Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
715877 06/02/2020 21:46:20 loilon504 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 375 ms 17932 KB
712786 31/01/2020 23:05:03 mino STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 9960 KB
706879 18/01/2020 17:45:09 HackerMan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 8644 KB
705840 16/01/2020 18:25:34 hoangquan123 STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 296 ms 10716 KB
699728 07/01/2020 00:26:52 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 203 ms 8548 KB
694132 27/12/2019 22:26:30 nguyenvantien0903 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 8592 KB
680134 25/11/2019 21:40:42 cyb3 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 8648 KB
654421 09/10/2019 15:39:22 minhboybn STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 10116 KB
654412 09/10/2019 15:16:52 nguyentra STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 343 ms 8620 KB
653364 08/10/2019 10:19:10 tuantaitungo123 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 234 ms 8596 KB
653349 08/10/2019 10:03:10 przxct STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 265 ms 12684 KB
653325 08/10/2019 09:38:33 ntlinh0505 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 375 ms 8592 KB
652165 06/10/2019 02:55:01 ffrederick STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 125 ms 7256 KB
620253 13/08/2019 01:08:00 maytinhpc STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 265 ms 8564 KB
600454 27/06/2019 21:36:44 lcnguyendang123 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 250 ms 8660 KB
600304 27/06/2019 15:37:06 inomatit82 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 375 ms 13948 KB
584960 21/05/2019 14:37:27 nhamtan STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 234 ms 8840 KB
529287 02/01/2019 17:48:24 huy9a1 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 13512 KB
522763 02/12/2018 21:00:49 vikhangcqt171 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 218 ms 8552 KB
512131 15/11/2018 10:54:07 anhvippro123z STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508174 09/11/2018 10:53:19 blebleble STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
500018 28/10/2018 22:20:19 xikhud STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
500015 28/10/2018 22:18:09 nlebachnlb STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
500000 28/10/2018 22:05:14 LongÇhampion STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
451670 16/08/2018 17:10:01 HHHHHHHH STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 156 ms 7204 KB
451664 16/08/2018 17:07:21 HHHHHHHH STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 156 ms 7204 KB
421848 28/04/2018 16:34:29 vinhntndu STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
413950 06/04/2018 10:22:33 akahuy12 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
411992 01/04/2018 13:35:11 dangkhoa_pascal STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 203 ms 7100 KB
411991 01/04/2018 13:34:34 dangkhoa_pascal STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 203 ms 6764 KB
376853 22/12/2017 13:20:34 NautilusX STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 7192 KB
375612 16/12/2017 08:28:17 hieu STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 484 ms 8844 KB
375611 16/12/2017 08:23:42 hieu STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 390 ms 8772 KB
375609 16/12/2017 08:17:49 hieu STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 500 ms 8816 KB
360580 15/11/2017 16:21:51 freepascal STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 187 ms 10068 KB
352793 05/11/2017 07:30:07 tpcpro98 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 171 ms 7200 KB
348158 30/10/2017 10:36:15 hoan2k1 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 8756 KB
297671 21/07/2017 21:06:28 fuliver123 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 187 ms 8748 KB
288933 18/06/2017 16:32:54 chuakipdatten STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 234 ms 8452 KB
276395 08/05/2017 14:15:32 yutaka2k STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 203 ms 14780 KB
268350 07/04/2017 01:13:48 baotuanvn STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 171 ms 7160 KB
268345 07/04/2017 00:47:44 baotuanvn STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 218 ms 10232 KB
260018 18/03/2017 09:12:08 doituyentin STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 17720 KB
242644 22/01/2017 17:59:33 dahaodl STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 281 ms 17660 KB
242480 21/01/2017 20:53:02 Demo2000 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 10188 KB
239785 10/01/2017 17:03:38 anhmanhvodoi20xx STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 10184 KB
231311 11/12/2016 11:30:46 doanphuduc94 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 187 ms 12632 KB
211204 05/11/2016 00:07:41 khangtran STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 187 ms 10460 KB
170303 05/09/2016 14:52:09 dacthai2807 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 421 ms 7896 KB
156458 27/07/2016 20:38:29 hentaino102 STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 281 ms 10624 KB
143008 11/06/2016 16:15:48 middlest STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 281 ms 8448 KB
133425 25/04/2016 15:01:41 phuleethanh STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 500 ms 9964 KB
133423 25/04/2016 14:57:40 roselee STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 390 ms 9820 KB
119343 14/02/2016 10:17:21 AdminNTU STRAGAIN - Lại là chuỗi Java 8 Accepted 375 ms 26148 KB
81156 21/10/2015 09:21:24 psucoder STRAGAIN - Lại là chuỗi Java 8 Accepted 468 ms 26420 KB
81152 21/10/2015 09:19:47 psucoder STRAGAIN - Lại là chuỗi Java 8 Accepted 437 ms 26368 KB
80623 19/10/2015 21:53:27 qcuong98 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 359 ms 9840 KB
59508 31/08/2015 20:44:27 MTAZero STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 484 ms 8016 KB
59158 29/08/2015 16:08:13 dhkhtn STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 358 ms 7824 KB
55826 24/08/2015 15:49:37 farmerboy STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 390 ms 8736 KB
55693 23/08/2015 21:58:22 duytoannguyenledh STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 312 ms 8968 KB
55281 22/08/2015 23:25:54 nghethuat102 STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 483 ms 6916 KB
55219 22/08/2015 22:40:52 ngocjr7 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55209 22/08/2015 22:32:30 nxphuc STRAGAIN - Lại là chuỗi Java 8 Accepted 374 ms 28260 KB
55119 22/08/2015 22:03:15 vietthangcvp STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 390 ms 10844 KB
54984 22/08/2015 21:30:33 nhphuongltv STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 280 ms 7700 KB
54949 22/08/2015 21:23:08 ngmq STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
54911 22/08/2015 21:14:13 abcdef6199 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 280 ms 9828 KB
54766 22/08/2015 20:44:59 trevorjoker STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 202 ms 1796 KB
54747 22/08/2015 20:40:46 kieuquocdat123 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 405 ms 9996 KB
Back to Top