Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741601 08/04/2020 11:28:21 knam4202 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
740910 06/04/2020 15:10:52 Phanvythien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
739585 02/04/2020 21:45:05 tungvh04 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
739547 02/04/2020 20:57:40 baopham19062003kgkgkg CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
738916 31/03/2020 23:59:45 lvcong97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
738182 29/03/2020 17:38:17 kassivender CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
737898 28/03/2020 16:21:35 damminhquan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
737638 27/03/2020 17:22:10 vanphuc2409 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
737340 26/03/2020 17:18:46 bbamm CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
736525 23/03/2020 20:11:02 chumoro CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 218 ms 16608 KB
736239 22/03/2020 22:39:10 hokage1201 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
736185 22/03/2020 20:44:50 phamchibinh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
735863 21/03/2020 19:57:26 nguyenduythanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 760 KB
733484 16/03/2020 17:22:47 pinyahoo567 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
733168 14/03/2020 23:57:09 mnhphm CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
731229 11/03/2020 14:29:41 LovelySunset CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
730432 08/03/2020 22:25:56 vhskillpro2 CDIE - Cắm điện Python 3 Accepted 93 ms 5648 KB
730224 07/03/2020 22:53:32 StaceyRose CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
729396 05/03/2020 22:00:55 0842020263 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
726856 28/02/2020 10:15:18 hienluongkl CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726135 26/02/2020 17:38:01 vuhoangphuc2000 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
726089 26/02/2020 16:09:11 ChuHien CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 736 KB
725881 26/02/2020 09:50:02 vuhongquan2005 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
725128 24/02/2020 15:53:57 laitrung CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
725112 24/02/2020 15:34:04 bin1st090104 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
724513 23/02/2020 13:17:42 caocuong1210 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724458 23/02/2020 10:40:36 duyvu123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
723740 21/02/2020 19:32:46 truongthienlocTH CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723655 21/02/2020 16:12:23 nmhh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
722879 19/02/2020 21:34:31 aruru12 CDIE - Cắm điện Python 3 Accepted 62 ms 5560 KB
722716 19/02/2020 15:49:20 chenlinong CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
721585 17/02/2020 16:12:05 naruto270504 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
721230 16/02/2020 21:36:57 bku_lapis CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
721048 16/02/2020 16:02:12 maytinhpc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
720933 16/02/2020 10:12:52 ptcvp121 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
720728 15/02/2020 20:44:38 ntnvlog CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
720639 15/02/2020 17:17:04 linhngao121212 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
720370 15/02/2020 10:32:54 dangthithuyen CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
719318 12/02/2020 21:56:46 mashiro9933 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
719304 12/02/2020 21:20:30 Hieuloi CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
719302 12/02/2020 21:20:03 Hieuloi CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
719246 12/02/2020 20:11:39 thanhdat2605 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
718091 10/02/2020 19:59:46 long020506 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
717814 10/02/2020 13:58:22 kimcuong_tvn CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
717377 09/02/2020 15:08:12 thangloi2209 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
716739 08/02/2020 10:32:29 phuong2004 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716732 08/02/2020 10:28:34 phuong2004 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716096 07/02/2020 09:56:17 Lucifer CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
714996 05/02/2020 18:48:27 baopham19062003kgkgkg CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
712764 31/01/2020 22:02:17 vmt120203 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
712707 31/01/2020 19:58:00 khongcoten002 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
712120 30/01/2020 19:43:20 ntphong CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
710956 29/01/2020 21:22:56 Love CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
710953 29/01/2020 21:19:25 Love CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
710917 29/01/2020 20:06:55 diceline CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
710539 28/01/2020 19:50:09 sendmylove123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710511 28/01/2020 17:00:27 mikekhuong2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
710136 27/01/2020 10:41:14 BananaOnTheTree CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
709863 25/01/2020 19:04:54 MieMie CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709477 24/01/2020 10:55:02 whoisthatguy CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
709068 23/01/2020 12:34:44 thienphunhc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
708838 22/01/2020 20:16:53 quoclan99 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
708739 22/01/2020 15:05:10 hoangchisi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708322 21/01/2020 21:00:16 HackerMan CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
707811 20/01/2020 21:37:59 19522456 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
707384 19/01/2020 23:38:20 83tracking CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 944 KB
706173 17/01/2020 13:59:22 viocuong CDIE - Cắm điện Python 3 Accepted 62 ms 1444 KB
705871 16/01/2020 19:13:22 suxzat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705430 15/01/2020 22:25:13 ngocduygpc8a1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
704972 15/01/2020 08:33:23 stkirito74 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
704874 14/01/2020 21:47:14 haohk17 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
704833 14/01/2020 20:55:57 hodinhhoang312 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
704640 14/01/2020 14:20:06 tranthuyan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
703241 12/01/2020 08:18:59 chuongpham7750 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
703226 12/01/2020 02:19:34 watanabe2804 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
702855 11/01/2020 14:41:53 khanhld CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
702795 11/01/2020 12:18:44 pxt9704 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
702524 10/01/2020 21:21:22 DB CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
700445 07/01/2020 20:28:28 thieu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
700357 07/01/2020 18:29:07 anhkhoa09032004 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
700191 07/01/2020 14:35:46 VGK_Cr7 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
699718 07/01/2020 00:18:45 ntphong CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
699629 06/01/2020 23:32:42 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
699570 06/01/2020 23:04:24 hieuhh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
699522 06/01/2020 22:26:35 hieunguyenduc696 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
698502 05/01/2020 15:14:34 novaphoenix CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
697926 04/01/2020 15:57:17 djxone123456 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
697504 03/01/2020 23:02:19 duykhang2103 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
697231 03/01/2020 16:53:29 minhthi28 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
697227 03/01/2020 16:42:22 hatayamakano CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
697220 03/01/2020 16:23:17 aka100304 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
697068 03/01/2020 14:41:34 tahoangquan2 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
696734 02/01/2020 23:27:55 vuong123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
696733 02/01/2020 23:27:32 duong2 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
696659 02/01/2020 22:16:04 nnbxxx CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
695253 31/12/2019 00:25:15 Linhdethuong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
694844 30/12/2019 09:45:23 tktmaya CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
694635 29/12/2019 15:21:33 JoySluxirt CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
694369 28/12/2019 15:45:05 tthghhkt CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
693871 27/12/2019 10:26:15 huytool CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
692572 24/12/2019 10:54:56 KennuNg CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
691483 21/12/2019 11:28:56 canhtoana2k23 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
691446 21/12/2019 10:16:34 Nhi23072002 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
691115 20/12/2019 16:55:53 duyluan3110 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
690869 19/12/2019 18:44:20 vuquelam28 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
690101 17/12/2019 22:27:36 tranhien137200 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
689442 16/12/2019 21:27:34 cappo11 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
689203 16/12/2019 16:15:15 nevergiveup CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
688764 15/12/2019 11:32:55 chuonghc2512 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
688587 14/12/2019 20:43:54 thaibom03 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
688580 14/12/2019 20:40:24 chonnhan2006 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
688309 14/12/2019 11:07:45 nambe1110 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
687427 12/12/2019 12:30:38 bonuchiha CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
687273 11/12/2019 20:06:00 jackykg CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
686984 11/12/2019 11:32:26 khanhtron03 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
686960 11/12/2019 09:21:33 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
686959 11/12/2019 09:21:13 xecodong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
686958 11/12/2019 09:21:11 nguyenminhtoan123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686956 11/12/2019 09:20:20 hungphi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686954 11/12/2019 09:20:07 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686951 11/12/2019 09:19:04 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686950 11/12/2019 09:19:00 minh07032003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
686949 11/12/2019 09:18:40 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686948 11/12/2019 09:18:21 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
686947 11/12/2019 09:17:42 HuyenTram CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686946 11/12/2019 09:17:12 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
686944 11/12/2019 09:16:34 nguyenvanxuanloc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686943 11/12/2019 09:16:11 PLG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686941 11/12/2019 09:15:25 hoang324hvt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686939 11/12/2019 09:14:41 tristappy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686937 11/12/2019 09:14:37 trannhathuy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686929 11/12/2019 09:13:12 nguyendanganhduong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686923 11/12/2019 09:11:40 khoibn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
686922 11/12/2019 09:11:19 dohoangphat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686920 11/12/2019 09:10:57 hieumafia CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
686914 11/12/2019 09:10:32 xecodong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686913 11/12/2019 09:10:19 hojame CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
686907 11/12/2019 09:09:38 tnmkhanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686905 11/12/2019 09:08:36 thanhtrn2201 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686901 11/12/2019 09:07:43 vovietkhoi2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686898 11/12/2019 09:06:45 totrongkhai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
686897 11/12/2019 09:06:34 nguyennhuquynhtram CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
686895 11/12/2019 09:06:26 lequangloi315 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
686893 11/12/2019 09:05:59 nguyentranmaihan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686891 11/12/2019 09:05:51 ngaoin1987 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686882 11/12/2019 09:04:42 toanvo15102003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
686873 11/12/2019 09:01:51 lequanghuy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686806 10/12/2019 22:47:15 Nhatminh2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
686749 10/12/2019 20:10:28 hongtrang2510 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
686689 10/12/2019 16:50:55 dangtiendung1201 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
686644 10/12/2019 15:21:51 buitansy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
686627 10/12/2019 14:57:55 thongoc1984 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
686435 09/12/2019 19:41:35 pingponggame CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
685744 07/12/2019 07:01:50 lequocbinh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
685680 06/12/2019 21:04:03 nganngants CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685622 06/12/2019 19:11:41 Hedgehog2411 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
684940 05/12/2019 10:15:57 perfectshot CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
684858 04/12/2019 23:38:45 thuyngocha98 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
684620 04/12/2019 16:04:24 khanhtran2201 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
683439 01/12/2019 15:00:38 phatbs3011 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
681701 28/11/2019 15:39:34 Akise CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
681681 28/11/2019 15:31:00 ltnhi15624 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
681679 28/11/2019 15:28:38 Evanstn2412 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
681677 28/11/2019 15:27:11 Nhanlolicon CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681676 28/11/2019 15:27:09 tranbac1128 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
681675 28/11/2019 15:26:21 lymycm CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681674 28/11/2019 15:26:03 tranhoaiphu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681673 28/11/2019 15:25:56 cmtanphat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681672 28/11/2019 15:25:47 ngongoc071 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681668 28/11/2019 15:24:33 tranhoaiphu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
681667 28/11/2019 15:24:27 maemi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681658 28/11/2019 15:21:22 hokhanhduy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
680690 26/11/2019 21:54:26 anhthcsyl2006 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
680549 26/11/2019 17:51:37 lecongbao CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
679603 24/11/2019 15:23:48 hung123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
679546 24/11/2019 12:08:31 hung123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
678492 22/11/2019 18:27:49 coder_ CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
677143 21/11/2019 20:57:25 ddlan123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
677125 21/11/2019 20:44:27 congthangk36d CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
676035 19/11/2019 13:11:49 shin3030aa CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675876 18/11/2019 22:55:34 vinhntndu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675752 18/11/2019 20:52:31 hoanglap0409 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
674882 17/11/2019 09:24:10 19521242 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
674750 16/11/2019 22:03:42 dinhhuuduc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674278 15/11/2019 17:51:09 canhtoannct CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
674277 15/11/2019 17:37:50 dpduy123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674140 15/11/2019 11:15:16 OnlyYou CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
674094 15/11/2019 09:26:35 congcanhlnq CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
673614 14/11/2019 13:41:48 vhskillpro CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
673473 13/11/2019 23:15:48 tiennguyenkha2001 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
673452 13/11/2019 22:36:54 0987480154 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
673394 13/11/2019 21:19:55 Sơna1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
673036 13/11/2019 12:56:04 Dothanhtai2006 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
672254 11/11/2019 21:01:30 canhtoannct CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
672245 11/11/2019 20:56:29 ristxnd CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
671172 09/11/2019 10:21:50 Hàoa1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
670716 08/11/2019 18:02:14 minhkhoi1026 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
670486 08/11/2019 08:51:17 mrTee CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
670142 07/11/2019 16:52:20 ogit403 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669982 07/11/2019 13:36:58 admin2009 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
669917 07/11/2019 10:01:16 HoaBenKiaSong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669801 06/11/2019 23:03:48 capminhhoang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669647 06/11/2019 19:26:24 RedDevilss2 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
669350 06/11/2019 10:48:50 comrang538 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669073 05/11/2019 20:58:52 Sángolympic CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
668519 04/11/2019 22:49:32 hitu1919 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
667936 03/11/2019 18:44:01 cuthao CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667372 02/11/2019 18:58:29 camnguyenmeow CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
667350 02/11/2019 18:18:25 Nam20cm CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 203 ms 16708 KB
667186 02/11/2019 14:00:49 hitu1916 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666946 01/11/2019 23:02:14 hitu1905 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
666816 01/11/2019 20:09:05 hitu1902 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
666766 01/11/2019 19:07:29 hitu1901 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666649 01/11/2019 16:32:01 phucduy1509 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
662429 24/10/2019 22:40:18 xuanninh1412 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661199 22/10/2019 21:31:49 CHV1903 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
661022 22/10/2019 15:22:28 nvq2309 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
661014 22/10/2019 15:13:13 haxorus2004 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660998 22/10/2019 15:05:06 hunghz123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660944 22/10/2019 14:44:43 MinhBietBay CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660150 20/10/2019 22:53:23 hieupham CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660102 20/10/2019 20:21:49 PhienNgo1997 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659794 19/10/2019 21:11:03 0941177356 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
657589 14/10/2019 21:56:23 prgrmanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
656739 12/10/2019 22:49:34 hoangthai CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
655877 11/10/2019 15:02:57 ren4910 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655873 11/10/2019 14:58:55 tlong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
655870 11/10/2019 14:57:35 hatheanh5990 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
655864 11/10/2019 14:54:11 anpro69 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655860 11/10/2019 14:52:55 tlong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655857 11/10/2019 14:52:40 CheKhanhLinh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655854 11/10/2019 14:51:39 tranduyquocan2004 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
655852 11/10/2019 14:51:16 NguyenPhuocThinh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
655849 11/10/2019 14:51:04 SnakeHieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
655848 11/10/2019 14:50:55 minhd1209 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
655845 11/10/2019 14:49:59 nhatquynh2402 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655842 11/10/2019 14:49:24 chevutramanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655840 11/10/2019 14:48:56 letrunghau1962 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
655836 11/10/2019 14:48:25 quocduong2301 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655831 11/10/2019 14:45:07 thanhhuyenvu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 3264 KB
655825 11/10/2019 14:41:46 duongnghiepvl CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
655822 11/10/2019 14:40:56 Snail_thích_ăn_xà_lách CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 31 ms 2184 KB
655817 11/10/2019 14:38:35 Snail_thích_ăn_xà_lách CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655814 11/10/2019 14:38:03 kyohzs02 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
655796 11/10/2019 14:32:13 Paikugon CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
655792 11/10/2019 14:29:54 kenken1911 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
655778 11/10/2019 14:24:18 huynam2611 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655772 11/10/2019 14:22:05 qvan_le CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655769 11/10/2019 14:20:55 MonkeyPlayLOL CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655744 11/10/2019 14:13:32 gaugau CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
655624 11/10/2019 07:31:29 lamhn2006123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
654564 09/10/2019 19:58:45 dhgtri1301 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
654499 09/10/2019 18:19:19 nguyenkhoip CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
650619 03/10/2019 20:10:08 SIU2018Yasou CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650506 03/10/2019 17:01:24 094175234 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
650439 03/10/2019 15:55:48 cuthaodd CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650273 03/10/2019 14:26:47 mrzin703 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
650153 03/10/2019 10:39:33 Turkey CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
650152 03/10/2019 10:38:53 Ngphandattam CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
650143 03/10/2019 10:34:41 SIU2018CAKHOSOLO CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
650040 03/10/2019 09:26:12 nguyentrantien2002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
649700 02/10/2019 18:56:35 minhtriet2903 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
648206 29/09/2019 22:33:02 trungkienthcsyenlac CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
647765 28/09/2019 21:22:59 tomohisacchi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
647669 28/09/2019 18:36:04 tiendung2306 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
647336 28/09/2019 08:34:08 redcoder CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
645937 25/09/2019 15:18:16 thuyvy207 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
645886 25/09/2019 14:21:36 cblnamphuong CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
645703 24/09/2019 22:13:50 ntoan199 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
645279 24/09/2019 13:05:48 ThichAnHanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
643147 20/09/2019 15:30:06 ngoctuannguyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
643137 20/09/2019 15:16:34 dinhtrongchien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
643136 20/09/2019 15:16:04 vhpcoder17203 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 948 KB
642617 19/09/2019 18:43:25 cuongdoduy123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
641934 18/09/2019 21:10:27 MaMoi CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
641226 18/09/2019 07:56:07 MinBaoTT CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
640220 16/09/2019 22:13:06 hoangduc16_cbl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
639633 15/09/2019 21:52:03 kudoshinichi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
639600 15/09/2019 20:55:41 hamayasua CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639599 15/09/2019 20:55:16 hamayasua CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
639419 15/09/2019 13:15:33 minhdung02 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638732 14/09/2019 11:25:17 minhtuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
638722 14/09/2019 11:15:58 Scar CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638125 13/09/2019 16:38:48 pmt CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
638106 13/09/2019 16:20:56 phuctin20 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
638105 13/09/2019 16:18:11 ldnghia_bl CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
638104 13/09/2019 16:17:43 hoangduc_cbl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
638102 13/09/2019 16:16:54 CBLtk CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
638094 13/09/2019 16:14:42 minhdung02 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
638057 13/09/2019 15:58:47 vanthien_bl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
638011 13/09/2019 15:34:14 PHDKhoa CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
638005 13/09/2019 15:30:49 ldnghia_bl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
637987 13/09/2019 15:20:25 bl_duyliem CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637979 13/09/2019 15:12:18 cblminhnhat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
636870 12/09/2019 09:53:48 thienkun CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
636212 11/09/2019 11:30:34 Be_happy CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
635588 10/09/2019 10:08:14 duongtc1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
633357 07/09/2019 05:53:08 4maxskill4 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
632353 04/09/2019 17:45:50 samnguyen867 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632278 04/09/2019 15:18:34 unglinh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
631913 03/09/2019 15:32:40 hieunguyenthi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
631509 02/09/2019 14:52:24 blueshark07 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
631329 01/09/2019 21:18:35 chomeo13 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
630618 31/08/2019 09:06:55 gicungduochet CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 31 ms 1512 KB
630500 30/08/2019 22:10:39 lucky_boy CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
629366 28/08/2019 10:22:38 hiepthuong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
629171 27/08/2019 18:49:20 phongkieu31 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
628901 27/08/2019 09:21:37 trang000 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
628088 25/08/2019 09:32:23 lethimytien CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
628068 25/08/2019 08:20:11 hieuad88 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
626140 24/08/2019 16:33:14 mandoanky0903 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
625749 23/08/2019 20:09:09 thaolinh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 984 KB
625056 22/08/2019 10:21:20 thuy_quynh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624533 21/08/2019 09:28:37 baotrancpp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
624514 21/08/2019 08:21:31 ta CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
623535 18/08/2019 16:09:43 duythien123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
623448 18/08/2019 10:01:37 nguyenchikhanh159 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
623202 17/08/2019 18:41:44 queanh0220 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
623033 17/08/2019 12:33:41 maytinhpc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
622862 16/08/2019 19:42:17 FL_ADC CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
621215 15/08/2019 09:17:12 winterrr CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
620352 13/08/2019 12:24:42 huuduc8igc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
620207 12/08/2019 22:08:15 nguyenchikhanh159 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
619250 10/08/2019 09:59:29 leductoan CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
619093 09/08/2019 19:32:11 ct390 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
618907 09/08/2019 12:11:41 huynhngoctrang1306 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 1212 KB
618903 09/08/2019 11:56:15 huynhngoctrang1306 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
618455 08/08/2019 14:56:58 lequocbinh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
617970 07/08/2019 16:30:03 nguyetanh10102005 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
616614 04/08/2019 21:58:39 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
616471 04/08/2019 13:41:22 tiennl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
615808 02/08/2019 22:19:25 funcolor CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615385 02/08/2019 10:22:07 emLaNewBie CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
614709 01/08/2019 09:12:56 hglong903 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
614481 31/07/2019 21:25:43 Relie_99 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
614129 31/07/2019 12:15:56 FL_ADC CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
614128 31/07/2019 12:15:15 letungduong31121999 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
613637 30/07/2019 11:30:28 dpn CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
613499 30/07/2019 08:33:45 trandat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
613459 30/07/2019 01:53:58 ICanDoIt CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
613457 30/07/2019 01:42:39 ICanDoIt CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
613001 29/07/2019 10:07:39 quanghuy123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
612581 28/07/2019 10:36:35 Fidisk CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
612551 28/07/2019 09:46:10 huuhoangle CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
612547 28/07/2019 09:45:09 huuhoangle CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
612198 27/07/2019 14:57:51 rsattlpalpha CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
612178 27/07/2019 14:23:18 truongthinh14 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
611921 26/07/2019 22:45:42 shoanga2k52 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
611595 26/07/2019 10:37:40 SIU2018CAKHOSOLO CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611390 26/07/2019 08:02:35 nhatanh10102005 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
611354 26/07/2019 06:08:17 munrio123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
611155 25/07/2019 20:24:15 lethienquan28052006 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
609876 23/07/2019 22:31:10 nghia CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
608687 21/07/2019 20:42:08 HuyBui_ITchvK36 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
607934 19/07/2019 16:36:25 HuyBui_ITchvK36 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
607484 18/07/2019 14:04:43 trantrung CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
607200 17/07/2019 21:00:08 lưunguyễnquỳnhanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
606006 13/07/2019 10:41:20 canhtoannct CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
605902 12/07/2019 17:57:27 canhtoannct CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
605876 12/07/2019 17:22:21 quanghuy123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
605521 11/07/2019 18:38:35 Quynh98 CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 203 ms 15884 KB
605379 11/07/2019 09:05:57 MinhBomNha CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
605240 10/07/2019 20:28:32 haiprot1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
604827 09/07/2019 20:17:34 longvnhue CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1324 KB
604187 08/07/2019 10:13:01 dmcs123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
604167 08/07/2019 09:37:49 khuyentran CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
604154 08/07/2019 09:25:04 dmcs123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
603506 05/07/2019 19:46:10 maytinhpc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
603114 04/07/2019 18:26:48 TAn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
603093 04/07/2019 17:32:23 khiem123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
601802 01/07/2019 20:34:32 Nhv1133_Tx CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
601433 30/06/2019 18:39:45 TrumpPham CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
601248 30/06/2019 09:52:21 hongphongthp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
600699 28/06/2019 14:19:24 dothiyenlinh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
600662 28/06/2019 11:12:27 Assyrian CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
600661 28/06/2019 11:12:24 Assyrian CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
598919 26/06/2019 18:21:54 LuongLegend CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
598206 25/06/2019 04:50:44 dchy2000 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2092 KB
596039 20/06/2019 17:53:31 doanphungtu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
595973 20/06/2019 15:56:34 baobao07 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
594853 18/06/2019 08:45:38 Gib5102 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594275 17/06/2019 10:05:35 18T1021208 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
593445 14/06/2019 23:08:01 cyrocs258 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
592704 13/06/2019 17:05:50 Minh10041998 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
590851 07/06/2019 17:16:03 mino CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
590655 06/06/2019 21:19:38 cuongoo1752 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
590379 05/06/2019 21:45:27 anh8atlvp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
590299 05/06/2019 15:31:15 hoatmt CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
589150 02/06/2019 09:02:50 nguyenhoainam CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
589147 02/06/2019 08:59:24 nguyenhoainam CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
588696 31/05/2019 20:28:54 vutpa CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588602 31/05/2019 13:38:27 tototete CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588473 31/05/2019 01:02:14 trieutanhung93 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
587685 28/05/2019 16:50:17 bachkabipro CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
587659 28/05/2019 15:59:10 phucbd2k17 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
587545 28/05/2019 13:05:58 musubi CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 968 KB
587246 27/05/2019 21:59:44 anhnguyenroux CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
587140 27/05/2019 18:25:38 vietanhdeptrai CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
586921 26/05/2019 21:39:15 thiennhanui CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
586408 25/05/2019 09:14:27 taolaai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
586407 25/05/2019 09:14:06 dongthatha CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
585745 23/05/2019 08:40:20 tink30nguyen CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
585743 23/05/2019 08:38:57 duyhautnvn2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585729 23/05/2019 08:22:41 dinhtuandat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
585707 23/05/2019 07:35:54 khuongvutramanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
585635 22/05/2019 22:04:58 quangucich2000 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
585312 22/05/2019 09:16:29 duongquochung CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
585308 22/05/2019 09:09:19 duyhautnvn2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
585227 22/05/2019 07:49:26 TIN10_VUTRINHHOANG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
584998 21/05/2019 16:04:27 elkunpham CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
584476 20/05/2019 09:13:24 havu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
584404 20/05/2019 02:10:00 satianryokubn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
583776 17/05/2019 09:38:17 elkunpham CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583774 17/05/2019 09:36:56 elkunpham CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
583435 16/05/2019 08:20:45 phongan105 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
582828 14/05/2019 21:36:21 huynonstop CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
582773 14/05/2019 19:16:51 hh1305 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
582722 14/05/2019 16:14:54 ashleyds CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
582558 14/05/2019 00:25:59 votthichaua CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
582536 13/05/2019 22:01:20 maytinhpc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
581226 08/05/2019 09:16:06 inomatit82 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
580757 05/05/2019 23:47:33 ngbn112358 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
580178 04/05/2019 14:50:52 thienphucanh2004 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
579739 03/05/2019 10:18:06 rimuru CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
579026 30/04/2019 22:16:59 sang123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
577676 28/04/2019 11:22:36 Newps CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
577669 28/04/2019 10:37:15 hosithao CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
575871 22/04/2019 00:23:34 meomeomeo CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2344 KB
575342 19/04/2019 15:19:27 tminh5082 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
574770 18/04/2019 09:22:38 leviettttnh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
573212 14/04/2019 21:17:23 harunguyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
572853 13/04/2019 23:16:28 thanhcong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
572630 13/04/2019 15:40:29 meocondp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
572587 13/04/2019 11:02:52 abc1111 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
572507 13/04/2019 08:16:35 trung5kvshthlnqk38b CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
571737 10/04/2019 20:27:22 NT17 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
571641 10/04/2019 19:18:08 ntn17102003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
571323 09/04/2019 19:41:36 myduyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
571208 09/04/2019 15:36:47 dvmduc_k36_chv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
571206 09/04/2019 15:36:19 ngocminhchvk36 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2136 KB
571204 09/04/2019 15:35:05 ngocminhchvk36 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
571191 09/04/2019 15:29:56 nvietphi03 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
571085 09/04/2019 14:24:50 sorbitol CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
571080 09/04/2019 14:21:43 dat10tin CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1164 KB
571035 09/04/2019 13:32:18 hoaf13 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
570998 09/04/2019 10:35:48 luongdang2k3_k36chv CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
570953 09/04/2019 10:05:18 trung_hieu_k36_chv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
570929 09/04/2019 09:48:00 tducCHVK36 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
570924 09/04/2019 09:44:27 HuyHoàng_K36_CHV CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
570905 09/04/2019 09:34:39 buiminhhangvc2005 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
570777 08/04/2019 23:00:08 x3danhan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
570776 08/04/2019 22:59:42 x3danhan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
570729 08/04/2019 21:27:08 cucxinh2911 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
570697 08/04/2019 20:54:02 caikimdat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
570665 08/04/2019 20:15:11 TrongPhucCTG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
570637 08/04/2019 19:50:27 nguyenduchieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
570426 08/04/2019 10:21:24 nst11072003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
570205 07/04/2019 20:07:06 phanhaidang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
569794 06/04/2019 09:08:49 lehanh1602 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
569791 06/04/2019 09:01:37 lehanh1602 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
569643 05/04/2019 20:18:59 idoguirblx CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
569519 05/04/2019 12:30:53 daothanhloc CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
569366 04/04/2019 23:07:09 lehanh1602 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
568709 03/04/2019 10:46:57 lapphan2908 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
568111 01/04/2019 22:40:27 david0403 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
568047 01/04/2019 20:08:57 zyenz123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
567376 30/03/2019 20:52:12 hoangkings100 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
567190 30/03/2019 08:52:35 satosis CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
566649 28/03/2019 20:21:13 giabao2562003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
565815 27/03/2019 20:02:55 coderjs CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565813 27/03/2019 20:02:39 coderjs CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565810 27/03/2019 20:00:06 satosis CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565808 27/03/2019 19:59:53 Rokudo1999Mukuro CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 988 KB
565805 27/03/2019 19:58:40 Letter3103 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
565803 27/03/2019 19:57:42 lairte CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
565799 27/03/2019 19:56:30 hung2809 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565796 27/03/2019 19:55:34 TrangHaHa CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565795 27/03/2019 19:55:19 luongnd2000 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
565793 27/03/2019 19:55:13 UndertheRain CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
565791 27/03/2019 19:54:33 rJhniV CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565778 27/03/2019 19:52:26 leesai CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1252 KB
565775 27/03/2019 19:51:56 ndt CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565773 27/03/2019 19:51:43 loan300720 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
565772 27/03/2019 19:51:01 TICHPX CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
565144 26/03/2019 19:51:26 chanhnghia20 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
565143 26/03/2019 19:50:01 mnt33 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
564951 26/03/2019 09:19:40 duycqt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564837 25/03/2019 22:46:38 buidinhpham2004 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564741 25/03/2019 19:53:50 VINH_17_50 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
564085 23/03/2019 19:57:11 ironmank37d CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
563892 23/03/2019 11:36:32 lecungtien CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
563681 22/03/2019 19:18:13 LTThanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
563672 22/03/2019 19:00:46 quochungctg2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
562710 20/03/2019 20:16:52 vanhsusu03 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
562432 20/03/2019 07:51:53 hongduyen29 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
561905 18/03/2019 20:44:44 Nducnha CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
561325 17/03/2019 10:28:17 vuonghuyen2006 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 932 KB
561321 17/03/2019 10:21:37 phuonghoa CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
560463 14/03/2019 19:33:48 khanha2k46pbc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
559946 13/03/2019 23:53:53 Summer8103 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
559124 12/03/2019 15:43:30 anhduy7723 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
558465 11/03/2019 16:51:50 MR_Asshole CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
557491 09/03/2019 23:14:35 nhanhuuhieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
557490 09/03/2019 23:14:34 nhanhuuhieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
557261 09/03/2019 15:42:01 huydcmm CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
557119 09/03/2019 07:45:24 tuancqt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
557017 08/03/2019 21:23:06 nguyenvu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
556961 08/03/2019 19:43:06 vanquyvct CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
556585 07/03/2019 21:38:37 ducthangivicii CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
556226 07/03/2019 14:15:00 vivimini110 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
556123 07/03/2019 09:51:00 vietdung CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
556070 07/03/2019 08:22:56 h_giaotvn CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
555884 06/03/2019 21:53:12 PCNNhan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
555378 06/03/2019 07:09:21 yn2493 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1240 KB
555377 06/03/2019 07:08:55 MINHKHANG CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
554955 05/03/2019 09:11:27 Itachi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
554419 03/03/2019 20:54:47 GauNguyenCon CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
553507 01/03/2019 20:36:54 trananhquan120504 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
552477 27/02/2019 22:02:38 gacodelam123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
552142 27/02/2019 08:58:08 namlawng123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
552054 26/02/2019 22:41:07 ntnng CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
551716 26/02/2019 14:54:03 thiendo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
551386 25/02/2019 20:31:36 lhviet CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 203 ms 17848 KB
550860 24/02/2019 19:20:18 ducminhtrinh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
550735 24/02/2019 15:22:13 NoFace CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
550295 23/02/2019 14:30:17 TTree CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
549712 21/02/2019 21:13:31 phungduyminh1802 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
548605 19/02/2019 21:12:24 heo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
546350 14/02/2019 14:32:28 nguyenhau CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
545769 13/02/2019 00:40:25 hoangducsmagic2 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
545419 12/02/2019 13:37:06 myhorizon CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
544250 08/02/2019 21:52:34 jdkun123258TDMU CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
542909 03/02/2019 06:12:43 thecuongthehieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
542716 02/02/2019 20:18:10 gbking2003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 1036 KB
541380 28/01/2019 16:08:38 uchiha CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
541093 27/01/2019 18:07:51 YoriHarumi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
540577 26/01/2019 01:29:29 ducanhdzdz CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
539817 24/01/2019 07:43:57 Orchids CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
539815 24/01/2019 07:42:38 vermouth2005 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
539330 22/01/2019 15:05:53 hanluc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
537956 18/01/2019 17:58:42 dylanrohdes CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
537694 17/01/2019 19:47:42 mnt33 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
537690 17/01/2019 19:44:08 trung13 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
537687 17/01/2019 19:43:10 trung13 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
537674 17/01/2019 18:59:05 trung13 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
537577 17/01/2019 15:36:16 nguyengiakiet2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
537564 17/01/2019 15:26:28 xoaytinh157 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
537559 17/01/2019 15:22:36 uyen187 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
537553 17/01/2019 15:18:33 tuananh778999 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
537547 17/01/2019 15:08:02 tranhoangduy2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
537531 17/01/2019 14:37:17 khoitranminh592003 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
536767 15/01/2019 18:19:34 quangduyluu123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
536651 15/01/2019 15:15:58 lnatuan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
536083 14/01/2019 11:18:42 kimtoi_123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1040 KB
535815 13/01/2019 16:04:31 hoangdieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
535814 13/01/2019 16:00:20 hoangdieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
535617 12/01/2019 22:04:14 a2k47phan_18 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
535343 12/01/2019 13:52:30 conmeocon CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
534801 11/01/2019 10:29:52 Just_a_dream CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
534704 11/01/2019 07:46:32 minhtrieutvn CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
534687 11/01/2019 07:18:00 huynhgiao_tvn CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
534401 10/01/2019 20:10:01 blackcat2710 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
534361 10/01/2019 19:55:13 Neptune CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
534357 10/01/2019 19:53:50 Neptune CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
534352 10/01/2019 19:46:12 Neptune CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
534103 10/01/2019 13:37:33 xiabui CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
534087 10/01/2019 13:06:17 kutroll254 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
533820 09/01/2019 22:04:15 tnnt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
533106 08/01/2019 16:33:49 bxgbaki CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
531566 06/01/2019 11:02:08 Member CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531370 06/01/2019 00:10:02 khanhkjhave CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
531158 05/01/2019 18:23:59 phpx612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
530121 04/01/2019 09:27:05 biabeogo147 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
529330 02/01/2019 19:56:02 tanchan769 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
529312 02/01/2019 19:26:21 mrhung1999vnvn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
529208 02/01/2019 15:42:25 MRone04 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
529174 02/01/2019 14:49:15 thienhue123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
528229 01/01/2019 22:18:24 viethunganhthu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
528221 01/01/2019 22:10:27 Telephonefg CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1140 KB
528104 01/01/2019 00:49:28 6vienhdt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
526356 10/12/2018 20:11:35 minhhung11123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
524988 07/12/2018 19:21:25 tritanngo99 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
522269 01/12/2018 20:23:26 minhvuthcsyl CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522182 01/12/2018 18:38:54 hachanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
521155 28/11/2018 22:05:09 minhhaiyl132 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
520957 28/11/2018 18:47:17 ngoctit CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
520952 28/11/2018 17:55:45 ngoctit CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
518390 23/11/2018 17:01:23 jackytrung2001 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
518389 23/11/2018 17:00:09 jackytrung2001 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
517610 22/11/2018 15:58:49 phatdoan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
516922 21/11/2018 19:58:28 hduoc2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
516920 21/11/2018 19:57:05 hduoc2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
516334 20/11/2018 18:49:27 trungkenbi CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
516324 20/11/2018 18:32:40 MinhDevC CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
516024 20/11/2018 00:12:09 khacdinhtkdh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
516023 20/11/2018 00:09:48 khacdinhtkdh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
515988 19/11/2018 22:58:47 khacdinhtkdh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
515486 19/11/2018 08:40:33 abcdefghi CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
515105 18/11/2018 20:07:48 diemqui110105 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
514931 18/11/2018 14:49:05 anhnguyen123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514548 17/11/2018 23:38:11 NTTAN CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
513869 16/11/2018 21:41:34 nhuphuc2204 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
512124 15/11/2018 10:51:41 anhvippro123z CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511692 14/11/2018 22:19:47 Blued CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
511630 14/11/2018 22:06:15 NghiaCPP CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
511572 14/11/2018 20:56:42 nttvan1611 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
510581 13/11/2018 15:52:15 omlgg CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
510243 13/11/2018 00:07:13 hoang_thuy98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
508198 09/11/2018 12:41:48 chiyb2015 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
507539 08/11/2018 16:05:50 khoinguyentdmu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
505948 06/11/2018 15:19:15 Huy CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
505936 06/11/2018 15:09:38 anzuko CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
505904 06/11/2018 14:55:14 chaukhanh2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505900 06/11/2018 14:48:28 55555555 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
505345 05/11/2018 19:47:21 Hưng CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
505283 05/11/2018 17:23:14 maytinhpc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
504458 04/11/2018 11:03:08 thochit CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
504377 04/11/2018 08:23:53 huatho131 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
504376 04/11/2018 08:22:46 huatho131 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
504140 03/11/2018 18:59:59 hoktro CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
504120 03/11/2018 18:14:41 lehoang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
504095 03/11/2018 17:15:59 bk201 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
503873 03/11/2018 08:28:48 ngobao CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
503772 02/11/2018 23:00:19 MinhDevC CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
502588 01/11/2018 16:46:05 hieu1751220089 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
502531 01/11/2018 16:00:24 dfwapekko CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
502192 01/11/2018 10:25:48 phamdinhlam CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
502007 31/10/2018 23:17:21 HMĐ_191 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
501815 31/10/2018 20:24:31 sunepi719 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501764 31/10/2018 19:51:57 ptmq123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
501696 31/10/2018 17:55:15 vudangkhoi2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
501369 31/10/2018 00:48:40 Vinhh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
500389 29/10/2018 20:03:36 MTA_Asteria CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
500303 29/10/2018 16:05:08 huynhvanphu102 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
500181 29/10/2018 11:05:23 DTHYahihi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
498594 26/10/2018 15:35:30 nghiaphamln CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
498582 26/10/2018 15:18:02 pks0v1p CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498518 26/10/2018 14:08:00 unknown01 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498360 26/10/2018 10:37:40 Backtracking CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
498263 26/10/2018 07:25:10 KillMonger CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
498204 25/10/2018 23:15:35 Quoctong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
497970 25/10/2018 20:20:16 binbmt1234 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
497278 24/10/2018 22:55:07 hungduytdn7a3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497166 24/10/2018 21:46:20 Namche CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
496742 24/10/2018 11:07:38 quyhugo158 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
496159 23/10/2018 16:09:36 minh713823 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496157 23/10/2018 16:08:40 meou2103 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
496122 23/10/2018 15:44:28 trungnguyenlak2003 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
495970 23/10/2018 09:53:00 Baolee CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
495373 21/10/2018 23:45:55 minh713823 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
495139 21/10/2018 19:45:37 hoangnghiaviet CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494951 21/10/2018 07:10:13 Teddy CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
494500 20/10/2018 07:03:14 VPFFV CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
494499 20/10/2018 06:59:50 VPFFV CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
494492 20/10/2018 06:31:45 vohieu751 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
494483 20/10/2018 03:23:31 trantien151198 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
494475 20/10/2018 01:16:23 lichhoanglich CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
494424 19/10/2018 23:03:21 lichhoanglich CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
494416 19/10/2018 22:43:54 gadodeptraivkl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
493069 19/10/2018 10:30:49 admin123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
493061 19/10/2018 10:20:59 anhquoc8xth CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
493055 19/10/2018 10:12:26 nnduong1242 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
493018 19/10/2018 09:23:18 59130929 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
493007 19/10/2018 09:16:17 59131563 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
492970 19/10/2018 08:31:14 haihaihaihai0123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492739 18/10/2018 21:14:26 vanan9205 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
492344 18/10/2018 14:51:35 trinhcongtai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492322 18/10/2018 14:32:44 hoangndu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
491234 16/10/2018 22:11:02 minh98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
489904 15/10/2018 15:57:11 lcqhuyt1821 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489292 14/10/2018 19:59:30 lehoang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
489097 14/10/2018 10:56:24 tuanltt1252004 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
488681 13/10/2018 18:25:28 kycapmtp CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 1300 KB
486522 11/10/2018 19:23:53 soloking CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
486446 11/10/2018 16:41:00 16122001 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
482943 07/10/2018 23:16:01 canhtan CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
482919 07/10/2018 22:13:27 vinhnt CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
481479 05/10/2018 21:12:47 malloc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
481459 05/10/2018 21:02:53 onism CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
481447 05/10/2018 20:57:45 ThaoAVang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
481315 05/10/2018 18:33:45 ducsmith CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
481314 05/10/2018 18:33:11 Enoughtodie99 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
481311 05/10/2018 18:32:14 hieuvip1301 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
481303 05/10/2018 18:29:34 hoanggiang521999 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
481302 05/10/2018 18:29:29 TICHPX CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
480422 04/10/2018 20:42:40 nguyenanhminh165 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
480107 04/10/2018 15:47:05 viet2805 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
479804 04/10/2018 00:23:06 anhdhhp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
479294 03/10/2018 11:05:56 minhduc331ns CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
479289 03/10/2018 10:56:20 hoangteo0103 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
478027 01/10/2018 20:30:56 finnick_tran CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
477656 01/10/2018 02:48:52 nguyenthanhhien CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
477036 30/09/2018 09:02:57 pvannvu2512 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
476837 29/09/2018 21:21:51 LoHong2k3_IT_K36 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476086 28/09/2018 20:32:19 ffrederick CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
475175 27/09/2018 20:07:54 chuotvip CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474196 26/09/2018 12:08:59 wolf_boss CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
473908 25/09/2018 22:59:29 Thethvl123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
472031 22/09/2018 21:57:02 duy0805 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 924 KB
471722 22/09/2018 12:48:37 april2003 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
471573 21/09/2018 23:35:19 nghialuffy CDIE - Cắm điện Python 3 Accepted 46 ms 1524 KB
471237 21/09/2018 13:32:53 hanhien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471126 21/09/2018 05:37:07 hanhien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
471125 21/09/2018 05:35:07 tenda1234 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
470804 20/09/2018 19:41:16 12hooks CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1716 KB
470695 20/09/2018 17:15:12 Qanh29 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1940 KB
470165 20/09/2018 14:30:01 thanhtungmk147 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 1832 KB
468438 17/09/2018 16:43:54 DeBruyne CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
468250 17/09/2018 08:56:38 red CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
467022 14/09/2018 23:09:49 cotyey CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
466950 14/09/2018 22:11:50 black_stone CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466657 14/09/2018 15:33:26 ChuyenVanNQD CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
466587 14/09/2018 14:35:55 masteroffood CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465871 13/09/2018 14:19:22 yasuoghostblade CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2232 KB
465819 13/09/2018 11:53:34 ngockhain CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
465445 12/09/2018 16:12:03 hellosunny CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
465443 12/09/2018 16:11:26 hellosunny CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
464180 10/09/2018 22:04:26 long_thathu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
462773 08/09/2018 19:29:35 mdan226 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462761 08/09/2018 18:45:55 phuong2003vtvip CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
462723 08/09/2018 16:38:03 baotramdhqt123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462711 08/09/2018 16:29:18 letuananh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
462704 08/09/2018 16:26:08 letuananh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462522 08/09/2018 12:26:37 trungnghia05123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462051 07/09/2018 19:50:12 hitu07 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
462044 07/09/2018 19:41:28 hitu05 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
462038 07/09/2018 19:32:45 hitu08 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
462036 07/09/2018 19:32:08 hitu03 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
462030 07/09/2018 19:25:38 hitu01 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
461747 07/09/2018 10:14:25 lengocphuc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
461622 06/09/2018 22:57:48 daodat2000 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
461621 06/09/2018 22:57:44 MTAK53 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
461312 06/09/2018 15:38:56 huuthien198zz CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
461133 06/09/2018 10:29:03 manh123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
460806 05/09/2018 20:24:02 hitu08 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460017 04/09/2018 10:05:43 ngocdieu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
459398 03/09/2018 10:57:40 shinosuke149 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
459344 03/09/2018 10:11:13 rangnokapk CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
459330 03/09/2018 10:03:34 Linh_kuty CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
459237 02/09/2018 23:24:59 BVs_cớp CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459213 02/09/2018 22:37:35 nguyenanhsnake CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
459198 02/09/2018 22:06:54 zolydyck00 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
459194 02/09/2018 21:52:33 hitu03 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
458679 01/09/2018 20:02:22 haicao2805 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458114 31/08/2018 14:27:13 longvt24 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 1520 KB
457742 30/08/2018 19:55:10 darkdragon02 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
457641 30/08/2018 15:48:53 xikhud CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
457325 30/08/2018 07:34:21 HHHHHHHH CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
455763 26/08/2018 01:29:18 JamesBu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
455205 24/08/2018 16:12:03 anhduy1811 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
453598 21/08/2018 10:26:52 FireArcanist CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
453594 21/08/2018 10:23:18 hdv250202 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
452853 18/08/2018 23:43:45 buihongxuyenk98lhp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
452827 18/08/2018 22:54:50 hitu02 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452782 18/08/2018 21:30:26 Meliodas CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
452620 18/08/2018 15:03:08 congyb1032002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452569 18/08/2018 13:08:07 coderine2006 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
452135 17/08/2018 14:51:48 dankcute CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
451995 17/08/2018 08:03:26 huuthien1102 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
451267 15/08/2018 22:21:33 maihuuton987 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450164 13/08/2018 16:55:48 lucdaoquanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449886 13/08/2018 01:08:57 tronghieuACM CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
449682 12/08/2018 16:33:08 jsomebodywtbl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
449450 12/08/2018 08:29:06 10ngocanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
449220 11/08/2018 15:28:38 Duc_Trung CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
446791 03/08/2018 08:54:30 LongÇhampion CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
446525 02/08/2018 14:26:52 0941054 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
445873 31/07/2018 16:52:06 duong2 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
445497 30/07/2018 16:02:42 bluecat9x CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
444606 26/07/2018 21:50:06 an CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
444221 25/07/2018 21:10:29 phuongnhi_tran_1206 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
444187 25/07/2018 20:16:31 hoangnghiak98lhp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
444169 25/07/2018 18:22:27 hunghz123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
444006 25/07/2018 15:17:48 long68910 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
443990 25/07/2018 14:44:18 phamductaictk98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443989 25/07/2018 14:37:44 loideptra1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
443174 22/07/2018 19:09:13 BuiTriDung CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
443092 22/07/2018 09:24:36 xuanvuong CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
442978 21/07/2018 21:22:10 paradisebay CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 1272 KB
439025 06/07/2018 23:12:07 blebleble CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
438472 04/07/2018 22:59:56 KHOI2611 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
438119 02/07/2018 16:38:32 x0zero0x CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
438118 02/07/2018 16:34:25 jackcookies020 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
438006 02/07/2018 09:55:46 55555555 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
437967 02/07/2018 08:48:55 linhle232001 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
437941 01/07/2018 22:17:31 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
437671 30/06/2018 16:09:38 taminhquanno21 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
437420 29/06/2018 10:31:55 truonghxpt1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437039 27/06/2018 15:04:38 nguyenledinh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
436364 24/06/2018 20:12:44 nhattuan722 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
436144 23/06/2018 21:30:25 chienbinhlyoko CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
435749 21/06/2018 21:28:55 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
432251 11/06/2018 22:18:03 ledat112233 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
430938 06/06/2018 20:17:24 vietthanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430834 06/06/2018 09:48:26 doanthanhnhat0510 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
430676 05/06/2018 15:11:45 lequanghungb2 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
430519 04/06/2018 22:07:19 hut_phamquochuy CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
430144 03/06/2018 13:58:46 Asteross CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
429877 02/06/2018 09:32:41 newbietm CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 912 KB
429566 31/05/2018 15:55:25 Tran_Thanh_Oai97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
429547 31/05/2018 15:08:23 sungtranna0801 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
429534 31/05/2018 14:43:52 haodeptrai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
429527 31/05/2018 14:37:20 NQT1998 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
427249 25/05/2018 17:03:29 hoangmaicongdat2001 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
427209 25/05/2018 12:05:18 buidinhpham2004 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
427023 25/05/2018 10:27:56 nhathuypt25 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
426714 23/05/2018 17:36:53 NQT1998 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426404 22/05/2018 10:47:51 NTUThananhthien CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
425457 17/05/2018 11:04:22 nhhpbc7a1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
425064 15/05/2018 16:57:12 khanhnhi CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
424922 14/05/2018 22:33:09 fake1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424780 14/05/2018 11:06:10 xxxx CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
424766 14/05/2018 10:29:54 dungnhannhungoc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
424581 13/05/2018 18:31:22 phamductaictk98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424102 11/05/2018 16:38:33 kaitoukid1609 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 0 ms 1160 KB
423591 08/05/2018 09:19:28 ngocboi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
423331 06/05/2018 10:22:36 thaitung_0410 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
422581 01/05/2018 12:36:59 ducanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1716 KB
422564 01/05/2018 11:32:18 nguyenvantien0903 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
422429 30/04/2018 16:43:52 viethuy99 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
422368 30/04/2018 11:23:17 phamtrunghieuntp CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
421902 28/04/2018 19:03:16 nguyentuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
421901 28/04/2018 19:00:39 nguyentuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
420845 24/04/2018 12:02:49 kaitou1412 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
420293 21/04/2018 23:42:04 itsukashido CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
420206 21/04/2018 21:30:55 TranHoang CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
420009 21/04/2018 14:22:08 huanhust CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 2500 KB
419536 19/04/2018 21:55:03 nglam105 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
419195 18/04/2018 14:24:53 lamquangvinh44 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
416870 13/04/2018 07:42:48 YeuEmTuCaiNhinDauTien CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
416357 12/04/2018 13:45:28 tranthuyan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416356 12/04/2018 13:43:55 tranthuyan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416355 12/04/2018 13:39:53 tranthuyan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
416316 12/04/2018 10:09:04 Love4T144 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
416206 11/04/2018 23:18:14 dominhtri3003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
416000 11/04/2018 15:24:51 dominhtri3003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
415996 11/04/2018 15:20:51 dominhtri3003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
415962 11/04/2018 14:33:11 hoangthuc701 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
415393 10/04/2018 07:57:52 thuy12052004 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
415390 10/04/2018 07:37:39 55555 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
414943 08/04/2018 20:56:25 emhocdem070 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414471 07/04/2018 18:54:34 Nguyenthituyetcvp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
414343 07/04/2018 11:43:10 Quanpro98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414219 06/04/2018 22:00:59 bibinguyen CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
411761 31/03/2018 17:05:03 __________ CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
410597 28/03/2018 21:57:43 theanhbr01 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
409408 26/03/2018 13:54:56 tinhochbt CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2456 KB
409011 25/03/2018 13:01:35 trang2002cool02 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
408779 24/03/2018 16:41:44 start008 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
408721 24/03/2018 13:29:47 trananhprince CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
408364 23/03/2018 13:40:47 reaper2003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
408362 23/03/2018 13:38:28 letanminhtoan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
408349 23/03/2018 13:19:15 iiiiiii125478 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
407507 21/03/2018 22:26:23 AnDanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
407231 21/03/2018 10:52:14 Anh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
406286 18/03/2018 22:11:07 vantho1298 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
405175 15/03/2018 03:49:57 nguyenduclam0605 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
402936 12/03/2018 11:57:46 minhanhgaru CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
402933 12/03/2018 11:55:02 minhanhgaru CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
402679 11/03/2018 16:46:42 cyb3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402651 11/03/2018 15:59:22 vínhdinhstudents CDIE - Cắm điện Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
402042 09/03/2018 10:32:01 thanhchuongitc CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
402016 09/03/2018 10:07:22 quocbinhitc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
402004 09/03/2018 09:42:46 skipro982301 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
401848 08/03/2018 16:05:04 toila4120 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
401710 08/03/2018 08:42:18 giacatvu147 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
399314 28/02/2018 07:50:25 anhxtanhwp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
398793 26/02/2018 08:14:27 chetzoitao11 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
398737 25/02/2018 21:28:25 ngocminh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
398588 25/02/2018 03:06:43 leequoctuan93 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
398410 24/02/2018 10:35:19 phambichngoclamson2002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
398400 24/02/2018 10:19:48 thamtudeptrai007 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
398399 24/02/2018 10:18:37 ylfengyou CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
397510 20/02/2018 23:33:48 vandai61 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
397352 20/02/2018 14:13:31 ducviet5138 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
397257 19/02/2018 19:24:18 dungdq2002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
397204 19/02/2018 15:48:26 chaukhanh2003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
396557 15/02/2018 10:40:47 minhlam2102002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
393880 03/02/2018 08:09:10 GấuBéoIT CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
393575 02/02/2018 10:08:00 nakrothpro CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
391549 26/01/2018 23:35:51 thienduong CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2020 KB
391505 26/01/2018 22:20:27 thienduong CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2028 KB
391427 26/01/2018 18:42:14 anhminh2912003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
390983 25/01/2018 20:19:12 NamDo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390193 24/01/2018 08:27:19 ledokhoi02 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
388657 22/01/2018 19:34:51 quangntu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
388285 21/01/2018 20:49:40 ngocdu123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
388060 20/01/2018 23:02:12 nghia030306 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
387971 20/01/2018 16:53:55 php122002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
386839 17/01/2018 19:24:59 quan8a3_tdn2017 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
386672 17/01/2018 09:37:49 duongbp1990 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
385312 13/01/2018 15:40:34 Quân1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
385299 13/01/2018 15:13:59 Tunga1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384776 11/01/2018 22:39:31 vpl_dev CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
384281 10/01/2018 23:37:21 buihoat2003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
384280 10/01/2018 23:36:17 buihoat2003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
383707 09/01/2018 22:01:08 SavarinJames CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383374 09/01/2018 08:20:04 chinhhi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383346 08/01/2018 23:13:54 LukH CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
383166 08/01/2018 16:04:21 lcnguyendang123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
383141 08/01/2018 15:04:40 khab1706592 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382567 06/01/2018 19:54:52 Socola_Đại_Ca CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
382268 05/01/2018 23:44:07 haxorus2004 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
381960 05/01/2018 15:29:34 thanh123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381943 05/01/2018 15:03:04 thao1234 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381683 04/01/2018 23:08:18 thaibabao CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381682 04/01/2018 23:08:04 thaibabao CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381249 03/01/2018 09:38:49 ntd992003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381248 03/01/2018 09:37:09 ntd992003 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380650 02/01/2018 10:03:26 thao1234 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
380247 02/01/2018 10:01:49 nguyenthanhtung CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
379545 31/12/2017 14:51:13 hiepnguyenhue2002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
379327 30/12/2017 16:26:53 phannhatloi CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
379224 30/12/2017 09:44:35 NautilusX CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1656 KB
377751 26/12/2017 13:56:38 quocnguyen CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
377746 26/12/2017 13:05:35 tuanhbt133 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 2524 KB
377699 26/12/2017 12:07:37 votrunghieu9a2 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
377630 25/12/2017 23:14:53 minhth_1412 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377552 25/12/2017 17:12:43 huynhtuan17ti CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377404 24/12/2017 16:09:31 skydriver001 CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 312 ms 17704 KB
377312 24/12/2017 00:09:11 khoa0308 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376492 20/12/2017 14:23:48 tansang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
376312 18/12/2017 22:15:36 kakaka CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
375971 17/12/2017 18:39:06 neddie CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
375613 16/12/2017 08:38:29 trungtt123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375579 15/12/2017 23:42:32 tenda1234 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375516 15/12/2017 20:42:05 changlangtu97 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
375493 15/12/2017 19:39:34 trieutran182 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375329 15/12/2017 15:09:02 hoi_lam_gi CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
375105 15/12/2017 00:05:38 yhuynh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
374882 14/12/2017 10:58:37 QuangTruongNguyen CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
374144 11/12/2017 23:44:11 MrRobot CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
373303 08/12/2017 20:48:17 trieutran182 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372778 07/12/2017 10:43:47 vtthanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
371729 04/12/2017 17:15:08 Sakura CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371517 04/12/2017 12:43:44 hut_phamquochuy CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
370786 03/12/2017 11:45:46 luan CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
369435 30/11/2017 16:03:38 lamngok1201 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
368788 29/11/2017 13:35:52 SmithWinter CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
368675 29/11/2017 00:48:31 tranngoctoanno1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
366918 27/11/2017 15:18:56 tiendiep9a1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
366687 26/11/2017 22:52:19 sanglequang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1940 KB
366663 26/11/2017 22:13:35 khoinguyentdmu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366515 26/11/2017 19:31:07 namtao97 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
366349 26/11/2017 13:50:00 Venus CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
365860 25/11/2017 09:50:55 doduc2652002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
364086 22/11/2017 11:27:37 Leo_Messi_96 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363835 21/11/2017 21:36:44 darknight5698 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363510 21/11/2017 08:46:46 tranmanhdat3006 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
363441 21/11/2017 01:15:00 hlsclan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363198 20/11/2017 19:30:26 mrlihd CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363105 20/11/2017 14:25:39 thelightvn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1624 KB
362819 19/11/2017 20:03:47 new_life CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
361859 17/11/2017 15:30:06 vothaian CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
361854 17/11/2017 15:25:59 darkdragon02 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
361848 17/11/2017 15:23:22 ddtqyu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
361844 17/11/2017 15:21:44 lekhanhbang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
361835 17/11/2017 15:19:12 van312nt CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361831 17/11/2017 15:17:47 ngqd CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
361827 17/11/2017 15:16:05 nhanhaulori CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
361809 17/11/2017 15:04:39 thienancm2002 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
361808 17/11/2017 15:04:22 phichau123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
361805 17/11/2017 15:03:12 cat115 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361794 17/11/2017 14:59:45 chungcamxuan2002 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361791 17/11/2017 14:57:16 nguyen041202 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
361783 17/11/2017 14:53:20 badaocm234 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
361782 17/11/2017 14:53:13 gopimodi CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
361771 17/11/2017 14:47:00 huukhoa2608 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
361766 17/11/2017 14:44:29 luongminhkhoi CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
361765 17/11/2017 14:43:18 shio0411 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
361540 16/11/2017 22:43:57 thanhhoang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361456 16/11/2017 21:08:11 viclu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359861 14/11/2017 15:30:02 silvercode98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
358940 13/11/2017 14:57:14 luxabu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
358815 13/11/2017 12:08:54 nguyendinhtin27011998 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
358253 12/11/2017 15:07:46 vinhntndu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
358024 12/11/2017 07:27:55 lichngothanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357491 11/11/2017 09:13:58 chinhd17ht01tdmu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
357167 10/11/2017 18:17:21 thainguyen_hut CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
355494 08/11/2017 15:33:32 minh3chap CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
355469 08/11/2017 15:18:55 minh3chap CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
355188 08/11/2017 12:45:30 hungga1711 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1332 KB
353200 05/11/2017 21:37:25 crush CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
351727 03/11/2017 09:48:25 kiethk14cqt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
351719 03/11/2017 09:44:53 bachhuyhung20102001 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
351717 03/11/2017 09:44:05 buithiuyennhi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351502 02/11/2017 21:44:47 isora1996 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
350237 01/11/2017 18:00:52 nguyenthuyh14 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
349428 31/10/2017 18:05:49 christzy CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
349392 31/10/2017 17:18:34 bao023 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
349176 31/10/2017 10:18:01 manhhungking CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
348610 30/10/2017 20:42:43 minhaho160601 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
347728 29/10/2017 14:26:10 trainolp2017 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347620 29/10/2017 08:58:19 serayumi CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347293 28/10/2017 19:44:29 mk CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347015 28/10/2017 09:08:43 duymai1612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346993 28/10/2017 08:13:48 taikhoan1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
346088 26/10/2017 20:51:58 manhh15 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
345463 26/10/2017 13:01:11 huy9a1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
343977 24/10/2017 15:41:33 NAKICTI CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343958 24/10/2017 15:28:30 long123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343956 24/10/2017 15:26:57 thienhk15 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343610 24/10/2017 07:06:45 ngophuthinh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
343425 23/10/2017 21:22:30 ItachiUchiha CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343124 23/10/2017 16:02:13 freepascal CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
342863 23/10/2017 00:52:35 umr2001 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
342811 22/10/2017 22:47:35 hongtran CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1496 KB
342301 22/10/2017 07:42:10 tinhhk15 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342026 21/10/2017 19:43:29 hoangphuc12510 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
339983 19/10/2017 09:23:45 saothuaduoc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
339674 18/10/2017 21:18:15 phutruongctn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
337912 16/10/2017 19:51:59 vikhangcqt171 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
337502 15/10/2017 21:12:33 pogback1f4 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
336658 14/10/2017 23:12:40 anhbannho147vn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
335244 12/10/2017 22:57:11 ThanhEtn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
334644 12/10/2017 13:51:09 Minatokaze CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
334452 12/10/2017 01:23:59 trantien151198 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
333816 11/10/2017 09:34:02 tanan112 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
333380 10/10/2017 18:18:58 silvercode98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
333252 10/10/2017 15:43:36 trungcbg CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
333004 10/10/2017 03:53:44 hieu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
332272 09/10/2017 07:48:08 caovantheanh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
330026 06/10/2017 15:41:35 tmvtri123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
328815 04/10/2017 01:17:21 vuthehuyht CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
328232 03/10/2017 09:03:32 hung1321 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328036 03/10/2017 00:00:36 RoxSmeb CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
326947 01/10/2017 17:32:25 quandapro CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 171 ms 17304 KB
326910 01/10/2017 16:26:06 boykhang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
326799 01/10/2017 15:13:11 stupidcat1102 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
326791 01/10/2017 15:11:26 Sydneyfung CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
326727 01/10/2017 14:49:24 chetzoitao11 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
326721 01/10/2017 14:44:11 trantrungkien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
326671 01/10/2017 14:21:42 QMK1702 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
326004 30/09/2017 12:36:08 qbeginer CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325446 29/09/2017 18:41:03 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325441 29/09/2017 18:28:46 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325358 29/09/2017 16:07:11 tuandatqn95 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324954 28/09/2017 21:52:29 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
324318 28/09/2017 14:17:06 myfriend1102vn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
324273 28/09/2017 12:58:35 php122002 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324002 27/09/2017 22:08:25 Ledacthuong2210 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
323734 27/09/2017 12:34:48 thanhchuongitc CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
323673 27/09/2017 08:49:00 thanhpromu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
322204 24/09/2017 16:22:27 honghoa2k2z CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
321496 23/09/2017 14:28:08 Master_01 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321486 23/09/2017 14:18:20 masterv CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321007 22/09/2017 16:28:59 thanhdatna1996 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
320739 22/09/2017 00:33:22 xuanchinh97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1180 KB
319817 20/09/2017 00:11:49 thanhtrung98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
319614 19/09/2017 20:00:52 tiny CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
319491 19/09/2017 16:33:25 phamngochoat30 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
319482 19/09/2017 16:22:02 0975880897 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
319467 19/09/2017 15:56:45 nguyenphu63333 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
319439 19/09/2017 15:39:14 pandazt1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
319407 19/09/2017 15:04:14 NTTrung3112 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
317195 14/09/2017 22:05:51 KCuber CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
314894 10/09/2017 09:06:43 huyvuhp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314642 09/09/2017 16:26:29 duongtc1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314015 07/09/2017 21:21:39 linhbeo1210 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
313617 06/09/2017 21:58:39 fcpnh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
313549 06/09/2017 20:30:48 Shyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
313546 06/09/2017 20:22:35 cuongasd52 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
313319 05/09/2017 21:52:12 Dodomin CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312272 03/09/2017 10:34:35 NPL CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311660 01/09/2017 16:17:17 hieunv1996 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1496 KB
311553 01/09/2017 10:45:54 k30tin CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
310053 28/08/2017 14:48:33 kanjiake CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310023 28/08/2017 14:37:44 minhys CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309425 26/08/2017 17:50:19 0000000000 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
309347 26/08/2017 14:22:20 hoi_lam_gi CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
308930 25/08/2017 09:51:05 congminh410 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
308110 23/08/2017 09:11:37 hotuanhung CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
308102 23/08/2017 09:00:56 nguyenducthai1312 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306032 17/08/2017 16:10:07 Nhokkz CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
305640 16/08/2017 18:19:06 daken1412 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304689 14/08/2017 21:52:59 thuho CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
304687 14/08/2017 21:47:05 Godloveme CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
303677 12/08/2017 07:04:26 mansblacks CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
303251 11/08/2017 11:56:33 minuit CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
303115 10/08/2017 23:42:48 dungzudd231001 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
303013 10/08/2017 20:28:04 sonnguyen0612 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
300336 01/08/2017 15:44:50 hanhhuyenit1619 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
299817 28/07/2017 22:39:13 xekoiuxuka CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
299565 28/07/2017 08:54:41 hungk36b CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
299404 27/07/2017 19:49:13 QSM CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
299308 27/07/2017 13:20:11 reset CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
299142 26/07/2017 22:18:24 dothanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
299141 26/07/2017 22:15:37 dothanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
299139 26/07/2017 21:56:11 dothanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
299109 26/07/2017 20:29:33 hoanglongbpt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
299104 26/07/2017 20:23:26 anh76qn CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
299100 26/07/2017 20:17:52 hoangtrung080697 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
299095 26/07/2017 20:14:04 shuu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
299091 26/07/2017 20:08:05 shuu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298251 23/07/2017 21:17:57 minhthu20201 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
297446 21/07/2017 07:07:11 MountainDOrm CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
297034 19/07/2017 21:51:55 hieua2tincvp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
297006 19/07/2017 20:52:19 Vinh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
296604 18/07/2017 22:16:12 Hackerr CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
295431 14/07/2017 19:32:47 logacc999 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293827 09/07/2017 21:55:17 coder_of_a5 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
293721 09/07/2017 13:16:03 lehoangcong098py1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293381 07/07/2017 22:04:20 giangbabygo123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
293201 06/07/2017 22:55:39 quang000khanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
292371 02/07/2017 21:42:56 lehoainam CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
292363 02/07/2017 17:08:25 caubedaumat CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
292352 02/07/2017 16:03:32 nguyenhaidang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
292050 01/07/2017 00:45:06 okeomachnha CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
292046 01/07/2017 00:05:08 huudatwn1q CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
292038 30/06/2017 23:29:44 nmcuongit97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
291824 30/06/2017 08:02:58 rauden CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
291737 29/06/2017 18:04:33 dangquangthang0001 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
290902 26/06/2017 08:21:44 nhpntz0t CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
290838 25/06/2017 20:49:58 toilati123vn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290589 24/06/2017 17:49:40 thienbaotb CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
289920 22/06/2017 15:58:11 vcn123 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
289508 21/06/2017 01:04:48 khoinguyentdmu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
288378 16/06/2017 14:00:37 perfect CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
287511 13/06/2017 11:06:25 anhvu_cbl CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
287119 12/06/2017 07:53:54 hatuank97lhp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
286251 08/06/2017 21:49:49 lawliet CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
285717 06/06/2017 12:03:56 Zen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
285716 06/06/2017 11:51:27 Reborn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
284645 01/06/2017 15:08:19 tebrotien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
284560 01/06/2017 09:21:31 my_crush_hates_me CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
284544 01/06/2017 01:54:15 ngan_it_tnh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
284305 30/05/2017 21:49:11 tuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
284303 30/05/2017 21:44:23 tuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
283230 25/05/2017 15:53:57 toquangsonktp22b CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283229 25/05/2017 15:49:21 Tran_Thanh_Oai97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
282973 24/05/2017 20:27:48 hungvu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
282865 24/05/2017 14:08:18 zminhthinhsd1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
282679 23/05/2017 19:37:29 lotac CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
282584 23/05/2017 11:05:26 Ngo_Van_Viet CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
282485 22/05/2017 22:56:41 huytmdj CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
282337 22/05/2017 15:58:10 NhatKhanh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
279035 13/05/2017 21:21:58 hocattuongltv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
277677 12/05/2017 09:38:58 tuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2104 KB
277064 09/05/2017 22:26:54 dats2007 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
277047 09/05/2017 22:00:02 dats2007 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
276391 08/05/2017 14:03:59 phanhienbx01 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
276173 07/05/2017 16:56:32 hoangtammaithy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275739 05/05/2017 10:15:19 wolfris CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
275113 02/05/2017 08:34:35 cealipham CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
275109 02/05/2017 08:29:09 cealipham CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
274990 01/05/2017 18:05:26 trinhvanluc213 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274617 29/04/2017 20:51:50 doquangdat CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 156 ms 17888 KB
274516 29/04/2017 01:06:14 SPJ CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
274328 28/04/2017 10:28:06 contiti CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
272679 22/04/2017 00:15:54 duongcscx CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
272615 21/04/2017 21:31:11 frostpixel CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
271839 18/04/2017 18:29:35 snake69 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
271631 17/04/2017 22:07:07 toan210597ntu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271512 17/04/2017 16:07:28 123B CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
271511 17/04/2017 16:05:36 123B CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271508 17/04/2017 15:57:09 up_out_of_all CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269991 11/04/2017 21:15:09 nguyenvanbien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
269816 11/04/2017 11:08:48 Minhthanhntu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269508 10/04/2017 15:26:44 MINHKHANG CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
269309 09/04/2017 15:54:08 dangkhoa_pascal CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
268811 07/04/2017 23:23:47 peppie CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
267550 05/04/2017 15:34:21 HUT_Bamboo CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
267378 05/04/2017 12:37:29 tranlehiep2203 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 824 KB
266778 04/04/2017 08:35:26 coderkcdhv CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
266716 04/04/2017 00:32:54 anhtungo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
263460 26/03/2017 12:34:16 vuhongson CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
262661 24/03/2017 08:11:48 huynhdinhhiep CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
262481 23/03/2017 18:01:44 tranthanhhai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
261609 21/03/2017 19:45:35 ginsama01 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
261596 21/03/2017 19:22:38 someday CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
259928 18/03/2017 08:30:15 doituyentin CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
259308 17/03/2017 10:25:01 nkduc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
258446 15/03/2017 12:28:25 thuy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258006 14/03/2017 09:51:12 BoB CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
257544 12/03/2017 23:19:21 skydriver001 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
256811 11/03/2017 10:30:31 duyvtvp1919 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
255112 05/03/2017 22:18:24 tansang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
254697 04/03/2017 20:47:32 cyan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
253875 02/03/2017 17:20:25 0985971934j CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
253213 28/02/2017 12:41:18 doctorifour CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
252692 27/02/2017 14:33:26 khoadeptrai CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
252515 26/02/2017 22:43:31 vhoang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
252233 26/02/2017 14:54:52 Adam_Kyle CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
252127 26/02/2017 03:12:05 wellcomeoh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
252058 25/02/2017 21:50:49 phbhan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
251466 23/02/2017 19:11:36 thiennguyenvu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
250934 21/02/2017 23:28:13 cavang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
248894 18/02/2017 20:34:38 hahpuc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
247636 15/02/2017 21:31:06 vokhanhan25 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
247442 15/02/2017 10:13:44 Phingubò CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
247424 14/02/2017 23:27:25 ngonhutduy CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
246773 13/02/2017 13:30:20 hut_thai_nguyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
245962 10/02/2017 20:11:04 oggy223999 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
245179 07/02/2017 21:09:32 dinhvanhuy98 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
244360 03/02/2017 14:10:34 nhannguyen95 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
244118 02/02/2017 09:29:33 levinhnhanduc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
243696 30/01/2017 02:39:23 nguyentandat1502 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
242924 24/01/2017 20:38:27 hoangthuhang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
242021 18/01/2017 15:30:53 omega1100100 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
241339 14/01/2017 22:46:29 nguyentandat CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
240318 12/01/2017 18:56:08 Soledad CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
239475 09/01/2017 21:16:53 trivonhan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
239239 08/01/2017 15:07:57 nguyentrungthanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
239035 07/01/2017 22:11:28 linhlrx CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
239022 07/01/2017 21:48:58 SlothSe7en CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
239011 07/01/2017 21:25:12 doanthetai2005 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
238218 04/01/2017 22:23:52 quocanh507 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
238147 04/01/2017 20:34:47 Nasukek20 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
237327 01/01/2017 23:45:20 thanhsang12t2 CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 156 ms 17880 KB
236442 29/12/2016 08:15:24 duyqnguyenle CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
236280 28/12/2016 16:45:00 NoName96 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236136 27/12/2016 21:58:50 tronghk14 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
235990 27/12/2016 13:36:05 thanhluan0414 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
235971 27/12/2016 11:24:01 fromzerotomaster CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
235967 27/12/2016 11:18:06 minhnhat CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
235966 27/12/2016 11:17:39 trucmai_2000 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
235963 27/12/2016 11:02:00 khanghy3004 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
235962 27/12/2016 11:01:13 h3x4n1um CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
235958 27/12/2016 10:59:31 thienlong CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
235957 27/12/2016 10:59:29 phuocvinh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
235951 27/12/2016 10:55:31 koon31 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
235664 25/12/2016 14:51:18 saladiweslo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
233888 21/12/2016 20:17:59 leesin CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
233403 19/12/2016 14:52:00 shamanking0412 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
231651 12/12/2016 19:52:01 iostream CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
230969 10/12/2016 08:12:51 epricesx CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
230649 09/12/2016 10:52:08 NVL CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
230420 08/12/2016 21:27:46 dranko CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
229801 07/12/2016 13:44:36 codera3k48 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
229258 05/12/2016 22:58:03 hieua2tincvp CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
229255 05/12/2016 22:53:46 nguyenthanhtinh365 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
228925 04/12/2016 21:27:52 thanhria CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 187 ms 17804 KB
228871 04/12/2016 19:35:44 alonekingzx CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
227855 01/12/2016 21:43:25 godiego17 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
227758 01/12/2016 19:56:02 datgk14 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
227319 30/11/2016 19:29:09 huynhnguyenx CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
227173 30/11/2016 09:55:04 qwerty212 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
227012 29/11/2016 22:16:40 hoangnguyenhk14cqt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
227008 29/11/2016 22:14:44 tienlocak14 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
226803 29/11/2016 20:24:23 ffyyytt CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
225861 27/11/2016 19:40:18 hoainam CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
225629 27/11/2016 12:55:39 chaats CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225546 27/11/2016 11:12:10 Chuối CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
225166 26/11/2016 16:54:17 huyvuvn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
224935 26/11/2016 10:26:37 vuonghieuvui CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
224596 25/11/2016 21:22:03 hihihil2010 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
223774 24/11/2016 22:05:23 itcdeveloper14 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
223227 24/11/2016 01:58:16 sony CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
223035 23/11/2016 20:54:34 sbeatit CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 804 KB
223034 23/11/2016 20:51:30 sbeatit CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
222884 23/11/2016 17:07:21 nhquanqt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
222663 23/11/2016 09:21:09 khieunguyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
222563 22/11/2016 23:20:25 pnduc1109 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
222354 22/11/2016 19:47:58 hoanqq123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
221619 21/11/2016 19:11:27 Bội CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
220624 19/11/2016 22:17:31 xichlongit CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
220533 19/11/2016 20:03:06 toyenphuong CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
220212 18/11/2016 23:40:05 trangnguyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
219332 17/11/2016 22:09:10 congson123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
219201 17/11/2016 19:51:37 khakha2706 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
218752 16/11/2016 22:03:21 voxuanny32 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
218371 16/11/2016 14:14:52 kienInu1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
218355 16/11/2016 13:51:14 Phingubò CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
218345 16/11/2016 13:18:51 adladl CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
218342 16/11/2016 13:14:55 Duongnguyen CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
218134 16/11/2016 00:33:15 cufury CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
216335 12/11/2016 16:13:30 mansblacks CDIE - Cắm điện Python 3 Accepted 46 ms 6288 KB
214934 11/11/2016 19:14:36 ducquynhfptk12 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
214367 10/11/2016 20:04:43 Hieu_sqtt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
213842 09/11/2016 20:48:30 bjnjucun CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213702 09/11/2016 17:36:56 xben CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
212685 07/11/2016 19:46:33 nguyennhan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
212069 06/11/2016 19:53:17 2221113513 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
211636 05/11/2016 22:50:57 presariohg CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
211588 05/11/2016 21:47:30 presariohg CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 156 ms 17824 KB
210923 04/11/2016 18:48:00 cuongquep CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
210325 03/11/2016 19:52:15 noatall2404 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
210260 03/11/2016 16:49:22 LHP CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
210034 03/11/2016 01:01:12 anhpro96 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1772 KB
210032 03/11/2016 00:57:41 oOovWvoOo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209957 02/11/2016 22:40:11 nguyenthang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
209819 02/11/2016 20:38:01 khoaat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
209760 02/11/2016 19:43:30 casaumayman CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
208834 01/11/2016 19:28:16 o0985950397 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
207979 30/10/2016 23:53:07 MrTus97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
205981 27/10/2016 21:12:39 huynhtienluc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
205917 27/10/2016 20:29:19 k4mjk4mjz3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
205798 27/10/2016 18:28:35 tranleduy1233 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
205218 26/10/2016 21:19:36 rikimaru161 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
203295 24/10/2016 00:13:49 s2lyonking CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
201862 23/10/2016 11:02:53 hoangducsmagic CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
201806 23/10/2016 09:24:54 cocvu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
201544 22/10/2016 16:58:48 congtaisqtt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
201283 22/10/2016 00:44:46 phamvankhanh1516 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
199524 19/10/2016 19:02:34 nqc290997 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
198479 18/10/2016 11:42:44 HVDInh33 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
196993 15/10/2016 18:03:17 boychienga1234 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
196992 15/10/2016 18:01:37 boychienga1234 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
192860 11/10/2016 01:58:53 songlahyvong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
192856 11/10/2016 01:50:17 songlahyvong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
190493 09/10/2016 17:37:13 thaixuandang CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
189539 07/10/2016 19:20:59 qqq CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
187721 04/10/2016 18:01:24 duahaucc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
186147 01/10/2016 21:45:28 nkt95bg CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
185736 01/10/2016 08:06:06 toida12chu CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
185582 30/09/2016 21:38:08 anhducpn67 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
185416 30/09/2016 19:18:58 trainer1234 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
185017 29/09/2016 23:46:14 anhisgod2432 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
184731 29/09/2016 16:16:18 tqhuy2502 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
184420 29/09/2016 09:26:43 hutPhamPhuong CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
183280 27/09/2016 13:16:44 darkplayer0211 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
183005 26/09/2016 21:38:36 ARSENAL1886 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
182883 26/09/2016 20:12:17 vphuong214 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
182398 25/09/2016 22:34:21 hungdhv97 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
181337 23/09/2016 15:13:36 bt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181320 23/09/2016 14:08:08 xuantung95tt CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
179122 19/09/2016 21:40:28 yuu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
178674 18/09/2016 21:34:37 nguyensieuv CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 896 KB
176012 14/09/2016 07:52:26 ariesgemini CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
174696 12/09/2016 22:20:33 phungvitrung CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
174470 12/09/2016 18:54:40 lbnvando CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
173589 11/09/2016 11:26:40 kien_ngo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
172076 08/09/2016 21:44:12 hut_Phieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171873 08/09/2016 16:43:07 trongtai37 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
170798 06/09/2016 15:07:38 ylongkaka CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169960 04/09/2016 14:22:50 awatjkim CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168658 03/09/2016 12:48:41 tkhenry CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
168644 03/09/2016 11:59:07 huyenthoai101 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
168188 02/09/2016 10:19:41 haithanh_hmd CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
166035 26/08/2016 10:36:06 lekyatc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165570 25/08/2016 10:04:37 HUT_Manh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
165560 25/08/2016 09:48:08 hanlongboy CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
165551 25/08/2016 09:37:47 hutphuoc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
165462 24/08/2016 22:22:56 qtuan140101 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
164504 22/08/2016 21:16:02 192168120 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
164360 22/08/2016 16:10:01 anhnguyen CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
163960 20/08/2016 22:22:07 giacacluong323 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
163846 20/08/2016 16:37:43 thaiuit CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
162934 17/08/2016 03:17:25 hut_luan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
162879 16/08/2016 22:20:15 3lovephuong3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162549 15/08/2016 23:14:27 trungkien2015 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
161422 12/08/2016 21:22:03 vovandaihai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
161255 12/08/2016 14:57:05 anhduy6102 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
160139 09/08/2016 16:54:33 tuannak CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
160131 09/08/2016 16:34:18 tuannak CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
160130 09/08/2016 16:34:00 tuannak CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
160129 09/08/2016 16:33:15 tuannak CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
160053 09/08/2016 12:45:37 hentaino102 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
159667 08/08/2016 17:10:53 balobola CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
158521 05/08/2016 19:32:16 feneyuh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
158448 05/08/2016 13:31:52 hoanmalai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
158321 04/08/2016 22:39:39 thanhan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
157488 01/08/2016 00:01:24 4everkaka CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
157485 31/07/2016 23:17:01 phuocvinh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
156839 29/07/2016 00:04:20 phan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
156316 27/07/2016 14:12:31 HoVanAnhK58A2 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
156121 27/07/2016 08:42:58 thanhthinn1997 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
154777 25/07/2016 11:51:45 neverdiefc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
152358 16/07/2016 21:28:14 phamminhtuan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
152292 16/07/2016 14:55:12 ititorit CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
150864 09/07/2016 08:55:45 thienlong CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
150390 06/07/2016 21:31:36 try CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
150142 05/07/2016 22:08:25 thuytinh0114 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
150122 05/07/2016 21:01:34 trinhbaoanh CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
149944 05/07/2016 09:19:33 GaoWhite CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
149226 01/07/2016 19:57:35 dangcuong_123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
149149 01/07/2016 16:17:53 leducthinh0409 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
148401 28/06/2016 21:40:17 tranminhtam612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
148397 28/06/2016 21:39:08 tranminhtam612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
148396 28/06/2016 21:37:02 tranminhtam612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
148395 28/06/2016 21:35:28 tranminhtam612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
148376 28/06/2016 21:00:11 tranminhtam612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
148370 28/06/2016 20:40:24 tranminhtam612 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147356 22/06/2016 20:32:09 maistudy CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 732 KB
147153 21/06/2016 22:41:04 gatrongcode CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
146992 21/06/2016 11:43:53 dahaodl CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
143656 14/06/2016 16:43:34 Tree CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
143283 13/06/2016 07:07:20 belphegor102 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
143180 12/06/2016 14:32:14 hunterhieu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142487 08/06/2016 20:40:51 nguyentien1997 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
142388 08/06/2016 12:53:13 darkness CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
141448 04/06/2016 09:10:55 nguyenxuanhaa3 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 980 KB
140677 01/06/2016 12:47:27 gacode CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
139484 30/05/2016 20:51:28 ac4ever CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
137918 26/05/2016 11:47:21 maistudy CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 1032 KB
137711 25/05/2016 15:44:56 Comrade CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
137534 24/05/2016 13:33:48 dinhtranchien CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135954 14/05/2016 14:17:13 huonguyen CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
135927 14/05/2016 11:26:00 nvtu CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
135585 12/05/2016 12:52:11 poweriknow CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
135460 11/05/2016 16:22:43 thdailong CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
135407 11/05/2016 08:52:47 Nhoem CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
135282 10/05/2016 14:22:06 dacthai2807 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
135212 10/05/2016 00:04:43 VoHT CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
134172 30/04/2016 18:08:09 caothesan CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
133711 27/04/2016 09:38:28 Zz2208zZ CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
133408 25/04/2016 14:35:21 anhmanhvodoi20xx CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
133001 22/04/2016 10:17:45 khangtran CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
132904 21/04/2016 18:29:30 nguyentamdat CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132463 18/04/2016 13:10:54 ngungu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
132402 18/04/2016 07:21:24 thanhan_1715 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132231 17/04/2016 00:15:33 QViet CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
130943 14/04/2016 17:13:17 trivonhan CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
130582 11/04/2016 23:14:04 luuchv CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
129594 05/04/2016 23:59:31 tranlethanhphan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
129119 04/04/2016 19:21:39 Assassin CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
129094 04/04/2016 18:03:58 kakashipham CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
128449 01/04/2016 16:39:39 duckunzz CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
128228 31/03/2016 15:49:29 thanh123456 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128226 31/03/2016 15:48:02 nxphuc CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
128220 31/03/2016 15:38:44 tranminhkhoa CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128218 31/03/2016 15:33:27 quocbao CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 31 ms 792 KB
127646 28/03/2016 21:36:49 xxxxxxx154 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
127643 28/03/2016 21:31:37 xxxxxxx154 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
127624 28/03/2016 20:47:32 damsanchv CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
127345 27/03/2016 19:42:13 fuck_admin CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
126265 21/03/2016 16:51:30