Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738485 30/03/2020 18:02:32 VGK_Cr7 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
737440 26/03/2020 23:28:21 manhender KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
736938 25/03/2020 10:04:19 ntoan199 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2848 KB
733036 14/03/2020 15:37:45 haupas KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
731047 10/03/2020 22:03:12 Sơna1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2776 KB
729285 05/03/2020 20:18:20 khanhkjhave KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 656 ms 5176 KB
728782 04/03/2020 16:32:47 baobao07 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
727826 02/03/2020 11:22:28 Fidisk KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 437 ms 5392 KB
723221 20/02/2020 15:07:06 thongoc1984 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 234 ms 6952 KB
721988 18/02/2020 10:46:43 Sángolympic KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
721936 18/02/2020 09:04:48 Sơna1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
721931 18/02/2020 08:58:29 Hàoa1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 93 ms 2144 KB
721814 17/02/2020 21:10:14 baopham19062003kgkgkg KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
721140 16/02/2020 18:27:10 Sơna1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
708014 21/01/2020 12:18:12 khanhld KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 125 ms 6668 KB
707999 21/01/2020 12:05:11 khanhld KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
706869 18/01/2020 17:42:17 HackerMan KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
701122 08/01/2020 22:33:15 hieunguyenthi KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
699710 07/01/2020 00:13:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 265 ms 6704 KB
682445 29/11/2019 19:19:22 Dothanhtai2006 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
667692 03/11/2019 10:27:08 canhtoannct KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
655610 11/10/2019 01:39:29 ffrederick KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 265 ms 6752 KB
652614 06/10/2019 20:11:39 ntlinh0505 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
652613 06/10/2019 20:11:22 duong3203 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 93 ms 2200 KB
651106 04/10/2019 15:30:19 tuantaitungo123 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 140 ms 8004 KB
650278 03/10/2019 14:29:57 inomatit82 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
650062 03/10/2019 09:45:54 minhboybn KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 46 ms 2524 KB
645043 23/09/2019 19:59:57 TranLeNhuQuynh KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 31 ms 3056 KB
642893 20/09/2019 08:05:04 16122001 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
641959 18/09/2019 21:38:40 lcnguyendang123 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 62 ms 3532 KB
637063 12/09/2019 13:36:11 dfwapekko KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 46 ms 22380 KB
637059 12/09/2019 13:31:07 dfwapekko KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 22348 KB
635244 09/09/2019 12:40:02 phongan105 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
628837 27/08/2019 03:39:03 thaolinh KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 3568 KB
614176 31/07/2019 14:24:14 ngoctit KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
612455 27/07/2019 23:03:24 leviettttnh KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
612452 27/07/2019 23:01:37 leviettttnh KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
608190 20/07/2019 16:45:12 khangtran KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 734 ms 4880 KB
608183 20/07/2019 15:56:28 dangnguyen KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
608166 20/07/2019 15:19:57 anhnguyenroux KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
598211 25/06/2019 05:59:15 dchy2000 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 93 ms 2916 KB
598208 25/06/2019 05:36:12 dchy2000 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 93 ms 2804 KB
595791 20/06/2019 10:17:42 cyb3 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
594064 16/06/2019 17:39:51 khanh8a3yl KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 3432 KB
594063 16/06/2019 17:39:17 khanh8a3yl KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 3408 KB
594061 16/06/2019 17:37:54 khanh8a3yl KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 46 ms 3396 KB
594058 16/06/2019 17:36:12 khanh8a3yl KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 46 ms 3068 KB
587519 28/05/2019 10:11:08 hoatmt KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1312 ms 2868 KB
579271 02/05/2019 03:23:05 hungbmt1503 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
573034 14/04/2019 11:34:06 thanhcong KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
572134 11/04/2019 23:17:52 dangkhoa_pascal KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
568524 02/04/2019 21:51:43 vinhhuong0802 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
555028 05/03/2019 10:23:36 cptkhai KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
554940 05/03/2019 08:28:15 phuongnhi_tran_1206 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 250 ms 7408 KB
554247 03/03/2019 09:24:58 nguyenvantien0903 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 0 ms 2248 KB
554246 03/03/2019 09:24:24 nguyenvantien0903 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 0 ms 2100 KB
548098 18/02/2019 20:17:30 tranthuyan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 3304 KB
545977 13/02/2019 15:15:51 akira12 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 3148 KB
545394 12/02/2019 10:41:17 meoconxinhxan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
535422 12/01/2019 16:05:56 lehoang KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 140 ms 18688 KB
522475 02/12/2018 10:17:32 pvannvu2512 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
512142 15/11/2018 10:57:42 anhvippro123z KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 14296 KB
501988 31/10/2018 22:54:48 viethoang99 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
499196 27/10/2018 13:25:21 xikhud KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
495318 21/10/2018 22:49:37 quangtienlkhigh KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 937 ms 2964 KB
494521 20/10/2018 08:46:45 itsukashido KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
494520 20/10/2018 08:46:21 itsukashido KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
492475 18/10/2018 16:18:39 nguyen83 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
492474 18/10/2018 16:18:19 ChuyenVanNQD KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
492463 18/10/2018 16:11:08 nguyen83 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
492346 18/10/2018 14:51:42 masteroffood KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
492341 18/10/2018 14:46:29 masteroffood KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
492216 18/10/2018 10:54:13 nguyen83 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
482424 07/10/2018 07:18:38 haicao2805 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
481726 06/10/2018 09:41:59 LongÇhampion KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 1296 ms 21792 KB
456284 28/08/2018 08:59:14 HHHHHHHH KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
438216 03/07/2018 11:19:12 blebleble KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
437459 29/06/2018 16:50:46 huy9a1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
434659 20/06/2018 15:48:34 rangnokapk KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
424341 12/05/2018 21:05:07 huynhtuan17ti KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
415741 10/04/2018 22:43:08 vinhntndu KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 20872 KB
383610 09/01/2018 15:45:44 Tunga1 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 125 ms 4444 KB
383455 09/01/2018 11:27:29 Quân1 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1937 ms 22312 KB
383194 08/01/2018 17:17:47 tqhuy2502 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
381144 03/01/2018 07:52:18 votrunghieu9a2 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1625 ms 3764 KB
375958 17/12/2017 17:14:46 manhhungking KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2856 KB
359846 14/11/2017 15:27:30 freepascal KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1125 ms 3776 KB
346154 26/10/2017 21:41:21 caovantheanh KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2300 KB
343289 23/10/2017 17:31:28 hoan2k1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 3616 KB
331359 08/10/2017 00:41:10 thinhngo224 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 3264 KB
328953 04/10/2017 14:51:47 hanhhuyenit1619 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 3404 KB
325910 30/09/2017 08:26:24 21cm KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 3012 KB
319455 19/09/2017 15:48:57 pandazt1 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1156 ms 3780 KB
317768 15/09/2017 23:54:53 phamngochoat30 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 890 ms 7692 KB
307847 22/08/2017 14:47:30 iostream KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2836 KB
305309 16/08/2017 08:23:13 iostream KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
305304 16/08/2017 08:13:58 iostream KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
303275 11/08/2017 13:59:29 manhcuongcvp KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
298551 25/07/2017 00:33:20 vuhoang KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
287816 14/06/2017 12:34:04 phbhan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
268348 07/04/2017 01:04:41 duahaucc KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 843 ms 7652 KB
261478 21/03/2017 11:47:17 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 21848 KB
261474 21/03/2017 11:31:22 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 21848 KB
260011 18/03/2017 09:09:04 doituyentin KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 968 ms 2972 KB
257336 12/03/2017 16:15:15 thanhnhap KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1000 ms 2972 KB
257295 12/03/2017 15:53:34 kimhuongm1 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1062 ms 7516 KB
257290 12/03/2017 15:49:09 thanhnhap KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1015 ms 3756 KB
256113 09/03/2017 02:37:15 duyvtvp1919 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
255125 05/03/2017 22:51:17 nkduc KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
244695 05/02/2017 17:41:16 izac2001 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
244582 05/02/2017 00:06:56 trungbmt KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
242472 21/01/2017 20:46:55 Demo2000 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
240600 13/01/2017 14:49:22 4everkaka KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
240599 13/01/2017 14:46:59 4everkaka KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
235358 24/12/2016 10:59:16 bvhop341999 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 968 ms 7928 KB
234318 23/12/2016 22:55:05 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 22144 KB
234316 23/12/2016 22:50:56 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 21872 KB
234315 23/12/2016 22:47:22 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 21872 KB
234313 23/12/2016 22:44:32 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 21944 KB
234309 23/12/2016 22:30:07 tuan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 21944 KB
233959 21/12/2016 22:57:35 casaumayman KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 0 ms 2416 KB
233855 21/12/2016 14:43:12 casaumayman KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2144 KB
232040 13/12/2016 17:17:17 caothesan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
231443 11/12/2016 20:29:27 actionboyvn KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1000 ms 7904 KB
231202 10/12/2016 22:17:59 thtnqwe KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1062 ms 27632 KB
231189 10/12/2016 21:42:23 CUTI KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 15 ms 3140 KB
221518 21/11/2016 16:52:35 nghethuat102 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1125 ms 5320 KB
211959 06/11/2016 16:20:48 hungbach KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
186801 02/10/2016 22:15:02 khangtran KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 1765 ms 11720 KB
185639 30/09/2016 22:41:17 ntanh KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 265 ms 6620 KB
185638 30/09/2016 22:40:21 ntanh KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 203 ms 6612 KB
182544 26/09/2016 10:21:53 dahaodl KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181821 24/09/2016 18:08:42 bachnxepu KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
180705 22/09/2016 14:54:36 awatjkim KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 468 ms 41204 KB
179631 20/09/2016 16:39:49 datdi KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
177067 15/09/2016 16:07:00 dqhungdl KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
173028 10/09/2016 13:58:17 dqhn123 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
165629 25/08/2016 12:01:30 qtuan140101 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
165149 24/08/2016 13:33:28 taycuong KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 484 ms 3988 KB
157815 02/08/2016 09:53:57 long93hv KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 3860 KB
154797 25/07/2016 13:54:00 gatrongcode KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
151404 11/07/2016 23:02:51 Amateur KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
149421 02/07/2016 19:01:28 leducthinh0409 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 296 ms 6684 KB
145294 18/06/2016 18:45:39 hoangvuduyanh KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 828 ms 7132 KB
143002 11/06/2016 15:34:39 middlest KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 1890 ms 4504 KB
142888 10/06/2016 20:57:59 ppttll101 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1609 ms 7924 KB
142711 09/06/2016 22:15:59 CUTI KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
135326 10/05/2016 16:30:52 VoHT KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1515 ms 6948 KB
135323 10/05/2016 16:26:12 VoHT KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1531 ms 6952 KB
135322 10/05/2016 16:24:20 VoHT KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1500 ms 6952 KB
133424 25/04/2016 15:00:40 loveTforever KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
131194 16/04/2016 00:06:55 huuthinh123 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
131193 16/04/2016 00:06:21 huuthinh123 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
130894 14/04/2016 09:54:50 Loda KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
126945 25/03/2016 14:08:14 khangtran KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
126889 24/03/2016 22:31:20 phuleethanh KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
126423 22/03/2016 15:28:56 nguyenxuanhaa3 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
122271 28/02/2016 14:21:08 doanphuduc94 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 296 ms 3172 KB
121058 22/02/2016 15:34:57 lvdo92 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 734 ms 3044 KB
119507 15/02/2016 08:05:50 AdminNTU KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 984 ms 14828 KB
119251 13/02/2016 21:34:05 hanhlv270597 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 921 ms 15212 KB
119185 13/02/2016 20:12:33 TQT KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 265 ms 6764 KB
107857 25/12/2015 10:43:19 huynhnhat KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1328 ms 7912 KB
99579 28/11/2015 21:44:22 dhenry KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 765 ms 12716 KB
98702 25/11/2015 09:41:02 max_element KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 281 ms 6660 KB
93390 15/11/2015 22:48:36 Hhcckqnl KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 265 ms 6636 KB
92731 14/11/2015 20:42:10 huynguyenanh24 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
92674 14/11/2015 19:28:41 chuducanhchy KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 296 ms 7148 KB
90678 10/11/2015 19:07:39 thanhcoder KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
88944 07/11/2015 00:30:36 max_element KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 296 ms 6640 KB
87658 04/11/2015 07:44:22 toan411998 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 296 ms 2972 KB
82710 24/10/2015 13:52:26 lehoangvu15 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
79334 16/10/2015 15:33:52 HoVanAnhK58A2 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 296 ms 6676 KB
68568 26/09/2015 20:16:12 nxphuc KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1234 ms 3932 KB
64976 18/09/2015 21:52:59 codervodoi KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1296 ms 4288 KB
64897 18/09/2015 20:50:38 mikelhpdatke KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1328 ms 4288 KB
64395 17/09/2015 16:51:01 manhhdvd KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 281 ms 3324 KB
64023 16/09/2015 16:56:23 mrtan_lovelife KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 640 ms 5456 KB
62905 12/09/2015 21:49:34 romqn1999 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 578 ms 5464 KB
62871 12/09/2015 20:21:44 meodorewan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1437 ms 28504 KB
61966 09/09/2015 09:23:03 phuc_doan KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 765 ms 12396 KB
61161 06/09/2015 09:40:02 lecong KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 546 ms 5472 KB
61159 06/09/2015 09:38:18 lecong KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 515 ms 5472 KB
60634 04/09/2015 22:18:00 farmerboy KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 234 ms 11172 KB
59936 02/09/2015 17:35:07 lightkuriboh KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 875 ms 11848 KB
59678 01/09/2015 12:30:32 nhphuongltv KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 312 ms 4228 KB
59588 01/09/2015 01:36:50 dhkhtn KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 234 ms 6692 KB
59042 28/08/2015 22:16:44 MTAZero KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 46 ms 2304 KB
59005 28/08/2015 20:58:52 KuroKy KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 296 ms 70008 KB
58699 27/08/2015 19:46:30 vietthangcvp KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 608 ms 4520 KB
58622 27/08/2015 13:48:57 abcdef6199 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1279 ms 7880 KB
57495 27/08/2015 02:03:44 clover_4 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 624 ms 3148 KB
57494 27/08/2015 02:01:36 clover_4 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 717 ms 3148 KB
57493 27/08/2015 02:00:32 clover_4 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 873 ms 3104 KB
57474 27/08/2015 00:33:39 kieuquocdat123 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 483 ms 3324 KB
Back to Top