Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740347 04/04/2020 14:17:47 haupas CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 437 ms 35184 KB
738406 30/03/2020 12:24:57 anhkhoa09032004 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 796 ms 28464 KB
736939 25/03/2020 10:06:57 hoktro CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 859 ms 26872 KB
736540 23/03/2020 20:59:56 emLaNewBie CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 968 ms 33600 KB
731653 12/03/2020 16:34:13 whoisthatguy CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5048 KB
731302 11/03/2020 17:47:03 Hàoa1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 750 ms 18928 KB
731237 11/03/2020 14:42:17 uongnuocbangmom CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 812 ms 21816 KB
730429 08/03/2020 22:16:37 ducanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 890 ms 34800 KB
729617 06/03/2020 10:02:20 Sơna1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 4132 KB
727093 28/02/2020 23:21:48 prgrmanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 812 ms 27664 KB
720693 15/02/2020 19:49:11 lethienquan28052006 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5116 KB
715642 06/02/2020 16:31:15 minhtrieutvn CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 7460 KB
714972 05/02/2020 17:33:18 ntnvlog CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 250 ms 7696 KB
710618 28/01/2020 22:13:56 sendmylove123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 20084 KB
708800 22/01/2020 17:48:57 watanabe2804 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 343 ms 21392 KB
708792 22/01/2020 17:38:28 watanabe2804 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 718 ms 21328 KB
706872 18/01/2020 17:43:35 HackerMan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 796 ms 27752 KB
705963 16/01/2020 21:47:40 Quang249 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 42956 KB
705507 16/01/2020 01:51:33 cuong7 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 937 ms 27688 KB
705501 16/01/2020 01:22:36 BuiTriDung CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1156 ms 36408 KB
704460 13/01/2020 22:19:58 hieuhehehieu123 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 7620 KB
702436 10/01/2020 19:51:51 Fidisk CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 984 ms 27728 KB
700266 07/01/2020 15:42:59 thuyvan123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2952 KB
699819 07/01/2020 08:05:30 phuong2003vtvip CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 953 ms 27096 KB
699817 07/01/2020 08:00:24 manh123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 968 ms 27368 KB
699811 07/01/2020 07:44:15 akigaming CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 968 ms 27360 KB
699647 06/01/2020 23:40:37 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 609 ms 4012 KB
699564 06/01/2020 22:55:27 ntphong CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 5092 KB
699459 06/01/2020 21:40:18 tahoangquan2 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 5092 KB
686825 11/12/2019 07:44:12 ldn694 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 484 ms 4200 KB
684774 04/12/2019 21:31:07 haiprot1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 468 ms 30048 KB
676791 20/11/2019 23:11:25 longlevi2 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 5064 KB
672414 11/11/2019 23:38:10 omgursocute CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 421 ms 26680 KB
672235 11/11/2019 20:48:33 ristxnd CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 5032 KB
672180 11/11/2019 20:03:19 canhtoannct CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5040 KB
672178 11/11/2019 20:01:39 canhtoannct CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 5044 KB
672176 11/11/2019 19:59:17 canhtoannct CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 5044 KB
668067 03/11/2019 23:39:26 MaMoi CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 125 ms 4196 KB
654916 10/10/2019 08:48:30 ntoan199 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 890 ms 34048 KB
650791 04/10/2019 00:36:17 heo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1046 ms 41048 KB
646959 27/09/2019 16:30:08 18T1021208 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1109 ms 41040 KB
645770 24/09/2019 23:59:15 thienkun CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 7420 KB
637634 13/09/2019 09:52:13 Newps CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 578 ms 28544 KB
637624 13/09/2019 09:38:33 ct390 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 7432 KB
637609 13/09/2019 09:15:00 gbking2003 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 5100 KB
635031 08/09/2019 20:20:38 Cat_coder CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 5796 KB
634024 08/09/2019 19:26:18 queanh0220 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 984 ms 33776 KB
625443 23/08/2019 07:37:35 munrio123 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 78 ms 2772 KB
622686 16/08/2019 13:40:53 nhatanh10102005 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2868 KB
622656 16/08/2019 11:27:25 nguyetanh10102005 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 5136 KB
620175 12/08/2019 21:41:32 thaolinh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5072 KB
619287 10/08/2019 10:57:23 thnam CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 4224 KB
618993 09/08/2019 16:04:26 canlit CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5020 KB
618954 09/08/2019 15:22:42 thaibs CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 171 ms 4136 KB
617045 05/08/2019 21:36:20 hongphongthp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1984 ms 3600 KB
615263 02/08/2019 00:46:45 ffrederick CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 546 ms 3032 KB
614170 31/07/2019 14:16:31 ngoctit CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 3632 KB
610076 24/07/2019 09:34:31 viet2805 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 453 ms 28096 KB
610053 24/07/2019 09:24:55 hoangnghiaviet CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 843 ms 27512 KB
606733 16/07/2019 18:11:12 trieutanhung93 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 3680 KB
604653 09/07/2019 12:59:18 baobao07 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 515 ms 4796 KB
602817 03/07/2019 22:00:54 tranthuyan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 906 ms 28416 KB
602560 03/07/2019 15:05:41 tranthuyan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 28496 KB
598363 25/06/2019 14:51:22 rimuru CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 500 ms 28492 KB
598350 25/06/2019 14:40:35 rimuru CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 703 ms 41040 KB
592726 13/06/2019 18:42:28 trananhprince CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 6644 KB
592724 13/06/2019 18:35:52 trananhprince CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 171 ms 6676 KB
591930 11/06/2019 00:43:15 huuthien198zz CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1062 ms 42624 KB
590712 07/06/2019 07:59:46 tuananh778999 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 4208 KB
589534 03/06/2019 16:03:19 masteroffood CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 20760 KB
588506 31/05/2019 09:06:46 TIN10_VUTRINHHOANG CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 812 ms 30048 KB
588502 31/05/2019 08:54:15 TTVK CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 843 ms 30044 KB
587797 28/05/2019 22:23:13 Tuanminh_Tin10 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 828 ms 30020 KB
587424 28/05/2019 08:14:31 na01092003 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 781 ms 28444 KB
587399 28/05/2019 07:58:46 khuongvutramanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 28664 KB
586004 23/05/2019 19:26:14 duyhautnvn2003 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 812 ms 30076 KB
581108 07/05/2019 19:04:20 thedemonstuan CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 5108 KB
580975 06/05/2019 23:22:16 ngocbao113 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 3944 KB
580827 06/05/2019 10:34:12 trung5kvshthlnqk38b CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5120 KB
580735 05/05/2019 22:29:06 thienphucanh2004 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5120 KB
577314 26/04/2019 21:54:56 totanhiep CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 671 ms 23800 KB
577293 26/04/2019 21:29:36 leviettttnh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 3876 KB
573340 15/04/2019 08:50:11 dfwapekko CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 218 ms 27660 KB
562731 20/03/2019 20:58:39 phungduyminh1802 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 7236 KB
561513 17/03/2019 19:27:29 trungnguyenlak2003 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 28464 KB
553287 01/03/2019 14:29:52 thecuongthehieu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 18284 KB
551365 25/02/2019 20:12:51 anhlavipnd199 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 18496 KB
551363 25/02/2019 20:12:06 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 562 ms 23816 KB
551039 25/02/2019 09:10:21 HMĐ_191 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 359 ms 4844 KB
545974 13/02/2019 15:09:11 dothihoangduyen CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 578 ms 29932 KB
545973 13/02/2019 15:08:18 dothihoangduyen CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 578 ms 29932 KB
545781 13/02/2019 02:09:50 bk201 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1250 ms 61516 KB
544700 10/02/2019 16:54:23 ntoanh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2824 KB
544596 10/02/2019 10:46:53 biabeogo147 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 5132 KB
539394 22/01/2019 16:35:24 anhnguyen123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1265 ms 61484 KB
526842 11/12/2018 16:35:27 lehoang CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
516526 20/11/2018 22:48:51 ryoku123bn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 484 ms 36360 KB
515323 18/11/2018 22:55:11 hitu08 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 27652 KB
512139 15/11/2018 10:56:41 anhvippro123z CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 921 ms 26748 KB
511836 15/11/2018 07:39:36 phuongnhi_tran_1206 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 656 ms 3008 KB
506185 06/11/2018 18:43:50 hitu03 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1406 ms 61504 KB
506169 06/11/2018 18:20:52 hitu03 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1296 ms 61500 KB
505531 05/11/2018 21:59:21 nguyenvantien0903 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 312 ms 19200 KB
499528 27/10/2018 22:11:13 vanan9205 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
495266 21/10/2018 22:14:08 Teddy CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 281 ms 20700 KB
494455 20/10/2018 00:07:53 hduoc2003 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 26504 KB
489752 15/10/2018 11:01:35 blebleble CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 578 ms 27696 KB
487988 12/10/2018 21:06:55 pro113ti CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 4888 KB
484610 10/10/2018 15:53:21 Asteross CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 5044 KB
484591 10/10/2018 14:27:59 Asteross CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 3872 KB
483450 08/10/2018 21:54:05 hitu02 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1884 KB
477347 30/09/2018 19:36:35 taminhquanno21 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
471985 22/09/2018 20:30:56 cotyey CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 375 ms 27680 KB
469525 19/09/2018 00:02:29 black_stone CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 796 ms 26528 KB
467669 16/09/2018 01:25:57 xikhud CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 468 ms 5696 KB
460656 05/09/2018 15:09:37 Minatokaze CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 34284 KB
458514 01/09/2018 13:01:34 huynhthanhtan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
457926 31/08/2018 07:17:03 lekyatc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 34644 KB
457811 30/08/2018 21:26:19 Meliodas CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 3944 KB
456286 28/08/2018 08:59:44 HHHHHHHH CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 3904 KB
456198 27/08/2018 21:34:31 kien672002 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 671 ms 17136 KB
454564 23/08/2018 09:55:06 kien672002 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 562 ms 34468 KB
453502 20/08/2018 22:01:23 hoangthuc701 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 4024 KB
453328 20/08/2018 18:18:25 LongÇhampion CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 796 ms 26220 KB
447260 05/08/2018 08:21:36 lcnguyendang123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 828 ms 35148 KB
444746 27/07/2018 09:40:29 vikhangcqt171 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 828 ms 60308 KB
441576 16/07/2018 23:39:20 KHOI2611 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 3968 KB
441307 16/07/2018 08:44:35 cyb3 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 26580 KB
441306 16/07/2018 08:42:58 cyb3 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 562 ms 31276 KB
439305 08/07/2018 14:54:07 huy9a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 33996 KB
437582 30/06/2018 03:25:32 iiiiiii125478 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 937 ms 16772 KB
437335 28/06/2018 22:51:44 linhlrx CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 671 ms 35276 KB
437334 28/06/2018 22:50:27 linhlrx CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 609 ms 35284 KB
437333 28/06/2018 22:49:57 linhlrx CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1140 ms 35260 KB
437332 28/06/2018 22:49:26 linhlrx CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1234 ms 35260 KB
437331 28/06/2018 22:48:44 linhlrx CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 984 ms 34304 KB
434571 19/06/2018 23:54:54 chaukhanh2003 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 29428 KB
431014 06/06/2018 23:01:47 thaibabao CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 453 ms 4232 KB
426953 24/05/2018 22:07:47 fake1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 4020 KB
421279 25/04/2018 20:31:20 dungdq2002 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 484 ms 35196 KB
418873 17/04/2018 11:51:36 dangkhoa_pascal CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 7808 KB
415134 09/04/2018 10:32:25 55555 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 119872 KB
415120 09/04/2018 10:14:02 thuy12052004 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 4564 KB
414188 06/04/2018 21:31:19 __________ CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 406 ms 4732 KB
413920 06/04/2018 09:28:32 karasu CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 6968 KB
410397 28/03/2018 10:46:12 tansang CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 3792 KB
410385 28/03/2018 10:24:49 letanminhtoan CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 4972 KB
407452 21/03/2018 19:09:19 viethoang99 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 28200 KB
405523 15/03/2018 19:13:13 ngocminh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1234 ms 35240 KB
398912 26/02/2018 16:36:36 duongbp1990 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 703 ms 33996 KB
398305 23/02/2018 20:34:53 Comrade CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 984 ms 35140 KB
392909 31/01/2018 09:55:46 luxabu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 406 ms 2828 KB
392878 31/01/2018 08:58:04 mrlihd CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 437 ms 4184 KB
392478 29/01/2018 20:33:35 thelightvn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 3924 KB
391053 25/01/2018 21:59:36 luxabu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 453 ms 4200 KB
387068 18/01/2018 09:29:33 lotac CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 531 ms 4204 KB
386952 17/01/2018 22:20:59 chinhhi CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 22440 KB
382215 05/01/2018 21:58:16 giangvu258 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 578 ms 6536 KB
381234 03/01/2018 09:26:56 tuanhbt133 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 7144 KB
381212 03/01/2018 09:10:42 Phandat16 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 6424 KB
380556 01/01/2018 23:02:01 huynhtuan17ti CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1031 ms 21508 KB
379713 31/12/2017 22:45:40 tinhhk15 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 781 ms 21432 KB
378341 28/12/2017 04:00:31 changlangtu97 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 390 ms 26272 KB
377802 26/12/2017 15:59:38 Quân1 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 78 ms 2920 KB
377797 26/12/2017 15:50:36 duonga1 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 6608 KB
374595 13/12/2017 17:23:00 christzy CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 7228 KB
374565 13/12/2017 16:04:22 votrunghieu9a2 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 7012 KB
373942 11/12/2017 09:42:45 hanhhuyenit1619 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 578 ms 27560 KB
373791 10/12/2017 20:36:36 huy9a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 7308 KB
370587 02/12/2017 21:21:43 namtao97 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 406 ms 21776 KB
368466 28/11/2017 20:16:33 trungtt123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 32596 KB
367053 27/11/2017 19:05:10 tiendiep9a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 781 ms 26212 KB
366671 26/11/2017 22:20:52 reset CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 27704 KB
357751 11/11/2017 16:38:13 freepascal CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 5132 KB
357717 11/11/2017 15:55:02 vinhntndu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 906 ms 26760 KB
353171 05/11/2017 20:59:42 trungcbg CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 500 ms 26772 KB
346780 27/10/2017 19:53:53 aplessss CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 437 ms 27712 KB
346734 27/10/2017 18:59:52 tranthanhhai CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 609 ms 35320 KB
346733 27/10/2017 18:59:17 tranthanhhai CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 35296 KB
344471 25/10/2017 10:40:21 manhhungking CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 42616 KB
343292 23/10/2017 17:31:51 hoan2k1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 34032 KB
341383 20/10/2017 22:08:45 viethoang99 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 718 ms 34048 KB
340822 20/10/2017 08:53:50 qwerty212 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 484 ms 9552 KB
335532 13/10/2017 14:39:05 0000000000 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 5164 KB
333422 10/10/2017 18:57:38 anhbannho147vn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 718 ms 33992 KB
332576 09/10/2017 16:27:36 hieunguyenbn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 437 ms 2984 KB
332531 09/10/2017 15:13:28 caovantheanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 421 ms 3736 KB
332347 09/10/2017 09:51:30 quandapro CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 718 ms 34032 KB
330378 06/10/2017 21:44:07 masterv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 281 ms 5388 KB
326795 01/10/2017 15:12:02 skipro982301 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 656 ms 25996 KB
326646 01/10/2017 13:47:56 isora1996 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 218 ms 9084 KB
326643 01/10/2017 13:46:58 thanhthuy4u CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 250 ms 16620 KB
326005 30/09/2017 12:41:59 nguyenkhue86 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 421 ms 25956 KB
325992 30/09/2017 11:59:08 thanhchuongitc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 671 ms 26172 KB
322729 25/09/2017 20:28:25 khoaat CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 34492 KB
320396 21/09/2017 08:33:34 coderkcdhv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 921 ms 36400 KB
319988 20/09/2017 15:08:40 tronghk14 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 968 ms 40284 KB
316416 13/09/2017 15:04:24 vuhongson CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 921 ms 36404 KB
315648 11/09/2017 20:23:46 anhducpn67 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 30880 KB
315614 11/09/2017 19:47:37 tqhuy2502 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 3040 KB
312962 04/09/2017 21:13:53 anh76qn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 2552 KB
312961 04/09/2017 21:13:10 anh76qn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
312960 04/09/2017 21:11:27 anh76qn CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 984 ms 34884 KB
312939 04/09/2017 20:25:09 anh76qn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 3696 KB
312669 03/09/2017 21:23:58 vhoang CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 718 ms 27940 KB
312366 03/09/2017 13:49:11 anh76qn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
303949 12/08/2017 20:08:24 nghialuffy CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 640 ms 26012 KB
303695 12/08/2017 07:41:07 Nhokkz CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
301108 04/08/2017 20:55:12 Namth CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 2856 KB
300684 02/08/2017 21:30:35 congthangk36d CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1900 KB
299424 27/07/2017 20:42:18 nhpntz0t CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 343 ms 21480 KB
299423 27/07/2017 20:41:08 nhpntz0t CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 703 ms 21460 KB
296386 18/07/2017 00:50:50 okeomachnha CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 296 ms 3616 KB
296385 18/07/2017 00:49:42 okeomachnha CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 265 ms 3620 KB
296383 18/07/2017 00:44:57 okeomachnha CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 3052 KB
296372 18/07/2017 00:26:22 okeomachnha CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 296 ms 22788 KB
288963 18/06/2017 21:17:06 dangcuong_123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 27052 KB
288458 16/06/2017 17:08:38 hoanmalai CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 890 ms 34936 KB
287347 12/06/2017 22:33:29 hoangthuhang CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
287343 12/06/2017 22:31:37 hoangthuhang CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 671 ms 26128 KB
284171 30/05/2017 10:43:54 frostpixel CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1876 KB
283565 26/05/2017 21:12:09 MINHKHANG CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 359 ms 34024 KB
281241 18/05/2017 07:05:23 DTUTeam1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 4360 KB
279522 15/05/2017 19:22:08 tuan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 296 ms 24668 KB
279518 15/05/2017 19:15:33 tuan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 312 ms 21264 KB
276307 08/05/2017 00:02:34 dats2007 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 906 ms 35192 KB
275820 05/05/2017 15:26:04 contiti CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 640 ms 30444 KB
275179 02/05/2017 14:59:03 omega1100100 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 656 ms 34068 KB
274890 01/05/2017 11:00:18 omega1100100 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 328 ms 35156 KB
272941 22/04/2017 23:57:46 nguyenducptit CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 640 ms 28056 KB
272940 22/04/2017 23:53:01 nguyenducptit CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 29512 KB
272476 21/04/2017 15:21:59 casaumayman CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 23020 KB
272475 21/04/2017 15:21:41 casaumayman CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 23500 KB
271333 16/04/2017 21:58:25 nhquanqt CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2584 KB
269088 08/04/2017 22:10:49 phamtrunghieuntp CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2840 KB
268466 07/04/2017 13:30:36 tuan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 359 ms 33780 KB
267417 05/04/2017 12:49:09 tranlehiep2203 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 468 ms 23292 KB
267287 05/04/2017 08:39:56 iostream CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 421 ms 15580 KB
263757 27/03/2017 08:18:32 duyvtvp1919 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 390 ms 2864 KB
261365 21/03/2017 08:53:45 awatjkim CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 390 ms 2872 KB
261340 21/03/2017 08:05:00 nkduc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 390 ms 2848 KB
259865 18/03/2017 08:10:01 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
257531 12/03/2017 22:21:37 presariohg CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 546 ms 35188 KB
254782 05/03/2017 00:30:47 Adam_Kyle CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 35200 KB
254168 03/03/2017 15:14:29 datzerozero CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 3896 KB
251295 22/02/2017 23:16:17 hahpuc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 484 ms 35244 KB
246542 12/02/2017 15:53:09 nhannguyen95 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 625 ms 26468 KB
242475 21/01/2017 20:48:25 Demo2000 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 34016 KB
240626 13/01/2017 15:55:24 nvtu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 33996 KB
226646 29/11/2016 15:51:42 mtientin2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 2892 KB
226632 29/11/2016 15:40:25 huyvuvn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 3936 KB
226623 29/11/2016 15:28:02 Blair_Waldorf CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 562 ms 17160 KB
225280 26/11/2016 20:28:44 2221113513 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 390 ms 3656 KB
221721 21/11/2016 20:18:44 cuongquep CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 750 ms 28100 KB
221514 21/11/2016 16:49:12 ducquynhfptk12 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
218765 16/11/2016 22:22:39 NMPACM CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 25180 KB
216325 12/11/2016 15:48:51 k4mjk4mjz3 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 390 ms 2872 KB
211642 05/11/2016 22:59:47 tranleduy1233 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
210321 03/11/2016 19:50:26 rikimaru161 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 765 ms 35092 KB
209840 02/11/2016 20:54:08 songlahyvong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 750 ms 33456 KB
208451 31/10/2016 22:39:12 hieua2tincvp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 375 ms 2808 KB
208425 31/10/2016 22:09:36 hut_Phieu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 640 ms 30660 KB
208132 31/10/2016 13:22:11 tuancanhktpm CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 31004 KB
207564 30/10/2016 01:02:46 songlahyvong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 781 ms 35196 KB
207474 29/10/2016 21:37:02 s2lyonking CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 750 ms 33712 KB
206091 27/10/2016 22:44:56 Ramaas22 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 750 ms 33872 KB
204938 26/10/2016 10:28:09 www CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 296 ms 28208 KB
204145 25/10/2016 08:21:38 ARSENAL1886 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 10924 KB
203751 24/10/2016 19:25:32 noatall2404 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 625 ms 30200 KB
203386 24/10/2016 09:36:19 HVDInh33 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 406 ms 3712 KB
203350 24/10/2016 04:09:20 ititorit CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 2572 KB
203308 24/10/2016 00:36:43 phamvankhanh1516 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 390 ms 2860 KB
203294 24/10/2016 00:11:30 nqc290997 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 3704 KB
203293 24/10/2016 00:10:17 nqc290997 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 437 ms 3704 KB
198829 18/10/2016 20:45:16 bjnjucun CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 609 ms 30988 KB
198690 18/10/2016 18:23:28 vphuong214 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 33380 KB
196719 15/10/2016 12:49:24 ffyyytt CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 3256 KB
196718 15/10/2016 12:49:05 ffyyytt CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 3256 KB
196717 15/10/2016 12:48:47 ffyyytt CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 3256 KB
196716 15/10/2016 12:48:25 ffyyytt CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
187240 03/10/2016 20:47:05 hungdhv97 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1593 ms 34488 KB
182929 26/09/2016 20:43:25 nguyennhan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1078 ms 33280 KB
182344 25/09/2016 21:52:49 tranquockhanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 703 ms 2868 KB
180859 22/09/2016 16:09:10 bopdepzaj CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1015 ms 32376 KB
180854 22/09/2016 16:02:11 qqq CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1015 ms 22420 KB
180837 22/09/2016 15:55:00 vophuanpig CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1031 ms 20752 KB
180825 22/09/2016 15:49:14 vophuanpig CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 906 ms 15272 KB
180812 22/09/2016 15:45:16 vophuanpig CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 953 ms 25456 KB
180810 22/09/2016 15:44:27 vophuanpig CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1031 ms 33348 KB
180808 22/09/2016 15:44:02 nkt95bg CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1000 ms 20308 KB
180792 22/09/2016 15:36:51 nkt95bg CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 968 ms 25208 KB
180790 22/09/2016 15:36:38 Nhoem CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 984 ms 25456 KB
180767 22/09/2016 15:26:36 proxike CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 4196 KB
174043 12/09/2016 08:47:47 hoangducsmagic CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5084 KB
173942 11/09/2016 23:06:32 doraemon CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 5076 KB
173935 11/09/2016 23:01:31 ariesgemini CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 203 ms 5080 KB
173921 11/09/2016 22:48:35 taycuong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 921 ms 26928 KB
173919 11/09/2016 22:45:37 taycuong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1234 ms 20756 KB
173916 11/09/2016 22:42:48 taycuong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1312 ms 20752 KB
173844 11/09/2016 21:09:59 kamenrider CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5868 KB
173838 11/09/2016 21:01:32 inomatit82 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 5076 KB
173633 11/09/2016 14:19:18 phamduy CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 343 ms 7388 KB
173600 11/09/2016 12:17:35 phungvitrung CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 7648 KB
170155 04/09/2016 22:15:40 ajs CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 781 ms 2920 KB
170144 04/09/2016 22:00:29 hanhlv270597 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1640 ms 41960 KB
170068 04/09/2016 19:15:04 only_love97 CHOSO - Chọn số bằng nhau Python 3 Accepted 609 ms 29188 KB
168710 03/09/2016 14:44:21 tranvannhancu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 187 ms 2696 KB
168424 02/09/2016 17:58:03 hoang_95125 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1375 ms 27328 KB
168420 02/09/2016 17:51:38 hoang_95125 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 671 ms 2876 KB
168139 01/09/2016 23:34:53 awatjkim CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 953 ms 27672 KB
167857 31/08/2016 23:18:14 4everkaka CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 234 ms 7196 KB
166919 29/08/2016 11:56:09 anhnguyen CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 843 ms 2884 KB
166348 27/08/2016 13:22:53 3lovephuong3 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 859 ms 27692 KB
166093 26/08/2016 15:24:32 sieuga2712 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1468 ms 34044 KB
165842 25/08/2016 16:17:55 tuanlymchv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1406 ms 34076 KB
165839 25/08/2016 16:16:18 luuchv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 828 ms 29244 KB
165838 25/08/2016 16:15:47 ngothanhdat CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 593 ms 20676 KB
165837 25/08/2016 16:15:45 luuchv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 875 ms 29244 KB
165826 25/08/2016 16:07:30 toiyeusoibac CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 859 ms 27672 KB
164569 22/08/2016 22:45:43 giacacluong323 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 3940 KB
162925 17/08/2016 00:24:41 dahaodl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 2960 KB
161538 12/08/2016 23:45:19 hentaino102 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 4108 KB
154933 25/07/2016 22:43:47 taicualo113 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 750 ms 2960 KB
154896 25/07/2016 21:30:45 try CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 4176 KB
151215 10/07/2016 21:34:01 thienlong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1703 ms 33760 KB
151037 10/07/2016 00:19:41 hoangthongvo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 2964 KB
151036 10/07/2016 00:18:47 hoangthongvo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 500 ms 2972 KB
149417 02/07/2016 18:52:10 leducthinh0409 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1375 ms 27100 KB
149293 01/07/2016 23:10:17 datbeohbbh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1421 ms 33376 KB
142878 10/06/2016 20:45:45 caothesan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1515 ms 25480 KB
142234 07/06/2016 20:10:45 trivonhan CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 3940 KB
141729 05/06/2016 09:51:22 nguyenxuanhaa3 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 3940 KB
139578 31/05/2016 14:49:28 TQT CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1421 ms 25476 KB
139577 31/05/2016 13:55:45 khangtran CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 187 ms 3940 KB
137496 24/05/2016 01:48:59 Hhcckqnl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 953 ms 33316 KB
135359 10/05/2016 21:00:40 nguyenmanhthien CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 906 ms 8704 KB
133038 22/04/2016 16:24:20 anhmanhvodoi20xx CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1406 ms 21172 KB
132581 19/04/2016 00:19:37 thanhan_1715 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3940 KB
130519 11/04/2016 20:03:08 damsanchv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1218 ms 27744 KB
130205 09/04/2016 15:32:28 tranlethanhphan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1421 ms 27744 KB
129575 05/04/2016 22:48:06 ngonamduonghl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1875 ms 41900 KB
129329 05/04/2016 09:57:58 Assassin CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 4044 KB
123197 05/03/2016 12:35:26 TQT CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1125 ms 20800 KB
122692 01/03/2016 22:26:49 onebpiece1 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3924 KB
120440 18/02/2016 21:04:41 lvdo92 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 2960 KB
120289 18/02/2016 14:57:17 lehoainam CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 3944 KB
120281 18/02/2016 14:44:06 lehoainam CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3944 KB
120071 17/02/2016 20:36:05 dqhungdl CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 875 ms 33332 KB
119378 14/02/2016 10:28:52 AdminNTU CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 3944 KB
119005 12/02/2016 21:53:01 lilom13 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3944 KB
117779 05/02/2016 14:43:21 Hungnguyenvan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 562 ms 4148 KB
116696 03/02/2016 21:59:36 longhuy322000 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1125 ms 23132 KB
114637 26/01/2016 08:23:33 dacthai2807 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 27108 KB
114636 26/01/2016 08:21:47 dacthai2807 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1250 ms 27124 KB
113510 21/01/2016 07:36:59 Loda CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 296 ms 5212 KB
113257 20/01/2016 05:37:25 trungvt130584 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 453 ms 3512 KB
110249 04/01/2016 15:23:26 nguhoc123 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 3932 KB
101551 06/12/2015 16:01:27 ntanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 27020 KB
101521 06/12/2015 12:32:58 nguyenthehop CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1031 ms 26960 KB
101150 04/12/2015 21:49:59 Hint_gokai CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 3872 KB
100031 30/11/2015 09:00:05 tiabennita CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3900 KB
99923 29/11/2015 23:13:59 emlahoagio CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 3884 KB
98745 25/11/2015 14:58:01 cyan CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 3888 KB
98065 23/11/2015 13:53:21 miltonbw CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 3860 KB
95022 18/11/2015 23:45:39 dinhnamitvn CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1328 ms 27092 KB
95009 18/11/2015 23:08:18 minhem1231 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1359 ms 27096 KB
95008 18/11/2015 23:06:49 minhem1231 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1359 ms 27096 KB
94996 18/11/2015 22:46:15 namnguyen123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1343 ms 27092 KB
93224 15/11/2015 20:22:03 hoangvuduyanh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1328 ms 27064 KB
92895 15/11/2015 09:47:18 muadaumua CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1312 ms 27088 KB
92894 15/11/2015 09:46:47 muadaumua CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1343 ms 27096 KB
92891 15/11/2015 09:37:22 muadaumua CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1328 ms 27096 KB
92883 15/11/2015 09:33:13 muadaumua CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1296 ms 27100 KB
92808 14/11/2015 23:38:31 TCUCGiang CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1015 ms 14548 KB
92768 14/11/2015 21:59:56 muadaumua CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1359 ms 27108 KB
92756 14/11/2015 21:37:20 loveTforever CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3900 KB
91915 13/11/2015 09:09:30 nguyenhoatien1996 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1359 ms 27108 KB
91907 13/11/2015 08:24:54 minhthuan274 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 531 ms 14468 KB
90347 09/11/2015 22:21:27 hoanqq123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1343 ms 27096 KB
90285 09/11/2015 20:48:44 thanhpromu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1031 ms 14556 KB
90273 09/11/2015 20:42:24 thanhpromu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1171 ms 20772 KB
90242 09/11/2015 20:06:56 anhviet CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1328 ms 27096 KB
90228 09/11/2015 19:57:17 anhviet CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1343 ms 27096 KB
89680 08/11/2015 21:19:37 quanghsprovp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 796 ms 20728 KB
88382 05/11/2015 20:52:57 anvodacu0112 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1406 ms 26988 KB
86152 31/10/2015 09:36:38 bvd CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 3892 KB
85485 29/10/2015 21:32:30 qcuong98 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 968 ms 20760 KB
83537 26/10/2015 20:22:09 vanhieu_hq CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 33156 KB
83535 26/10/2015 20:20:27 vanhieu_hq CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 25288 KB
82358 23/10/2015 21:19:46 danyenbinh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 718 ms 3012 KB
81352 21/10/2015 20:20:57 sesshomalong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1078 ms 27048 KB
81265 21/10/2015 17:09:26 dothanhlam97 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1312 ms 27392 KB
81119 20/10/2015 23:47:12 takanada CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 1468 ms 68224 KB
80648 19/10/2015 22:24:18 psucoder CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 468 ms 24720 KB
80595 19/10/2015 21:20:58 VoHT CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 1328 ms 32572 KB
80594 19/10/2015 21:20:20 zerothientai CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 843 ms 44104 KB
80584 19/10/2015 21:10:26 psucoder CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 578 ms 23468 KB
80579 19/10/2015 21:01:50 khangkhangtg CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 1062 ms 40884 KB
80571 19/10/2015 20:57:11 psucoder CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 1484 ms 32264 KB
77944 12/10/2015 10:56:40 tsongafan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 468 ms 2988 KB
77368 10/10/2015 16:31:57 chalker CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 4792 KB
76888 09/10/2015 14:46:02 doquangdat CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 27120 KB
76617 08/10/2015 21:13:59 HoVanAnhK58A2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 468 ms 20772 KB
76040 07/10/2015 20:48:43 anhvu_cbl CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 5100 KB
75273 06/10/2015 10:20:54 toan411998 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 296 ms 3748 KB
75062 05/10/2015 22:44:04 Khoidaik CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1000 ms 20760 KB
75056 05/10/2015 22:37:37 UiM CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 484 ms 24740 KB
74853 05/10/2015 19:55:54 ThienCoder CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1031 ms 27076 KB
72415 04/10/2015 07:49:51 thanhday132 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 656 ms 33184 KB
72389 04/10/2015 03:16:00 hanhlv270597 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 3568 KB
71948 03/10/2015 09:31:34 dohonghuan CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 5484 KB
71714 02/10/2015 22:25:56 nghethuat102 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
71567 02/10/2015 18:08:31 stepde15 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 578 ms 26948 KB
71124 01/10/2015 21:57:19 danyenbinh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 453 ms 2984 KB
70564 01/10/2015 12:57:25 quocdatit CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 468 ms 2984 KB
69867 29/09/2015 22:46:25 hoangtuananh CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1156 ms 27096 KB
69846 29/09/2015 22:13:17 tranvthanhson CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1187 ms 33348 KB
68540 26/09/2015 19:19:11 vdt0812 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 4112 KB
68483 26/09/2015 16:12:08 meocong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 312 ms 2972 KB
67737 25/09/2015 03:04:10 MaiXuanHien CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 33332 KB
67736 25/09/2015 03:01:49 MaiXuanHien CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 953 ms 33332 KB
66768 23/09/2015 19:47:31 ngothanhkong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 859 ms 33344 KB
66756 23/09/2015 19:21:18 congson CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 906 ms 33408 KB
66352 22/09/2015 20:46:51 huynhnhat CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 5100 KB
65143 19/09/2015 15:09:53 truongtop14 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2816 KB
63721 15/09/2015 10:32:50 angelo CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 3928 KB
63582 14/09/2015 20:18:43 duckhai2102 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 437 ms 4164 KB
63069 13/09/2015 16:09:39 phamhuuthien CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 33332 KB
62315 10/09/2015 20:38:02 wInD_MtA CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 421 ms 3004 KB
62269 10/09/2015 16:33:37 cincout CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1515 ms 33728 KB
61771 07/09/2015 23:11:32 nguyencaothai CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 3924 KB
61108 05/09/2015 23:10:55 nvhieu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 937 ms 27052 KB
61106 05/09/2015 23:07:52 nvhieu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1109 ms 32836 KB
60920 05/09/2015 18:22:53 SonicMaster98 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 312 ms 3384 KB
60300 04/09/2015 00:26:43 tanphatvan CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 5100 KB
59641 01/09/2015 10:38:55 phuc_doan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 640 ms 25500 KB
59543 31/08/2015 21:56:13 nhutrg1998 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 27112 KB
59110 29/08/2015 13:49:31 xuanquang1999 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 951 ms 33400 KB
58843 28/08/2015 01:28:17 hungngoquoc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 218 ms 3068 KB
58613 27/08/2015 12:45:24 cpu2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 780 ms 4232 KB
58492 27/08/2015 08:11:10 MTAZero CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 405 ms 3036 KB
57372 26/08/2015 19:35:50 tuong13z6a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 982 ms 25728 KB
56191 25/08/2015 20:52:14 panda183 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 577 ms 4132 KB
56109 25/08/2015 14:18:47 JCORE CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1435 ms 40360 KB
56073 25/08/2015 10:12:37 phuleethanh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2900 KB
55963 24/08/2015 21:41:59 Nguyenthaihoc CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 5160 KB
55833 24/08/2015 15:57:07 pringdark123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2760 KB
55657 23/08/2015 20:56:02 haituanth2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 27004 KB
55656 23/08/2015 20:55:16 haituanth2 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 951 ms 27000 KB
55655 23/08/2015 20:55:05 taycuong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 26956 KB
55654 23/08/2015 20:53:47 taycuong CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 577 ms 26824 KB
55617 23/08/2015 17:08:50 vdn1999bxvp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1294 ms 39956 KB
55582 23/08/2015 15:58:30 ngan CHOSO - Chọn số bằng nhau Python 3 Accepted 592 ms 33680 KB
55568 23/08/2015 15:30:27 romqn1999 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 5156 KB
55539 23/08/2015 14:10:07 middlest CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 3984 KB
55376 23/08/2015 09:30:58 hienmai1607 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 3664 KB
55328 23/08/2015 08:28:21 huynhduy_hmd CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 13412 KB
55313 23/08/2015 07:22:38 chitam117119 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 5168 KB
55297 22/08/2015 23:41:28 mrtan_lovelife CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 3056 KB
55267 22/08/2015 23:20:11 clover_4 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 748 ms 20684 KB
55199 22/08/2015 22:30:17 nxphuc CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 530 ms 27016 KB
55177 22/08/2015 22:23:10 cuongnguyen CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 889 ms 31604 KB
55133 22/08/2015 22:06:50 FC_HTM CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 2964 KB
55101 22/08/2015 21:59:24 thaoaka CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 5156 KB
55048 22/08/2015 21:44:30 tsminh_3 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 13424 KB
55043 22/08/2015 21:42:47 anonymous98 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2944 KB
54958 22/08/2015 21:25:07 FC_HTM CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 2952 KB
54910 22/08/2015 21:13:58 vancaodk CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 78 ms 2900 KB
54886 22/08/2015 21:05:59 nghethuat102 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2920 KB
54881 22/08/2015 21:05:12 AresGod CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 483 ms 2936 KB
54874 22/08/2015 21:04:18 duytoannguyenledh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 5156 KB
54873 22/08/2015 21:04:14 duytoannguyenledh CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 5164 KB
54862 22/08/2015 21:02:32 sanghk11 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 4208 KB
54816 22/08/2015 20:54:17 voquocthang CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 624 ms 2944 KB
54797 22/08/2015 20:50:47 ngocjr7 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 530 ms 2948 KB
54796 22/08/2015 20:50:46 npltv CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 5164 KB
54770 22/08/2015 20:45:08 ngmq CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 764 ms 24812 KB
54768 22/08/2015 20:45:01 tuank55 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 249 ms 3364 KB
54759 22/08/2015 20:42:54 nhphuongltv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 530 ms 26880 KB
54752 22/08/2015 20:41:51 bacthosan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 1092 ms 40116 KB
54751 22/08/2015 20:41:28 youaremysky CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 702 ms 17156 KB
54701 22/08/2015 20:31:02 quang_proltt CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 5484 KB
54676 22/08/2015 20:26:23 phuchoahodo CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 624 ms 33316 KB
54658 22/08/2015 20:23:01 hinodi_1998 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 234 ms 2976 KB
54625 22/08/2015 20:17:22 farmerboy CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 530 ms 29384 KB
54616 22/08/2015 20:15:10 trevorjoker CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 468 ms 20668 KB
54610 22/08/2015 20:13:42 mikelhpdatke CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 624 ms 15872 KB
54606 22/08/2015 20:13:13 Khoidaik CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 904 ms 30436 KB
54598 22/08/2015 20:09:36 abcdef6199 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 686 ms 20592 KB
54592 22/08/2015 20:05:22 vietthangcvp CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 670 ms 15952 KB
54589 22/08/2015 20:03:59 kieuquocdat123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 561 ms 25420 KB
Back to Top