2368 KB
639593 15/09/2019 20:48:31 hamayasua NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2144 KB
638928 14/09/2019 15:49:39 marfus NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
638788 14/09/2019 14:24:34 hoang123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
638591 14/09/2019 09:21:54 phupham04 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2968 KB
638545 14/09/2019 08:42:16 minhtuan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3360 KB
638535 14/09/2019 08:32:16 Scar NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 14940 KB
638399 13/09/2019 22:26:07 present NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2812 KB
638109 13/09/2019 16:24:14 CBLtk NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2412 KB
638072 13/09/2019 16:02:02 hoanhatle NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
637510 13/09/2019 05:48:19 pthc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2348 KB
637347 12/09/2019 21:01:09 kubin1531 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2128 KB
636803 12/09/2019 08:33:28 akamegakill NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
636793 12/09/2019 08:19:14 thienkun NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
636552 11/09/2019 21:07:26 MinBaoTT NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
636534 11/09/2019 20:44:18 minhdung02 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2124 KB
636362 11/09/2019 16:03:07 kudoshinichi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2844 KB
636360 11/09/2019 16:00:35 quanghop_bl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2112 KB
636359 11/09/2019 15:59:43 PHDKhoa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2116 KB
636348 11/09/2019 15:52:38 ldnghia_bl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 2552 KB
635975 10/09/2019 20:42:12 nguyenkhoip NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2428 KB
635661 10/09/2019 12:44:31 nvq2309 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
635660 10/09/2019 12:43:57 ntnvlog NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
635637 10/09/2019 10:42:59 nvq2309 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2840 KB
635596 10/09/2019 10:18:26 haxorus2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
635580 10/09/2019 10:00:46 bjobjobjo113 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
635579 10/09/2019 10:00:04 aaaaaaaaa NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
635570 10/09/2019 09:53:00 haxorus2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
633973 08/09/2019 16:40:49 Be_happy NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
633836 08/09/2019 11:45:22 lucky_boy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3280 KB
633415 07/09/2019 08:36:07 cuongdoduy123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
633395 07/09/2019 07:54:09 dungken1607 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
633375 07/09/2019 07:24:43 pmt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3340 KB
631340 01/09/2019 21:36:42 bobeothui NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
631247 01/09/2019 18:13:24 phuquang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3268 KB
630700 31/08/2019 11:41:46 khongco NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2376 KB
630207 30/08/2019 12:36:46 pogodi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2928 KB
630199 30/08/2019 11:14:44 shoanga2k52 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2288 KB
630014 29/08/2019 20:55:19 hocsinhlop3 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3264 KB
629920 29/08/2019 16:09:15 duythien123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2900 KB
629379 28/08/2019 10:43:19 BaoAnh981 NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 812 ms 34204 KB
629276 27/08/2019 22:32:05 Cat_coder NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2380 KB
629260 27/08/2019 22:05:48 hieunguyenthi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2304 KB
628696 26/08/2019 20:26:57 tiendung2306 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2964 KB
626095 24/08/2019 15:24:01 unglinh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3228 KB
626031 24/08/2019 12:08:37 gicungduochet NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
626030 24/08/2019 12:07:28 gicungduochet NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2072 KB
626010 24/08/2019 11:26:44 mandoanky0903 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2348 KB
625839 23/08/2019 21:50:00 huycc123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
625801 23/08/2019 21:19:52 akira12 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 1980 KB
625640 23/08/2019 16:19:02 Linhdethuong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2040 KB
625298 22/08/2019 18:18:01 hiepthuong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2820 KB
624962 22/08/2019 09:53:34 thuy_quynh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2220 KB
623460 18/08/2019 10:24:37 nguyenchikhanh159 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2896 KB
623418 18/08/2019 09:09:39 DOTOAN NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
623263 17/08/2019 21:25:45 mrle0bda3t NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2768 KB
622601 16/08/2019 07:47:45 toancva0105 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2164 KB
620564 13/08/2019 20:57:10 queanh0220 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2044 KB
619201 10/08/2019 08:23:11 truongkimmai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
618416 08/08/2019 14:35:35 hoangyen27 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2308 KB
617990 07/08/2019 17:42:42 huynhchiton981 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
617930 07/08/2019 15:11:19 huynhngoctrang1306 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
617926 07/08/2019 15:08:27 php122002 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
617252 06/08/2019 10:03:58 vandat_2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2280 KB
616991 05/08/2019 20:11:50 samnguyen867 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3056 KB
616975 05/08/2019 19:09:28 khanhtran2201 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3128 KB
616772 05/08/2019 14:17:39 trandat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2284 KB
616767 05/08/2019 14:09:06 leson NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3168 KB
616623 04/08/2019 22:36:42 thống NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
616577 04/08/2019 21:00:24 chomeo13 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2304 KB
616575 04/08/2019 20:59:40 chomeo13 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3236 KB
616572 04/08/2019 20:58:46 chomeo13 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3236 KB
616458 04/08/2019 13:00:18 trungkienthcsyenlac NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
616366 04/08/2019 07:57:29 minh7a2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
616248 03/08/2019 23:16:01 luukimhoang2022 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3224 KB
616221 03/08/2019 22:35:33 canhtoannct NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
616047 03/08/2019 15:59:33 quanghuy123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
616042 03/08/2019 15:55:09 Lucifer NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
616041 03/08/2019 15:54:26 Lucifer NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
616009 03/08/2019 15:35:48 phangiabao NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3200 KB
615832 02/08/2019 22:47:10 ristxnd NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
615776 02/08/2019 20:53:13 baotrancpp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2400 KB
615616 02/08/2019 16:28:38 lnatuan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
615472 02/08/2019 14:10:10 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2132 KB
615420 02/08/2019 11:18:11 dpn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
615419 02/08/2019 11:16:27 dpn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
615383 02/08/2019 10:19:37 believer NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2884 KB
614404 31/07/2019 19:33:25 tuansan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2052 KB
614328 31/07/2019 17:57:07 hglong903 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
613553 30/07/2019 09:55:06 anhthcsyl2006 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
613392 29/07/2019 21:20:23 Relie_99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2024 KB
613082 29/07/2019 12:18:03 rsattlpalpha NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3308 KB
612770 28/07/2019 19:32:59 Tatsuya NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 4036 KB
612710 28/07/2019 16:58:33 emLaNewBie NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2864 KB
612618 28/07/2019 12:36:24 huuduc8igc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2108 KB
612075 27/07/2019 10:37:45 QuiTzeN NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
611359 26/07/2019 06:19:25 munrio123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
611180 25/07/2019 20:55:18 trandat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2420 KB
610869 25/07/2019 13:28:50 Fidisk NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
610754 25/07/2019 10:00:59 nguyendactam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2812 KB
610715 25/07/2019 09:26:12 funcolor NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3200 KB
609651 23/07/2019 14:22:45 OotakuO NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2096 KB
609422 23/07/2019 07:28:56 truongthinh14 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2092 KB
609387 23/07/2019 02:07:53 conmeocon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2912 KB
609385 23/07/2019 02:04:10 conmeocon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3304 KB
609329 22/07/2019 23:41:26 sheepB1209 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2752 KB
608517 21/07/2019 11:08:29 ducpro NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2416 KB
608314 20/07/2019 23:15:31 ducanhdzdz NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3276 KB
608071 20/07/2019 09:17:05 knock2810 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
607271 18/07/2019 00:09:26 zephyrvn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 3032 KB
606945 17/07/2019 09:01:04 anhnguyenroux NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
606123 13/07/2019 21:02:27 truongthienlocTH NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2180 KB
606102 13/07/2019 20:26:19 kuzuma245 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3092 KB
605172 10/07/2019 16:52:28 MinhBomNha NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2996 KB
605020 10/07/2019 12:40:56 225688093 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3316 KB
604876 09/07/2019 21:37:31 tuanphantomyb010 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2440 KB
604039 07/07/2019 18:41:30 neos NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2884 KB
603617 06/07/2019 00:06:22 ta NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
603179 04/07/2019 21:21:07 lethienquan28052006 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
602984 04/07/2019 14:09:49 dmcs123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2356 KB
602706 03/07/2019 17:41:11 khuyentran NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 6464 KB
601473 30/06/2019 21:41:29 quanghuy123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
601280 30/06/2019 10:12:41 Nhv1133_Tx NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3336 KB
601157 29/06/2019 22:01:47 mrzin703 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
601064 29/06/2019 16:59:47 H2911 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 203 ms 14456 KB
601005 29/06/2019 14:49:15 vinhhuong0802 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2780 KB
600951 29/06/2019 10:49:59 pinknam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2776 KB
600666 28/06/2019 11:20:31 TrumpPham NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2156 KB
600640 28/06/2019 10:47:17 Assyrian NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
597671 23/06/2019 22:11:50 hongphongthp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3060 KB
597353 23/06/2019 10:37:43 thanthien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2748 KB
597268 22/06/2019 23:35:31 khanhnhi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2064 KB
597114 22/06/2019 20:23:08 DoraRinho NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3248 KB
596412 21/06/2019 14:58:19 ct390 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
596160 20/06/2019 22:43:54 vansamtran NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
596092 20/06/2019 20:07:16 18T1021208 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
596091 20/06/2019 20:07:13 18T1021208 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
595188 18/06/2019 23:59:35 DHKH_HUE_2000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
594527 17/06/2019 22:39:14 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
594394 17/06/2019 15:06:04 duth NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2336 KB
594261 17/06/2019 09:34:23 thanhdat2605 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
593747 15/06/2019 17:50:00 winterrr NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2688 KB
593619 15/06/2019 11:47:59 baobao07 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3228 KB
593045 14/06/2019 10:49:06 cyrocs258 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
592987 14/06/2019 09:41:50 Gib5102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
592843 13/06/2019 22:09:07 Lis2il NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2544 KB
592833 13/06/2019 21:55:43 Lis2il NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2544 KB
592496 12/06/2019 21:17:33 quypham1422003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
591575 10/06/2019 00:26:33 Monster NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2924 KB
591498 09/06/2019 20:05:21 luonggiolinh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
590310 05/06/2019 15:52:18 hoatmt NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
590199 05/06/2019 10:39:58 dothiyenlinh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2928 KB
589212 02/06/2019 13:05:09 nhhpbc7a1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
588877 01/06/2019 09:16:02 nguyenhoainam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2348 KB
588609 31/05/2019 13:57:57 dchy2000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2928 KB
588207 30/05/2019 15:31:24 manhhungtt2019 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2912 KB
587846 29/05/2019 05:52:40 khiem123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2828 KB
587587 28/05/2019 14:46:44 phucbd2k17 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2876 KB
587509 28/05/2019 09:50:31 musubi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2712 KB
586780 26/05/2019 14:16:50 TIN10_VUTRINHHOANG NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3052 KB
586750 26/05/2019 12:35:03 khuongvutramanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
586731 26/05/2019 11:01:46 lehoaihai215 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
586730 26/05/2019 11:00:12 trung_hieu_k36_chv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2240 KB
585925 23/05/2019 15:52:41 ABCabc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3288 KB
585039 21/05/2019 16:53:33 onehit NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
584678 20/05/2019 19:31:11 KayTran NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
584620 20/05/2019 17:40:27 nhhpbc7a1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
584012 18/05/2019 08:53:50 elkunpham NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
583996 18/05/2019 05:16:43 masteroffood NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
583984 18/05/2019 01:33:21 Thanh_Cao NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2916 KB
582593 14/05/2019 08:34:16 ashleyds NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
582126 12/05/2019 01:44:45 buu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2896 KB
582104 11/05/2019 22:12:29 an NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
581182 07/05/2019 23:34:17 nguyenmih NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2816 KB
581002 07/05/2019 10:02:53 trieutanhung93 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3328 KB
580602 05/05/2019 14:32:54 tiennl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3104 KB
580555 05/05/2019 10:50:12 Anhhatca72 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2660 KB
580323 04/05/2019 19:32:30 abc125 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2140 KB
579445 02/05/2019 17:35:05 ngbn112358 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2452 KB
579341 02/05/2019 11:53:30 rimuru NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
579178 01/05/2019 16:31:21 ddthanh17pfiev NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
579071 01/05/2019 09:47:55 Newps NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2832 KB
578955 30/04/2019 19:49:28 VanTy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3308 KB
578932 30/04/2019 18:15:09 hh1305 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2772 KB
578845 30/04/2019 08:52:19 tuananh778999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
577850 29/04/2019 00:49:27 TranLeNhuQuynh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2864 KB
577437 27/04/2019 11:07:22 nhan05102000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2704 KB
577365 27/04/2019 01:03:24 TranHung NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 10288 KB
577159 26/04/2019 15:52:27 quangucich2000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
576959 26/04/2019 09:29:38 havu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3228 KB
576313 23/04/2019 20:29:19 votthichaua NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2840 KB
575580 20/04/2019 15:07:06 xxxx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3024 KB
575295 19/04/2019 11:05:53 lapphan2908 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
575141 18/04/2019 21:50:26 batman NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2392 KB
574594 17/04/2019 21:21:32 leviettttnh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
574466 17/04/2019 14:14:07 Soledad NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
573852 16/04/2019 15:46:20 16122001 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
573680 15/04/2019 22:46:21 thongnguyen050999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2832 KB
573677 15/04/2019 22:43:22 thongnguyen050999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2188 KB
573675 15/04/2019 22:41:45 thongnguyen050999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
573672 15/04/2019 22:37:58 thongnguyen050999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2480 KB
573346 15/04/2019 09:03:40 tuan3655 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
573322 15/04/2019 06:02:14 ZhangLieJunJie NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
573078 14/04/2019 13:54:52 khoitranminh592003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
572353 12/04/2019 20:40:41 quochungctg2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2368 KB
572352 12/04/2019 20:40:15 nguyenduchieu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
572228 12/04/2019 11:10:38 meocondp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2840 KB
572106 11/04/2019 22:49:48 XuanPhuc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2816 KB
571751 10/04/2019 20:35:16 thangitcbg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
571727 10/04/2019 20:21:13 KhongBietLam NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
571320 09/04/2019 18:48:06 manofreality NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2208 KB
571190 09/04/2019 15:29:46 hoaf13 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
571186 09/04/2019 15:27:41 hoaf13 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
571028 09/04/2019 12:09:27 hoaf13 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
570981 09/04/2019 10:25:09 buiminhhangvc2005 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
570669 08/04/2019 20:19:36 TrongPhucCTG NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3300 KB
570634 08/04/2019 19:49:18 zyenz123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
569717 05/04/2019 21:58:58 trung5kvshthlnqk38b NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
569531 05/04/2019 14:12:47 NQT1998 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2764 KB
569387 05/04/2019 07:27:45 david0403 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
569326 04/04/2019 21:43:19 sub_zero NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2252 KB
567945 01/04/2019 14:14:34 ZewDev NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
567555 31/03/2019 10:48:23 quocpro_2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4208 KB
567529 31/03/2019 09:19:36 tungduong03 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
567493 31/03/2019 08:12:16 nguyenhau NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
567490 31/03/2019 07:56:07 Hai NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
566628 28/03/2019 19:57:01 greengrass NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
565543 27/03/2019 13:27:04 hosithao NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
565493 27/03/2019 10:38:15 van080702 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
565444 27/03/2019 09:54:54 phantanthuong NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
565435 27/03/2019 09:49:44 quangtienlkhigh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
565395 27/03/2019 09:35:03 khambui2018 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
565394 27/03/2019 09:35:02 huynhvanphu102 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
565200 26/03/2019 21:27:18 phongan105 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
564991 26/03/2019 12:39:07 Nguyenphanthanhbinh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
563911 23/03/2019 12:53:27 daothanhloc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2808 KB
563857 23/03/2019 08:07:11 0919211420 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
563855 23/03/2019 08:05:23 truong_hands0me NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
563854 23/03/2019 07:48:38 nambii NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
563504 22/03/2019 13:47:15 tyty NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2456 KB
563450 22/03/2019 10:10:54 quanquan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 10260 KB
563325 22/03/2019 08:56:53 lecungtien NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
563239 22/03/2019 00:45:59 nhtm NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
562714 20/03/2019 20:27:45 dangptpt_ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
562461 20/03/2019 09:05:41 thienchidh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2624 KB
562054 19/03/2019 08:28:20 Mon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 3012 KB
562049 19/03/2019 07:58:59 hongduyen29 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
562048 19/03/2019 07:58:11 duy0805 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
561358 17/03/2019 13:47:35 Trannhatnam NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
561032 16/03/2019 09:44:33 unknown01 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
560651 15/03/2019 10:43:03 bingo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 3244 KB
560378 14/03/2019 16:43:34 carcinogen NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
560335 14/03/2019 15:56:10 ngocminhta NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
559657 13/03/2019 14:46:57 anphongpct NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
558735 12/03/2019 07:41:22 nguyenthanhnga NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
558472 11/03/2019 17:08:03 Alice0801 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
557800 10/03/2019 20:49:22 tuankhoa2908 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
557239 09/03/2019 14:50:18 ducminhtrinh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
557227 09/03/2019 11:37:17 hongly NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
557226 09/03/2019 11:36:18 hongly NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
557212 09/03/2019 10:35:05 hanluc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
557201 09/03/2019 10:20:00 nhuricute NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2748 KB
557002 08/03/2019 20:59:02 dinhtrongchien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2132 KB
556997 08/03/2019 20:55:59 dinhtrongchien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2400 KB
556940 08/03/2019 17:47:55 Summer8103 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2360 KB
556571 07/03/2019 21:14:13 nguyenvu NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
554541 04/03/2019 08:04:53 h_giaotvn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
553828 02/03/2019 09:23:55 Reset_For_VOI NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2164 KB
553704 02/03/2019 07:58:52 0369191689 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
553513 01/03/2019 20:39:55 nguyenhuy2k2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
553337 01/03/2019 14:56:10 bjobjobjo113 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
553168 01/03/2019 08:35:47 thpthl2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
552268 27/02/2019 15:39:37 nqvmystery123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
552179 27/02/2019 10:43:52 namlawng123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
552102 27/02/2019 07:43:43 inomatit82 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2912 KB
551894 26/02/2019 19:30:52 cogang123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
551851 26/02/2019 17:40:57 masteroffood NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
551500 25/02/2019 22:52:08 tcoder NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2564 KB
550683 24/02/2019 10:44:07 duc1234hd NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2876 KB
550366 23/02/2019 15:31:40 Thuỷa1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
549340 21/02/2019 14:40:14 Itachi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4080 KB
549319 21/02/2019 14:24:35 Sángolympic NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
548471 19/02/2019 16:21:14 heo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3452 KB
548469 19/02/2019 16:18:09 Hàoa1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
548450 19/02/2019 15:58:37 Sơna1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
547397 16/02/2019 15:58:53 phungduyminh1802 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
546547 14/02/2019 22:53:27 admin20 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
545687 12/02/2019 21:12:02 gacodelam123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 250 ms 3156 KB
545306 12/02/2019 07:03:55 myhorizon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3296 KB
545260 11/02/2019 23:00:14 khanhkjhave NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
543891 07/02/2019 14:19:32 khanha2k46pbc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2272 KB
543872 07/02/2019 13:15:57 gacodelam123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
543842 07/02/2019 11:46:40 vanhsusu03 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3300 KB
543745 06/02/2019 20:29:52 khochimtoai123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2588 KB
543495 05/02/2019 09:28:30 minhnghiacpp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4084 KB
543474 05/02/2019 01:21:19 NoFace NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2616 KB
543131 03/02/2019 20:58:09 vanquyvct NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
543112 03/02/2019 20:22:15 thedemonstuan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
542403 01/02/2019 15:45:21 thiennhb NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2940 KB
542392 01/02/2019 15:08:34 thecuongthehieu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 812 ms 3804 KB
542117 31/01/2019 09:59:43 Orchids NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
542035 30/01/2019 20:27:06 17000547 NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 593 ms 33924 KB
541994 30/01/2019 17:56:51 quyen_8a3_tdn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2924 KB
541973 30/01/2019 17:22:58 nguyenvanson2002 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
541749 29/01/2019 21:52:28 huydcmm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2836 KB
541314 28/01/2019 14:20:51 ngtrkien18 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2840 KB
540790 26/01/2019 15:50:29 TTree NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
539744 23/01/2019 21:03:50 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
539737 23/01/2019 20:53:27 thienduong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
539251 22/01/2019 12:58:33 binmia NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3916 KB
539092 21/01/2019 21:49:33 nguyenngocthong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4100 KB
538646 20/01/2019 23:50:12 haiprot1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4024 KB
538030 18/01/2019 21:53:11 anhvuddpro123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3204 KB
537982 18/01/2019 20:16:04 ducthangivicii NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
537958 18/01/2019 18:03:15 dylanrohdes NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2540 KB
537803 17/01/2019 23:18:51 leminhhieust NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3284 KB
537326 16/01/2019 22:25:16 katotiku NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3328 KB
536484 14/01/2019 23:13:38 gbking2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
535354 12/01/2019 14:20:27 jdkun123258TDMU NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3364 KB
535192 11/01/2019 22:50:19 conmeocon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2796 KB
535190 11/01/2019 22:46:34 conmeocon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2800 KB
535184 11/01/2019 22:36:11 datviphvt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2776 KB
534656 11/01/2019 02:30:54 phamcham NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2912 KB
534046 10/01/2019 11:40:04 StephenToan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2884 KB
533580 09/01/2019 16:50:04 kutroll254 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 4080 KB
533494 09/01/2019 13:31:00 sonpham056 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
533403 09/01/2019 07:49:51 thaolinh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
533346 08/01/2019 22:27:36 dothihoangduyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 218 ms 80608 KB
533338 08/01/2019 22:13:07 phuong2003vtvip NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 80560 KB
533156 08/01/2019 18:15:16 ntoanh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
533127 08/01/2019 17:27:29 tnnt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2120 KB
532896 08/01/2019 09:28:45 rongvuahoangkim NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
532843 08/01/2019 07:35:56 MH307 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
532354 07/01/2019 10:12:27 truongltt8c NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
532339 07/01/2019 09:58:30 000DANG NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
532303 07/01/2019 09:26:43 blackcat2710 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2112 KB
532232 07/01/2019 08:31:13 Neptune NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
531538 06/01/2019 10:54:10 Member NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2288 KB
531487 06/01/2019 10:17:34 biabeogo147 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
531420 06/01/2019 09:07:00 minhtrieutvn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
531105 05/01/2019 16:14:20 phpx612 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2960 KB
530663 04/01/2019 21:48:34 thanhtuthcsyenlac NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
529911 03/01/2019 22:06:54 MRone04 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
529910 03/01/2019 22:05:07 MRone04 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
529902 03/01/2019 22:01:47 MRone04 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2844 KB
529800 03/01/2019 20:52:11 thanhtuthcsyenlac NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
529568 03/01/2019 13:32:32 kimtoi_123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2972 KB
529547 03/01/2019 10:46:38 tuanltt1252004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
529383 02/01/2019 21:16:47 tanchan769 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2156 KB
529345 02/01/2019 20:13:50 mrhung1999vnvn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
528260 01/01/2019 22:45:22 Telephonefg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2920 KB
526938 11/12/2018 19:46:35 tanchan679 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2932 KB
526602 11/12/2018 09:39:43 khoa_8a3_tdn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3348 KB
526007 09/12/2018 22:30:02 vhpcoder17203 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 3340 KB
525862 09/12/2018 19:31:14 tieucotdau145 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 125 ms 14520 KB
525468 08/12/2018 20:07:59 HeoSolji NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2928 KB
525419 08/12/2018 18:36:42 vivimini110 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
525417 08/12/2018 18:35:49 vivimini110 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2260 KB
525341 08/12/2018 15:27:45 tritanngo99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2204 KB
524269 06/12/2018 01:19:18 ffrederick NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3412 KB
523887 05/12/2018 09:36:22 lamcqt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2240 KB
523564 04/12/2018 17:30:23 luandangduc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
523277 03/12/2018 21:10:52 hoangviethang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3316 KB
523243 03/12/2018 20:49:54 phongpcbyl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
523228 03/12/2018 20:39:09 hangthanhyl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
522840 02/12/2018 22:28:38 thienphucanh2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522837 02/12/2018 22:27:26 thienphucanh2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
522756 02/12/2018 20:51:32 tramdichbac NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2400 KB
522362 01/12/2018 22:45:19 lethanh2309 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
522272 01/12/2018 20:24:40 lethuyyl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
522246 01/12/2018 20:00:28 namconyl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522234 01/12/2018 19:54:55 vanduc8a3 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522218 01/12/2018 19:42:43 vanduc8a3 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
522200 01/12/2018 19:27:53 Kieuthienquyyl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
521819 30/11/2018 20:30:02 anhlavipnd199 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
521709 30/11/2018 17:26:18 dangtrungkien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2008 KB
521698 30/11/2018 16:54:43 thienhue123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2652 KB
521370 29/11/2018 18:42:41 6vienhdt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2164 KB
521368 29/11/2018 18:41:15 bao2342 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2164 KB
521367 29/11/2018 18:39:12 ngoctit NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2144 KB
521229 29/11/2018 11:10:16 hunguet NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
521228 29/11/2018 11:04:32 hunguet NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3332 KB
520569 27/11/2018 19:38:58 tanchan679 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2848 KB
520369 27/11/2018 09:45:57 Vinhh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3284 KB
520368 27/11/2018 09:40:51 hayqua NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
520115 26/11/2018 20:10:50 minhvuthcsyl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
519742 26/11/2018 00:17:29 bluesky_ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
518650 24/11/2018 08:43:05 manhtuan0206 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
518645 24/11/2018 08:30:39 manhtuan0206 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
518637 24/11/2018 08:16:49 manhtuan0206 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
518365 23/11/2018 16:41:35 quangduyluu123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2460 KB
518295 23/11/2018 15:53:39 pks0v1p NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2180 KB
517709 22/11/2018 17:25:03 11111111111111 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
517004 21/11/2018 20:57:12 18120461 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2956 KB
516774 21/11/2018 15:40:49 lamcqt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2236 KB
516640 21/11/2018 10:54:48 Neptune NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2948 KB
516365 20/11/2018 20:01:06 nguyenthanhdung NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2920 KB
516129 20/11/2018 10:30:12 Neptune NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
515297 18/11/2018 22:41:52 hduoc2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
515295 18/11/2018 22:41:26 hduoc2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2260 KB
515164 18/11/2018 21:08:11 nhuphuc2204 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
514938 18/11/2018 14:56:08 anhnguyen123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3288 KB
513891 16/11/2018 21:52:44 0987480154 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
513887 16/11/2018 21:50:05 0987480154 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
512123 15/11/2018 10:51:20 anhvippro123z NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2180 KB
511693 14/11/2018 22:19:54 NghiaCPP NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4284 KB
511155 13/11/2018 22:08:54 yn2493 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2624 KB
510859 13/11/2018 20:08:11 duycqt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
510798 13/11/2018 19:58:17 hungcqt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2516 KB
510634 13/11/2018 16:23:56 daomanhcuong173 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
509749 12/11/2018 00:23:17 tadat216 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2888 KB
509597 11/11/2018 21:15:13 vmt120203 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
509312 11/11/2018 16:04:19 Cá37 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
507855 08/11/2018 21:47:44 HUT_TOAN NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3168 KB
507733 08/11/2018 20:40:58 tuancqt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2128 KB
507459 08/11/2018 14:53:34 diemqui110105 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
507457 08/11/2018 14:52:08 diemqui110105 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
507348 08/11/2018 11:26:53 huatho131 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2100 KB
507133 07/11/2018 21:41:54 phatdoan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2752 KB
507128 07/11/2018 21:35:39 tenspace NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2720 KB
506706 07/11/2018 12:10:52 tchk NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
506278 06/11/2018 20:37:22 itk7_trunghieu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2616 KB
505712 06/11/2018 00:37:32 Monster NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
505698 06/11/2018 00:06:30 Sau NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3280 KB
505676 05/11/2018 23:36:48 lmpars NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2800 KB
505674 05/11/2018 23:36:06 khoinguyentdmu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
504767 04/11/2018 21:36:37 michealle NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2584 KB
504403 04/11/2018 09:38:04 stevinsible2__ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1920 KB
504398 04/11/2018 09:33:09 stevinsible2__ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3356 KB
504249 03/11/2018 21:12:23 skipro982301 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3380 KB
503932 03/11/2018 10:34:48 lehoanggiang NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
503729 02/11/2018 22:06:01 vuminh20379 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
503063 02/11/2018 08:30:32 khochimtoai123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4044 KB
503024 02/11/2018 07:45:24 hachanh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
502625 01/11/2018 17:47:25 mdan226 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2888 KB
502525 01/11/2018 15:53:38 HMĐ_191 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3300 KB
502512 01/11/2018 15:43:43 dfwapekko NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2884 KB
502196 01/11/2018 10:28:49 PhongDang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
502190 01/11/2018 10:23:44 minhng99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2884 KB
502173 01/11/2018 10:04:18 phamdinhlam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
501881 31/10/2018 21:03:56 lichhoanglich NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2880 KB
501869 31/10/2018 20:56:57 VPFFV NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
501859 31/10/2018 20:49:12 VPFFV NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
501729 31/10/2018 19:20:28 trantien151198 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3220 KB
501722 31/10/2018 19:09:09 ptmq123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2176 KB
500969 30/10/2018 16:12:50 abcdefghi NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
499933 28/10/2018 20:28:20 bk201 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
499122 27/10/2018 10:59:04 YoriHarumi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
498297 26/10/2018 09:06:34 Backtracking NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
498091 25/10/2018 21:24:54 vietduct32 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2180 KB
498010 25/10/2018 20:33:22 ChuyenVanNQD NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2176 KB
497808 25/10/2018 16:13:47 vanminh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
497730 25/10/2018 15:22:07 gavangken NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
497675 25/10/2018 14:44:24 sunepi719 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2656 KB
497661 25/10/2018 14:34:45 hieu1751220089 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2656 KB
496806 24/10/2018 13:49:31 ceberos4800 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2896 KB
496407 23/10/2018 21:16:09 nguyenthicamtu NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 125 ms 14124 KB
495963 23/10/2018 09:39:58 Baolee NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2168 KB
495367 21/10/2018 23:35:56 thochit NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2916 KB
494833 20/10/2018 22:45:53 kid2201 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3344 KB
494632 20/10/2018 13:25:28 haicao2805 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2248 KB
494385 19/10/2018 22:05:45 Teddy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
494125 19/10/2018 16:27:06 anzuko NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1920 KB
493036 19/10/2018 09:43:35 admin123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2192 KB
493034 19/10/2018 09:42:45 anhquoc8xth NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2176 KB
493023 19/10/2018 09:30:59 PaulTrong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2832 KB
493021 19/10/2018 09:28:36 vang12383 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2160 KB
493011 19/10/2018 09:18:18 nhatnam1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2128 KB
493003 19/10/2018 09:12:53 nnduong1242 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2048 KB
492980 19/10/2018 08:55:30 59131563 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2188 KB
492979 19/10/2018 08:54:52 59130929 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2804 KB
492923 19/10/2018 07:41:27 omlgg NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
492635 18/10/2018 20:01:45 dnhung1997 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3196 KB
492557 18/10/2018 18:04:38 quangtienlkhigh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
492490 18/10/2018 16:34:52 haihaihaihai0123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2788 KB
492278 18/10/2018 13:44:47 khanhnguyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3224 KB
492003 17/10/2018 22:37:47 sang123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2764 KB
492001 17/10/2018 22:37:27 sang123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2764 KB
491731 17/10/2018 19:31:01 hoangthang11051 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2760 KB
491416 17/10/2018 08:48:31 Fonekedokato NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
490295 15/10/2018 23:28:08 minh98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2932 KB
489980 15/10/2018 19:39:32 nguyenkq NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4108 KB
489959 15/10/2018 18:56:56 MinhDevC NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4136 KB
489730 15/10/2018 10:38:02 trinhcongtai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3216 KB
489564 14/10/2018 23:50:49 phuongyet0703 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4104 KB
489526 14/10/2018 23:15:00 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
489521 14/10/2018 23:14:01 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2740 KB
489512 14/10/2018 23:04:35 Phamquynhanh23012003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4104 KB
489208 14/10/2018 16:30:46 quyhugo158 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
489193 14/10/2018 16:15:04 vanan9205 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
489134 14/10/2018 13:03:09 hoangnghiaviet NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
488953 14/10/2018 00:41:26 vudangkhoi2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
488740 13/10/2018 20:18:01 binbmt1234 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2904 KB
488710 13/10/2018 19:42:23 lcqhuyt1821 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3176 KB
488527 13/10/2018 14:24:36 phuongae1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2508 KB
488474 13/10/2018 12:37:10 meou2103 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2940 KB
488177 12/10/2018 23:45:53 ninja_sunflower NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2868 KB
486881 11/10/2018 22:30:24 vudangkhoi2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4136 KB
486574 11/10/2018 20:06:53 soloking NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4136 KB
486274 11/10/2018 15:12:18 duyvu123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4108 KB
486271 11/10/2018 15:11:09 kietr123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 80672 KB
486261 11/10/2018 15:08:59 longvu1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2940 KB
486188 11/10/2018 14:38:57 ngobao NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2560 KB
483633 09/10/2018 08:38:08 cenzter NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 156 ms 14588 KB
483225 08/10/2018 16:50:09 nguyenthicamtu NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 171 ms 12812 KB
482935 07/10/2018 22:52:48 dasani NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2152 KB
482934 07/10/2018 22:51:09 hoangndu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
482429 07/10/2018 08:03:21 lehoang NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
481200 05/10/2018 16:07:54 xoaphm NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 609 ms 30120 KB
480920 05/10/2018 11:37:11 nguyenhung1903 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 10224 KB
480836 05/10/2018 09:29:11 nguyennhatlinh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3100 KB
480821 05/10/2018 09:19:35 ldaquoc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2120 KB
480815 05/10/2018 09:17:18 canhtan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3080 KB
480811 05/10/2018 09:14:37 hongha_ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2524 KB
480800 05/10/2018 09:10:12 nhanhuuhieu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3120 KB
480797 05/10/2018 09:09:40 lcqhuyt1821 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2916 KB
480774 05/10/2018 09:00:16 lehoangbaolam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3208 KB
479586 03/10/2018 20:06:02 onism NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2804 KB
478991 02/10/2018 20:54:03 l3aymax NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
478843 02/10/2018 17:20:59 minh3352 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
478002 01/10/2018 20:12:26 dinhquoc2001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
477796 01/10/2018 14:43:06 haxorus2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
477795 01/10/2018 14:42:51 haxorus2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
477787 01/10/2018 14:30:37 nvminhtam2201 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
477485 30/09/2018 22:06:02 a2k47phan_18 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3296 KB
476564 29/09/2018 16:09:25 trungnguyenlak2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
475840 28/09/2018 15:05:35 Ngoc_Nguyen_7398 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2936 KB
474781 27/09/2018 09:14:57 kenkjn309 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2920 KB
473948 26/09/2018 00:15:00 minhduc331ns NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2856 KB
473715 25/09/2018 19:31:32 hoangteo0103 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2848 KB
472792 24/09/2018 12:52:29 nlebachnlb NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2124 KB
472705 24/09/2018 09:10:15 rising_blues17 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2884 KB
472294 23/09/2018 13:47:49 MTA_Asteria NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
472076 22/09/2018 23:12:19 phuocbuiduc NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 812 ms 35064 KB
471812 22/09/2018 15:45:15 anhdhhp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2860 KB
469955 19/09/2018 22:40:47 nghialuffy NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 171 ms 13048 KB
469898 19/09/2018 21:24:50 C_Hiếu_k36CHV NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3208 KB
469784 19/09/2018 18:07:30 viet2805 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3116 KB
469473 18/09/2018 22:49:34 LoHong2k3_IT_K36 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
468870 18/09/2018 14:12:33 12hooks NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
467601 15/09/2018 22:54:35 dungprovn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2836 KB
467533 15/09/2018 21:42:18 nguyenthanhhien NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
467358 15/09/2018 18:28:36 zxcvbnm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
466870 14/09/2018 21:11:38 Qanh29 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 1472 KB
466839 14/09/2018 20:45:50 nguyenhoanganh1612001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2496 KB
466827 14/09/2018 20:32:02 duy0805 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
466811 14/09/2018 20:00:55 cotyey NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
466721 14/09/2018 16:32:49 hitu01 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2104 KB
466667 14/09/2018 15:43:01 DeBruyne NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2748 KB
466566 14/09/2018 14:06:30 black_stone NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2800 KB
466418 13/09/2018 23:38:23 fuckyou012 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
466324 13/09/2018 21:34:45 ILS18_22 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2848 KB
465413 12/09/2018 15:33:28 ngobao NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
464968 11/09/2018 22:08:41 red NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2928 KB
464045 10/09/2018 19:17:40 phamanmaithao10 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2896 KB
464042 10/09/2018 19:08:34 zolydyck00 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
463354 09/09/2018 17:27:48 baotramdhqt123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2948 KB
463185 09/09/2018 14:11:21 kienldt7924ldt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
462796 08/09/2018 20:38:34 long_thathu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
462404 08/09/2018 09:45:35 lephuocdat NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3076 KB
462293 08/09/2018 07:22:16 lengocphuc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2176 KB
461969 07/09/2018 17:15:40 daodat2000 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2840 KB
461350 06/09/2018 16:35:55 cuongyd1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 265 ms 93524 KB
461347 06/09/2018 16:34:02 cuongyd1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
461053 06/09/2018 08:06:45 55555555 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2712 KB
460522 05/09/2018 00:23:41 DeathGun NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
459475 03/09/2018 12:56:16 VINH_17_50 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
459356 03/09/2018 10:21:32 rangnokapk NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
458939 02/09/2018 12:18:45 xiabui NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4212 KB
458451 01/09/2018 10:57:18 richardannowit NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3376 KB
457777 30/08/2018 20:28:43 hoangdung0610 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
457744 30/08/2018 19:56:04 nghiaphamln NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4196 KB
457739 30/08/2018 19:47:05 phuong011999vn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2852 KB
457735 30/08/2018 19:44:36 trungkenbi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4132 KB
457734 30/08/2018 19:43:06 caotanduc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2884 KB
457729 30/08/2018 19:23:00 hellosunny NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2888 KB
457410 30/08/2018 07:59:22 HHHHHHHH NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 6396 KB
456764 28/08/2018 22:19:53 hitu04 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 6356 KB
456649 28/08/2018 18:18:20 trungkenbi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3244 KB
456190 27/08/2018 20:58:10 xikhud NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2220 KB
456189 27/08/2018 20:56:51 xikhud NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2184 KB
455504 25/08/2018 11:57:56 jukibac NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
455304 24/08/2018 21:36:11 MTAK53 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
455006 23/08/2018 23:03:02 hitu03 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
454485 23/08/2018 08:19:45 hitu08 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2912 KB
454026 22/08/2018 09:30:23 cbl_nhathuyt5 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
453981 22/08/2018 01:53:28 ngockhain NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2928 KB
453959 21/08/2018 22:52:59 uchiha NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2944 KB
453619 21/08/2018 11:11:56 nhanspy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2956 KB
453015 19/08/2018 14:20:24 hitu05 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2964 KB
452762 18/08/2018 21:11:03 Meliodas NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3168 KB
452416 17/08/2018 23:10:03 huuthien198zz NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3328 KB
452400 17/08/2018 22:33:00 hitu07 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2924 KB
452331 17/08/2018 19:26:05 kalylenny NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
452326 17/08/2018 19:22:00 xuanduclb123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
452323 17/08/2018 19:20:32 pdhuy2002 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
451342 16/08/2018 09:03:13 blackdragon0735842 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3324 KB
451222 15/08/2018 21:21:35 coderine2006 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
451209 15/08/2018 21:09:58 hitu02 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3316 KB
450930 15/08/2018 09:06:53 Quanghung NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3316 KB
450897 15/08/2018 07:34:40 phuckg2002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2164 KB
450815 14/08/2018 22:05:30 shigenevafc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2908 KB
450367 14/08/2018 09:01:02 mtx4869 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
450199 13/08/2018 19:41:39 vokhanhan25 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2104 KB
449574 12/08/2018 13:54:52 jsomebodywtbl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2844 KB
449527 12/08/2018 11:10:07 bichthien0410 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2900 KB
449179 11/08/2018 14:14:21 tashagospel123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
448542 09/08/2018 16:15:17 NguyenNhatMinh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2212 KB
448530 09/08/2018 16:01:04 letuananh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
448426 09/08/2018 09:59:45 ducnhannguyen2410 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3252 KB
448397 09/08/2018 09:33:18 maihuuton987 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
448273 08/08/2018 22:10:05 hoanglam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2092 KB
448271 08/08/2018 22:08:50 hoanglam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2132 KB
448203 08/08/2018 17:15:38 tototete NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
448158 08/08/2018 15:28:52 vohinh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2840 KB
448011 08/08/2018 08:00:50 nguyennhandannnd NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
448010 08/08/2018 08:00:27 longvt24 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
447666 07/08/2018 07:47:13 manh123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3240 KB
447461 06/08/2018 08:26:41 haxorus2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
447358 05/08/2018 19:13:48 trungnghia05123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2136 KB
447034 04/08/2018 08:45:25 10ngocanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2572 KB
446917 03/08/2018 17:18:26 ThaoAVang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
446625 02/08/2018 19:12:11 hoangducsmagic2 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
446613 02/08/2018 18:30:48 wolf_boss NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
446521 02/08/2018 14:20:15 hung30052002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
446211 01/08/2018 16:15:26 snowynguyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2860 KB
446123 01/08/2018 13:24:52 huynhvanphu102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2404 KB
446120 01/08/2018 13:19:06 huynhvanphu102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2408 KB
446118 01/08/2018 13:10:55 huynhvanphu102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2400 KB
445682 31/07/2018 01:28:09 psdkljfsahdpi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
445605 30/07/2018 20:38:44 hieuhehehieu123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2972 KB
445565 30/07/2018 19:23:23 LongÇhampion NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2184 KB
445289 30/07/2018 08:03:06 nguyetanh10102005 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
445168 29/07/2018 16:53:13 duong2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
444860 27/07/2018 21:58:48 nth193 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2796 KB
444679 27/07/2018 08:22:24 hunghz123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
444594 26/07/2018 21:18:42 an NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
444398 26/07/2018 10:22:00 Duc_Trung NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
444390 26/07/2018 10:02:22 dankcute NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
444252 25/07/2018 21:53:02 hanhien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2752 KB
444073 25/07/2018 16:03:16 bluecat9x NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 265 ms 3956 KB
443984 25/07/2018 14:26:31 long68910 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3120 KB
443979 25/07/2018 14:19:57 loideptra1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
443360 23/07/2018 15:28:51 QuỳnhNhư NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
442964 21/07/2018 21:12:13 paradisebay NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
442838 21/07/2018 15:46:38 phuongnhi_tran_1206 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
442532 20/07/2018 01:34:27 tronghieuACM NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
442088 18/07/2018 20:41:46 nhatanh10102005 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
441443 16/07/2018 15:30:14 anhduy1811 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
441372 16/07/2018 10:51:05 Thethvl123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
441128 14/07/2018 19:40:50 doituyentin NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
440541 12/07/2018 21:23:38 khuyentrannd NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 6396 KB
440027 11/07/2018 00:45:48 dpm11234 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4148 KB
439891 10/07/2018 18:26:05 ducanhgx NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 687 ms 30952 KB
439888 10/07/2018 17:45:09 hisiter NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2152 KB
438014 02/07/2018 10:13:25 zxcvbgt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2604 KB
437986 02/07/2018 09:27:26 KHOI2611 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2788 KB
437894 01/07/2018 18:55:59 huynhthanhtan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2696 KB
437432 29/06/2018 11:10:41 huyLHP NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2080 KB
437214 28/06/2018 10:59:29 thuanbui NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2960 KB
436757 26/06/2018 08:59:54 jackcookies020 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
436755 26/06/2018 08:53:25 jackcookies020 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
436228 24/06/2018 09:16:04 ngocthien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2656 KB
436219 24/06/2018 08:57:02 phamductaictk98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2256 KB
436191 23/06/2018 23:21:15 tuanvukttt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2940 KB
434906 21/06/2018 19:17:31 huynhthanhtan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2804 KB
434766 20/06/2018 22:04:33 datkcdhv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2164 KB
434630 20/06/2018 10:34:27 amuro NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1984 KB
434216 18/06/2018 11:06:11 chienbinhlyoko NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
434158 17/06/2018 23:16:59 chaukhanh2003 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3212 KB
434064 17/06/2018 18:24:01 nhattuan722 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
433544 14/06/2018 20:42:31 Zura NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2940 KB
433512 14/06/2018 17:37:09 chithanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2960 KB
432563 13/06/2018 20:21:21 laccac555 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3292 KB
432529 13/06/2018 17:19:15 conan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2872 KB
432425 12/06/2018 23:38:18 tranhieucd16kp2 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2816 KB
432346 12/06/2018 14:55:00 nmhien2605 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2712 KB
432325 12/06/2018 12:38:38 vantien077 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 3192 KB
432292 12/06/2018 09:55:48 nnphucthinh01 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 6320 KB
431785 09/06/2018 13:53:06 ledat112233 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2044 KB
431264 07/06/2018 18:06:12 ducanh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
431203 07/06/2018 14:54:41 ongtrum19051997 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3296 KB
430139 03/06/2018 12:51:27 Blue06 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3340 KB
429351 31/05/2018 08:22:16 truonghxpt1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
429341 31/05/2018 07:59:28 linhle232001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 6484 KB
427667 27/05/2018 21:55:49 lamquangvinh44 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2844 KB
427308 25/05/2018 22:09:56 legendstrangeitc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3328 KB
427020 25/05/2018 10:19:23 newbietm NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
426052 20/05/2018 22:30:49 nhathuypt25 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
425870 19/05/2018 18:23:08 NTUThananhthien NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
425695 18/05/2018 15:56:47 Minh1502 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3340 KB
425264 16/05/2018 15:32:58 hoangtranxuansona2k46 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2224 KB
425263 16/05/2018 15:32:44 hoangtranxuansona2k46 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2252 KB
425032 15/05/2018 14:03:02 huanhust NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3132 KB
425013 15/05/2018 11:08:46 sneaky1999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3328 KB
424694 14/05/2018 08:30:25 xxxx NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
424691 14/05/2018 08:24:10 dungnhannhungoc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
424619 13/05/2018 20:31:19 fake1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2260 KB
423963 10/05/2018 22:25:08 vietthanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
423191 05/05/2018 14:39:10 unknown01 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2832 KB
423040 04/05/2018 01:39:03 bpoytem NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2880 KB
423035 04/05/2018 00:45:11 phuchoahodo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 296 ms 4768 KB
423034 04/05/2018 00:20:13 phuchoahodo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
422609 01/05/2018 16:03:34 x0zero0x NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2872 KB
422516 30/04/2018 22:01:44 vinhnt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 3288 KB
422355 30/04/2018 10:58:12 viethuy99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
421880 28/04/2018 18:12:50 thaitung_0410 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 4256 KB
421477 26/04/2018 18:17:49 nguyentuan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3252 KB
421300 25/04/2018 21:01:06 Asteross NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
420524 22/04/2018 21:53:42 Quanpro98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3228 KB
420514 22/04/2018 21:17:39 spectrecipher1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
420464 22/04/2018 17:05:29 reaper2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
420122 21/04/2018 17:07:38 TranHoang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3440 KB
419895 20/04/2018 23:14:19 nhphucqt NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
419775 20/04/2018 18:31:01 buidinhpham2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
419761 20/04/2018 17:24:16 nguyendenn1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
419504 19/04/2018 20:42:11 MonsterTTRR_6a3_2006 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 6472 KB
419500 19/04/2018 20:32:18 MonsterTTRR_6a3_2006 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 6472 KB
419422 19/04/2018 15:52:38 nguyenvantien0903 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2632 KB
419343 19/04/2018 00:00:59 TrầnDanhĐạo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2640 KB
419130 18/04/2018 00:18:12 phamhieutn44 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3344 KB
419128 18/04/2018 00:09:09 chicken1996 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2984 KB
418847 17/04/2018 00:24:13 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2288 KB
417050 13/04/2018 19:27:13 hung_brvt_t1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
417042 13/04/2018 18:26:21 ThaoAVang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2444 KB
417041 13/04/2018 18:20:36 ThaoAVang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2428 KB
417038 13/04/2018 18:12:08 ThaoAVang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2448 KB
416215 11/04/2018 23:46:33 theanhbr02 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
416172 11/04/2018 22:12:17 kaitou1412 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
416154 11/04/2018 21:45:37 tranthuyan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2452 KB
415940 11/04/2018 13:56:57 hoangthuc701 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
415848 11/04/2018 09:56:03 Love4T144 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
415202 09/04/2018 16:10:14 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2724 KB
414992 08/04/2018 22:44:47 bibinguyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3228 KB
414840 08/04/2018 16:26:00 phamthanhtrung123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
412565 03/04/2018 07:56:55 phuckg2002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2168 KB
412009 01/04/2018 14:55:33 ironmank37d NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
411255 30/03/2018 10:29:08 nguyenhaidang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2776 KB
410992 29/03/2018 16:54:40 karasu NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
410988 29/03/2018 16:51:35 truongcao NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
410972 29/03/2018 16:39:08 minhtampcb NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
410961 29/03/2018 16:18:53 hungokok NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
410648 28/03/2018 23:53:28 theanhbr01 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
410281 28/03/2018 08:12:10 hungokok NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
409362 26/03/2018 10:31:43 thuy12052004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
409350 26/03/2018 10:20:30 0941054 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
409340 26/03/2018 10:12:06 55555 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
408291 23/03/2018 09:54:23 nguyenngochan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
408290 23/03/2018 09:51:11 minhdanglvl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
408277 23/03/2018 09:41:55 benopera5 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
408237 23/03/2018 08:45:59 reaper2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
408226 23/03/2018 08:37:57 start008 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
408214 23/03/2018 08:28:51 start008 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
408206 23/03/2018 08:18:39 letuongminh NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
408098 22/03/2018 22:49:44 kaitoukid1609 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
407125 21/03/2018 08:46:24 letanminhtoan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
406801 20/03/2018 14:11:24 tinhochbt NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
406594 19/03/2018 20:58:29 dinhmanh99 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
406576 19/03/2018 20:21:12 vantho1298 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
406564 19/03/2018 20:11:36 vantho1298 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
406204 18/03/2018 16:48:19 vuong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3308 KB
402913 12/03/2018 10:04:23 rianta9 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2512 KB
402804 11/03/2018 22:21:00 vínhdinhstudents NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 218 ms 14712 KB
402589 11/03/2018 10:46:08 __________ NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3308 KB
402371 10/03/2018 15:57:28 chiyb2015 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2084 KB
402365 10/03/2018 15:53:40 congyb1032002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2164 KB
402224 09/03/2018 22:23:24 quan8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
402221 09/03/2018 22:19:43 quan8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
402093 09/03/2018 15:06:09 kingwin_277 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2940 KB
402065 09/03/2018 14:22:38 vclzt NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
401615 07/03/2018 21:37:16 slimcoder NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2828 KB
400368 03/03/2018 09:07:07 tuyetlam21 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
400264 02/03/2018 21:39:21 khanh24317 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
399885 01/03/2018 20:12:28 bach123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2388 KB
399752 01/03/2018 15:22:03 heraclex12 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2884 KB
399434 28/02/2018 19:59:22 BuiTriDung NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2156 KB
399409 28/02/2018 17:19:04 gtneopuv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2524 KB
399382 28/02/2018 16:13:11 NamDo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2040 KB
399356 28/02/2018 15:13:31 xuanvuong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2432 KB
399175 27/02/2018 16:36:26 quetoi77 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
398885 26/02/2018 15:33:36 nepoquanxeko NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
398883 26/02/2018 15:31:44 iltvm NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
398877 26/02/2018 15:27:24 kokokoko NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
398874 26/02/2018 15:25:48 bichthan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
398868 26/02/2018 15:20:27 kalijay NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
398840 26/02/2018 14:21:47 BkGbKgBkG1230 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
398473 24/02/2018 18:13:53 17TiTheAnh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3236 KB
398343 23/02/2018 21:53:05 phuckg2002 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
398145 23/02/2018 02:47:23 cyb3 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
398097 22/02/2018 22:21:50 toila4120 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
397740 21/02/2018 21:45:05 chetzoitao11 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
397715 21/02/2018 21:14:41 chetzoitao11 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2296 KB
397524 21/02/2018 09:07:51 ducviet5138 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2760 KB
397267 19/02/2018 21:30:49 haxorus2004 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
396922 17/02/2018 13:54:28 anhxtanhwp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3208 KB
396920 17/02/2018 13:47:50 anhxtanhwp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3988 KB
396610 15/02/2018 13:58:51 chuhuynghĩa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2108 KB
396577 15/02/2018 11:43:13 kanadetachibana NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
396136 13/02/2018 07:01:49 minhlam2102002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3280 KB
395781 11/02/2018 20:03:33 steenguyen NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2948 KB
395716 11/02/2018 10:23:06 asdfghjkl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
395712 11/02/2018 10:06:59 asdfghjkl NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
395197 08/02/2018 19:22:32 minhthanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2472 KB
395101 08/02/2018 10:51:28 minhthanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2452 KB
395099 08/02/2018 10:49:27 nguyenthicamtu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2252 KB
394467 06/02/2018 00:02:42 bestmaster1504 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2432 KB
394049 03/02/2018 22:17:12 chaukhanh2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
393790 02/02/2018 20:49:56 BIGNUM NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2220 KB
393369 01/02/2018 14:54:39 truongcoi2001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2376 KB
393185 31/01/2018 22:10:53 pumpum4141 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
393183 31/01/2018 22:06:49 trang2002cool02 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
392710 30/01/2018 15:08:07 thuyvan123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2428 KB
392588 30/01/2018 08:05:57 huuthuan13816 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
391613 27/01/2018 09:14:13 hien_jeony NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
391611 27/01/2018 08:52:24 php122002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
391610 27/01/2018 08:51:26 php122002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2212 KB
391608 27/01/2018 08:47:43 php122002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2204 KB
391451 26/01/2018 19:46:47 davic_2001 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
391155 26/01/2018 08:19:02 wtfit NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2536 KB
390331 24/01/2018 15:12:08 duongbp1990 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2168 KB
390152 24/01/2018 00:08:18 ledokhoi02 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
388782 22/01/2018 23:29:48 hellohello NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
387896 20/01/2018 12:49:30 anhminh2912003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
387451 19/01/2018 09:08:17 quocbinhitc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3264 KB
387366 18/01/2018 23:03:16 trungtt123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
387329 18/01/2018 21:51:16 ledokhoi02 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
387212 18/01/2018 16:03:46 dat_tran1200 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 45488 KB
387004 17/01/2018 23:22:19 banv278 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2288 KB
386988 17/01/2018 23:00:45 shinosuke149 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 4560 KB
386946 17/01/2018 22:13:50 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
386945 17/01/2018 22:13:35 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
386944 17/01/2018 22:13:03 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
386591 16/01/2018 22:05:20 ngocminh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
384857 12/01/2018 10:58:09 LinhVu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3360 KB
384856 12/01/2018 10:54:18 thanhchuongitc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2956 KB
384853 12/01/2018 10:44:00 tuanhao_itc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
384834 12/01/2018 09:42:58 ryutai_taiga NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2944 KB
384788 11/01/2018 23:30:40 buihoat2003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
384397 11/01/2018 13:33:48 wanki901 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2472 KB
383206 08/01/2018 17:51:38 testthuthoi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3276 KB
382866 07/01/2018 17:23:43 khab1706592 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 4104 KB
382556 06/01/2018 19:10:19 nguyenhoanglamtruong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2312 KB
382390 06/01/2018 09:29:31 mrTee NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
382157 05/01/2018 21:04:32 Tunga1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
382104 05/01/2018 19:59:35 Socola_Đại_Ca NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
382101 05/01/2018 19:56:22 Socola_Đại_Ca NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
381782 05/01/2018 10:33:35 Quân1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
381772 05/01/2018 10:14:32 duonga1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
381731 05/01/2018 05:17:53 chinhhi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2868 KB
381645 04/01/2018 22:17:29 LukH NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 3312 KB
381614 04/01/2018 21:52:00 lockhaicttv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3004 KB
381449 03/01/2018 15:42:45 SavarinJames NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3092 KB
380398 01/01/2018 17:18:37 vandai61 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2868 KB
380329 01/01/2018 15:07:39 manhdcd123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
379266 30/12/2017 13:05:09 baotran01051998 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
378448 28/12/2017 10:35:20 ntd992003 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
377525 25/12/2017 15:35:27 phannhatloi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3276 KB
377453 24/12/2017 22:13:10 tronglh0104 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4060 KB
377362 24/12/2017 10:56:26 nvta NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 2480 KB
377358 24/12/2017 10:46:25 nvta NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 7124 KB
377313 24/12/2017 00:22:22 Anh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
377135 23/12/2017 11:24:43 sherlycracker NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2888 KB
377063 22/12/2017 22:38:06 minhanhgaru NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
376310 18/12/2017 21:55:43 haitran3110 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 10272 KB
376218 18/12/2017 14:06:39 neddie NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
375789 17/12/2017 00:19:40 TanTruc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2916 KB
375788 17/12/2017 00:18:08 TanTruc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3276 KB
375785 17/12/2017 00:14:41 TanTruc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2900 KB
375784 17/12/2017 00:08:00 TanTruc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3312 KB
375581 15/12/2017 23:52:47 mapasster NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3280 KB
375341 15/12/2017 15:13:11 hoi_lam_gi NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
374594 13/12/2017 17:19:54 changlangtu97 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
374592 13/12/2017 17:15:41 hoangskylhpk98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2776 KB
374418 13/12/2017 06:34:31 iiiiiii125478 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2764 KB
374033 11/12/2017 15:46:50 testPython NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 171 ms 14076 KB
373565 09/12/2017 23:38:47 hunga1k15 NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 765 ms 31000 KB
373290 08/12/2017 20:25:17 choitankde22 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2312 KB
373195 08/12/2017 16:03:16 votrunghieu9a2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
372448 06/12/2017 11:06:38 Phandat16 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
372337 05/12/2017 22:37:12 dungdq2002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2224 KB
372261 05/12/2017 21:42:07 SmithWinter NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3268 KB
372173 05/12/2017 18:48:33 dinhlucky NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2868 KB
371560 04/12/2017 14:34:13 PearlHo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2852 KB
370819 03/12/2017 13:35:01 GấuBéoIT NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
370818 03/12/2017 13:34:43 GấuBéoIT NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
370417 02/12/2017 12:43:35 NMPACM NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
370336 02/12/2017 00:05:46 trang2002cool NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2072 KB
370124 01/12/2017 20:42:45 trieutran182 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2384 KB
370002 01/12/2017 15:18:10 tuanhbt133 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
369727 01/12/2017 08:40:45 Mecu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2588 KB
369707 01/12/2017 08:09:01 nakrothpro NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
369150 30/11/2017 07:36:14 Ni_Ni_Is_My_Love NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2856 KB
368943 29/11/2017 19:36:30 MrRobot NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
368799 29/11/2017 13:55:40 orimashaky NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3188 KB
368629 28/11/2017 23:26:50 trungpro531998 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
368217 28/11/2017 13:33:44 taminhquanno21 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
367180 27/11/2017 22:11:09 dinhthanhnga06 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
367171 27/11/2017 22:04:47 trieutran182 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2888 KB
366253 26/11/2017 01:30:02 hdv250202 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2728 KB
366241 26/11/2017 00:44:55 namtao97 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
366130 25/11/2017 22:02:02 lkdn3t_python NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 109 ms 5880 KB
366063 25/11/2017 20:24:46 christzy NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
366055 25/11/2017 19:54:54 Truongthienloc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
365744 24/11/2017 23:41:02 phuocanh1625 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2172 KB
365046 23/11/2017 22:45:50 thminh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
364916 23/11/2017 18:10:41 lamvission45 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
364898 23/11/2017 17:50:59 trainolp2017 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
364883 23/11/2017 16:32:20 long123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
364815 23/11/2017 15:35:29 quyenmmai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2208 KB
364768 23/11/2017 15:01:38 thamtudeptrai007 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
364736 23/11/2017 14:19:19 phambichngoclamson2002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
364716 23/11/2017 12:06:01 hoanglongbpt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3288 KB
364710 23/11/2017 11:29:57 NMTJ4F NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2780 KB
364347 22/11/2017 21:00:09 kakaka NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2156 KB
364202 22/11/2017 15:34:49 Dodomin NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2204 KB
363581 21/11/2017 14:48:39 darknight5698 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3152 KB
363559 21/11/2017 12:02:21 WhileBlack NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2168 KB
363442 21/11/2017 01:27:17 Venus NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2800 KB
363292 20/11/2017 21:45:55 tosdeptrai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
363182 20/11/2017 17:38:47 tranmanhdat3006 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 3280 KB
362875 19/11/2017 21:43:49 Sakura NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
362849 19/11/2017 21:13:08 thaibabao NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2188 KB
362557 19/11/2017 00:25:56 hlsclan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
362279 18/11/2017 13:53:35 nguyenthanhtung NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3256 KB
361849 17/11/2017 15:23:35 mrlihd NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3072 KB
361633 17/11/2017 09:43:39 quocnguyen NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
361628 17/11/2017 09:34:08 quocnguyen NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
361063 16/11/2017 11:04:58 kami NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
360672 15/11/2017 19:48:42 buicamtu108 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
360561 15/11/2017 16:13:05 nhanhaulori NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
360544 15/11/2017 16:08:15 ngqd NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360543 15/11/2017 16:08:00 locle821 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360538 15/11/2017 16:04:32 phichau123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360536 15/11/2017 16:01:59 chuongdominh10c2 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360535 15/11/2017 16:01:35 cat115 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
360534 15/11/2017 16:01:09 chaunhutlong NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
360528 15/11/2017 15:59:28 lekhanhbang NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
360524 15/11/2017 15:57:38 gopimodi NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
360521 15/11/2017 15:56:19 nguyen041202 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
360511 15/11/2017 15:50:08 thanhhoang NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360506 15/11/2017 15:48:20 huukhoa2608 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360483 15/11/2017 15:38:30 badaocm234 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
360306 15/11/2017 10:01:01 thelightvn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2436 KB
360188 14/11/2017 22:35:45 traitimng1812 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2860 KB
360181 14/11/2017 22:31:06 vtthanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
359129 13/11/2017 19:51:02 ngotrikhiem NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
359041 13/11/2017 16:35:40 kien1234 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
358715 13/11/2017 09:04:13 nguyendinhtin27011998 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 3268 KB
358339 12/11/2017 17:31:25 minhth_1412 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
358248 12/11/2017 15:03:05 lucdaoquanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2564 KB
358135 12/11/2017 10:26:15 thanh123 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
357939 11/11/2017 22:38:06 khoa0308 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2936 KB
357877 11/11/2017 20:47:57 thao1234 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
357808 11/11/2017 18:19:27 haiyenk98lhp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
357722 11/11/2017 15:57:28 vinhntndu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2176 KB
357640 11/11/2017 15:04:03 thiendangk98lhp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2188 KB
357620 11/11/2017 14:52:12 hoangnghiak98lhp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
357598 11/11/2017 14:33:51 ductinLHP NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
357583 11/11/2017 14:24:24 vanhungk98lhp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
357578 11/11/2017 14:14:26 daohuuhuyk98lhp NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
357472 11/11/2017 08:43:04 skipro982301 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2188 KB
357470 11/11/2017 08:39:57 dangtrungkien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
356825 10/11/2017 13:28:41 khoinguyentdmu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2928 KB
356581 09/11/2017 22:29:52 hoanglongbpt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
356578 09/11/2017 22:29:01 hoanglongbpt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2840 KB
356572 09/11/2017 22:26:58 hoanglongbpt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2824 KB
355874 09/11/2017 08:38:13 bachhuyhung20102001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2192 KB
355849 09/11/2017 01:10:03 honghoa2k2z NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2940 KB
355677 08/11/2017 21:22:57 chamchamcham NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2940 KB
355156 08/11/2017 10:51:25 Leo_Messi_96 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3328 KB
355023 07/11/2017 23:22:27 doctorifour NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2368 KB
354754 07/11/2017 19:53:23 ductinLHP NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2172 KB
354562 07/11/2017 15:28:41 thiend17pm03_dhtdm NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
354507 07/11/2017 14:51:57 HVT NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
352788 05/11/2017 00:32:31 cyb3 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2928 KB
352375 04/11/2017 15:20:42 minh3chap NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
352104 03/11/2017 22:42:12 thao05052k2 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2472 KB
351711 03/11/2017 09:41:26 nguyenthuthuy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2880 KB
351688 03/11/2017 09:29:21 lethiquynhnhu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
351576 02/11/2017 23:09:20 new_life NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 625 ms 31488 KB
350981 02/11/2017 15:07:12 2221115541 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 125 ms 5940 KB
350854 02/11/2017 13:56:17 tenda1234 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
350853 02/11/2017 13:54:54 tenda1234 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
350654 02/11/2017 07:20:57 wolf1603 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
350510 01/11/2017 21:40:13 MinhThư NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
350482 01/11/2017 21:29:59 MinhThư NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
350240 01/11/2017 18:05:42 nguyenthuyh14 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2872 KB
350082 01/11/2017 12:31:19 AB_Z NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3276 KB
350080 01/11/2017 12:28:33 AB_Z NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 80616 KB
350013 01/11/2017 10:05:28 haxuantoan98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
349673 31/10/2017 22:00:04 Linh_Moi_T32 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
349215 31/10/2017 11:17:59 trananhprince NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
349210 31/10/2017 11:06:06 luxabu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2148 KB
349199 31/10/2017 10:47:56 thanhchuongitc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 3320 KB
349007 31/10/2017 01:31:29 ttdpro98 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1884 KB
348923 30/10/2017 23:18:03 khanhsaker97 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
348832 30/10/2017 22:19:14 MinhChau_A3_TDN_2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
348791 30/10/2017 21:56:34 kuoi2502 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2880 KB
348639 30/10/2017 21:00:55 hung8a3_tdn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
348314 30/10/2017 14:14:17 chinhd17ht01tdmu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 3276 KB
347696 29/10/2017 13:26:17 kiethk14cqt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3300 KB
347291 28/10/2017 19:43:05 buithiuyennhi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
347181 28/10/2017 16:05:03 hiepnguyenhue2002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
347024 28/10/2017 10:00:56 Than NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2796 KB
346722 27/10/2017 18:26:55 thaizeze159 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
346344 27/10/2017 09:05:02 nganyhilow NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3320 KB
346341 27/10/2017 08:54:19 casaumayman1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
346286 26/10/2017 23:56:57 OPE169 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
345779 26/10/2017 15:51:42 trandannhi NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
345703 26/10/2017 15:19:33 ntngocngoc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
345400 26/10/2017 11:06:08 mik271 NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 656 ms 33752 KB
345341 26/10/2017 09:56:17 TanTruc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3300 KB
345335 26/10/2017 09:51:45 lichngothanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3300 KB
345179 25/10/2017 22:20:07 thienhk15 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
345024 25/10/2017 20:48:08 khanhtran3596 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
344424 25/10/2017 08:57:29 nhocasoc101 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
344422 25/10/2017 08:56:18 nhocasoc101 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
344411 25/10/2017 08:32:15 hieu NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
343830 24/10/2017 13:32:16 duchau16199 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2916 KB
343377 23/10/2017 20:45:05 lokilita NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
343090 23/10/2017 15:50:35 freepascal NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
342925 23/10/2017 08:55:30 dungzudd231001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 2504 KB
342686 22/10/2017 19:48:13 hongtran NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2188 KB
342637 22/10/2017 16:43:40 umr2001 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2140 KB
341621 21/10/2017 10:30:20 haiphuongh14 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
341598 21/10/2017 10:20:56 truongthihongvan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
341587 21/10/2017 10:14:53 anhthu9327 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2892 KB
341584 21/10/2017 10:12:49 lethiquynh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
341582 21/10/2017 10:12:29 hongthaihk14 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
341012 20/10/2017 13:03:42 huy9a1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
340912 20/10/2017 09:40:32 remythechef NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
340893 20/10/2017 09:34:29 serayumi NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3300 KB
340880 20/10/2017 09:30:34 baobao2901 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2888 KB
340879 20/10/2017 09:30:29 viclu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
340876 20/10/2017 09:29:01 rinl NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
340859 20/10/2017 09:23:18 bao023 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3296 KB
340196 19/10/2017 14:08:52 minhno2000_tdn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
340039 19/10/2017 09:47:16 swagniu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2892 KB
339884 19/10/2017 07:57:16 saothuaduoc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
339770 18/10/2017 22:27:45 hieu8a3_tdn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
339192 17/10/2017 22:42:06 ItachiUchiha NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3252 KB
338916 17/10/2017 19:38:56 NAKICTI NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3244 KB
338619 17/10/2017 10:03:17 christzy NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338518 17/10/2017 08:29:13 manh8a3tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338492 17/10/2017 08:12:33 kimngan8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338491 17/10/2017 08:12:30 ninhduchuy_8a3 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338471 17/10/2017 08:05:05 tue8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338470 17/10/2017 08:04:56 thutrang8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338469 17/10/2017 08:04:52 huudat8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338449 17/10/2017 07:27:04 qđạttdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338447 17/10/2017 07:24:04 thanh8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338444 17/10/2017 07:21:47 quang8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338442 17/10/2017 07:21:19 huydat_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338438 17/10/2017 07:19:45 duc8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338436 17/10/2017 07:19:25 Viet8a3tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338431 17/10/2017 07:17:43 cong8a3tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338430 17/10/2017 07:17:42 duc8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
338421 17/10/2017 07:13:46 phamhuy8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338420 17/10/2017 07:13:10 ngolinh8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338419 17/10/2017 07:12:48 Tuan8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338418 17/10/2017 07:12:39 hai8a3_tdn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338417 17/10/2017 07:12:38 SHieu8a3TDN2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338413 17/10/2017 05:41:24 hoa8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338395 17/10/2017 01:34:50 xuanchinh97 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2148 KB
338339 16/10/2017 23:16:05 Duong8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338310 16/10/2017 22:46:05 ngocanh8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2328 KB
338308 16/10/2017 22:44:04 KTPLinh8A3_TĐN2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338280 16/10/2017 22:26:44 tuananhtdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338260 16/10/2017 22:17:37 ha8a3tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
338169 16/10/2017 21:35:06 Duong8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
338154 16/10/2017 21:31:23 ManhDung8a3_TDN NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338146 16/10/2017 21:30:07 trunghieu8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338020 16/10/2017 20:43:20 ngolinh8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
338000 16/10/2017 20:32:10 quan8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
337951 16/10/2017 20:08:15 nam8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
337935 16/10/2017 20:01:43 kimngan8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
337932 16/10/2017 20:00:40 duc8a3_tdn2017 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
337923 16/10/2017 19:58:12 TranVietThien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2140 KB
337922 16/10/2017 19:57:50 vietdeptrai NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
337834 16/10/2017 16:12:24 ThanhEtn NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2792 KB
337636 16/10/2017 01:03:37 trivonhan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
337630 16/10/2017 00:16:30 RoxSmeb NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
337579 15/10/2017 22:36:44 hien_jeony NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2488 KB
337527 15/10/2017 21:52:31 trungcbg NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1840 KB
337399 15/10/2017 19:09:29 minhtdn8a3 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
337041 15/10/2017 13:27:07 lcnguyendang123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3292 KB
336897 15/10/2017 10:05:52 doduc2652002 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3316 KB
336884 15/10/2017 09:57:38 kyonest12 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2492 KB
336546 14/10/2017 21:48:51 lamvission45 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
336541 14/10/2017 21:43:41 manhh15 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
336072 14/10/2017 12:00:33 duceragon NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3000 KB
335674 13/10/2017 19:54:13 truongtop14 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2928 KB
335268 12/10/2017 23:34:31 viethoang99 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2164 KB
333800 11/10/2017 09:14:28 Master_01 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2444 KB
333590 10/10/2017 21:36:52 darkdragon02 <