Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740534 04/04/2020 22:30:43 sangsang238 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
740366 04/04/2020 15:09:34 phamanchi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
740275 04/04/2020 11:03:24 hoang2kne NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
739452 02/04/2020 19:44:15 thopro1973 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
739449 02/04/2020 19:42:34 phamanchi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
739203 01/04/2020 21:32:01 hung2k3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
738988 01/04/2020 11:29:00 huylongnguyen712 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
738691 31/03/2020 12:43:59 python_train NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6908 KB
738316 29/03/2020 23:44:15 thanhthuanns NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
737944 28/03/2020 20:01:36 xii NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737653 27/03/2020 18:24:06 AnhLongButPha NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
737459 27/03/2020 08:21:52 nghiepradeon NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737458 27/03/2020 08:21:13 nghiepradeon NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
737414 26/03/2020 21:55:15 Hieuthanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
737313 26/03/2020 16:19:05 nvq2309 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6852 KB
736781 24/03/2020 20:25:37 truongquocbinh2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
736735 24/03/2020 17:51:29 phuonghoang21061996 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 16560 KB
736660 24/03/2020 10:16:53 thienhi09092019 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
736369 23/03/2020 13:28:51 Pigpy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
736208 22/03/2020 21:29:54 hoangmanh123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
735589 20/03/2020 17:23:55 Kimanh1011 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
735101 19/03/2020 13:00:32 hung123456 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
734933 18/03/2020 21:45:45 ducthangivicii NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
733966 18/03/2020 10:12:13 longbao3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
733956 18/03/2020 09:48:52 cyber_coder NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
733929 18/03/2020 00:37:01 blacksheep07112001 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 744 KB
733883 17/03/2020 22:09:50 ngao NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
733647 17/03/2020 11:07:04 sunarrior NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 736 KB
733646 17/03/2020 11:01:43 mnhphm NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
733641 17/03/2020 10:59:32 mnhphm NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
733242 15/03/2020 11:58:14 Hieuloi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
733214 15/03/2020 10:11:54 knam4202 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
732000 13/03/2020 21:29:51 PSCLCoder NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
731776 12/03/2020 22:24:19 phuonganh257 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
731399 11/03/2020 22:47:33 blackcat2710 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731267 11/03/2020 15:59:52 besttin1 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
731151 11/03/2020 10:23:39 BananaOnTheTree NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
730863 10/03/2020 13:46:19 bigPlusUwU NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
730170 07/03/2020 20:33:37 byvf NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
729926 07/03/2020 09:42:57 vinhvlog NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
729846 06/03/2020 22:08:16 KhanhVy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
729708 06/03/2020 14:44:14 minh12131415 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
729328 05/03/2020 20:54:45 zest135 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729125 05/03/2020 16:05:21 thanhlong123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
729108 05/03/2020 15:56:38 nguyentien2003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
729094 05/03/2020 15:52:28 khai2004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
729093 05/03/2020 15:52:05 quocboss2004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729084 05/03/2020 15:49:53 binh123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
729081 05/03/2020 15:48:44 vinhkien04 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
729080 05/03/2020 15:48:42 daohuulong2020 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
729079 05/03/2020 15:48:19 daohuulong2020 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
729070 05/03/2020 15:45:56 tranduythai NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729069 05/03/2020 15:45:39 NguyenDangKhoa NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729068 05/03/2020 15:45:34 phucdao123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
729005 05/03/2020 15:06:43 phucdao123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
728973 05/03/2020 12:03:51 nguyệtminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
728759 04/03/2020 15:47:28 vhskillpro2 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 6892 KB
728730 04/03/2020 15:22:57 Phamhung NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
728580 04/03/2020 08:33:47 thientho NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
728555 04/03/2020 07:56:59 minhdung02 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
728449 03/03/2020 21:22:34 buivinhquang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
728448 03/03/2020 21:22:05 Sơna1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
728422 03/03/2020 20:50:06 MINHKHANG NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
728292 03/03/2020 16:08:49 thanlam104 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
728290 03/03/2020 16:08:13 mlinkcklau NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
728287 03/03/2020 16:05:32 namvung007 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
728284 03/03/2020 16:03:21 GiangT21922 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
728282 03/03/2020 16:01:50 someone NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
728280 03/03/2020 16:00:01 thanhdz1123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
728274 03/03/2020 15:58:02 namvung007 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 900 KB
728118 03/03/2020 01:26:07 dotaconma1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728061 02/03/2020 21:25:49 bin1st090104 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
727969 02/03/2020 18:09:33 hokage1201 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
727832 02/03/2020 11:59:07 naeco NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727831 02/03/2020 11:57:58 naeco NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727644 01/03/2020 20:30:37 tam NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
727400 29/02/2020 22:44:42 aruru12 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6792 KB
726987 28/02/2020 16:25:54 AngusX NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
726202 26/02/2020 21:32:39 phamlekhoa NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
726127 26/02/2020 17:23:52 traitorakali NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
725543 25/02/2020 13:23:31 baoduytran NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
725352 25/02/2020 01:45:15 namlxcntt NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 187 ms 16704 KB
724835 23/02/2020 21:45:05 baotruc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
724834 23/02/2020 21:44:20 baotruc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
724828 23/02/2020 21:41:58 baotruc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
724824 23/02/2020 21:41:14 baotruc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
724615 23/02/2020 15:46:28 vanthang10tin NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
724079 22/02/2020 14:07:53 tahoangquan2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
724074 22/02/2020 14:01:31 anhkhoa09032004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
724072 22/02/2020 13:58:38 micheal NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723517 21/02/2020 10:18:25 nguyenan0808 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
723493 21/02/2020 09:27:23 Matatabi NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
723446 20/02/2020 22:59:30 tuancanhktpm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
722132 18/02/2020 15:57:22 piisugn NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
721073 16/02/2020 16:31:10 tienloc_dz NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
720608 15/02/2020 16:53:40 dhoang1401 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
720589 15/02/2020 16:41:46 haiyena7k49 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
720405 15/02/2020 11:02:43 phamchibinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
720404 15/02/2020 11:01:36 phamchibinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
720403 15/02/2020 11:01:27 khongcoten002 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
719853 14/02/2020 08:06:04 daothaihoang18 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
719787 13/02/2020 22:19:07 ngophuthinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
719616 13/02/2020 16:20:52 QuáchNhậtNam NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
719613 13/02/2020 16:19:39 Lucifer NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
718741 11/02/2020 19:40:57 Kduy9180 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
718536 11/02/2020 14:38:15 huynhphannhatvy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
718513 11/02/2020 14:09:35 bichsonnhat NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
718500 11/02/2020 13:45:30 hoa1705 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 234 ms 2756 KB
718442 11/02/2020 12:15:27 congbinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
718115 10/02/2020 20:38:37 duongsondev NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
718010 10/02/2020 17:10:44 round143 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
717886 10/02/2020 15:28:49 giangphong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
717512 09/02/2020 19:57:30 888888888 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
717507 09/02/2020 19:51:33 uyen187 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
716761 08/02/2020 10:49:11 tranbac1128 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
716682 08/02/2020 09:39:37 tranduytuana123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
715656 06/02/2020 16:38:35 Hokage_Itachi NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6936 KB
715652 06/02/2020 16:34:31 nguyenthehop NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 6944 KB
714875 05/02/2020 15:50:04 Toykongu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 234 ms 2772 KB
714680 05/02/2020 09:55:42 Hydra0123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
714393 04/02/2020 17:53:23 drloc2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
714351 04/02/2020 16:26:46 Account NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
714232 04/02/2020 10:58:15 n1kietlt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
714034 03/02/2020 21:10:55 LimeSheep NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
714009 03/02/2020 20:34:16 winterrr NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
713885 03/02/2020 15:46:01 GIN1207 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
713338 02/02/2020 10:46:47 khongcoten002 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
712556 31/01/2020 15:34:04 quynhdao271 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
712380 31/01/2020 08:00:12 tienloc_tvn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
712253 30/01/2020 21:34:12 anhtu0902 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6940 KB
712078 30/01/2020 17:18:58 minhquoc19ti NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
711992 30/01/2020 14:58:29 chonnhan2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
710856 29/01/2020 16:30:01 minhlam7a2gpc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710365 27/01/2020 22:47:08 shiraishi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710302 27/01/2020 19:01:49 hoangle134134 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
710212 27/01/2020 15:40:32 JoySluxirt NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
709715 25/01/2020 01:23:52 tuan2612 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 17704 KB
709383 23/01/2020 23:05:12 nsndpgno NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709020 23/01/2020 11:05:34 Love NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709012 23/01/2020 10:34:38 bku_lapis NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708693 22/01/2020 13:11:04 phucvan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
708690 22/01/2020 13:10:28 phucvan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
708689 22/01/2020 13:09:48 phucvan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708449 21/01/2020 22:35:23 vuongtubinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
707882 20/01/2020 23:28:07 nguyenduythanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
707297 19/01/2020 21:33:09 Dan_De_Nui NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
706826 18/01/2020 17:30:04 HackerMan NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
706778 18/01/2020 16:28:45 manhblue NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
705887 16/01/2020 20:09:51 ngoc1824 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
705725 16/01/2020 15:06:12 myxnguyen894 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705661 16/01/2020 13:23:36 nnvjava NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 16780 KB
705159 15/01/2020 15:23:05 ldn694 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
705158 15/01/2020 15:23:04 anhHungcocongmaisatcongaynenkim NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
704677 14/01/2020 14:54:35 mytienngo NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
703996 13/01/2020 09:23:12 ngochuy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
703500 12/01/2020 14:57:47 tuan1642001 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703054 11/01/2020 20:42:42 Lis2il NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
702860 11/01/2020 14:53:04 hatayamakano NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702611 11/01/2020 05:56:35 nhmt1504 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702394 10/01/2020 19:03:27 viocuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702388 10/01/2020 18:59:52 viocuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702167 10/01/2020 12:52:57 hohien NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
702148 10/01/2020 11:26:49 viothang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
702132 10/01/2020 11:02:40 dangminhtuan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
701953 10/01/2020 07:59:28 cowduyhai NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
701949 10/01/2020 07:54:16 khanhld NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
701871 09/01/2020 23:39:40 watanabe2804 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
701162 08/01/2020 23:16:00 hieunguyenduc696 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
701060 08/01/2020 21:18:33 tiepdvbk NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
700823 08/01/2020 15:10:45 VGK_Cr7 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
699607 06/01/2020 23:21:41 ntphong NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
699340 06/01/2020 20:01:56 thanh2003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
699337 06/01/2020 19:59:22 khanhnhat123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
698954 06/01/2020 10:06:11 TUTI_coi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
698737 05/01/2020 20:58:32 kenubo NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
698643 05/01/2020 18:47:58 duydec1 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
698553 05/01/2020 15:56:31 thuvân NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
698540 05/01/2020 15:47:26 long020506 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
698535 05/01/2020 15:44:33 tranconganhkhoa2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
698447 05/01/2020 14:26:30 0x2f0713 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
698393 05/01/2020 11:46:02 haupas NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
698003 04/01/2020 18:30:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
697572 04/01/2020 08:14:31 shin3030aa NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
697566 04/01/2020 08:11:59 lequocbinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
697536 03/01/2020 23:58:49 anhkhoa09032004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
697326 03/01/2020 19:43:04 Tuantienti NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
697177 03/01/2020 15:44:47 Aftery NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
697117 03/01/2020 15:09:05 Pyster NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
696623 02/01/2020 21:36:08 nhatthang2704 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
696456 02/01/2020 16:26:11 tranminhprvt01 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
696452 02/01/2020 16:19:29 0842020263 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
696131 02/01/2020 08:43:33 Phuongthaond NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
696014 01/01/2020 22:02:39 dvmduc_k36_chv NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
695704 31/12/2019 22:52:53 minhthcsbinhminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
695531 31/12/2019 18:07:01 nnbxxx NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
695503 31/12/2019 16:15:38 Vero_senpai NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
695490 31/12/2019 16:02:42 hokhanhduy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
695406 31/12/2019 13:47:55 slinethang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
695319 31/12/2019 09:25:27 minhthcsbinhminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
694911 30/12/2019 12:15:34 Hao_Nhat NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694294 28/12/2019 12:02:13 hitu1711 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
693910 27/12/2019 12:31:33 Trung13102000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693840 27/12/2019 10:00:46 duc04122004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
693826 27/12/2019 09:32:33 Phuongthaond NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
693797 27/12/2019 01:08:19 atsichts NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
693668 26/12/2019 20:57:12 ngapreo21 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
693455 26/12/2019 10:35:04 mainhyn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
693409 26/12/2019 09:33:24 0343249261 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 250 ms 2720 KB
693177 25/12/2019 16:10:09 thucanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
693146 25/12/2019 15:49:23 thucanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
693141 25/12/2019 15:48:14 dungvu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
693138 25/12/2019 15:47:19 dominhhang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
693135 25/12/2019 15:45:48 hieu2k6 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
693130 25/12/2019 15:43:02 tronghieuvu2k6dst NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
693124 25/12/2019 15:33:53 stkirito74 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
693122 25/12/2019 15:31:36 7 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
693119 25/12/2019 15:18:12 ngochuyen2k6 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
693027 25/12/2019 11:06:37 baconbo NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
692900 24/12/2019 21:46:33 drlamlqd9 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
692609 24/12/2019 12:01:54 0343249261 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
692604 24/12/2019 11:48:51 duyluan3110 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
692600 24/12/2019 11:33:09 personal2233 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
692478 24/12/2019 08:01:56 asd19900zo NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
690911 19/12/2019 20:12:39 ishokusogiria NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
690684 19/12/2019 02:22:27 nambe1110 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
690416 18/12/2019 15:32:31 amazing NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
690412 18/12/2019 15:26:40 10mũ9 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
689976 17/12/2019 19:44:18 lephuongthanh963 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689941 17/12/2019 18:42:07 nghia3092001 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
689770 17/12/2019 15:31:09 sendmylove123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689614 17/12/2019 11:07:59 VoAnhPhu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689474 16/12/2019 22:01:36 Lucifer NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
688933 15/12/2019 20:09:22 chuonghc2512 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
688753 15/12/2019 11:15:20 mashiro9933 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
688634 14/12/2019 22:45:04 hopnguyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
688544 14/12/2019 19:07:16 haidang172005 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
688530 14/12/2019 18:04:06 nxphuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687963 13/12/2019 14:18:12 xuanhienkma NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 16680 KB
687955 13/12/2019 14:07:57 xuanhienkma NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 16680 KB
687832 13/12/2019 08:37:59 phongnguyenxuan229 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
687630 12/12/2019 16:09:14 vuthingocyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687625 12/12/2019 16:05:08 junloveyin NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
687624 12/12/2019 16:00:59 junloveyin NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
687622 12/12/2019 15:59:29 junloveyin NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687608 12/12/2019 15:52:09 chenlinong NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
687600 12/12/2019 15:47:27 kindofred NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687588 12/12/2019 15:37:31 dangthithuyen NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1224 KB
687584 12/12/2019 15:35:24 mrgayyy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
687582 12/12/2019 15:33:05 anbuicv NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
687309 11/12/2019 22:05:39 Hungkhiyb NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686660 10/12/2019 15:46:15 cbl_quangvinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
686609 10/12/2019 14:22:40 huonggiang2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686485 09/12/2019 22:22:31 hoangmanh123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685781 07/12/2019 09:22:43 maiphuonghuy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
685778 07/12/2019 09:07:27 long21 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685501 06/12/2019 14:36:48 Nhi23072002 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
685252 05/12/2019 20:21:52 nguyenhuutri NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
685140 05/12/2019 15:59:42 shin3030aa NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
684733 04/12/2019 20:24:25 CodeWar37 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
684666 04/12/2019 17:39:27 tytyty NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684665 04/12/2019 17:39:15 quocviet2001 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683878 02/12/2019 18:55:05 tranvanvinh19052005 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683522 01/12/2019 19:12:48 khongminhtuan2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
682944 30/11/2019 15:14:47 Caomylinh02 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
682942 30/11/2019 15:14:06 Caomylinh02 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
681904 28/11/2019 21:37:19 ngongoc071 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
681760 28/11/2019 16:50:19 khanhtron03 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
681318 27/11/2019 22:49:48 Evanstn2412 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
681183 27/11/2019 20:43:45 giaphucK17cqt NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
680908 27/11/2019 14:00:07 xCode3d NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
680758 26/11/2019 23:41:18 hien2k4 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
680756 26/11/2019 23:29:06 chenlinong NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 864 KB
680480 26/11/2019 15:38:14 nguyennhatloc197 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680452 26/11/2019 15:25:07 tuyen1809 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
680247 25/11/2019 23:17:02 minhquandinhcao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680066 25/11/2019 18:58:32 prgrmanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
680017 25/11/2019 15:51:56 phuong218 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
679960 25/11/2019 14:17:13 vananha2k23 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
679911 25/11/2019 09:29:01 minhky NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
679750 24/11/2019 19:35:13 metide NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679725 24/11/2019 18:06:49 naruto270504 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
679707 24/11/2019 17:27:54 hello5423 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 16848 KB
679009 23/11/2019 13:57:26 Thanh_dat1227 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
678729 22/11/2019 22:30:06 TuongLe NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
678697 22/11/2019 21:37:19 canhtoannct NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
678661 22/11/2019 21:21:11 manhender NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678639 22/11/2019 21:07:44 spotify28 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
677154 21/11/2019 21:01:16 kimji NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
677067 21/11/2019 19:13:29 metide NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
677066 21/11/2019 19:08:51 metide NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
676726 20/11/2019 21:41:17 asdd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676694 20/11/2019 20:56:20 duy2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
675841 18/11/2019 22:22:20 omgursocute NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675840 18/11/2019 22:21:58 thewminers1014 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675822 18/11/2019 22:00:59 damminhquan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675453 18/11/2019 09:43:50 phatbs3011 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
674977 17/11/2019 12:25:07 suxzat NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
674106 15/11/2019 09:42:53 Pspking NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
674026 15/11/2019 02:03:09 thanhnhu NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 16740 KB
673331 13/11/2019 19:48:03 eltxic NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
673056 13/11/2019 14:25:13 pinknam NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
672710 12/11/2019 19:32:20 doanbahung NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
672665 12/11/2019 17:13:39 phantom906 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
672473 12/11/2019 09:04:01 Anh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
672472 12/11/2019 09:03:17 Anh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
672108 11/11/2019 17:25:19 phanbonhoahoc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
672052 11/11/2019 15:48:58 NQT1998 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
671773 10/11/2019 20:26:23 tandk NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
671431 09/11/2019 19:29:59 yasuoghostblade NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
671212 09/11/2019 12:40:02 canhtoannct NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
670974 08/11/2019 21:54:25 HaiPip NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
670862 08/11/2019 20:49:47 phanngocquyet NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
670824 08/11/2019 20:27:10 letrunghieu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
670688 08/11/2019 16:37:14 dzungdducws NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
670679 08/11/2019 16:11:36 hungteam2k1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
670341 07/11/2019 22:01:23 sinhhungccl NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
670308 07/11/2019 21:32:10 thiennhan2701 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
669978 07/11/2019 11:40:32 anhlapro260398 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6888 KB
669335 06/11/2019 10:33:52 vodenta9th2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669174 05/11/2019 22:52:21 btkhanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
669110 05/11/2019 21:35:01 Dothanhtai2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
669102 05/11/2019 21:28:15 khuedao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669098 05/11/2019 21:25:15 duc18032006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
668734 05/11/2019 14:15:49 ltd9a4gpc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
668556 05/11/2019 00:15:28 vuongluan66 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 16692 KB
668266 04/11/2019 12:59:05 anhdaymacung93 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 18004 KB
668062 03/11/2019 23:28:58 toanct NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
667882 03/11/2019 16:40:48 duongkibo NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 16696 KB
667688 03/11/2019 10:20:33 hello5423 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667575 02/11/2019 23:38:18 thanh2611 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
667315 02/11/2019 17:35:54 nikshi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
667106 02/11/2019 10:16:06 QuynhAnh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
666467 01/11/2019 12:05:06 chinhhi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
666351 31/10/2019 23:22:03 caotuananh2604 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
666320 31/10/2019 22:26:03 thanhthien79 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
666168 31/10/2019 20:11:29 Master_creww NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
666005 31/10/2019 15:36:04 ngominhduc006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
665576 30/10/2019 20:38:13 chidaihk17 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
665434 30/10/2019 18:29:39 tuanqtdl NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664971 29/10/2019 17:55:24 ok12duong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
664821 29/10/2019 14:31:13 minhd1209 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664807 29/10/2019 14:14:15 hugo12345 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664797 29/10/2019 14:01:18 Paikugon NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664795 29/10/2019 14:00:28 quocduong2301 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
664794 29/10/2019 14:00:05 KennuNg NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664792 29/10/2019 13:58:50 anpro69 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
664654 28/10/2019 22:16:25 vubaojr NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664544 28/10/2019 20:42:06 tuananh1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664484 28/10/2019 20:09:02 haohk17 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
664473 28/10/2019 20:03:10 NghiaPH NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
664467 28/10/2019 19:58:09 haohk17 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664162 27/10/2019 22:44:26 nguyentrongnghia NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
664153 27/10/2019 22:31:57 tranminhquandz1999 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664015 27/10/2019 17:21:26 123mi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664001 27/10/2019 17:05:47 123mi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
663805 27/10/2019 10:55:04 hitu1917 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
663019 26/10/2019 00:21:13 0335545497 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
663005 25/10/2019 23:35:25 vhskillpro NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662997 25/10/2019 23:20:41 RH07 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
662933 25/10/2019 22:02:09 hatrungbp2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662927 25/10/2019 21:58:14 chicong44 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662922 25/10/2019 21:56:11 caocuong1210 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662494 25/10/2019 09:00:24 HoaBenKiaSong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662383 24/10/2019 21:12:26 Sixxx1235 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 16688 KB
662177 24/10/2019 15:43:00 klinh3003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
662080 24/10/2019 13:39:38 huytool NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
661904 24/10/2019 08:14:33 khanhdong0210 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661853 24/10/2019 07:44:25 tuanhung NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661847 24/10/2019 07:39:44 thangloi2209 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661818 24/10/2019 07:23:49 DươngAnhVũ NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661805 24/10/2019 07:15:38 MinhBietBay NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
661761 24/10/2019 00:08:03 phuong2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
661682 23/10/2019 21:36:38 sydeptrai11 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661658 23/10/2019 21:12:54 conlocdaifa NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
661653 23/10/2019 21:08:09 nmhh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
661556 23/10/2019 19:24:33 hitu1907 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
661290 23/10/2019 07:29:47 phuongthao02012006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
661281 23/10/2019 00:41:04 hitu1916 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
661026 22/10/2019 15:23:44 ducpro NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660627 21/10/2019 20:12:21 hitu1906 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
660601 21/10/2019 20:00:10 hitu1908 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660599 21/10/2019 19:59:26 hitu1918 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660589 21/10/2019 19:56:23 hitu1902 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660565 21/10/2019 19:46:47 hitu1919 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
660563 21/10/2019 19:45:45 hitu1911 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660561 21/10/2019 19:45:08 hitu1914 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660559 21/10/2019 19:43:18 hitu1910 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660502 21/10/2019 19:11:31 hitu1905 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
660058 20/10/2019 17:27:00 nguyenthanhtruc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659723 19/10/2019 18:51:32 nghiacao14022005 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659581 19/10/2019 09:56:40 sarahnguyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659575 19/10/2019 09:52:53 A519TuanDuongQuoc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659136 17/10/2019 22:39:14 trachduong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659040 17/10/2019 20:59:22 huyhandsome NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
659039 17/10/2019 20:59:20 hungmc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
658831 17/10/2019 16:37:57 novaphoenix NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
658629 17/10/2019 10:42:39 Douilu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657888 15/10/2019 16:21:34 doanhtu1209 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
657706 15/10/2019 09:48:19 THANHKIEU NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657274 14/10/2019 14:20:46 thecomeback NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657027 13/10/2019 17:53:25 hieupham NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656945 13/10/2019 16:08:36 huukhanhk39a NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
656852 13/10/2019 10:33:38 HuyNguyenQuoc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
656585 12/10/2019 17:51:35 NAQ95 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
656388 12/10/2019 09:20:00 huyhayphet NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656384 12/10/2019 09:14:16 idaka123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
656331 12/10/2019 08:11:02 Aimy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656329 12/10/2019 08:01:47 thienphunhc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656062 11/10/2019 19:34:17 qazxsw0125 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
655998 11/10/2019 16:35:16 tiendatgpc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
655639 11/10/2019 08:14:05 whoisthatguy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
655463 10/10/2019 20:07:34 agru NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
654833 10/10/2019 01:07:22 VuDungz NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654832 10/10/2019 01:06:44 VuDungz NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654810 10/10/2019 00:25:44 19521515 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654796 09/10/2019 23:46:37 Tuan18CT4 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654749 09/10/2019 22:52:39 tahoangquan2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
654595 09/10/2019 20:36:37 dhgtri1301 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
654594 09/10/2019 20:36:17 dhgtri1301 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
654592 09/10/2019 20:34:00 dhgtri1301 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
654584 09/10/2019 20:25:19 dhgtri1301 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1120 KB
654576 09/10/2019 20:12:36 hunter2000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
654198 09/10/2019 09:13:51 minhman727 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654170 09/10/2019 08:51:21 lamhn2006123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
654035 08/10/2019 22:06:23 levanthao10tin NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653983 08/10/2019 21:06:21 Anonymousisthebestoftheworld NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
653621 08/10/2019 14:52:28 nvlong08102003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
653248 08/10/2019 08:16:25 lamhn2006123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1336 KB
652828 07/10/2019 10:31:18 quanghuy123456 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
652763 07/10/2019 07:51:32 lamhn2006123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
652526 06/10/2019 17:22:10 caominhmap123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652516 06/10/2019 17:14:23 anvu2211 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652346 06/10/2019 12:14:06 MaMoi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
652116 05/10/2019 23:46:22 pingponggame NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
651200 04/10/2019 17:40:00 binpro110wer NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6876 KB
651097 04/10/2019 15:22:18 tranggc1024 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
650992 04/10/2019 13:28:31 Kai NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
650795 04/10/2019 00:54:18 dangminhtuan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
650640 03/10/2019 20:25:06 XuanHue NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650614 03/10/2019 20:07:12 tuanio NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650545 03/10/2019 18:28:16 nguyentrantien2002 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
649888 02/10/2019 23:35:09 memchua NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 18148 KB
649864 02/10/2019 23:07:18 normal5428 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649569 02/10/2019 15:24:34 thacnhi10t NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
649464 02/10/2019 13:06:59 thuctapsinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
649453 02/10/2019 11:39:04 narzarech NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
649414 02/10/2019 10:16:29 akimbox521 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
649281 02/10/2019 07:30:05 MINHKHANG NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
648815 01/10/2019 12:22:41 SaitamaCoder NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 78 ms 1464 KB
648811 01/10/2019 12:13:49 SaitamaCoder NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6736 KB
648533 30/09/2019 19:07:06 nguyenvanson NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
648419 30/09/2019 16:14:08 kimanh415 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
648312 30/09/2019 13:56:47 thuyvy207 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
648243 30/09/2019 08:43:31 duongvanson NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
648153 29/09/2019 20:17:28 coke NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
648079 29/09/2019 16:41:35 ngocdang0602 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647945 29/09/2019 10:21:46 littledev NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
647778 28/09/2019 21:51:03 chuongpham7750 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
647697 28/09/2019 19:57:47 tuanmapun NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
647460 28/09/2019 10:54:24 dangtiendung1201 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
647181 27/09/2019 21:43:33 PHDKhoa NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
647160 27/09/2019 21:27:11 nguyenphandung1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646886 27/09/2019 14:48:17 chutichday2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
646805 27/09/2019 09:33:24 Lan123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646712 26/09/2019 22:09:24 yolo19yolo NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
646597 26/09/2019 19:17:01 Zelda2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
646583 26/09/2019 19:00:56 Zelda2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
646444 26/09/2019 15:33:40 thiennhan2701 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646173 26/09/2019 00:06:10 NguyenHung NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
646169 25/09/2019 23:53:33 huynhthanhtan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
645656 24/09/2019 21:35:07 Firstsight2709 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645650 24/09/2019 21:23:29 nhhpbc7a1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
645539 24/09/2019 18:03:23 present NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
645531 24/09/2019 17:51:13 trinhtrung NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
645139 23/09/2019 22:18:03 nguyenvanbien NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
645137 23/09/2019 22:16:48 kudoshinichi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
644936 23/09/2019 15:56:15 1924801040097 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
644669 23/09/2019 05:33:49 cuthaodd NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644642 22/09/2019 23:28:04 ntoan199 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
644361 22/09/2019 14:13:15 congcanhlnq NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
644253 22/09/2019 08:30:30 19521242 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
643785 21/09/2019 10:48:21 cuongdoduy123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
643260 20/09/2019 17:15:33 ghostboy937 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
643122 20/09/2019 15:02:03 manhll NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 796 KB
642686 19/09/2019 20:32:44 givmeyrlve NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642652 19/09/2019 19:43:42 1924801040048 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642644 19/09/2019 19:33:37 wadaheo1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642636 19/09/2019 19:18:46 minhdung02 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642631 19/09/2019 19:09:19 hoainhan14 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642611 19/09/2019 18:35:31 sydeptrai11 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642606 19/09/2019 18:30:27 CBLtk NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642575 19/09/2019 18:10:19 ngobinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642503 19/09/2019 16:26:18 12345678910 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
642495 19/09/2019 16:20:17 khoaa2k23 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
642409 19/09/2019 14:26:36 phannhatminnh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642408 19/09/2019 14:24:36 456789 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
642393 19/09/2019 13:22:09 caubedaumat NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642260 19/09/2019 10:08:41 phamthucuyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
642238 19/09/2019 09:57:14 longg NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642230 19/09/2019 09:42:24 kevilstark NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642096 19/09/2019 07:47:52 Turkey NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 250 ms 2700 KB
642039 18/09/2019 23:16:58 vipno12tiger NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 16648 KB
641906 18/09/2019 20:31:53 duongthao2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
641806 18/09/2019 18:15:35 khailq229 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
641178 18/09/2019 03:44:23 Godloveme NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
641141 17/09/2019 23:14:37 giangbabygo123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
640912 17/09/2019 19:12:04 1924801040007 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
640567 17/09/2019 14:42:37 p2t3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
640322 17/09/2019 09:09:28 MinBaoTT NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
640280 17/09/2019 07:31:36 VGK_Cr7 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
640212 16/09/2019 22:01:35 Accel1202 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 16432 KB
640001 16/09/2019 17:52:54 nguyendonghung NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
639956 16/09/2019 16:55:05 lucky_boy NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
639824 16/09/2019 11:48:06 ptcvp121 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
639443 15/09/2019 14:33:07 baduc10tin NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638957 14/09/2019 16:08:52 085304158 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
638938 14/09/2019 15:55:16 khongngocanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638885 14/09/2019 15:14:53 quoclan99 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638760 14/09/2019 13:42:36 tuanppkk NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
638254 13/09/2019 19:25:56 minhtuan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
638253 13/09/2019 19:25:09 hoangthai NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
638241 13/09/2019 19:10:46 badaoteemo1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
638238 13/09/2019 19:05:54 adsjashflaksdjkas NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637842 13/09/2019 11:22:45 hd19022003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
637710 13/09/2019 10:31:18 huydcmm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 924 KB
637349 12/09/2019 21:01:30 milo123199 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637232 12/09/2019 16:28:06 HoangVu123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
637201 12/09/2019 15:49:21 nguyenvinhkhang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
637029 12/09/2019 12:01:23 1924801030043 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
637010 12/09/2019 11:16:05 donghoang2k1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636976 12/09/2019 10:30:06 hoanhatle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 375 ms 100620 KB
636943 12/09/2019 10:19:36 pthc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636768 12/09/2019 07:56:01 minhtriet2903 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
636364 11/09/2019 16:04:17 Scheherazade NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
636306 11/09/2019 15:10:54 nguyen2k3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636299 11/09/2019 15:00:20 lichnb2002 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
635628 10/09/2019 10:35:51 ALongNT2812006 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
635339 09/09/2019 17:52:26 Fixedbot NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
635245 09/09/2019 12:44:07 quantanker NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
635149 09/09/2019 09:13:18 Asteross NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
635117 09/09/2019 01:30:54 ak47016599 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
635114 09/09/2019 01:02:39 ak47016599 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
633910 08/09/2019 15:02:12 trieu0396636648 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1008 KB
633879 08/09/2019 14:14:13 aka100304 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
633857 08/09/2019 13:43:28 tngh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
633647 07/09/2019 19:50:09 gicungduochet NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633577 07/09/2019 15:39:43 RedDevilss2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2156 KB
633500 07/09/2019 11:25:28 musubi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
633472 07/09/2019 10:21:01 Lan123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
633389 07/09/2019 07:47:24 mandoanky0903 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633379 07/09/2019 07:34:47 nguyentien NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
633352 07/09/2019 02:55:36 cuongyd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
633351 07/09/2019 02:54:54 cuongyd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
633350 07/09/2019 02:54:00 cuongyd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
633098 06/09/2019 17:55:46 camnguyenmeow NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
633058 06/09/2019 15:36:39 phupham04 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
632964 06/09/2019 09:20:35 hello1112 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
632908 05/09/2019 23:05:00 Thuckhue2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632764 05/09/2019 16:28:30 Scar NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632758 05/09/2019 16:21:58 duth NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632655 05/09/2019 13:30:38 admin2009 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
632610 05/09/2019 10:26:54 congminh2k4 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632587 05/09/2019 09:54:52 nbphong NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
632571 05/09/2019 06:03:59 Be_happy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
632442 04/09/2019 20:58:42 pepesayhi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
632427 04/09/2019 20:10:01 iiiiiii125478 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
632420 04/09/2019 20:01:04 NGUYENTRAMY NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
632388 04/09/2019 19:00:43 dpduy123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632351 04/09/2019 17:43:14 phuoctktkhg NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632291 04/09/2019 15:43:05 kimjisoo NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
632135 04/09/2019 05:46:54 quanit2k4 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
631855 03/09/2019 11:01:33 LLFR NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
631669 02/09/2019 20:56:54 minh7a2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
631625 02/09/2019 19:55:40 Merevoli NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
631508 02/09/2019 14:49:13 Cat_coder NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
631412 02/09/2019 00:13:05 pmt NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
631215 01/09/2019 16:36:47 tranvansi2004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
631049 01/09/2019 00:59:01 nguyenthanhtinh365 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
630774 31/08/2019 15:40:31 bobeothui NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
630425 30/08/2019 21:34:59 KKdode NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
630152 30/08/2019 09:05:27 19522456 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6692 KB
630072 29/08/2019 22:09:57 minhmca NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
630010 29/08/2019 20:47:51 ngocduong09062003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
629884 29/08/2019 14:51:49 adpham10102005 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
629784 29/08/2019 08:34:40 cuberlong NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
629777 29/08/2019 07:08:12 ngquynk197 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
629605 28/08/2019 19:25:18 lehoang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
629393 28/08/2019 10:59:43 cuongyd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
628322 25/08/2019 19:57:18 ntnvlog NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
628314 25/08/2019 19:51:20 kimmm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
628237 25/08/2019 16:40:17 jsankscans NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
628205 25/08/2019 15:50:47 leductoan NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
628192 25/08/2019 15:27:47 BaoAnh981 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 234 ms 16128 KB
628106 25/08/2019 10:11:06 ntnvlog NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
628102 25/08/2019 10:03:59 cuongyd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2196 KB
628101 25/08/2019 10:03:34 cuongyd1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
626150 24/08/2019 16:52:12 phamlquangminh NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 6740 KB
625852 23/08/2019 21:59:35 trungkienthcsyenlac NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1056 KB
625684 23/08/2019 18:02:03 anhsangleloi NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
625595 23/08/2019 14:06:45 vodanhxyz2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625571 23/08/2019 12:25:03 DaNguyet NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
625556 23/08/2019 11:48:27 nothing2000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
625535 23/08/2019 10:59:30 sonpham056 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
625152 22/08/2019 12:34:14 thuy_quynh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624860 21/08/2019 23:03:48 akamegakill NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
624713 21/08/2019 17:40:45 hoainam123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624673 21/08/2019 16:30:30 unglinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
624570 21/08/2019 13:21:02 xeucute NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624568 21/08/2019 13:19:04 pogodi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624387 20/08/2019 20:17:30 khiem123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
624260 20/08/2019 16:09:48 hiepthuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
624029 19/08/2019 22:37:35 blackcat2712 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
623692 18/08/2019 23:19:33 namu10x NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
623405 18/08/2019 08:46:16 nguyenthehop NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 15908 KB
623213 17/08/2019 20:12:21 ristxnd NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
623165 17/08/2019 16:55:05 tiendung2306 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
623110 17/08/2019 16:06:38 yeuemkhong NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
623098 17/08/2019 15:53:22 anime NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
622852 16/08/2019 19:18:57 khongco NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
621079 14/08/2019 22:16:20 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 375 ms 12768 KB
621066 14/08/2019 21:56:28 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
621057 14/08/2019 21:44:49 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
620902 14/08/2019 16:15:50 vuong123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
620137 12/08/2019 20:57:41 kiettram NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6828 KB
620042 12/08/2019 17:02:39 toancva0105 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619925 12/08/2019 12:32:51 queanh0220 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
619896 12/08/2019 11:06:07 huynhngoctrang1306 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619623 11/08/2019 10:10:35 minhanh123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
619566 11/08/2019 01:26:46 limpale1234 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
619115 09/08/2019 20:27:07 levy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
618962 09/08/2019 15:31:13 ngoctuannguyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
618736 08/08/2019 21:39:45 hocsinhlop3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
618609 08/08/2019 16:58:57 khanht NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
618155 08/08/2019 08:49:22 truongkimmai NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
617861 07/08/2019 14:13:05 huynhngoctrang1306 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
617786 07/08/2019 10:09:06 ldn694 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
617579 06/08/2019 20:11:31 tomohisacchi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
617453 06/08/2019 15:50:44 hoangyen27 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
617440 06/08/2019 15:38:52 pinyahoo567 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
617425 06/08/2019 15:25:30 congnt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
616518 04/08/2019 17:39:30 dangcuong_123 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6792 KB
616255 03/08/2019 23:20:45 Pejunmapdit NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
616238 03/08/2019 23:01:37 Pejunmapdit NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
616190 03/08/2019 21:40:20 Ledacthuong2210 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
616027 03/08/2019 15:45:03 hoaiminhlt777 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
615718 02/08/2019 19:33:42 WhiteTiger NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
614962 01/08/2019 14:57:18 phanthimai123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
614704 01/08/2019 09:10:38 nhsnguyenthicamtu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
614620 01/08/2019 08:13:23 View6S NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
614575 01/08/2019 02:38:24 baotrancpp NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
614360 31/07/2019 18:30:52 thienbaotb NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
613536 30/07/2019 09:33:31 cbl_anhquan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
613129 29/07/2019 13:58:48 Nam20cm NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 234 ms 16312 KB
612901 29/07/2019 00:18:10 vovanmuoi2000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
612339 27/07/2019 20:24:53 maitruc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
611845 26/07/2019 20:40:37 DOTOAN NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
611672 26/07/2019 14:40:45 tuansan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
611431 26/07/2019 08:38:42 Akali NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
611381 26/07/2019 07:43:59 hoang123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 234 ms 2664 KB
611091 25/07/2019 19:09:48 binhtranit NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
611075 25/07/2019 18:51:42 Tatsuya NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
611001 25/07/2019 16:16:01 quangminh14 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
610852 25/07/2019 13:01:48 loilon504 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
610501 24/07/2019 21:18:40 drtue2501 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
610491 24/07/2019 21:12:56 btrann NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
610464 24/07/2019 20:58:51 kylereese12 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
610422 24/07/2019 19:58:19 Fidisk NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
610175 24/07/2019 10:36:23 funcolor NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
610108 24/07/2019 09:48:13 luukimhoang2022 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
610102 24/07/2019 09:45:25 khanhmoon NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
610058 24/07/2019 09:28:09 trucmai NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
610048 24/07/2019 09:23:12 mynga NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
609910 24/07/2019 08:00:25 huanhoang2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609815 23/07/2019 19:58:14 huuhoangle NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 972 KB
609779 23/07/2019 17:20:21 trandat NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609744 23/07/2019 16:22:24 believer NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
609588 23/07/2019 11:56:56 bpoytem NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6892 KB
609453 23/07/2019 08:09:45 cbl_anhquan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 768 KB
609392 23/07/2019 02:20:01 conmeocon NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609139 22/07/2019 16:13:31 duyendangnam NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
609125 22/07/2019 16:01:59 phanthimai123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
609029 22/07/2019 14:53:29 trang000 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
608863 22/07/2019 09:15:53 FL_ADC NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
608520 21/07/2019 11:11:47 cbl_hoanglinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
608472 21/07/2019 10:36:16 sheepB1209 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608342 21/07/2019 00:19:36 truongthinh14 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
608003 19/07/2019 21:36:39 thnhan2005 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
607860 19/07/2019 12:00:08 lethimytien NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
606980 17/07/2019 09:35:14 hxn135 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6816 KB
606903 16/07/2019 23:45:36 ducanhdzdz NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
606512 15/07/2019 22:20:31 tunglams229 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
606481 15/07/2019 20:56:25 elmore NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
606408 15/07/2019 14:33:22 nguyenchikhanh159 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
606327 14/07/2019 22:13:38 quangduyluu123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
606000 13/07/2019 10:29:09 honganh2003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
605275 10/07/2019 21:03:31 thuytrang123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
605061 10/07/2019 14:23:44 MinhBomNha NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
605027 10/07/2019 13:09:01 vominhhoang1205 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 6852 KB
604642 09/07/2019 12:12:21 225688093 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604610 09/07/2019 11:10:20 leson NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
604574 09/07/2019 10:36:12 nguyenkhoip NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
604540 09/07/2019 10:05:05 neos NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603992 07/07/2019 12:55:24 nlebachnlb NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 125 ms 6880 KB
603542 05/07/2019 21:19:24 skeydy020 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
603517 05/07/2019 20:29:35 canhtoannct NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 2180 KB
602669 03/07/2019 17:02:23 khuyentran NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602630 03/07/2019 16:04:31 meimei NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
602606 03/07/2019 15:39:22 anhthcsyl2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
601562 01/07/2019 09:43:03 vmtpld NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 140 ms 6904 KB
601393 30/06/2019 16:08:37 0941177356 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
601333 30/06/2019 11:44:10 ta NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
601051 29/06/2019 16:40:30 grimmz NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
600923 29/06/2019 09:44:35 18120046 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 109 ms 6604 KB
599125 27/06/2019 08:20:12 Assyrian NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
598816 26/06/2019 14:52:12 1717012 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598806 26/06/2019 14:37:54 1717012 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598057 24/06/2019 20:12:56 quanghuy123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
598053 24/06/2019 20:06:37 quanghuy123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 156 ms 12744 KB
598051 24/06/2019 20:05:26 cyrocs258 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 156 ms 12744 KB
597827 24/06/2019 11:09:36 duykhanhvu19082003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
597687 23/06/2019 22:38:30 mrzin703 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
597210 22/06/2019 22:11:54 nguyenkhoip NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
596863 22/06/2019 11:27:58 Nhv1133_Tx NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596810 22/06/2019 09:43:17 ngocanhmtak50 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
596295 21/06/2019 10:20:37 TrumpPham NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
596290 21/06/2019 10:05:40 khanhnhi NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
596133 20/06/2019 21:24:23 l3eatrix NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
596124 20/06/2019 21:10:20 lethienquan28052006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
595715 20/06/2019 08:54:16 emLaNewBie NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
595673 20/06/2019 07:21:06 thanthien NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
595672 20/06/2019 07:20:07 thanthien NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
595018 18/06/2019 16:37:50 Ryo9x NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
594834 18/06/2019 08:12:20 MC_sniper_1805 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594830 18/06/2019 08:11:34 HVHQ_Nam_KPT27 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594819 18/06/2019 08:08:53 heobeodeptrai NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594818 18/06/2019 08:08:30 levanuoc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594804 18/06/2019 08:04:27 trungduckpt27 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594798 18/06/2019 08:02:46 nguyendinhnam123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594797 18/06/2019 08:02:45 thanhkpt27 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594792 18/06/2019 08:02:13 thanhkpt27 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594780 18/06/2019 07:57:17 nguyenanhduc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594777 18/06/2019 07:56:15 trannhatlong249 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594735 18/06/2019 07:44:09 nguyenthanhthi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594717 18/06/2019 07:38:46 nguyentritoan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
594707 18/06/2019 07:37:07 quangpt27 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594333 17/06/2019 12:25:21 thanhdat2605 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
594073 16/06/2019 18:03:58 18T1021208 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
593749 15/06/2019 18:09:07 SadLove NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
593565 15/06/2019 10:23:29 kienque123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
593348 14/06/2019 21:09:03 baobao07 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
593191 14/06/2019 16:19:15 quypham1422003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
593044 14/06/2019 10:48:36 cyrocs258 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 171 ms 12672 KB
592819 13/06/2019 21:37:04 banhgiaman NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
592599 13/06/2019 11:36:37 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 156 ms 12748 KB
592597 13/06/2019 11:26:47 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 156 ms 12752 KB
592596 13/06/2019 11:25:51 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 218 ms 12748 KB
591884 10/06/2019 21:02:09 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
591874 10/06/2019 20:31:27 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
591505 09/06/2019 20:34:15 luonggiolinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
591229 08/06/2019 22:52:08 vansamtran NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
591033 08/06/2019 09:16:53 taolaai NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590239 05/06/2019 13:04:15 dothiyenlinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
589937 04/06/2019 18:46:13 thachtt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
589309 02/06/2019 16:39:31 anh8atlvp NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
589160 02/06/2019 09:28:33 ducpro NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
589136 02/06/2019 08:29:39 TIN10_VUTRINHHOANG NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
589103 01/06/2019 22:18:11 hoktro NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
589035 01/06/2019 20:08:08 anhnguyenroux NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
588581 31/05/2019 13:13:37 dchy2000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
588559 31/05/2019 11:09:08 hoatmt NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
588319 30/05/2019 19:56:48 nguyenhoainam NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
587770 28/05/2019 21:09:39 dinhtuandat NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
587494 28/05/2019 09:36:36 tin10_buinhatlinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
587430 28/05/2019 08:19:22 luutrongtan232 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
587366 28/05/2019 07:42:43 na01092003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
587358 28/05/2019 07:36:03 tin10_HoangPhuongThao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
587297 27/05/2019 23:46:24 luatpkvl NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
587132 27/05/2019 17:54:28 khiem123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
586568 25/05/2019 20:16:13 anhvu01032003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
586395 25/05/2019 09:00:02 huonggiangtt2019 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
586063 23/05/2019 21:39:28 NTUCoderPlusAccount NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
586046 23/05/2019 21:09:05 taolaai NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
585994 23/05/2019 18:46:51 Seria NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
585943 23/05/2019 16:12:17 khuongvutramanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
584630 20/05/2019 18:08:41 KayTran NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
584046 18/05/2019 09:37:00 elkunpham NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
584041 18/05/2019 09:34:56 laihoangphuongthao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
584021 18/05/2019 09:13:44 dangthithanhphuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
583585 16/05/2019 19:08:48 hoktro NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
583273 15/05/2019 20:27:43 caoan237 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
583138 15/05/2019 15:25:14 suneater NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
583100 15/05/2019 11:05:59 shadow050206 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
583082 15/05/2019 10:15:28 blackblack NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
583002 15/05/2019 09:26:31 datporo8a2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
582996 15/05/2019 09:23:39 nam122003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
582942 15/05/2019 08:56:35 ChangChangHK16 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
582133 12/05/2019 08:02:50 thinh113 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
581836 10/05/2019 16:46:01 huyvu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
581711 10/05/2019 08:41:39 tmnduy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1140 KB
581359 08/05/2019 21:14:42 ngocbao113 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
581338 08/05/2019 20:52:55 truongnguyen3222 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
581264 08/05/2019 13:32:44 nguyendenn1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
581201 07/05/2019 23:56:24 Thanh_Cao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
581073 07/05/2019 15:36:38 lamdtrvl NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580878 06/05/2019 16:47:10 phangiabao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
580330 04/05/2019 19:45:52 tiennl NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
580088 04/05/2019 09:44:50 ct390 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
580085 04/05/2019 09:36:20 nguyenmih NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
580060 04/05/2019 00:16:06 TranHung NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
579788 03/05/2019 11:09:07 hh1305 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
579398 02/05/2019 15:21:28 BBisthebest NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
579294 02/05/2019 10:43:38 kugaogll1998 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
579216 01/05/2019 20:44:05 rimuru NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
579104 01/05/2019 12:11:00 Anhhatca72 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
579094 01/05/2019 11:41:27 abc125 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
579000 30/04/2019 20:55:41 onehit NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
578998 30/04/2019 20:54:29 onehit NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
577921 29/04/2019 13:52:49 ntnng NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
577803 28/04/2019 21:39:25 hoangdunghk16 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
577776 28/04/2019 19:30:58 ddthanh17pfiev NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
577775 28/04/2019 19:27:07 ddthanh17pfiev NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
577508 27/04/2019 15:53:18 duongmaiquy2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
577459 27/04/2019 12:44:48 nguyenquanghieu2000d NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577236 26/04/2019 20:39:21 nguyenhuylong123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
577066 26/04/2019 11:07:47 DungDontCare NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
576912 26/04/2019 00:26:23 anhchien123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
576667 25/04/2019 09:40:30 nhan05102000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
576448 24/04/2019 07:50:07 huynhlehoang98 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
576034 22/04/2019 20:48:06 trieungocminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
575840 21/04/2019 22:38:37 meocondp NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
575606 20/04/2019 16:10:37 tuanphantomyb010 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
575582 20/04/2019 15:16:14 leduyminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
575421 19/04/2019 21:11:35 nhuquynh_1308 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
575302 19/04/2019 11:37:44 BossHieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
574410 17/04/2019 10:29:34 0338941454 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
574409 17/04/2019 10:29:10 pnhuonggiang NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
574241 17/04/2019 09:18:58 thientho NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
574239 17/04/2019 09:17:25 thientho NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
574238 17/04/2019 09:15:44 thientho NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
574235 17/04/2019 09:13:29 thientho NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
574231 17/04/2019 09:04:58 thống NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
573994 16/04/2019 20:12:36 tuananh778999 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
573769 16/04/2019 07:16:11 16122001 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
573542 15/04/2019 19:44:39 trieutanhung93 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573008 14/04/2019 10:31:38 quyenhair2109 NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 140 ms 17884 KB
572997 14/04/2019 10:22:42 hoaf13 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
572972 14/04/2019 09:00:32 nguyenhuy2k2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
572781 13/04/2019 21:44:14 quochungctg2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
572743 13/04/2019 21:05:37 Nducnha NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1384 KB
572736 13/04/2019 21:00:04 lapphan2908 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
571915 11/04/2019 14:46:30 0792775534 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
571914 11/04/2019 14:46:24 0792775534 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
571618 10/04/2019 18:34:20 samnguyen867 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
571459 10/04/2019 00:26:23 lam_coder NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
571319 09/04/2019 18:45:35 Newps NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
571290 09/04/2019 18:10:17 12052000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
571274 09/04/2019 17:11:43 Nhóc_Lùn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
570879 09/04/2019 09:18:33 buiminhhangvc2005 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
570538 08/04/2019 16:04:47 khanhhuyctg NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
570236 07/04/2019 21:10:33 minhthi28 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
570234 07/04/2019 21:09:30 minhthi28 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
570220 07/04/2019 20:46:19 nguyenduchieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
570206 07/04/2019 20:08:36 WyvernP NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
570160 07/04/2019 17:37:38 KhongBietLam NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
570141 07/04/2019 16:58:04 transude NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
570077 07/04/2019 09:46:26 mytienngo NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
570026 07/04/2019 00:42:04 cucxinh2911 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
570012 06/04/2019 23:48:47 Anonymousisthebestoftheworld NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
570010 06/04/2019 23:46:53 Anonymousisthebestoftheworld NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
570009 06/04/2019 23:46:15 Anonymousisthebestoftheworld NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
569558 05/04/2019 15:50:30 hanhien NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 78 ms 1676 KB
569341 04/04/2019 22:10:12 sub_zero NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
568965 03/04/2019 22:00:45 idoguirblx NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
568776 03/04/2019 14:41:35 tenda1234 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 93 ms 1704 KB
568533 02/04/2019 22:09:48 ngoctoan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1196 KB
568532 02/04/2019 22:09:16 ngbn112358 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1244 KB
568344 02/04/2019 14:29:37 Newplayers12 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
567157 30/03/2019 07:34:44 hayqua NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
567132 29/03/2019 23:27:59 ducanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
566992 29/03/2019 19:30:51 ngophuthinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
566773 28/03/2019 23:48:05 quoctrungitk16nbkqn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
566512 28/03/2019 16:20:07 thiennhanui NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
565944 27/03/2019 21:23:17 trung5kvshthlnqk38b NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
565807 27/03/2019 19:59:52 huytda2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565416 27/03/2019 09:43:20 HARI000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
565365 27/03/2019 08:31:40 VINH_17_50 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
565129 26/03/2019 18:45:18 khanhtran2201 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
564937 26/03/2019 09:01:54 tonducnhan NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
564863 25/03/2019 23:23:53 midnight NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564791 25/03/2019 21:34:02 Nguyencaobao203 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564543 25/03/2019 00:37:49 longdoviet NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564351 24/03/2019 18:07:57 trycod3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
564304 24/03/2019 15:44:18 hoangnguyencpp NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564079 23/03/2019 19:51:49 phongan105 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
563844 23/03/2019 01:13:23 gachiengion NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
563756 22/03/2019 22:11:07 th2109 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
563684 22/03/2019 19:25:28 tuandzk111cva NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
563047 21/03/2019 16:40:08 Bdl_n NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
562734 20/03/2019 21:10:12 hongphongthp NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
562567 20/03/2019 13:24:30 minhbeta NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
562527 20/03/2019 11:04:06 daothanhloc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
562464 20/03/2019 09:08:33 tyty NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
562421 20/03/2019 00:09:42 quanquan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
562228 19/03/2019 16:38:54 chienkhamdtv NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
561637 17/03/2019 22:36:06 doanthanhnhat0510 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
561310 17/03/2019 10:07:59 dangptpt_ NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
561011 16/03/2019 08:47:56 onehit NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 187 ms 2792 KB
560938 15/03/2019 23:20:40 nhtm NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
559907 13/03/2019 22:58:19 thanhcong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
559221 12/03/2019 17:37:27 letrunghau1962 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
559218 12/03/2019 17:30:48 Nducnha NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
558910 12/03/2019 09:19:44 minas_0213 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
558880 12/03/2019 09:04:45 minas_0213 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
558529 11/03/2019 18:52:16 chongoairung NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
558520 11/03/2019 18:38:51 phanhaidang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
558384 11/03/2019 15:09:41 Alice0801 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
558383 11/03/2019 15:06:38 HentaiĐạiNhân NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
558381 11/03/2019 15:05:16 Hai NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
558277 11/03/2019 13:13:21 Trannhatnam NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
558205 11/03/2019 10:38:10 hongtrang2510 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
558179 11/03/2019 10:30:17 quynhd_1308 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
558147 11/03/2019 10:22:42 Chi_songngu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
558058 11/03/2019 09:36:39 phong1st NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
557789 10/03/2019 20:43:11 tuankhoa2908 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
557723 10/03/2019 18:58:20 tdkhoa2018 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
557469 09/03/2019 22:44:49 alibaba NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
556626 07/03/2019 23:40:00 buu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
556457 07/03/2019 18:51:03 Trí123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
556452 07/03/2019 18:47:58 xuankha123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
556264 07/03/2019 14:45:45 kasmile NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
556241 07/03/2019 14:26:24 vuonghuyen2006 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556233 07/03/2019 14:20:43 nhuricute NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
556093 07/03/2019 08:52:42 phuquang NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
555692 06/03/2019 16:15:43 ykhanh205 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
555508 06/03/2019 09:54:03 meoconnho2004 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
555427 06/03/2019 08:13:26 hoangndu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
555115 05/03/2019 14:47:36 anphongpct NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
555061 05/03/2019 11:27:01 winterrr NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
554849 04/03/2019 22:38:29 ykhanh205 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
554684 04/03/2019 15:41:20 nexus26 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
554637 04/03/2019 14:29:13 doanhtuan137 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
554027 02/03/2019 14:55:14 phuonghoa NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
554000 02/03/2019 14:08:01 Telephonefg NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
553766 02/03/2019 08:54:18 nguyenhuy2k2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
553322 01/03/2019 14:48:32 hyuuns NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
553305 01/03/2019 14:42:30 vqmanh1306 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
553300 01/03/2019 14:37:26 duong67 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
553295 01/03/2019 14:35:16 nguyenhung18 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
553289 01/03/2019 14:31:25 duong081223 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
553192 01/03/2019 09:01:00 Reset_For_VOI NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
553024 28/02/2019 21:25:02 thaiduongdepzaivodick NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
552715 28/02/2019 14:44:05 nguyenhau NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
552650 28/02/2019 10:13:49 h_giaotvn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
552476 27/02/2019 22:02:18 Sángolympic NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
552170 27/02/2019 10:16:21 namlawng123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
552122 27/02/2019 08:23:13 nguyenpanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
552083 27/02/2019 04:55:20 manhpkcn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
552009 26/02/2019 21:49:57 tandapchai NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
551639 26/02/2019 11:59:11 hunguet NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
551465 25/02/2019 21:53:11 khongquangnam NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
551315 25/02/2019 18:48:24 nguyenthanhnga NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
551158 25/02/2019 14:53:45 masteroffood NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
551014 24/02/2019 23:44:31 HMĐ_191 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
550911 24/02/2019 21:00:53 vinhntndu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
550693 24/02/2019 11:54:52 huyhhh2511 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
550526 23/02/2019 20:48:56 winofwin2929 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
550439 23/02/2019 16:51:45 1 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
550428 23/02/2019 16:35:46 anhminh2912003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
550423 23/02/2019 16:31:06 lam1708vn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
550415 23/02/2019 16:25:47 depressedboi NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
550194 23/02/2019 06:53:02 phatdoan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
550067 22/02/2019 20:16:44 ptkhai1203 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
550027 22/02/2019 17:21:55 adeline NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
549976 22/02/2019 15:46:22 nguyenvu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
549627 21/02/2019 18:38:19 yn2493 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
549626 21/02/2019 18:37:47 vmt120203 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
549507 21/02/2019 15:53:18 minhduc2k2vp NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
549470 21/02/2019 15:41:01 Hieu99x1111 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
548882 20/02/2019 14:20:32 Best NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
548567 19/02/2019 19:41:10 truongnl5 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
548069 18/02/2019 18:32:01 huuduc8igc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
547631 17/02/2019 09:25:38 vanquyvct NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
547125 15/02/2019 22:19:55 lnatuan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
547052 15/02/2019 21:17:35 phungduyminh1802 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
546929 15/02/2019 17:40:49 thiennhb NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
546815 15/02/2019 15:01:37 ryoushiki NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
546760 15/02/2019 11:00:19 rsattlpalpha NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
546677 15/02/2019 09:09:00 quangminh14 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
546441 14/02/2019 17:14:49 nhatmot123123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1776 KB
546200 13/02/2019 22:28:33 vinhhuong0802 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
545788 13/02/2019 04:13:01 myhorizon NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
545601 12/02/2019 16:38:57 123ra456 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
545503 12/02/2019 14:58:41 0369191689 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
545074 11/02/2019 16:29:34 david0403 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
545068 11/02/2019 16:18:41 nttvan1611 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
544999 11/02/2019 15:22:45 legoyb NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
544655 10/02/2019 13:39:20 thienkun NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
544652 10/02/2019 13:36:43 chinhnd719 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
544395 09/02/2019 15:58:58 ntnowadays NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
544289 08/02/2019 23:35:42 fkphua NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
544119 08/02/2019 10:41:53 heo NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543821 07/02/2019 11:02:31 khanha2k46pbc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
543648 06/02/2019 10:29:51 gacodelam123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
543622 05/02/2019 23:31:32 febierDR NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543621 05/02/2019 23:29:24 febierDR NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543620 05/02/2019 23:27:49 febierDR NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
543458 05/02/2019 00:20:38 000DANG NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
543249 04/02/2019 08:04:35 thedemonstuan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
542882 03/02/2019 01:39:15 thaobeoloi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
542134 31/01/2019 10:58:49 emlaNguyen NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
542128 31/01/2019 10:52:19 thainguyenpccase NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
542125 31/01/2019 10:48:35 hetsotnguyen NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
542052 30/01/2019 21:47:07 bingo NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
541975 30/01/2019 17:32:31 NoFace NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
541928 30/01/2019 15:35:37 dothihoangduyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
541726 29/01/2019 20:49:40 pikachu123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
541709 29/01/2019 20:15:13 daithangwtf NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
541074 27/01/2019 16:21:00 Huongtran NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
540937 27/01/2019 09:16:48 tuan3655 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
540936 27/01/2019 09:15:51 huutuan_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
540793 26/01/2019 15:52:52 haminh2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
540182 25/01/2019 10:23:31 ND2018_194 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
540076 25/01/2019 01:57:29 HedspiHUST NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
539859 24/01/2019 12:07:42 TTree NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
539678 23/01/2019 16:42:43 tcoder NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
539331 22/01/2019 15:06:04 hoangdieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
539289 22/01/2019 14:51:32 dinhtranchien NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
539031 21/01/2019 20:56:27 ble NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
538758 21/01/2019 10:19:50 onehit NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 187 ms 2776 KB
538486 20/01/2019 14:17:24 Itachi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
538347 19/01/2019 22:15:23 lugeiu2911 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538063 18/01/2019 22:51:43 vinhhung NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 203 ms 2692 KB
538060 18/01/2019 22:43:53 huynhchiton981 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 187 ms 2692 KB
538059 18/01/2019 22:42:44 huycc123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 187 ms 2692 KB
537539 17/01/2019 14:49:43 ddat000 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
537200 16/01/2019 17:37:18 Nguyenthaihoc NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 109 ms 5668 KB
537021 16/01/2019 08:40:23 Chuminhhien NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
536930 15/01/2019 21:55:21 gbking2003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
536845 15/01/2019 20:51:21 YêuAnhTrưởng NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
536827 15/01/2019 20:37:20 hocsuotdoi NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
536804 15/01/2019 20:12:44 asdfgh123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
536480 14/01/2019 23:03:44 shoanga2k52 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
536459 14/01/2019 22:43:28 nguyenminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
536337 14/01/2019 18:06:27 buinhu01 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
536033 14/01/2019 02:28:51 thanhlong1801 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
535900 13/01/2019 20:34:00 asdsderfedf NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
535710 13/01/2019 02:40:02 hoasayyy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
535311 12/01/2019 10:29:49 dangvantrung10181920 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
535305 12/01/2019 09:56:26 dangvantrung10181920 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
535172 11/01/2019 22:11:14 leminhhieust NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
533898 10/01/2019 03:05:55 phamcham NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
533858 09/01/2019 22:58:55 minhnghiacpp NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
533255 08/01/2019 20:12:16 myduyen NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
532591 07/01/2019 19:40:16 pthang1616 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
532361 07/01/2019 10:22:42 MRone04 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
531810 06/01/2019 17:46:47 ghostblade NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
531580 06/01/2019 11:09:24 Member NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
531509 06/01/2019 10:43:51 blackcat2710 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
531478 06/01/2019 10:08:45 Neptune NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
531363 05/01/2019 23:03:49 lecongnguyen16Ti NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
531314 05/01/2019 21:57:31 anhvuddpro123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530829 05/01/2019 07:41:44 phansam2004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
530813 05/01/2019 07:26:41 CKTGNMHieu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
530810 05/01/2019 07:22:44 duonghaohao NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
530809 05/01/2019 07:22:20 tranchienthang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
530805 05/01/2019 07:13:21 nguyenthithuylinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
530746 04/01/2019 23:13:09 nguyenquangdung NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
530677 04/01/2019 21:55:20 thanhtuthcsyenlac NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
530630 04/01/2019 21:30:40 ronaldo NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
530558 04/01/2019 20:33:39 hoaithuong11051 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
530414 04/01/2019 16:49:34 totanhiep NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530400 04/01/2019 16:28:16 nguyenthieuthanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
530365 04/01/2019 14:56:03 truongvulinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
530083 04/01/2019 09:07:16 nguyentandung2005 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
530055 04/01/2019 08:37:04 khanhthcsbinhbo9a NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
529461 02/01/2019 23:24:10 mr_coder NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
529393 02/01/2019 21:27:42 tanchan769 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
529348 02/01/2019 20:15:20 mrhung1999vnvn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
528380 02/01/2019 08:34:28 tiendatgpc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
528369 02/01/2019 08:26:00 dothanhhai8a4 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
528357 02/01/2019 08:22:21 ngocduygpc8a1 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
528311 02/01/2019 07:38:40 bjobjobjo113 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
528177 01/01/2019 21:33:16 mrhung1999vnvn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
528118 01/01/2019 00:58:10 chilly123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
527105 12/12/2018 00:45:04 sonpham056 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 125 ms 2260 KB
526943 11/12/2018 20:01:30 tanchan679 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
526404 10/12/2018 21:07:47 toan2902 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
526225 10/12/2018 17:46:19 xikhud NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6860 KB
526033 10/12/2018 00:42:59 H2911 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 218 ms 6840 KB
525882 09/12/2018 20:02:25 thanhtuthcsyenlac NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
525697 09/12/2018 13:45:19 huynhgiaot NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
525603 09/12/2018 07:26:01 tritanngo99 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
525437 08/12/2018 19:24:30 ffrederick NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
525239 08/12/2018 10:00:13 HeoSolji NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525104 07/12/2018 21:39:41 hongduyen29 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
525072 07/12/2018 20:43:34 hunghero76 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
524479 06/12/2018 15:15:23 nguyehung NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
524106 05/12/2018 20:25:20 Hedgehog2411 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523945 05/12/2018 10:50:00 kimtoi_123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
523740 04/12/2018 21:16:42 codelaitudau NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
523618 04/12/2018 19:51:21 anhlavipnd199 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
523373 03/12/2018 23:58:02 thangitcbg NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
523370 03/12/2018 23:43:39 hitu03 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 218 ms 6804 KB
523300 03/12/2018 21:28:20 Kieuthienquyyl NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 0 ms 1160 KB
523276 03/12/2018 21:10:08 vanhsusu03 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
523130 03/12/2018 20:03:22 mr_coder NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
523091 03/12/2018 19:51:07 gigabyte NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
523080 03/12/2018 19:43:39 vanduc8a3 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
522638 02/12/2018 15:54:34 kienmanred NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
522622 02/12/2018 15:23:12 kimngan_tvn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522621 02/12/2018 15:22:32 kimcuong_tvn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522617 02/12/2018 15:19:59 thaoly_tvn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522614 02/12/2018 15:19:24 kimhan123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522607 02/12/2018 15:11:56 minhtrieutvn NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522318 01/12/2018 21:24:34 runytan10 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522263 01/12/2018 20:17:27 nhtloc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522258 01/12/2018 20:12:40 nhtloc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
522022 01/12/2018 08:43:53 toikhongbietlambai NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
521614 30/11/2018 07:55:16 vttdvp NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
521377 29/11/2018 19:13:05 ngoctit NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
521347 29/11/2018 17:30:20 tanchan679 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520877 28/11/2018 11:36:01 truonghieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520712 27/11/2018 22:07:01 hocchovui NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
520522 27/11/2018 16:54:10 hoangviethang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
520426 27/11/2018 14:20:14 nhingicon123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520090 26/11/2018 19:53:25 minhvuthcsyl NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
519916 26/11/2018 13:20:24 aGoodGuy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
519646 25/11/2018 21:50:05 hoavinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
519559 25/11/2018 20:31:01 namconyl NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
519535 25/11/2018 20:11:05 huyak16cqt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519393 25/11/2018 13:59:46 phamkhanhlinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
519352 25/11/2018 12:44:36 Evil NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
519262 25/11/2018 08:39:15 bluesky_ NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519193 24/11/2018 23:42:29 nguyenngochan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
518925 24/11/2018 17:42:03 khongbiet NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
518405 23/11/2018 18:33:36 tonhu170605 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
518125 23/11/2018 10:48:39 hachanh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
518123 23/11/2018 10:47:04 quanyp112 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
517949 22/11/2018 23:11:58 huydcmm NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
517880 22/11/2018 21:11:26 nguyenthanhdung NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
517685 22/11/2018 17:19:25 11111111111111 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
517383 22/11/2018 10:50:32 hoanglongtranhuu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517065 21/11/2018 21:36:52 hoanglongtranhuu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
517063 21/11/2018 21:36:30 hoanglongtranhuu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
517054 21/11/2018 21:32:46 hoanglongtranhuu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
517048 21/11/2018 21:29:45 hoanglongtranhuu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
516930 21/11/2018 20:03:16 tnnt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
516866 21/11/2018 17:39:58 truongthienlocTH NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
516230 20/11/2018 15:24:01 nguyentandung2005 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
516124 20/11/2018 10:20:49 Thinh_Feline NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
515968 19/11/2018 22:40:38 leviettttnh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
515795 19/11/2018 19:51:24 ducminhtrinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
515522 19/11/2018 09:14:56 lehoangthang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514937 18/11/2018 14:54:16 đuongt09062003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514897 18/11/2018 13:46:18 nakrothpro NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
514806 18/11/2018 11:22:40 anhnguyen123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514756 18/11/2018 10:17:09 quangduyluu123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
514736 18/11/2018 10:01:21 cr705 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
513951 16/11/2018 22:55:14 6vienhdt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
513941 16/11/2018 22:46:38 ducthangivicii NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
513710 16/11/2018 17:49:12 mtpntu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
512789 15/11/2018 16:12:30 daoxuanhang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
512782 15/11/2018 16:10:13 dmquan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
512781 15/11/2018 16:09:27 giolomega NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
512767 15/11/2018 16:06:10 congnguyen NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
512765 15/11/2018 16:05:03 TranNgan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
512762 15/11/2018 16:03:09 seadiva NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
512760 15/11/2018 16:02:25 khangnghiem142 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
512738 15/11/2018 15:50:50 nhannguyen2k4 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
512732 15/11/2018 15:47:39 hung17122004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
512605 15/11/2018 14:52:26 huydongTDMU NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
512137 15/11/2018 10:56:00 anhvippro123z NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511686 14/11/2018 22:18:41 NghiaCPP NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
511356 14/11/2018 12:00:51 isayiloveu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
510028 12/11/2018 20:30:41 ndkhoa146 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
509833 12/11/2018 14:19:07 nnnonly NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
508894 10/11/2018 17:01:34 huatho131 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
508826 10/11/2018 13:30:27 ZewDev NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 203 ms 2748 KB
508795 10/11/2018 11:27:52 HUT_TOAN NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
508723 10/11/2018 09:18:25 ngocdieu NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 187 ms 2748 KB
508506 09/11/2018 21:25:00 taminhquanno20 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
508445 09/11/2018 20:15:14 tenspace NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
507893 08/11/2018 22:11:11 thienchidh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1000 KB
506775 07/11/2018 15:08:03 jdkun123258TDMU NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
506363 06/11/2018 21:48:49 TrongDuy NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
506180 06/11/2018 18:27:31 congvipkhoinoi NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
505945 06/11/2018 15:14:05 duongphuongnam NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
505884 06/11/2018 14:26:40 dangvtpt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
505773 06/11/2018 09:11:00 MINHKHANG NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
504968 05/11/2018 09:36:57 quocpro_2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
504532 04/11/2018 15:51:26 hungcqt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
504486 04/11/2018 12:20:43 Phamquynhanh23012003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
504293 03/11/2018 21:54:25 kakaka NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
504237 03/11/2018 20:54:42 cenzter NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 375 ms 6952 KB
504206 03/11/2018 20:34:39 lehoainam NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
504203 03/11/2018 20:30:45 lehoainam NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
503929 03/11/2018 10:19:44 phuphuphu123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
503293 02/11/2018 15:53:28 toan2902 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
502655 01/11/2018 18:36:08 mdan226 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
502514 01/11/2018 15:45:15 shin1212 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
502483 01/11/2018 15:25:06 dfwapekko NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502417 01/11/2018 15:02:55 nguyentrang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502416 01/11/2018 15:02:36 quysan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502413 01/11/2018 15:01:40 anhbr9876 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
502343 01/11/2018 14:15:21 vandat_2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
502160 01/11/2018 09:34:23 buithanhhoang2504 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
501933 31/10/2018 21:42:12 mrlihd NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
501537 31/10/2018 11:15:17 tuancqt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
501440 31/10/2018 10:07:42 lamcqt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
501313 30/10/2018 22:50:52 tadat216 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
501030 30/10/2018 16:44:18 lehoang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
501020 30/10/2018 16:40:05 diemqui110105 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
500847 30/10/2018 15:11:14 akigaming NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
500526 29/10/2018 22:31:10 duy0805 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
500510 29/10/2018 22:07:07 duyvu123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
500124 29/10/2018 08:10:32 beteoteo2802 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
500011 28/10/2018 22:15:01 phatdoan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499962 28/10/2018 21:14:25 stviolent3010 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
498648 26/10/2018 18:08:12 Neptune NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
498476 26/10/2018 12:06:07 SinhVienIT NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498426 26/10/2018 11:24:32 duycuong295 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
498333 26/10/2018 10:15:11 lehoanggiang NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
498316 26/10/2018 09:44:49 binlunxt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
497917 25/10/2018 18:59:53 lichhoanglich NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
497907 25/10/2018 18:42:36 vuhoangtran NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
497902 25/10/2018 18:33:32 binhpro2204 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
497838 25/10/2018 16:27:25 nguyentanhuy NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
497772 25/10/2018 15:48:40 phucbd2k17 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
497717 25/10/2018 15:13:59 bimporo333 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
497529 25/10/2018 11:08:21 Sau NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
497412 25/10/2018 00:44:30 Vinhh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
497080 24/10/2018 20:49:51 Dat7acva NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
496844 24/10/2018 15:07:44 thienhue123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
496843 24/10/2018 15:05:58 thienhue123 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
496788 24/10/2018 12:59:08 thanhthuy4u NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 93 ms 1528 KB
496750 24/10/2018 11:12:04 duycqt NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
496720 24/10/2018 10:56:21 vmt120203 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
496709 24/10/2018 10:47:12 yn2493 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
496077 23/10/2018 14:51:35 danhnt116 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
495951 23/10/2018 08:40:11 kid2201 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
495894 23/10/2018 00:44:31 dungal NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
495715 22/10/2018 20:33:19 anhtitote NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
495697 22/10/2018 19:49:27 NguyenNhatMinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
495609 22/10/2018 16:13:41 havu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
495606 22/10/2018 16:08:43 TranLeNhuQuynh NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
495604 22/10/2018 16:04:24 votthichaua NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
495425 22/10/2018 09:01:14 VPFFV NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
495417 22/10/2018 08:45:31 vohieu751 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
495024 21/10/2018 12:39:35 ppc99er NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
494301 19/10/2018 20:17:29 quocdongqh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 984 KB
494296 19/10/2018 20:10:36 anzuko NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494122 19/10/2018 16:20:49 tototete NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
494088 19/10/2018 15:43:48 hanchitoan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
494086 19/10/2018 15:42:55 rongvuahoangkim NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
494054 19/10/2018 15:29:08 MH307 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
494049 19/10/2018 15:24:01 MH307 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
494032 19/10/2018 15:07:06 huytin8 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1820 KB
494025 19/10/2018 15:03:05 000DANG NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
494020 19/10/2018 15:01:08 truongltt8c NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
493997 19/10/2018 14:49:18 tuanhungnaruto NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
492805 18/10/2018 21:56:24 thanhminh1112 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492792 18/10/2018 21:47:07 luctuyen001 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
492540 18/10/2018 17:52:01 SIU2018CAKHOSOLO NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492304 18/10/2018 14:21:50 longvu1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
492205 18/10/2018 10:43:21 sunepi719 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
491865 17/10/2018 20:50:12 banana2k NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491839 17/10/2018 20:37:49 vanminh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491806 17/10/2018 20:18:32 hieu1751220089 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491723 17/10/2018 19:26:47 hduoc2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
491722 17/10/2018 19:26:38 khiemdk12 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
491720 17/10/2018 19:24:14 haihaihaihai0123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491712 17/10/2018 19:17:25 59130929 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
491272 16/10/2018 22:37:20 thaolinh NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
490907 16/10/2018 16:01:46 khochimtoai123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490900 16/10/2018 15:55:27 SIU2018Yasou NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
490899 16/10/2018 15:54:38 SIU2018_KhoiKz NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
490759 16/10/2018 14:25:36 vhpcoder17203 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
490605 16/10/2018 09:43:20 Baongoc_8a3_TDN NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490568 16/10/2018 09:33:12 Quan_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490566 16/10/2018 09:32:56 Tien一8a3一tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
490408 16/10/2018 07:31:21 Fonekedokato NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
490373 16/10/2018 05:48:01 tranhoainam_8a3_TDN NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490218 15/10/2018 21:59:57 hoangthang11051 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490217 15/10/2018 21:59:34 minh98 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490063 15/10/2018 20:45:06 tranhoainam22 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490011 15/10/2018 20:13:00 Thaianh_8a3_TĐN NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
489925 15/10/2018 16:39:35 bk201 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
489551 14/10/2018 23:35:45 minh98 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489389 14/10/2018 21:33:33 duonghongngoc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
489295 14/10/2018 20:03:36 Teddy NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
489250 14/10/2018 17:40:00 vanan9205 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
488954 14/10/2018 00:44:23 uyennefble NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488874 13/10/2018 22:36:28 duong09062003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1964 KB
488516 13/10/2018 14:08:33 ceberos4800 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488397 13/10/2018 10:45:38 phuongyet0703 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488137 12/10/2018 23:12:17 nhoklonely091 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
487983 12/10/2018 21:05:24 trunghieu99tt NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
487933 12/10/2018 20:53:36 nguyen8a3 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1392 KB
487741 12/10/2018 17:21:13 toididaocode NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 18408 KB
487720 12/10/2018 16:51:25 nhuphuc2204 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1008 KB
487685 12/10/2018 16:26:04 tuanltt1252004 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
487638 12/10/2018 16:03:47 hoangtrang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487589 12/10/2018 15:46:44 hung_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
487416 12/10/2018 14:34:09 Thu_8a3_TDN NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486901 11/10/2018 22:44:26 i_love_KT NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
486792 11/10/2018 21:49:52 dinhtrongchien NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486527 11/10/2018 19:27:16 soloking NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
486500 11/10/2018 18:46:27 minhtridang NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
486394 11/10/2018 16:13:33 nhhpbc7a1 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
486354 11/10/2018 15:53:28 ptdien NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486305 11/10/2018 15:23:23 hakishikure NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
486155 11/10/2018 14:18:39 bbccpad NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
484993 10/10/2018 22:56:23 khanhmta NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
484900 10/10/2018 22:05:32 Qanh29 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
484836 10/10/2018 21:16:46 phamduccuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
484831 10/10/2018 21:13:54 OotakuO NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484635 10/10/2018 17:26:23 vietnguyen2799 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 281 ms 6856 KB
484486 10/10/2018 09:25:45 nguyenvanlinh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
484434 10/10/2018 05:02:05 khoinguyentdmu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
484209 09/10/2018 20:30:24 thienngoc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
484205 09/10/2018 20:27:58 caikimdat NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
484124 09/10/2018 19:06:22 baokha NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
484045 09/10/2018 16:45:29 hanluc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
483623 09/10/2018 08:18:58 hongtrn156 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
483600 09/10/2018 07:27:44 daithang0977950776 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
483534 08/10/2018 23:09:40 binbmt1234 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483335 08/10/2018 20:08:26 cutrung2802 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
482789 07/10/2018 20:16:43 lethanhbinh3920 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
482629 07/10/2018 15:14:37 hoanglong NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
482495 07/10/2018 10:15:13 biabeogo147 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2180 KB
482259 06/10/2018 22:34:08 alibaquan NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
482172 06/10/2018 21:06:29 mydieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2152 KB
482122 06/10/2018 20:38:00 caphat07022003 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
482113 06/10/2018 20:33:57 letrunghieu_9a3 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1712 KB
482097 06/10/2018 20:24:22 vtvui1803 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 250 ms 6908 KB
482088 06/10/2018 20:16:57 vtvui1803 NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 312 ms 6900 KB
481902 06/10/2018 15:54:44 haiprot1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
481641 05/10/2018 22:56:24 thochit NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481619 05/10/2018 22:44:54 btappmedia NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
481569 05/10/2018 22:01:15 NguyenHoangqQuya2 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481546 05/10/2018 21:43:49 quyhugo158 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
481351 05/10/2018 19:13:20 malloc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481343 05/10/2018 19:02:16 0987480154 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
481250 05/10/2018 16:56:11 jackcookies020 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
481246 05/10/2018 16:54:24 jackcookies020 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
480679 05/10/2018 07:48:36 XuanPhuc NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
480474 04/10/2018 21:11:03 soloking NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
480277 04/10/2018 18:15:08 hoangndu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
480192 04/10/2018 16:36:35 abcdefghi NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2612 KB
480187 04/10/2018 16:34:02 xoaphm NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 171 ms 17704 KB
479712 03/10/2018 21:59:03 VanHieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479592 03/10/2018 20:11:08 Quiuit NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479506 03/10/2018 18:42:36 ninja_sunflower NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479082 02/10/2018 21:55:50 KillMonger NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
478998 02/10/2018 20:58:30 khanhkjhave NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
478994 02/10/2018 20:55:33 nguyen_8a3_tdn2018 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478475 02/10/2018 10:05:27 kiemtra8a3tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
478213 01/10/2018 22:29:05 bangtanboys NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
478172 01/10/2018 21:51:55 phamduccuong NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478142 01/10/2018 21:37:36 SHIHO NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
478064 01/10/2018 20:49:46 thien0914033912 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477999 01/10/2018 20:04:23 vudangkhoi2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477984 01/10/2018 19:52:32 phamanmaithao10 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477329 30/09/2018 18:56:57 nguyenvantien0903 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
476978 30/09/2018 00:12:20 gavangken NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
476856 29/09/2018 21:31:02 nhanhuuhieu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
476779 29/09/2018 20:30:40 cogang123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
476760 29/09/2018 20:17:25 lcqhuyt1821 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
476141 28/09/2018 21:29:14 missfamily97 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
476004 28/09/2018 18:49:14 tqh0806 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
475890 28/09/2018 15:55:06 tranhoainam22 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475736 28/09/2018 12:26:44 thai123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
475705 28/09/2018 11:42:13 zxcvbnmasdfghjkl NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475625 28/09/2018 08:32:09 trungnguyenlak2003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
475393 27/09/2018 21:48:26 huutuan_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
475342 27/09/2018 21:25:28 Hoa_8A3_TDN NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475142 27/09/2018 19:49:03 pinknam NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475094 27/09/2018 18:55:47 kiên_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
474745 27/09/2018 07:28:42 hitumaster NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474741 27/09/2018 07:13:52 hongphong_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474708 27/09/2018 00:30:04 luongntu NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
474496 26/09/2018 20:18:52 boniva161 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
474483 26/09/2018 20:07:34 vivimini110 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
473848 25/09/2018 21:40:21 vietduct32 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473777 25/09/2018 20:53:54 huutuan_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473579 25/09/2018 14:54:10 cbl_dai10t4 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
473493 25/09/2018 10:59:38 nghiaphamln NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473470 25/09/2018 10:28:41 thaianh249 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 980 KB
473322 25/09/2018 09:30:44 linh_8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473316 25/09/2018 09:22:47 phuctien8a3_tdn NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473148 24/09/2018 22:01:21 Cá37 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
472693 24/09/2018 08:05:25 nguyenhuy2k2 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
472683 24/09/2018 05:41:24 chipnho NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
472563 23/09/2018 21:18:18 minhquan052003 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
472517 23/09/2018 20:38:43 levanthao NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472449 23/09/2018 18:30:14 huyenmy7724 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
472350 23/09/2018 15:19:37 kami NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472339 23/09/2018 14:59:31 letruongsanh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
472156 23/09/2018 06:35:46 phuocbuid