Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733462 16/03/2020 14:49:37 LovelySunset TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 125 ms 2360 KB
725634 25/02/2020 18:40:23 Akira TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
725173 24/02/2020 17:01:52 ducanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
717346 09/02/2020 14:19:09 tktmaya TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
715725 06/02/2020 18:51:25 Sang7a4gpc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
713506 02/02/2020 17:17:03 Fidisk TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
708355 21/01/2020 21:05:20 HackerMan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
708354 21/01/2020 21:04:54 HackerMan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
704056 13/01/2020 10:50:49 hieunguyenduc696 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
703604 12/01/2020 16:56:06 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
689926 17/12/2019 18:05:04 trananhprince TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
684691 04/12/2019 19:15:54 ntoan199 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
674232 15/11/2019 15:16:48 nhatvuhq98 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
674228 15/11/2019 15:02:45 nhatvuhq98 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674227 15/11/2019 15:02:34 nhatvuhq98 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
674093 15/11/2019 09:25:34 minhthu20201 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
664053 27/10/2019 18:41:51 hello5423 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
663086 26/10/2019 08:45:23 nguyenvana TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
639405 15/09/2019 12:07:08 pmt TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
632650 05/09/2019 13:12:00 lethanhlong TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
628249 25/08/2019 16:56:11 leviettttnh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
625202 22/08/2019 14:42:41 trungthanh1398 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625199 22/08/2019 14:41:13 trungthanh1398 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625186 22/08/2019 14:25:00 elkunpham TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625045 22/08/2019 10:18:20 thuy_quynh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624209 20/08/2019 14:58:09 NQT1998 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
623969 19/08/2019 20:30:40 letungduong31121999 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
623635 18/08/2019 21:05:13 baobao07 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1168 KB
623180 17/08/2019 17:15:08 jackykg TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
621129 14/08/2019 23:08:52 banhgiaman TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
614471 31/07/2019 21:13:40 trandat TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
614457 31/07/2019 20:49:16 gioilvt TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
604546 09/07/2019 10:09:12 Midodra TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
604543 09/07/2019 10:06:52 Midodra TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
597684 23/06/2019 22:37:22 trieutanhung93 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
597663 23/06/2019 21:57:38 Nguyenthaihoc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 62 ms 1076 KB
593529 15/06/2019 09:06:37 cuongoo1752 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
569030 03/04/2019 23:08:05 cyb3 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
561614 17/03/2019 21:46:56 phungduyminh1802 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
553372 01/03/2019 15:19:06 namlawng123 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
544788 10/02/2019 21:35:01 phuongnhi_tran_1206 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
543394 04/02/2019 19:43:20 vanan9205 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
541477 28/01/2019 22:05:32 ffrederick TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 2072 KB
539643 23/01/2019 14:38:19 nguyenvantien0903 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
537959 18/01/2019 18:11:33 hongly TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
536919 15/01/2019 21:47:09 lcnguyendang123 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
533547 09/01/2019 15:05:20 tuanltt1252004 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
533546 09/01/2019 15:05:18 tuanltt1252004 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
532900 08/01/2019 09:33:34 thangtl2110 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
532277 07/01/2019 09:00:01 bxgbaki TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
525567 08/12/2018 22:36:01 tritanngo99 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
518996 24/11/2018 19:33:57 dropusagi TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
518466 23/11/2018 19:59:59 dtskeosua TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
516623 21/11/2018 09:02:47 dropusagi TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
513844 16/11/2018 21:18:17 Tran_Thanh_Oai97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
512128 15/11/2018 10:53:05 anhvippro123z TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
509755 12/11/2018 01:31:05 vinhhuong0802 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
508901 10/11/2018 17:43:13 cotyey TRDE - Trám đen (OLP 2013) Java 8 Accepted 156 ms 16968 KB
508892 10/11/2018 16:56:57 huatho131 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
506715 07/11/2018 12:48:31 olpzizax TRDE - Trám đen (OLP 2013) Java 8 Accepted 140 ms 82572 KB
506551 07/11/2018 09:02:05 FullStackDeveloper TRDE - Trám đen (OLP 2013) Java 8 Accepted 140 ms 15368 KB
506155 06/11/2018 17:38:47 khanhnguyeneiu TRDE - Trám đen (OLP 2013) Java 8 Accepted 140 ms 82624 KB
506152 06/11/2018 17:23:41 khanhnguyeneiu TRDE - Trám đen (OLP 2013) Java 8 Accepted 140 ms 82640 KB
503823 03/11/2018 00:07:59 iiiiiii125478 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
488509 13/10/2018 13:51:14 xikhud TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
483257 08/10/2018 18:16:38 minato98 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483167 08/10/2018 15:18:15 pro113ti TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
483144 08/10/2018 14:40:33 luckyboy__qh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
482007 06/10/2018 18:23:54 hoangthuc701 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
475434 27/09/2018 22:13:37 DeBruyne TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
475097 27/09/2018 18:58:11 tienhoang TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475058 27/09/2018 18:23:05 12hooks TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
474952 27/09/2018 16:13:48 bluesky97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
474946 27/09/2018 16:03:38 bluesky97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
474936 27/09/2018 15:50:58 bluesky97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
474930 27/09/2018 15:44:52 bluesky97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 1044 KB
474155 26/09/2018 10:49:05 phamanmaithao10 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
472754 24/09/2018 10:12:26 SPJ TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2472 KB
466497 14/09/2018 11:53:43 LongÇhampion TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
466147 13/09/2018 19:03:54 duong2 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
466045 13/09/2018 17:25:17 lengocphuc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
460164 04/09/2018 15:17:27 duong2 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2156 KB
458287 31/08/2018 22:15:27 ARSENAL1886 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
457354 30/08/2018 07:42:52 HHHHHHHH TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457264 29/08/2018 22:39:33 long_thathu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456736 28/08/2018 21:04:28 duong2 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 2148 KB
447029 04/08/2018 07:06:33 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
447028 04/08/2018 07:04:39 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
447027 04/08/2018 07:01:57 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
447025 04/08/2018 06:59:04 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
447024 04/08/2018 06:55:36 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
444558 26/07/2018 18:51:02 iostream TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
415638 10/04/2018 20:31:24 vinhntndu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
413414 05/04/2018 00:07:18 dangkhoa_pascal TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
411151 29/03/2018 23:13:00 hung_brvt_t1 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1876 KB
410985 29/03/2018 16:48:17 neostheknight TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
410947 29/03/2018 15:55:09 theanhbr01 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
404559 13/03/2018 19:54:52 vínhdinhstudents TRDE - Trám đen (OLP 2013) Python 3 Accepted 312 ms 7008 KB
404557 13/03/2018 19:52:13 vínhdinhstudents TRDE - Trám đen (OLP 2013) Python 3 Accepted 359 ms 7012 KB
390418 24/01/2018 17:18:24 duongbp1990 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
382809 07/01/2018 13:57:17 huy9a1 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
379029 29/12/2017 18:48:55 changlangtu97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
369726 01/12/2017 08:38:24 huyvuhp TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
362232 18/11/2017 10:47:10 tranminh183 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
361924 17/11/2017 16:52:21 21cm TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 437 ms 2444 KB
360064 14/11/2017 20:20:24 chinhd17ht01tdmu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 484 ms 2496 KB
360055 14/11/2017 20:14:02 thiend17pm03_dhtdm TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 328 ms 2476 KB
360051 14/11/2017 20:10:52 myfriend1102vn TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 640 ms 1820 KB
360001 14/11/2017 17:04:03 mrlihd TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
359665 14/11/2017 14:32:29 freepascal TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
357508 11/11/2017 09:51:14 kakaka TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357322 10/11/2017 21:58:42 thelightvn TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357158 10/11/2017 17:57:17 lucdaoquanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
357140 10/11/2017 17:04:31 ducppa TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356984 10/11/2017 14:46:39 Leo_Messi_96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356980 10/11/2017 14:43:19 Leo_Messi_96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356671 09/11/2017 23:50:13 Linh_Moi_T32 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
356591 09/11/2017 22:40:42 khanhsaker97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
355229 08/11/2017 14:22:04 fcpnh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
351517 02/11/2017 21:56:44 mtientin2 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
349209 31/10/2017 11:05:59 huytmdj TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347394 28/10/2017 21:03:25 NhatKhanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347322 28/10/2017 20:06:08 trongthu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346819 27/10/2017 20:45:07 tebrotien TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343002 23/10/2017 11:37:59 ThanhEtn TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
338015 16/10/2017 20:40:21 trungcbg TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
336677 14/10/2017 23:27:14 hereiam TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 2212 KB
317065 14/09/2017 16:27:01 casaumayman TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
306035 17/08/2017 16:12:22 Nhokkz TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
300736 03/08/2017 01:51:07 banhquocdanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
300237 31/07/2017 17:31:50 beobobot TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
295128 13/07/2017 21:14:38 tuanhleo11 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1544 KB
294777 12/07/2017 19:55:32 toilati123vn TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
273494 25/04/2017 00:21:22 tuan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
273493 25/04/2017 00:16:24 tuan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
269598 10/04/2017 21:28:03 nkduc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260212 18/03/2017 09:55:35 doituyentin TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
256073 08/03/2017 21:57:35 vphuong214 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
235999 27/12/2016 14:18:13 quanghsprovp TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
227128 30/11/2016 00:13:37 cocvu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
225472 27/11/2016 08:50:05 taycuong TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
222300 22/11/2016 18:46:08 johnwilson TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
220494 19/11/2016 17:24:34 lphuctai TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
220417 19/11/2016 15:34:06 tester2016 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
218797 16/11/2016 23:02:15 tmanh17 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218370 16/11/2016 14:12:43 Hhcckqnl TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
214871 11/11/2016 17:09:59 ntanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
213567 09/11/2016 10:24:36 nkt95bg TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
213373 08/11/2016 22:09:32 aye8kl TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1180 KB
212908 07/11/2016 23:11:03 doublefish TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211471 05/11/2016 17:31:27 hungbach TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
209671 02/11/2016 17:21:47 thanhluan0687 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
209495 02/11/2016 13:52:01 truongtv28 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
208452 31/10/2016 22:39:13 NoName96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
205879 27/10/2016 19:48:09 qqq TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
204372 25/10/2016 16:50:47 khoinguyentdmu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
204119 25/10/2016 01:16:37 tuan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
204095 25/10/2016 00:33:30 tuan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 312 ms 2164 KB
203137 23/10/2016 21:14:03 thaixuandang TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
199219 19/10/2016 11:43:51 nguyenthang TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
197430 16/10/2016 20:28:51 anhpro96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
196663 15/10/2016 10:33:00 khoaat TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
194994 12/10/2016 21:30:20 vophuanpig TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 936 KB
194426 12/10/2016 09:59:35 hungdhv97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
189172 06/10/2016 21:22:42 CUTI TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
189154 06/10/2016 21:04:46 CUTI TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
188969 06/10/2016 15:57:12 bopdepzaj TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
186166 01/10/2016 22:02:00 khangtran TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
182442 25/09/2016 23:46:12 Tom TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
181552 23/09/2016 23:53:52 datdi TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
181353 23/09/2016 15:58:56 Aoba TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
176269 14/09/2016 15:13:37 dqhungdl TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
173956 11/09/2016 23:26:17 pvtran1995 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
173704 11/09/2016 17:32:29 trainer1234 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
173636 11/09/2016 14:30:35 superman0034 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
173635 11/09/2016 14:27:41 superman0034 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
173605 11/09/2016 12:22:05 ntduc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
173465 11/09/2016 00:48:29 4everkaka TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
167668 30/08/2016 23:02:22 Amateur TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
162250 15/08/2016 02:25:38 banhquocdanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
154658 24/07/2016 21:19:17 192168120 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
153904 21/07/2016 19:16:13 nghethuat102 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 936 KB
153755 21/07/2016 08:43:46 nxtungbkhn TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
149522 03/07/2016 10:49:43 leducthinh0409 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 109 ms 1760 KB
147762 24/06/2016 18:34:06 khangtran TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
142829 10/06/2016 16:41:21 psucoder TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 109 ms 1780 KB
141926 06/06/2016 14:02:08 hunterhieu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132373 17/04/2016 23:31:51 caothesan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
130192 09/04/2016 14:28:07 hanhlv270597 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
130190 09/04/2016 14:23:51 hanhlv270597 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
122627 01/03/2016 15:33:53 123vietnam_pro TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
119821 16/02/2016 15:32:59 lvdo92 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119011 12/02/2016 22:36:45 HoVanAnhK58A2 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
118673 10/02/2016 19:10:30 TQT TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
113658 21/01/2016 15:07:23 aquawind0130 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
106666 17/12/2015 22:48:47 middlest TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
101026 04/12/2015 12:09:47 Hint_gokai TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
100979 04/12/2015 10:19:28 romqn1999 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
100937 04/12/2015 07:41:17 ThienCoder TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
97879 23/11/2015 01:10:58 duypr3 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 875 ms 1728 KB
94041 17/11/2015 00:10:17 bachnxepu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
93675 16/11/2015 15:41:43 nptn90 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
92959 15/11/2015 11:47:59 lphuctai TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 796 KB
92958 15/11/2015 11:47:28 lphuctai TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
92956 15/11/2015 11:44:51 Haou TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 800 KB
92953 15/11/2015 11:43:11 lphuctai TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
91961 13/11/2015 10:46:31 hungngoquoc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
90781 10/11/2015 22:04:57 Barbarian TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
90769 10/11/2015 21:48:15 anonymous263 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
90207 09/11/2015 19:40:42 sesshomalong TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
90109 09/11/2015 17:40:27 TCUCGiang TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
90085 09/11/2015 16:24:38 TCUCGiang TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
89249 07/11/2015 17:52:47 NgocHaiHITC TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
88672 06/11/2015 16:40:01 h3white TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
88663 06/11/2015 16:24:19 small TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
88662 06/11/2015 16:19:53 nvthanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87637 04/11/2015 00:44:41 Hhcckqnl TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87129 03/11/2015 00:36:40 vanhieu_hq TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
87062 02/11/2015 21:55:53 phuleethanh TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 888 KB
82281 23/10/2015 19:13:42 UiM TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
80929 20/10/2015 15:25:44 toan411998 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
78422 13/10/2015 19:42:34 congtinh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
74573 05/10/2015 12:17:21 Khoidaik TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
70181 30/09/2015 18:23:53 danyenbinh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
70041 30/09/2015 10:16:54 wInD_MtA TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
66325 22/09/2015 20:21:00 mrtan_lovelife TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63341 14/09/2015 14:07:57 MTAZero TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
63162 13/09/2015 21:18:56 pringdark123 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
53503 15/08/2015 12:44:39 duytoannguyenledh TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
50303 06/08/2015 14:09:51 tanphatvan TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
46118 14/07/2015 20:47:33 thanhday132 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44438 04/07/2015 10:52:10 hagyhang TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
43768 28/06/2015 18:34:25 phuc_doan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
42746 21/06/2015 23:53:51 nhatnguyendrgs TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
33002 06/05/2015 22:13:49 mikelhpdatke TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
31548 24/04/2015 22:02:55 farmerboy TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
26881 09/04/2015 12:06:35 trungvt130584 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
26193 01/04/2015 10:47:08 truongtop14 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
26191 01/04/2015 10:36:28 bluesky TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
21415 15/03/2015 14:45:46 kieuquocdat123 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
15850 08/03/2015 18:46:02 only_love97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
15262 06/03/2015 23:11:37 tuongquan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
11280 28/01/2015 21:21:08 bengoc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 768 KB
8577 11/01/2015 11:31:53 nxphuc TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 944 KB
7399 22/12/2014 22:24:49 stepde14 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6017 27/11/2014 17:48:41 MeigyokuThmn TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 556 KB
3222 28/10/2014 22:16:39 haituanth2 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
2983 26/10/2014 00:35:49 phamhuuthien TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
2532 21/10/2014 21:40:15 dthphuong TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
2310 19/10/2014 18:18:47 transleyzhan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 656 KB
2285 19/10/2014 14:29:31 pha96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
2276 19/10/2014 13:22:18 pha96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
2270 19/10/2014 13:05:41 pha96 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
2080 17/10/2014 14:47:30 luannd TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
1723 14/10/2014 18:20:28 phuchoahodo TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
1485 11/10/2014 22:43:05 junlexo TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
1412 11/10/2014 10:08:47 ductam TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
921 05/10/2014 00:37:58 sunshine TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 652 KB
583 23/09/2014 14:54:19 chung TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
570 23/09/2014 10:56:47 thanhCode TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 908 KB
432 22/09/2014 13:24:04 Aska TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
427 22/09/2014 11:59:07 shinzero TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
Back to Top