Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741017 06/04/2020 21:25:42 kuzuma245 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 10316 KB
740568 05/04/2020 09:47:44 linhngao121212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10500 KB
737868 28/03/2020 15:35:32 hoa1705 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10516 KB
737759 28/03/2020 07:35:57 lucky_boy MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9640 KB
736177 22/03/2020 20:27:15 phamchibinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10492 KB
736020 22/03/2020 11:22:24 lequocbinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 500 ms 9580 KB
733090 14/03/2020 19:11:44 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10576 KB
733088 14/03/2020 19:04:16 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 10576 KB
731990 13/03/2020 21:21:04 congbinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10516 KB
731854 13/03/2020 12:54:15 JoySluxirt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 10516 KB
731715 12/03/2020 18:42:29 mystar0806 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 10516 KB
731712 12/03/2020 18:38:21 mystar0806 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 10524 KB
731694 12/03/2020 17:45:07 damminhquan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 16060 KB
731621 12/03/2020 16:10:30 ngoc1824 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 14328 KB
731593 12/03/2020 14:45:29 JoySluxirt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 21672 KB
731132 11/03/2020 09:04:41 minhthi28 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 531 ms 10524 KB
728878 04/03/2020 21:51:51 admin2009 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9604 KB
726609 27/02/2020 20:52:31 khanhld MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9600 KB
724783 23/02/2020 20:33:52 dangtiendung1201 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9584 KB
724579 23/02/2020 15:17:29 thanhminh1112 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 562 ms 22148 KB
721887 18/02/2020 00:10:55 caocuong1210 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9660 KB
721689 17/02/2020 19:29:33 lethienquan28052006 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 546 ms 10556 KB
720808 15/02/2020 22:12:49 izac2001 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 17524 KB
719764 13/02/2020 21:23:02 minhquandinhcao MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9552 KB
719760 13/02/2020 21:17:03 con_cua_ne MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10220 KB
719332 12/02/2020 22:41:53 Love MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10360 KB
719250 12/02/2020 20:25:44 DB MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 16168 KB
719223 12/02/2020 19:57:33 nguyenphandung1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9696 KB
718839 11/02/2020 22:34:06 GreenHat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 9684 KB
717640 09/02/2020 22:45:13 baopham19062003kgkgkg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10368 KB
716559 07/02/2020 21:22:20 helloeveryone MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10380 KB
715020 05/02/2020 19:29:01 Sang7a4gpc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10368 KB
714105 03/02/2020 22:26:42 ngocthinh2209 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10384 KB
713583 02/02/2020 20:03:32 namu10x MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 10384 KB
713385 02/02/2020 12:27:15 tiendung2306 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10368 KB
712304 30/01/2020 22:19:41 Be_Tap_Di MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 10384 KB
710503 28/01/2020 16:08:24 anhkhoa09032004 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 546 ms 10672 KB
710501 28/01/2020 16:02:44 Quang249 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 546 ms 10556 KB
710070 26/01/2020 21:33:52 canhtoannct MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 937 ms 15428 KB
710034 26/01/2020 17:32:01 canhtoannct MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 578 ms 14964 KB
709738 25/01/2020 09:20:09 haupas MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 10252 KB
706870 18/01/2020 17:42:28 HackerMan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 640 ms 14392 KB
706009 16/01/2020 23:12:32 omgursocute MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 14996 KB
705854 16/01/2020 18:42:02 duongnhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 640 ms 14332 KB
705747 16/01/2020 15:25:21 sonktqqq MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 609 ms 14336 KB
705703 16/01/2020 14:47:24 tien4112004 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 14336 KB
702902 11/01/2020 15:49:05 emLaNewBie MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 14404 KB
702049 10/01/2020 10:12:44 totanhiep MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 15044 KB
699626 06/01/2020 23:31:09 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 14356 KB
699542 06/01/2020 22:42:40 JayBao MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 33148 KB
699541 06/01/2020 22:42:11 totanhiep MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 15048 KB
699540 06/01/2020 22:40:11 nganngants MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 17540 KB
699490 06/01/2020 22:02:55 hieuhuynh123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 17540 KB
699487 06/01/2020 22:00:44 hoangphuc2k4 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 17540 KB
699380 06/01/2020 20:36:04 nhatthang2704 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 17540 KB
699160 06/01/2020 15:22:21 limpale1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 18132 KB
699154 06/01/2020 15:16:51 limpale1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 578 ms 14372 KB
698811 05/01/2020 23:13:12 voluyen2021 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 47832 KB
698358 05/01/2020 10:46:29 manhender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 17520 KB
698193 04/01/2020 23:09:17 quythanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10316 KB
697523 03/01/2020 23:34:53 anhproqn99 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 33124 KB
697450 03/01/2020 21:53:41 rsattlpalpha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10332 KB
692234 23/12/2019 18:37:18 unglinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10336 KB
691123 20/12/2019 17:18:20 jackykg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10388 KB
690394 18/12/2019 15:07:07 mrzin703 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 14420 KB
688049 13/12/2019 19:33:06 tadat216 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10316 KB
686112 08/12/2019 14:50:46 ailawjproo123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 33148 KB
685071 05/12/2019 15:00:14 junloveyin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 33144 KB
685067 05/12/2019 14:59:11 junloveyin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 33144 KB
685013 05/12/2019 14:15:23 junloveyin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 625 ms 21296 KB
683273 30/11/2019 23:54:26 hieupham MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 21436 KB
683201 30/11/2019 21:48:49 Zelda2004 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 734 ms 12396 KB
681819 28/11/2019 20:10:16 pmt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 593 ms 14396 KB
681476 28/11/2019 14:04:22 khanhnguyeneiu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Java 8 Accepted 718 ms 74988 KB
681467 28/11/2019 14:00:24 FullStackDeveloper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Java 8 Accepted 890 ms 75644 KB
681459 28/11/2019 13:53:28 FullStackDeveloper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Java 8 Accepted 781 ms 78360 KB
681195 27/11/2019 21:08:32 minh98 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 10372 KB
680404 26/11/2019 14:32:13 HoaBenKiaSong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9704 KB
680401 26/11/2019 14:29:12 HoaBenKiaSong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9700 KB
680099 25/11/2019 20:37:33 haiprot1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9660 KB
677128 21/11/2019 20:51:10 bin1st090104 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 671 ms 13176 KB
676800 21/11/2019 00:33:18 hieupham MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 21380 KB
674470 15/11/2019 22:22:58 shin3030aa MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 13400 KB
674007 14/11/2019 22:49:16 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9588 KB
674002 14/11/2019 22:44:45 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9588 KB
673998 14/11/2019 22:38:08 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9584 KB
673866 14/11/2019 18:51:24 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9584 KB
673191 13/11/2019 16:33:20 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9612 KB
672876 12/11/2019 23:14:54 htthinh1999 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 18172 KB
672397 11/11/2019 23:21:46 omgursocute MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9612 KB
671493 09/11/2019 21:03:39 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9600 KB
671470 09/11/2019 20:33:13 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 61868 KB
669753 06/11/2019 21:53:20 hitu1903 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 10328 KB
669422 06/11/2019 14:31:50 FL_ADC MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 656 ms 33792 KB
667240 02/11/2019 15:41:53 MaMoi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 22232 KB
664299 28/10/2019 12:26:10 vhskillpro MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10352 KB
664276 28/10/2019 11:04:25 khuongduy2710 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 8132 KB
664185 27/10/2019 23:56:51 nguyentrongnghia MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 79976 KB
664184 27/10/2019 23:56:20 nguyentrongnghia MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9672 KB
660362 21/10/2019 16:26:43 MinhBietBay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 8168 KB
660104 20/10/2019 20:28:06 kyohzs02 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 10392 KB
659984 20/10/2019 10:29:41 minhdanglvl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9708 KB
659615 19/10/2019 10:30:03 minhd1209 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9704 KB
659544 19/10/2019 09:13:06 pmk1517 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 609 ms 23776 KB
657126 13/10/2019 23:05:21 DavidTheWolfLover MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 15632 KB
657074 13/10/2019 20:50:33 Tibbarnit MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 11812 KB
657073 13/10/2019 20:49:34 Tibbarnit MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 609 ms 21320 KB
657055 13/10/2019 20:00:40 Tibbarnit MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 13692 KB
656655 12/10/2019 20:45:56 RandomMan100 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 625 ms 23776 KB
655551 10/10/2019 22:29:01 tahoangquan2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 578 ms 32056 KB
655246 10/10/2019 13:27:35 cbaaabc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 15036 KB
655179 10/10/2019 12:03:37 lavista MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 10340 KB
654919 10/10/2019 08:49:59 minh04 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 5780 KB
654915 10/10/2019 08:47:43 MewnianO21 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 609 ms 40008 KB
653037 07/10/2019 20:28:16 nana2005 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9704 KB
651631 05/10/2019 08:46:31 mandoanky0903 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9676 KB
651620 05/10/2019 08:35:09 gicungduochet MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9676 KB
651582 05/10/2019 05:49:18 cuongdoduy123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9736 KB
650917 04/10/2019 10:03:27 18T1021208 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 609 ms 15044 KB
650359 03/10/2019 15:17:39 nguyenvana MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 57472 KB
649645 02/10/2019 17:09:36 nguyenkhoip MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9708 KB
648752 01/10/2019 10:16:26 ntoan199 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 14944 KB
643746 21/09/2019 10:10:36 gicungduochet MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 9612 KB
643744 21/09/2019 10:10:11 gicungduochet MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9608 KB
643664 21/09/2019 08:30:56 thienhk15 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9616 KB
643656 21/09/2019 08:25:13 thienhk15 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9612 KB
643429 20/09/2019 19:57:38 Fidisk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 531 ms 10876 KB
642897 20/09/2019 08:12:47 long123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9652 KB
642314 19/09/2019 10:25:14 nguyenhoainam MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 500 ms 9648 KB
635534 10/09/2019 08:34:40 queanh0220 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 14348 KB
633072 06/09/2019 16:02:41 vinhhien323 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 14320 KB
630913 31/08/2019 21:07:41 Vinhh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 19784 KB
630553 31/08/2019 00:07:36 tink30nguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 625 ms 22100 KB
628665 26/08/2019 19:33:39 trungnguyenlak2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 625 ms 20656 KB
628533 26/08/2019 14:56:45 trungnghia05123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 609 ms 17540 KB
628439 26/08/2019 05:59:29 thaolinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 515 ms 81144 KB
626070 24/08/2019 14:49:58 funcolor MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 19852 KB
625036 22/08/2019 10:14:58 thuy_quynh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 9580 KB
624302 20/08/2019 17:17:26 winterrr MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 500 ms 81132 KB
622781 16/08/2019 16:20:31 omlgg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 14500 KB
620805 14/08/2019 12:16:24 TrumpPham MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9636 KB
620790 14/08/2019 11:34:05 TrumpPham MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9636 KB
620647 14/08/2019 08:35:56 taminhquanno21 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 12048 KB
620361 13/08/2019 13:37:30 nguyetanh10102005 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 11492 KB
619738 11/08/2019 16:27:31 nhatanh10102005 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 546 ms 10832 KB
619139 09/08/2019 21:23:30 vudangkhoi2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9624 KB
617631 06/08/2019 22:07:33 hglong903 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9660 KB
617587 06/08/2019 20:28:30 hoatmt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 10524 KB
617565 06/08/2019 18:59:45 VOTRUNGHOANGHUNG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 11600 KB
616858 05/08/2019 16:14:02 TIN10_VUTRINHHOANG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 9572 KB
614870 01/08/2019 11:22:11 trandat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 9664 KB
614858 01/08/2019 11:07:59 TAn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 500 ms 13228 KB
614173 31/07/2019 14:20:55 ngoctit MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 16528 KB
612698 28/07/2019 16:32:33 vivimini110 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 15892 KB
612696 28/07/2019 16:31:19 vivimini110 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 15892 KB
612695 28/07/2019 16:30:50 vivimini110 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 15892 KB
612691 28/07/2019 16:22:27 vivimini110 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 15892 KB
612668 28/07/2019 15:31:39 ffrederick MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9632 KB
612322 27/07/2019 19:46:05 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 500 ms 15340 KB
612321 27/07/2019 19:44:52 lehoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 515 ms 10736 KB
612312 27/07/2019 19:23:18 lehoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 593 ms 10736 KB
610673 25/07/2019 08:40:44 namlawng123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 13476 KB
610672 25/07/2019 08:40:42 namlawng123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 13468 KB
607565 18/07/2019 15:54:38 a2k47phan_18 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 16636 KB
607556 18/07/2019 15:46:52 viet2805 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 23760 KB
607548 18/07/2019 15:39:47 hoangnghiaviet MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 734 ms 23756 KB
607512 18/07/2019 14:52:40 trieutanhung93 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 6460 KB
606226 14/07/2019 15:53:50 Newps MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10364 KB
605486 11/07/2019 15:37:44 nhattuan722 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10248 KB
604365 08/07/2019 19:39:15 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 10280 KB
604364 08/07/2019 19:38:28 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10280 KB
604361 08/07/2019 19:33:13 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10536 KB
604360 08/07/2019 19:32:28 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10536 KB
604358 08/07/2019 19:31:51 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10536 KB
604356 08/07/2019 19:28:34 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 10280 KB
604354 08/07/2019 19:27:53 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 10280 KB
604353 08/07/2019 19:27:13 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 10280 KB
604351 08/07/2019 19:26:35 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 12012 KB
604349 08/07/2019 19:26:13 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 6380 KB
604347 08/07/2019 19:24:51 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 10280 KB
604344 08/07/2019 19:23:09 Midodra MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 10280 KB
602322 02/07/2019 23:22:58 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9680 KB
602319 02/07/2019 23:19:16 thewminers1014 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 9680 KB
601716 01/07/2019 15:54:11 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 390 ms 10056 KB
601713 01/07/2019 15:51:41 baobao07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 10344 KB
600858 28/06/2019 22:30:51 ngovandat318 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 10376 KB
600653 28/06/2019 11:02:49 ngovandat318 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10376 KB
600650 28/06/2019 11:01:02 ngovandat318 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10376 KB
598853 26/06/2019 15:56:32 leson MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 8068 KB
595641 19/06/2019 23:48:46 mrTee MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9632 KB
594511 17/06/2019 21:32:57 cyrocs258 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 750 ms 15240 KB
593767 15/06/2019 20:35:13 rimuru MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9592 KB
591920 10/06/2019 22:28:03 vinhhuong0802 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9692 KB
591122 08/06/2019 15:26:48 dfwapekko MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9696 KB
589361 02/06/2019 20:30:45 anhnguyenroux MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10384 KB
589334 02/06/2019 19:04:29 tuananh778999 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10348 KB
588820 01/06/2019 01:02:09 vanhsusu03 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10308 KB
587953 29/05/2019 15:22:35 rangnokapk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9620 KB
587078 27/05/2019 15:18:53 nhhpbc7a1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 734 ms 15252 KB
586496 25/05/2019 15:19:42 ffrederick MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9676 KB
585676 23/05/2019 00:05:23 hoangdieu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 10268 KB
585675 23/05/2019 00:04:13 hoangdieu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10268 KB
584266 19/05/2019 15:13:27 vietdung MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 625 ms 18204 KB
583802 17/05/2019 10:20:22 hoktro MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 10312 KB
583476 16/05/2019 11:02:12 zyenz123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 12372 KB
582588 14/05/2019 05:51:31 masteroffood MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 10232 KB
580924 06/05/2019 20:44:04 hoangndu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 10340 KB
579302 02/05/2019 10:51:07 VOTRUNGHOANGHUNG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 11888 KB
579013 30/04/2019 21:34:34 iostream MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 8688 KB
577734 28/04/2019 15:43:35 ct390 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10868 KB
575999 22/04/2019 19:06:48 vanan9205 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10872 KB
575130 18/04/2019 21:31:59 lehoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 500 ms 10784 KB
575125 18/04/2019 21:26:23 Summer8103 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9692 KB
575122 18/04/2019 21:23:02 Summer8103 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9692 KB
574938 18/04/2019 15:31:59 nguyen83 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 10304 KB
572109 11/04/2019 22:52:53 quoctrungitk16nbkqn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 10256 KB
571979 11/04/2019 17:37:53 inomatit82 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 15852 KB
571448 09/04/2019 23:54:33 thien0914033912 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 15944 KB
570516 08/04/2019 15:06:55 trieungocminh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 15096 KB
570352 07/04/2019 23:58:48 cucxinh2911 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 15040 KB
570351 07/04/2019 23:58:15 cucxinh2911 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 15072 KB
570279 07/04/2019 21:51:22 david0403 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 10648 KB
567660 31/03/2019 14:57:43 ffrederick MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 937 ms 11332 KB
567570 31/03/2019 11:12:06 minhth_1412 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9668 KB
566847 29/03/2019 09:30:03 lamcqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 16168 KB
566752 28/03/2019 22:48:01 phongan105 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10756 KB
566554 28/03/2019 17:37:21 MINHKHANG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 6680 KB
566261 28/03/2019 10:20:36 dangductri9242 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 18312 KB
565636 27/03/2019 15:47:47 cogang123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 343 ms 12708 KB
565598 27/03/2019 15:12:50 sherlockvanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 16620 KB
564523 24/03/2019 23:12:29 uchiha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 15860 KB
564515 24/03/2019 23:00:06 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 6600 KB
564460 24/03/2019 21:58:10 thaibao1611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 6600 KB
564454 24/03/2019 21:56:43 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 6600 KB
563942 23/03/2019 14:20:01 hqt03102003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 6616 KB
563940 23/03/2019 14:17:11 nguyenjim MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 6616 KB
563440 22/03/2019 10:05:43 dangductri9242 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 88948 KB
563409 22/03/2019 09:49:45 dangductri9242 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 47904 KB
563345 22/03/2019 09:14:44 skysky MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 44780 KB
563326 22/03/2019 08:57:14 buiminh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 6616 KB
563280 22/03/2019 07:44:28 kaitou1609 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 6596 KB
563205 21/03/2019 23:11:01 kaitoukid1609 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 33908 KB
562924 21/03/2019 10:55:57 tuancqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 14220 KB
562918 21/03/2019 10:32:48 vmt120203 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 7944 KB
562915 21/03/2019 10:24:00 lamcqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 12032 KB
562910 21/03/2019 10:18:23 lamcqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 11948 KB
562908 21/03/2019 10:14:55 lamcqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 11932 KB
561603 17/03/2019 21:37:46 sophiapham186 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 875 ms 8600 KB
561496 17/03/2019 17:24:32 MINHKHANG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 6624 KB
561485 17/03/2019 17:11:37 phatdoan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 79984 KB
561479 17/03/2019 17:08:14 phatdoan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 10312 KB
561178 16/03/2019 20:29:29 Qanh29 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 29344 KB
561104 16/03/2019 15:13:26 ngocminhta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10532 KB
561062 16/03/2019 11:55:48 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10832 KB
561061 16/03/2019 11:55:41 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 10828 KB
561060 16/03/2019 11:55:37 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10828 KB
561059 16/03/2019 11:55:31 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10832 KB
561058 16/03/2019 11:55:12 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10832 KB
560210 14/03/2019 11:27:58 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10732 KB
560207 14/03/2019 11:27:35 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10732 KB
560205 14/03/2019 11:27:09 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10732 KB
560204 14/03/2019 11:26:41 ntoanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 10732 KB
559836 13/03/2019 21:11:59 biabeogo147 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 18900 KB
559577 13/03/2019 10:05:03 doraemonidol MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 281 ms 12140 KB
559574 13/03/2019 10:03:37 doraemonidol MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 281 ms 14584 KB
559567 13/03/2019 10:00:06 doraemonidol MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 29544 KB
557179 09/03/2019 09:37:18 ducminhtrinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 16288 KB
557094 09/03/2019 00:21:17 bk201 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 8472 KB
557092 09/03/2019 00:00:54 bk201 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 8664 KB
554737 04/03/2019 19:00:59 nakrothpro MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 10520 KB
554508 04/03/2019 07:20:58 minhtrieutvn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10520 KB
554495 04/03/2019 07:02:11 h_giaotvn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 10516 KB
554479 03/03/2019 23:22:20 quynh382003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10520 KB
554402 03/03/2019 20:20:08 phungduyminh1802 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10516 KB
548513 19/02/2019 17:46:17 thecuongthehieu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 250 ms 6456 KB
546640 15/02/2019 08:16:47 huuthuan13816 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 10508 KB
546635 15/02/2019 08:02:57 huuthuan13816 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10508 KB
545862 13/02/2019 09:47:26 huuthuan13816 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 10596 KB
545857 13/02/2019 09:37:40 huuthuan13816 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 10596 KB
545283 11/02/2019 23:39:39 HMĐ_191 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 6440 KB
545116 11/02/2019 19:08:15 lehoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 10780 KB
544240 08/02/2019 21:18:51 viethunganhthu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 281 ms 9672 KB
543449 05/02/2019 00:12:20 bk201 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 33124 KB
543341 04/02/2019 16:08:13 gbking2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10600 KB
542854 02/02/2019 23:39:47 leviettttnh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10796 KB
541920 30/01/2019 14:56:58 ducnhannguyen2410 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 10300 KB
541849 30/01/2019 12:35:02 mbfibat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 10296 KB
539699 23/01/2019 18:37:56 tcoder MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 10344 KB
538018 18/01/2019 21:27:48 dylanrohdes MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 281 ms 10256 KB
536321 14/01/2019 17:42:49 quyhugo158 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10552 KB
536314 14/01/2019 17:37:10 quyhugo158 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10552 KB
536308 14/01/2019 17:32:15 quyhugo158 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10552 KB
535637 12/01/2019 22:29:55 Telephonefg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 10304 KB
535476 12/01/2019 18:29:19 cmtanphat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10608 KB
535405 12/01/2019 15:36:46 vanan9205 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 23340 KB
532123 06/01/2019 22:27:26 viethunganhthu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 265 ms 6372 KB
531959 06/01/2019 21:02:55 hellosunny MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 14380 KB
530391 04/01/2019 16:10:10 SavarinJames MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 406 ms 14404 KB
528266 01/01/2019 22:54:24 ThaoAVang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 6440 KB
528264 01/01/2019 22:48:26 ThaoAVang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 6444 KB
519767 26/11/2018 07:25:58 MTA_Asteria MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9644 KB
516022 19/11/2018 23:58:08 huynhvanphu102 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 187 ms 6632 KB
516020 19/11/2018 23:56:37 khoinguyentdmu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 6404 KB
513611 16/11/2018 16:32:46 chaugiang_97 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 5792 KB
513541 16/11/2018 15:32:48 mdan226 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 5792 KB
513265 16/11/2018 01:28:17 mdan226 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9724 KB
513259 16/11/2018 01:25:38 mdan226 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9724 KB
512141 15/11/2018 10:57:22 anhvippro123z MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9668 KB
505476 05/11/2018 21:22:14 htdung_bl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 14392 KB
505467 05/11/2018 21:18:51 htdung_bl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 26892 KB
501875 31/10/2018 20:59:50 trantien151198 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10288 KB
501837 31/10/2018 20:35:58 thienchidh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 10264 KB
500405 29/10/2018 20:19:59 Anh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 6176 KB
500401 29/10/2018 20:15:38 Anh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 10080 KB
499956 28/10/2018 21:10:02 edwinda107 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 26880 KB
496599 23/10/2018 23:36:46 anhquoc831997 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 11716 KB
495283 21/10/2018 22:26:52 Teddy MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 18204 KB
494182 19/10/2018 18:14:04 hduoc2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 5792 KB
484879 10/10/2018 21:52:22 DeBruyne MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 14660 KB
484528 10/10/2018 10:59:27 tritanngo99 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 16512 KB
484269 09/10/2018 21:14:38 phuongnhi_tran_1206 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 9560 KB
482706 07/10/2018 18:02:20 bluecat9x MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9640 KB
482704 07/10/2018 17:57:01 bluecat9x MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9640 KB
482657 07/10/2018 16:08:34 pvannvu2512 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 8108 KB
482639 07/10/2018 15:40:33 pvannvu2512 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 16560 KB
482041 06/10/2018 19:44:36 pvannvu2512 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 20064 KB
482039 06/10/2018 19:43:31 pvannvu2512 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 18996 KB
482038 06/10/2018 19:42:50 pvannvu2512 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 18336 KB
480190 04/10/2018 16:35:46 tink27cbg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10212 KB
479689 03/10/2018 21:41:50 11nguyenhuyhoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 17696 KB
478413 02/10/2018 08:47:28 nguyenmanhthien MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 18380 KB
477364 30/09/2018 20:12:57 nguyenvantien0903 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9664 KB
476398 29/09/2018 11:27:40 hitu07 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 10328 KB
476393 29/09/2018 11:17:55 hitu08 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9660 KB
476383 29/09/2018 10:58:57 hitu03 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 9660 KB
476257 28/09/2018 23:42:44 hitu02 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 5700 KB
476253 28/09/2018 23:40:28 hitu02 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9604 KB
474091 26/09/2018 09:54:31 lehaiduyem123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 921 ms 16404 KB
472863 24/09/2018 15:00:40 pro113ti MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10240 KB
472644 23/09/2018 23:30:15 phpx612 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9648 KB
471175 21/09/2018 09:28:10 cotyey MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 13052 KB
470464 20/09/2018 15:39:31 thangnd73 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10336 KB
468296 17/09/2018 12:46:31 black_stone MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10248 KB
467171 15/09/2018 13:22:48 b1706592 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 6376 KB
464896 11/09/2018 20:44:53 iiiiiii125478 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 10372 KB
464056 10/09/2018 19:44:38 xikhud MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 13788 KB
461559 06/09/2018 21:37:07 hoanglam MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 8940 KB
461311 06/09/2018 15:38:21 vhoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 15852 KB
460953 05/09/2018 22:30:43 MonsterTTRR_6a3_2006 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10768 KB
460950 05/09/2018 22:29:09 MonsterTTRR_6a3_2006 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10768 KB
460938 05/09/2018 22:19:14 MonsterTTRR_6a3_2006 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 10772 KB
460846 05/09/2018 20:58:47 duong2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 17580 KB
460680 05/09/2018 15:44:13 hanhien MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9644 KB
460660 05/09/2018 15:12:07 duong2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 15688 KB
458766 01/09/2018 22:44:24 long_thathu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 30012 KB
458008 31/08/2018 08:40:45 huynhthanhtan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10772 KB
458006 31/08/2018 08:39:50 huynhthanhtan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 11108 KB
457284 29/08/2018 23:42:45 hoangducsmagic2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 6480 KB
456285 28/08/2018 08:59:30 HHHHHHHH MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10752 KB
454322 22/08/2018 19:45:39 htthtt11t1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 10336 KB
453314 20/08/2018 16:25:05 FujiVN MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9712 KB
453016 19/08/2018 14:29:35 Meliodas MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9704 KB
452808 18/08/2018 21:54:08 kien672002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 984 ms 6228 KB
452137 17/08/2018 14:53:37 an MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10560 KB
449856 13/08/2018 00:11:46 LongÇhampion MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 80632 KB
449229 11/08/2018 15:38:19 dankcute MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 12332 KB
448927 10/08/2018 14:32:20 lehaiduyem123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 8348 KB
444990 28/07/2018 15:14:17 daugausoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9628 KB
444264 25/07/2018 22:09:25 hoangthuc701 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9612 KB
442907 21/07/2018 20:57:20 paradisebay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 23732 KB
442467 19/07/2018 22:04:33 trananhprince MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9668 KB
440827 13/07/2018 15:59:44 buihoat2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 23696 KB
439878 10/07/2018 17:37:39 ducanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10684 KB
439818 10/07/2018 14:41:52 anhduy1811 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 23748 KB
439778 10/07/2018 10:41:36 paradisebay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 23748 KB
439777 10/07/2018 10:41:14 paradisebay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 23748 KB
439776 10/07/2018 10:40:59 paradisebay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 23748 KB
439775 10/07/2018 10:40:19 paradisebay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 23748 KB
439773 10/07/2018 10:39:23 paradisebay MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 23748 KB
439760 10/07/2018 10:07:58 damsanchv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 39388 KB
439686 09/07/2018 23:46:17 KHOI2611 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9676 KB
439494 09/07/2018 10:46:10 chaukhanh2003 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 17488 KB
439400 08/07/2018 23:17:27 cyb3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9672 KB
438139 02/07/2018 20:33:13 xuanvuong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10360 KB
436748 26/06/2018 08:15:01 ngocminh4 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 9256 KB
430453 04/06/2018 18:24:26 buidinhpham2004 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 656 ms 41188 KB
427786 28/05/2018 14:34:50 hoanganhlccl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 11816 KB
426832 24/05/2018 12:52:59 chicken1996 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 19964 KB
426333 22/05/2018 00:24:59 tuancanhktpm MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9704 KB
426330 22/05/2018 00:23:02 tuancanhktpm MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9704 KB
426323 22/05/2018 00:12:24 tuancanhktpm MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9700 KB
425931 20/05/2018 08:53:20 nhhpbc7a1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 203 ms 4732 KB
425609 17/05/2018 21:35:15 fake1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9700 KB
424862 14/05/2018 20:21:18 thaibabao MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 15944 KB
424031 11/05/2018 11:16:57 nguyentuan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9704 KB
419115 17/04/2018 23:21:44 dungdq2002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 15980 KB
418154 14/04/2018 15:41:27 datgk14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 18212 KB
413666 05/04/2018 15:59:22 lecungtien MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 10580 KB
413662 05/04/2018 15:55:04 lecungtien MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10580 KB
413565 05/04/2018 10:24:50 start008 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 531 ms 15492 KB
412874 03/04/2018 16:59:57 php122002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9636 KB
412252 02/04/2018 10:48:31 __________ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 22164 KB
412123 01/04/2018 21:34:35 nguyendt456 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 9700 KB
411499 30/03/2018 23:12:34 nguyendt456 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 9664 KB
410733 29/03/2018 09:48:35 neostheknight MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 26124 KB
410731 29/03/2018 09:44:58 hung_brvt_t1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 14408 KB
410724 29/03/2018 09:35:36 theanhbr01 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10548 KB
410272 28/03/2018 08:00:28 nhatha32 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10464 KB
410133 27/03/2018 20:26:26 nhatha32 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10440 KB
409770 27/03/2018 07:32:53 lcnguyendang123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10200 KB
409159 25/03/2018 22:12:21 thienhk15 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9576 KB
409124 25/03/2018 21:01:51 manhh15 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 9580 KB
409105 25/03/2018 20:37:28 vikhangcqt171 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10192 KB
407481 21/03/2018 20:56:38 huukhoa2608 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 29972 KB
407479 21/03/2018 20:55:06 huukhoa2608 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 41732 KB
405492 15/03/2018 18:26:01 ngocminh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10328 KB
404997 14/03/2018 17:16:43 quangtienlkhigh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 11888 KB
403388 13/03/2018 09:38:43 hao MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 406 ms 10272 KB
403362 13/03/2018 08:33:32 supercoper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10264 KB
403359 13/03/2018 08:27:15 supercoper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10264 KB
403357 13/03/2018 08:23:08 supercoper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9612 KB
403355 13/03/2018 08:17:19 supercoper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10264 KB
403353 13/03/2018 08:15:54 supercoper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10260 KB
403352 13/03/2018 08:14:21 supercoper MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 10260 KB
402902 12/03/2018 09:25:34 letanminhtoan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 18584 KB
402700 11/03/2018 17:30:27 tranthanhhai MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 8768 KB
402435 10/03/2018 20:31:16 hao MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 10328 KB
401952 09/03/2018 00:21:01 huy9a1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6832 KB
401312 06/03/2018 18:59:51 minhlam2102002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10256 KB
400849 04/03/2018 20:09:22 thao1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 6828 KB
400848 04/03/2018 20:07:58 thanh123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 6828 KB
400250 02/03/2018 21:26:17 dknguyen176 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 1000 ms 10292 KB
400227 02/03/2018 21:20:32 dknguyen176 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 10292 KB
400187 02/03/2018 20:48:30 dknguyen176 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 10292 KB
398283 23/02/2018 19:35:52 phuckg2002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 593 ms 93544 KB
398190 23/02/2018 09:58:21 linhtamk7 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 6848 KB
398189 23/02/2018 09:57:50 linhtamk7 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 6848 KB
398182 23/02/2018 09:40:18 yennhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10752 KB
398171 23/02/2018 09:10:02 addwadec MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10296 KB
398170 23/02/2018 09:08:58 addwadec MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10296 KB
398169 23/02/2018 09:08:28 addwadec MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10288 KB
398163 23/02/2018 08:57:12 ngoctram43 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10752 KB
397011 18/02/2018 10:08:48 tn902329 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 390 ms 8064 KB
397008 18/02/2018 09:58:33 tn902329 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 8040 KB
397002 18/02/2018 09:30:00 tn902329 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 8040 KB
397001 18/02/2018 09:28:03 tn902329 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 8040 KB
395979 12/02/2018 15:52:36 TranHoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 343 ms 9668 KB
394983 07/02/2018 19:57:44 stupidcat1102 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9616 KB
394982 07/02/2018 19:55:59 stupidcat1102 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9616 KB
394979 07/02/2018 19:49:22 stupidcat1102 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9616 KB
394973 07/02/2018 19:37:39 thienduong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 15196 KB
394947 07/02/2018 17:02:35 thienduong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 578 ms 15196 KB
394329 05/02/2018 12:02:00 khalminh11t2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 5708 KB
394325 05/02/2018 11:53:02 khab1706592 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 5708 KB
394321 05/02/2018 11:46:52 khab1706592 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 5708 KB
394002 03/02/2018 17:46:47 saothuaduoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 734 ms 21392 KB
393767 02/02/2018 20:26:41 thienduong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 15136 KB
392641 30/01/2018 12:52:01 Coder_Stupidd MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 15056 KB
391159 26/01/2018 08:24:38 huuthuan13816 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 6676 KB
390756 25/01/2018 14:56:56 huuthuan13816 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10584 KB
386836 17/01/2018 18:59:57 chinhhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 10296 KB
386835 17/01/2018 18:57:40 chinhhi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10296 KB
382905 07/01/2018 20:04:04 luxabu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 9680 KB
382645 06/01/2018 22:12:44 hchocon206 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9680 KB
382125 05/01/2018 20:25:28 lotac MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 609 ms 14372 KB
382053 05/01/2018 17:33:15 lcnguyendang123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10356 KB
381227 03/01/2018 09:20:19 tuanhbt133 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10800 KB
381197 03/01/2018 09:01:37 codera3k48 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 656 ms 20648 KB
379122 29/12/2017 23:10:52 changlangtu97 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 609 ms 14400 KB
379080 29/12/2017 20:52:55 manhh15 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10292 KB
378930 29/12/2017 14:21:45 Phandat16 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10788 KB
378211 27/12/2017 19:50:19 luxabu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 10784 KB
377760 26/12/2017 14:50:27 huynhtuan17ti MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10308 KB
377023 22/12/2017 21:43:39 thanhdatna1996 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 9656 KB
376551 20/12/2017 20:44:47 khuongle MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 9628 KB
372327 05/12/2017 22:27:58 thminh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9616 KB
371429 04/12/2017 09:33:57 thanhquang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9604 KB
371425 04/12/2017 09:29:13 chinhd17ht01tdmu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 296 ms 9608 KB
370064 01/12/2017 18:22:28 namtao97 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 328 ms 18016 KB
369292 30/11/2017 13:56:47 tenda1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 19224 KB
369289 30/11/2017 13:51:52 tenda1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9636 KB
369288 30/11/2017 13:50:19 tenda1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9628 KB
368480 28/11/2017 20:24:47 Venus MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 10364 KB
367069 27/11/2017 19:50:05 vikhangcqt171 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10348 KB
367066 27/11/2017 19:49:06 vikhangcqt171 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 10348 KB
365724 24/11/2017 23:18:54 trungtt123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 16704 KB
363267 20/11/2017 21:30:54 vinhntndu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 9664 KB
363185 20/11/2017 17:58:32 christzy MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 10792 KB
362656 19/11/2017 10:47:44 toida12chu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10792 KB
362571 19/11/2017 01:17:45 trainolp2017 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 5776 KB
361688 17/11/2017 14:07:58 NMPACM MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9648 KB
360858 15/11/2017 22:16:51 Minatokaze MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 21552 KB
357255 10/11/2017 20:45:34 FujiVN MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 9692 KB
357112 10/11/2017 16:29:34 hieunv1996 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 20044 KB
357048 10/11/2017 15:46:40 freepascal MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 9036 KB
355569 08/11/2017 16:11:49 lucdaoquanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 15952 KB
355467 08/11/2017 15:17:44 Linh_Moi_T32 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 500 ms 24404 KB
355466 08/11/2017 15:17:26 Linh_Moi_T32 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 24404 KB
355420 08/11/2017 15:07:27 Linh_Moi_T32 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 18164 KB
354954 07/11/2017 22:18:16 myfriend1102vn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 9676 KB
354185 06/11/2017 22:29:25 Leo_Messi_96 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 17540 KB
354048 06/11/2017 20:52:34 whoami MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 6428 KB
353647 06/11/2017 15:37:44 Leo_Messi_96 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 10340 KB
353645 06/11/2017 15:35:33 ducppa MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 19924 KB
353631 06/11/2017 15:20:57 mrlihd MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 13144 KB
353571 06/11/2017 14:07:01 thelightvn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 20952 KB
353276 05/11/2017 22:28:32 trungcbg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 343 ms 8124 KB
352588 04/11/2017 20:11:43 tenda1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 19872 KB
352095 03/11/2017 22:15:58 khanhsaker97 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 27528 KB
351259 02/11/2017 18:19:44 tenda1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 9656 KB
351252 02/11/2017 18:11:36 kakaka MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 9660 KB
351245 02/11/2017 18:05:12 tenda1234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 9656 KB
347896 29/10/2017 19:03:44 Hieu_sqtt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 4456 KB
347673 29/10/2017 11:04:59 Hieu_sqtt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9688 KB
347534 28/10/2017 23:56:16 Hieu_sqtt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 6408 KB
343409 23/10/2017 21:14:31 NhatKhanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 9664 KB
343290 23/10/2017 17:31:38 hoan2k1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10308 KB
342684 22/10/2017 19:39:32 linhbeo1210 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10324 KB
341635 21/10/2017 10:34:11 ngonamduonghl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 17068 KB
338558 17/10/2017 08:52:43 bachhuyhung20102001 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10268 KB
337651 16/10/2017 04:43:55 huy_htl2002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 8964 KB
335480 13/10/2017 13:20:38 0000000000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 15272 KB
333096 10/10/2017 09:39:08 trungkien2015 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10756 KB
332142 08/10/2017 21:50:42 teacher211 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 10556 KB
331062 07/10/2017 18:48:52 thinhngo224 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 10284 KB
330891 07/10/2017 15:38:40 boykhang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 9596 KB
330878 07/10/2017 15:34:24 cyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 9596 KB
330857 07/10/2017 15:17:40 php122002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 9592 KB
330772 07/10/2017 14:00:06 php122002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 9592 KB
330770 07/10/2017 13:57:19 php122002 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 9596 KB
330356 06/10/2017 21:35:01 vuongbxvp MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 10496 KB
329375 05/10/2017 10:22:56 hanhhuyenit1619 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9596 KB
327376 02/10/2017 10:46:45 rfadown MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 6340 KB
327366 02/10/2017 10:24:49 rfadown MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 6344 KB
326110 30/09/2017 15:26:34 masterv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10304 KB
326108 30/09/2017 15:25:56 masterv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10304 KB
325786 29/09/2017 22:39:33 viethoang99 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 10304 KB
325784 29/09/2017 22:35:29 qbeginer MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 14384 KB
325674 29/09/2017 21:27:49 qbeginer MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 16596 KB
323711 27/09/2017 10:27:17 tu3297 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 19512 KB
322750 25/09/2017 20:46:36 ARSENAL1886 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10296 KB
322113 24/09/2017 15:10:12 thai141212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 906 ms 15280 KB
320688 21/09/2017 22:29:20 8man MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 10804 KB
320679 21/09/2017 22:24:05 8man MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 34240 KB
319910 20/09/2017 10:55:56 hahpuc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10332 KB
319893 20/09/2017 10:03:37 coderkcdhv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 115336 KB
318721 17/09/2017 22:10:40 xekoiuxuka MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 10332 KB
317874 16/09/2017 11:42:28 Higeki_Ai MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 10576 KB
317873 16/09/2017 11:40:26 sieucegeto4 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 6888 KB
317872 16/09/2017 11:37:42 tin2016_lcnguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 41868 KB
317834 16/09/2017 08:58:27 akahuy22 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10576 KB
316121 12/09/2017 20:03:40 thainguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10344 KB
316103 12/09/2017 19:42:41 reset MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10320 KB
316100 12/09/2017 19:40:20 hoangtrung080697 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 10344 KB
316094 12/09/2017 19:37:12 dothanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10344 KB
316091 12/09/2017 19:35:56 anhbannho147vn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10312 KB
316084 12/09/2017 19:32:45 anh76qn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 390 ms 10312 KB
315849 12/09/2017 07:41:23 hotuanhung MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 15940 KB
315598 11/09/2017 19:14:09 vhoang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 15940 KB
315500 11/09/2017 15:54:51 fcpnh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 8584 KB
315386 11/09/2017 10:47:01 nguyenducthai1312 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 15940 KB
315383 11/09/2017 10:43:03 duongtc1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 15940 KB
313685 06/09/2017 23:54:52 dangquangthang0001 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 14832 KB
313675 06/09/2017 23:39:01 dangquangthang0001 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 82452 KB
311285 31/08/2017 15:31:52 dangkhoa_pascal MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10556 KB
311077 30/08/2017 20:45:05 dangkhoa_pascal MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 10556 KB
310760 29/08/2017 22:38:54 lamngok1201 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 531 ms 12132 KB
310673 29/08/2017 20:10:31 16122001 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 10560 KB
310453 29/08/2017 11:58:56 dangkhoa_pascal MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 10556 KB
310450 29/08/2017 11:46:51 dangkhoa_pascal MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10556 KB
310445 29/08/2017 11:39:28 dangkhoa_pascal MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10556 KB
310403 29/08/2017 07:54:26 sonnguyen0612 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 312 ms 10564 KB
306899 19/08/2017 13:49:05 ABC_XYZ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 9012 KB
306152 17/08/2017 21:40:00 luongngocminh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10788 KB
301271 05/08/2017 14:58:26 congthangk36d MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 328 ms 9684 KB
296322 17/07/2017 22:58:57 thienlong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 968 ms 8712 KB
296254 17/07/2017 18:09:42 trongphuongbkhn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 10300 KB
295223 14/07/2017 02:44:02 okeomachnha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 359 ms 10304 KB
294210 11/07/2017 07:28:48 Nhokkz MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 9000 KB
293887 10/07/2017 07:30:16 dasea MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 18584 KB
291655 29/06/2017 10:11:21 thienbaotb MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 34004 KB
288266 15/06/2017 22:08:09 hoanmalai MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 10288 KB
287363 12/06/2017 23:31:19 huudatwn1q MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10556 KB
286273 08/06/2017 22:18:39 dangcuong_123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 18152 KB
286163 08/06/2017 16:42:37 darkkcyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 10292 KB
286142 08/06/2017 16:21:23 darkkcyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 18036 KB
285580 05/06/2017 13:48:02 minhthong774 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 18364 KB
283555 26/05/2017 20:36:23 MINHKHANG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 11536 KB
282426 22/05/2017 20:19:35 frostpixel MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 20576 KB
281019 17/05/2017 16:12:58 hoangthuhang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9728 KB
280869 17/05/2017 07:33:06 my_crush_hates_me MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 10344 KB
276739 09/05/2017 07:05:00 dats2007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 10316 KB
276613 08/05/2017 21:08:05 tuan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10316 KB
276595 08/05/2017 20:51:45 tuan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 10316 KB
274753 30/04/2017 18:18:50 tranthanhhai MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 19916 KB
274286 28/04/2017 00:14:13 omega1100100 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10720 KB
271712 18/04/2017 10:02:25 peppie MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 343 ms 26004 KB
271711 18/04/2017 09:53:50 huyenthoaisanco MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 359 ms 9688 KB
268479 07/04/2017 13:55:02 tuan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9992 KB
268458 07/04/2017 12:55:47 Raito MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9628 KB
267477 05/04/2017 14:06:15 flynn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 22252 KB
267416 05/04/2017 12:47:33 tranlehiep2203 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 359 ms 9620 KB
266986 04/04/2017 15:55:01 Phingubò MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9540 KB
266523 03/04/2017 17:16:48 cyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9652 KB
266514 03/04/2017 17:02:28 Phingubò MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9652 KB
266462 03/04/2017 14:55:11 duyvtvp1919 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 9652 KB
265643 01/04/2017 12:22:32 npnkhoi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 12372 KB
265633 01/04/2017 11:52:01 HuyNguyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 10800 KB
265631 01/04/2017 11:49:10 Adam_Kyle MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 10288 KB
265623 01/04/2017 11:16:23 npnkhoi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 16772 KB
265574 31/03/2017 23:57:15 huudatwn1q MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 10576 KB
265539 31/03/2017 23:10:46 nguyenxuanhaa3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10576 KB
264796 29/03/2017 20:27:18 nhquanqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9616 KB
264475 28/03/2017 19:59:51 nmhien2605 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 9208 KB
264471 28/03/2017 19:52:01 lehlanha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 10544 KB
264453 28/03/2017 19:17:56 cavang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 281 ms 10768 KB
264256 28/03/2017 11:15:23 hoainam MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 80548 KB
264253 28/03/2017 10:55:46 hoainam MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 406 ms 80548 KB
264083 27/03/2017 21:39:20 Chuối MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 26096 KB
264081 27/03/2017 21:38:53 tronghk14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 6336 KB
264079 27/03/2017 21:37:17 chaats MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 14924 KB
263969 27/03/2017 19:17:00 toyenphuong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10756 KB
263958 27/03/2017 18:48:52 mansblacks MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 984 ms 10168 KB
263430 26/03/2017 11:22:48 vuhongson MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 9580 KB
263426 26/03/2017 11:21:44 vuhongson MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9584 KB
262224 23/03/2017 07:56:37 awatjkim MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 9632 KB
261786 22/03/2017 07:57:23 nkduc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9632 KB
261782 22/03/2017 07:57:01 ngophuthinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 13140 KB
261770 22/03/2017 07:48:57 BS MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10244 KB
259552 17/03/2017 18:55:19 doituyentin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10816 KB
259042 16/03/2017 21:15:14 tsunaswada MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 18632 KB
258555 15/03/2017 19:07:27 tansang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 10592 KB
257185 12/03/2017 11:09:20 Duongnguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9688 KB
256814 11/03/2017 10:35:31 Shit_Cute MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 6684 KB
256535 10/03/2017 14:48:04 Ngân_Yun MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 10804 KB
255442 07/03/2017 08:08:30 thang113456 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9688 KB
254970 05/03/2017 15:26:05 tranquockhanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9684 KB
254887 05/03/2017 11:12:57 tranquockhanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9680 KB
254886 05/03/2017 11:12:15 tranquockhanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 10796 KB
254623 04/03/2017 17:27:24 tin2016_lcnguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 218 ms 18368 KB
254456 04/03/2017 09:58:59 truongtop14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 15472 KB
253740 01/03/2017 23:22:01 thang113456 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 10220 KB
253737 01/03/2017 23:19:23 thang113456 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 14168 KB
253515 01/03/2017 11:27:59 cyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 9636 KB
253514 01/03/2017 11:27:19 Phingubò MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 9636 KB
252485 26/02/2017 21:43:50 vananh0905 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 328 ms 14148 KB
252173 26/02/2017 11:00:26 linhlrx MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6628 KB
251511 23/02/2017 21:33:31 HSam MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 937 ms 10228 KB
251304 22/02/2017 23:22:52 manhhungking MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 1000 ms 10264 KB
251186 22/02/2017 21:00:21 nhannguyen95 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 1000 ms 6364 KB
250607 20/02/2017 23:46:32 qtuan140101 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 10252 KB
247415 14/02/2017 23:04:01 stromvbvc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10576 KB
246059 10/02/2017 22:59:00 hocattuongltv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 13200 KB
246014 10/02/2017 22:08:57 tqhuy2502 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9704 KB
244900 06/02/2017 16:03:45 tranleduy1233 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 13260 KB
242473 21/01/2017 20:47:24 Demo2000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6660 KB
240878 13/01/2017 22:25:41 SlothSe7en MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6632 KB
240505 13/01/2017 00:14:05 linhlrx MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 17776 KB
240233 12/01/2017 15:25:47 phong2k1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 41496 KB
238136 04/01/2017 20:21:32 izac2001 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 17464 KB
236866 31/12/2016 01:20:13 ducquynhfptk12 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 6652 KB
235476 24/12/2016 21:02:14 tienthanh214 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10352 KB
233901 21/12/2016 20:41:48 hoanqq123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 10320 KB
231324 11/12/2016 12:24:54 tienthanh214 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10300 KB
231212 10/12/2016 23:00:36 tienthanh214 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 34008 KB
229390 06/12/2016 13:05:17 thanghkt56 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 9668 KB
225589 27/11/2016 12:11:13 casaumayman MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 15004 KB
225554 27/11/2016 11:26:22 x302502 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 27516 KB
224800 26/11/2016 00:51:01 NMPACM MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10308 KB
224413 25/11/2016 18:29:15 hungbach MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10340 KB
224392 25/11/2016 17:06:52 nhquanqt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 375 ms 9688 KB
221372 21/11/2016 13:09:15 tmanh17 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10340 KB
220839 20/11/2016 10:43:12 tuandatqn95 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9688 KB
219585 18/11/2016 09:55:02 khoaat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10340 KB
219339 17/11/2016 22:17:56 khoaat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10348 KB
219286 17/11/2016 21:19:14 kien_ngo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10360 KB
218482 16/11/2016 16:22:09 pipipham MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 14848 KB
218479 16/11/2016 16:19:02 shinta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10352 KB
218346 16/11/2016 13:23:18 pipipham MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 328 ms 10052 KB
217283 14/11/2016 19:56:06 khoi2410 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 281 ms 10056 KB
216588 13/11/2016 10:55:24 noatall2404 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10352 KB
214939 11/11/2016 19:20:30 phamvankhanh1516 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 8680 KB
209841 02/11/2016 20:54:33 truongarony MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10176 KB
206896 28/10/2016 23:32:06 4everkaka MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 10284 KB
200898 21/10/2016 19:47:59 giangstellar365 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 953 ms 10276 KB
200828 21/10/2016 18:28:48 congdaoduy298 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10520 KB
200151 20/10/2016 18:22:44 vphuong214 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 10348 KB
198643 18/10/2016 16:45:22 ktvn100 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 390 ms 9588 KB
197758 17/10/2016 15:21:36 nkt95bg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9592 KB
197421 16/10/2016 20:13:00 leesin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 15500 KB
188700 05/10/2016 22:13:37 hungdhv97 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9568 KB
181941 24/09/2016 21:44:35 ktx123321 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9536 KB
179188 19/09/2016 22:41:51 phuonganh1012 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 625 ms 71972 KB
177012 15/09/2016 15:14:13 khieunguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 593 ms 9524 KB
176244 14/09/2016 14:44:27 hoangducsmagic MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 468 ms 26124 KB
173970 11/09/2016 23:49:22 damsanchv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 796 ms 18368 KB
173572 11/09/2016 10:34:09 thaiuit MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 5488 KB
173563 11/09/2016 10:12:15 hut_luan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 9568 KB
173562 11/09/2016 10:11:34 hut_luan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 9564 KB
173002 10/09/2016 13:06:36 phungvitrung MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 593 ms 74936 KB
172268 09/09/2016 10:23:44 giacacluong323 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 515 ms 80856 KB
172006 08/09/2016 20:48:33 ndhp2000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 6872 KB
171331 07/09/2016 18:54:37 itcdeveloper14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 9388 KB
168640 03/09/2016 11:50:45 datbeohbbh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 562 ms 9520 KB
168639 03/09/2016 11:50:07 datbeohbbh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 9520 KB
168401 02/09/2016 16:34:10 lvdo92 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 9512 KB
167823 31/08/2016 21:13:39 Hhcckqnl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 703 ms 9520 KB
167550 30/08/2016 16:53:53 namnguyen123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 9512 KB
167366 30/08/2016 11:18:33 wInD_MtA MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 578 ms 15060 KB
167012 29/08/2016 15:17:22 3lovephuong3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 9544 KB
166426 27/08/2016 19:53:29 panda183 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 546 ms 9564 KB
162751 16/08/2016 16:57:25 dahaodl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 640 ms 9620 KB
161944 14/08/2016 13:09:49 Soledad MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 906 ms 15272 KB
143804 15/06/2016 13:33:56 SunnyAUG MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 734 ms 40844 KB
143801 15/06/2016 13:23:57 Nhap_Test MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 703 ms 79908 KB
143640 14/06/2016 15:18:21 giangstellar365 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 9600 KB
143627 14/06/2016 14:17:32 Tree MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 656 ms 9596 KB
143327 13/06/2016 10:17:50 caothesan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 9612 KB
143274 13/06/2016 01:43:34 truongtop14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 890 ms 15484 KB
143170 12/06/2016 13:55:58 psucoder MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 953 ms 9612 KB
137876 26/05/2016 04:53:12 artist310116 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 812 ms 17436 KB
137010 21/05/2016 20:42:53 truongtop14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 906 ms 15492 KB
136749 20/05/2016 07:07:02 abinh2000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 10800 KB
131025 15/04/2016 07:46:16 triettt MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 796 ms 6680 KB
130434 11/04/2016 09:58:01 thanhtrungnbk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 6844 KB
130432 11/04/2016 09:51:26 thanhtrungnbk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 6620 KB
129937 08/04/2016 00:43:07 phuchoahodo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 64264 KB
129393 05/04/2016 13:30:44 Assassin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 18548 KB
128198 31/03/2016 12:16:22 hoangthongvo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 10816 KB
127996 30/03/2016 13:43:37 Tiny_199x MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 750 ms 9548 KB
127869 29/03/2016 16:29:33 truongvit274 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10664 KB
127427 27/03/2016 22:44:26 Colrist MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 500 ms 10564 KB
126937 25/03/2016 10:17:54 khangtran MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 10564 KB
126819 24/03/2016 15:53:48 trankimhung123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 10784 KB
126573 23/03/2016 09:42:05 lucasnguyen23hqv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 906 ms 15264 KB
124956 15/03/2016 18:27:56 longhuy322000 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 875 ms 23688 KB
124719 14/03/2016 16:11:46 duykhamedia MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 890 ms 15264 KB
124672 14/03/2016 10:48:55 tieuchanlong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 906 ms 15480 KB
124613 13/03/2016 20:32:19 hoang_95125 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 6656 KB
122593 01/03/2016 12:20:36 quanghsprovp MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 859 ms 9632 KB
121033 22/02/2016 14:14:22 huyanh2412 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 10568 KB
119849 16/02/2016 16:33:59 Hữu_Đăng MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 18664 KB
119425 14/02/2016 16:36:38 nguyenxuanhaa3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10568 KB
119369 14/02/2016 10:25:59 AdminNTU MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 18664 KB
119027 13/02/2016 07:15:25 naruto1491900 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 18664 KB
118992 12/02/2016 20:57:53 truongvit274 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 18664 KB
118877 12/02/2016 12:56:14 nghethuat102 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 14040 KB
117813 05/02/2016 17:07:17 TQT MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9616 KB
117812 05/02/2016 17:06:35 TQT MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9616 KB
117811 05/02/2016 17:06:01 dqhungdl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 859 ms 15880 KB
117808 05/02/2016 17:02:01 sorry_dqhungdl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 734 ms 9640 KB
117806 05/02/2016 17:01:27 sorry_dqhungdl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 750 ms 9640 KB
116565 03/02/2016 03:25:22 MinhDang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 343 ms 4932 KB
115189 29/01/2016 09:16:50 nnha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 812 ms 21740 KB
115188 29/01/2016 09:01:38 thuyduyennguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 703 ms 15488 KB
115182 29/01/2016 08:54:59 huuhieu2k MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 890 ms 21740 KB
115179 29/01/2016 08:52:28 huyenthoai101 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 875 ms 21740 KB
115178 29/01/2016 08:49:12 kimmy133 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 687 ms 15268 KB
115177 29/01/2016 08:40:13 thuyduyennguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 578 ms 16584 KB
115171 29/01/2016 08:29:51 nnha MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 750 ms 15488 KB
115169 29/01/2016 08:28:34 huyenthoai101 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 718 ms 21740 KB
115168 29/01/2016 08:27:58 trantienlqd200620 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 750 ms 15492 KB
115163 29/01/2016 08:26:05 kimmy133 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 546 ms 9020 KB
115159 29/01/2016 07:47:54 trantienlqd200620 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 18604 KB
115134 28/01/2016 22:16:44 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 984 ms 15880 KB
115089 28/01/2016 19:33:44 lovelink117 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 859 ms 21516 KB
115025 28/01/2016 10:40:43 huuhieu2k MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 16216 KB
115022 28/01/2016 10:34:58 thuyduyennguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 609 ms 24860 KB
115019 28/01/2016 10:31:27 trantienlqd200620 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 22516 KB
115004 28/01/2016 09:50:52 kimmy133 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 18604 KB
114289 24/01/2016 20:42:15 huynhduy_hmd MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 734 ms 9644 KB
113856 22/01/2016 13:52:37 khangkhangtg MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9616 KB
113195 19/01/2016 20:47:02 gamo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 9624 KB
111248 09/01/2016 14:58:53 tiabennita MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10800 KB
111241 09/01/2016 14:46:27 tiabennita MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10792 KB
109145 29/12/2015 12:00:18 sesshomalong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 562 ms 40880 KB
109144 29/12/2015 11:58:49 sesshomalong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 44352 KB
109112 29/12/2015 00:41:03 thanh123456 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10580 KB
108161 27/12/2015 22:54:55 jellyfish810 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 18388 KB
107271 21/12/2015 16:39:31 Hacker MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10572 KB
107193 21/12/2015 01:02:10 tsminh_3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 18604 KB
105615 11/12/2015 21:24:56 minhem1231 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9624 KB
100948 04/12/2015 08:38:44 minhthuan274 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 17392 KB
100565 02/12/2015 18:20:45 tranquockhanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 593 ms 10720 KB
100430 01/12/2015 23:29:50 cyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 10760 KB
100373 01/12/2015 19:28:12 miltonbw MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 937 ms 15460 KB
100240 30/11/2015 21:54:25 ThienCoder MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 9600 KB
100233 30/11/2015 21:45:33 nxphuc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 9600 KB
100216 30/11/2015 21:03:35 dhenry MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 484 ms 10760 KB
99525 28/11/2015 18:53:48 stepde15 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9596 KB
99493 28/11/2015 16:00:59 vipbgo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 718 ms 16896 KB
99474 28/11/2015 11:48:15 chitam117119 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 10540 KB
98983 26/11/2015 02:11:20 zero1778 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 10532 KB
98920 25/11/2015 22:51:33 chitam117119 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10536 KB
98146 23/11/2015 18:12:07 truongtop14 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 18308 KB
96299 21/11/2015 19:59:07 bachnxepu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 750 ms 9604 KB
94961 18/11/2015 22:09:40 Blair_Waldorf MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9600 KB
94959 18/11/2015 22:05:17 PSAXANA MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 11560 KB
94956 18/11/2015 22:04:00 babameme MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9576 KB
94954 18/11/2015 22:02:14 PSAXANA MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 5700 KB
94951 18/11/2015 22:00:58 daophankhai MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 5688 KB
92533 14/11/2015 15:34:44 Cherry MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 843 ms 17408 KB
91877 12/11/2015 22:53:10 yogathanh99 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 843 ms 21704 KB
90009 09/11/2015 14:45:54 doantringuyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 10756 KB
89886 09/11/2015 09:30:13 vdn1999bxvp MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 843 ms 13520 KB
89283 07/11/2015 20:07:41 huonguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 6608 KB
89153 07/11/2015 15:40:36 TCUCGiang MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 9572 KB
87030 02/11/2015 21:01:36 mr234 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 609 ms 35872 KB
83504 26/10/2015 20:04:59 chomeo13 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 9552 KB
83359 26/10/2015 16:18:43 nguyen83 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 406 ms 10788 KB
83351 26/10/2015 16:00:11 addwade MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10788 KB
83345 26/10/2015 15:46:57 CongHau MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 421 ms 10792 KB
83326 26/10/2015 15:14:23 trankimhung123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10788 KB
80472 19/10/2015 18:47:23 doquangdat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 531 ms 17440 KB
80464 19/10/2015 18:00:34 borntodie MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9628 KB
80116 18/10/2015 22:52:30 UiM MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 17432 KB
79582 17/10/2015 09:14:40 toan411998 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 734 ms 14020 KB
79556 17/10/2015 01:21:28 QuyenNguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 453 ms 17192 KB
78566 14/10/2015 10:33:13 phuc_doan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 17408 KB
78313 13/10/2015 14:51:22 qcuong98 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 5676 KB
77745 11/10/2015 15:01:18 tsongafan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 656 ms 17368 KB
77095 09/10/2015 20:07:13 anhvu_cbl MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 250 ms 10560 KB
75934 07/10/2015 13:59:11 ntanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 9612 KB
75173 06/10/2015 01:13:24 ntanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9564 KB
74380 05/10/2015 00:54:35 hanhlv270597 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 515 ms 10700 KB
74358 05/10/2015 00:27:07 nguyenhuutienk56a3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9576 KB
74341 05/10/2015 00:18:07 nguyenhuutienk56a3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 281 ms 9576 KB
74339 05/10/2015 00:16:39 nguyenhuutienk56a3 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 9576 KB
71658 02/10/2015 21:04:21 ngocchau2603 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 265 ms 9624 KB
70617 01/10/2015 13:54:35 HoVanAnhK58A2 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 984 ms 9612 KB
70376 30/09/2015 23:21:02 congson MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 9608 KB
70371 30/09/2015 23:19:13 congson MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 9608 KB
70266 30/09/2015 21:03:31 thanhday132 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 9624 KB
69979 30/09/2015 04:18:51 dhkhtn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 984 ms 9600 KB
69976 30/09/2015 04:13:15 dhkhtn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 984 ms 9600 KB
69975 30/09/2015 04:12:39 dhkhtn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 1000 ms 5680 KB
69901 29/09/2015 23:51:12 dhkhtn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 14304 KB
68550 26/09/2015 19:32:11 nxphuc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9628 KB
65977 21/09/2015 20:00:31 hungngoquoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 13556 KB
64169 17/09/2015 08:14:57 sonhn99 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 23704 KB
63870 15/09/2015 21:14:19 ngocjr7 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 9656 KB
63683 15/09/2015 08:26:16 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 593 ms 14332 KB
63681 15/09/2015 08:15:53 angelo MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 9012 KB
63528 14/09/2015 16:01:05 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 14336 KB
63488 14/09/2015 15:41:44 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 500 ms 14324 KB
63485 14/09/2015 15:40:19 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 14328 KB
63480 14/09/2015 15:37:13 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 546 ms 14328 KB
63477 14/09/2015 15:35:59 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 484 ms 14324 KB
63473 14/09/2015 15:34:40 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 562 ms 14332 KB
63466 14/09/2015 15:32:25 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 14332 KB
63465 14/09/2015 15:31:58 bacthosan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 14332 KB
63186 13/09/2015 22:12:31 dhkhtn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 750 ms 14336 KB
63183 13/09/2015 22:08:58 dhkhtn MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 515 ms 14332 KB
63026 13/09/2015 14:03:37 phamhuuthien MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9628 KB
63010 13/09/2015 12:29:39 phamvanlong MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 5696 KB
61949 09/09/2015 08:10:15 huynhnhat MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10784 KB
61172 06/09/2015 10:15:23 cuongnguyen MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 718 ms 18964 KB
60695 05/09/2015 08:20:59 MTAZero MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 33052 KB
60146 03/09/2015 18:23:03 sushi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 17436 KB
59683 01/09/2015 12:56:56 nhphuongltv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 343 ms 9436 KB
59359 30/08/2015 22:10:22 farmerboy MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 421 ms 62016 KB
59294 30/08/2015 18:03:45 darkwind52 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 16816 KB
59183 29/08/2015 21:15:01 sanghk11 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 10684 KB
59108 29/08/2015 13:42:43 lelelelinh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 390 ms 5556 KB
59099 29/08/2015 12:34:42 phuleethanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 280 ms 10932 KB
59057 28/08/2015 22:36:24 phamhuan98 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 842 ms 23832 KB
59036 28/08/2015 21:44:30 phuleethanh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 10924 KB
58975 28/08/2015 17:31:46 mrtan_lovelife MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 10928 KB
58851 28/08/2015 02:43:45 hungngoquoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 499 ms 16004 KB
58850 28/08/2015 02:43:20 hungngoquoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 608 ms 9744 KB
58835 28/08/2015 00:04:53 AresGod MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 296 ms 10928 KB
58829 27/08/2015 23:35:05 truongngocgiang99 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 514 ms 15628 KB
58795 27/08/2015 22:13:57 middlest MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 18552 KB
58762 27/08/2015 21:36:51 dohonghuan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 249 ms 7016 KB
58757 27/08/2015 21:35:58 dohonghuan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 202 ms 7012 KB
58635 27/08/2015 15:19:21 npltv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 655 ms 21716 KB
58621 27/08/2015 13:26:03 abcdef6199 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 483 ms 9652 KB
58610 27/08/2015 11:59:22 romqn1999 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 10916 KB
57500 27/08/2015 02:32:16 Nguyenthaihoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 249 ms 18556 KB
57491 27/08/2015 01:42:54 clover_4 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 280 ms 10728 KB
56341 26/08/2015 12:49:22 kieuquocdat123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 624 ms 9760 KB
Back to Top