Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741054 06/04/2020 22:46:57 hoangnguyen29 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
740992 06/04/2020 20:27:16 Seria FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 2496 KB
740835 06/04/2020 00:07:57 thiennhan2701 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4180 KB
739997 03/04/2020 19:15:46 thopro1973 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4136 KB
739883 03/04/2020 15:18:19 python_train FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 875 ms 9392 KB
738227 29/03/2020 20:53:30 knam4202 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4120 KB
738162 29/03/2020 17:01:12 kassivender FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
737331 26/03/2020 16:51:33 pinyahoo567 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
736490 23/03/2020 17:18:55 Pigpy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 3976 KB
736348 23/03/2020 12:38:35 daohuulong2020 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
736081 22/03/2020 15:27:08 0977859215 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
735259 19/03/2020 20:50:49 khongcoten002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4160 KB
735190 19/03/2020 16:47:18 khacduy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2912 KB
735036 19/03/2020 09:33:44 tienloc_dz FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2880 KB
734982 18/03/2020 23:55:46 maiphuong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
731853 13/03/2020 11:21:40 hokage1201 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3136 KB
731849 13/03/2020 10:43:51 nguyenlenam FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3136 KB
731390 11/03/2020 22:24:58 baotruc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
731383 11/03/2020 22:20:37 baotruc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
730443 08/03/2020 22:52:36 hieuishere FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3520 KB
730442 08/03/2020 22:48:23 manhender FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3432 KB
729782 06/03/2020 19:52:41 munrio123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
729129 05/03/2020 16:06:37 AngusX FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
727693 01/03/2020 21:38:06 RH07 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
726087 26/02/2020 16:02:40 thống FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2752 KB
725835 26/02/2020 08:10:40 congbinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
725744 25/02/2020 21:37:23 nguyenan0808 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4096 KB
725725 25/02/2020 21:26:40 quanit2k4 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
724727 23/02/2020 18:47:03 phamchibinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
724588 23/02/2020 15:27:24 leminhhung FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4172 KB
724582 23/02/2020 15:22:03 leminhhung FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4152 KB
724155 22/02/2020 16:37:02 hoa1705 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
723549 21/02/2020 11:34:44 damminhquan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
722789 19/02/2020 18:37:48 Matatabi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
722475 19/02/2020 10:04:50 drlamlqd9 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
720788 15/02/2020 21:43:06 duyvu123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4252 KB
720660 15/02/2020 18:45:48 linhngao121212 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
720575 15/02/2020 16:36:27 Sơna1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4252 KB
720486 15/02/2020 15:15:34 Hàoa1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
720392 15/02/2020 10:58:05 khongcoten002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
720361 15/02/2020 10:22:57 Sángolympic FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4260 KB
720300 15/02/2020 07:57:33 dangthithuyen FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
719891 14/02/2020 09:19:22 ptcvp121 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4208 KB
719867 14/02/2020 08:25:58 daothaihoang18 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4256 KB
719356 13/02/2020 02:22:30 quachtridat FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 312 ms 12180 KB
719355 13/02/2020 01:17:27 Hieuthanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4184 KB
719061 12/02/2020 14:40:44 JoySluxirt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
718886 11/02/2020 23:19:07 bku_lapis FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 5248 KB
717332 09/02/2020 13:58:41 thangloi2209 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2000 KB
716714 08/02/2020 10:16:08 ntnvlog FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
716702 08/02/2020 10:03:40 tuananh1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4244 KB
716650 08/02/2020 08:55:22 BananaOnTheTree FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4264 KB
716169 07/02/2020 11:25:43 quynhdao271 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4248 KB
715831 06/02/2020 20:48:45 Lucifer FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
715337 06/02/2020 10:32:01 tienloc_tvn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
714370 04/02/2020 17:09:13 minhquoc19ti FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
714066 03/02/2020 21:43:33 hoktro FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4256 KB
714025 03/02/2020 21:05:35 kimcuong_tvn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 125 ms 4044 KB
713693 02/02/2020 22:58:29 0842020263 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4244 KB
713592 02/02/2020 20:15:20 kimngan_tvn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
712598 31/01/2020 16:30:52 Dan_De_Nui FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4272 KB
712209 30/01/2020 21:08:32 hoangle134134 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4212 KB
712189 30/01/2020 20:57:05 khanhld FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4192 KB
712169 30/01/2020 20:41:47 khanhld FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4216 KB
712107 30/01/2020 19:20:03 khongcoten002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
710914 29/01/2020 19:45:29 khanhld FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4208 KB
709292 23/01/2020 21:24:58 AnhĐứccôngphá FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4152 KB
708963 23/01/2020 08:48:53 AnhLongButPha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4128 KB
706873 18/01/2020 17:43:45 HackerMan FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4228 KB
706792 18/01/2020 17:02:31 suxzat FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 2560 KB
706430 17/01/2020 21:45:25 Love FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 3824 KB
705075 15/01/2020 12:58:05 haupas FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
704739 14/01/2020 17:47:49 Quang249 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
704033 13/01/2020 10:14:48 ngominhduc006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
703678 12/01/2020 19:00:18 khanhnhat123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
703450 12/01/2020 13:31:01 viocuong FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 1000 ms 9212 KB
703348 12/01/2020 10:00:16 ashura2k5501 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3288 KB
703312 12/01/2020 09:36:02 minhquan052003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3932 KB
703236 12/01/2020 08:13:08 BestTroll FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
703206 12/01/2020 00:03:51 watanabe2804 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3488 KB
703023 11/01/2020 19:52:28 rongvuahoangkim FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
702919 11/01/2020 16:20:01 ntphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
702918 11/01/2020 16:19:14 ntphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 3344 KB
702916 11/01/2020 16:13:20 ntphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
700886 08/01/2020 17:57:51 fvrffrvgf FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3988 KB
700695 08/01/2020 09:58:07 Turkey FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 3984 KB
699753 07/01/2020 00:41:25 ntphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 4016 KB
699675 06/01/2020 23:54:12 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 187 ms 3900 KB
698544 05/01/2020 15:49:10 nxphuong FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3908 KB
698303 05/01/2020 09:30:29 whoisthatguy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 4000 KB
698300 05/01/2020 09:27:31 baoNgancuteee FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 4036 KB
698298 05/01/2020 09:26:45 baoNgancuteee FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 4000 KB
698254 05/01/2020 08:14:21 0343249261 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
698245 05/01/2020 07:54:48 stkirito74 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
698175 04/01/2020 22:53:06 novaphoenix FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
697123 03/01/2020 15:14:08 Aftery FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
696982 03/01/2020 12:52:58 anhkhoa09032004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
696870 03/01/2020 09:51:09 tahoangquan2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
696480 02/01/2020 17:14:57 nnbxxx FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 3324 KB
696413 02/01/2020 15:49:44 eophaiteo11 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
696252 02/01/2020 11:23:57 truongthienlocTH FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3912 KB
696092 02/01/2020 07:51:33 Caomylinh02 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
696079 02/01/2020 01:15:13 nguyenduythanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 3916 KB
695923 01/01/2020 19:19:46 drloc2004 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 3912 KB
695195 30/12/2019 22:27:06 Trung13102000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3924 KB
695187 30/12/2019 22:23:23 Trung13102000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3952 KB
695184 30/12/2019 22:22:58 Trung13102000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3928 KB
694893 30/12/2019 10:39:41 quanghuy3004new FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
694538 28/12/2019 23:14:47 phuoctktkhg FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 3920 KB
694440 28/12/2019 20:18:28 vinhpele FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
692443 24/12/2019 00:02:15 conlocdaifa FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3972 KB
692030 22/12/2019 21:53:15 ishokusogiria FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
692000 22/12/2019 20:35:56 Linhdethuong FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 203 ms 3964 KB
690796 19/12/2019 15:42:19 duyluan3110 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
690375 18/12/2019 14:40:19 haidang172005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
690290 18/12/2019 10:00:24 Nhi23072002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
690008 17/12/2019 20:23:59 quocviet2001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3312 KB
689873 17/12/2019 16:55:22 sendmylove123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3320 KB
689692 17/12/2019 14:27:06 10mũ9 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
689490 16/12/2019 22:13:05 hoangmanh123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4180 KB
688354 14/12/2019 14:26:02 duc18032006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2832 KB
688137 14/12/2019 00:28:43 letrunghieu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
687962 13/12/2019 14:15:32 thienminh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3432 KB
687613 12/12/2019 15:54:42 hello5423 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4160 KB
686222 08/12/2019 23:14:55 vanthien_bl FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4232 KB
685355 05/12/2019 23:23:55 khanhtron03 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4240 KB
684189 03/12/2019 09:15:08 klinh3003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 2880 KB
683274 30/11/2019 23:57:16 thaibom03 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
682736 30/11/2019 09:24:38 camnguyenmeow FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
682614 29/11/2019 22:10:01 thisisme FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4248 KB
680782 27/11/2019 04:46:51 thanhthien79 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4252 KB
680767 27/11/2019 00:24:04 ttmlinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4236 KB
680531 26/11/2019 16:43:33 bao11032004 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4228 KB
680521 26/11/2019 16:25:08 ntkluanccva10tin FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4244 KB
680228 25/11/2019 23:01:45 mycatismoon FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2892 KB
680198 25/11/2019 22:45:59 anhthcsyl2006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2884 KB
680075 25/11/2019 19:22:45 Dothanhtai2006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
680014 25/11/2019 15:46:43 vananha2k23 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4240 KB
679760 24/11/2019 19:59:16 dinhchien2901 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
679755 24/11/2019 19:49:23 dinhchien2901 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
679614 24/11/2019 15:38:09 minhquandinhcao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4228 KB
678782 23/11/2019 00:24:35 CodeWar37 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4232 KB
678571 22/11/2019 20:19:44 karasu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
678317 22/11/2019 12:35:41 prgrmanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4176 KB
676230 19/11/2019 19:56:50 quoclan99 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4196 KB
676152 19/11/2019 15:57:04 tekachi_mochikamedo FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
676148 19/11/2019 15:53:35 huyUwU FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
676139 19/11/2019 15:43:22 giang8C2122006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
676134 19/11/2019 15:39:26 qtrungth FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
675504 18/11/2019 11:16:57 phatbs3011 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
675225 17/11/2019 20:20:12 omgursocute FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
674841 17/11/2019 07:46:12 bestYS FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4184 KB
674311 15/11/2019 19:50:50 anhduc2004 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3492 KB
673813 14/11/2019 17:48:12 huytool FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4112 KB
673778 14/11/2019 17:10:06 phantom906 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4112 KB
673021 13/11/2019 12:41:33 vhskillpro FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 1820 KB
672753 12/11/2019 20:33:32 trung09072004 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4224 KB
672311 11/11/2019 21:47:46 minhratnhat FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
672309 11/11/2019 21:47:02 minhratnhat FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
672297 11/11/2019 21:32:03 0941177356 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3436 KB
671673 10/11/2019 16:29:44 hitu1919 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3504 KB
670984 08/11/2019 22:00:21 cuongbvbn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 125 ms 4052 KB
670885 08/11/2019 21:01:36 admin2009 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3504 KB
668984 05/11/2019 19:19:09 hieupham FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1960 KB
668973 05/11/2019 19:05:22 RedDevilss2 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4192 KB
668854 05/11/2019 15:59:10 hitu1902 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4236 KB
668226 04/11/2019 10:53:09 tuanhung FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3492 KB
667695 03/11/2019 10:30:18 dangtiendung1201 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3544 KB
667058 02/11/2019 08:29:33 chuongpham7750 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 125 ms 4076 KB
667030 02/11/2019 07:48:26 HoaBenKiaSong FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4216 KB
666231 31/10/2019 20:56:27 phucduy1509 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4204 KB
665879 31/10/2019 10:47:23 Thinh_Feline FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 4012 KB
665780 31/10/2019 07:37:24 phuong2004 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
665168 30/10/2019 01:12:59 nmhh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3568 KB
664703 29/10/2019 08:40:34 MinhBietBay FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
663954 27/10/2019 15:45:43 nguyenkhoip FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3572 KB
663802 27/10/2019 10:53:31 19521242 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3516 KB
663801 27/10/2019 10:53:25 19521242 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3572 KB
663800 27/10/2019 10:53:23 19521242 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3496 KB
661381 23/10/2019 13:41:19 hitu1914 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4172 KB
660466 21/10/2019 18:48:11 CBLtk FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 5296 KB
660066 20/10/2019 18:05:49 agru FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4248 KB
659845 19/10/2019 22:17:38 minhthi28 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
659356 18/10/2019 18:17:59 ngocdang0602 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3564 KB
659287 18/10/2019 14:35:00 shadowofthegame FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
659259 18/10/2019 12:13:54 ltd9a4gpc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2892 KB
659088 17/10/2019 21:51:00 mrle0bda3t FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3540 KB
658740 17/10/2019 15:03:19 milo123199 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3596 KB
658547 16/10/2019 23:26:59 MaMoi FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 671 ms 5304 KB
658305 16/10/2019 14:32:15 SIU2018CAKHOSOLO FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4272 KB
658301 16/10/2019 14:27:04 SIU2018Yasou FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4268 KB
658185 16/10/2019 06:05:07 lethimytien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2884 KB
658118 15/10/2019 21:57:15 thecomeback FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4244 KB
657825 15/10/2019 15:20:14 doanhtu1209 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
656874 13/10/2019 11:53:36 cuthaodd FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4284 KB
656352 12/10/2019 08:42:00 giangbabygo123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4244 KB
655989 11/10/2019 16:20:39 baolamnbl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
655803 11/10/2019 14:34:57 chutichday2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
655604 11/10/2019 00:02:14 nguyenthanhtinh365 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 218 ms 2536 KB
655334 10/10/2019 15:23:55 chutichday2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2920 KB
655330 10/10/2019 15:23:08 yolo19yolo FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
652773 07/10/2019 08:26:08 tranggc1024 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
652770 07/10/2019 08:23:48 lamhn2006123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
652712 06/10/2019 22:42:14 minhtriet2903 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4228 KB
652411 06/10/2019 14:47:38 trungkienthcsyenlac FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
652043 05/10/2019 21:51:01 kuzuma245 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4220 KB
651372 04/10/2019 21:42:07 camlaitin FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
651116 04/10/2019 15:38:17 kevilstark FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4192 KB
651086 04/10/2019 15:15:49 BBisthebest FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
650616 03/10/2019 20:08:58 nguyentrantien2002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4208 KB
648536 30/09/2019 19:12:57 badaoteemo1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 4076 KB
647526 28/09/2019 14:10:47 456789 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
646973 27/09/2019 17:10:09 huukhanhk39a FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3580 KB
646520 26/09/2019 17:00:58 congcanhlnq FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3552 KB
646503 26/09/2019 16:37:11 ntnvlog FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
645987 25/09/2019 18:21:07 hoangthai FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4172 KB
645963 25/09/2019 16:17:48 kimanh415 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
645960 25/09/2019 16:14:45 thuyvy207 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
645927 25/09/2019 15:05:07 cblnamphuong FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4160 KB
645392 24/09/2019 15:06:32 ntoan199 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4180 KB
645057 23/09/2019 20:29:57 lethanhphat2005 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3528 KB
645002 23/09/2019 18:14:50 dpduy123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 3472 KB
644981 23/09/2019 17:07:33 lucky_boy FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4152 KB
644002 21/09/2019 16:46:55 19522456 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 750 ms 9384 KB
642728 19/09/2019 21:11:05 kimjisoo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3528 KB
642590 19/09/2019 18:21:06 4maxskill4 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 203 ms 7932 KB
642381 19/09/2019 12:33:02 legoyb FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
642186 19/09/2019 09:13:31 OotakuO FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
641256 18/09/2019 09:08:18 hoanhatle FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
640794 17/09/2019 16:03:31 mrzin703 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4164 KB
639750 16/09/2019 08:46:55 ct390 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
639743 16/09/2019 08:35:25 MinBaoTT FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
639740 16/09/2019 08:28:39 thienkun FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4244 KB
638593 14/09/2019 09:22:24 yeuemkhong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
638410 13/09/2019 22:39:13 Lan123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3504 KB
637700 13/09/2019 10:26:17 vhpcoder17203 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3492 KB
637693 13/09/2019 10:22:47 michealle FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3500 KB
637692 13/09/2019 10:22:46 hoangtrang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3512 KB
637683 13/09/2019 10:17:15 nguyenphandung1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3504 KB
637531 13/09/2019 07:50:50 duongtc1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3520 KB
637291 12/09/2019 20:01:02 duth FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3480 KB
637153 12/09/2019 15:17:35 khongco FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4192 KB
636145 11/09/2019 09:30:16 Be_happy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
635325 09/09/2019 16:50:51 pmt FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4220 KB
633218 06/09/2019 21:38:13 leson FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 3484 KB
631460 02/09/2019 09:16:02 tiendung2306 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4176 KB
631191 01/09/2019 15:33:02 minhthi28 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
631190 01/09/2019 15:31:11 thao1234 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2760 KB
630817 31/08/2019 17:17:24 pogodi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4020 KB
629818 29/08/2019 10:03:56 unglinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4160 KB
629440 28/08/2019 14:31:05 limpale1234 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4192 KB
629346 28/08/2019 09:16:35 nothing2000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
625870 23/08/2019 22:24:13 vinhhung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
625869 23/08/2019 22:23:33 vinhhung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
625720 23/08/2019 18:51:29 samnguyen867 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4204 KB
625423 23/08/2019 00:28:47 hiepthuong FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4080 KB
624968 22/08/2019 09:54:41 thuy_quynh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
624756 21/08/2019 19:12:59 WhiteTiger FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 125 ms 2816 KB
624042 19/08/2019 22:51:59 ristxnd FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 125 ms 4012 KB
623667 18/08/2019 21:50:34 queanh0220 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3456 KB
623170 17/08/2019 17:08:15 abcd1234 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4048 KB
622659 16/08/2019 12:13:03 trycod3 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4160 KB
619901 12/08/2019 11:44:12 huuduc8igc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3448 KB
619657 11/08/2019 12:02:21 abc125 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2000 KB
619211 10/08/2019 08:54:08 quanghuy123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
619152 09/08/2019 21:56:00 canhtoannct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2812 KB
619081 09/08/2019 19:16:32 believer FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 359 ms 5292 KB
618674 08/08/2019 20:52:26 tranthuyan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3320 KB
617893 07/08/2019 14:44:06 vuong123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
617311 06/08/2019 11:04:34 lethimytien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2940 KB
617296 06/08/2019 10:39:21 Assyrian FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3420 KB
616826 05/08/2019 15:23:24 rsattlpalpha FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 3960 KB
616773 05/08/2019 14:18:22 thienbaotb FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 3888 KB
616660 05/08/2019 03:38:40 trandat FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
616655 05/08/2019 03:04:22 baotrancpp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 4000 KB
616303 04/08/2019 00:46:38 luukimhoang2022 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3984 KB
615179 01/08/2019 21:53:32 quochuong2006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
614565 01/08/2019 01:29:57 hoaf13 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 4104 KB
614564 01/08/2019 01:19:56 hoaf13 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 4124 KB
614551 31/07/2019 23:53:56 tungduongvc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
614492 31/07/2019 21:39:38 dothihoangduyen FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4064 KB
614469 31/07/2019 21:05:59 ta FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4052 KB
614169 31/07/2019 14:15:38 ngoctit FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4004 KB
614071 31/07/2019 10:13:48 ngocduygpc8a1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2832 KB
613970 30/07/2019 22:46:21 lnatuan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
613830 30/07/2019 19:35:51 huuhoangle FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
613600 30/07/2019 10:24:18 cbl_anhquan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
613249 29/07/2019 18:14:26 khanhtran2201 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3960 KB
612873 28/07/2019 23:05:11 Soledad FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4052 KB
612647 28/07/2019 13:55:40 tiennl FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
612143 27/07/2019 13:02:48 Fidisk FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
612053 27/07/2019 09:57:57 huuhoangle FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
612050 27/07/2019 09:57:22 huuhoangle FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
611928 26/07/2019 23:08:06 truongthinh14 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3368 KB
611337 26/07/2019 00:01:53 shoanga2k52 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3364 KB
610842 25/07/2019 12:39:33 funcolor FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4068 KB
608200 20/07/2019 17:01:28 hoang_huy_hg FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 734 ms 4008 KB
607656 18/07/2019 19:53:02 cbl_hoanglinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
605616 11/07/2019 22:50:15 DHKH_HUE_2000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3852 KB
605290 10/07/2019 21:18:52 MinhBomNha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4028 KB
603786 06/07/2019 16:52:07 emLaNewBie FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 265 ms 5240 KB
602894 04/07/2019 08:57:42 quanghuy123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
602714 03/07/2019 17:45:43 khuyentran FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4032 KB
602446 03/07/2019 11:31:38 neos FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4024 KB
601732 01/07/2019 16:49:40 Nhv1133_Tx FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 4036 KB
601081 29/06/2019 17:22:57 H2911 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 718 ms 9420 KB
601026 29/06/2019 16:08:22 18T1021208 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4104 KB
598441 25/06/2019 17:22:08 hipzbonobo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4124 KB
598370 25/06/2019 15:03:16 lethienquan28052006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
598248 25/06/2019 09:18:06 TokarinRika FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2828 KB
597618 23/06/2019 21:01:44 haiprot1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 734 ms 4408 KB
597607 23/06/2019 20:32:26 LuongLegend FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3584 KB
596815 22/06/2019 10:04:28 hongphongthp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4128 KB
596454 21/06/2019 15:51:49 khuyentrannd FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4200 KB
595998 20/06/2019 16:20:02 Newps FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4212 KB
595592 19/06/2019 21:30:32 thống FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2864 KB
595225 19/06/2019 04:57:43 khiem123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4192 KB
593832 15/06/2019 23:13:24 thien0914033912 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4128 KB
593830 15/06/2019 23:11:32 thien0914033912 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4164 KB
593733 15/06/2019 17:19:26 winterrr FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
593675 15/06/2019 14:53:21 baobao07 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4120 KB
593399 14/06/2019 21:56:03 cyrocs258 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
593083 14/06/2019 13:03:27 dothiyenlinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
593082 14/06/2019 12:52:40 dothiyenlinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
592779 13/06/2019 20:44:31 banhgiaman FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 187 ms 3288 KB
592683 13/06/2019 16:21:05 marfus FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
592250 12/06/2019 10:02:06 hatoru FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4252 KB
592246 12/06/2019 09:54:58 gianggiang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4224 KB
592187 11/06/2019 22:44:45 kickdevil FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
592117 11/06/2019 19:27:21 quocpro_2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3500 KB
592054 11/06/2019 14:29:26 anhnguyenroux FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3496 KB
589452 03/06/2019 10:38:01 bachkabipro FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3528 KB
589006 01/06/2019 17:48:24 nguyenhoainam FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3484 KB
588625 31/05/2019 14:29:31 dchy2000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4204 KB
588564 31/05/2019 11:48:47 hoatmt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
588149 30/05/2019 14:12:20 kugaogll1998 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4160 KB
587469 28/05/2019 09:14:51 tin10_HoangPhuongThao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3464 KB
587465 28/05/2019 09:11:44 dinhtuandat FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
587456 28/05/2019 09:03:25 na01092003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3428 KB
587444 28/05/2019 08:50:04 tin10_buinhatlinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3432 KB
587414 28/05/2019 08:07:43 tink30_phamkhanhlinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3468 KB
587351 28/05/2019 07:32:43 TTVK FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4144 KB
586842 26/05/2019 17:15:52 tin10_tranthivankhanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3512 KB
586775 26/05/2019 14:07:49 trung_hieu_k36_chv FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4220 KB
586293 24/05/2019 21:56:35 tink30nguyen FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3492 KB
586275 24/05/2019 21:14:17 TIN10_VUTRINHHOANG FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3508 KB
586188 24/05/2019 15:25:23 khuongvutramanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
586075 23/05/2019 22:29:00 lehoaihai215 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
586023 23/05/2019 20:37:11 taolaai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4220 KB
585079 21/05/2019 18:28:27 KayTran FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
584551 20/05/2019 13:26:10 tmnduy FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4248 KB
584538 20/05/2019 11:35:51 tmnduy FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4220 KB
584535 20/05/2019 11:28:00 Anhhatca72 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4236 KB
584038 18/05/2019 09:31:54 elkunpham FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4236 KB
582611 14/05/2019 09:44:23 david0403 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
582130 12/05/2019 02:34:37 SPyofgame FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
582129 12/05/2019 02:03:04 SPyofgame FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
582128 12/05/2019 02:02:02 SPyofgame FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
582127 12/05/2019 02:00:57 SPyofgame FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
582089 11/05/2019 20:54:25 nhan05102000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4184 KB
581973 11/05/2019 08:34:00 maytinhpc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4188 KB
581603 09/05/2019 22:11:35 ngocbao113 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
581588 09/05/2019 21:42:55 phangiabao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 1000 ms 5256 KB
581513 09/05/2019 17:21:56 TranLeNhuQuynh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4196 KB
580958 06/05/2019 22:13:24 dinhtrongchien FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4236 KB
580877 06/05/2019 16:40:26 trieutanhung93 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4244 KB
580503 05/05/2019 00:26:11 nguyendenn1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
580175 04/05/2019 14:43:25 ct390 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
579995 03/05/2019 21:52:48 NVL FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4200 KB
579897 03/05/2019 17:21:35 hh1305 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4208 KB
579711 03/05/2019 09:35:46 havu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4212 KB
579584 02/05/2019 21:46:42 rimuru FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
579072 01/05/2019 09:54:29 tuananh778999 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3504 KB
579050 01/05/2019 00:55:12 votthichaua FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4120 KB
577538 27/04/2019 16:47:08 buu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3420 KB
576887 25/04/2019 22:33:23 anhchien123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1544 KB
576425 23/04/2019 22:51:14 thienphucanh2004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
575506 20/04/2019 01:41:26 akigaming FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3456 KB
574584 17/04/2019 20:54:09 leviettttnh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
573864 16/04/2019 16:12:38 vandat_2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3508 KB
573364 15/04/2019 09:23:05 hosithao FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
572980 14/04/2019 09:43:19 thiennhanui FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
572837 13/04/2019 22:48:11 hoaf13 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
571963 11/04/2019 16:15:14 thangitcbg FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1760 KB
571951 11/04/2019 15:51:52 KhongBietLam FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
571543 10/04/2019 12:15:49 tototete FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3460 KB
570858 09/04/2019 08:51:41 buiminhhangvc2005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
570680 08/04/2019 20:28:11 uyen187 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
569784 06/04/2019 08:43:30 knock2810 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2936 KB
569752 05/04/2019 23:28:04 huycc123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
569192 04/04/2019 14:58:12 phanhaidang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
568959 03/04/2019 21:53:09 trung5kvshthlnqk38b FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
568194 02/04/2019 08:34:11 phongan105 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
568187 02/04/2019 06:59:33 GauNguyenCon FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 3424 KB
566928 29/03/2019 15:09:37 mycatismoon FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
566841 29/03/2019 09:21:24 minhbeta FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3160 KB
566078 27/03/2019 23:47:14 daothanhloc FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2480 KB
564806 25/03/2019 21:57:17 ngoctoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4568 KB
563864 23/03/2019 08:29:40 nambii FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
563115 21/03/2019 20:03:48 khanhhuyctg FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3460 KB
562202 19/03/2019 16:01:05 Best FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
562195 19/03/2019 15:53:55 0369191689 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
562090 19/03/2019 10:52:00 txvuong150764 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2376 KB
561283 17/03/2019 09:18:12 nguyenhau FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
561101 16/03/2019 15:10:29 vuonghuyen2006 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
560642 15/03/2019 09:29:58 ngtrkien18 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
560219 14/03/2019 11:51:42 minh3352 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3368 KB
560059 14/03/2019 08:49:08 irisus123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
560038 14/03/2019 08:36:20 asdfghjklass FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
560003 14/03/2019 08:13:49 chongoairung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
559701 13/03/2019 15:14:26 quynh382003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
559700 13/03/2019 15:14:04 thpthl2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
559469 13/03/2019 07:38:30 phuonghoa FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
559330 12/03/2019 21:27:32 Trannhatnam FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 3120 KB
558714 12/03/2019 03:37:22 phamcham FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2488 KB
558011 11/03/2019 09:01:37 phong1st FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
557592 10/03/2019 12:35:35 nhuricute FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
557426 09/03/2019 21:55:34 bingo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 3384 KB
556274 07/03/2019 14:54:52 Mon FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1748 KB
556032 07/03/2019 07:49:19 h_giaotvn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
555166 05/03/2019 15:34:44 anphongpct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
554894 05/03/2019 07:49:47 bao2342 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
553548 01/03/2019 21:12:15 nguyenhuy2k2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
553527 01/03/2019 20:54:36 namlawng123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1856 KB
553089 28/02/2019 22:54:54 ffrederick FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2552 KB
552018 26/02/2019 22:00:27 Chuminhhien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
551963 26/02/2019 20:59:46 masteroffood FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4284 KB
550503 23/02/2019 20:02:45 tuankhoa2908 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 781 ms 5212 KB
550401 23/02/2019 16:11:59 rianta9 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
549164 20/02/2019 23:38:39 Itachi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3432 KB
549085 20/02/2019 21:31:56 THoangHuy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
549051 20/02/2019 21:00:17 phungduyminh1802 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
547780 17/02/2019 20:39:52 gacodelam123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
547747 17/02/2019 18:46:39 nguyenthanhnga FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
547425 16/02/2019 16:41:48 vanquyvct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
547121 15/02/2019 21:58:17 goatdoheo FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
546779 15/02/2019 13:56:07 heo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3416 KB
546767 15/02/2019 11:55:33 TTree FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
545805 13/02/2019 04:55:26 myhorizon FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
544961 11/02/2019 12:16:18 SHieu8a3TDN2017 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
544837 10/02/2019 23:42:25 hoangducsmagic2 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2504 KB
544228 08/02/2019 20:19:47 nhphucqt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
544226 08/02/2019 20:14:38 nhphucqt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
544113 08/02/2019 10:34:02 khanha2k46pbc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
543990 07/02/2019 18:29:53 khochimtoai123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
543852 07/02/2019 12:27:02 thedemonstuan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
543695 06/02/2019 15:29:54 NoFace FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 93 ms 2448 KB
543281 04/02/2019 09:54:31 vanhsusu03 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
543106 03/02/2019 20:15:26 ND2018_178 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
543080 03/02/2019 18:23:55 ducnhannguyen2410 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
543023 03/02/2019 13:49:34 mrhung1999vnvn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
542209 31/01/2019 15:25:47 gbking2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2908 KB
541929 30/01/2019 15:43:34 dinhtranchien FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
541830 30/01/2019 08:47:21 vivimini110 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 7800 KB
541512 28/01/2019 23:09:19 ducthangivicii FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 78 ms 100016 KB
541504 28/01/2019 22:40:38 machiomai8a3 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 14696 KB
541473 28/01/2019 22:00:49 leminhhieust FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 78 ms 99760 KB
540875 26/01/2019 22:06:10 huydcmm FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5152 KB
539752 23/01/2019 21:14:06 thiennhb FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2556 KB
539219 22/01/2019 10:15:42 hoanganhquoc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
538746 21/01/2019 10:07:52 onehit FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
538633 20/01/2019 22:54:35 ntoanh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
538284 19/01/2019 19:02:35 uchiha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2456 KB
537899 18/01/2019 15:42:14 sonpham056 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3140 KB
537773 17/01/2019 21:34:54 Lam22062002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1808 KB
537435 17/01/2019 09:13:34 YoriHarumi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
537371 16/01/2019 23:16:12 cptkhai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
537199 16/01/2019 17:35:04 tcoder FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
536913 15/01/2019 21:41:50 Qanh29 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
536821 15/01/2019 20:33:46 akamegakill FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
535544 12/01/2019 20:33:58 ngoctuannguyen FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
534830 11/01/2019 11:39:52 jdkun123258TDMU FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4252 KB
534165 10/01/2019 15:14:35 Neptune FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
533378 09/01/2019 00:10:24 firefly_dragon FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4212 KB
532889 08/01/2019 09:21:18 truongltt8c FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
532637 07/01/2019 20:20:44 kimtoi_123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
532636 07/01/2019 20:19:27 kimtoi_123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4176 KB
532626 07/01/2019 20:09:38 blackcat2710 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4192 KB
531588 06/01/2019 11:13:04 Member FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4240 KB
531563 06/01/2019 11:01:30 minhtrieutvn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
531111 05/01/2019 16:16:34 MH307 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
530849 05/01/2019 08:05:00 nguyenthithuylinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
530838 05/01/2019 07:47:33 nguyenquangdung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
530728 04/01/2019 22:39:10 minhvuthcsyl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
530492 04/01/2019 19:48:45 tanchan769 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4288 KB
530172 04/01/2019 09:47:59 nguyenthieuthanh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
530067 04/01/2019 08:45:02 CKTGNMHieu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
530024 04/01/2019 08:20:27 gigabyte FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
529878 03/01/2019 21:44:16 thanhtuthcsyenlac FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
529866 03/01/2019 21:35:00 vanduc8a3 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
529448 02/01/2019 22:58:10 caikimdat FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4276 KB
529200 02/01/2019 15:31:11 vinhhyll FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
528162 01/01/2019 21:13:18 biabeogo147 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
526918 11/12/2018 19:23:48 Cá37 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2000 KB
526606 11/12/2018 09:43:57 khoa_8a3_tdn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1880 KB
526161 10/12/2018 15:32:07 kien26112004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2904 KB
526152 10/12/2018 15:21:34 thienhue123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
525083 07/12/2018 20:58:13 hoangviethang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5292 KB
523885 05/12/2018 09:35:51 lamcqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
523707 04/12/2018 20:55:59 lethuyyl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
522919 03/12/2018 09:01:54 tanchan679 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4232 KB
522677 02/12/2018 18:46:44 quyen_8a3_tdn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2444 KB
522665 02/12/2018 17:34:01 dfwapekko FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5208 KB
521035 28/11/2018 20:40:43 anhlavipnd199 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
520901 28/11/2018 15:10:40 khanhkjhave FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
520850 28/11/2018 09:17:01 yn2493 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 4564 KB
520846 28/11/2018 09:11:47 vmt120203 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
520574 27/11/2018 19:51:14 duycqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
520200 26/11/2018 21:37:20 ronnienguyen FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4520 KB
520035 26/11/2018 18:54:35 tanchan679 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4520 KB
519548 25/11/2018 20:22:25 ducminhtrinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
519453 25/11/2018 16:25:00 letruongsanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4264 KB
518696 24/11/2018 10:30:14 tuancqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4576 KB
518693 24/11/2018 10:29:28 tuancqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3608 KB
518670 24/11/2018 09:52:37 truonghoanghan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
518532 23/11/2018 22:00:53 taminhquanno20 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
517919 22/11/2018 22:29:50 nnphucthinh01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
517384 22/11/2018 10:52:16 duycuong295 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2496 KB
517121 21/11/2018 22:14:32 lamcqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1812 KB
517115 21/11/2018 22:07:24 hungcqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4560 KB
516827 21/11/2018 16:37:11 mino FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
516452 20/11/2018 21:26:28 thochit FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
516185 20/11/2018 12:28:52 quangduyluu123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4616 KB
516184 20/11/2018 12:28:21 duycqt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
514962 18/11/2018 16:04:14 anhnguyen123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
514065 17/11/2018 08:51:28 chuhuynghĩa FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2644 KB
513268 16/11/2018 05:16:55 nguyenminh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2528 KB
513154 15/11/2018 23:30:58 Chirox FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
513128 15/11/2018 22:52:27 HMĐ_191 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5268 KB
512576 15/11/2018 14:35:03 truonghoanghan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
512501 15/11/2018 13:58:32 cenzter FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 750 ms 9304 KB
512138 15/11/2018 10:56:20 anhvippro123z FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
511641 14/11/2018 22:09:38 NghiaCPP FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4048 KB
511522 14/11/2018 20:01:45 phatdoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5280 KB
511328 14/11/2018 11:17:57 nhuphuc2204 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
511323 14/11/2018 11:11:41 diemqui110105 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
511268 14/11/2018 10:00:10 ngominhthu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
510855 13/11/2018 20:07:46 anhvippro123z FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
509697 11/11/2018 22:43:30 VGK_Cr7 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
509464 11/11/2018 19:26:57 nguyenledinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3372 KB
509463 11/11/2018 19:25:00 hduoc2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
509459 11/11/2018 19:22:07 ZewDev FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
509454 11/11/2018 19:12:33 59130929 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4632 KB
509006 10/11/2018 21:38:14 tadat216 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
508972 10/11/2018 20:58:40 hoangvta FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 656 ms 32000 KB
508760 10/11/2018 10:29:42 lehoanggiang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
508151 09/11/2018 10:10:13 11122001 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 3320 KB
508047 09/11/2018 07:51:01 hachanh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
507661 08/11/2018 19:08:49 mystar0806 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
507309 08/11/2018 09:54:37 kakaka FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
507244 08/11/2018 07:31:00 khoinguyentdmu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
507240 08/11/2018 07:09:38 11122001 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
505259 05/11/2018 16:41:46 nguyentandung2005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
504441 04/11/2018 10:23:08 vudangkhoi2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2540 KB
504050 03/11/2018 15:24:30 VPFFV FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3660 KB
500519 29/10/2018 22:14:51 hanluc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
500511 29/10/2018 22:07:49 hanluc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
500422 29/10/2018 20:43:21 anzuko FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5288 KB
499686 28/10/2018 09:56:27 hoangndu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1848 KB
499443 27/10/2018 20:33:03 nguyenvu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
499199 27/10/2018 13:40:07 vanminh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
498846 26/10/2018 21:53:34 nguyenvanson FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
498811 26/10/2018 21:17:08 a2k47phan_18 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 2532 KB
498524 26/10/2018 14:21:19 hieu1751220089 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
498265 26/10/2018 07:29:30 Vinhh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5256 KB
498131 25/10/2018 21:53:30 tuanhungnaruto FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
496770 24/10/2018 11:31:27 tqh0806 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
496764 24/10/2018 11:24:13 abcdefghi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
495767 22/10/2018 21:17:55 0987480154 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2444 KB
495114 21/10/2018 18:14:48 vudangkhoi2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
494943 21/10/2018 06:48:48 Teddy FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2548 KB
494751 20/10/2018 20:54:31 btappmedia FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2556 KB
494433 19/10/2018 23:25:38 cogang123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2556 KB
494264 19/10/2018 19:37:33 quocdongqh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
494247 19/10/2018 19:18:54 000DANG FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
494235 19/10/2018 19:07:52 sunepi719 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2560 KB
492707 18/10/2018 20:58:48 quangtienlkhigh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
492409 18/10/2018 15:33:37 trungnguyenlak2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2408 KB
492214 18/10/2018 10:52:55 bk201 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
492076 18/10/2018 00:05:31 nghiaphamln FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5164 KB
491545 17/10/2018 11:22:00 MinhDevC FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5140 KB
491172 16/10/2018 21:22:31 trinhcongtai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5128 KB
491004 16/10/2018 18:09:02 chevutramanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5236 KB
490421 16/10/2018 07:52:30 minh98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4224 KB
490209 15/10/2018 21:55:55 quyhugo158 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
490126 15/10/2018 21:24:33 sang123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4632 KB
490123 15/10/2018 21:23:59 sang123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4632 KB
488829 13/10/2018 22:00:24 Nguyenphanthanhbinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2984 KB
488760 13/10/2018 21:01:17 huynhduc2805 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
488747 13/10/2018 20:35:44 toididaocode FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 875 ms 32616 KB
488376 13/10/2018 10:23:34 trungnghia05123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5308 KB
488054 12/10/2018 21:39:42 nhtlonga FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4612 KB
488012 12/10/2018 21:20:30 nhtlonga FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4612 KB
487898 12/10/2018 20:41:13 trunghieu99tt FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
486596 11/10/2018 20:16:26 soloking FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4636 KB
486499 11/10/2018 18:44:57 minhtridang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4636 KB
486492 11/10/2018 18:26:26 baokha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4636 KB
486490 11/10/2018 18:23:40 baokha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5292 KB
486489 11/10/2018 18:22:05 minhtridang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4636 KB
486484 11/10/2018 18:11:57 binhpro2204 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5292 KB
486451 11/10/2018 16:49:24 pks0v1p FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3636 KB
485028 10/10/2018 23:31:21 boniva161 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5180 KB
485027 10/10/2018 23:30:36 boniva161 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5176 KB
484670 10/10/2018 18:56:31 hoangnguyen29 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
482352 06/10/2018 23:39:58 lcqhuyt1821 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
482326 06/10/2018 23:22:15 phuongae1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4136 KB
480977 05/10/2018 13:22:10 xiabui FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5152 KB
479781 03/10/2018 23:31:39 0x2f0713 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5180 KB
479777 03/10/2018 23:24:46 0x2f0713 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5180 KB
478937 02/10/2018 20:19:52 nguyenthanhhien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
478886 02/10/2018 18:55:04 vtduong03092112 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5224 KB
478860 02/10/2018 17:57:14 congvipkhoinoi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
478609 02/10/2018 14:48:55 nhanhuuhieu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
478543 02/10/2018 11:52:42 bangtanboys FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
477649 01/10/2018 02:41:07 nguyenthanhhien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
477331 30/09/2018 18:57:23 ngobao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4188 KB
476653 29/09/2018 17:43:35 Khoi2004 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5256 KB
475563 27/09/2018 23:26:06 phuocbuiduc FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 906 ms 29584 KB
475472 27/09/2018 22:40:26 minhduc331ns FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5244 KB
475467 27/09/2018 22:34:45 anhquyen256123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
475381 27/09/2018 21:41:47 hoangnghiaviet FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5240 KB
475210 27/09/2018 20:26:56 canabcde FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4280 KB
475095 27/09/2018 18:56:31 vanan9205 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
474998 27/09/2018 17:05:18 letrunghieu_9a3 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
474994 27/09/2018 17:02:06 huy171104 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
474895 27/09/2018 14:38:54 thanhria FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 812 ms 29128 KB
474782 27/09/2018 09:17:26 TPCuong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
474674 26/09/2018 23:00:33 hitu08 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
474590 26/09/2018 21:34:13 hieunguyenthi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4272 KB
473635 25/09/2018 15:54:27 maihuuton987 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3476 KB
473483 25/09/2018 10:35:48 vermouth2005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
473479 25/09/2018 10:32:59 Kousei FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
473235 25/09/2018 02:51:25 LoHong2k3_IT_K36 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
473023 24/09/2018 19:33:17 pdhuy2002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
472858 24/09/2018 14:56:23 MTA_Asteria FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
472701 24/09/2018 08:58:02 wolf_boss FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
472480 23/09/2018 19:56:16 hoangteo0103 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 2492 KB
472382 23/09/2018 15:52:54 khanhsaker97 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
472332 23/09/2018 14:51:03 nghialuffy FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 562 ms 9368 KB
471431 21/09/2018 19:49:29 phamductaictk98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5216 KB
470755 20/09/2018 18:24:10 lehoang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
469736 19/09/2018 15:24:41 phamanmaithao10 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4252 KB
469390 18/09/2018 20:59:54 nguyenthanhhien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
469187 18/09/2018 18:19:05 12hooks FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
468764 18/09/2018 09:38:16 Asteross FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
467986 16/09/2018 14:41:06 xacutara FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4112 KB
467715 16/09/2018 08:27:55 nguyenthanhhien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
467369 15/09/2018 18:56:07 DeBruyne FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 5188 KB
466909 14/09/2018 21:54:48 VINH_17_50 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5180 KB
466899 14/09/2018 21:43:58 cotyey FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
466287 13/09/2018 21:13:05 black_stone FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 2444 KB
465652 12/09/2018 23:56:18 red FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5128 KB
464025 10/09/2018 17:21:23 conmeocon FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3468 KB
463384 09/09/2018 18:31:18 long_thathu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 734 ms 5204 KB
463161 09/09/2018 13:39:21 hellosunny FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4240 KB
462946 08/09/2018 23:30:05 leminhcuong298 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 593 ms 5736 KB
462176 07/09/2018 22:20:25 hoangthuc701 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5196 KB
461764 07/09/2018 10:42:34 richardannowit FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 5708 KB
461049 06/09/2018 07:54:42 phuong2003vtvip FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
460534 05/09/2018 07:57:39 MTAK53 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
460176 04/09/2018 15:27:32 letandatty211 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
460172 04/09/2018 15:25:15 letandatty211 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
460171 04/09/2018 15:24:40 letandatty211 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
459844 04/09/2018 00:23:17 nhanspy FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4240 KB
458858 02/09/2018 10:32:37 zolydyck00 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5248 KB
457797 30/08/2018 21:08:10 hitu05 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2484 KB
457214 29/08/2018 21:27:17 phamkhanhlinh19082409 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4212 KB
456498 28/08/2018 11:36:00 xikhud FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5200 KB
456287 28/08/2018 08:59:54 HHHHHHHH FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 2480 KB
455407 25/08/2018 10:11:22 dungprovn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5272 KB
455387 25/08/2018 09:12:35 hitu07 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4932 KB
455386 25/08/2018 09:11:54 leluyen1502 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5268 KB
455385 25/08/2018 09:07:50 caotanduc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3628 KB
455379 25/08/2018 08:17:53 trungkenbi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4056 KB
455324 24/08/2018 22:04:24 viet2805 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
455103 24/08/2018 10:36:50 hitu01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5272 KB
455099 24/08/2018 10:24:05 quachthanhhmd FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2612 KB
454288 22/08/2018 17:39:48 huuthien198zz FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
453195 19/08/2018 23:06:53 hitu03 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4328 KB
452628 18/08/2018 15:12:57 hisiter FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5264 KB
452520 18/08/2018 09:47:16 hitu02 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5260 KB
452509 18/08/2018 09:36:26 hitu02 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
450373 14/08/2018 09:16:01 BaoyeuTram FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
450307 13/08/2018 21:49:46 Meliodas FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
449635 12/08/2018 15:38:00 jsomebodywtbl FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5232 KB
449017 10/08/2018 21:37:19 lucdaoquanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 2740 KB
448963 10/08/2018 15:59:53 tronghieuACM FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 5236 KB
448523 09/08/2018 15:48:39 letuananh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2860 KB
448073 08/08/2018 10:24:28 hdv250202 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
447431 05/08/2018 23:52:42 my_crush_hates_me FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
447180 04/08/2018 15:41:23 ThaoAVang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5156 KB
446916 03/08/2018 16:41:47 cuchuoi_2005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
446709 02/08/2018 22:22:55 huynhvanphu102 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4540 KB
446578 02/08/2018 16:30:20 LongÇhampion FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3544 KB
446440 02/08/2018 09:03:21 psdkljfsahdpi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5144 KB
445937 31/07/2018 21:33:03 hanhien FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4152 KB
445807 31/07/2018 14:54:51 0941054 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2852 KB
445632 30/07/2018 21:41:03 duong2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
444910 28/07/2018 09:34:08 Trietle7606 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
444644 27/07/2018 00:01:07 bluecat9x FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4084 KB
444516 26/07/2018 16:16:33 hieuhehehieu123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
444502 26/07/2018 16:06:14 nhatanh10102005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
444501 26/07/2018 16:05:02 thaolinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
444498 26/07/2018 16:00:44 nhatanh10102005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 3064 KB
444496 26/07/2018 15:59:35 nhatanh10102005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2820 KB
444493 26/07/2018 15:58:31 thaolinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
444466 26/07/2018 15:08:26 toilanguoivn FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
444236 25/07/2018 21:36:55 hoanganh28122005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
444201 25/07/2018 20:49:10 nhatanh10102005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
444198 25/07/2018 20:39:07 nhatanh10102005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
443720 24/07/2018 20:20:11 nguyetanh10102005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
443353 23/07/2018 15:13:56 chiyb2015 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4524 KB
443192 22/07/2018 22:09:42 phuongnhi_tran_1206 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3492 KB
443013 21/07/2018 21:36:52 paradisebay FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2904 KB
442502 19/07/2018 22:47:42 zxcvbgt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
440751 13/07/2018 11:03:12 vantho1298 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2448 KB
439425 09/07/2018 06:36:48 thien9a1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
439345 08/07/2018 20:26:50 ducanhgx FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 953 ms 30044 KB
439206 07/07/2018 20:29:25 xuanvuong FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
439184 07/07/2018 18:59:48 inomatit82 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
438830 06/07/2018 12:32:44 hglong903 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 328 ms 9248 KB
438389 04/07/2018 15:13:13 KHOI2611 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2568 KB
437857 01/07/2018 15:20:09 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 5284 KB
437613 30/06/2018 10:30:20 jackcookies020 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
437609 30/06/2018 10:19:59 jackcookies020 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
437154 28/06/2018 08:54:19 truonghxpt1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
436825 26/06/2018 13:37:07 nqvmystery123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
436059 23/06/2018 14:29:08 tuanvukttt FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 3528 KB
435900 22/06/2018 11:12:02 amuro FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 3568 KB
435899 22/06/2018 11:04:57 amuro FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2568 KB
434841 21/06/2018 12:57:05 chienbinhlyoko FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
434745 20/06/2018 21:26:02 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
434427 19/06/2018 13:15:46 nhattuan722 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
434321 18/06/2018 22:02:58 chaukhanh2003 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
433670 15/06/2018 21:01:35 GHTG2303 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
432606 14/06/2018 08:16:38 taminhquanno21 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
432069 10/06/2018 21:49:57 ledat112233 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 5140 KB
431922 10/06/2018 00:14:20 Quanpro98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 4168 KB
431921 10/06/2018 00:14:00 Quanpro98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 187 ms 4064 KB
430832 06/06/2018 09:46:40 hung30052002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
430501 04/06/2018 21:23:43 rangnokapk FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2000 KB
430382 04/06/2018 12:41:08 Blue06 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 5304 KB
430325 04/06/2018 07:39:15 linhle232001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4272 KB
430009 02/06/2018 18:39:05 unknown01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
430008 02/06/2018 18:38:25 unknown01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2568 KB
430006 02/06/2018 17:52:35 unknown01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
429901 02/06/2018 10:22:58 thang2k60 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
429753 01/06/2018 15:07:52 thangvt202 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
429674 01/06/2018 10:30:46 Thethvl123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
429638 31/05/2018 23:33:59 xeucute FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
427610 27/05/2018 19:32:34 NguyenNhatMinh1803 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
427578 27/05/2018 17:18:07 tanwincute2002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5172 KB
427566 27/05/2018 16:45:10 tanwincute2002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
427530 27/05/2018 14:35:09 maxnguyen2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
426878 24/05/2018 18:48:52 nhathuypt25 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
426744 23/05/2018 21:10:11 vietthanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
426548 22/05/2018 20:48:52 nguyen041202 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
425957 20/05/2018 12:17:45 NTUThananhthien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
425938 20/05/2018 10:30:53 NQT1998 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5268 KB
425524 17/05/2018 16:32:08 sungtranna0801 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4284 KB
425503 17/05/2018 16:09:49 haodeptrai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
425085 15/05/2018 19:17:15 Tran_Thanh_Oai97 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2500 KB
424991 15/05/2018 09:29:27 minhminhtran FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
424785 14/05/2018 12:53:35 fake1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1796 KB
422835 02/05/2018 20:12:10 dungdq2002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5148 KB
422636 01/05/2018 20:13:13 vinhnt FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
421928 28/04/2018 20:40:32 thaitung_0410 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5252 KB
421780 28/04/2018 09:23:46 tridung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
421378 26/04/2018 07:55:58 king744744 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4568 KB
421226 25/04/2018 18:35:23 abcdef FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4168 KB
421200 25/04/2018 16:11:56 chicken1996 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2476 KB
421173 25/04/2018 14:10:58 kaitou1412 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
420740 23/04/2018 22:31:41 nguyenvantien0903 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4536 KB
420667 23/04/2018 18:06:53 phamthanhtrung123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
419457 19/04/2018 18:33:14 nguyentuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4232 KB
419456 19/04/2018 18:32:38 nguyentuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5300 KB
419429 19/04/2018 16:09:07 dat_tran1200 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5292 KB
418943 17/04/2018 16:14:10 harrykthai0209 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 593 ms 5284 KB
418692 16/04/2018 17:59:11 quan8a3_tdn2017 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
416897 13/04/2018 08:29:26 YeuEmTuCaiNhinDauTien FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 5296 KB
416886 13/04/2018 08:01:53 dangminhtuan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
416529 12/04/2018 16:56:37 congyb1032002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 12308 KB
416245 12/04/2018 07:52:13 Love4T144 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
415695 10/04/2018 21:48:16 buidinhpham2004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
415350 10/04/2018 03:27:01 nghethuat102 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2684 KB
414430 07/04/2018 16:40:16 vinhhung053 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2824 KB
414425 07/04/2018 16:36:59 vinhhung053 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
414365 07/04/2018 14:54:27 votrucnguyen FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
414147 06/04/2018 20:05:35 vinhntndu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5120 KB
414144 06/04/2018 19:52:13 tinhhk15 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5124 KB
413848 06/04/2018 00:16:22 bibinguyen FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 5248 KB
412986 03/04/2018 21:59:39 dantri FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5196 KB
412187 01/04/2018 23:33:06 0946264390 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
411895 31/03/2018 23:46:29 shibugarasu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
411866 31/03/2018 23:07:54 karasu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
411131 29/03/2018 22:50:37 __________ FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4208 KB
409615 26/03/2018 19:56:02 thuy12052004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
409610 26/03/2018 19:52:27 tinhochbt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
409600 26/03/2018 19:45:37 manhtuan0206 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
409581 26/03/2018 19:19:48 55555 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
409360 26/03/2018 10:29:04 reaper2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
409358 26/03/2018 10:26:43 phamdat2 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 687 ms 12264 KB
409053 25/03/2018 16:56:25 kaitoukid1609 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2744 KB
408465 23/03/2018 16:11:50 letuongminh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
408235 23/03/2018 08:42:45 truongcao FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
407979 22/03/2018 18:16:41 minhdanglvl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
407915 22/03/2018 15:53:00 lehoainam FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5116 KB
407241 21/03/2018 11:09:44 minhtampcb FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
407220 21/03/2018 10:26:09 hungokok FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
407046 21/03/2018 07:42:21 letanminhtoan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2916 KB
407031 21/03/2018 07:25:10 Anh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3032 KB
406254 18/03/2018 20:23:27 dinhmanh99 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2884 KB
405699 16/03/2018 09:55:53 tinhochbt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
405697 16/03/2018 09:55:40 tinhochbt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
405618 15/03/2018 23:32:00 iiiiiii125478 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5256 KB
405487 15/03/2018 18:18:41 manhhieu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
405485 15/03/2018 18:11:14 manhhieu FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
404742 14/03/2018 08:20:32 haltv FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
404656 13/03/2018 23:12:46 hoa8a3_tdn2017 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
404620 13/03/2018 22:12:50 KHANHDU FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
403338 13/03/2018 07:55:22 ngoctho FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
400514 03/03/2018 15:43:29 minhanhgaru FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 5176 KB
400500 03/03/2018 15:29:12 hoangtu222x12x21x1111 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4160 KB
399855 01/03/2018 19:37:35 crayed FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
399754 01/03/2018 15:22:32 cyb3 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5220 KB
398996 26/02/2018 22:30:44 thelightvn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4564 KB
398993 26/02/2018 22:18:25 heraclex12 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 171 ms 5184 KB
398903 26/02/2018 16:24:04 duongbp1990 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 5196 KB
398897 26/02/2018 16:06:31 ngocnhi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2820 KB
398299 23/02/2018 20:23:34 vụnguyen15082002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
398066 22/02/2018 21:42:38 preyta FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2844 KB
397874 22/02/2018 13:45:42 khaquoc1601 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
397837 22/02/2018 09:14:36 BE FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
397830 22/02/2018 09:05:51 GấuBéoIT FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
397829 22/02/2018 09:05:33 GấuBéoIT FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7936 KB
397823 22/02/2018 08:43:06 asdfghjkl FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
397796 22/02/2018 07:52:50 toila4120 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2852 KB
397508 20/02/2018 23:23:48 Presist FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
397077 18/02/2018 19:17:49 nguyenhoanglamtruong FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4516 KB
396961 17/02/2018 22:02:32 mrlihd FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4508 KB
396828 16/02/2018 20:49:58 QUARK FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
396163 13/02/2018 08:40:39 minhlam2102002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5192 KB
395939 12/02/2018 12:49:23 trang2002cool02 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3608 KB
395466 09/02/2018 22:43:09 thuyvan123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4548 KB
395215 08/02/2018 21:36:42 minhthanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3576 KB
394697 06/02/2018 22:16:31 2221115541 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 390 ms 9440 KB
394500 06/02/2018 08:56:30 truongcoi2001 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
394292 05/02/2018 10:35:15 xxxyyyzzz FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 3408 KB
394181 04/02/2018 19:35:13 2221113513 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 453 ms 9460 KB
394137 04/02/2018 15:55:16 steenguyen FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
393595 02/02/2018 11:22:11 huuthuan13816 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
392021 28/01/2018 19:55:39 tranthutrang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
391951 28/01/2018 15:57:14 imit FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4564 KB
391504 26/01/2018 22:16:19 vandai61 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4304 KB
391232 26/01/2018 10:59:42 lanhhan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
390560 24/01/2018 22:28:33 shinosuke149 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2884 KB
390541 24/01/2018 22:15:01 ntngocngoc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
387998 20/01/2018 20:02:04 tayduasieucuong FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4168 KB
387675 19/01/2018 18:34:20 lshuutoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 5208 KB
387232 18/01/2018 16:37:03 trananhprince FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 5236 KB
386706 17/01/2018 11:08:10 LukH FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 4132 KB
386650 17/01/2018 09:20:39 pro113ti FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3624 KB
386489 16/01/2018 16:58:00 torpe FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3064 KB
386204 15/01/2018 21:32:42 quan8a3_tdn2017 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
386113 15/01/2018 16:16:49 anhduy1811 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
386101 15/01/2018 16:08:54 nguyennhandannnd FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
385745 14/01/2018 15:40:11 lockhaicttv FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4204 KB
385713 14/01/2018 14:44:17 Knight FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3984 KB
385475 13/01/2018 22:08:06 npltv FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3164 KB
385100 12/01/2018 20:27:44 giangvu258 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 3520 KB
384905 12/01/2018 14:13:19 trang2810 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
384626 11/01/2018 16:06:51 vuongbxvp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2876 KB
384413 11/01/2018 14:18:57 oanhbxvp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
383945 10/01/2018 13:25:44 ngocminh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 3492 KB
383430 09/01/2018 10:36:18 Quân1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 2816 KB
383403 09/01/2018 10:04:49 Tunga1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
383377 09/01/2018 08:36:32 duonga1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 93 ms 2820 KB
382847 07/01/2018 14:42:42 SavarinJames FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 4048 KB
382688 07/01/2018 08:40:14 chinhhi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 5256 KB
382190 05/01/2018 21:31:19 Socola_Đại_Ca FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2780 KB
380548 01/01/2018 22:51:54 anhminh2912003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2956 KB
380436 01/01/2018 19:33:19 dang8altt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 3120 KB
379760 31/12/2017 23:50:01 nvta FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 343 ms 5288 KB
378915 29/12/2017 14:08:44 Bimmapbake FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2900 KB
378849 29/12/2017 11:07:21 ntd992003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
378616 28/12/2017 15:21:31 QuỳnhNhư FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
378438 28/12/2017 10:27:16 ducden2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2864 KB
378038 27/12/2017 12:22:12 phannhatloi FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4248 KB
377419 24/12/2017 16:56:16 lehoangcong098py1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3440 KB
375857 17/12/2017 09:23:36 tenda1234 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
375381 15/12/2017 15:27:20 hoi_lam_gi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
374937 14/12/2017 15:34:20 changlangtu97 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
374834 14/12/2017 09:38:06 lethiquynh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4220 KB
374816 14/12/2017 09:31:33 swagniu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4268 KB
374577 13/12/2017 16:24:00 seal2015 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
374561 13/12/2017 16:01:30 quocnguyen FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
373785 10/12/2017 20:30:17 MinhThư FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
373761 10/12/2017 19:52:52 arohigh FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 718 ms 28568 KB
373683 10/12/2017 12:37:40 arohigh FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 906 ms 29108 KB
373591 10/12/2017 08:13:41 hongthu712 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
373549 09/12/2017 21:59:27 Nhokkz FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
373141 08/12/2017 15:17:05 khoa0308 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 5212 KB
373093 08/12/2017 14:23:42 Phandat16 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
373045 08/12/2017 12:54:28 MrRobot FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3132 KB
372962 07/12/2017 22:34:13 ducbp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
372850 07/12/2017 16:00:01 phambichngoclamson2002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 3956 KB
372831 07/12/2017 14:42:01 quyenmmai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3524 KB
372783 07/12/2017 10:53:48 tuanhbt133 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
372734 06/12/2017 23:10:51 haitran3110 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 4216 KB
372397 06/12/2017 00:54:45 vuthehuyht FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4232 KB
371859 04/12/2017 21:44:28 longvt24 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
371631 04/12/2017 15:17:18 ppbbpp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
371526 04/12/2017 13:05:53 PearlHo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 5184 KB
370404 02/12/2017 11:24:25 php122002 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
369926 01/12/2017 13:19:22 votrunghieu9a2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2844 KB
369850 01/12/2017 10:17:06 orimashaky FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5220 KB
369421 30/11/2017 15:51:46 ironmank37d FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 109 ms 4000 KB
369396 30/11/2017 15:31:40 NMTJ4F FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 5216 KB
369110 30/11/2017 00:46:17 phuocanh1625 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
369067 29/11/2017 23:04:38 dinhthanhnga06 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3504 KB
368555 28/11/2017 21:58:50 tranduyminh0919 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2892 KB
368474 28/11/2017 20:22:45 haxorus2004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
368109 28/11/2017 09:22:14 yasuo FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
366867 27/11/2017 14:16:57 namtao97 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
366416 26/11/2017 16:10:26 minhth_1412 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4500 KB
366380 26/11/2017 15:19:17 Sakura FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3684 KB
366203 25/11/2017 23:37:33 Venus FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
366156 25/11/2017 22:38:22 Phuongthaond FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
366028 25/11/2017 17:50:23 SmithWinter FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3476 KB
365574 24/11/2017 20:12:20 hunghz123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
365056 23/11/2017 23:09:47 trainolp2017 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1972 KB
363773 21/11/2017 20:07:19 chuotvip FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5220 KB
363034 20/11/2017 10:46:56 hlsclan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5216 KB
362586 19/11/2017 02:34:14 TanTruc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5216 KB
362234 18/11/2017 10:50:21 Truongthienloc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2912 KB
362228 18/11/2017 10:41:04 thanh123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2916 KB
362227 18/11/2017 10:39:40 thanh123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2880 KB
362226 18/11/2017 10:37:53 thanh123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2904 KB
362213 18/11/2017 10:26:07 21cm FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5216 KB
362159 18/11/2017 08:49:08 taikhoan1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5220 KB
362046 17/11/2017 22:10:42 thao1234 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2908 KB
361992 17/11/2017 20:41:39 thanhchuongitc FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5192 KB
361597 17/11/2017 01:46:43 thiend17pm03_dhtdm FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3432 KB
361463 16/11/2017 21:11:45 badaocm234 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 156 ms 7992 KB
361388 16/11/2017 18:30:42 lamvission45 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
361384 16/11/2017 17:39:04 nguyenthanhtung FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
361383 16/11/2017 17:37:51 nguyenthanhtung FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5204 KB
360782 15/11/2017 20:55:29 vinhntndu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4584 KB
360772 15/11/2017 20:50:03 hiepnguyenhue2002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3432 KB
360189 14/11/2017 22:36:26 doduc2652002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4576 KB
359854 14/11/2017 15:29:01 HVT FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
359570 14/11/2017 12:12:58 dangthai4399 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
358262 12/11/2017 15:16:57 thanhquang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4080 KB
358062 12/11/2017 09:07:53 kyonest12 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4616 KB
357413 10/11/2017 23:52:17 thanhpromu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
357012 10/11/2017 15:07:44 khoinguyentdmu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
355804 08/11/2017 23:13:19 thamtudeptrai007 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4616 KB
354851 07/11/2017 21:20:55 trungcbg FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
354371 07/11/2017 10:00:50 binh0913546622 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
353985 06/11/2017 20:24:13 tungtdn321 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 890 ms 4080 KB
353136 05/11/2017 20:16:04 luxabu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4608 KB
352283 04/11/2017 12:37:19 wind87915 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
351116 02/11/2017 16:05:10 minh3chap FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
350717 02/11/2017 09:31:57 kami FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2884 KB
349950 01/11/2017 08:09:04 chinhd17ht01tdmu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 3464 KB
349620 31/10/2017 21:25:44 hoangphuc12510 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
349608 31/10/2017 21:17:06 dnhung1997 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2764 KB
349501 31/10/2017 19:53:40 haxuantoan98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
349302 31/10/2017 15:30:02 isora1996 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 5236 KB
349250 31/10/2017 13:53:42 ttdpro98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
348666 30/10/2017 21:13:06 Thai FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
348002 29/10/2017 23:04:49 Leo_Messi_96 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2804 KB
347783 29/10/2017 15:16:50 nguyenvuminhtri2004 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
347782 29/10/2017 15:16:20 haltv FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
347777 29/10/2017 15:12:06 nguyenquechi123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
347774 29/10/2017 15:10:49 ngocminh2869 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
347773 29/10/2017 15:09:45 hung080104 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
347417 28/10/2017 21:21:20 duchau16199 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5236 KB
346566 27/10/2017 15:21:04 NangHN FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4596 KB
346278 26/10/2017 23:52:36 OPE169 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 890 ms 4064 KB
344671 25/10/2017 15:09:29 meobeo1234 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1964 KB
343722 24/10/2017 09:16:09 ducquynhfptk12 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 1516 KB
343705 24/10/2017 08:49:04 mcgame2014 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
343293 23/10/2017 17:32:02 hoan2k1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4588 KB
343097 23/10/2017 15:52:54 freepascal FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
342188 21/10/2017 22:21:10 hoangnghiak98lhp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4600 KB
342068 21/10/2017 20:24:33 huy9a1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
341873 21/10/2017 15:31:33 ductinLHP FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4596 KB
341830 21/10/2017 15:05:00 ductinLHP FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4596 KB
341518 21/10/2017 08:50:00 dungzudd231001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4596 KB
340832 20/10/2017 09:07:12 vietdeptrai FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
340611 19/10/2017 20:41:24 unknownsol98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5248 KB
339930 19/10/2017 08:52:32 dinhtri FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2904 KB
339611 18/10/2017 20:26:07 thienhk15 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5184 KB
339324 18/10/2017 09:35:03 ItachiUchiha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4576 KB
338600 17/10/2017 09:43:27 vinhquana FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 3096 KB
337596 15/10/2017 22:53:45 linhbeo1210 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4544 KB
336758 15/10/2017 08:14:49 dang1801 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
336489 14/10/2017 21:14:58 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4624 KB
336286 14/10/2017 16:51:58 manhh15 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5252 KB
336082 14/10/2017 12:16:43 vcn123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2904 KB
335601 13/10/2017 16:15:36 long123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5252 KB
335570 13/10/2017 15:33:55 hoi_lam_gi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2896 KB
334436 12/10/2017 00:08:17 OPE169 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 890 ms 4056 KB
334119 11/10/2017 20:23:32 phanhienbx01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
333975 11/10/2017 15:35:46 DinhCamNhu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5208 KB
333185 10/10/2017 14:12:22 Master_01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5224 KB
332615 09/10/2017 17:14:16 tanan112 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
332390 09/10/2017 10:56:16 Minatokaze FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
332348 09/10/2017 09:52:31 caovantheanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 4540 KB
331969 08/10/2017 19:57:56 vikhangcqt171 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5228 KB
331964 08/10/2017 19:53:50 darkdragon02 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
331962 08/10/2017 19:51:51 lcnguyendang123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5228 KB
330903 07/10/2017 15:45:01 tinhhk15 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5176 KB
330733 07/10/2017 11:43:29 locnguyen FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5176 KB
330469 06/10/2017 22:19:35 NAKICTI FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4516 KB
329661 05/10/2017 23:17:47 skydriver001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5196 KB
329218 05/10/2017 02:27:26 minhnguyen998vp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4236 KB
328718 03/10/2017 22:03:42 dungcnttk51mta FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3444 KB
325740 29/09/2017 22:05:37 huynhtuan17ti FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4296 KB
325655 29/09/2017 21:19:54 christzy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2920 KB
325593 29/09/2017 20:49:08 mycatismoon FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2912 KB
324940 28/09/2017 21:42:58 hungga1711 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5272 KB
323608 27/09/2017 00:48:51 ABC28 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5268 KB
323603 27/09/2017 00:45:24 phannguyenhuyhieu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3208 KB
323583 27/09/2017 00:23:50 phannguyenhuyhieu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3204 KB
322914 25/09/2017 22:33:02 thaibabao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5268 KB
322788 25/09/2017 21:19:36 khanhtran3596 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 906 ms 4080 KB
322779 25/09/2017 21:12:15 ngocminh2869 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 906 ms 4080 KB
322772 25/09/2017 21:08:36 haidangdz FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 890 ms 4080 KB
322681 25/09/2017 19:57:19 tungtdn4321 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 890 ms 4080 KB
322510 25/09/2017 07:18:38 kingsman FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2912 KB
322390 24/09/2017 21:58:15 detuvc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 4080 KB
322384 24/09/2017 21:50:30 anntpro FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5256 KB
321588 23/09/2017 16:04:35 tiendiep9a1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4256 KB
321493 23/09/2017 14:24:39 truongntt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5240 KB
321069 22/09/2017 20:18:10 masterv FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3620 KB
320975 22/09/2017 15:31:49 k30tin FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
320138 20/09/2017 21:04:00 huuk98lhp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4612 KB
319746 19/09/2017 22:41:51 nguyenvanduck98lhp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4620 KB
319736 19/09/2017 22:28:51 roro1230 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 156 ms 7984 KB
319636 19/09/2017 20:34:59 PhungHoangHUST FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
319481 19/09/2017 16:17:32 pvt2ct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
319476 19/09/2017 16:07:15 pvt2ct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2940 KB
319475 19/09/2017 16:06:28 pvt2ct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
319451 19/09/2017 15:46:00 pvt2ct FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
319447 19/09/2017 15:43:48 pandazt1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
318796 18/09/2017 00:15:37 honghoa2k2z FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5248 KB
318512 17/09/2017 15:06:57 canlit FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
318391 17/09/2017 11:25:11 san1201 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5248 KB
318379 17/09/2017 11:10:44 san1201 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4592 KB
318365 17/09/2017 10:47:02 tranlehiep2203 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4592 KB
318316 17/09/2017 09:40:59 pandazt1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2888 KB
315857 12/09/2017 07:47:02 ducbp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2904 KB
315520 11/09/2017 16:07:26 huukhoa2608 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
315496 11/09/2017 15:53:34 huukhoa2608 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
315307 11/09/2017 09:09:45 manhcuongcvp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1968 KB
315011 10/09/2017 15:15:20 healer2001 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
314712 09/09/2017 20:17:25 huyvuhp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4596 KB
314061 07/09/2017 23:14:04 trantien151198 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5244 KB
313994 07/09/2017 20:53:52 canlit FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
313618 06/09/2017 22:00:05 714D65 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5248 KB
313616 06/09/2017 21:58:10 714D65 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5776 KB
313421 06/09/2017 14:14:01 hoanglongbpt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
313420 06/09/2017 14:13:14 hoanglongbpt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5248 KB
312937 04/09/2017 20:22:01 daodongphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
312933 04/09/2017 20:19:02 daodongphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
312931 04/09/2017 20:18:29 daodongphong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
312870 04/09/2017 18:35:29 hoanglongbpt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
312398 03/09/2017 14:23:00 buiminhkhang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
312257 03/09/2017 10:19:38 ledat112233 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
312182 03/09/2017 09:00:17 fcpnh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4596 KB
311625 01/09/2017 15:04:02 0000000000 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
311421 31/08/2017 21:57:01 bimat FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7952 KB
311358 31/08/2017 19:21:43 quangcuongnd29296 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
311354 31/08/2017 19:17:31 thanhdatna1996 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
311351 31/08/2017 19:15:53 WhyOnlyMe FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5228 KB
311345 31/08/2017 19:07:14 lebaothinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3428 KB
311341 31/08/2017 19:06:27 lebaothinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 4404 KB
311340 31/08/2017 19:05:52 lebaothinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 21984 KB
311089 30/08/2017 21:14:24 hieunv1996 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
310930 30/08/2017 14:38:20 BuiTriDung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
310797 30/08/2017 02:03:51 anhbannho147vn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4244 KB
310782 29/08/2017 23:30:43 keoloe FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
310767 29/08/2017 22:59:38 xekoiuxuka FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 7452 KB
310282 28/08/2017 20:56:57 nguyenducthai1312 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4580 KB
310169 28/08/2017 15:50:39 thanhhoang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
309562 27/08/2017 09:39:16 BINHTHUONG FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7952 KB
308701 24/08/2017 20:57:54 congminh410 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5188 KB
308095 23/08/2017 08:50:26 ProLQM FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7964 KB
308086 23/08/2017 08:44:16 ProLQM FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 156 ms 8000 KB
307905 22/08/2017 17:45:35 ABC_XYZ FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
307813 22/08/2017 10:51:10 ongtrum19051997 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 78 ms 37608 KB
307635 21/08/2017 16:54:58 16122001 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
306766 19/08/2017 08:17:20 Adam_Kyle_Java FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 406 ms 30424 KB
306176 17/08/2017 22:32:53 blebleble FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5188 KB
304679 14/08/2017 21:04:45 na2m2428 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5176 KB
304028 12/08/2017 22:34:34 dothanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
304018 12/08/2017 21:33:59 minhhuy24072002 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5180 KB
304013 12/08/2017 21:06:53 winnawa FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2188 KB
304011 12/08/2017 21:05:32 thanhnhana5 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2188 KB
304009 12/08/2017 21:04:09 lephuthien411 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5184 KB
304008 12/08/2017 21:04:01 hieungoc2013 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4592 KB
304003 12/08/2017 21:00:41 ntdk FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 2772 KB
304002 12/08/2017 21:00:37 minhhuylqd FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 2168 KB
304000 12/08/2017 20:58:25 nguyenvu9405 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2188 KB
303999 12/08/2017 20:56:55 jat FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5184 KB
303996 12/08/2017 20:50:31 5hoangnd FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4592 KB
303993 12/08/2017 20:46:07 blebleble FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5188 KB
303179 11/08/2017 09:17:15 nakrothpro FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
302199 08/08/2017 16:18:15 anh76qn FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
302195 08/08/2017 16:12:57 sonnguyen0612 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2892 KB
301435 05/08/2017 21:43:21 Tu2112003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
300991 04/08/2017 13:49:53 kydq FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
300967 04/08/2017 10:31:31 vohinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
300222 31/07/2017 15:51:01 flightlessbird FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 578 ms 9476 KB
299654 28/07/2017 15:40:49 hains FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
298596 25/07/2017 10:58:10 hungk36b FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1976 KB
298145 23/07/2017 13:32:50 trang2002cool FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2864 KB
296970 19/07/2017 19:22:02 minhthu20201 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
296380 18/07/2017 00:37:53 congthangk36d FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 1948 KB
296224 17/07/2017 15:10:36 trongtai37 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4580 KB
296077 16/07/2017 23:29:36 MinhDang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4532 KB
295947 16/07/2017 15:49:11 duceragon FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3140 KB
295312 14/07/2017 10:52:56 logacc999 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5236 KB
295311 14/07/2017 10:51:14 logacc999 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5236 KB
294971 13/07/2017 13:31:33 Nhokkz FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
294970 13/07/2017 13:30:02 Nhokkz FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
294860 12/07/2017 22:39:41 hoangtrung080697 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3396 KB
292851 05/07/2017 11:31:53 langocson8125 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3164 KB
292643 04/07/2017 09:21:32 Ledacthuong2210 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
291923 30/06/2017 16:02:22 okeomachnha FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5216 KB
291659 29/06/2017 10:32:34 caubedaumat FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
291627 29/06/2017 08:59:51 z7vahein7z FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
291479 28/06/2017 16:52:32 sanglequang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5240 KB
290858 25/06/2017 22:14:14 quetoiohue FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5240 KB
290856 25/06/2017 21:59:02 hanhhuyenit1619 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4584 KB
290855 25/06/2017 21:53:47 thumieu88 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4584 KB
290776 25/06/2017 17:02:40 lehang123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 2504 KB
290607 24/06/2017 21:34:27 ducthang9122001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
290602 24/06/2017 21:03:53 caubedaumat FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
290601 24/06/2017 20:59:56 caubedaumat FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
290597 24/06/2017 20:09:38 zrydev0910 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5244 KB
290595 24/06/2017 19:36:43 logn145236 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5240 KB
290537 24/06/2017 14:01:03 nhpntz0t FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2496 KB
290367 24/06/2017 00:45:52 nguyentrungthanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5244 KB
289501 21/06/2017 00:15:54 nguyenhaidang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 3392 KB
289496 20/06/2017 23:55:18 01667401268 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 3392 KB
288860 18/06/2017 11:07:54 thienbaotb FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
288114 15/06/2017 11:09:24 saothuaduoc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
287219 12/06/2017 15:23:00 thienbaotb FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
286213 08/06/2017 19:11:19 MakmarGod FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4592 KB
286084 08/06/2017 10:04:41 bachhuyhung20102001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4588 KB
285315 04/06/2017 09:08:13 lshuutoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4944 KB
285314 04/06/2017 09:08:01 lshuutoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5196 KB
285313 04/06/2017 09:07:34 lshuutoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4232 KB
285312 04/06/2017 09:07:19 lshuutoan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5196 KB
285085 02/06/2017 20:59:12 datpham200120 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5200 KB
284730 01/06/2017 18:02:54 hut_phamquochuy FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 3148 KB
283093 25/05/2017 11:15:42 Dodomin FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5200 KB
283090 25/05/2017 11:10:52 Dodomin FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5200 KB
283033 25/05/2017 00:20:11 thiendong FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5160 KB
282465 22/05/2017 21:55:26 johnstonebig FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5204 KB
282131 22/05/2017 09:03:03 cvthang56th2 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5204 KB
282040 21/05/2017 22:46:38 Vinh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
281811 20/05/2017 22:04:31 daycoma1998 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 4992 KB
281664 20/05/2017 02:11:42 NDHVU FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5204 KB
281260 18/05/2017 09:06:43 khoabhvt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
281254 18/05/2017 08:23:57 hahpuc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
279723 16/05/2017 14:19:31 traptrap1104 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2900 KB
279492 15/05/2017 16:44:30 NhatKhanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4284 KB
279490 15/05/2017 16:33:53 trongthu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4616 KB
279489 15/05/2017 16:29:42 huytmdj FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5268 KB
279457 15/05/2017 15:39:55 kakaloten FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5268 KB
279451 15/05/2017 15:37:25 hungvu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5268 KB
277356 11/05/2017 10:37:59 trongkhoi06 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5216 KB
276858 09/05/2017 15:48:56 bethogay FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3180 KB
276802 09/05/2017 14:12:41 Nguyenthituyetcvp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5236 KB
276788 09/05/2017 12:42:03 quynhnhi144 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5244 KB
276787 09/05/2017 12:11:13 quynhnhi144 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5244 KB
276537 08/05/2017 19:38:01 x0zero0x FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5236 KB
276123 07/05/2017 10:50:17 minhminhtran FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2860 KB
276103 07/05/2017 08:50:31 ngocthien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
276018 06/05/2017 21:26:33 ngophuthinh FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
275992 06/05/2017 20:09:15 azulgrana1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
275373 03/05/2017 22:14:42 hut_LongJanuary FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 3468 KB
275121 02/05/2017 09:20:38 tranthanhhai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4272 KB
274762 30/04/2017 20:29:58 cucarot FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5212 KB
274673 29/04/2017 23:40:41 sony FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5240 KB
273600 25/04/2017 14:59:42 buikimanh126 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4584 KB
273481 24/04/2017 23:13:38 reset FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 312 ms 5236 KB
272630 21/04/2017 22:02:36 contiti FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5232 KB
272316 20/04/2017 21:17:04 phbhan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4584 KB
271752 18/04/2017 14:04:23 lshuutoan FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2936 KB
271141 16/04/2017 10:29:50 123B FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
271140 16/04/2017 10:28:29 123B FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 2532 KB
270634 14/04/2017 11:33:47 up_out_of_all FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5268 KB
269897 11/04/2017 15:40:13 nguyenvanbien FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
269567 10/04/2017 19:35:00 lehlanha FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
269070 08/04/2017 21:56:16 dangkhoa_pascal FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
269042 08/04/2017 21:16:42 kazutohbt FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
269003 08/04/2017 18:28:38 nguyenduclam0605 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5272 KB
269002 08/04/2017 18:21:56 vinh10a2 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5280 KB
268751 07/04/2017 22:17:54 frostpixel FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4584 KB
268738 07/04/2017 22:12:02 MINHKHANG FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3460 KB
268370 07/04/2017 08:36:52 sword000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2776 KB
268358 07/04/2017 07:42:43 phuocpro0607 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5204 KB
268352 07/04/2017 07:18:24 coderkcdhv FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5216 KB
268198 06/04/2017 20:23:58 ngocthien FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
267840 06/04/2017 08:43:40 baohuynh1215 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
267817 06/04/2017 03:21:15 TienHao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5212 KB
267816 06/04/2017 03:20:59 TienHao FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5216 KB
267596 05/04/2017 16:30:23 appa000 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
267559 05/04/2017 15:44:12 nhuevp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
266769 04/04/2017 08:32:08 jackytrung2001 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2848 KB
266125 02/04/2017 16:03:30 phamtrunghieuntp FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
265845 01/04/2017 22:42:47 nguyenhoanganh1612001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5216 KB
264556 28/03/2017 22:52:15 thiennguyenvu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5164 KB
264551 28/03/2017 22:45:20 thiennguyenvu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5164 KB
264084 27/03/2017 21:39:55 peppie FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
263963 27/03/2017 19:08:17 trainer1234 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
263201 25/03/2017 21:09:42 NPL FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
262709 24/03/2017 10:42:55 nhokphuthuy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
261503 21/03/2017 13:39:01 tuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5152 KB
261501 21/03/2017 13:35:13 tuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3380 KB
261500 21/03/2017 13:34:43 tuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3380 KB
261499 21/03/2017 13:31:12 tuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5152 KB
261498 21/03/2017 13:26:00 tuan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5152 KB
261333 21/03/2017 07:46:48 yinlangoc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
260941 19/03/2017 22:56:58 UberDanger FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5148 KB
260939 19/03/2017 22:51:08 someday FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5148 KB
259936 18/03/2017 08:32:56 doituyentin FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2896 KB
259452 17/03/2017 16:54:13 nguyenquyvuong FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2880 KB
259033 16/03/2017 20:58:51 nkduc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
258397 15/03/2017 10:16:14 thienbao FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
258390 15/03/2017 10:12:16 huynhdinhhiep FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
258212 14/03/2017 20:56:47 huyokmi FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2924 KB
258201 14/03/2017 20:20:12 01699771693 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2888 KB
258179 14/03/2017 19:47:38 leesin FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
258175 14/03/2017 19:41:52 trungtran FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
257975 14/03/2017 08:54:56 s2karens2 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
256810 11/03/2017 09:12:50 nguyenhoangnam FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
255609 07/03/2017 19:33:04 Midodra FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4292 KB
255090 05/03/2017 21:05:17 BoB FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 3092 KB
254997 05/03/2017 17:13:08 hatuank97lhp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4608 KB
254989 05/03/2017 16:41:06 tienthanh214 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4608 KB
254848 05/03/2017 10:12:17 hocattuongltv FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2868 KB
254836 05/03/2017 09:59:15 buivietthanh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5220 KB
254573 04/03/2017 16:06:06 manhhungking FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
253228 28/02/2017 15:16:14 chaukhanh2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
251329 23/02/2017 00:35:34 Adam_Kyle FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
249026 18/02/2017 23:35:07 thuy FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3420 KB
248083 16/02/2017 22:38:26 myfriend1102vn FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5180 KB
248073 16/02/2017 22:28:41 phuongnam FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
247960 16/02/2017 19:18:38 minhtien678 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2856 KB
245390 08/02/2017 21:15:48 oggy223999 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2424 KB
244329 03/02/2017 11:30:36 nhannguyen95 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5180 KB
243719 30/01/2017 10:55:46 gowthern FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
243205 26/01/2017 13:42:00 mik271 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5228 KB
242941 24/01/2017 21:34:25 nvanhoang188 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3132 KB
242476 21/01/2017 20:49:59 Demo2000 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3412 KB
241809 17/01/2017 14:16:47 omega1100100 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3412 KB
241807 17/01/2017 14:15:48 omega1100100 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5212 KB
241805 17/01/2017 14:14:43 omega1100100 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5208 KB
240567 13/01/2017 12:54:04 Soledad FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
240539 13/01/2017 11:01:50 king126 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2840 KB
238088 04/01/2017 19:03:47 meomeo123 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2844 KB
237894 03/01/2017 23:15:49 longtruongdt2001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 3448 KB
237867 03/01/2017 22:21:59 doanthetai2005 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
237766 03/01/2017 16:58:57 hoangthuhang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
236833 30/12/2016 22:56:26 ltbminh_ctl FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3408 KB
236663 30/12/2016 00:35:43 hut_hung FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 62 ms 3460 KB
236446 29/12/2016 08:42:42 nhatthanh99 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
236287 28/12/2016 17:36:42 lecam16T1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
235719 25/12/2016 19:57:25 duyqnguyenle FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3468 KB
235531 25/12/2016 00:08:40 linhlrx FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
233910 21/12/2016 20:57:01 tronghk14 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2492 KB
233134 17/12/2016 22:53:08 hoainam FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5184 KB
232945 16/12/2016 21:17:15 datgk14 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
232936 16/12/2016 21:03:31 datgk14 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2504 KB
232428 14/12/2016 21:32:40 kovliar FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4596 KB
232396 14/12/2016 20:48:57 hihihil2010 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5240 KB
232388 14/12/2016 20:20:19 chaats FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4268 KB
232358 14/12/2016 18:39:29 tuandatqn95 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5240 KB
232174 13/12/2016 21:43:14 tranxuanloc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
231336 11/12/2016 12:49:25 vuonghieuvui FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3460 KB
230679 09/12/2016 13:11:38 nguyentandat1502 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3448 KB
230676 09/12/2016 13:07:12 nguyentandat1502 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3444 KB
230654 09/12/2016 11:01:41 tranlehiep2203 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
229844 07/12/2016 15:19:48 SlothSe7en FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
229778 07/12/2016 11:27:18 NoName96 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3412 KB
229552 06/12/2016 21:45:28 kien_ngo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
229515 06/12/2016 20:27:42 minhhoang FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2848 KB
229479 06/12/2016 17:47:58 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5160 KB
229476 06/12/2016 17:41:44 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3416 KB
229475 06/12/2016 17:39:52 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5216 KB
229473 06/12/2016 17:38:18 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3416 KB
229472 06/12/2016 17:37:47 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5216 KB
229470 06/12/2016 17:30:13 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5216 KB
229469 06/12/2016 17:28:23 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5216 KB
229405 06/12/2016 14:17:45 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5204 KB
229403 06/12/2016 14:16:09 iostream FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5204 KB
229239 05/12/2016 22:28:48 rankcựccao FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
229237 05/12/2016 22:25:50 hieua2tincvp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4600 KB
229236 05/12/2016 22:25:07 tutinit FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
229191 05/12/2016 20:41:31 rankcựccao FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
228808 04/12/2016 14:56:34 hoanglindegaard FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
228735 04/12/2016 10:03:34 trinhvanluc213 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3444 KB
228726 04/12/2016 09:53:06 trinhvanluc213 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3444 KB
228287 02/12/2016 23:06:57 never FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 3448 KB
227955 02/12/2016 08:33:41 thaophuong2405 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2848 KB
227789 01/12/2016 20:28:27 vokhanhan25 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
227407 30/11/2016 21:16:30 dats2007 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
227406 30/11/2016 21:16:12 dats2007 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2752 KB
227405 30/11/2016 21:15:49 dats2007 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
227383 30/11/2016 20:53:57 buihoat2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
227381 30/11/2016 20:53:16 buihoat2003 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
226812 29/11/2016 20:33:28 Hieu_sqtt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
226146 28/11/2016 10:27:28 lynguyenahihi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 203 ms 2472 KB
226134 28/11/2016 10:00:33 lynguyenahihi FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 2472 KB
226008 27/11/2016 22:47:42 huynhtanhai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4588 KB
225679 27/11/2016 14:14:44 Thedark FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1528 KB
225378 26/11/2016 22:23:43 dinhhuong236 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 2472 KB
225344 26/11/2016 21:46:20 baotrangg815 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
224923 26/11/2016 10:23:37 hieu22012001 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
224354 25/11/2016 16:29:07 cp FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3172 KB
223569 24/11/2016 18:34:11 codera3k48 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5268 KB
223375 24/11/2016 14:04:12 duongtc1 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4612 KB
223374 24/11/2016 14:01:28 dinhtranchien FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
222190 22/11/2016 15:56:21 mk FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3172 KB
222174 22/11/2016 15:36:11 casaumayman FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
221770 21/11/2016 20:59:38 huyvuvn FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
221599 21/11/2016 18:39:54 thilove98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5268 KB
220978 20/11/2016 16:19:54 socodentin FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
219481 18/11/2016 01:12:48 nguyenthanhtinh365 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5260 KB
218117 15/11/2016 23:52:38 shinta FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4616 KB
217846 15/11/2016 17:09:05 voxuanny32 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5260 KB
217245 14/11/2016 19:02:06 Bội FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5260 KB
216516 13/11/2016 01:11:00 o0985950397 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5260 KB
216251 12/11/2016 14:05:45 giaythuytinh338 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5260 KB
215240 12/11/2016 09:51:02 bjnjucun FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5160 KB
213574 09/11/2016 10:47:19 mathiznogoud FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 31 ms 3364 KB
213454 09/11/2016 00:21:00 oOovWvoOo FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5152 KB
213172 08/11/2016 16:19:16 LHP FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5152 KB
212852 07/11/2016 22:13:34 mansblacks FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 375 ms 9224 KB
212096 06/11/2016 20:23:32 congtaisqtt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5140 KB
212062 06/11/2016 19:46:34 shay_betrayal FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 3364 KB
211830 06/11/2016 12:41:52 kiemnguoiy FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5144 KB
211594 05/11/2016 21:56:44 huynhtienluc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4172 KB
211183 04/11/2016 23:24:13 quocanh507 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5156 KB
211181 04/11/2016 23:20:17 quocanh507 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5156 KB
210979 04/11/2016 20:00:35 huynhnguyenx FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
210425 03/11/2016 21:49:36 Nasukek20 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3316 KB
210265 03/11/2016 17:24:13 cuongquep FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5120 KB
209946 02/11/2016 22:26:46 dinhvanhuy98 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 20812 KB
209911 02/11/2016 21:58:58 dinhvanduy7895 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 78 ms 39864 KB
209907 02/11/2016 21:57:50 dinhvanduy7895 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 3292 KB
209850 02/11/2016 21:11:08 dovanloi017 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5092 KB
209849 02/11/2016 21:09:59 dovanloi017 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 5092 KB
208734 01/11/2016 16:41:54 phongkieu31 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5208 KB
207757 30/10/2016 17:43:00 2221113513 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 3396 KB
207141 29/10/2016 11:24:07 Disconnect FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
206759 28/10/2016 21:40:49 phanhienbx01 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5228 KB
206627 28/10/2016 19:55:51 apquat FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4560 KB
206494 28/10/2016 15:59:34 vuhongson FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
206492 28/10/2016 15:54:53 bonuchiha FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5208 KB
206470 28/10/2016 15:34:36 minhyc FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4548 KB
206455 28/10/2016 15:22:31 vhoang FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4540 KB
206447 28/10/2016 15:13:07 minhhung8901 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5184 KB
206376 28/10/2016 14:20:53 qwerty212 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 3096 KB
205660 27/10/2016 15:19:13 thanga2k20 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 4280 KB
205619 27/10/2016 14:30:58 hoanmalai FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 12252 KB
205203 26/10/2016 20:58:43 Hieu_sqtt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 2816 KB
204644 25/10/2016 22:11:56 presariohg FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
204636 25/10/2016 22:07:18 presariohg FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
204610 25/10/2016 21:44:24 s2lyonking FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5232 KB
204519 25/10/2016 20:24:17 csh4ev3r FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
203763 24/10/2016 19:31:49 k4mjk4mjz3 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5260 KB
202150 23/10/2016 17:03:03 agoodstudent FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5232 KB
201233 21/10/2016 23:50:14 Ramaas22 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5208 KB
201202 21/10/2016 23:27:27 tuan_tran FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1788 KB
200646 21/10/2016 10:01:02 nqc290997 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 62 ms 3388 KB
200645 21/10/2016 09:57:18 nqc290997 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 46 ms 3388 KB
200637 21/10/2016 09:42:39 tiny FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5164 KB
200629 21/10/2016 09:29:44 khoinguyentdmu FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5164 KB
200258 20/10/2016 21:22:00 rikimaru161 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5260 KB
200197 20/10/2016 20:05:50 lehuyhoang050401 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
199744 20/10/2016 00:45:45 noatall2404 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
199718 19/10/2016 23:50:43 mister_0_nile FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5264 KB
199620 19/10/2016 21:11:22 minhquangsqtt FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 125 ms 5268 KB
199618 19/10/2016 21:10:51 phamvankhanh1516 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5272 KB
199538 19/10/2016 19:29:47 nhuquynh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 3472 KB
199532 19/10/2016 19:21:30 nhuquynh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 5268 KB
199484