Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738408 30/03/2020 12:38:43 anhkhoa09032004 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2168 KB
735538 20/03/2020 16:16:14 18T1021208 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 6288 KB
735529 20/03/2020 16:07:54 cyber_coder DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
733264 15/03/2020 14:43:12 LovelySunset DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
731798 13/03/2020 02:21:06 quachtridat DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 2704 KB
731791 12/03/2020 23:00:35 tuilatui132 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
731753 12/03/2020 21:10:18 emLaNewBie DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2848 KB
730812 10/03/2020 10:24:06 duong3203 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
725376 25/02/2020 07:39:57 duythien123 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2168 KB
721313 17/02/2020 08:39:22 tandung4321cp DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
721239 16/02/2020 21:49:00 thống DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
721236 16/02/2020 21:42:20 shin3030aa DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
721229 16/02/2020 21:31:56 manhender DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 125 ms 2852 KB
720219 14/02/2020 20:55:44 kimcuong_tvn DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
720213 14/02/2020 20:47:18 kimcuong_tvn DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
720170 14/02/2020 19:35:12 Quang249 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
719753 13/02/2020 21:07:41 lethienquan28052006 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2688 KB
719588 13/02/2020 15:31:35 novaphoenix DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
719575 13/02/2020 15:19:53 deresnho DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
719032 12/02/2020 12:23:53 phgquynh2208 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
710420 28/01/2020 09:10:09 Sơna1 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
708350 21/01/2020 21:04:37 HackerMan DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2776 KB
703123 11/01/2020 22:17:32 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 125 ms 2896 KB
702558 10/01/2020 22:19:15 hieunguyenduc696 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2832 KB
686765 10/12/2019 20:42:14 vhskillpro DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
686463 09/12/2019 21:54:07 haiprot1 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
686143 08/12/2019 17:19:03 prgrmanh DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2900 KB
681314 27/11/2019 22:45:12 ldn694 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
677102 21/11/2019 20:05:55 hanhien DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 46 ms 2508 KB
668632 05/11/2019 09:43:40 nhatanh10102005 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
668623 05/11/2019 09:38:39 taminhquanno21 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
663596 27/10/2019 06:10:54 chonnhan2006 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
659305 18/10/2019 15:15:15 queanh0220 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2248 KB
658276 16/10/2019 11:28:35 ntoan199 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2920 KB
658243 16/10/2019 10:17:35 Fidisk DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
654707 09/10/2019 22:11:19 nguyentrantien2002 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2484 KB
651316 04/10/2019 20:56:09 Socola_Đại_Ca DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2892 KB
638470 14/09/2019 07:13:52 thienkun DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
638138 13/09/2019 16:55:23 gbking2003 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
636261 11/09/2019 13:51:08 ct390 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
628357 25/08/2019 20:59:50 taminhquanno21 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
628074 25/08/2019 09:03:27 tuananh778999 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
625047 22/08/2019 10:19:12 thuy_quynh DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2100 KB
619511 10/08/2019 20:18:07 quanghuy123 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
619299 10/08/2019 11:18:38 canhtoannct DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
617603 06/08/2019 21:00:08 Midodra DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
617601 06/08/2019 20:59:48 Midodra DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
614313 31/07/2019 17:09:44 trandat DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2168 KB
607177 17/07/2019 20:33:17 baobao07 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2860 KB
602890 04/07/2019 08:44:01 tranthuyan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 3176 KB
599059 26/06/2019 23:25:26 ducanh DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2160 KB
594372 17/06/2019 14:43:11 trananhprince DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
593505 15/06/2019 06:30:21 cuongoo1752 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2812 KB
593363 14/06/2019 21:25:40 winterrr DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
593337 14/06/2019 20:48:04 cyrocs258 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
592299 12/06/2019 13:22:36 khanh8a3yl DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
590589 06/06/2019 16:54:24 thaomeo DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
590258 05/06/2019 13:48:31 masteroffood DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
586470 25/05/2019 13:02:15 KayTran DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
584318 19/05/2019 19:12:58 trieutanhung93 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2908 KB
584035 18/05/2019 09:30:52 duycqt DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2252 KB
581461 09/05/2019 13:28:54 leviettttnh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
566647 28/03/2019 20:19:08 greengrass DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
566168 28/03/2019 07:59:20 buidinhpham2004 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
565542 27/03/2019 13:26:28 van080702 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
565458 27/03/2019 10:09:45 phantanthuong DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
565454 27/03/2019 10:06:54 quangtienlkhigh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
565439 27/03/2019 09:50:54 khambui2018 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
565430 27/03/2019 09:48:13 huynhvanphu102 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
565240 26/03/2019 22:13:12 Nducnha DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
563194 21/03/2019 22:27:43 bk201 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 1732 KB
555152 05/03/2019 15:22:05 ducminhtrinh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
554983 05/03/2019 09:32:01 nguyenvu DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
554262 03/03/2019 10:39:54 totanhiep DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
554259 03/03/2019 10:13:46 namlawng123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
541234 28/01/2019 08:46:05 giahy2911 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
537246 16/01/2019 20:45:57 cyb3 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
534214 10/01/2019 16:08:49 lehoang DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
534207 10/01/2019 16:00:13 lehoang DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
534155 10/01/2019 14:49:57 nguyenvantien0903 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
531811 06/01/2019 17:49:28 ntoanh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
531804 06/01/2019 17:35:51 MRone04 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2528 KB
529794 03/01/2019 20:47:12 Kieuthienquyyl DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
529790 03/01/2019 20:45:41 tototete DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
526676 11/12/2018 14:11:33 tuanltt1252004 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
526674 11/12/2018 14:10:34 qtrungth DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
526668 11/12/2018 14:05:16 bxgbaki DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
526440 10/12/2018 21:46:01 vanan9205 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
526331 10/12/2018 19:37:38 lehoang DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
526105 10/12/2018 14:10:33 8man DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
525521 08/12/2018 20:52:33 ffrederick DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
525352 08/12/2018 16:00:01 tritanngo99 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
524193 05/12/2018 21:39:21 minhvuthcsyl DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
524046 05/12/2018 17:12:16 luandangduc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
523828 04/12/2018 22:56:48 phongpcbyl DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
523313 03/12/2018 21:42:19 tinhocyl123 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
523281 03/12/2018 21:14:37 dfwapekko DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
523094 03/12/2018 19:52:15 anhnguyen123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2876 KB
523034 03/12/2018 17:38:00 HMĐ_191 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2848 KB
522997 03/12/2018 15:23:31 ngoctit DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 7392 KB
522321 01/12/2018 21:33:49 minhhaiyl132 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
519047 24/11/2018 20:42:53 Teddy DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2864 KB
518854 24/11/2018 16:24:38 hitu02 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
516085 20/11/2018 09:18:16 hitu03 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2884 KB
515601 19/11/2018 10:26:20 blebleble DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
515406 19/11/2018 01:27:28 chinhhi DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
512125 15/11/2018 10:52:01 anhvippro123z DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
509696 11/11/2018 22:41:07 thaolinh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
507616 08/11/2018 18:11:01 huatho131 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 1764 KB
503802 02/11/2018 23:47:41 iiiiiii125478 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 3988 KB
499109 27/10/2018 10:38:48 thamtudeptrai007 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
498217 25/10/2018 23:26:03 huynhthanhtan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
498216 25/10/2018 23:25:31 huynhthanhtan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
498212 25/10/2018 23:22:20 huynhthanhtan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
484162 09/10/2018 19:57:41 hoangteo0103 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2752 KB
472175 23/09/2018 08:03:43 cotyey DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
470719 20/09/2018 17:51:21 xikhud DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
470718 20/09/2018 17:51:03 xikhud DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
465676 13/09/2018 08:12:45 qwerty212 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
465503 12/09/2018 18:03:48 duong2 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
465400 12/09/2018 15:23:19 duong2 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
465385 12/09/2018 15:07:54 duong2 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
465130 12/09/2018 09:42:02 Minatokaze DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
463202 09/09/2018 14:29:16 lengocphuc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
461794 07/09/2018 12:27:24 LongÇhampion DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2436 KB
457409 30/08/2018 07:59:08 HHHHHHHH DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2836 KB
454889 23/08/2018 19:22:06 DTUTeam1 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2892 KB
450079 13/08/2018 12:59:42 phuongnhi_tran_1206 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
449541 12/08/2018 11:33:53 coderine2006 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
447849 07/08/2018 19:04:36 Asteross DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
445994 01/08/2018 07:41:59 vikhangcqt171 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 7652 KB
445091 28/07/2018 22:31:10 anhtrainuoi99 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
440166 11/07/2018 15:59:42 hoangthuc701 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2388 KB
436904 26/06/2018 17:58:21 iostream DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 140 ms 3692 KB
436633 25/06/2018 20:29:03 thaibabao DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
431928 10/06/2018 00:56:16 huynhtuan17ti DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2064 KB
427992 29/05/2018 09:27:39 trungtt123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
424840 14/05/2018 19:39:18 fake1 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
424836 14/05/2018 19:28:23 dungdq2002 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
419973 21/04/2018 12:16:09 dangkhoa_pascal DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
415273 09/04/2018 21:20:44 vinhntndu DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2348 KB
410654 29/03/2018 00:07:01 theanhbr01 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
402812 11/03/2018 22:40:04 vínhdinhstudents DATA - Dãy tăng Python 3 Accepted 109 ms 13396 KB
402464 10/03/2018 21:22:06 rick_fam0us DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 3148 KB
399963 02/03/2018 00:24:18 abcxyz3009 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
397790 22/02/2018 07:14:42 Quân1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
396878 17/02/2018 09:39:22 duonga1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
396232 13/02/2018 13:10:41 Tunga1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
395077 08/02/2018 09:08:44 nakrothpro DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
395069 08/02/2018 08:47:03 GấuBéoIT DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
394280 05/02/2018 10:01:22 mrlihd DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1772 KB
393844 02/02/2018 22:04:43 pumpum4141 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1724 KB
393743 02/02/2018 17:08:05 vudet11 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2384 KB
390343 24/01/2018 15:20:39 duongbp1990 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
385253 13/01/2018 13:30:18 huy9a1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 1972 KB
381881 05/01/2018 14:04:31 quocnguyen DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
381878 05/01/2018 14:03:34 votrunghieu9a2 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
375345 15/12/2017 15:14:55 hoi_lam_gi DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
375344 15/12/2017 15:13:49 hoi_lam_gi DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
373406 09/12/2017 09:25:05 tronghk14 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2824 KB
371132 03/12/2017 22:28:25 namtao97 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 46 ms 1764 KB
358865 13/11/2017 14:08:19 freepascal DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
357634 11/11/2017 15:01:11 linhdarak98lhp DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
356905 10/11/2017 14:18:19 tiendiep9a1 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
353822 06/11/2017 18:56:01 thanhchuongitc DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2500 KB
352692 04/11/2017 21:39:20 honghoa2k2z DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2884 KB
349309 31/10/2017 15:34:04 tranthanhhai DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 4072 KB
344662 25/10/2017 15:00:57 nhocasoc101 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
344456 25/10/2017 10:25:18 nhocasoc101 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
344434 25/10/2017 09:39:01 hieu DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
339685 18/10/2017 21:31:02 tuan DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
337867 16/10/2017 17:38:50 ThanhEtn DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2808 KB
337574 15/10/2017 22:33:35 trungcbg DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1816 KB
335035 12/10/2017 20:25:24 masterv DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
328527 03/10/2017 18:20:25 anh76qn DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
327168 01/10/2017 23:37:52 nhpntz0t DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 2364 KB
324354 28/09/2017 14:58:23 thinhngo224 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2896 KB
323700 27/09/2017 10:15:07 qbeginer DATA - Dãy tăng Java 8 Accepted 578 ms 32896 KB
323411 26/09/2017 19:53:54 anhbannho147vn DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
321539 23/09/2017 15:20:36 huuphuc2301 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
317447 15/09/2017 14:41:28 hoi_lam_gi DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
316609 13/09/2017 21:12:13 l______l DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
313204 05/09/2017 18:44:07 saothuaduoc DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
309377 26/08/2017 14:52:13 0000000000 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
301507 06/08/2017 11:12:34 frostpixel DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
299314 27/07/2017 13:58:13 Nhokkz DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
299312 27/07/2017 13:48:06 okeomachnha DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
299311 27/07/2017 13:47:36 okeomachnha DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2640 KB
298227 23/07/2017 20:52:40 NguyenMinhTam DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 3248 KB
295638 15/07/2017 14:47:44 anh76qn DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
292155 01/07/2017 14:48:51 Nhokkz DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
292153 01/07/2017 14:48:09 Nhokkz DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
292128 01/07/2017 10:38:25 tsunaswada DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
289326 20/06/2017 07:28:07 thuho DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
289161 19/06/2017 15:27:01 Minhduc DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
284612 01/06/2017 11:13:32 hatuank97lhp DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
284057 29/05/2017 19:28:46 MINHKHANG DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
268072 06/04/2017 17:06:33 linhlrx DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
262745 24/03/2017 14:22:09 nkduc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
261827 22/03/2017 08:42:31 duyvtvp1919 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 62 ms 2376 KB
260172 18/03/2017 09:48:23 doituyentin DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
257008 11/03/2017 20:52:58 Hữu_Đăng DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
251771 24/02/2017 20:12:40 hahpuc DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
251381 23/02/2017 14:28:18 hoanmalai DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
245648 09/02/2017 21:13:18 BoB DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
245313 08/02/2017 16:07:11 try DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
233262 18/12/2016 17:29:02 khoi2410 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1568 KB
229397 06/12/2016 13:43:52 trinhbaoanh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
226909 29/11/2016 21:23:27 cocvu DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2504 KB
226094 28/11/2016 01:05:10 NMPACM DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
226093 28/11/2016 01:04:25 NMPACM DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
223757 24/11/2016 21:53:40 nguyenthang DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
223602 24/11/2016 19:40:25 LHP DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
223537 24/11/2016 17:03:59 anhpro96 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
223507 24/11/2016 16:17:52 ndkhanh95 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 2888 KB
217319 14/11/2016 20:54:40 hackerluoj DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
212824 07/11/2016 21:37:39 congtaisqtt DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2772 KB
211336 05/11/2016 11:23:07 casaumayman DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
206959 29/10/2016 03:43:20 songlahyvong DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2844 KB
206468 28/10/2016 15:33:29 qqq DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2828 KB
205777 27/10/2016 17:30:24 4everkaka DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 3272 KB
205158 26/10/2016 20:28:13 tranleduy1233 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
204704 25/10/2016 22:58:14 ngotrungtuong DATA - Dãy tăng Java 8 Accepted 562 ms 32416 KB
204423 25/10/2016 19:06:55 taycuong DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
203303 24/10/2016 00:32:11 s2lyonking DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2964 KB
202173 23/10/2016 18:13:55 thaixuandang DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
201729 22/10/2016 23:30:05 phanhienbx01 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2796 KB
199529 19/10/2016 19:17:41 songlahyvong DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2892 KB
199202 19/10/2016 11:21:27 duckunzz DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
199176 19/10/2016 10:44:46 vphuong214 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
198526 18/10/2016 13:52:49 www DATA - Dãy tăng Java 8 Accepted 468 ms 31476 KB
198123 17/10/2016 21:12:48 anhisgod2432 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
194259 11/10/2016 22:46:54 chien DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
192916 11/10/2016 08:37:54 giangstellar365 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1788 KB
189687 07/10/2016 21:59:04 hieua2tincvp DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2136 KB
189652 07/10/2016 21:16:20 hungdhv97 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2136 KB
189603 07/10/2016 20:36:29 ARSENAL1886 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1584 KB
176290 14/09/2016 15:32:59 giacacluong323 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
175058 13/09/2016 10:32:44 minhtienst135 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2472 KB
175042 13/09/2016 10:18:57 hoangducsmagic DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
170210 05/09/2016 09:57:13 bachnxepu DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 46 ms 1740 KB
166834 28/08/2016 23:14:01 phungvitrung DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
163689 19/08/2016 22:11:53 damsanchv DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
163109 17/08/2016 18:30:37 dahaodl DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2156 KB
162382 15/08/2016 15:04:44 neverdiefc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2564 KB
157363 31/07/2016 17:15:29 Nguyenthaihoc DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
157298 31/07/2016 09:35:03 chutuanthong DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
153179 19/07/2016 09:25:16 nxtungbkhn DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 2744 KB
149772 04/07/2016 12:01:29 leducthinh0409 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2048 KB
149063 01/07/2016 09:38:40 dqhn123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2032 KB
145555 19/06/2016 19:57:37 trantienlqd200620 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
145219 18/06/2016 10:22:09 caothesan DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 1792 KB
143711 14/06/2016 21:19:37 CUTI DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
142789 10/06/2016 10:57:04 stevenlethai DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 1800 KB
136010 14/05/2016 23:00:56 khangtran DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
135385 10/05/2016 22:07:20 Comrade DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
133680 26/04/2016 22:24:20 dacthai2807 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 46 ms 1764 KB
129781 07/04/2016 10:32:58 Assassin DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
127860 29/03/2016 16:01:35 huuthinh123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2096 KB
125985 20/03/2016 10:17:16 nguyenxuanhaa3 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
125691 18/03/2016 10:46:31 HVDInh33 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
122775 02/03/2016 17:20:36 lilom13 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 1692 KB
122771 02/03/2016 16:50:52 quanghsprovp DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
121907 25/02/2016 23:29:51 dokhacphong1996 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2092 KB
121482 24/02/2016 11:53:23 letuannghia194 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2088 KB
121468 24/02/2016 11:05:26 longhuy322000 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
121449 24/02/2016 10:17:36 lvdo92 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 203 ms 6920 KB
121266 23/02/2016 18:10:01 dqhungdl DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
121264 23/02/2016 18:09:37 TQT DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1260 KB
121262 23/02/2016 18:06:26 TQT DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1444 KB
121261 23/02/2016 18:06:18 TQT DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
119813 16/02/2016 15:07:53 123vietnam_pro DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 1636 KB
117956 05/02/2016 22:30:15 hungs20 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2408 KB
114708 26/01/2016 15:11:41 nguyentamdat DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
114291 24/01/2016 21:02:13 huynhduy_hmd DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2580 KB
114228 24/01/2016 12:01:01 ngonamduonghl DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2124 KB
113647 21/01/2016 14:39:44 nanisempai DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
113430 20/01/2016 19:55:31 aquawind0130 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
113425 20/01/2016 19:51:20 aquawind0130 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
112643 16/01/2016 23:38:59 hoangthongvo DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
111271 09/01/2016 15:51:51 lehoainam DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
104870 09/12/2015 17:49:53 Hint_gokai DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
104346 07/12/2015 10:17:34 miltonbw DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
100782 03/12/2015 20:12:33 minhthuan274 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2124 KB
98966 25/11/2015 23:40:11 Conganhnt3 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2028 KB
94183 17/11/2015 13:55:02 MTAnewbie DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
94182 17/11/2015 13:50:36 MTAnewbie DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2556 KB
93640 16/11/2015 14:24:23 muadaumua DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2312 KB
93554 16/11/2015 10:44:27 s2lyonky DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2552 KB
93540 16/11/2015 10:03:14 ACM2015 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 46 ms 1972 KB
93359 15/11/2015 22:29:05 minhem1231 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2024 KB
93173 15/11/2015 18:41:12 ntanh DATA - Dãy tăng Java 8 Accepted 765 ms 31296 KB
91543 12/11/2015 15:21:05 ngothanhdat DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 140 ms 2024 KB
89525 08/11/2015 11:56:39 sesshomalong DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2572 KB
89524 08/11/2015 11:54:35 sesshomalong DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
89508 08/11/2015 11:24:32 HoVanAnhK58A2 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 46 ms 1752 KB
87014 02/11/2015 20:42:07 anvodacu0112 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 140 ms 2112 KB
85471 29/10/2015 21:22:41 chalker DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
84673 28/10/2015 13:56:39 psucoder DATA - Dãy tăng Java 8 Accepted 203 ms 16068 KB
80363 19/10/2015 15:16:54 tanphatvan DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
78568 14/10/2015 10:36:06 ngoclylc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2312 KB
76175 08/10/2015 03:03:20 Cherry DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 1472 KB
76168 08/10/2015 02:12:03 toan411998 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
76082 07/10/2015 21:52:45 hoangtuananh DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2192 KB
75853 07/10/2015 09:51:42 hanhlv270597 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 3180 KB
75840 07/10/2015 09:14:44 UiM DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
70119 30/09/2015 14:54:26 thanhday132 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2184 KB
64496 17/09/2015 20:02:01 romqn1999 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
62830 12/09/2015 17:03:33 phuleethanh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
62632 11/09/2015 21:42:35 wInD_MtA DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
62602 11/09/2015 20:42:18 MTAZero DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
61952 09/09/2015 08:29:41 huynhnhat DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
61934 09/09/2015 00:30:23 phanthanhnam DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 2584 KB
59594 01/09/2015 07:09:30 nhatnam1711999 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
53602 15/08/2015 22:22:29 npltv DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 3064 KB
53554 15/08/2015 17:55:19 Guizebb DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2136 KB
53501 15/08/2015 12:20:37 duytoannguyenledh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
50737 10/08/2015 13:43:54 middlest DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2240 KB
48141 20/07/2015 08:09:08 nhutrg1998 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
44627 06/07/2015 12:25:56 mrtan_lovelife DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
43942 29/06/2015 22:32:59 nghethuat102 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
43707 27/06/2015 21:01:38 phuc_doan DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 1748 KB
43665 27/06/2015 13:48:42 hmh100298 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
43646 27/06/2015 07:54:31 chitam117119 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
42985 23/06/2015 10:19:19 only_love97 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 234 ms 6876 KB
41382 16/06/2015 13:19:23 thotranduc2010 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
39779 10/06/2015 22:13:29 hao0091998 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1548 KB
39741 10/06/2015 11:38:13 Algo DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1700 KB
37772 28/05/2015 08:31:44 nguyenmanhthien DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 124 ms 2088 KB
33104 07/05/2015 20:20:52 mikelhpdatke DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
31465 24/04/2015 13:51:30 farmerboy DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
29774 18/04/2015 18:01:50 namlunoy DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 140 ms 2628 KB
27138 12/04/2015 20:22:29 colc123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2012 KB
26801 08/04/2015 08:34:15 trungvt130584 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
26341 02/04/2015 21:22:01 ngan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2056 KB
26177 01/04/2015 05:04:08 cuongyd1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
23929 21/03/2015 20:29:48 vdn1999bxvp DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2024 KB
23923 21/03/2015 19:55:16 lightkuriboh DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 3232 KB
21479 15/03/2015 20:40:15 kieuquocdat123 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 1972 KB
15357 07/03/2015 17:09:57 dinhvanduy7895 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
13212 24/02/2015 11:42:00 xxxyyyzzz DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 648 KB
13203 24/02/2015 10:41:53 conglinh DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1920 KB
10632 20/01/2015 20:07:01 marj8995 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 1676 KB
10144 16/01/2015 01:44:05 stepde15 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
9943 15/01/2015 00:45:20 thanhbinh0995 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 124 ms 2392 KB
8560 11/01/2015 01:37:34 nxphuc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 884 KB
7556 26/12/2014 23:25:54 junking DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
7545 26/12/2014 20:29:28 stepde14 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 924 KB
5926 23/11/2014 16:52:41 MeigyokuThmn DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2104 KB
5658 19/11/2014 20:14:22 ThienCoder DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1484 KB
3855 07/11/2014 20:41:39 hainguyen3794 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 124 ms 2108 KB
2821 24/10/2014 22:28:06 haituanth2 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 171 ms 2104 KB
2801 24/10/2014 19:56:22 phamhuuthien DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 1728 KB
1812 14/10/2014 23:38:12 itntc DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 124 ms 2496 KB
832 02/10/2014 22:05:10 voquocthang DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2076 KB
829 02/10/2014 21:39:24 junlexo DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 140 ms 2468 KB
820 02/10/2014 20:58:46 ductam DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2068 KB
647 25/09/2014 00:38:38 phuchoahodo DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2080 KB
629 24/09/2014 00:48:38 sunshine DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2096 KB
430 22/09/2014 13:19:26 thanhCode DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 156 ms 2084 KB
343 20/09/2014 19:52:22 NhatHoang DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
276 19/09/2014 17:23:05 shinzero DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 124 ms 2096 KB
Back to Top