Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
727153 29/02/2020 09:46:08 quachtridat CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 468 ms 8280 KB
727149 29/02/2020 09:44:45 Nducnha CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 2144 KB
726255 26/02/2020 22:42:00 tourist2samnguyen CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 281 ms 2724 KB
726231 26/02/2020 22:11:01 ldn694 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
725293 24/02/2020 21:42:29 Zelda2004 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2892 KB
722905 19/02/2020 21:58:15 Sang7a4gpc CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 359 ms 2744 KB
721106 16/02/2020 17:03:31 nganngants CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
719305 12/02/2020 21:22:25 novaphoenix CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 3156 KB
719297 12/02/2020 21:16:55 Quang249 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 3156 KB
719063 12/02/2020 14:54:12 anhkhoa09032004 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 3156 KB
718137 10/02/2020 21:12:04 tahoangquan2 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2908 KB
716320 07/02/2020 15:26:02 leminhhung CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 281 ms 4556 KB
712457 31/01/2020 11:34:31 ntoanh CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 296 ms 5448 KB
706876 18/01/2020 17:44:19 HackerMan CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2612 KB
699723 07/01/2020 00:21:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
684769 04/12/2019 21:09:36 trananhprince CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
684179 03/12/2019 09:02:10 nmhh CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
684177 03/12/2019 08:56:08 kimjisoo CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 2592 KB
683745 02/12/2019 10:16:16 ntoan199 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 2880 KB
683242 30/11/2019 22:35:54 phuong2004 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
681340 28/11/2019 07:13:46 MinhBietBay CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 109 ms 2640 KB
681251 27/11/2019 21:47:39 loilon504 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
675167 17/11/2019 19:51:18 Fidisk CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 3096 KB
674253 15/11/2019 15:55:22 FL_ADC CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 359 ms 8456 KB
636515 11/09/2019 20:22:56 NQT1998 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 187 ms 3996 KB
628548 26/08/2019 15:12:02 trungnguyenlak2003 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
624331 20/08/2019 18:34:16 thuy_quynh CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
622962 17/08/2019 01:04:31 trandat CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 1952 KB
622749 16/08/2019 15:39:27 trieutanhung93 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 265 ms 3312 KB
621440 15/08/2019 16:49:08 namlawng123 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 156 ms 2876 KB
621412 15/08/2019 16:31:52 ffrederick CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 328 ms 2788 KB
616437 04/08/2019 10:48:38 ducanh CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 296 ms 2004 KB
615757 02/08/2019 20:21:18 baobao07 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2568 KB
607157 17/07/2019 19:39:05 thiennhanui CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 3408 KB
607127 17/07/2019 18:25:13 phongan105 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
603400 05/07/2019 13:53:08 thedemonstuan CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 3100 KB
591466 09/06/2019 18:24:52 Newps CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 3024 KB
591464 09/06/2019 18:21:26 Newps CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 281 ms 3340 KB
591463 09/06/2019 18:18:37 Newps CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 3348 KB
567729 31/03/2019 17:42:37 daothanhloc CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 281 ms 2892 KB
564864 25/03/2019 23:25:42 vinhhuong0802 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 156 ms 2932 KB
564415 24/03/2019 21:22:53 cyb3 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 203 ms 1952 KB
562640 20/03/2019 16:42:23 start008 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2956 KB
562086 19/03/2019 10:19:48 hoaileba CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 265 ms 3144 KB
554572 04/03/2019 09:39:44 kaitou1412 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 3092 KB
554569 04/03/2019 09:35:34 kaitou1412 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 3136 KB
551612 26/02/2019 10:39:23 gbking2003 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 125 ms 2972 KB
551602 26/02/2019 10:04:09 leviettttnh CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 3160 KB
550853 24/02/2019 19:08:41 nguyenvantien0903 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
546254 14/02/2019 03:31:31 16122001 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2896 KB
541411 28/01/2019 18:01:33 MINHKHANG CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 46 ms 2960 KB
537163 16/01/2019 16:27:11 cogang123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 2684 KB
537151 16/01/2019 16:18:20 cogang123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 125 ms 3476 KB
537146 16/01/2019 16:12:32 cogang123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 93 ms 3012 KB
537129 16/01/2019 15:46:43 cogang123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 218 ms 2884 KB
537111 16/01/2019 15:14:23 cogang123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 2564 KB
537099 16/01/2019 14:52:56 sherlockvanh CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 343 ms 2888 KB
536882 15/01/2019 21:23:57 blackcat2710 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 4544 KB
535020 11/01/2019 19:16:57 TICHPX CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 4772 KB
535014 11/01/2019 19:14:15 kokokj124 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 4840 KB
535011 11/01/2019 19:12:34 TICHPX CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 4700 KB
525181 08/12/2018 08:57:05 toan2902 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 109 ms 2588 KB
518166 23/11/2018 11:38:33 chinhhi CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 125 ms 2992 KB
512133 15/11/2018 10:54:55 anhvippro123z CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 3316 KB
509838 12/11/2018 14:38:39 phuongnhi_tran_1206 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 203 ms 2664 KB
508923 10/11/2018 19:55:16 huy9a1 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 328 ms 2684 KB
506356 06/11/2018 21:46:12 094175234 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 2684 KB
499539 27/10/2018 22:35:17 kid2201 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
499144 27/10/2018 11:28:18 huynhthanhtan CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2664 KB
497594 25/10/2018 13:11:02 pvannvu2512 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 2908 KB
495854 22/10/2018 23:18:37 edwinda107 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 187 ms 1968 KB
494624 20/10/2018 13:00:05 TICHPX CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 265 ms 7892 KB
486956 12/10/2018 00:06:41 xikhud CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 1944 KB
486955 12/10/2018 00:06:14 xikhud CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 234 ms 2256 KB
486951 11/10/2018 23:57:57 iquanghung CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 156 ms 3480 KB
482384 06/10/2018 23:55:42 iiiiiii125478 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
466393 13/09/2018 23:06:26 LongÇhampion CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 312 ms 5240 KB
457204 29/08/2018 21:17:25 minhboybn CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 5516 KB
457137 29/08/2018 19:58:47 minhboybn CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 187 ms 5516 KB
456290 28/08/2018 09:00:24 HHHHHHHH CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
455181 24/08/2018 15:38:31 chaukhanh2003 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
454700 23/08/2018 14:53:58 lehaiduyem123 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 140 ms 2956 KB
450600 14/08/2018 15:55:16 anhngque CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 156 ms 3104 KB
440915 13/07/2018 20:51:50 hoangthuc701 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 2908 KB
437920 01/07/2018 20:58:03 nhatdanbgvt CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 406 ms 2884 KB
437789 01/07/2018 03:45:15 iostream CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 515 ms 3852 KB
437787 01/07/2018 03:24:07 iostream CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 765 ms 7252 KB
435969 22/06/2018 21:36:01 blebleble CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 3932 KB
433558 14/06/2018 21:56:10 theanhbr02 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 296 ms 2908 KB
431906 09/06/2018 23:05:21 MonsterTTRR_6a3_2006 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 281 ms 3116 KB
427278 25/05/2018 20:24:49 dungdq2002 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
415685 10/04/2018 21:33:11 dangkhoa_pascal CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 2856 KB
415618 10/04/2018 19:58:01 vphuong214 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 2872 KB
415378 10/04/2018 05:57:05 vinhntndu CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 3852 KB
406418 19/03/2018 15:18:59 ngophuthinh CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 234 ms 3188 KB
402142 09/03/2018 15:59:45 kankudo CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 3084 KB
402127 09/03/2018 15:31:58 phucphucvn CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 4184 KB
402122 09/03/2018 15:28:13 giangnam1619 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 109 ms 3496 KB
402099 09/03/2018 15:12:05 iquanghung CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 265 ms 4060 KB
402095 09/03/2018 15:09:25 taka_lqd CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 281 ms 2796 KB
402092 09/03/2018 15:05:08 thuho CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 2496 KB
375686 16/12/2017 16:45:23 trungtt123 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
370799 03/12/2017 12:12:22 hut_phamquochuy CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 312 ms 3160 KB
364195 22/11/2017 15:04:08 hoang CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 203 ms 2764 KB
364191 22/11/2017 15:00:54 yennhi124 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
364186 22/11/2017 14:59:00 longtruongdt2001 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 265 ms 2824 KB
364172 22/11/2017 14:51:42 hoangspoj24301 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 2860 KB
364171 22/11/2017 14:51:40 ntn122 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 2852 KB
362800 19/11/2017 17:19:23 tranminh183 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 2532 KB
359650 14/11/2017 14:26:59 freepascal CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 234 ms 2956 KB
358466 12/11/2017 20:29:13 trungcbg CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2576 KB
352689 04/11/2017 21:31:04 yhuynh CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 109 ms 3016 KB
350548 01/11/2017 22:00:12 manhhungking CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 1656 KB
348156 30/10/2017 10:35:25 hoan2k1 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 1648 KB
346917 27/10/2017 22:32:15 ARSENAL1886 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 93 ms 1644 KB
343431 23/10/2017 21:25:29 tuan CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 109 ms 1900 KB
336449 14/10/2017 20:42:42 masterv CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 4460 KB
328889 04/10/2017 10:27:14 duyvtvp1919 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 2852 KB
320535 21/09/2017 15:59:42 nkt95bg CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 109 ms 2368 KB
320522 21/09/2017 15:33:37 qqq CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
316255 13/09/2017 00:22:27 8man CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 2960 KB
306675 18/08/2017 20:49:46 vophuanpig CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2876 KB
301369 05/08/2017 18:39:50 NguyenMinhTam CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 203 ms 2700 KB
301361 05/08/2017 18:16:19 skydriver001 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2896 KB
301195 05/08/2017 08:43:07 dasea CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2976 KB
297442 21/07/2017 04:12:52 okeomachnha CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
293275 07/07/2017 13:28:15 vokhanhan25 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2952 KB
292351 02/07/2017 16:02:42 lahoangphongq CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 2728 KB
292192 01/07/2017 19:55:53 lahoangphongq CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 125 ms 1904 KB
286657 10/06/2017 14:45:20 cavang CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 1896 KB
286217 08/06/2017 19:24:41 nmhien2605 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 2956 KB
276387 08/05/2017 13:54:57 yutaka2k CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 3004 KB
272287 20/04/2017 19:54:18 boychienga1234 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 3320 KB
267223 04/04/2017 23:10:30 vananh0905 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 2264 KB
266814 04/04/2017 09:19:09 nkduc CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 203 ms 2008 KB
264205 28/03/2017 09:16:22 hs2huyenngoc CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2624 KB
260016 18/03/2017 09:10:11 doituyentin CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2980 KB
255780 07/03/2017 23:12:42 linhlrx CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 2976 KB
250201 20/02/2017 00:21:09 omega1100100 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 4776 KB
250200 20/02/2017 00:20:45 omega1100100 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 156 ms 4704 KB
248432 17/02/2017 19:53:26 omega1100100 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2616 KB
248431 17/02/2017 19:52:33 omega1100100 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 4652 KB
247478 15/02/2017 12:04:27 omega1100100 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2872 KB
242478 21/01/2017 20:51:58 Demo2000 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 3140 KB
241137 14/01/2017 15:56:09 duongcscx CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 3140 KB
241098 14/01/2017 15:32:10 duongcscx CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 3140 KB
237619 03/01/2017 00:15:18 khangtran CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
231874 13/12/2016 11:47:50 bvhop341999 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 3196 KB
231471 11/12/2016 21:31:15 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 484 ms 30280 KB
231470 11/12/2016 21:30:56 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 500 ms 30544 KB
231468 11/12/2016 21:26:38 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 500 ms 29176 KB
231466 11/12/2016 21:25:51 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 484 ms 29664 KB
231465 11/12/2016 21:25:42 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 500 ms 29944 KB
231464 11/12/2016 21:25:32 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 515 ms 29896 KB
231463 11/12/2016 21:25:06 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 468 ms 29496 KB
231461 11/12/2016 21:15:22 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 484 ms 30080 KB
231457 11/12/2016 20:53:46 HoVanAnhK58A2 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 109 ms 2528 KB
220288 19/11/2016 10:03:10 4everkaka CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 203 ms 2764 KB
216738 13/11/2016 15:41:48 dqhn123 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
213639 09/11/2016 15:14:36 tranleduy1233 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2928 KB
213615 09/11/2016 14:41:37 heathcliff1342 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 3520 KB
210424 03/11/2016 21:48:55 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 2820 KB
210420 03/11/2016 21:48:11 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 2820 KB
210418 03/11/2016 21:47:36 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2804 KB
210393 03/11/2016 20:59:13 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 156 ms 2444 KB
210343 03/11/2016 20:08:55 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 2864 KB
210342 03/11/2016 20:07:49 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 203 ms 2544 KB
208537 01/11/2016 00:19:57 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 203 ms 2628 KB
208536 01/11/2016 00:19:24 phamvankhanh1516 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 125 ms 2948 KB
207242 29/10/2016 14:24:40 truongarony CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2652 KB
202119 23/10/2016 16:14:05 phungvitrung CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 234 ms 3128 KB
200108 20/10/2016 16:22:42 nguyensieuv CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 2972 KB
199830 20/10/2016 09:58:54 hoangducsmagic CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 3160 KB
199780 20/10/2016 07:16:09 minhtienst135 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 218 ms 3160 KB
195752 14/10/2016 01:02:21 minhtienst135 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2992 KB
195732 14/10/2016 00:33:28 minhtienst135 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 156 ms 2992 KB
194258 11/10/2016 22:44:15 hungdhv97 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 2200 KB
185138 30/09/2016 09:45:35 quanghsprovp CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 171 ms 2208 KB
181182 22/09/2016 23:04:08 dahaodl CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 390 ms 3864 KB
181034 22/09/2016 21:17:34 n0th1ng CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 2204 KB
181014 22/09/2016 21:02:10 VoHT CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 562 ms 1992 KB
180987 22/09/2016 20:48:07 khangkhangtg CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 171 ms 1972 KB
180963 22/09/2016 20:21:48 VoHT CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 1996 KB
179208 19/09/2016 23:12:29 stevenlethai CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 2992 KB
178869 19/09/2016 11:05:12 giacacluong323 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 312 ms 3288 KB
177273 15/09/2016 21:59:59 wInD_MtA CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 375 ms 2152 KB
176253 14/09/2016 14:57:17 giangstellar365 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 859 ms 5988 KB
176110 14/09/2016 10:10:38 kovliar CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 687 ms 6984 KB
170486 05/09/2016 20:53:34 damsanchv CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 2712 KB
170483 05/09/2016 20:52:27 damsanchv CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2716 KB
167658 30/08/2016 22:30:58 magicmonster17 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 203 ms 1972 KB
166338 27/08/2016 12:04:13 qtuan140101 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 515 ms 2244 KB
164444 22/08/2016 19:40:02 Hhcckqnl CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 328 ms 2292 KB
162883 16/08/2016 22:24:53 thumieu88 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 515 ms 2300 KB
161750 13/08/2016 19:50:30 dacthai2807 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 2292 KB
157687 01/08/2016 16:52:51 caothesan CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 593 ms 2304 KB
157455 31/07/2016 21:59:20 chutuanthong CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 3160 KB
154942 25/07/2016 23:11:19 taicualo113 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 468 ms 2292 KB
154609 24/07/2016 16:30:08 ngonamduonghl CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 734 ms 5880 KB
153391 19/07/2016 23:17:59 datbeohbbh CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 484 ms 2712 KB
148513 29/06/2016 12:56:03 leducthinh0409 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 578 ms 7628 KB
141752 05/06/2016 12:28:16 SunnyAUG CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 234 ms 2016 KB
141725 05/06/2016 08:58:42 SunnyAUG CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 328 ms 2752 KB
135044 08/05/2016 21:13:00 chitam117119 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 2964 KB
133443 25/04/2016 15:40:08 loveTforever CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 265 ms 2288 KB
129018 04/04/2016 15:22:16 Tiny_199x CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 359 ms 2180 KB
124036 10/03/2016 09:57:29 glass99ss CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 2952 KB
123367 06/03/2016 22:33:27 lvdo92 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 515 ms 3044 KB
120978 22/02/2016 09:53:46 thanhthinn1997 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 375 ms 2312 KB
119210 13/02/2016 20:41:43 TQT CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 531 ms 2280 KB
119120 13/02/2016 19:41:23 AdminNTU CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 343 ms 2312 KB
118527 09/02/2016 17:12:04 hanhlv270597 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 328 ms 2312 KB
117939 05/02/2016 21:56:08 dqhungdl CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 421 ms 4264 KB
116805 04/02/2016 15:16:29 ztrong CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 234 ms 2768 KB
113790 22/01/2016 07:47:33 trungvt130584 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 406 ms 4268 KB
112557 16/01/2016 18:19:16 sesshomalong CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2320 KB
109975 02/01/2016 15:06:25 phuongle0205 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 2956 KB
106145 15/12/2015 13:45:09 middlest CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 234 ms 2312 KB
104654 08/12/2015 19:07:00 stepde15 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 281 ms 2772 KB
101352 05/12/2015 21:23:22 ntanh CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2260 KB
101093 04/12/2015 19:43:55 minhthuan274 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 281 ms 2264 KB
100526 02/12/2015 16:10:10 vipbgo CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 2888 KB
100517 02/12/2015 16:00:07 huynhduy_hmd CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 453 ms 2256 KB
100463 02/12/2015 08:58:54 dhenry CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 2888 KB
94549 18/11/2015 01:10:05 bachnxepu CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 4224 KB
92410 14/11/2015 10:24:18 truongarony CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 453 ms 2296 KB
86497 01/11/2015 09:11:59 qcuong98 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 484 ms 4224 KB
83246 26/10/2015 10:12:14 lecong CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 203 ms 2956 KB
81598 22/10/2015 00:27:06 dothanhlam97 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2696 KB
80688 19/10/2015 23:30:23 psucoder CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 859 ms 29032 KB
79521 16/10/2015 23:30:50 ngocanh99 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 250 ms 3496 KB
78362 13/10/2015 16:05:02 toan411998 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 437 ms 5796 KB
78010 12/10/2015 16:40:39 UiM CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 218 ms 2316 KB
77298 10/10/2015 07:58:15 angelo CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 2844 KB
77204 09/10/2015 22:14:46 thienanh1999 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 3484 KB
74912 05/10/2015 20:50:23 Khoidaik CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 437 ms 5056 KB
72509 04/10/2015 10:34:06 thanhday132 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 312 ms 7980 KB
69161 28/09/2015 01:06:01 hungngoquoc CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 203 ms 2316 KB
68532 26/09/2015 19:12:51 manhha251 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2948 KB
63957 16/09/2015 08:48:38 nguyenmanhthien CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 328 ms 2328 KB
62272 10/09/2015 16:46:37 Nguyenthaihoc CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 140 ms 2952 KB
61911 08/09/2015 22:12:47 phanthanhnam CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 406 ms 2332 KB
59999 02/09/2015 23:32:24 phamhuan98 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 2764 KB
59499 31/08/2015 20:10:53 hadeshk12 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 2952 KB
59467 31/08/2015 17:15:26 AresGod CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 531 ms 2360 KB
59257 30/08/2015 14:03:46 xuanduclb123 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 78 ms 3152 KB
59082 29/08/2015 09:38:21 nghethuat102 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 3304 KB
59049 28/08/2015 22:25:00 nghethuat102 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 124 ms 3304 KB
59047 28/08/2015 22:23:51 nghethuat102 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 3304 KB
58729 27/08/2015 20:55:34 miltonbw CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 3316 KB
58723 27/08/2015 20:38:27 huynhnhat CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 6864 KB
58490 27/08/2015 07:48:01 KuroKy CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 249 ms 2144 KB
57436 26/08/2015 21:48:01 MTAZero CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 468 ms 3124 KB
56237 25/08/2015 21:42:47 phuleethanh CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 140 ms 3016 KB
56174 25/08/2015 20:25:45 FC_HTM CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 202 ms 2744 KB
55771 24/08/2015 09:46:13 haituanth2 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 140 ms 2304 KB
55770 24/08/2015 09:44:52 haituanth2 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 405 ms 2284 KB
55699 23/08/2015 22:05:55 romqn1999 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 156 ms 3008 KB
55626 23/08/2015 20:02:09 sanghk11 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 327 ms 2744 KB
55610 23/08/2015 16:51:22 vdn1999bxvp CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 390 ms 2296 KB
55602 23/08/2015 16:39:52 bacthosan CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 280 ms 4236 KB
55417 23/08/2015 10:24:33 codelagi CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 296 ms 4244 KB
55415 23/08/2015 10:22:14 cuongnguyen CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 327 ms 4984 KB
55298 22/08/2015 23:42:21 clover_4 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 592 ms 7728 KB
55243 22/08/2015 22:57:13 tsminh_3 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 3008 KB
55230 22/08/2015 22:51:36 mrtan_lovelife CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2952 KB
55228 22/08/2015 22:50:53 ngocjr7 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 374 ms 5684 KB
55226 22/08/2015 22:47:03 nxphuc CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 405 ms 7716 KB
55217 22/08/2015 22:37:56 AresGod CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 546 ms 2312 KB
55216 22/08/2015 22:36:54 npltv CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 3004 KB
55173 22/08/2015 22:21:51 anonymous98 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 3008 KB
55154 22/08/2015 22:13:21 quang_proltt CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 156 ms 3480 KB
55152 22/08/2015 22:13:13 nhphuongltv CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 187 ms 2180 KB
55143 22/08/2015 22:09:37 duytoannguyenledh CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 140 ms 3012 KB
55110 22/08/2015 22:00:43 vancaodk CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 140 ms 3012 KB
55030 22/08/2015 21:40:30 farmerboy CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 2488 KB
55015 22/08/2015 21:37:21 phuchoahodo CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 374 ms 7464 KB
54978 22/08/2015 21:29:19 mikelhpdatke CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 327 ms 6124 KB
54977 22/08/2015 21:28:56 ngmq CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 390 ms 2284 KB
54976 22/08/2015 21:28:01 hinodi_1998 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 343 ms 2744 KB
54946 22/08/2015 21:21:17 youaremysky CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 109 ms 4256 KB
54870 22/08/2015 21:03:38 trevorjoker CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 7720 KB
54734 22/08/2015 20:38:20 kieuquocdat123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 327 ms 8008 KB
54733 22/08/2015 20:38:10 abcdef6199 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 452 ms 4720 KB
54700 22/08/2015 20:31:02 vietthangcvp CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 514 ms 7936 KB
54666 22/08/2015 20:24:27 colc123 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 249 ms 2292 KB
Back to Top