Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737776 28/03/2020 09:25:50 khanhtron03 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1625 ms 128752 KB
737121 25/03/2020 21:05:11 leviettttnh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 796 ms 42420 KB
736230 22/03/2020 22:09:30 anhnguyenroux ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1484 ms 69652 KB
736228 22/03/2020 22:08:24 anhnguyenroux ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2515 ms 69636 KB
733507 16/03/2020 19:56:37 Nducnha ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1609 ms 39212 KB
706881 18/01/2020 17:45:27 HackerMan ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3312 ms 126608 KB
699737 07/01/2020 00:31:22 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3500 ms 126512 KB
699292 06/01/2020 19:32:33 Fidisk ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3531 ms 126588 KB
691217 20/12/2019 21:07:30 cyb3 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1015 ms 239340 KB
684902 05/12/2019 09:10:33 pmk1517 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1156 ms 68952 KB
679910 25/11/2019 09:28:55 htthinh1999 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1125 ms 68972 KB
629137 27/08/2019 17:00:28 dchy2000 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1125 ms 22972 KB
619457 10/08/2019 16:42:39 baobao07 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1093 ms 23620 KB
613353 29/07/2019 20:49:18 Midodra ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2203 ms 43928 KB
610661 25/07/2019 08:27:53 NTTAN ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2203 ms 44040 KB
610591 25/07/2019 00:43:33 NTTAN ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2203 ms 44036 KB
604225 08/07/2019 14:36:46 ngocminh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2812 ms 105904 KB
533965 10/01/2019 09:08:02 Teddy ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 906 ms 69672 KB
524968 07/12/2018 18:55:14 pvannvu2512 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 421 ms 23556 KB
524966 07/12/2018 18:52:10 pvannvu2512 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 453 ms 23556 KB
512129 15/11/2018 10:53:26 anhvippro123z ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1109 ms 11096 KB
508025 09/11/2018 05:54:50 iiiiiii125478 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 312 ms 40852 KB
508024 09/11/2018 05:53:51 iiiiiii125478 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1187 ms 40836 KB
505312 05/11/2018 18:40:09 cotyey ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 890 ms 69696 KB
504579 04/11/2018 17:52:34 xikhud ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 531 ms 69676 KB
499883 28/10/2018 18:27:08 huy9a1 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1046 ms 23536 KB
499881 28/10/2018 18:23:00 huy9a1 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1031 ms 28224 KB
499454 27/10/2018 20:52:56 nguyenvantien0903 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 531 ms 22948 KB
492641 18/10/2018 20:08:52 khangtran ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 515 ms 22888 KB
484190 09/10/2018 20:18:32 LongÇhampion ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 796 ms 135200 KB
484183 09/10/2018 20:15:34 LongÇhampion ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1828 ms 135188 KB
465843 13/09/2018 13:03:16 vuong912 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 312 ms 21472 KB
456292 28/08/2018 09:04:09 HHHHHHHH ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1218 ms 23516 KB
434212 18/06/2018 10:45:15 theanhbr02 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2078 ms 23500 KB
430691 05/06/2018 15:45:45 huynhtuan17ti ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 390 ms 10360 KB
423273 05/05/2018 22:05:17 vinhnt ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1125 ms 11012 KB
422874 02/05/2018 22:42:44 vinhntndu ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1093 ms 10164 KB
413983 06/04/2018 12:33:26 dangkhoa_pascal ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 343 ms 18180 KB
374311 12/12/2017 20:29:57 tranthanhhai ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 734 ms 41512 KB
374308 12/12/2017 20:24:39 tronghk14 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1125 ms 15092 KB
374262 12/12/2017 17:40:58 namtao97 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 359 ms 39112 KB
368850 29/11/2017 14:53:53 Hieu_sqtt ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 421 ms 39332 KB
368833 29/11/2017 14:44:14 Hieu_sqtt ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 406 ms 39332 KB
368830 29/11/2017 14:42:42 Hieu_sqtt ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 500 ms 39296 KB
368517 28/11/2017 20:58:10 tranquockhanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1343 ms 39984 KB
367087 27/11/2017 20:18:42 yhuynh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4031 ms 261440 KB
366696 26/11/2017 23:45:40 Ledacthuong2210 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 687 ms 40448 KB
360915 16/11/2017 00:46:35 tuan ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 953 ms 35296 KB
360906 16/11/2017 00:21:23 tuan ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1031 ms 35844 KB
359949 14/11/2017 16:05:33 freepascal ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 593 ms 73744 KB
355803 08/11/2017 23:04:34 lotac ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 578 ms 73768 KB
355802 08/11/2017 22:54:34 thanhday132 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 468 ms 26176 KB
348160 30/10/2017 10:36:33 hoan2k1 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 828 ms 22944 KB
346776 27/10/2017 19:50:39 nkt95bg ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 812 ms 22952 KB
346102 26/10/2017 21:04:17 qqq ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 906 ms 43112 KB
329390 05/10/2017 10:42:33 huudatwn1q ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 250 ms 6956 KB
316719 13/09/2017 23:42:05 tranminh183 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1640 ms 22932 KB
314137 08/09/2017 10:22:23 chuducanhchy ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 468 ms 22928 KB
294801 12/07/2017 20:37:31 ARSENAL1886 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 16344 KB
287089 11/06/2017 22:07:41 phuonganh1012 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1406 ms 39904 KB
287028 11/06/2017 18:57:38 huuhieu2k ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1203 ms 23516 KB
286906 11/06/2017 10:29:35 nhquanqt ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 437 ms 22936 KB
285645 05/06/2017 19:37:48 nmhien2605 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1625 ms 46876 KB
284549 01/06/2017 03:49:42 ititorit ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 421 ms 28172 KB
276589 08/05/2017 20:48:54 awatjkim ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 406 ms 22124 KB
275633 04/05/2017 22:05:17 tranleduy1233 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1531 ms 32628 KB
269154 08/04/2017 22:51:57 ititorit ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1000 ms 28264 KB
260023 18/03/2017 09:15:47 doituyentin ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 968 ms 43124 KB
257658 13/03/2017 13:32:19 ititorit ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1000 ms 28236 KB
257657 13/03/2017 13:31:58 ititorit ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1000 ms 43096 KB
257656 13/03/2017 13:25:36 ititorit ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 984 ms 26668 KB
257571 13/03/2017 03:00:54 ititorit ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1031 ms 28204 KB
257565 13/03/2017 02:00:36 duongcscx ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 421 ms 23828 KB
251592 24/02/2017 09:56:07 HSam ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1359 ms 201660 KB
242327 20/01/2017 21:44:48 Demo2000 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 671 ms 40440 KB
235319 24/12/2016 08:25:18 hoangducsmagic ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 640 ms 40468 KB
225848 27/11/2016 19:10:28 HoVanAnhK58A2 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 734 ms 39968 KB
225176 26/11/2016 17:10:40 TCUCGiang ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4921 ms 8000 KB
225135 26/11/2016 15:59:17 nguyenhoatien1996 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 4968 ms 195040 KB
225134 26/11/2016 15:58:42 nguyenhoatien1996 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 5000 ms 195040 KB
225133 26/11/2016 15:58:19 nguyenhoatien1996 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1640 ms 23584 KB
224363 25/11/2016 16:37:24 phamvankhanh1516 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 781 ms 22960 KB
224349 25/11/2016 16:27:45 phamvankhanh1516 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1625 ms 22944 KB
224035 25/11/2016 09:10:12 wInD_MtA ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 484 ms 22968 KB
223860 25/11/2016 00:01:21 thanhpromu ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 375 ms 37020 KB
223855 24/11/2016 23:56:53 thanhpromu ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 437 ms 72188 KB
223854 24/11/2016 23:55:17 thanhpromu ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1281 ms 72176 KB
223591 24/11/2016 19:21:04 tmanh17 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1265 ms 39332 KB
215073 11/11/2016 23:15:32 ntanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 781 ms 73036 KB
213739 09/11/2016 18:57:06 bao ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 921 ms 6828 KB
213189 08/11/2016 18:05:21 dothanhlam97 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1078 ms 38316 KB
213137 08/11/2016 15:27:58 huynhngocminh2511 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1546 ms 44912 KB
205095 26/10/2016 19:36:09 Hhcckqnl ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 578 ms 37796 KB
199168 19/10/2016 10:32:08 dahaodl ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2343 ms 217680 KB
189645 07/10/2016 21:10:40 nguyenxuanhaa3 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2265 ms 69288 KB
186467 02/10/2016 15:26:18 hoanqq123 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2875 ms 216968 KB
186296 02/10/2016 10:26:05 longcvpa2 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3093 ms 61584 KB
186283 02/10/2016 09:58:44 sesshomalong ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2750 ms 216972 KB
175238 13/09/2016 15:08:25 middlest ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1562 ms 169672 KB
174702 12/09/2016 22:32:54 middlest ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 4015 ms 68944 KB
153464 20/07/2016 08:59:15 guyfawkes23 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 765 ms 28740 KB
153422 20/07/2016 07:45:17 guyfawkes23 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 687 ms 23824 KB
153047 18/07/2016 22:48:28 chitam117119 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 484 ms 14056 KB
135628 12/05/2016 19:16:09 phuleethanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 937 ms 28536 KB
135623 12/05/2016 18:54:30 phuleethanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1843 ms 22860 KB
135622 12/05/2016 18:47:18 phuleethanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1906 ms 22860 KB
123038 04/03/2016 09:51:53 lvdo92 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1421 ms 8476 KB
119347 14/02/2016 10:18:30 AdminNTU ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2343 ms 22092 KB
119288 13/02/2016 22:27:15 hanhlv270597 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2328 ms 22092 KB
118531 09/02/2016 18:02:11 thanhday132 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1046 ms 22872 KB
98617 24/11/2015 21:22:43 hoangvuduyanh ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2078 ms 39220 KB
97622 22/11/2015 19:43:27 dothanhlam97 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2640 ms 38404 KB
95936 21/11/2015 03:08:46 dhkhtn ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1031 ms 22612 KB
91342 11/11/2015 23:40:30 tsminh_3 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 703 ms 23808 KB
88756 06/11/2015 20:07:40 VoHT ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Java 8 Accepted 1500 ms 59436 KB
81014 20/10/2015 20:33:22 qcuong98 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1531 ms 13500 KB
77331 10/10/2015 11:06:06 angelo ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 359 ms 23932 KB
76728 09/10/2015 00:11:42 abcdef6199 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 468 ms 8004 KB
76727 09/10/2015 00:08:23 abcdef6199 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1015 ms 8376 KB
69142 27/09/2015 23:54:33 supernaruto16 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3921 ms 89652 KB
60738 05/09/2015 11:17:57 farmerboy ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2140 ms 69348 KB
60171 03/09/2015 19:48:29 mrtan_lovelife ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 421 ms 40220 KB
60170 03/09/2015 19:47:52 mrtan_lovelife ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 453 ms 40220 KB
59199 29/08/2015 22:24:56 romqn1999 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1187 ms 28424 KB
59198 29/08/2015 22:22:36 romqn1999 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1125 ms 28424 KB
59197 29/08/2015 22:22:24 romqn1999 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1218 ms 28424 KB
59175 29/08/2015 20:34:57 mrtan_lovelife ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 562 ms 40120 KB
59173 29/08/2015 20:22:13 mrtan_lovelife ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 484 ms 40120 KB
58858 28/08/2015 08:57:34 kieuquocdat123 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1310 ms 23988 KB
58857 28/08/2015 08:56:19 kieuquocdat123 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1326 ms 23984 KB
58855 28/08/2015 08:06:16 clover_4 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1232 ms 6488 KB
58854 28/08/2015 08:01:52 clover_4 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1138 ms 6520 KB
58745 27/08/2015 21:27:38 MTAZero ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1653 ms 42564 KB
55999 24/08/2015 22:42:55 KuroKy ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1341 ms 8344 KB
53846 17/08/2015 20:37:26 nhphuongltv ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 343 ms 6988 KB
53116 14/08/2015 20:56:57 nxphuc ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1560 ms 20980 KB
Back to Top