Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
723078 20/02/2020 10:31:40 thongoc1984 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 93 ms 21000 KB
719348 12/02/2020 23:37:08 cbl_hoanglinh DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 62 ms 3188 KB
719346 12/02/2020 23:35:56 cbl_conghuynh DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 78 ms 3188 KB
706865 18/01/2020 17:41:10 HackerMan DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 140 ms 4288 KB
699692 07/01/2020 00:04:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 156 ms 4164 KB
690759 19/12/2019 11:22:45 thuyvan123 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 140 ms 4288 KB
679297 23/11/2019 21:30:47 congthangk36d DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 78 ms 2888 KB
650840 04/10/2019 07:50:21 inomatit82 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 140 ms 4260 KB
650688 03/10/2019 21:08:43 minhboybn DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 140 ms 4248 KB
643167 20/09/2019 15:56:18 16122001 DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 3248 KB
642249 19/09/2019 10:03:26 lcnguyendang123 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2816 KB
639450 15/09/2019 14:59:07 baobao07 DIVIDE - Chia quà Python 3 Accepted 93 ms 5340 KB
614207 31/07/2019 14:53:48 ngoctit DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 281 ms 3208 KB
599272 27/06/2019 13:55:54 dangkhoa_pascal DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 3828 KB
594277 17/06/2019 10:13:53 nguyenvantien0903 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 2896 KB
558591 11/03/2019 20:30:45 akira12 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 4016 KB
516269 20/11/2018 16:54:30 xikhud DIVIDE - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 6388 KB
510857 13/11/2018 20:07:56 anhvippro123z DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 4060 KB
506378 06/11/2018 22:01:01 lucdaoquanh DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 187 ms 34040 KB
506111 06/11/2018 16:26:44 Linh_Moi_T32 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 187 ms 3172 KB
506108 06/11/2018 16:23:45 Linh_Moi_T32 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 218 ms 3172 KB
506105 06/11/2018 16:22:28 Linh_Moi_T32 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 187 ms 3204 KB
505426 05/11/2018 20:52:36 hanhien DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2816 KB
504857 04/11/2018 22:31:55 Linh_Moi_T32 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 3196 KB
502823 01/11/2018 21:07:34 quocdongqh DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 3184 KB
499442 27/10/2018 20:32:25 LongÇhampion DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 140 ms 3248 KB
477325 30/09/2018 18:37:54 Meliodas DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 4088 KB
476648 29/09/2018 17:33:52 huy9a1 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 78 ms 23848 KB
456280 28/08/2018 08:55:29 HHHHHHHH DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 4100 KB
437170 28/06/2018 09:23:09 rangnokapk DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 281 ms 4192 KB
418637 16/04/2018 04:12:05 vinhntndu DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 125 ms 4088 KB
375927 17/12/2017 13:36:33 vinhquana DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
360441 15/11/2017 15:13:02 freepascal DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
354232 06/11/2017 23:30:53 phuchoahodo DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17740 KB
346901 27/10/2017 22:20:54 ARSENAL1886 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
343285 23/10/2017 17:30:00 hoan2k1 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 156 ms 4252 KB
325919 30/09/2017 08:55:14 duyvtvp1919 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 4372 KB
324730 28/09/2017 18:04:10 okeomachnha DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 156 ms 3088 KB
324729 28/09/2017 18:00:55 okeomachnha DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 187 ms 3068 KB
314291 08/09/2017 21:05:17 dats2007 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 187 ms 4064 KB
313003 04/09/2017 23:14:37 SmE_ako DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2856 KB
313002 04/09/2017 23:13:53 SmE_ako DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2864 KB
266229 02/04/2017 20:48:31 sorry_dahaodl DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
263362 26/03/2017 09:21:59 tienthanh214 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 156 ms 3952 KB
260009 18/03/2017 09:08:44 doituyentin DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
260008 18/03/2017 09:08:24 doituyentin DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 3168 KB
258066 14/03/2017 14:42:32 nkduc DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 156 ms 3184 KB
252465 26/02/2017 21:15:45 huulam2003 DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 187 ms 19732 KB
251198 22/02/2017 21:21:51 4everkaka DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2832 KB
242548 22/01/2017 12:32:40 dahaodl DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 2728 KB
242467 21/01/2017 20:40:07 Demo2000 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2756 KB
218008 15/11/2016 20:44:26 taycuong DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 2816 KB
214832 11/11/2016 16:22:11 HoVanAnhK58A2 DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 18640 KB
208127 31/10/2016 12:57:35 caothesan DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2708 KB
206628 28/10/2016 19:58:11 awatjkim DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 62 ms 2836 KB
206542 28/10/2016 17:10:20 ntanh DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 218 ms 19104 KB
175592 13/09/2016 19:56:37 hanhlv270597 DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 343 ms 21936 KB
162704 16/08/2016 14:24:59 dacthai2807 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 500 ms 2836 KB
161052 11/08/2016 23:28:51 hanhlv270597 DIVIDE - Chia quà Python 2 Accepted 62 ms 5092 KB
158266 04/08/2016 19:57:30 long93hv DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 62 ms 2812 KB
149280 01/07/2016 22:14:30 phuonganh1012 DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 78 ms 1536 KB
147831 25/06/2016 08:38:31 thongnguyen050999 DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 62 ms 1496 KB
141681 05/06/2016 00:00:41 khangtran DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
139514 30/05/2016 22:36:14 HNKhang DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 500 ms 2964 KB
139513 30/05/2016 22:34:37 HNKhang DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 500 ms 2916 KB
139504 30/05/2016 22:12:47 HNKhang DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 500 ms 2820 KB
137513 24/05/2016 11:07:20 romqn1999 DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 78 ms 1568 KB
132871 21/04/2016 16:05:17 middlest DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 453 ms 3692 KB
132847 21/04/2016 14:16:21 middlest DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 500 ms 2880 KB
119494 15/02/2016 08:00:06 AdminNTU DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 78 ms 2492 KB
116780 04/02/2016 12:34:02 phuleethanh DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 93 ms 1148 KB
116769 04/02/2016 11:51:24 phuleethanh DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
91302 11/11/2015 22:45:56 Cherry DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 218 ms 2824 KB
78194 12/10/2015 22:36:13 only_love97 DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 265 ms 14292 KB
77671 11/10/2015 11:20:59 abcdef6199 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 6472 KB
76143 07/10/2015 23:50:34 lehoangvu15 DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 437 ms 4152 KB
76055 07/10/2015 21:12:11 dinhhuu98 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 109 ms 1136 KB
71533 02/10/2015 17:02:40 quangson137 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 78 ms 1132 KB
69021 27/09/2015 19:14:15 nxphuc DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 171 ms 17128 KB
64969 18/09/2015 21:50:31 codervodoi DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
63353 14/09/2015 14:31:34 KuroKy DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 2068 KB
63346 14/09/2015 14:24:57 KuroKy DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 2068 KB
62996 13/09/2015 11:34:10 phamhuuthien DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 2064 KB
62577 11/09/2015 18:34:35 MTAZero DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
62060 09/09/2015 20:32:37 kieuquocdat123 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 46 ms 25568 KB
Back to Top