Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739574 02/04/2020 21:26:00 hihihuhu ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
738010 28/03/2020 22:40:09 baotruc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
737986 28/03/2020 21:25:54 baotruc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
731282 11/03/2020 17:08:25 huong0404 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
731181 11/03/2020 12:05:53 dangtiendung1201 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731120 11/03/2020 08:22:57 BananaOnTheTree ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731094 10/03/2020 23:11:50 0842020263 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
727561 01/03/2020 15:01:38 MinBaoTT ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
726745 27/02/2020 22:56:32 khanhkjhave ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
726635 27/02/2020 21:27:46 Hàoa1 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
726633 27/02/2020 21:27:22 Quân1 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 780 KB
726580 27/02/2020 20:20:44 Sángolympic ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
726063 26/02/2020 15:21:41 hoktro ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
725548 25/02/2020 13:33:45 whoisthatguy ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
719601 13/02/2020 16:08:07 Love ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
719596 13/02/2020 16:02:57 Love ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
717324 09/02/2020 13:41:45 quynhdao271 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
717093 08/02/2020 20:56:17 khongcoten002 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
715736 06/02/2020 18:56:44 Sang7a4gpc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
714130 03/02/2020 23:56:49 DangKhoa ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
713287 02/02/2020 09:21:51 stkirito74 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
712173 30/01/2020 20:46:07 hoangle134134 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
710564 28/01/2020 20:45:08 sendmylove123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710303 27/01/2020 19:04:23 shin3030aa ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
710283 27/01/2020 18:14:10 quoclan99 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
706875 18/01/2020 17:44:04 HackerMan ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
706771 18/01/2020 16:19:39 huytool ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
706480 18/01/2020 01:02:59 watanabe2804 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
705139 15/01/2020 15:04:12 tahoangquan2 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
703769 12/01/2020 20:39:56 ntphong ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
700251 07/01/2020 15:27:47 thuyvan123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
700242 07/01/2020 15:09:07 akigaming ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
699636 06/01/2020 23:35:43 phuong2003vtvip ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
699634 06/01/2020 23:34:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
698785 05/01/2020 22:26:33 Trung13102000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
698769 05/01/2020 21:42:00 Trung13102000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
695918 01/01/2020 19:00:59 nhattuan722 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
691955 22/12/2019 18:08:43 unglinh ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
681889 28/11/2019 21:26:29 congthangk36d ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
680170 25/11/2019 22:24:10 haiprot1 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
679364 23/11/2019 23:31:57 omgursocute ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
679355 23/11/2019 23:17:27 omgursocute ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
679236 23/11/2019 20:20:28 prgrmanh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
679185 23/11/2019 19:18:27 phatbs3011 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
670345 07/11/2019 22:02:09 karasu ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
667791 03/11/2019 14:56:17 MaMoi ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
667748 03/11/2019 12:10:51 hitu1905 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
666397 01/11/2019 01:15:37 hitu1902 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666128 31/10/2019 19:19:57 tandk ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
661708 23/10/2019 22:06:22 hitu1914 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
659511 19/10/2019 07:19:51 trandat ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
658058 15/10/2019 20:54:48 18T1021208 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657467 14/10/2019 19:02:15 khanhtran2201 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
657465 14/10/2019 19:00:06 khanhtran2201 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657455 14/10/2019 18:44:05 dpduy123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657438 14/10/2019 18:09:03 khanhtran2201 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657435 14/10/2019 17:52:04 dpduy123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656611 12/10/2019 19:37:34 Fidisk ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
655474 10/10/2019 20:40:11 queanh0220 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654064 08/10/2019 23:21:01 kuzuma245 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653163 07/10/2019 22:54:40 ntoan199 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
646974 27/09/2019 17:10:56 pmt ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 812 KB
643890 21/09/2019 14:59:47 htthinh1999 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
642974 20/09/2019 09:41:49 namlawng123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642874 20/09/2019 01:49:43 hongphongthp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
640969 17/09/2019 20:32:40 gbking2003 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
639686 15/09/2019 23:37:56 hien2k4 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
638547 14/09/2019 08:47:12 ct390 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
633344 07/09/2019 02:13:33 dchy2000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
632546 04/09/2019 23:53:34 ChuyenVanNQD ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
632545 04/09/2019 23:52:30 ChuyenVanNQD ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
630707 31/08/2019 12:00:51 nhatanh10102005 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
629150 27/08/2019 17:47:32 thuy_quynh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
623299 17/08/2019 22:02:35 thaolinh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
621458 15/08/2019 17:15:34 lethimytien ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
621362 15/08/2019 15:29:58 taminhquanno21 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
621271 15/08/2019 10:50:16 nguyetanh10102005 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
621194 15/08/2019 08:28:59 lnatuan ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
617578 06/08/2019 20:04:19 thienbaotb ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
614494 31/07/2019 21:44:46 nghia ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
614166 31/07/2019 14:14:05 ngoctit ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
608288 20/07/2019 20:42:47 emLaNewBie ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
602822 03/07/2019 22:05:20 baobao07 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
602237 02/07/2019 21:06:57 neos ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
598536 25/06/2019 21:38:27 trieutanhung93 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
598146 24/06/2019 22:18:41 TIN10_VUTRINHHOANG ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
596589 21/06/2019 19:27:04 banhgiaman ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
593990 16/06/2019 15:12:00 trungnguyenlak2003 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
589804 04/06/2019 10:39:04 tuananh778999 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
589630 03/06/2019 20:49:02 vokhanhan25 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
589196 02/06/2019 10:52:05 masteroffood ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
586111 24/05/2019 09:34:45 KayTran ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
585882 23/05/2019 14:58:57 BanManiac ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
583728 17/05/2019 08:24:38 havu ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
582386 13/05/2019 13:56:58 rimuru ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
582385 13/05/2019 13:52:54 votthichaua ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
582010 11/05/2019 14:55:38 dfwapekko ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
580465 04/05/2019 22:56:55 hh1305 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
580158 04/05/2019 13:09:00 thaChetDeoYeu ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
577634 27/04/2019 23:30:03 k3ntcoj95 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
577615 27/04/2019 22:35:43 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577546 27/04/2019 17:22:09 hoangdieu ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
577539 27/04/2019 16:55:00 Hiep_TeamBoHung ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577494 27/04/2019 15:08:08 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
576415 23/04/2019 22:39:12 leviettttnh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
562356 19/03/2019 21:13:53 heo ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
557824 10/03/2019 21:01:19 phungduyminh1802 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1748 KB
557454 09/03/2019 22:16:16 quynh382003 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
557125 09/03/2019 07:55:34 abcdefghi ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
556055 07/03/2019 08:10:05 minhtrieutvn ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
556051 07/03/2019 08:06:38 h_giaotvn ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
553094 28/02/2019 23:04:05 goatdoheo ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
545819 13/02/2019 06:09:08 myhorizon ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
545485 12/02/2019 14:49:06 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
545429 12/02/2019 14:11:55 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
545112 11/02/2019 19:01:09 ntoanh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
545094 11/02/2019 17:25:36 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
545092 11/02/2019 17:07:21 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
542838 02/02/2019 23:08:08 biabeogo147 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
542294 01/02/2019 01:11:20 conmeocon ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
539145 22/01/2019 01:57:37 red ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
537794 17/01/2019 22:54:14 Lam22062002 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
537748 17/01/2019 20:59:27 cptkhai ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
537206 16/01/2019 17:54:51 tcoder ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
537009 16/01/2019 00:59:36 jdkun123258TDMU ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
533674 09/01/2019 19:56:57 anhnguyen123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
521143 28/11/2018 21:56:29 minhhaiyl132 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
519462 25/11/2018 16:43:53 phuchoahodo ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
513915 16/11/2018 22:21:07 chinhhi ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
512134 15/11/2018 10:55:18 anhvippro123z ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511643 14/11/2018 22:10:00 hitu02 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
510573 13/11/2018 15:46:30 thienngoc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
508407 09/11/2018 19:42:03 vanan9205 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
508351 09/11/2018 18:15:18 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
508196 09/11/2018 12:12:22 quyhugo158 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
507836 08/11/2018 21:41:10 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
507816 08/11/2018 21:33:42 mystar0806 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
507791 08/11/2018 21:22:18 mystar0806 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
501784 31/10/2018 20:06:28 nguyenvanson ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
499690 28/10/2018 10:09:48 lehoang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
495744 22/10/2018 20:56:48 hoangteo0103 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
495741 22/10/2018 20:56:38 hoangteo0103 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
495205 21/10/2018 21:26:16 ngobao ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
494771 20/10/2018 21:27:30 congvipkhoinoi ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
494719 20/10/2018 19:00:16 bk201 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
494718 20/10/2018 18:59:16 bk201 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
494423 19/10/2018 23:00:28 boniva161 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
494343 19/10/2018 21:08:40 lucdaoquanh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
493998 19/10/2018 14:49:24 hitu07 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
491502 17/10/2018 10:20:07 hitu03 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1252 KB
490669 16/10/2018 09:51:29 pdhuy2002 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
489558 14/10/2018 23:43:16 toididaocode ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 359 ms 25596 KB
489457 14/10/2018 22:17:23 hitu01 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
484476 10/10/2018 08:57:45 mta ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
481209 05/10/2018 16:13:59 hoangthuc701 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
479254 03/10/2018 10:12:37 hanhien ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
471694 22/09/2018 10:41:51 cotyey ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
466278 13/09/2018 21:04:16 black_stone ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465505 12/09/2018 18:09:46 xikhud ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1516 KB
461921 07/09/2018 16:12:34 omt ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2468 KB
456289 28/08/2018 09:00:14 HHHHHHHH ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
455878 26/08/2018 16:19:49 duong2 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
455868 26/08/2018 15:59:51 nhanspy ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
453291 20/08/2018 14:46:03 trananhprince ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
453048 19/08/2018 15:42:13 Meliodas ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452701 18/08/2018 18:37:35 LongÇhampion ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1472 KB
447154 04/08/2018 14:59:25 phuongnhi_tran_1206 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
444411 26/07/2018 10:36:44 xuanvuong ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
444404 26/07/2018 10:33:20 xuanvuong ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
442983 21/07/2018 21:23:08 paradisebay ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
441239 15/07/2018 16:14:48 cyb3 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
441200 15/07/2018 10:18:34 KHOI2611 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
439779 10/07/2018 10:43:47 ducanhgx ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 187 ms 17716 KB
433964 17/06/2018 03:43:44 iiiiiii125478 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
431087 07/06/2018 08:44:54 NTUThananhthien ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
424409 13/05/2018 09:23:26 dungdq2002 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424150 11/05/2018 21:37:27 reaper2003 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
424136 11/05/2018 20:38:13 Tran_Thanh_Oai97 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
423917 10/05/2018 18:29:59 YeuEmTuCaiNhinDauTien ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
423908 10/05/2018 17:24:10 kaitoukid1609 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
422667 01/05/2018 21:31:18 Phamnguyenhaiminh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
421610 26/04/2018 22:59:06 EdwardNguyen ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
421596 26/04/2018 22:22:18 chicken1996 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
421584 26/04/2018 21:45:34 smartSheep ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
418625 15/04/2018 23:20:44 dangkhoa_pascal ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
414514 07/04/2018 20:54:48 mk ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
413838 05/04/2018 23:50:54 bibinguyen ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
412407 02/04/2018 20:56:35 vinhntndu ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
406292 18/03/2018 22:37:04 linhbeo1210 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
405693 16/03/2018 09:45:37 tinhochbt ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
405691 16/03/2018 09:45:15 tinhochbt ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
405550 15/03/2018 19:45:41 ngocminh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
398380 24/02/2018 09:16:18 thamtudeptrai007 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
398151 23/02/2018 08:19:58 truongcoi2001 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
397877 22/02/2018 14:01:12 vcn123 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
397868 22/02/2018 13:34:27 khaquoc1601 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
390114 23/01/2018 22:24:53 doduc2652002 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388644 22/01/2018 18:14:01 ntd992003 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2516 KB
383683 09/01/2018 20:41:38 changlangtu97 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 31 ms 2180 KB
382966 07/01/2018 21:19:50 buihoat2003 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382959 07/01/2018 21:15:04 buihoat2003 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2556 KB
382357 06/01/2018 08:45:28 luxabu ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
381141 03/01/2018 07:51:45 Phandat16 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
381005 02/01/2018 20:43:22 haxorus2004 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
378959 29/12/2017 14:47:05 tuanhbt133 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
378764 28/12/2017 22:38:30 tenda1234 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
376029 17/12/2017 21:45:32 tenda1234 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
375403 15/12/2017 15:34:17 hoi_lam_gi ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
373980 11/12/2017 13:54:57 crush ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
369877 01/12/2017 11:12:05 king744744 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
369640 30/11/2017 22:32:19 huyvuhp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
366705 26/11/2017 23:57:25 chuotvip ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
364011 22/11/2017 09:07:57 Minatokaze ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
364003 22/11/2017 08:54:52 ARSENAL1886 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
359276 13/11/2017 21:16:01 hanhhak98lhp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
358521 12/11/2017 21:24:31 huy9a1 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2064 KB
357061 10/11/2017 15:51:59 freepascal ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 0 ms 1348 KB
355747 08/11/2017 21:51:55 trungcbg ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354772 07/11/2017 20:16:48 hoangtrung080697 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
353978 06/11/2017 20:22:00 tungtdn321 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353483 06/11/2017 09:54:05 hanhhuyenit1619 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352825 05/11/2017 08:46:08 tinhhk15 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352044 03/11/2017 21:23:14 cntt123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
350230 01/11/2017 17:36:18 christzy ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
347223 28/10/2017 17:34:28 Luthaihoc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347220 28/10/2017 17:29:42 Luthaihoc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346549 27/10/2017 15:01:59 hoi_lam_gi ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
346490 27/10/2017 13:59:54 0000000000 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
346321 27/10/2017 07:23:33 GấuBéoIT ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
344739 25/10/2017 16:02:59 meobeo1234 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344387 25/10/2017 07:53:41 manhhungking ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343296 23/10/2017 17:32:42 hoan2k1 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
335955 14/10/2017 10:29:11 tranthanhhai ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
334854 12/10/2017 16:14:28 Quân1 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
332657 09/10/2017 19:23:23 canlit ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
329830 06/10/2017 11:09:17 skydriver001 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
328857 04/10/2017 08:04:57 thanhchuongitc ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
328684 03/10/2017 21:22:03 isora1996 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328645 03/10/2017 20:29:16 letrung0606 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
328623 03/10/2017 20:00:29 logn145236 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328327 03/10/2017 11:25:10 skipro982301 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328321 03/10/2017 11:19:21 skipro982301 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
328319 03/10/2017 11:18:21 skipro982301 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
326650 01/10/2017 14:03:11 skipro982301 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
326239 30/09/2017 19:49:09 nguyenhavi ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
325963 30/09/2017 10:49:33 thanhthuy4u ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
325959 30/09/2017 10:36:08 nguyenkhue86 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
325659 29/09/2017 21:21:03 haidangdz ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
324955 28/09/2017 21:53:14 tungtdn4321 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
323835 27/09/2017 17:20:57 nhpntz0t ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
322601 25/09/2017 16:54:04 myfriend1102vn ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
321814 24/09/2017 07:55:10 k30tin ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321618 23/09/2017 16:25:20 truongntt ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
318819 18/09/2017 01:24:49 xekoiuxuka ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
318252 17/09/2017 04:40:48 reset ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
318237 17/09/2017 01:12:27 anhbannho147vn ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317655 15/09/2017 20:24:52 123B ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
316328 13/09/2017 10:22:47 hahpuc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
313419 06/09/2017 14:06:46 casaumayman ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313328 05/09/2017 22:03:31 coderkcdhv ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
307724 21/08/2017 22:54:01 nguyenmanhthien ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
306228 18/08/2017 08:16:00 khoabhvt ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
304461 14/08/2017 08:49:03 buiminhkhang ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
303357 11/08/2017 15:51:37 ProLQM ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
303174 11/08/2017 09:05:51 nakrothpro ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
302417 09/08/2017 08:34:31 pascalpc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
302411 09/08/2017 08:27:56 pascalpc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
302382 09/08/2017 00:12:22 anh76qn ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
302275 08/08/2017 20:40:35 hungk36b ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
301489 06/08/2017 08:42:25 vohinh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
300023 30/07/2017 10:17:23 minhthu20201 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
296211 17/07/2017 13:27:13 Nhokkz ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 0 ms 1316 KB
296210 17/07/2017 13:24:53 Nhokkz ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
296209 17/07/2017 13:23:49 Nhokkz ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
296094 17/07/2017 00:26:24 okeomachnha ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
288949 18/06/2017 18:15:11 thienbaotb ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
288254 15/06/2017 21:34:20 hoanmalai ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
288098 15/06/2017 09:36:41 thienbaotb ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
285980 07/06/2017 16:35:23 hocattuongltv ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
284590 01/06/2017 10:35:16 hatuank97lhp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283023 24/05/2017 23:22:40 thiendong ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
281829 20/05/2017 23:36:18 nguyenduclam0605 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1620 KB
281778 20/05/2017 19:44:34 frostpixel ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
280848 17/05/2017 00:10:09 arohigh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
276830 09/05/2017 15:12:58 tuan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276829 09/05/2017 15:07:39 bethogay ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
276827 09/05/2017 15:06:57 tuan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
274251 27/04/2017 21:23:31 omega1100100 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274205 27/04/2017 19:02:32 duyqnguyenle ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
273976 26/04/2017 17:57:32 vdn1999bxvp ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
273856 26/04/2017 10:12:37 MINHKHANG ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
273747 25/04/2017 22:44:48 phamtrunghieuntp ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
272768 22/04/2017 11:31:54 contiti ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272623 21/04/2017 21:39:28 nguyenhaan ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
271048 16/04/2017 00:20:39 ducanh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1416 KB
271039 16/04/2017 00:04:10 SPJ ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
262280 23/03/2017 09:32:03 Adam_Kyle ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
261940 22/03/2017 14:49:05 tuan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
261798 22/03/2017 08:12:35 nguyenhoangnam ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
261622 21/03/2017 20:03:19 huynhdinhhiep ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
261363 21/03/2017 08:53:06 awatjkim ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
261362 21/03/2017 08:52:16 nkduc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
261356 21/03/2017 08:36:39 duyvtvp1919 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
260014 18/03/2017 09:09:40 doituyentin ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
260013 18/03/2017 09:09:39 doituyentin ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
257313 12/03/2017 16:03:07 Soledad ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
256858 11/03/2017 14:57:55 BoB ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
256296 09/03/2017 21:32:21 Midodra ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
247971 16/02/2017 19:33:13 nhannguyen95 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
244878 06/02/2017 14:26:10 khoadeptrai ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
244248 02/02/2017 21:43:03 hoangthuhang ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
242376 20/01/2017 22:40:22 Demo2000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
240661 13/01/2017 17:34:47 nvtu ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1452 KB
233649 20/12/2016 18:04:44 dats2007 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 760 KB
232690 15/12/2016 21:44:38 presariohg ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 171 ms 16712 KB
231760 12/12/2016 22:21:17 nguyentandat1502 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
229505 06/12/2016 20:14:53 iostream ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
228867 04/12/2016 19:27:25 2221113513 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
227132 30/11/2016 01:21:28 nguyenthanhtinh365 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
222718 23/11/2016 10:29:31 chaugiang_97 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
221487 21/11/2016 16:22:07 k4mjk4mjz3 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
219390 17/11/2016 23:08:55 NMPACM ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
214475 10/11/2016 23:49:54 khoaat ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
214051 10/11/2016 01:02:26 LHP ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
213824 09/11/2016 20:28:43 rikimaru161 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
211826 06/11/2016 12:40:25 huynhtienluc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
210951 04/11/2016 19:26:14 Hieu_sqtt ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
210547 03/11/2016 23:25:41 minhquangsqtt ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
209991 02/11/2016 23:12:10 s2lyonking ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
209382 02/11/2016 09:19:39 Ramaas22 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
203942 24/10/2016 21:17:10 phamvankhanh1516 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
201654 22/10/2016 20:54:51 TCUCGiang ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
201463 22/10/2016 11:07:45 HVDInh33 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
196858 15/10/2016 15:33:09 anhpro96 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
194172 11/10/2016 21:00:17 songlahyvong ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
189251 06/10/2016 22:47:26 hieua2tincvp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189249 06/10/2016 22:45:07 hieua2tincvp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
187314 03/10/2016 22:09:33 phamtankhac ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
187225 03/10/2016 20:27:27 hungdhv97 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186338 02/10/2016 11:25:25 vphuong214 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186121 01/10/2016 21:14:42 phungvitrung ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
183746 27/09/2016 22:18:24 nguyensieuv ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
182082 25/09/2016 09:46:54 nkt95bg ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
180147 21/09/2016 17:09:17 tuancanhktpm ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
177018 15/09/2016 15:19:02 hoangducsmagic ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
175966 14/09/2016 01:22:26 minhtienst135 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
171519 08/09/2016 08:56:20 192168120 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
169812 03/09/2016 23:38:41 thanhthuy ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
168788 03/09/2016 18:02:07 HoVanAnhK58A2 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168438 02/09/2016 18:59:48 Long145236 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
168298 02/09/2016 14:50:04 sbeatit ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
168125 01/09/2016 22:49:59 itcdeveloper14 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
167711 31/08/2016 08:08:15 giacacluong323 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
165156 24/08/2016 14:12:58 lekyatc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164114 21/08/2016 19:52:56 dahaodl ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
163847 20/08/2016 16:39:58 3lovephuong3 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
161541 12/08/2016 23:49:24 hentaino102 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
161210 12/08/2016 12:52:17 study ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
160471 10/08/2016 16:29:13 itcdeveloper14 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
160469 10/08/2016 16:28:00 itcdeveloper14 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
160231 09/08/2016 20:21:31 addwadec ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
157209 30/07/2016 13:26:29 damsanchv ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
155112 26/07/2016 19:33:32 4everkaka ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
154928 25/07/2016 22:27:19 taicualo113 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
151937 15/07/2016 01:53:30 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
151934 15/07/2016 01:47:26 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
151933 15/07/2016 01:45:41 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
151929 15/07/2016 01:31:42 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
151926 15/07/2016 01:25:45 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
151923 15/07/2016 01:17:58 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
151919 15/07/2016 01:00:10 kok ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
151227 10/07/2016 22:10:37 thienlong ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
150990 09/07/2016 21:35:37 TranHoang ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
149414 02/07/2016 18:29:50 leducthinh0409 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
147830 25/06/2016 08:37:58 huynhthanhtan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
143577 14/06/2016 11:14:07 duckunzz ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142252 07/06/2016 20:36:13 Tree ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
141872 06/06/2016 00:14:38 phuonganh1012 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
141866 05/06/2016 23:17:58 junlexo ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
141861 05/06/2016 22:44:56 caothesan ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
141816 05/06/2016 20:11:57 nguyenxuanhaa3 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
141303 03/06/2016 20:06:12 trivonhan ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
137656 25/05/2016 11:14:54 abinh2000 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
137651 25/05/2016 10:57:10 Hhcckqnl ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
136017 14/05/2016 23:17:10 Hữu_Đăng ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134402 02/05/2016 22:05:33 Comrade ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
132742 20/04/2016 17:26:54 Yu ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
132739 20/04/2016 15:50:05 Hungnguyenvan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
132519 18/04/2016 17:23:32 thanhan_1715 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
130971 14/04/2016 19:15:33 khangtran ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
129316 05/04/2016 09:27:10 Assassin ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
128044 30/03/2016 19:13:49 tranlethanhphan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
125441 17/03/2016 09:17:25 baon249 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
123753 08/03/2016 20:03:52 TQT ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
122204 28/02/2016 08:47:25 longhuy322000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120722 20/02/2016 19:41:25 lvdo92 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
120358 18/02/2016 19:13:00 huynhnamuiter ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119506 15/02/2016 08:05:33 AdminNTU ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
119215 13/02/2016 20:53:40 dqhungdl ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119106 13/02/2016 19:22:20 tuanvp2001 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
116787 04/02/2016 13:36:38 Hungnguyenvan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
114769 26/01/2016 20:11:37 Cherry ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
113489 20/01/2016 23:42:24 nanisempai ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
113410 20/01/2016 19:33:07 aquawind0130 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
112787 18/01/2016 10:50:08 Loda ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
112215 14/01/2016 23:53:40 ngonamduonghl ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
107406 22/12/2015 20:14:41 minhthuan274 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
106669 17/12/2015 23:46:13 TrungCSP ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106662 17/12/2015 22:14:12 typpoppop ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
104298 07/12/2015 09:03:50 huynhnhat ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
101047 04/12/2015 15:31:20 huynhduy_hmd ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
99215 27/11/2015 08:52:06 trantienlqd200620 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
96055 21/11/2015 14:34:25 onebpiece1 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
96054 21/11/2015 14:33:16 cobonla ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
96037 21/11/2015 14:10:11 poweriknow ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
95618 20/11/2015 15:32:26 loveTforever ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
95449 19/11/2015 22:37:50 minhem1231 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
94863 18/11/2015 21:06:32 nguhoc123 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
92494 14/11/2015 14:33:36 johnnycracker99104746 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
91866 12/11/2015 22:31:55 ndkhanh95 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
90971 11/11/2015 10:32:32 emlahoagio ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
90966 11/11/2015 10:18:38 tranquockhanh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
89686 08/11/2015 21:24:13 quanghsprovp ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
89182 07/11/2015 16:10:30 tiabennita ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
88910 06/11/2015 23:13:01 cyan ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
88412 05/11/2015 21:17:58 TCUCGiang ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
86620 01/11/2015 16:40:47 hth20082000 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
86239 31/10/2015 15:02:25 qcuong98 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
84486 28/10/2015 09:23:19 lecong ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
83338 26/10/2015 15:35:01 yogathanh99 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
82283 23/10/2015 19:14:02 anvodacu0112 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
82030 22/10/2015 21:01:09 ruki ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80944 20/10/2015 15:33:58 toan411998 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
80918 20/10/2015 15:02:25 chien ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
80857 20/10/2015 13:42:22 ducmanh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
80635 19/10/2015 22:13:39 kimdung_quanhiep ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 234 ms 14368 KB
80552 19/10/2015 20:45:47 zerothientai ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 171 ms 14236 KB
80516 19/10/2015 20:12:29 khangkhangtg ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 171 ms 13560 KB
80508 19/10/2015 20:06:32 VoHT ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 218 ms 14368 KB
80344 19/10/2015 15:04:15 psucoder ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 234 ms 14380 KB
78014 12/10/2015 16:54:12 kimtuyentran ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
76732 09/10/2015 00:37:21 chalker ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
76328 08/10/2015 14:18:41 hanhlv270597 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
72447 04/10/2015 08:55:28 thanhday132 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
71063 01/10/2015 20:44:28 danyenbinh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70466 01/10/2015 06:39:15 dotuansondn ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
70434 01/10/2015 00:38:37 tranhieukk ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70384 30/09/2015 23:35:14 quocdatit ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
68106 25/09/2015 23:25:58 lotac ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
68077 25/09/2015 22:21:38 stepde15 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
67276 24/09/2015 15:08:16 glass99ss ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
64726 18/09/2015 15:38:39 tsongafan ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
64706 18/09/2015 15:16:26 nguoivohinh179 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
64659 18/09/2015 11:42:04 tran ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
64495 17/09/2015 19:59:32 nguyentthai96 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
64323 17/09/2015 15:05:33 phamhuuthien ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64036 16/09/2015 19:00:22 doantringuyen ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
63426 14/09/2015 15:13:26 nguyen83 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63396 14/09/2015 15:03:49 dattran ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
63031 13/09/2015 15:03:46 bluesky ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
62143 10/09/2015 10:22:42 nhutrg1998 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61476 06/09/2015 22:36:41 no3g ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
60919 05/09/2015 18:22:28 SonicMaster98 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
60618 04/09/2015 21:47:29 doantringuyen ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
60295 04/09/2015 00:23:22 tanphatvan ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
60172 03/09/2015 19:48:38 addwade ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
59526 31/08/2015 21:25:49 nguvaho ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
59109 29/08/2015 13:43:31 xuanquang1999 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
58509 27/08/2015 09:11:13 UiM ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
57488 27/08/2015 01:20:04 truongtop14 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
56316 26/08/2015 10:13:07 MTAZero ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
56068 25/08/2015 09:04:56 wInD_MtA ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
56062 25/08/2015 08:21:28 hagyhang ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55987 24/08/2015 22:26:47 JCORE ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
55870 24/08/2015 19:26:52 taycuong ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55745 23/08/2015 23:02:22 hieptran ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
55705 23/08/2015 22:13:03 Hint_gokai ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
55691 23/08/2015 21:57:35 haituanth2 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
55687 23/08/2015 21:52:47 haituanth2 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
55638 23/08/2015 20:39:32 PSD2012 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
55600 23/08/2015 16:35:01 bacthosan ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
55593 23/08/2015 16:18:01 ngan ANTRA - Ăn trắng Python 3 Accepted 46 ms 696 KB
55532 23/08/2015 13:58:50 hoangthongvo ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
55454 23/08/2015 11:30:55 congtinh ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
55324 23/08/2015 08:03:43 hienmai1607 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
55322 23/08/2015 07:44:28 lamquangvinhATO ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
55306 23/08/2015 00:23:17 thanhwins ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55303 22/08/2015 23:54:03 clover_4 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55276 22/08/2015 23:24:27 congson ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
55255 22/08/2015 23:10:37 congson ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 0 ms 880 KB
55251 22/08/2015 23:02:43 mrtan_lovelife ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
55240 22/08/2015 22:56:01 khongduocbocuoc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
55229 22/08/2015 22:51:00 linh_ttam ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55227 22/08/2015 22:48:55 nghethuat102 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
55214 22/08/2015 22:36:06 Nguyenthaihoc ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
55207 22/08/2015 22:32:04 congson ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
55202 22/08/2015 22:30:41 nxphuc ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55198 22/08/2015 22:29:37 mikelhpdatke ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
55161 22/08/2015 22:16:20 cuongnguyen ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
55116 22/08/2015 22:02:16 FC_HTM ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
55046 22/08/2015 21:43:57 romqn1999 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
55017 22/08/2015 21:37:49 phuleethanh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
55012 22/08/2015 21:37:03 vietthangcvp ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
54961 22/08/2015 21:25:39 tsminh_3 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
54959 22/08/2015 21:25:20 middlest ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
54957 22/08/2015 21:24:24 kieuquocdat123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 0 ms 860 KB
54956 22/08/2015 21:24:21 thaoaka ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
54945 22/08/2015 21:21:14 tuank55 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54892 22/08/2015 21:08:33 youaremysky ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
54884 22/08/2015 21:05:52 trevorjoker ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54866 22/08/2015 21:02:46 phuchoahodo ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54855 22/08/2015 21:01:07 npltv ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
54831 22/08/2015 20:57:43 bvd ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
54827 22/08/2015 20:56:35 mr234 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
54805 22/08/2015 20:52:17 AresGod ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54795 22/08/2015 20:50:44 anonymous98 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
54788 22/08/2015 20:48:57 farmerboy ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54782 22/08/2015 20:48:11 hinodi_1998 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
54762 22/08/2015 20:44:02 chitam117119 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
54757 22/08/2015 20:42:46 Khoidaik ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
54756 22/08/2015 20:42:46 ngocjr7 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
54739 22/08/2015 20:39:06 nhphuongltv ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
54727 22/08/2015 20:37:09 duytoannguyenledh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
54724 22/08/2015 20:36:59 miltonbw ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
54719 22/08/2015 20:35:07 ngmq ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
54715 22/08/2015 20:34:01 boboiboy198 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
54714 22/08/2015 20:33:50 vancaodk ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
54650 22/08/2015 20:21:59 sanghk11 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
54639 22/08/2015 20:19:40 minotaurebh ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
54627 22/08/2015 20:17:32 quang_proltt ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
Back to Top