Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738550 30/03/2020 20:58:52 naruto270504 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
737400 26/03/2020 21:19:25 Kduy9180 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
733287 15/03/2020 15:40:02 LovelySunset GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
731458 12/03/2020 10:30:20 hieunguyenduc696 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
729420 05/03/2020 22:13:12 khanhkjhave GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
729351 05/03/2020 21:15:04 tuancqt GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
729348 05/03/2020 21:11:27 tuancqt GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
729291 05/03/2020 20:22:37 duycqt GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
729252 05/03/2020 19:47:28 vmt120203 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 62 ms 864 KB
727051 28/02/2020 21:15:49 aruru12 GIEN - Gien màu da Python 3 Accepted 46 ms 1496 KB
726411 27/02/2020 14:41:23 khanhld GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
721807 17/02/2020 21:06:05 hoangtrung1801 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
721263 16/02/2020 22:39:04 baopham19062003kgkgkg GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
721190 16/02/2020 20:38:26 Jill_Laila GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
721189 16/02/2020 20:38:13 Jill_Laila GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
720472 15/02/2020 15:04:55 anhnguyenroux GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
719924 14/02/2020 09:54:06 khanhtron03 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
718192 10/02/2020 22:14:45 binhlecong GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
710315 27/01/2020 19:54:34 Fidisk GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
709934 26/01/2020 00:13:01 Love GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709931 26/01/2020 00:04:23 Love GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
709722 25/01/2020 07:09:47 cbl_conghuynh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
708351 21/01/2020 21:04:43 HackerMan GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
703126 11/01/2020 22:22:29 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
700193 07/01/2020 14:37:36 ntphong GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
695022 30/12/2019 17:40:51 dangtiendung1201 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
691215 20/12/2019 21:05:10 haiprot1 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
690960 19/12/2019 21:01:31 cbl_conghuynh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
689915 17/12/2019 17:54:01 winterrr GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
686254 09/12/2019 11:09:32 cbl_hoanglinh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685824 07/12/2019 13:13:30 cbl_conghuynh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
684420 03/12/2019 20:41:51 lethienquan28052006 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
681804 28/11/2019 19:15:44 agru GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
681355 28/11/2019 08:01:57 banhgiaman GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
678813 23/11/2019 08:29:46 cuongdoduy123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
678811 23/11/2019 08:27:13 nguyenkhoip GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678810 23/11/2019 08:26:09 nguyenkhoip GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
678753 22/11/2019 23:04:19 cbl_conghuynh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
674957 17/11/2019 11:18:01 danghuy09 GIEN - Gien màu da Python 3 Accepted 46 ms 1512 KB
673360 13/11/2019 20:40:06 cuongdoduy123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
672021 11/11/2019 14:14:04 unglinh GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
664164 27/10/2019 22:44:57 ntoan199 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663459 26/10/2019 21:53:21 TrumpPham GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
654801 09/10/2019 23:57:04 nguyentrantien2002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
650768 03/10/2019 23:43:29 hatoru GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
650164 03/10/2019 10:44:06 loilon504 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
646629 26/09/2019 19:40:16 gbking2003 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
632770 05/09/2019 16:41:11 hieuad88 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
632712 05/09/2019 15:30:31 tuananh778999 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
625046 22/08/2019 10:18:31 thuy_quynh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 996 KB
621562 15/08/2019 21:21:57 omlgg GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
620601 13/08/2019 22:23:54 hoatmt GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
618357 08/08/2019 12:41:35 gacodelam123 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
617876 07/08/2019 14:34:12 developerAction GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
617398 06/08/2019 14:59:54 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
614329 31/07/2019 17:58:23 trandat GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
612122 27/07/2019 12:20:29 maytinhpc GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611454 26/07/2019 08:50:29 dfwapekko GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
610760 25/07/2019 10:04:47 dothihoangduyen GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
610701 25/07/2019 09:11:46 baobao07 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 2096 KB
610351 24/07/2019 16:43:51 Nguyenthaihoc GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 31 ms 884 KB
609654 23/07/2019 14:33:43 believer GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609229 22/07/2019 18:47:39 mashiroshiina GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
607792 19/07/2019 09:17:15 anhnguyen123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
606284 14/07/2019 20:59:21 quangduyluu123 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 46 ms 1100 KB
605933 12/07/2019 21:14:33 nhattuan722 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
605819 12/07/2019 16:03:34 hưngtm GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
605478 11/07/2019 15:28:59 thnhan2005 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
598452 25/06/2019 18:30:05 trananhprince GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
595344 19/06/2019 10:34:59 Sángolympic GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
595341 19/06/2019 10:32:52 Hàoa1 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
595338 19/06/2019 10:30:50 Quân1 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
594595 17/06/2019 23:40:52 rimuru GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
590917 07/06/2019 21:20:11 masteroffood GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
589161 02/06/2019 09:28:55 maytinhpc GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
588235 30/05/2019 16:05:00 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
579150 01/05/2019 15:22:02 ducthangivicii GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
572785 13/04/2019 21:49:47 vanan9205 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
562030 19/03/2019 00:14:40 duynt0311 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
561231 16/03/2019 23:58:59 pwonjgit GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
561199 16/03/2019 21:12:02 MINHKHANG GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 46 ms 5536 KB
561077 16/03/2019 14:06:52 ngocminhta GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
560012 14/03/2019 08:22:54 Nducnha GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
560010 14/03/2019 08:21:37 Nducnha GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 140 ms 67540 KB
559118 12/03/2019 15:35:48 Nducnha GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 31 ms 1252 KB
558200 11/03/2019 10:36:58 MR_Asshole GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557383 09/03/2019 20:31:19 ducminhtrinh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
554261 03/03/2019 10:25:41 namlawng123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
554212 03/03/2019 03:02:28 trungnghia05123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1276 KB
549435 21/02/2019 15:22:43 cyb3 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
549130 20/02/2019 22:20:30 ducanh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
545220 11/02/2019 21:54:26 leviettttnh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
545075 11/02/2019 16:30:35 ntoanh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 31 ms 1240 KB
544073 08/02/2019 00:26:36 phuongnhi_tran_1206 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
540239 25/01/2019 13:09:00 phpx612 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
538907 21/01/2019 16:37:57 nguyenvantien0903 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
532759 07/01/2019 21:35:37 ngocdu GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
532131 06/01/2019 22:38:21 MRone04 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
531707 06/01/2019 15:07:30 ffrederick GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
525366 08/12/2018 16:39:59 tritanngo99 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
522998 03/12/2018 15:23:59 ngoctit GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
518049 23/11/2018 08:56:19 biabeogo147 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
518046 23/11/2018 08:50:05 nhuricute GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
512127 15/11/2018 10:52:43 anhvippro123z GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508206 09/11/2018 13:17:05 huatho131 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
503805 02/11/2018 23:58:42 iiiiiii125478 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
500528 29/10/2018 22:34:30 mrlihd GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
485019 10/10/2018 23:25:20 huynhthanhtan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481953 06/10/2018 16:35:17 hoangthuc701 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
476622 29/09/2018 17:04:16 thanhduong11 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476555 29/09/2018 16:08:02 lequanghungb2 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
473833 25/09/2018 21:26:49 april2003 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
472766 24/09/2018 10:55:42 ngocdu GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
472118 23/09/2018 00:16:19 xikhud GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
468237 17/09/2018 00:19:27 16122001 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
466448 14/09/2018 08:07:02 chinhhi GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
466358 13/09/2018 22:15:40 lengocphuc GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
464872 11/09/2018 20:27:21 LongÇhampion GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
461602 06/09/2018 22:27:52 MonsterTTRR_6a3_2006 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
461538 06/09/2018 21:04:49 094175234 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
461156 06/09/2018 10:46:53 hung30052002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
460189 04/09/2018 15:40:04 pvannvu2512 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
457356 30/08/2018 07:43:08 HHHHHHHH GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
455373 25/08/2018 01:10:47 tronghieuACM GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
454641 23/08/2018 12:11:26 Hoangnhunggpc1981 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
448461 09/08/2018 13:15:14 Asteross GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
446544 02/08/2018 15:09:16 Gib5102 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
438958 06/07/2018 16:49:21 hoangmychv2002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437791 01/07/2018 04:23:44 iostream GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
437598 30/06/2018 08:24:09 vuong GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
436394 24/06/2018 22:59:00 chaukhanh2003 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
434430 19/06/2018 13:41:38 huy9a1 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
430773 05/06/2018 21:41:31 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
416879 13/04/2018 07:55:25 dangkhoa_pascal GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
416687 12/04/2018 22:18:58 cavang GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
414207 06/04/2018 21:53:52 vinhntndu GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
405900 16/03/2018 22:27:21 hung30112002 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
405121 14/03/2018 21:51:55 lcnguyendang123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
405086 14/03/2018 21:19:32 manhh15 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
405084 14/03/2018 21:15:17 manhh15 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
404542 13/03/2018 19:20:03 vínhdinhstudents GIEN - Gien màu da Python 3 Accepted 109 ms 5972 KB
396627 15/02/2018 16:21:06 tn902329 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
395154 08/02/2018 16:12:41 GấuBéoIT GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
394844 07/02/2018 14:42:42 php122002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
390575 24/01/2018 22:44:05 kyonest12 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
390372 24/01/2018 15:55:21 duongbp1990 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388108 21/01/2018 08:54:19 giangvu258 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
387072 18/01/2018 10:17:30 ngocdu123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
375348 15/12/2017 15:16:07 hoi_lam_gi GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
362923 19/11/2017 22:54:15 manhhungking GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362909 19/11/2017 22:41:03 tranthanhhai GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361990 17/11/2017 20:37:10 l______l GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
359647 14/11/2017 14:26:06 freepascal GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
359240 13/11/2017 20:47:38 NAKICTI GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
358577 12/11/2017 22:23:51 vikhangcqt171 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353775 06/11/2017 16:48:51 boykhang GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
349985 01/11/2017 08:48:18 php122002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
349983 01/11/2017 08:46:20 php122002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349980 01/11/2017 08:44:36 mtavip_prono1 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349978 01/11/2017 08:42:43 php122002 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347369 28/10/2017 20:44:15 Tu2112003 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
344474 25/10/2017 10:58:14 hieu GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
343809 24/10/2017 11:30:36 tuan GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 2008 KB
337957 16/10/2017 20:10:27 ThanhEtn GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
337943 16/10/2017 20:06:36 trungcbg GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
337715 16/10/2017 08:57:52 ARSENAL1886 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
336544 14/10/2017 21:45:33 masterv GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
329752 06/10/2017 08:48:52 duyvtvp1919 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
329747 06/10/2017 08:42:37 awatjkim GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
326151 30/09/2017 16:29:12 0000000000 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
323002 26/09/2017 00:34:15 phamvankhanh1516 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321195 22/09/2017 22:24:37 phamngochoat30 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
320944 22/09/2017 14:15:02 hoi_lam_gi GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
320942 22/09/2017 14:13:28 hoi_lam_gi GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
320467 21/09/2017 10:45:34 lequangdat300901 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 31 ms 1320 KB
320466 21/09/2017 10:40:05 leducan1110 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
319508 19/09/2017 17:13:30 NTTrung3112 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
313783 07/09/2017 11:25:04 phbhan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312947 04/09/2017 20:46:39 8man GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
308552 24/08/2017 14:54:55 Quân1 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
304857 15/08/2017 14:26:52 rika_rika23 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
303439 11/08/2017 16:48:43 sonnguyen0612 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
298411 24/07/2017 15:48:59 quanghsprovp GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 46 ms 1080 KB
294644 12/07/2017 17:17:09 Nhokkz GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
294420 11/07/2017 19:49:14 pascal130600 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
294399 11/07/2017 17:31:03 toilati123vn GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
293875 10/07/2017 06:57:59 okeomachnha GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
291190 27/06/2017 11:50:43 dangquangthang0001 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
285872 07/06/2017 08:27:04 hatuank97lhp GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
281915 21/05/2017 14:38:25 nkduc GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
272820 22/04/2017 15:54:09 vphuong214 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
271728 18/04/2017 10:53:03 HSin2000 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
271455 17/04/2017 12:13:40 tuanhleo11 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
270660 14/04/2017 16:15:20 khoadeptrai GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
267276 05/04/2017 07:40:45 Phingubò GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
267275 05/04/2017 07:40:09 Phingubò GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
267274 05/04/2017 07:38:59 Phingubò GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
265445 31/03/2017 18:32:32 doquangdat GIEN - Gien màu da Java 8 Accepted 156 ms 17876 KB
263636 26/03/2017 21:02:11 manhto567 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
263602 26/03/2017 19:40:36 Midodra GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 2296 KB
262838 24/03/2017 16:42:07 phbhan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
262833 24/03/2017 16:23:26 Phingubò GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262822 24/03/2017 16:04:55 Phingubò GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
255031 05/03/2017 19:17:56 8man GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
255030 05/03/2017 19:15:25 8man GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
253031 27/02/2017 22:49:27 lonelystar GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
253029 27/02/2017 22:43:29 lonelystar GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
251751 24/02/2017 18:59:03 tranleduy1233 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
245686 09/02/2017 22:28:05 Soledad GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
245551 09/02/2017 16:02:42 phan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
245549 09/02/2017 15:59:30 phan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
239501 09/01/2017 21:52:44 thuytinh0114 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
238654 06/01/2017 11:14:48 SlothSe7en GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
237934 04/01/2017 10:36:34 linhlrx GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
237167 01/01/2017 10:46:37 trinhbaoanh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
233267 18/12/2016 17:50:51 khoi2410 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 608 KB
227125 30/11/2016 00:08:02 cocvu GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
225512 27/11/2016 10:39:52 nhquanqt GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
222467 22/11/2016 21:02:24 small GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
212719 07/11/2016 20:17:40 casaumayman GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
211349 05/11/2016 12:16:28 namlunoy GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 140 ms 53728 KB
210828 04/11/2016 15:26:18 tu3297 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
210827 04/11/2016 15:24:39 tu3297 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
210825 04/11/2016 15:21:59 tu3297 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 31 ms 1016 KB
206917 29/10/2016 00:14:59 4everkaka GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
198756 18/10/2016 20:04:07 anhisgod2432 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
198595 18/10/2016 15:53:17 anhmanhvodoi20xx GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 125 ms 56844 KB
198567 18/10/2016 15:25:12 dqhn123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
194430 12/10/2016 10:08:26 hungdhv97 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
186745 02/10/2016 21:23:13 lamquangvinhATO GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
185644 30/09/2016 22:43:41 phungvitrung GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
185270 30/09/2016 14:27:21 hoangducsmagic GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
185025 30/09/2016 00:11:46 minhtienst135 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
184196 28/09/2016 20:10:22 tranquockhanh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
179491 20/09/2016 14:53:20 dahaodl GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
175137 13/09/2016 13:12:07 wInD_MtA GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
174000 12/09/2016 07:54:08 nguyenson99 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170217 05/09/2016 10:16:45 bachnxepu GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
168563 03/09/2016 07:22:24 Hhcckqnl GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
153746 20/07/2016 23:46:07 nxtungbkhn GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
153372 19/07/2016 21:53:19 phan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
153308 19/07/2016 15:51:50 long93hv GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
153306 19/07/2016 15:50:16 long93hv GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 31 ms 912 KB
153005 18/07/2016 21:48:17 lamnguyen GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
151192 10/07/2016 20:26:05 thaixuandang GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
143845 15/06/2016 18:48:06 belphegor102 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
141235 03/06/2016 16:10:47 artist310116 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135137 09/05/2016 10:58:40 khuuthuyky GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
134173 30/04/2016 18:12:13 thanhday132 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
134144 30/04/2016 15:17:33 TQT GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
128618 02/04/2016 15:30:17 Tiny_199x GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
127598 28/03/2016 19:43:26 dacthai2807 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 800 KB
127515 28/03/2016 13:57:22 _Hexa_ GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
125343 16/03/2016 21:47:52 trivonhan GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
125281 16/03/2016 15:38:06 nguyenxuanhaa3 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
125279 16/03/2016 15:27:37 khangtran GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
123689 08/03/2016 15:44:51 nguyentamdat GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
120872 21/02/2016 20:29:46 tranquockhanh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
120544 19/02/2016 11:21:47 HồĐắcThanhMinh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120536 19/02/2016 10:15:25 lahoangphongq GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
120494 18/02/2016 22:59:54 hoangthongvo GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 2348 KB
119081 13/02/2016 15:31:20 romqn1999 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
118778 11/02/2016 19:18:40 hanhlv270597 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
118777 11/02/2016 19:17:17 hanhlv270597 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
118696 11/02/2016 08:17:43 lovelink117 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
118695 11/02/2016 00:02:39 lovelink117 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
117829 05/02/2016 17:58:48 dqhungdl GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
113854 22/01/2016 12:45:50 ngonamduonghl GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
113626 21/01/2016 14:08:39 aquawind0130 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112253 15/01/2016 14:21:57 Tranhoa GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
104998 09/12/2015 23:26:51 psucoder GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
101224 05/12/2015 07:58:55 dhenry GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
98970 25/11/2015 23:42:03 Conganhnt3 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
95849 20/11/2015 22:38:02 ntanh GIEN - Gien màu da Java 8 Accepted 234 ms 12748 KB
89533 08/11/2015 12:41:11 HoVanAnhK58A2 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
87853 04/11/2015 18:15:39 lhchuong GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
80165 19/10/2015 08:04:46 UiM GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
75379 06/10/2015 14:35:17 Cherry GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 724 KB
71350 02/10/2015 08:50:55 bacthosan GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 0 ms 848 KB
63192 13/09/2015 22:42:45 MTAZero GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
62833 12/09/2015 17:17:51 phuleethanh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61670 07/09/2015 18:15:39 sonanui GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61121 06/09/2015 00:25:16 JCORE GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
59584 01/09/2015 00:31:14 haituanth2 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
59583 01/09/2015 00:27:02 haituanth2 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 125 ms 56884 KB
53901 18/08/2015 17:27:04 duytoannguyenledh GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
50642 09/08/2015 22:04:37 kalylenny GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
50641 09/08/2015 22:04:36 kalylenny GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 0 ms 672 KB
49713 01/08/2015 19:01:08 npltv GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
47391 17/07/2015 00:00:06 hinodi_1998 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
46099 14/07/2015 19:48:17 chitam117119 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
45860 13/07/2015 21:45:32 ngan GIEN - Gien màu da Python 3 Accepted 31 ms 688 KB
44635 06/07/2015 14:12:24 mrtan_lovelife GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
43953 30/06/2015 00:36:55 the_c GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
43725 28/06/2015 01:00:23 hungngoquoc GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
43718 27/06/2015 22:32:03 phuc_doan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
43716 27/06/2015 22:23:51 phuc_doan GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
43061 23/06/2015 21:43:54 mikelhpdatke GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
39077 02/06/2015 15:24:45 pha96 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
39049 02/06/2015 11:31:10 Algo GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 692 KB
36657 26/05/2015 00:01:31 nghethuat102 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 600 KB
35827 16/05/2015 14:37:10 middlest GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
31517 24/04/2015 18:56:51 farmerboy GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 234 ms 62296 KB
29878 19/04/2015 14:25:25 cincout GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
29470 17/04/2015 05:20:54 trungvt130584 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
24392 23/03/2015 20:24:48 kieuquocdat123 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
20100 11/03/2015 18:37:35 stepde15 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
20099 11/03/2015 18:37:34 stepde15 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
20089 11/03/2015 17:32:28 stepde15 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
20082 11/03/2015 13:35:51 stepde15 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
15936 09/03/2015 09:36:01 dinhvanduy7895 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
15052 03/03/2015 19:29:42 junlexo GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
13186 23/02/2015 22:58:03 conglinh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 732 KB
8585 11/01/2015 13:18:54 stepde14 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
8583 11/01/2015 13:14:51 stepde14 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
8542 10/01/2015 22:11:12 nxphuc GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
6969 12/12/2014 19:37:05 MeigyokuThmn GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
2967 25/10/2014 23:58:08 phamhuuthien GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
2012 16/10/2014 18:46:15 voquocthang GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 616 KB
1741 14/10/2014 20:46:28 phuchoahodo GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
1375 10/10/2014 20:08:21 ductam GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
891 03/10/2014 22:23:16 sunshine GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
574 23/09/2014 12:02:38 thanhCode GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
422 22/09/2014 01:07:51 coldmoon GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
369 20/09/2014 22:05:08 shinzero GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
367 20/09/2014 22:02:32 shinzero GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
366 20/09/2014 21:57:53 Aska GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
365 20/09/2014 21:53:09 shinzero GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
363 20/09/2014 21:48:12 vblong GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
362 20/09/2014 21:44:53 vblong GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
Back to Top