Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735127 19/03/2020 14:41:54 baobao07 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
715737 06/02/2020 18:57:14 Sang7a4gpc GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
714223 04/02/2020 10:41:38 HMĐ_191 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2908 KB
706866 18/01/2020 17:41:47 HackerMan GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
699694 07/01/2020 00:06:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2256 KB
687810 12/12/2019 23:09:14 manhender GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
686473 09/12/2019 22:08:36 ducanh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2040 KB
650904 04/10/2019 09:16:29 ntlinh0505 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
650521 03/10/2019 17:41:00 przxct GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2320 KB
650418 03/10/2019 15:43:46 minhboybn GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
650176 03/10/2019 10:51:55 inomatit82 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2696 KB
649983 03/10/2019 08:36:34 tuantaitungo123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2152 KB
648279 30/09/2019 10:52:33 valueking569 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 31 ms 3404 KB
619160 09/08/2019 22:42:29 haupas GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3168 KB
613227 29/07/2019 17:43:05 leviettttnh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
612431 27/07/2019 22:20:14 gianghia056 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2808 KB
609245 22/07/2019 19:12:20 blackcat2710 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3100 KB
609107 22/07/2019 15:52:18 totanhiep GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2036 KB
608877 22/07/2019 09:39:04 anhnguyen123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2036 KB
608655 21/07/2019 19:59:34 dangnguyen GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
608586 21/07/2019 13:16:19 HMĐ_191 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 31 ms 6080 KB
608300 20/07/2019 21:27:02 dfwapekko GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3020 KB
608214 20/07/2019 17:35:39 anhnguyen123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
606933 17/07/2019 08:37:27 anhnguyenroux GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
605468 11/07/2019 15:00:36 cyb3 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
600553 28/06/2019 09:01:02 Chirox GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
600447 27/06/2019 21:26:22 vinhhuong0802 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2048 KB
590560 06/06/2019 16:01:38 pvannvu2512 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2148 KB
587637 28/05/2019 15:34:00 dchy2000 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2312 KB
587635 28/05/2019 15:33:27 dchy2000 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
587581 28/05/2019 14:19:03 dchy2000 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
582281 13/05/2019 07:42:46 vanan9205 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3136 KB
580599 05/05/2019 14:12:16 sp_pzoro GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
580598 05/05/2019 14:05:22 sp_pzoro GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 0 ms 2228 KB
580552 05/05/2019 10:45:47 nguyenxuanhaa3 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
579637 03/05/2019 03:30:43 hungbmt1503 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
573072 14/04/2019 13:10:52 dangkhoa_pascal GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
563117 21/03/2019 20:07:19 nguyenvantien0903 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
561823 18/03/2019 15:41:54 16122001 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
559374 12/03/2019 22:15:05 phuongnhi_tran_1206 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2132 KB
501122 30/10/2018 19:26:09 xikhud GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
499061 27/10/2018 09:47:30 thuanvovan GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3068 KB
498317 26/10/2018 09:47:33 nghethuat102 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3004 KB
488323 13/10/2018 09:38:57 LongÇhampion GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
477167 30/09/2018 13:45:16 quangchungk98lhp GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2792 KB
456281 28/08/2018 08:55:42 HHHHHHHH GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
453659 21/08/2018 14:04:15 bo04 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3152 KB
447323 05/08/2018 14:30:44 huy9a1 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
438255 03/07/2018 16:34:27 blebleble GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2752 KB
434798 20/06/2018 23:51:35 wolf_boss GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
426849 24/05/2018 16:14:54 trihien0102 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 10336 KB
424353 12/05/2018 22:17:40 huynhtuan17ti GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
418650 16/04/2018 04:45:32 vinhntndu GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
402279 10/03/2018 09:40:44 nakrothpro GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3180 KB
388691 22/01/2018 20:59:08 FujiVN GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2844 KB
383201 08/01/2018 17:32:23 cavang GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2756 KB
383199 08/01/2018 17:27:24 cavang GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2756 KB
376182 18/12/2017 10:17:59 manhhungking GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
373735 10/12/2017 17:44:09 trungtt123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
359877 14/11/2017 15:34:50 freepascal GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3456 KB
349998 01/11/2017 09:31:33 ARSENAL1886 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
346629 27/10/2017 15:54:48 caovantheanh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2352 KB
343286 23/10/2017 17:30:08 hoan2k1 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
307507 21/08/2017 11:33:59 nam288 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
305427 16/08/2017 11:13:44 iostream GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3612 KB
303645 11/08/2017 23:54:55 qtuan140101 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
298805 25/07/2017 23:11:59 anhducpn67 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2744 KB
298131 23/07/2017 11:19:51 tqhuy2502 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3120 KB
293440 08/07/2017 02:29:24 damsanchv GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3384 KB
283165 25/05/2017 13:58:34 baotuanvn GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
281395 18/05/2017 19:38:57 khoi2410 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
272640 21/04/2017 22:28:32 my_crush_hates_me GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2988 KB
271057 16/04/2017 00:33:00 duahaucc GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3484 KB
266735 04/04/2017 07:49:32 nhatlinh91827 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
266643 03/04/2017 21:55:55 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3076 KB
266642 03/04/2017 21:54:13 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
266641 03/04/2017 21:52:29 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
266638 03/04/2017 21:49:00 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
266636 03/04/2017 21:46:12 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
266634 03/04/2017 21:43:30 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
266629 03/04/2017 21:39:33 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
266628 03/04/2017 21:32:48 khoadeptrai GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
266421 03/04/2017 13:55:33 npnkhoi GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
261303 20/03/2017 23:59:47 tuan GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
261300 20/03/2017 23:43:11 tuan GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
259885 18/03/2017 08:18:51 doituyentin GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 4008 KB
256565 10/03/2017 15:18:47 duyvtvp1919 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3980 KB
256324 09/03/2017 22:35:17 nkduc GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
254120 03/03/2017 13:48:40 awatjkim GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
243947 31/01/2017 22:18:59 dacthai2807 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
242468 21/01/2017 20:40:29 Demo2000 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
242206 19/01/2017 18:33:17 boychienga1234 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
242205 19/01/2017 18:32:24 boychienga1234 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
242204 19/01/2017 18:27:43 boychienga1234 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
241007 14/01/2017 14:17:52 4everkaka GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
235532 25/12/2016 00:13:03 tuan GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
234191 23/12/2016 09:06:36 anh26022000 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3268 KB
234183 23/12/2016 08:46:25 linh11102000 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3424 KB
234179 23/12/2016 08:42:30 ultoxtung GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3160 KB
234178 23/12/2016 08:40:11 hoangkien16 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3176 KB
234164 23/12/2016 08:06:09 johntitor GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
233985 22/12/2016 00:02:09 money GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 0 ms 2176 KB
233964 21/12/2016 23:02:16 longhoang08 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
231496 11/12/2016 22:40:39 bvhop341999 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3780 KB
221864 21/11/2016 22:58:08 bachnxepu GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2088 KB
218743 16/11/2016 21:50:46 dqhn123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
207323 29/10/2016 17:06:40 caothesan GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
190164 08/10/2016 21:18:43 dahaodl GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
188777 05/10/2016 23:45:33 khangtran GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
179849 20/09/2016 23:24:05 datdi GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
179118 19/09/2016 21:35:58 CUTI GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
173050 10/09/2016 14:40:05 leducthinh0409 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
171491 08/09/2016 00:22:59 wInD_MtA GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170887 06/09/2016 16:57:12 nguyenson99 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
158988 06/08/2016 14:22:21 hanhlv270597 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143044 11/06/2016 18:04:05 middlest GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
136396 17/05/2016 19:07:43 taicualo113 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135551 11/05/2016 23:05:22 VoHT GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133240 23/04/2016 21:35:59 phuleethanh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133237 23/04/2016 21:34:30 phuleethanh GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133099 22/04/2016 20:47:34 dqhungdl GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
131094 15/04/2016 17:57:26 fallingstar GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
123120 04/03/2016 22:05:52 TQT GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123119 04/03/2016 22:05:27 TQT GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122433 29/02/2016 18:26:09 doanphuduc94 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121093 22/02/2016 19:20:27 lvdo92 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119372 14/02/2016 10:27:37 AdminNTU GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
119295 13/02/2016 22:38:48 Littlecutebird GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119282 13/02/2016 22:09:08 Littlecutebird GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111192 09/01/2016 09:15:34 chitam117119 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
109276 29/12/2015 20:38:14 thienanh1999 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
107190 21/12/2015 00:41:02 tsminh_3 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
99535 28/11/2015 20:14:02 dhenry GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98366 24/11/2015 09:04:33 vancaodk GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
93762 16/11/2015 17:43:56 lecong GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
86493 01/11/2015 08:43:29 chuducanhchy GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
78305 13/10/2015 14:17:55 qcuong98 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
77237 09/10/2015 22:44:29 lehoangvu15 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3252 KB
76722 08/10/2015 23:53:16 abcdef6199 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67619 24/09/2015 20:24:43 taycuong GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
64970 18/09/2015 21:51:00 codervodoi GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64791 18/09/2015 18:25:28 mikelhpdatke GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
63938 16/09/2015 07:52:00 manhhdvd GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2984 KB
63220 14/09/2015 00:38:13 phamvanlong GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
63127 13/09/2015 20:04:05 farmerboy GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
62868 12/09/2015 20:14:18 romqn1999 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3092 KB
62581 11/09/2015 18:53:32 MTAZero GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
62396 11/09/2015 05:42:38 dhkhtn GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
62374 10/09/2015 23:06:06 junlexo GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
62373 10/09/2015 23:04:44 junlexo GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3076 KB
62316 10/09/2015 20:38:27 clover_4 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
62156 10/09/2015 11:09:43 nxphuc GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 0 ms 2024 KB
62048 09/09/2015 19:59:27 kieuquocdat123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 31 ms 2168 KB
62047 09/09/2015 19:56:46 kieuquocdat123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
Back to Top