Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738369 30/03/2020 10:34:06 emLaNewBie CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2500 KB
736684 24/03/2020 15:02:45 whoisthatguy CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
730872 10/03/2020 14:22:49 totanhiep CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
729615 06/03/2020 09:53:33 nhatdeptrai CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
729614 06/03/2020 09:52:55 nhatdeptrai CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
729611 06/03/2020 09:51:14 long020506 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
729590 06/03/2020 08:22:37 anhkhoa09032004 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2136 KB
729312 05/03/2020 20:39:31 khanhkjhave CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
728494 03/03/2020 23:30:00 prgrmanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2900 KB
727819 02/03/2020 11:10:07 baopham19062003kgkgkg CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2180 KB
726662 27/02/2020 21:45:08 manhender CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2112 KB
726639 27/02/2020 21:31:17 bin1st090104 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2420 KB
726345 27/02/2020 10:36:53 hoktro CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2120 KB
724821 23/02/2020 21:34:11 BananaOnTheTree CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2148 KB
724693 23/02/2020 17:19:20 huuhoangle CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 93 ms 51728 KB
724464 23/02/2020 10:49:48 nhatthang2704 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
724459 23/02/2020 10:43:16 nhatthang2704 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
723713 21/02/2020 18:18:58 HoangVu123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
723643 21/02/2020 15:55:57 ldn694 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
723630 21/02/2020 15:30:21 mlemmlem CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2408 KB
723278 20/02/2020 16:30:21 baoduytran CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2084 KB
723273 20/02/2020 16:23:57 baoduytran CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2112 KB
723213 20/02/2020 14:53:38 0972210195 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
722088 18/02/2020 15:03:23 Hàoa1 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
721632 17/02/2020 17:11:27 Sơna1 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
720631 15/02/2020 17:06:24 Sángolympic CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2520 KB
719916 14/02/2020 09:46:11 anhnguyenroux CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
718110 10/02/2020 20:27:25 thống CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
718097 10/02/2020 20:05:39 haupas CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
715708 06/02/2020 18:40:13 Sang7a4gpc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1612 KB
715278 06/02/2020 07:39:35 minhtrieutvn CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
713927 03/02/2020 16:51:43 khanhld CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 3444 KB
713925 03/02/2020 16:49:03 khanhld CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 3444 KB
713882 03/02/2020 15:42:41 lethienquan28052006 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
713428 02/02/2020 15:02:14 suxzat CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 3380 KB
713365 02/02/2020 12:02:36 shin3030aa CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
712338 30/01/2020 22:56:21 dangtiendung1201 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
707756 20/01/2020 20:55:25 Fidisk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2856 KB
706874 18/01/2020 17:43:54 HackerMan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2248 KB
705538 16/01/2020 07:43:58 soulphan03 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 171 ms 2084 KB
703495 12/01/2020 14:47:44 lethimytien CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
702784 11/01/2020 12:14:41 pxt9704 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2640 KB
701686 09/01/2020 18:46:40 nevergiveup CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2660 KB
700223 07/01/2020 14:57:01 ntphong CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 78 ms 2728 KB
699696 07/01/2020 00:07:47 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
692899 24/12/2019 21:42:39 unglinh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
690523 18/12/2019 20:20:54 n3kietvq CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2816 KB
684562 04/12/2019 11:33:05 haiprot1 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
683825 02/12/2019 16:00:12 hieutvtt CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
683821 02/12/2019 15:57:53 dangdinhkhiem CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 93 ms 2784 KB
682995 30/11/2019 16:00:52 phungduyminh1802 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
681995 28/11/2019 23:31:03 congthangk36d CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1948 KB
681795 28/11/2019 18:22:40 ldn694 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
680680 26/11/2019 21:34:16 Trí123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
680555 26/11/2019 18:19:08 lecongbao CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
680323 26/11/2019 09:20:04 np4s CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
678508 22/11/2019 18:52:49 dpduy123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
678494 22/11/2019 18:29:40 khanhtran2201 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
675119 17/11/2019 18:11:20 ducanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2144 KB
673095 13/11/2019 15:21:33 ogit403 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2836 KB
667971 03/11/2019 19:36:42 MaMoi CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2168 KB
666809 01/11/2019 19:58:46 kyohzs02 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2936 KB
666807 01/11/2019 19:58:22 con_cua_ne CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2936 KB
666642 01/11/2019 16:14:08 MonkeyPlayLOL CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
665051 29/10/2019 21:11:47 casaumayman CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
662709 25/10/2019 16:42:20 NQT1998 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 3276 KB
657154 14/10/2019 08:00:17 tahoangquan2 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
655612 11/10/2019 05:51:06 pthc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
654802 09/10/2019 23:58:30 ntoan199 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2888 KB
653382 08/10/2019 11:08:13 ThaoAVang CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 3292 KB
644145 21/09/2019 22:07:14 pmt CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 3252 KB
643459 20/09/2019 20:24:23 18T1021208 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2824 KB
642144 19/09/2019 08:29:54 queanh0220 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
640463 17/09/2019 12:14:54 lucky_boy CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 328 ms 3420 KB
639778 16/09/2019 09:40:44 dohieu1133 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2212 KB
639485 15/09/2019 16:07:03 doanthanhnhat0510 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
639354 15/09/2019 10:01:42 FL_ADC CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2932 KB
637282 12/09/2019 18:53:26 gbking2003 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
636441 11/09/2019 18:46:05 ct390 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
636193 11/09/2019 10:49:07 thienkun CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
635040 08/09/2019 20:45:59 Cat_coder CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2216 KB
632798 05/09/2019 18:07:52 zxcvbgt CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
632495 04/09/2019 22:22:42 zxcvbgt CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
628433 26/08/2019 04:50:32 thaolinh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
625457 23/08/2019 07:42:51 nguyetanh10102005 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
625434 23/08/2019 07:35:31 munrio123 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
625432 23/08/2019 07:34:19 nhatanh10102005 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
625226 22/08/2019 15:33:38 taminhquanno21 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
623816 19/08/2019 15:27:18 hoaf13 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2120 KB
620851 14/08/2019 14:32:06 trieutanhung93 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2116 KB
618647 08/08/2019 19:07:02 leductoan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3308 KB
618493 08/08/2019 15:22:36 lequocbinh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
616128 03/08/2019 19:45:03 dvmduc_k36_chv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 3240 KB
615232 01/08/2019 23:58:12 ffrederick CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2172 KB
614168 31/07/2019 14:14:56 ngoctit CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2428 KB
608876 22/07/2019 09:38:49 ducanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2120 KB
607891 19/07/2019 14:22:41 trantrung CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
607740 19/07/2019 08:04:38 zolydyck00 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
606328 14/07/2019 22:18:47 quangduyluu123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1916 KB
605974 13/07/2019 07:03:22 baobao07 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
605973 13/07/2019 06:55:20 baobao07 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2904 KB
605458 11/07/2019 14:28:03 conghieu239 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
603878 06/07/2019 23:59:12 ducanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2224 KB
603587 05/07/2019 22:42:47 TIN10_VUTRINHHOANG CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
602901 04/07/2019 09:19:47 maytinhpc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2416 KB
596798 22/06/2019 08:58:31 Gib5102 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
592866 13/06/2019 22:41:05 trananhprince CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2628 KB
591010 08/06/2019 08:31:07 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
587249 27/05/2019 22:01:25 anhnguyenroux CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
586375 25/05/2019 08:28:18 vietanhdeptrai CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
584347 19/05/2019 21:16:49 cr705 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
584252 19/05/2019 14:08:55 maytinhpc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2548 KB
582636 14/05/2019 14:16:35 trung_hieu_k36_chv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2476 KB
580847 06/05/2019 12:09:46 leviettttnh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
574949 18/04/2019 15:42:05 dat10tin CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2876 KB
574939 18/04/2019 15:33:05 luongdang2k3_k36chv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2192 KB
574869 18/04/2019 14:29:43 sorbitol CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
572827 13/04/2019 22:26:48 trung5kvshthlnqk38b CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
572795 13/04/2019 21:55:46 thanhcong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 2888 KB
572384 12/04/2019 21:34:25 quochungctg2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1752 KB
572115 11/04/2019 22:59:41 abc1111 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2816 KB
571976 11/04/2019 17:34:13 baokha CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 78 ms 2800 KB
571965 11/04/2019 16:19:15 buuhanpham CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2800 KB
571835 11/04/2019 09:16:41 HuyHoàng_K36_CHV CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
571708 10/04/2019 20:00:21 lapphan2908 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
571432 09/04/2019 22:47:41 buihoat2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
571149 09/04/2019 15:05:54 tducCHVK36 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
570796 08/04/2019 23:22:05 nguyengiakiet2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 515 ms 2156 KB
570089 07/04/2019 10:27:18 inomatit82 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 578 ms 2268 KB
566646 28/03/2019 20:18:22 giabao2562003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 531 ms 2224 KB
565149 26/03/2019 19:55:14 chanhnghia20 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1760 KB
562158 19/03/2019 15:07:05 quynh382003 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
561613 17/03/2019 21:46:26 LTThanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1772 KB
560556 14/03/2019 22:24:22 tandapchai CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
554455 03/03/2019 21:56:46 thecuongthehieu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
552254 27/02/2019 15:20:49 nqvmystery123 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
552075 26/02/2019 23:31:55 lengocphuc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
551428 25/02/2019 21:16:25 tcoder CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
546359 14/02/2019 14:45:16 lehoang CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
544834 10/02/2019 23:40:51 bk201 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 1816 KB
544245 08/02/2019 21:33:15 jdkun123258TDMU CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
542459 01/02/2019 18:11:44 phuongnhi_tran_1206 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1944 KB
541209 28/01/2019 00:16:16 uchiha CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
539723 23/01/2019 20:30:30 tuananh778999 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 531 ms 2272 KB
537699 17/01/2019 19:56:03 mnt33 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
533900 10/01/2019 03:06:49 cyb3 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2200 KB
533810 09/01/2019 21:56:36 tnnt CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2548 KB
532821 07/01/2019 22:48:14 dothihoangduyen CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2460 KB
532783 07/01/2019 21:46:47 Member CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
529437 02/01/2019 22:30:18 nguyenvantien0903 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
523244 03/12/2018 20:49:54 vanan9205 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
522662 02/12/2018 16:51:06 HMĐ_191 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2848 KB
522247 01/12/2018 20:00:53 dfwapekko CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2872 KB
517568 22/11/2018 15:37:52 aGoodGuy CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
517487 22/11/2018 14:51:43 hunga1705 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2232 KB
515961 19/11/2018 22:36:15 hitu08 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
514327 17/11/2018 16:17:29 totanhiep CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3332 KB
514279 17/11/2018 15:22:25 anhnguyen123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2924 KB
514225 17/11/2018 12:55:59 totanhiep CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 3340 KB
514191 17/11/2018 11:25:22 chinhhi CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
512136 15/11/2018 10:55:39 anhvippro123z CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
511595 14/11/2018 21:32:02 hitu03 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
511589 14/11/2018 21:28:29 hitu03 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
511517 14/11/2018 19:53:02 nttvan1611 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
505653 05/11/2018 23:19:07 hduoc2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
505652 05/11/2018 23:18:38 hduoc2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
505362 05/11/2018 20:18:45 hitu02 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
505358 05/11/2018 20:09:38 khoaat CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 2904 KB
503745 02/11/2018 22:26:41 minhdeptraiqqq CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2804 KB
503560 02/11/2018 19:56:31 kokokj124 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2368 KB
503557 02/11/2018 19:55:50 TICHPX CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 3144 KB
503551 02/11/2018 19:55:18 GauNguyenCon CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 3140 KB
503387 02/11/2018 18:24:44 tranthanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2368 KB
503380 02/11/2018 18:20:31 Socola_Đại_Ca CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2408 KB
503378 02/11/2018 18:20:14 DucThanh97 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2368 KB
503375 02/11/2018 18:19:03 hoanggiang521999 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2368 KB
503374 02/11/2018 18:19:00 TICHPX CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 3144 KB
503373 02/11/2018 18:18:15 Socola_Đại_Ca CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 3148 KB
499321 27/10/2018 15:56:38 Enoughtodie99 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2484 KB
499309 27/10/2018 15:48:58 Huy CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
499298 27/10/2018 15:41:22 anzuko CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1848 KB
495806 22/10/2018 22:12:40 phangiabao CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 6356 KB
492403 18/10/2018 15:29:51 14072004 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
492402 18/10/2018 15:29:49 14072004 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
490801 16/10/2018 14:51:13 thanhtungmk147 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
489683 15/10/2018 09:34:22 kakaka CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2904 KB
487249 12/10/2018 09:37:31 nhuricute CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
487139 12/10/2018 08:44:56 biabeogo147 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
484715 10/10/2018 20:12:24 12hooks CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
482455 07/10/2018 09:19:57 pvannvu2512 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 203 ms 2880 KB
480645 05/10/2018 00:14:18 huynhthanhtan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
480643 05/10/2018 00:13:54 huynhthanhtan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2772 KB
478228 01/10/2018 22:57:23 ARSENAL1886 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
476088 28/09/2018 20:36:30 april2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 2852 KB
475527 27/09/2018 23:06:22 8man CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
473112 24/09/2018 21:21:46 Meliodas CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
473111 24/09/2018 21:20:37 Meliodas CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
472393 23/09/2018 16:07:38 Minatokaze CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1848 KB
469485 18/09/2018 23:04:48 xikhud CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2872 KB
469482 18/09/2018 23:01:34 xikhud CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
466006 13/09/2018 16:24:01 masteroffood CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
464612 11/09/2018 15:42:13 yasuoghostblade CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
462002 07/09/2018 17:59:32 hitu01 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2836 KB
461206 06/09/2018 13:06:51 ChuyenVanNQD CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
460946 05/09/2018 22:24:51 LongÇhampion CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2872 KB
458276 31/08/2018 21:51:49 haicao2805 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
456810 29/08/2018 06:13:05 phamductaictk98 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1828 KB
456288 28/08/2018 09:00:04 HHHHHHHH CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2212 KB
455199 24/08/2018 16:02:53 xuanvuong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1912 KB
455114 24/08/2018 13:01:24 nguyenanhsnake CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2240 KB
454785 23/08/2018 16:18:00 BVs_cớp CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
452421 17/08/2018 23:30:14 an CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
451909 16/08/2018 22:50:59 huuthien1102 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
439742 10/07/2018 09:32:45 chaukhanh2003 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
437528 29/06/2018 23:05:49 thaibabao CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
436792 26/06/2018 10:00:25 iostream CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 78 ms 2896 KB
434883 21/06/2018 16:26:26 aloalo71ikg CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
434261 18/06/2018 15:36:22 thelightvn CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2564 KB
430874 06/06/2018 12:21:49 Blue06 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 156 ms 3328 KB
430392 04/06/2018 13:31:27 Blue06 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 156 ms 4092 KB
419020 17/04/2018 20:06:39 dangkhoa_pascal CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
411404 30/03/2018 20:37:53 neostheknight CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
411390 30/03/2018 20:11:47 theanhbr01 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
411017 29/03/2018 19:06:46 lcnguyendang123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2160 KB
410510 28/03/2018 16:26:18 ahihiahaha CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
406093 17/03/2018 21:20:41 Hattori CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1848 KB
405543 15/03/2018 19:35:50 ngocminh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2284 KB
404862 14/03/2018 13:08:58 huy9a1 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
393825 02/02/2018 21:23:54 steenguyen CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
393707 02/02/2018 15:32:50 okeomachnha CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1736 KB
388403 22/01/2018 10:13:32 NamDo CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2192 KB
387729 19/01/2018 22:00:55 gtneopuv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2184 KB
387528 19/01/2018 13:31:52 Tunga1 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
387446 19/01/2018 08:40:54 Quân1 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
382354 06/01/2018 08:41:37 nguyenxuanhaa3 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
376517 20/12/2017 17:11:51 christzy CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
375171 15/12/2017 09:32:43 hanhhuyenit1619 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2456 KB
371159 03/12/2017 23:08:04 minhminhtran CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3192 KB
364958 23/11/2017 19:57:23 hoangtrung080697 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2628 KB
364943 23/11/2017 19:20:03 reset CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2232 KB
364757 23/11/2017 14:51:09 tqhuy2502 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
364138 22/11/2017 14:29:46 chaugiang_97 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2900 KB
359482 14/11/2017 08:31:59 khangtran CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
359470 14/11/2017 08:16:44 trivonhan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2224 KB
358331 12/11/2017 17:16:47 vinhntndu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 1872 KB
357771 11/11/2017 16:46:49 freepascal CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
354891 07/11/2017 21:36:14 trungcbg CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1920 KB
351736 03/11/2017 09:52:30 frostpixel CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
350123 01/11/2017 14:21:15 trainolp2017 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
348856 30/10/2017 22:29:47 manhhungking CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
344643 25/10/2017 14:51:46 vudet11 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
344639 25/10/2017 14:51:00 skt_huydinh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
344625 25/10/2017 14:46:59 skt_huydinh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2632 KB
344612 25/10/2017 14:41:34 gonproro123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
344601 25/10/2017 14:35:26 nguyenthiphuonganh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3276 KB
344596 25/10/2017 14:33:31 munarmy CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
344595 25/10/2017 14:32:47 nguynnguyn239 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
344581 25/10/2017 14:26:08 munarmy CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2880 KB
344562 25/10/2017 14:08:08 dkmho123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2880 KB
343295 23/10/2017 17:32:35 hoan2k1 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2860 KB
337551 15/10/2017 22:08:57 anhbannho147vn CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2756 KB
336619 14/10/2017 22:29:58 ares CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3292 KB
334138 11/10/2017 20:34:19 hahpuc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2848 KB
333542 10/10/2017 20:42:03 masterv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
332545 09/10/2017 15:47:57 caovantheanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 1824 KB
330609 07/10/2017 07:23:50 baohuynh1215 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2820 KB
322717 25/09/2017 20:19:55 phamvankhanh1516 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
322714 25/09/2017 20:19:03 phamvankhanh1516 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2904 KB
321126 22/09/2017 21:24:00 coderkcdhv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
319347 19/09/2017 10:49:16 kien_ngo CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
314323 08/09/2017 21:47:18 dats2007 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1844 KB
308141 23/08/2017 10:09:35 duongtc1 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
308138 23/08/2017 10:06:34 hotuanhung CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2232 KB
308127 23/08/2017 09:51:56 minhys CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
308123 23/08/2017 09:44:50 vuhongson CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1848 KB
308118 23/08/2017 09:34:16 anhducpn67 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
308107 23/08/2017 09:06:36 tqhuy2502 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
307501 21/08/2017 11:15:51 minhthu20201 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
306991 19/08/2017 16:43:03 Ledacthuong2210 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
306907 19/08/2017 14:01:26 lamngok1201 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
306138 17/08/2017 21:10:43 Godloveme CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
298516 24/07/2017 22:33:12 monarch CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
295486 14/07/2017 22:27:17 Hackerr CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
294471 11/07/2017 23:38:31 dangquangthang0001 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3248 KB
287906 14/06/2017 16:15:37 omega1100100 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2192 KB
287200 12/06/2017 13:25:09 MINHKHANG CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
283910 29/05/2017 14:23:23 hungvu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3232 KB
283782 28/05/2017 22:34:54 huytmdj CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3224 KB
283711 27/05/2017 22:37:10 phbhan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
283594 27/05/2017 08:50:22 Tran_Thanh_Oai97 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3232 KB
283510 26/05/2017 15:31:43 hocattuongltv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3264 KB
283228 25/05/2017 15:47:55 hungvu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3232 KB
278984 13/05/2017 15:11:24 hotcamdao CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
276822 09/05/2017 14:51:03 tuan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2924 KB
276820 09/05/2017 14:42:17 tuan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
273990 26/04/2017 18:29:48 vdn1999bxvp CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2464 KB
273499 25/04/2017 07:16:52 123B CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 2924 KB
268462 07/04/2017 13:18:01 tuan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 62 ms 2316 KB
268459 07/04/2017 12:59:41 tuan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2340 KB
264314 28/03/2017 14:17:54 damsanchv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3208 KB
263278 25/03/2017 22:54:08 tranthanhhai CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 4152 KB
262124 22/03/2017 22:28:38 nkduc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
259965 18/03/2017 08:43:38 doituyentin CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
256352 10/03/2017 01:04:30 ahihiahaha CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
256225 09/03/2017 16:08:46 thuytinh0114 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
254562 04/03/2017 15:59:44 Soledad CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
253969 02/03/2017 23:10:04 phan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2808 KB
253814 02/03/2017 13:51:39 vphuong214 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2796 KB
252842 27/02/2017 15:57:47 bht15420 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
252777 27/02/2017 15:19:13 Winder CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
252762 27/02/2017 15:13:02 doantringuyen CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
250447 20/02/2017 20:17:29 leducan1110 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
249072 19/02/2017 09:08:13 ultimegle CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
246654 12/02/2017 21:41:31 try CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
244656 05/02/2017 15:38:23 linhlrx CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
242477 21/01/2017 20:50:24 Demo2000 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3256 KB
233940 21/12/2016 21:50:29 hoangnguyenhk14cqt CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3284 KB
231907 13/12/2016 14:31:25 longtruongdt2001 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
229194 05/12/2016 20:44:29 nhquanqt CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
227957 02/12/2016 08:46:35 hoanqq123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
227812 01/12/2016 20:54:26 datgk14 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
227809 01/12/2016 20:46:37 datgk14 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2864 KB
227781 01/12/2016 20:25:22 tienlocak14 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 3236 KB
227754 01/12/2016 19:51:42 hoainam CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
227472 30/11/2016 21:58:37 Chuối CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2828 KB
226998 29/11/2016 22:07:06 hihihil2010 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3284 KB
226902 29/11/2016 21:21:24 chaats CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
226095 28/11/2016 02:13:54 sony CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2880 KB
221588 21/11/2016 18:29:33 ducquynhfptk12 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
220926 20/11/2016 14:14:42 HVDInh33 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2904 KB
218499 16/11/2016 17:05:54 sbeatit CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2900 KB
218254 16/11/2016 09:17:08 khieunguyen CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3296 KB
213210 08/11/2016 19:30:41 bjnjucun CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3204 KB
210084 03/11/2016 07:55:09 phmduytin CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2756 KB
207415 29/10/2016 20:37:33 Hieu_sqtt CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
206218 28/10/2016 03:29:15 duyvtvp1919 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2816 KB
198181 17/10/2016 22:01:35 datdi CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1764 KB
195811 14/10/2016 08:09:31 phungvitrung CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
194074 11/10/2016 17:32:23 songlahyvong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
194072 11/10/2016 17:31:34 songlahyvong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 15 ms 5716 KB
194070 11/10/2016 17:27:35 songlahyvong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 5696 KB
189224 06/10/2016 22:12:21 hungdhv97 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2248 KB
187040 03/10/2016 15:37:12 nkt95bg CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2144 KB
178191 17/09/2016 20:15:31 yingyoh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2088 KB
178185 17/09/2016 20:06:18 yingyoh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
176174 14/09/2016 12:18:59 ngonamduonghl CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2104 KB
175022 13/09/2016 09:53:52 doraemon CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
173895 11/09/2016 22:17:26 giacacluong323 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
171390 07/09/2016 21:04:20 itcdeveloper14 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 62 ms 1600 KB
170365 05/09/2016 16:59:05 3lovephuong3 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2308 KB
170231 05/09/2016 11:01:45 4everkaka CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2544 KB
168587 03/09/2016 08:40:10 dahaodl CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2140 KB
168586 03/09/2016 08:39:47 dahaodl CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2080 KB
168569 03/09/2016 08:03:51 thaiuit CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1552 KB
168449 02/09/2016 19:52:31 tkhenry CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2096 KB
168153 02/09/2016 01:00:27 awatjkim CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 234 ms 2096 KB
167742 31/08/2016 13:55:26 nhocksoc CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
167698 31/08/2016 03:12:45 ktx123321 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2104 KB
163071 17/08/2016 15:33:51 dahaodl CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2140 KB
162341 15/08/2016 12:07:59 qtuan140101 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2180 KB
161745 13/08/2016 19:32:40 dacthai2807 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2088 KB
160272 09/08/2016 21:46:05 trinhbaoanh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
159055 06/08/2016 18:26:23 192168120 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
157945 03/08/2016 07:11:41 Soledad CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2200 KB
157944 03/08/2016 07:08:50 Soledad CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
157814 02/08/2016 09:31:43 thuytinh0114 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
154990 26/07/2016 10:17:03 duycnqd113 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2176 KB
154961 26/07/2016 01:14:33 fuliver123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2176 KB
154844 25/07/2016 17:54:00 HoVanAnhK58A2 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2068 KB
153673 20/07/2016 20:49:58 caothesan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2132 KB
151457 12/07/2016 13:12:15 phuongle0205 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
151401 11/07/2016 22:56:19 thienlong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 156 ms 2156 KB
148531 29/06/2016 14:19:20 leducthinh0409 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 218 ms 2156 KB
148055 26/06/2016 15:35:52 maistudy CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
143676 14/06/2016 19:10:39 belphegor102 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
143398 13/06/2016 15:52:04 hunterhieu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2172 KB
141895 06/06/2016 09:34:33 nguyenxuanhaa3 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
139547 31/05/2016 10:20:41 khangtran CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
137618 25/05/2016 01:34:50 Hhcckqnl CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
130063 08/04/2016 20:25:23 Assassin CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
129925 08/04/2016 00:17:12 Hungnguyenvan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2152 KB
128592 02/04/2016 12:40:24 ntanh CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 62 ms 1756 KB
126784 24/03/2016 13:47:34 duykhamedia CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
123320 06/03/2016 15:25:25 TQT CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2180 KB
122784 02/03/2016 18:03:07 quanghsprovp CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
121173 22/02/2016 22:29:33 dqhungdl CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
120087 17/02/2016 21:57:32 chitam117119 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
119505 15/02/2016 08:04:57 AdminNTU CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
118406 08/02/2016 18:31:29 hoang_95125 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
116149 31/01/2016 15:56:54 middlest CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 62 ms 1796 KB
114267 24/01/2016 19:48:04 huynhduy_hmd CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2096 KB
113635 21/01/2016 14:21:26 aquawind0130 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 1768 KB
113612 21/01/2016 13:52:38 nanisempai CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
108087 26/12/2015 20:27:15 tranquockhanh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2116 KB
108020 25/12/2015 23:32:22 khuuthuyky CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2312 KB
108019 25/12/2015 23:30:24 khuuthuyky CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2044 KB
108018 25/12/2015 23:29:35 khuuthuyky CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
105685 12/12/2015 10:44:36 tieuchanlong CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
104859 09/12/2015 16:38:32 Hint_gokai CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
101343 05/12/2015 20:36:07 minhchanhthi CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
101338 05/12/2015 20:30:45 minhchanhthi CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
101216 05/12/2015 07:28:37 testtn CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
101082 04/12/2015 19:01:08 loveTforever CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
100800 03/12/2015 20:36:27 minhthuan274 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 2128 KB
99625 28/11/2015 23:27:21 cyan CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
95270 19/11/2015 15:41:32 bachnxepu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
95080 19/11/2015 07:53:19 MTAnewbie CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2164 KB
92785 14/11/2015 22:28:58 bqlong2k CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2736 KB
92285 13/11/2015 22:23:08 hungngoquoc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 62 ms 1780 KB
92193 13/11/2015 20:37:09 anhviet CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2568 KB
90250 09/11/2015 20:13:36 CSP_9 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2740 KB
90235 09/11/2015 20:02:09 CSP_9 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
89618 08/11/2015 17:59:14 zero1778 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
85957 30/10/2015 21:30:02 yogathanh99 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
85057 29/10/2015 01:01:50 glass99ss CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 62 ms 2728 KB
82121 23/10/2015 02:04:02 cvthang123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 171 ms 2604 KB
81948 22/10/2015 17:44:39 Daring_Nguyen_Nhu_Y CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2608 KB
81554 21/10/2015 23:40:39 dothanhlam97 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2188 KB
81395 21/10/2015 21:18:01 anvodacu0112 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 187 ms 2204 KB
81232 21/10/2015 15:21:40 kimnhi56th1 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2600 KB
80679 19/10/2015 23:14:41 kimdung_quanhiep CHAIN - Nối chuỗi xích Java 8 Accepted 281 ms 18456 KB
80628 19/10/2015 21:58:32 zerothientai CHAIN - Nối chuỗi xích Java 8 Accepted 265 ms 18576 KB
80561 19/10/2015 20:49:27 takanada CHAIN - Nối chuỗi xích Java 8 Accepted 828 ms 30280 KB
80549 19/10/2015 20:42:05 psucoder CHAIN - Nối chuỗi xích Java 8 Accepted 921 ms 31144 KB
78882 15/10/2015 11:05:37 nhinlee CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2736 KB
78881 15/10/2015 11:04:52 lethimyluyen CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2740 KB
78076 12/10/2015 18:45:17 UiM CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 2628 KB
77948 12/10/2015 11:21:36 toan411998 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 62 ms 1808 KB
77374 10/10/2015 16:53:11 chalker CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2676 KB
76858 09/10/2015 13:18:34 hanhlv270597 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 2008 KB
72130 03/10/2015 21:43:07 thanhday132 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
70411 01/10/2015 00:02:44 congson CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
68818 27/09/2015 10:48:27 lotac CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 156 ms 2204 KB
68519 26/09/2015 18:39:35 ngoclylc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2588 KB
67716 24/09/2015 23:52:06 ngocantk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2600 KB
66166 22/09/2015 12:46:15 nghethuat102 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
63482 14/09/2015 15:37:29 tanphatvan CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
63082 13/09/2015 16:41:55 phamhuuthien CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
61316 06/09/2015 16:56:57 MTAZero CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
60621 04/09/2015 21:56:52 wInD_MtA CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
59784 02/09/2015 09:44:41 mr234 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
59111 29/08/2015 13:57:35 xuanquang1999 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 187 ms 2192 KB
58695 27/08/2015 19:23:20 huynhnhat CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2028 KB
58505 27/08/2015 08:50:33 darkwind52 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
58496 27/08/2015 08:32:05 dohonghuan CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
57350 26/08/2015 18:42:33 Nguyenthaihoc CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
56118 25/08/2015 15:07:18 JCORE CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 2160 KB
56060 25/08/2015 08:07:14 hagyhang CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 140 ms 2148 KB
55940 24/08/2015 21:09:20 taycuong CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1556 KB
55773 24/08/2015 10:10:30 haituanth2 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 62 ms 2168 KB
55772 24/08/2015 10:09:59 haituanth2 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 124 ms 2144 KB
55666 23/08/2015 21:14:42 PSD2012 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1968 KB
55632 23/08/2015 20:10:33 sanghk11 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 124 ms 2148 KB
55546 23/08/2015 14:40:05 hienmai1607 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
55268 22/08/2015 23:20:36 clover_4 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 1780 KB
55260 22/08/2015 23:15:42 mrtan_lovelife CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
55252 22/08/2015 23:03:21 cuongnguyen CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 124 ms 2504 KB
55200 22/08/2015 22:30:31 nxphuc CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1792 KB
55134 22/08/2015 22:07:05 phuleethanh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
55076 22/08/2015 21:50:44 tsminh_3 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
55073 22/08/2015 21:49:30 anonymous98 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
55029 22/08/2015 21:40:07 romqn1999 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
55005 22/08/2015 21:35:07 vancaodk CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
54979 22/08/2015 21:29:24 bacthosan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 140 ms 3540 KB
54968 22/08/2015 21:26:59 npltv CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
54940 22/08/2015 21:20:25 ngocjr7 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 124 ms 2140 KB
54898 22/08/2015 21:09:47 AresGod CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
54890 22/08/2015 21:08:13 kieuquocdat123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 31 ms 1792 KB
54846 22/08/2015 20:59:39 nhphuongltv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
54839 22/08/2015 20:58:36 hinodi_1998 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2148 KB
54828 22/08/2015 20:56:38 ngmq CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2156 KB
54812 22/08/2015 20:53:30 duytoannguyenledh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
54789 22/08/2015 20:48:58 minotaurebh CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
54774 22/08/2015 20:46:11 vietthangcvp CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1748 KB
54760 22/08/2015 20:43:13 phuchoahodo CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
54720 22/08/2015 20:35:24 youaremysky CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2200 KB
54659 22/08/2015 20:23:17 quang_proltt CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
54648 22/08/2015 20:21:33 farmerboy CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 124 ms 2520 KB
54641 22/08/2015 20:19:56 trevorjoker CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
54632 22/08/2015 20:18:50 abcdef6199 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 124 ms 1740 KB
54629 22/08/2015 20:17:48 mikelhpdatke CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 3012 KB
Back to Top