Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738783 31/03/2020 17:04:53 baotruc CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 218 ms 2700 KB
731026 10/03/2020 21:29:01 daohuulong2020 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2700 KB
731020 10/03/2020 21:25:26 khai2004 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2700 KB
723336 20/02/2020 17:56:14 CodeWar37 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
722899 19/02/2020 21:55:32 Sang7a4gpc CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
722898 19/02/2020 21:55:30 Sang7a4gpc CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
716537 07/02/2020 20:56:08 rongvuahoangkim CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2772 KB
716436 07/02/2020 17:41:49 whoisthatguy CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2772 KB
714737 05/02/2020 12:04:50 hoangle134134 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
714013 03/02/2020 20:37:27 Fidisk CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
710719 29/01/2020 12:03:12 sendmylove123 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
706867 18/01/2020 17:41:57 HackerMan CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
704165 13/01/2020 15:30:38 ntphong CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2744 KB
704151 13/01/2020 15:15:38 ntphong CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2744 KB
699699 07/01/2020 00:09:24 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
692046 22/12/2019 22:48:26 minhquandinhcao CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
690656 18/12/2019 23:42:11 khanhtron03 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
682525 29/11/2019 20:44:52 trungnguyenlak2003 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
680011 25/11/2019 15:37:12 haiprot1 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
671952 11/11/2019 08:33:54 phanbonhoahoc CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2696 KB
661923 24/10/2019 08:22:40 winterrr CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2744 KB
658244 16/10/2019 10:27:58 SIU2018Yasou CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
655646 11/10/2019 08:45:18 ct390 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2752 KB
654365 09/10/2019 14:22:49 lamhn2006123 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 218 ms 2752 KB
653264 08/10/2019 08:29:34 tranggc1024 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2740 KB
652853 07/10/2019 13:21:12 congcanhlnq CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
652827 07/10/2019 10:23:31 lamhn2006123 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2772 KB
648384 30/09/2019 15:32:07 kimanh415 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2668 KB
648383 30/09/2019 15:31:24 thuyvy207 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2668 KB
640311 17/09/2019 08:53:42 MinBaoTT CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2744 KB
640310 17/09/2019 08:49:31 gbking2003 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2744 KB
636146 11/09/2019 09:30:51 nhatanh10102005 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2724 KB
615634 02/08/2019 17:05:18 luukimhoang2022 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
614206 31/07/2019 14:52:05 ngoctit CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
606369 15/07/2019 09:57:11 baobao07 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
603701 06/07/2019 11:58:12 longzzz2013 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
596958 22/06/2019 14:51:27 trananhprince CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
595184 18/06/2019 23:47:58 banhgiaman CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
591651 10/06/2019 09:27:42 tuananh778999 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
589941 04/06/2019 18:53:32 thachtt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
586278 24/05/2019 21:27:21 TIN10_VUTRINHHOANG CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
581454 09/05/2019 13:13:16 leviettttnh CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 234 ms 2760 KB
580619 05/05/2019 16:31:54 hh1305 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
579421 02/05/2019 16:21:06 trung5kvshthlnqk38b CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2768 KB
577878 29/04/2019 09:22:42 ndkhoa146 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
571523 10/04/2019 10:33:32 th2109 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
566459 28/03/2019 15:46:04 nguyenhau CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2740 KB
566453 28/03/2019 15:42:20 phuonghoa CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2740 KB
566425 28/03/2019 15:16:42 vuonghuyen2006 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 78 ms 2740 KB
563112 21/03/2019 19:57:13 khanhhuyctg CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
559991 14/03/2019 08:06:36 khanhthcsbinhbo9a CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
557724 10/03/2019 18:59:38 nguyenvu CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2708 KB
554883 05/03/2019 07:38:45 duycqt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
554873 05/03/2019 06:59:39 tuancqt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
553113 01/03/2019 00:02:28 hungcqt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
551042 25/02/2019 09:16:15 anhnguyen123 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
547346 16/02/2019 14:44:36 quyhugo158 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2732 KB
545824 13/02/2019 07:32:21 myhorizon CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
544955 11/02/2019 11:17:50 ngocduygpc8a1 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2732 KB
542524 01/02/2019 21:34:14 phuongnhi_tran_1206 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
542327 01/02/2019 09:14:18 iiiiiii125478 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
540427 25/01/2019 20:06:03 tnnt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
539640 23/01/2019 14:23:17 xiabui CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
539630 23/01/2019 13:34:18 jdkun123258TDMU CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
537381 16/01/2019 23:51:27 cyb3 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
537361 16/01/2019 22:59:29 cptkhai CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
537318 16/01/2019 22:18:39 Lam22062002 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
537197 16/01/2019 17:31:02 tcoder CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
535347 12/01/2019 14:09:03 abcdefghi CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2784 KB
532958 08/01/2019 14:18:33 nguyenvantien0903 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
524481 06/12/2018 15:16:58 dfwapekko CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
517144 21/11/2018 22:46:21 hitu01 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
516479 20/11/2018 22:00:35 hitu03 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
515972 19/11/2018 22:46:55 MinhDevC CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2512 KB
512144 15/11/2018 10:58:23 anhvippro123z CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
501464 31/10/2018 10:27:30 vanan9205 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2696 KB
501458 31/10/2018 10:22:39 tqh0806 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2696 KB
501419 31/10/2018 09:36:01 hitu08 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
499688 28/10/2018 10:06:20 lehoang CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2744 KB
494742 20/10/2018 20:38:43 boniva161 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
492211 18/10/2018 10:49:35 ronaldo CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2700 KB
491224 16/10/2018 22:04:39 ronaldo CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2664 KB
490998 16/10/2018 17:59:22 toididaocode CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
490932 16/10/2018 16:17:16 hieuhehehieu123 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2732 KB
484169 09/10/2018 20:08:25 NPL CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
482403 07/10/2018 00:25:37 nhanhuuhieu CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
481888 06/10/2018 15:46:47 hoangthuc701 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
481454 05/10/2018 21:00:28 taminhquanno21 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2668 KB
469764 19/09/2018 17:26:28 xikhud CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
466517 14/09/2018 12:56:36 xacutara CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
466359 13/09/2018 22:21:49 black_stone CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
461287 06/09/2018 15:16:28 LongÇhampion CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
457083 29/08/2018 15:49:20 duong2 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2724 KB
456283 28/08/2018 08:56:29 HHHHHHHH CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
455914 26/08/2018 19:35:35 ThànhLuân CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
449605 12/08/2018 15:12:25 Meliodas CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
449274 11/08/2018 16:47:46 tronghieuACM CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
446797 03/08/2018 09:07:03 vikhangcqt171 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
445247 29/07/2018 23:14:37 thaolinh CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2716 KB
444669 27/07/2018 08:11:04 duy999999 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
444158 25/07/2018 17:55:49 KimTuyen CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
443275 23/07/2018 09:15:23 davetroy CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2772 KB
442089 18/07/2018 20:43:27 doduc2652002 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
437836 01/07/2018 13:24:10 iostream CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 203 ms 2524 KB
437475 29/06/2018 19:59:14 linhlrx CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
437314 28/06/2018 21:23:23 Pejunmapdit CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2772 KB
429583 31/05/2018 16:10:20 dungdq2002 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
421776 28/04/2018 08:30:59 chicken1996 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
421381 26/04/2018 08:13:35 king744744 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
419812 20/04/2018 20:48:29 dangkhoa_pascal CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2780 KB
414111 06/04/2018 17:50:12 bibinguyen CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
413875 06/04/2018 07:46:20 karasu CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2764 KB
412562 03/04/2018 07:52:25 truongcao CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2716 KB
410784 29/03/2018 13:14:18 0946264390 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2684 KB
406341 19/03/2018 09:10:51 tinhochbt CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
406089 17/03/2018 21:11:19 thao1234 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2760 KB
401021 05/03/2018 15:10:51 thanh123 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2708 KB
398455 24/02/2018 17:00:38 trungtt123 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
394723 07/02/2018 08:14:04 truongcoi2001 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2688 KB
394402 05/02/2018 17:22:46 ngocminh CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1788 KB
386886 17/01/2018 20:59:56 chinhhi CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 218 ms 2452 KB
380874 02/01/2018 15:32:23 ducthien1 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 250 ms 2768 KB
379992 01/01/2018 14:43:45 huy9a1 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 234 ms 2736 KB
378913 29/12/2017 14:04:51 quocnguyen CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2756 KB
378886 29/12/2017 12:18:37 tuanhbt133 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2756 KB
378772 28/12/2017 23:08:35 votrunghieu9a2 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2752 KB
373592 10/12/2017 08:15:39 quyenmmai CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
368478 28/11/2017 20:24:34 thamtudeptrai007 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
368472 28/11/2017 20:20:43 tinhhk15 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
364825 23/11/2017 15:43:06 muctranvp09 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2768 KB
363241 20/11/2017 20:59:14 vinhntndu CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2492 KB
361402 16/11/2017 19:56:17 Viet8a3tdn2017 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2748 KB
357904 11/11/2017 21:50:06 reset CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
357780 11/11/2017 16:53:06 freepascal CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2776 KB
357282 10/11/2017 21:23:57 letandat CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2776 KB
355572 08/11/2017 16:16:32 hoangtrung080697 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
352705 04/11/2017 22:08:02 tranthanhhai CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
346640 27/10/2017 15:58:22 frostpixel CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
346267 26/10/2017 23:46:41 Minhmanguyndo CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2756 KB
345078 25/10/2017 21:24:43 crush CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
345073 25/10/2017 21:21:56 manh8a3tdn2017 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2760 KB
343287 23/10/2017 17:31:10 hoan2k1 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
339826 18/10/2017 23:26:29 hoa8a3_tdn2017 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2760 KB
335053 12/10/2017 20:35:19 tanan112 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
334346 11/10/2017 22:41:30 lamvission45 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2752 KB
334328 11/10/2017 22:19:44 masterv CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
332499 09/10/2017 14:39:57 nhpntz0t CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 187 ms 2464 KB
330178 06/10/2017 18:11:09 locnguyen CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
329134 04/10/2017 21:40:59 blackstarstriker CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
327934 02/10/2017 22:05:48 hieunguyenbn CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
326195 30/09/2017 18:08:55 vuthehuyht CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
325761 29/09/2017 22:16:11 huynhtuan17ti CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
325241 29/09/2017 13:45:05 qbeginer CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
325207 29/09/2017 10:58:10 thinhngo224 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
325050 28/09/2017 23:30:33 badungphan99 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
324187 28/09/2017 08:28:24 hieunguyenbn CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
322994 26/09/2017 00:16:44 truongntt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
321246 23/09/2017 00:09:42 coderkcdhv CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
319848 20/09/2017 04:47:02 123B CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
317259 15/09/2017 01:13:45 dothanh CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
316321 13/09/2017 10:10:10 hahpuc CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
304451 14/08/2017 08:28:56 thanhchuongitc CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
303062 10/08/2017 22:04:33 crush CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
303060 10/08/2017 22:01:20 nguyenkhue86 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
302731 10/08/2017 10:37:05 skipro982301 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
301860 07/08/2017 15:55:27 QSM CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
300960 04/08/2017 09:59:09 vohinh CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
300956 04/08/2017 09:41:32 Nhokkz CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2772 KB
300955 04/08/2017 09:38:09 gonproro123 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
299027 26/07/2017 17:15:59 logn145236 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
293664 09/07/2017 02:42:31 okeomachnha CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
291942 30/06/2017 16:47:03 tsunaswada CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2972 KB
288591 17/06/2017 09:16:37 hoangthuhang CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2208 KB
288128 15/06/2017 13:11:38 MINHKHANG CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
284596 01/06/2017 10:47:59 hatuank97lhp CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
279552 15/05/2017 21:35:56 tuan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
279551 15/05/2017 21:34:18 tuan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
279359 15/05/2017 11:05:45 hocattuongltv CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 2504 KB
276861 09/05/2017 15:52:03 bethogay CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
263756 27/03/2017 08:13:09 nkduc CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
263492 26/03/2017 14:12:12 nguyenhaan CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2668 KB
261927 22/03/2017 14:12:57 tuan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
261923 22/03/2017 14:06:00 tuan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2140 KB
260010 18/03/2017 09:08:45 doituyentin CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2996 KB
256904 11/03/2017 16:22:46 0985971934j CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2992 KB
256627 10/03/2017 18:53:47 Midodra CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
254503 04/03/2017 14:54:03 manhhungking CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
254401 04/03/2017 01:34:01 segio_ramos CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
252919 27/02/2017 17:34:53 vphuong214 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
248400 17/02/2017 18:25:31 minhtien678 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2716 KB
247793 16/02/2017 10:48:30 lkhkhang CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2688 KB
245121 07/02/2017 16:02:27 s2karens2 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
244873 06/02/2017 14:19:07 khoadeptrai CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2728 KB
242469 21/01/2017 20:41:09 Demo2000 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
237960 04/01/2017 13:22:55 phanhan CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2772 KB
236040 27/12/2016 16:37:06 duyqnguyenle CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
227414 30/11/2016 21:23:25 dats2007 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
227174 30/11/2016 09:56:33 nguyenthanhtinh365 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
218667 16/11/2016 20:38:36 uitachi CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2996 KB
214213 10/11/2016 15:10:54 k4mjk4mjz3 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
214200 10/11/2016 14:57:49 minhquangsqtt CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
209365 02/11/2016 08:47:53 Ramaas22 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2344 KB
209156 01/11/2016 22:33:56 ARSENAL1886 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1456 KB
205074 26/10/2016 19:00:26 csh4ev3r CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
202075 23/10/2016 15:07:28 vaitroll152 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
201909 23/10/2016 12:16:09 tranleduy1233 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2736 KB
197924 17/10/2016 17:02:49 hieua2tincvp CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
197422 16/10/2016 20:13:59 leesin CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2776 KB
190122 08/10/2016 20:08:55 nhatlinh_2001 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 218 ms 2684 KB
189602 07/10/2016 20:36:09 hungdhv97 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1772 KB
189337 07/10/2016 00:43:24 dahaodl CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 265 ms 1792 KB
184419 29/09/2016 09:24:26 anhmanhvodoi20xx CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1716 KB
183729 27/09/2016 21:48:36 quanghsprovp CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1716 KB
182913 26/09/2016 20:29:35 CUTI CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 218 ms 2732 KB
178624 18/09/2016 20:39:11 ccstcvanhung01 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
178111 17/09/2016 16:29:56 caothesan CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 296 ms 1776 KB
177601 16/09/2016 17:57:32 awatjkim CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1732 KB
177279 15/09/2016 22:11:20 tkhenry CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1732 KB
177191 15/09/2016 20:36:54 yuu CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1724 KB
177186 15/09/2016 20:24:31 thanhthuy CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1724 KB
176185 14/09/2016 13:28:32 ngonamduonghl CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1700 KB
173896 11/09/2016 22:22:18 giacacluong323 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2728 KB
168604 03/09/2016 09:18:45 lotac CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1736 KB
166578 28/08/2016 11:43:28 PhanVell CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1552 KB
165391 24/08/2016 20:09:37 Hhcckqnl CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
161197 12/08/2016 11:32:25 study CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 62 ms 1608 KB
161071 12/08/2016 00:23:12 itcdeveloper14 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1608 KB
156317 27/07/2016 14:13:16 4everkaka CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
152982 18/07/2016 20:54:41 ititorit CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1760 KB
152708 18/07/2016 00:29:39 chutuanthong CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2708 KB
152689 17/07/2016 23:44:56 thuytinh0114 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2708 KB
152372 16/07/2016 22:12:33 try CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2988 KB
149198 01/07/2016 18:23:25 quancr258 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
149197 01/07/2016 18:15:43 junlexo CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
147942 25/06/2016 21:56:55 huynhthanhtan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
144954 17/06/2016 00:02:40 thanhthai3457 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
143301 13/06/2016 09:24:30 khiem2702 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 265 ms 2764 KB
143132 12/06/2016 09:59:12 duckunzz CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
142328 08/06/2016 08:02:32 nguyenxuanhaa3 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
136988 21/05/2016 16:25:58 cyan CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1812 KB
136527 18/05/2016 20:31:00 letuannghia194 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
136260 16/05/2016 20:26:04 trainer1234 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
135073 08/05/2016 23:31:24 khangtran CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2760 KB
133310 24/04/2016 11:20:41 Hữu_Đăng CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2764 KB
133063 22/04/2016 17:56:24 Yu CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1808 KB
132531 18/04/2016 18:58:48 thanhday132 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
128270 31/03/2016 20:35:34 duckhai2102 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1708 KB
128269 31/03/2016 20:32:56 tranlethanhphan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
128248 31/03/2016 18:35:31 thehaprok CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1732 KB
126525 22/03/2016 22:16:13 namnguyen123 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 234 ms 1808 KB
123756 08/03/2016 20:08:34 TQT CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 187 ms 1808 KB
119495 15/02/2016 08:01:18 AdminNTU CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1800 KB
119207 13/02/2016 20:39:42 dqhungdl CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
118878 12/02/2016 13:02:19 nghethuat102 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
118872 12/02/2016 11:38:52 Hungnguyenvan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
113093 19/01/2016 14:27:20 kazutohbt CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2980 KB
111741 12/01/2016 21:08:26 lehoainam CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2756 KB
110951 07/01/2016 15:25:06 datbeohbbh CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 1824 KB
110943 07/01/2016 15:13:42 Lanntt CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
107770 24/12/2015 18:52:55 huynhduy_hmd CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
107300 21/12/2015 21:14:57 damsanchv CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
107280 21/12/2015 17:01:19 lol2308 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2752 KB
106817 18/12/2015 21:39:00 minhem1231 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
106283 15/12/2015 23:18:01 newfull CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
106239 15/12/2015 20:51:05 aquawind0130 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2752 KB
105075 10/12/2015 09:40:19 ThienCoder CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 62 ms 1800 KB
104918 09/12/2015 21:08:23 psucoder CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
101546 06/12/2015 15:13:10 romqn1999 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2656 KB
99944 30/11/2015 07:07:53 cobonla CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 203 ms 2712 KB
99590 28/11/2015 21:54:52 kimmy133 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2720 KB
99244 27/11/2015 09:45:24 trantienlqd200620 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 281 ms 2720 KB
99107 26/11/2015 20:08:26 bacthosan CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1764 KB
98795 25/11/2015 17:00:55 nhutrg1998 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
97958 23/11/2015 10:18:13 nvtu CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
96042 21/11/2015 14:12:20 poweriknow CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2720 KB
95505 20/11/2015 01:02:51 Aoba CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1796 KB
95176 19/11/2015 11:19:23 MTAnewbie CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
95175 19/11/2015 11:17:38 MTAnewbie CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
94869 18/11/2015 21:07:54 nguhoc123 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2720 KB
93426 15/11/2015 23:20:23 dinhnamitvn CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
92449 14/11/2015 12:45:44 123456 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2712 KB
92364 14/11/2015 07:44:45 ditimlaichinhanh CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
92244 13/11/2015 21:37:11 emlahoagio CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2724 KB
90965 11/11/2015 10:17:39 tranquockhanh CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2724 KB
90915 11/11/2015 09:19:46 anhtram CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
90183 09/11/2015 19:22:34 onebpiece1 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2720 KB
88895 06/11/2015 22:58:16 cyan CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2696 KB
87664 04/11/2015 08:02:45 lthbinh CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
86789 02/11/2015 08:22:17 tiabennita CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2704 KB
86420 31/10/2015 22:01:05 yogathanh99 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2712 KB
81269 21/10/2015 17:33:36 ntd275 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
79365 16/10/2015 16:20:06 toan411998 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1796 KB
78307 13/10/2015 14:22:37 qcuong98 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 296 ms 1616 KB
77892 11/10/2015 23:34:04 UiM CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
77439 10/10/2015 19:34:17 dacthai2807 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
76853 09/10/2015 12:27:40 Khoidaik CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 171 ms 1816 KB
76734 09/10/2015 00:40:36 chalker CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
76723 08/10/2015 23:54:30 abcdef6199 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 1816 KB
76321 08/10/2015 13:30:27 hanhlv270597 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1624 KB
74911 05/10/2015 20:50:06 vdt0812 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
72132 03/10/2015 21:46:06 nguyenhuutienk56a3 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
71821 03/10/2015 00:33:28 Cherry CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
71646 02/10/2015 20:55:47 vananh59cis CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
71638 02/10/2015 20:45:40 wInD_MtA CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 109 ms 1792 KB
71573 02/10/2015 18:46:41 stepde15 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
71043 01/10/2015 20:13:52 ngocchau2603 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
70388 30/09/2015 23:36:33 HoVanAnhK58A2 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
69879 29/09/2015 23:00:16 TrungCSP CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 62 ms 2724 KB
69440 28/09/2015 22:24:25 bqlong2k CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
69439 28/09/2015 22:23:29 bqlong2k CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
68321 26/09/2015 09:59:58 loveTforever CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
67821 25/09/2015 11:50:40 typpoppop CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 187 ms 2752 KB
66885 23/09/2015 22:16:07 redstar CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
66716 23/09/2015 16:29:38 mr234 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2748 KB
66710 23/09/2015 16:12:45 phuchoahodo CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
64971 18/09/2015 21:51:43 codervodoi CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
64286 17/09/2015 13:27:58 thitcho96 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
64272 17/09/2015 12:58:47 manhhdvd CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
64034 16/09/2015 18:52:16 xuanthuy95 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
64007 16/09/2015 15:32:08 phuleethanh CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
63902 15/09/2015 23:18:03 dinhvanthanh CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
63516 14/09/2015 15:54:05 vpn0809 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2748 KB
63478 14/09/2015 15:36:18 tanphatvan CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2748 KB
62302 10/09/2015 20:22:09 dhkhtn CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
61807 08/09/2015 10:48:42 middlest CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
61805 08/09/2015 10:46:25 sushi CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1796 KB
61673 07/09/2015 19:42:26 huynhnhat CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2748 KB
61672 07/09/2015 19:13:21 vdn1999bxvp CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
61386 06/09/2015 20:35:12 MTAZero CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
61254 06/09/2015 13:59:27 mrtan_lovelife CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 78 ms 2748 KB
61244 06/09/2015 13:09:22 AresGod CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 1848 KB
61026 05/09/2015 20:44:42 farmerboy CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
60966 05/09/2015 19:29:27 npltv CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
60889 05/09/2015 16:46:17 thanhngoac272599 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 140 ms 2748 KB
60888 05/09/2015 16:46:16 thanhngoac272599 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2748 KB
60887 05/09/2015 16:36:39 trandung CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
60812 05/09/2015 14:21:40 AresGod CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 1848 KB
60811 05/09/2015 14:20:29 AresGod CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 218 ms 1816 KB
60787 05/09/2015 13:38:07 hoangthongvo CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
60748 05/09/2015 12:25:46 kieuquocdat123 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1816 KB
Back to Top