Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739492 02/04/2020 20:14:21 HMĐ_191 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2456 KB
739490 02/04/2020 20:13:53 HMĐ_191 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2456 KB
739478 02/04/2020 20:04:53 ldn694 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 125 ms 2516 KB
735576 20/03/2020 16:55:19 maiphuong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 546 ms 2812 KB
727848 02/03/2020 13:32:00 khanhld ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2564 KB
727723 01/03/2020 22:22:07 pkconan ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2740 KB
727720 01/03/2020 22:19:43 pkconan ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2740 KB
726506 27/02/2020 16:11:43 boy123456789 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2448 KB
724801 23/02/2020 21:05:05 Akira ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2436 KB
723389 20/02/2020 21:12:34 manhender ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 406 ms 2476 KB
722875 19/02/2020 21:30:20 vhskillpro ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 1808 KB
722842 19/02/2020 20:35:57 winterrr ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2652 KB
722181 18/02/2020 16:54:38 hoktro ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2520 KB
720528 15/02/2020 15:51:50 huytool ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2584 KB
720245 14/02/2020 21:49:15 tiendung2306 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2604 KB
720096 14/02/2020 15:38:11 quanit2k4 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2604 KB
718237 10/02/2020 22:58:00 anhkhoa09032004 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2748 KB
717032 08/02/2020 19:48:26 shin3030aa ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2604 KB
716927 08/02/2020 16:12:53 duythien123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2612 KB
716925 08/02/2020 16:11:04 duythien123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2596 KB
716671 08/02/2020 09:20:25 tuananh1 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 937 ms 2596 KB
716298 07/02/2020 14:56:21 emLaNewBie ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 531 ms 2648 KB
713471 02/02/2020 15:57:11 dangtiendung1201 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1928 KB
710604 28/01/2020 21:44:31 MinBaoTT ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2564 KB
710171 27/01/2020 12:00:14 tktmaya ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2736 KB
709493 24/01/2020 11:27:30 haupas ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2476 KB
707452 20/01/2020 09:04:38 duong3203 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2464 KB
706863 18/01/2020 17:40:50 HackerMan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2604 KB
706258 17/01/2020 16:25:18 watanabe2804 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2432 KB
706034 17/01/2020 07:45:17 Enoughtodie99 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 406 ms 2660 KB
705009 15/01/2020 10:06:53 nhuquynh2605 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2736 KB
701313 09/01/2020 09:49:43 giacatvu147 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2784 KB
700417 07/01/2020 20:07:58 ishokusogiria ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2736 KB
699775 07/01/2020 01:06:37 ntphong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 843 ms 2748 KB
699679 06/01/2020 23:56:41 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 1856 KB
698410 05/01/2020 13:00:30 ngoctuannguyen ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1880 KB
697619 04/01/2020 09:00:59 gn123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 859 ms 2768 KB
693831 27/12/2019 09:39:16 hoangmanh123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1868 KB
692647 24/12/2019 14:27:11 tuilatui132 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2776 KB
692064 23/12/2019 08:05:03 vuong123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2760 KB
691925 22/12/2019 17:04:02 unglinh ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 1872 KB
691249 20/12/2019 21:49:51 mrzin703 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 968 ms 2596 KB
689280 16/12/2019 17:52:51 bin1st090104 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2532 KB
686076 08/12/2019 10:24:17 kuzuma245 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2564 KB
681100 27/11/2019 17:17:50 haiprot1 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2604 KB
680223 25/11/2019 22:57:55 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2604 KB
679556 24/11/2019 13:30:41 Dothanhtai2006 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2820 KB
678868 23/11/2019 10:07:30 Aftery ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2820 KB
674504 16/11/2019 07:28:36 congcanhlnq ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1832 KB
673714 14/11/2019 15:39:58 FL_ADC ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 390 ms 2596 KB
673396 13/11/2019 21:22:35 phanbonhoahoc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
667707 03/11/2019 10:54:44 quoclan99 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1876 KB
667260 02/11/2019 16:14:12 MaMoi ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2584 KB
664328 28/10/2019 14:46:05 uchiha ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2556 KB
663429 26/10/2019 21:32:43 Fidisk ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2780 KB
662391 24/10/2019 21:25:05 NQT1998 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 859 ms 2560 KB
658579 17/10/2019 09:02:20 nguyenvana ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2608 KB
657780 15/10/2019 14:23:33 valueking569 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 500 ms 2584 KB
657774 15/10/2019 14:16:42 MonkeyPlayLOL ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2584 KB
657688 15/10/2019 09:01:57 094175234 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2604 KB
657390 14/10/2019 16:40:34 kyohzs02 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2584 KB
656187 11/10/2019 21:49:34 cblnamphuong ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2412 KB
655714 11/10/2019 12:14:30 Assyrian ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2564 KB
655515 10/10/2019 21:15:11 huynam2611 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2564 KB
653333 08/10/2019 09:43:56 lethienquan28052006 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2788 KB
651149 04/10/2019 16:18:37 ntoan199 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 531 ms 2560 KB
643802 21/09/2019 11:21:11 pmt ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 968 ms 2472 KB
643031 20/09/2019 11:37:57 Be_happy ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2764 KB
640343 17/09/2019 09:38:14 nhattuan722 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2556 KB
639562 15/09/2019 20:02:21 pepesayhi ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1912 KB
638142 13/09/2019 17:03:45 queanh0220 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2516 KB
636835 12/09/2019 09:09:59 gbking2003 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2768 KB
636245 11/09/2019 13:00:03 ct390 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2768 KB
632971 06/09/2019 10:00:02 lethienquan28052006 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
630706 31/08/2019 11:58:26 nhatanh10102005 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2708 KB
629496 28/08/2019 15:14:31 conmeocon ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 2548 KB
629075 27/08/2019 15:12:26 khanhkjhave ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 875 ms 2888 KB
628722 26/08/2019 21:23:19 thống ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2828 KB
628515 26/08/2019 14:22:40 thaolinh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2832 KB
628415 26/08/2019 00:23:45 thuy_quynh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1908 KB
624062 19/08/2019 23:47:01 Vinhh ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 531 ms 2480 KB
620752 14/08/2019 10:34:08 nguyetanh10102005 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2780 KB
620279 13/08/2019 09:15:54 namlawng123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2564 KB
614400 31/07/2019 19:27:38 hongphongthp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 156 ms 2540 KB
610634 25/07/2019 02:39:08 binhtranit ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 140 ms 2868 KB
604258 08/07/2019 15:44:28 16122001 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2736 KB
602904 04/07/2019 09:25:15 quangduyluu123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 203 ms 6068 KB
601767 01/07/2019 18:09:49 baobao07 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2556 KB
593528 15/06/2019 09:06:21 anhnguyenroux ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2480 KB
592308 12/06/2019 13:46:04 trananhprince ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2600 KB
591484 09/06/2019 19:40:18 dfwapekko ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 2584 KB
589904 04/06/2019 16:31:59 TIN10_VUTRINHHOANG ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 765 ms 2612 KB
589316 02/06/2019 17:00:09 anh8atlvp ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2812 KB
589300 02/06/2019 16:07:35 hoatmt ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2776 KB
589288 02/06/2019 15:30:12 vanhsusu03 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 750 ms 2564 KB
587951 29/05/2019 15:16:13 Gib5102 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 296 ms 1848 KB
585949 23/05/2019 16:20:38 KayTran ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2800 KB
585146 21/05/2019 21:46:44 tranthuyan1234 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2480 KB
583903 17/05/2019 16:01:30 trieutanhung93 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2540 KB
580692 05/05/2019 21:20:55 rimuru ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2576 KB
580120 04/05/2019 11:02:40 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
580114 04/05/2019 10:53:24 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 171 ms 2576 KB
580107 04/05/2019 10:32:14 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 265 ms 2568 KB
580020 03/05/2019 22:13:26 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 250 ms 2548 KB
580012 03/05/2019 22:09:10 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 265 ms 2676 KB
580003 03/05/2019 22:01:12 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 296 ms 2676 KB
579998 03/05/2019 21:57:28 Newps ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2676 KB
579978 03/05/2019 21:33:47 tuananh778999 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1900 KB
579045 30/04/2019 23:48:36 TAn ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2712 KB
577806 28/04/2019 21:52:48 ngockhain ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2500 KB
577805 28/04/2019 21:49:25 ngockhain ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2496 KB
576503 24/04/2019 15:46:19 phatdoan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 2488 KB
575320 19/04/2019 13:44:05 meocondp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 500 ms 2544 KB
575055 18/04/2019 20:03:36 leviettttnh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2812 KB
573283 14/04/2019 23:00:35 thanhcong ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2496 KB
573279 14/04/2019 22:57:51 hoaf13 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 984 ms 2512 KB
572524 13/04/2019 08:35:37 trung5kvshthlnqk38b ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2740 KB
572517 13/04/2019 08:29:38 thienphucanh2004 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2740 KB
566772 28/03/2019 23:37:03 nambxvp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2500 KB
565084 26/03/2019 16:32:47 anphongpct ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 390 ms 2712 KB
560522 14/03/2019 21:32:06 chongoairung ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2760 KB
559848 13/03/2019 21:48:25 ffrederick ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 1988 KB
556732 08/03/2019 09:50:57 ducminhtrinh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2720 KB
555852 06/03/2019 21:28:05 duycqt ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1824 KB
555179 05/03/2019 15:52:22 nguyenvu ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2712 KB
555032 05/03/2019 10:26:49 tuancqt ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1828 KB
554530 04/03/2019 07:50:12 h_giaotvn ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2744 KB
554528 04/03/2019 07:45:24 minhtrieutvn ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2748 KB
554427 03/03/2019 21:15:20 phungduyminh1802 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 828 ms 2744 KB
553473 01/03/2019 19:56:58 thienkun ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2832 KB
553452 01/03/2019 19:26:50 vanquyvct ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2832 KB
547253 16/02/2019 09:34:49 nvq2309 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 406 ms 2748 KB
546490 14/02/2019 19:52:20 myhorizon ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 937 ms 2484 KB
546069 13/02/2019 20:00:05 khanhthcsbinhbo9a ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2728 KB
545709 12/02/2019 22:02:39 ntoanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2804 KB
545200 11/02/2019 21:27:45 lehoang ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2776 KB
545199 11/02/2019 21:27:25 lehoang ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2776 KB
545188 11/02/2019 21:04:31 dothanhhai8a4 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2772 KB
544872 11/02/2019 08:00:24 totanhiep ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 921 ms 2524 KB
541910 30/01/2019 14:49:49 dothihoangduyen ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2516 KB
541812 30/01/2019 03:27:13 bk201 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2504 KB
540092 25/01/2019 08:49:05 tiendatgpc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2732 KB
539939 24/01/2019 15:47:24 bjobjobjo113 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2712 KB
538707 21/01/2019 09:02:46 thiennhb ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 921 ms 2548 KB
538706 21/01/2019 09:01:39 thiennhb ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 953 ms 2548 KB
538297 19/01/2019 19:58:15 jdkun123258TDMU ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 921 ms 2580 KB
537867 18/01/2019 13:01:24 anhnguyen123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2516 KB
537865 18/01/2019 12:38:06 hashaghi ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 859 ms 2544 KB
537821 18/01/2019 01:17:13 red ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 656 ms 2516 KB
536412 14/01/2019 21:12:12 blackcat2710 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2516 KB
532809 07/01/2019 22:17:25 Meliodas ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 390 ms 2548 KB
531976 06/01/2019 21:07:20 hellosunny ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 875 ms 2596 KB
531862 06/01/2019 19:57:32 dothihoangduyen ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 875 ms 2596 KB
531849 06/01/2019 19:46:12 khanh8a3yl ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2800 KB
520442 27/11/2018 15:10:00 hoangnghiaviet ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 906 ms 2532 KB
519195 24/11/2018 23:49:58 nhanhuuhieu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2532 KB
513475 16/11/2018 14:39:34 chinhhi ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2600 KB
512180 15/11/2018 11:09:08 MinhDevC ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 609 ms 1868 KB
512149 15/11/2018 10:59:46 anhvippro123z ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2608 KB
509933 12/11/2018 18:56:51 nguyenanhminh165 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2796 KB
509910 12/11/2018 18:35:30 lehoang ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2748 KB
506690 07/11/2018 11:44:19 Anh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2136 KB
497858 25/10/2018 16:50:04 vanan9205 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
494775 20/10/2018 21:31:41 lehoang ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2816 KB
494762 20/10/2018 21:18:15 btappmedia ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2576 KB
494726 20/10/2018 19:24:36 DeBruyne ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2280 KB
492786 18/10/2018 21:44:18 viet2805 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2452 KB
492708 18/10/2018 20:59:20 hoangteo0103 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2456 KB
492617 18/10/2018 19:44:02 Asteross ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2748 KB
492234 18/10/2018 11:19:41 hitu03 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2456 KB
489671 15/10/2018 09:11:55 mrlihd ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 937 ms 1880 KB
488340 13/10/2018 09:58:37 tien05062004 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2832 KB
488259 13/10/2018 08:38:32 ducchampion ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2832 KB
486952 11/10/2018 23:59:51 bluecat9x ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2584 KB
484559 10/10/2018 11:38:29 NPL ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 937 ms 2492 KB
484558 10/10/2018 11:36:46 NPL ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 921 ms 2492 KB
484557 10/10/2018 11:36:18 NPL ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 968 ms 2496 KB
484555 10/10/2018 11:33:59 NPL ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 968 ms 2476 KB
484240 09/10/2018 20:56:51 lehoang ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2684 KB
483936 09/10/2018 15:17:22 maihuuton987 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1860 KB
481642 05/10/2018 22:57:23 maihuuton987 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1804 KB
480033 04/10/2018 15:11:44 12hooks ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2716 KB
478669 02/10/2018 15:28:18 nguyenvantien0903 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1884 KB
477081 30/09/2018 10:23:51 taminhquanno21 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2792 KB
476109 28/09/2018 21:05:40 hanhien ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 78 ms 2628 KB
476098 28/09/2018 20:58:58 kakaka ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2492 KB
475469 27/09/2018 22:37:01 pro113ti ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 968 ms 2576 KB
474607 26/09/2018 21:45:43 cfcuong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 187 ms 2772 KB
474558 26/09/2018 21:13:39 nguyennhandannnd ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 1000 ms 2768 KB
471556 21/09/2018 23:09:53 long_thathu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
471536 21/09/2018 22:45:40 long_thathu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1864 KB
471403 21/09/2018 18:28:48 cotyey ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2500 KB
471384 21/09/2018 16:48:34 kaitou1412 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2784 KB
471140 21/09/2018 07:47:47 KHANHDU ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2792 KB
471139 21/09/2018 07:47:38 pdhuy2002 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2784 KB
468741 18/09/2018 08:55:00 hitu02 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1888 KB
468691 18/09/2018 00:49:18 hitu02 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1928 KB
468637 17/09/2018 22:59:13 black_stone ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2656 KB
466854 14/09/2018 20:58:17 hahpuc ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 890 ms 2508 KB
465255 12/09/2018 13:15:21 iiiiiii125478 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 78 ms 2548 KB
464509 11/09/2018 13:16:53 xikhud ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2564 KB
464472 11/09/2018 11:00:36 Huy ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 937 ms 2548 KB
464178 10/09/2018 22:03:14 nguyenanhsnake ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2452 KB
464154 10/09/2018 21:43:01 ngocdoan2661 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2720 KB
464138 10/09/2018 21:32:35 BVs_cớp ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2812 KB
463731 10/09/2018 10:38:48 linhle232001 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1884 KB
463729 10/09/2018 10:31:18 truonghxpt1 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 1872 KB
462450 08/09/2018 10:15:18 trungtt123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 1844 KB
459785 03/09/2018 21:55:59 duong2 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2776 KB
458358 01/09/2018 06:49:14 huynhthanhtan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2528 KB
458357 01/09/2018 06:48:42 huynhthanhtan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2508 KB
456277 28/08/2018 08:55:09 HHHHHHHH ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 62 ms 2508 KB
456019 27/08/2018 00:40:32 tronghieuACM ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
454918 23/08/2018 20:06:03 phamanmaithao10 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2564 KB
453783 21/08/2018 16:26:32 Duc_Trung ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2824 KB
453782 21/08/2018 16:24:04 Duc_Trung ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2824 KB
453698 21/08/2018 15:14:35 cbl_nhathuyt5 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 156 ms 2872 KB
453666 21/08/2018 14:31:52 dankcute ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2824 KB
452343 17/08/2018 19:37:18 DTUTeam1 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2560 KB
450662 14/08/2018 18:20:00 LongÇhampion ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2580 KB
450302 13/08/2018 21:44:33 chuhuynghĩa ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 953 ms 1876 KB
448445 09/08/2018 10:50:08 thanset1719 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2024 KB
447243 04/08/2018 22:05:57 datntkute ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 562 ms 2860 KB
446949 03/08/2018 20:14:21 phuongnhi_tran_1206 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 937 ms 1840 KB
446705 02/08/2018 22:16:00 lcnguyendang123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2440 KB
446317 01/08/2018 21:25:13 buihoat2003 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2544 KB
445892 31/07/2018 19:52:22 Asteross ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2768 KB
445666 30/07/2018 22:40:03 hdv250202 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2144 KB
443531 23/07/2018 23:02:52 paradisebay ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2480 KB
443530 23/07/2018 23:02:40 paradisebay ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2480 KB
443529 23/07/2018 23:02:13 paradisebay ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2480 KB
443528 23/07/2018 23:01:52 paradisebay ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2480 KB
443527 23/07/2018 23:01:25 paradisebay ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2480 KB
443526 23/07/2018 23:00:37 paradisebay ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2460 KB
443423 23/07/2018 20:03:04 hunghz123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2720 KB
442468 19/07/2018 22:07:54 ironmank37d ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 937 ms 2580 KB
441221 15/07/2018 14:35:56 cyb3 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1852 KB
441220 15/07/2018 14:34:35 cyb3 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1844 KB
441219 15/07/2018 14:14:38 ngocminh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1836 KB
440075 11/07/2018 09:53:07 chaukhanh2003 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 890 ms 2440 KB
439736 10/07/2018 07:59:00 KHOI2611 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2528 KB
437321 28/06/2018 21:52:40 Pejunmapdit ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 656 ms 2896 KB
437320 28/06/2018 21:51:11 Pejunmapdit ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 656 ms 2896 KB
434202 18/06/2018 10:03:59 nguyendenn1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 1000 ms 3476 KB
427409 26/05/2018 16:28:07 thaibabao ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2492 KB
426697 23/05/2018 15:16:35 tuancanhktpm ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 906 ms 1956 KB
424382 13/05/2018 00:42:36 dungdq2002 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2588 KB
423728 09/05/2018 19:09:44 Tran_Thanh_Oai97 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2444 KB
423724 09/05/2018 19:05:12 hungvu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2444 KB
423610 08/05/2018 15:18:04 sungtranna0801 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2520 KB
423512 07/05/2018 16:35:05 hungvu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2444 KB
423511 07/05/2018 16:33:39 hungvu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 406 ms 2460 KB
418399 15/04/2018 12:46:34 YeuEmTuCaiNhinDauTien ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2604 KB
416867 13/04/2018 07:41:25 Love4T144 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 93 ms 4072 KB
413800 05/04/2018 22:26:29 karasu ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2816 KB
412954 03/04/2018 21:25:22 vinhntndu ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2544 KB
412693 03/04/2018 10:28:23 dangkhoa_pascal ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 578 ms 2840 KB
411785 31/03/2018 19:29:51 haiyenk98lhp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2492 KB
411052 29/03/2018 20:15:46 hoangthuc701 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2420 KB
407346 21/03/2018 14:34:25 thao1234 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2684 KB
406553 19/03/2018 20:02:33 hungokok ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2808 KB
406485 19/03/2018 16:22:28 thanh123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2808 KB
399986 02/03/2018 07:43:35 haxorus2004 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2792 KB
399985 02/03/2018 07:42:54 haxorus2004 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2792 KB
399593 01/03/2018 09:13:30 haminh2003 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2772 KB
399579 01/03/2018 08:47:29 anhduy1811 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2776 KB
399573 01/03/2018 08:41:54 truonghqsm ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2776 KB
399570 01/03/2018 08:38:57 hunghz ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2768 KB
399056 27/02/2018 08:39:43 duongbp1990 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 390 ms 2632 KB
397358 20/02/2018 14:42:21 minhthanh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2424 KB
393413 01/02/2018 16:32:43 truongcoi2001 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2796 KB
392958 31/01/2018 14:21:12 Phenomenal1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2792 KB
391842 28/01/2018 09:23:12 kyonest12 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2504 KB
388752 22/01/2018 22:19:55 doduc2652002 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2496 KB
388101 21/01/2018 08:47:06 ntd992003 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 546 ms 2824 KB
385491 13/01/2018 22:20:13 chibxvp ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2796 KB
384912 12/01/2018 14:18:39 LukH ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2560 KB
384909 12/01/2018 14:17:28 LukH ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2560 KB
384881 12/01/2018 13:44:30 khab1706592 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2528 KB
384874 12/01/2018 13:32:43 khab1706592 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2556 KB
381140 03/01/2018 07:51:31 Phandat16 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2784 KB
379893 01/01/2018 10:20:57 thminh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 1892 KB
379513 31/12/2017 11:46:45 hut_phamquochuy ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 2520 KB
378954 29/12/2017 14:41:35 quocnguyen ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2812 KB
378943 29/12/2017 14:31:51 tuanhbt133 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2812 KB
377332 24/12/2017 07:15:28 changlangtu97 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2524 KB
375352 15/12/2017 15:18:00 hoi_lam_gi ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2808 KB
374576 13/12/2017 16:14:39 votrunghieu9a2 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2760 KB
370775 03/12/2017 11:24:12 namtao97 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 406 ms 2468 KB
368736 29/11/2017 10:56:56 mdan226 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2504 KB
366683 26/11/2017 22:41:26 mdan226 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2524 KB
365262 24/11/2017 14:09:20 munrio123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2808 KB
365261 24/11/2017 14:09:07 munrio123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2808 KB
365230 24/11/2017 13:48:29 huy9a1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2808 KB
364993 23/11/2017 21:12:08 Minatokaze ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2516 KB
364099 22/11/2017 12:08:25 hoanglongbpt ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 3836 KB
361167 16/11/2017 14:28:30 dnhung1997 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2744 KB
359179 13/11/2017 20:14:30 NAKICTI ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1856 KB
358716 13/11/2017 09:05:12 qwerty212 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 2536 KB
357740 11/11/2017 16:34:06 freepascal ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2828 KB
356480 09/11/2017 21:16:01 hungga1711 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2556 KB
355474 08/11/2017 15:20:40 minhth_1412 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2564 KB
355428 08/11/2017 15:09:17 fcpnh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 1912 KB
355427 08/11/2017 15:08:49 fcpnh ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 1000 ms 1912 KB
353879 06/11/2017 19:44:27 tungtdn321 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2820 KB
353497 06/11/2017 10:58:37 hanhhuyenit1619 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2552 KB
352203 04/11/2017 10:00:37 huyvuhp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1884 KB
351754 03/11/2017 10:24:12 Mecu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1892 KB
348793 30/10/2017 21:57:17 tungtdn4321 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2800 KB
345177 25/10/2017 22:19:52 vikhangcqt171 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2552 KB
345169 25/10/2017 22:15:18 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
345164 25/10/2017 22:14:41 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
345163 25/10/2017 22:14:29 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
345155 25/10/2017 22:13:27 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
345154 25/10/2017 22:13:01 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 156 ms 2532 KB
345146 25/10/2017 22:09:40 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2548 KB
345103 25/10/2017 21:36:07 phuchoahodo ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 1884 KB
343281 23/10/2017 17:28:48 hoan2k1 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 2536 KB
342250 21/10/2017 23:22:40 BaoKhuong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2808 KB
341984 21/10/2017 16:51:09 manhhungking ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2556 KB
341837 21/10/2017 15:09:17 christzy ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2808 KB
338168 16/10/2017 21:34:41 21cm ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 2476 KB
338109 16/10/2017 21:15:58 tuan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 484 ms 1908 KB
336604 14/10/2017 22:19:14 tranthanhhai ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2548 KB
329486 05/10/2017 16:57:24 skydriver001 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 2476 KB
329106 04/10/2017 21:18:16 masterv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2504 KB
328552 03/10/2017 18:32:24 RoxSmeb ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2784 KB
327025 01/10/2017 19:43:14 vuthehuyht ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2440 KB
326269 30/09/2017 20:35:14 anh76qn ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2712 KB
325834 29/09/2017 23:31:42 qbeginer ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 2560 KB
325398 29/09/2017 16:56:56 thinhngo224 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2560 KB
325396 29/09/2017 16:55:55 quandapro ROOT - Rút gọn căn Java 8 Accepted 812 ms 27432 KB
325385 29/09/2017 16:50:01 thinhngo224 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 2560 KB
325378 29/09/2017 16:40:32 thinhngo224 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2584 KB
325125 29/09/2017 01:22:03 viethoang99 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 921 ms 1908 KB
324051 27/09/2017 22:44:24 8man ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2824 KB
324049 27/09/2017 22:43:37 8man ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2824 KB
323993 27/09/2017 22:03:47 crush ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2580 KB
323861 27/09/2017 18:57:11 nhpntz0t ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2660 KB
323565 26/09/2017 23:17:50 honghoa2k2z ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2556 KB
321265 23/09/2017 06:52:35 coderkcdhv ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1924 KB
320995 22/09/2017 15:49:39 hoi_lam_gi ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2820 KB
320960 22/09/2017 15:03:45 0000000000 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2816 KB
319382 19/09/2017 14:21:21 xekoiuxuka ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2600 KB
316919 14/09/2017 10:17:08 Uwatm8 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2556 KB
316370 13/09/2017 14:21:15 Malin_CHV ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 1900 KB
313460 06/09/2017 15:45:00 casaumayman ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1872 KB
313217 05/09/2017 19:40:16 blebleble ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 2540 KB
313070 05/09/2017 12:48:33 chamchamcham ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2800 KB
309435 26/08/2017 18:44:19 phamvankhanh1516 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2520 KB
308391 23/08/2017 20:48:12 sonheo123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2688 KB
307631 21/08/2017 16:39:23 ABC_XYZ ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2796 KB
305774 16/08/2017 22:30:05 hungk36b ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1888 KB
304919 15/08/2017 15:55:24 minhthu20201 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2800 KB
298160 23/07/2017 15:55:05 NguyenMinhTam ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 156 ms 2712 KB
296465 18/07/2017 12:50:00 congthangk36d ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 1884 KB
296351 17/07/2017 23:44:52 tranlehiep2203 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2784 KB
296221 17/07/2017 14:52:04 thienlong ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 93 ms 2568 KB
294641 12/07/2017 17:07:19 Nhokkz ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2784 KB
294538 12/07/2017 10:25:17 ARSENAL1886 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1552 KB
293211 07/07/2017 00:26:58 okeomachnha ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 2500 KB
291700 29/06/2017 14:54:19 Ledacthuong2210 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2740 KB
289623 21/06/2017 14:07:25 thienbaotb ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
288672 17/06/2017 12:34:53 saothuaduoc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2820 KB
288264 15/06/2017 22:05:14 hoanmalai ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
287465 13/06/2017 09:03:25 my_crush_hates_me ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
285746 06/06/2017 17:27:23 dangcuong_123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 2488 KB
284609 01/06/2017 11:10:02 trongthu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 2516 KB
284287 30/05/2017 20:56:51 nhocksoc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2936 KB
284142 30/05/2017 08:45:51 frostpixel ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1856 KB
284058 29/05/2017 20:15:16 toquangsonktp22b ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 2520 KB
284019 29/05/2017 16:38:23 huytmdj ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2512 KB
284015 29/05/2017 16:30:39 NhatKhanh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1836 KB
284010 29/05/2017 16:25:57 huytmdj ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 2512 KB
283566 26/05/2017 21:23:02 MINHKHANG ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2492 KB
282967 24/05/2017 20:13:56 giangbabygo123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
280959 17/05/2017 14:45:08 hatuank97lhp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 2560 KB
279301 15/05/2017 07:15:21 nhoxchipro999 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2820 KB
277866 12/05/2017 21:30:44 Minhthanhntu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 984 ms 1880 KB
276001 06/05/2017 20:40:59 azulgrana1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2796 KB
275254 03/05/2017 00:37:18 omega1100100 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1872 KB
275252 03/05/2017 00:27:34 omega1100100 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1872 KB
273823 26/04/2017 08:46:58 datvip29012003 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2796 KB
269481 10/04/2017 13:45:16 iostream ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2524 KB
268416 07/04/2017 10:21:01 tranlehiep2203 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 968 ms 2544 KB
266177 02/04/2017 18:08:52 Adam_Kyle ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2472 KB
262186 23/03/2017 07:26:19 awatjkim ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 937 ms 1872 KB
261404 21/03/2017 09:19:11 nkduc ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 890 ms 1816 KB
261377 21/03/2017 09:01:17 duyvtvp1919 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 937 ms 1860 KB
260006 18/03/2017 09:07:44 doituyentin ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2820 KB
258167 14/03/2017 19:21:30 leesin ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2820 KB
257018 11/03/2017 21:06:10 quocanh507 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2616 KB
253423 28/02/2017 22:59:45 dantri ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
251716 24/02/2017 17:25:02 Midodra ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 968 ms 2568 KB
249283 19/02/2017 18:13:49 nhannguyen95 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 2472 KB
249163 19/02/2017 15:11:47 quetoiohue ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 968 ms 2528 KB
247585 15/02/2017 17:04:35 quetoiohue ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 937 ms 2556 KB
247381 14/02/2017 22:36:27 stromvbvc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2804 KB
247334 14/02/2017 21:16:31 taolasomot ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 953 ms 2516 KB
243972 01/02/2017 09:08:49 tsunaswada ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
242464 21/01/2017 20:38:33 Demo2000 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2800 KB
237991 04/01/2017 15:41:23 meomeo123 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2820 KB
234249 23/12/2016 16:56:15 linhlrx ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2816 KB
232413 14/12/2016 21:10:32 datgk14 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2564 KB
229205 05/12/2016 21:07:12 2221113513 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1924 KB
226523 29/11/2016 07:47:41 thanhpromu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2528 KB
225743 27/11/2016 15:32:45 k4mjk4mjz3 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2528 KB
225099 26/11/2016 14:54:30 0985971934j ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2988 KB
224853 26/11/2016 08:28:18 csh4ev3r ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2928 KB
222921 23/11/2016 18:07:56 o0985950397 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2572 KB
221951 22/11/2016 01:40:13 NMPACM ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2556 KB
220659 19/11/2016 22:44:11 nguyenthang ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2572 KB
220227 19/11/2016 00:33:22 anhpro96 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 687 ms 1948 KB
220002 18/11/2016 15:26:36 voxuanny32 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 1000 ms 2628 KB
218018 15/11/2016 21:01:39 bjnjucun ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 859 ms 2552 KB
212028 06/11/2016 19:23:22 minhquangsqtt ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2456 KB
211151 04/11/2016 22:49:08 noatall2404 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 875 ms 2444 KB
210027 03/11/2016 00:27:52 s2lyonking ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 890 ms 2392 KB
207500 29/10/2016 22:22:27 HVDInh33 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 703 ms 2548 KB
207241 29/10/2016 14:22:37 nqc290997 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2508 KB
207240 29/10/2016 14:21:57 nqc290997 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
207154 29/10/2016 12:00:33 NoName96 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2512 KB
203357 24/10/2016 04:58:43 ititorit ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2572 KB
203329 24/10/2016 01:31:01 nqc290997 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2552 KB
203326 24/10/2016 01:28:00 nqc290997 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2552 KB
198744 18/10/2016 19:54:49 agoodstudent ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2572 KB
198715 18/10/2016 19:09:10 vphuong214 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 953 ms 2560 KB
198556 18/10/2016 15:05:14 khoadeptrai ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2812 KB
198549 18/10/2016 14:35:25 glass99ss ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2812 KB
197041 15/10/2016 20:03:55 toida12chu ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 3044 KB
196056 14/10/2016 14:24:46 hoangducsmagic ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2824 KB
195855 14/10/2016 09:04:31 chitam117119 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2804 KB
194810 12/10/2016 18:24:08 hut_luan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1808 KB
190443 09/10/2016 14:27:29 ffyyytt ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2728 KB
189540 07/10/2016 19:25:22 nguyennhan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1792 KB
187932 04/10/2016 21:38:35 hungdhv97 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1788 KB
185612 30/09/2016 22:14:44 minhtienst135 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2780 KB
185400 30/09/2016 18:59:33 bt ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1580 KB
185343 30/09/2016 15:50:18 qqq ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1756 KB
184874 29/09/2016 20:42:17 trainer1234 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1776 KB
184006 28/09/2016 15:20:07 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1736 KB
183604 27/09/2016 19:57:37 nkt95bg ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 968 ms 1752 KB
183464 27/09/2016 16:06:44 vophuanpig ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1728 KB
183457 27/09/2016 16:04:38 parkouryb ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1740 KB
183435 27/09/2016 15:47:05 bopdepzaj ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 546 ms 1812 KB
183424 27/09/2016 15:39:59 Nhoem ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1752 KB
181378 23/09/2016 16:29:58 datdi ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 843 ms 1760 KB
181029 22/09/2016 21:13:36 tranquockhanh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1804 KB
179861 21/09/2016 00:05:10 nguyensieuv ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2788 KB
177382 16/09/2016 03:53:05 ngolong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2692 KB
177376 16/09/2016 00:27:49 Suel ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1720 KB
177300 15/09/2016 22:30:15 thaiuit ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 1548 KB
175917 13/09/2016 23:47:00 run9vt ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2664 KB
175376 13/09/2016 16:15:38 bachnxepu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
175370 13/09/2016 16:12:54 bachnxepu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
175301 13/09/2016 15:51:39 duong2 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2676 KB
175293 13/09/2016 15:45:24 thuvttd ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2676 KB
175260 13/09/2016 15:19:47 thuvttd ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2676 KB
175245 13/09/2016 15:11:22 ngolong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2692 KB
175243 13/09/2016 15:10:42 ngolong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 515 ms 2676 KB
175234 13/09/2016 15:05:19 trankimlong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2676 KB
173226 10/09/2016 18:36:07 4everkaka ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 390 ms 1816 KB
171650 08/09/2016 13:48:39 nguloik50mta1 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1596 KB
168056 01/09/2016 19:25:11 phungvitrung ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2684 KB
168013 01/09/2016 15:17:08 trankimlong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 562 ms 2684 KB
167932 01/09/2016 08:54:23 giacacluong323 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2684 KB
167434 30/08/2016 14:53:23 nhinhinho_chv ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 578 ms 1720 KB
167406 30/08/2016 14:30:49 hieu_chv_10tin ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1728 KB
167149 29/08/2016 16:16:20 Malin_CHV ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 640 ms 1744 KB
167129 29/08/2016 16:08:43 vietducitchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 593 ms 1780 KB
167127 29/08/2016 16:07:31 wsama ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 578 ms 1728 KB
167123 29/08/2016 16:06:18 luuchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 562 ms 2136 KB
167116 29/08/2016 16:04:35 luuchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 640 ms 2136 KB
167113 29/08/2016 16:03:22 ngothanhdat ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 562 ms 1740 KB
167109 29/08/2016 16:02:45 luuchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 578 ms 1740 KB
167089 29/08/2016 15:51:40 tuanlymchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 593 ms 1752 KB
167031 29/08/2016 15:30:34 sieuga2712 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 578 ms 1728 KB
166666 28/08/2016 16:24:25 3lovephuong3 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 500 ms 1724 KB
166665 28/08/2016 16:23:33 3lovephuong3 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1740 KB
166018 26/08/2016 10:12:01 cfcuong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2704 KB
165314 24/08/2016 16:00:02 Odin ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1820 KB
165277 24/08/2016 15:35:57 Suel ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 500 ms 1800 KB
165255 24/08/2016 15:22:26 hstsbdlcvn ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 515 ms 1820 KB
165241 24/08/2016 15:07:27 hstsbdlcvn ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 515 ms 1824 KB
162661 16/08/2016 12:02:42 anhmanhvodoi20xx ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 1800 KB
162241 15/08/2016 00:51:12 dahaodl ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 531 ms 1824 KB
161890 14/08/2016 10:42:41 datbeohbbh ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 1800 KB
161800 13/08/2016 22:20:31 khoi2410 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 578 ms 1820 KB
158088 03/08/2016 19:38:20 192168120 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 578 ms 2780 KB
154830 25/07/2016 16:26:32 Soledad ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2764 KB
152357 16/07/2016 21:27:15 thuytinh0114 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2776 KB
149260 01/07/2016 21:37:52 try ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 3012 KB
145562 19/06/2016 20:30:51 trantienlqd200620 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2764 KB
145517 19/06/2016 16:07:30 doinghieng ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2764 KB
145447 19/06/2016 07:00:23 songlahyvong ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 171 ms 2240 KB
145340 18/06/2016 22:31:36 qtuan140101 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1800 KB
145075 17/06/2016 16:54:18 CUTI ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2764 KB
142919 10/06/2016 22:50:13 stevenlethai ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 578 ms 2764 KB
140791 01/06/2016 21:41:39 hunterhieu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 1824 KB
139138 29/05/2016 04:29:24 ngmq ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 1800 KB
136519 18/05/2016 18:08:12 lucyxyuno ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1724 KB
134406 02/05/2016 23:08:58 Comrade ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2788 KB
134354 02/05/2016 11:34:31 ngonamduonghl ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 500 ms 1800 KB
134224 01/05/2016 00:10:13 khangtran ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2764 KB
131092 15/04/2016 17:35:40 caothesan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1828 KB
130956 14/04/2016 18:23:21 thanhan_1715 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 546 ms 2780 KB
129495 05/04/2016 20:45:55 ltd99hz ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2700 KB
129408 05/04/2016 14:19:32 Assassin ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 500 ms 2700 KB
127810 29/03/2016 14:15:30 huuthinh123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 171 ms 2160 KB
125123 16/03/2016 07:41:59 vuquelam29 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2976 KB
124792 15/03/2016 07:46:13 klingous ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2764 KB
120884 21/02/2016 21:20:03 chomeo13 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1844 KB
120679 20/02/2016 15:09:20 lehoainam ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2752 KB
119736 16/02/2016 10:39:04 lvdo92 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1976 KB
119615 15/02/2016 15:45:58 linh_ttam ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1816 KB
119398 14/02/2016 11:16:41 longhuy322000 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1816 KB
119396 14/02/2016 11:13:50 longhuy322000 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1836 KB
119393 14/02/2016 11:10:56 longhuy322000 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1836 KB
119376 14/02/2016 10:28:37 AdminNTU ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1816 KB
118661 10/02/2016 18:32:38 TQT ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1816 KB
116443 02/02/2016 16:04:44 dqhungdl ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1836 KB
115232 29/01/2016 15:38:11 dacthai2807 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1824 KB
114738 26/01/2016 16:25:06 123vietnam_pro ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2756 KB
114733 26/01/2016 16:24:10 123vietnam_pro ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
114691 26/01/2016 14:38:03 nguyentamdat ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
113230 19/01/2016 22:25:26 aquawind0130 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
112797 18/01/2016 11:28:02 BoB ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2996 KB
112585 16/01/2016 20:46:16 Loda ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 968 ms 2132 KB
112567 16/01/2016 19:41:41 addwade ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2772 KB
112565 16/01/2016 19:30:39 nghethuat102 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
112556 16/01/2016 18:17:03 dung ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 3000 KB
109358 29/12/2015 23:29:31 glass99ss ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2768 KB
107778 24/12/2015 19:43:46 huynhduy_hmd ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1840 KB
107171 20/12/2015 22:09:17 luuchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2232 KB
105920 14/12/2015 11:48:00 tieuchanlong ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2756 KB
105877 13/12/2015 21:33:09 tgiang10a2 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1820 KB
104853 09/12/2015 16:29:08 Hint_gokai ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
104843 09/12/2015 16:14:53 vdn1999bxvp ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 515 ms 1860 KB
99897 29/11/2015 22:43:57 cfcuong ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 1788 KB
99787 29/11/2015 15:57:48 thuyduyennguyen ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 531 ms 2736 KB
99463 28/11/2015 10:30:37 vipbgo ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2720 KB
97851 22/11/2015 23:35:45 mp_nino ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 1780 KB
95000 18/11/2015 22:51:40 fermat_euler ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 1796 KB
94487 17/11/2015 21:51:34 hoanqq123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1792 KB
94391 17/11/2015 20:12:00 sesshomalong ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1792 KB
94207 17/11/2015 15:01:56 MTAnewbie ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1828 KB
94205 17/11/2015 15:00:36 MTAnewbie ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1832 KB
93980 16/11/2015 21:56:13 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 156 ms 1908 KB
93979 16/11/2015 21:54:21 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 203 ms 1904 KB
93978 16/11/2015 21:53:39 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 218 ms 1904 KB
93974 16/11/2015 21:52:22 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 140 ms 1908 KB
93973 16/11/2015 21:51:06 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 218 ms 1896 KB
93959 16/11/2015 21:34:31 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 593 ms 1808 KB
93841 16/11/2015 19:42:48 TCUCGiang ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1820 KB
92747 14/11/2015 21:18:08 ACM2015 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 1600 KB
92324 13/11/2015 23:29:56 minhem1231 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 1600 KB
92259 13/11/2015 21:49:57 hungngoquoc ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1812 KB
92021 13/11/2015 15:23:39 muadaumua ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1812 KB
92015 13/11/2015 15:12:37 muadaumua ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1812 KB
92010 13/11/2015 15:05:15 muadaumua ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1812 KB
92007 13/11/2015 14:58:20 muadaumua ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1812 KB
91975 13/11/2015 12:58:31 anvodacu0112 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 500 ms 1820 KB
91324 11/11/2015 23:04:17 stepde15 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 1992 KB
91311 11/11/2015 22:53:25 nguyenthehop ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 484 ms 1796 KB
91005 11/11/2015 12:12:01 namnguyen123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1832 KB
90758 10/11/2015 21:41:20 mycountry ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1596 KB
90364 09/11/2015 22:48:53 khanhduy8 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 140 ms 2112 KB
88723 06/11/2015 19:38:34 damsanchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1788 KB
88616 06/11/2015 14:23:18 Hhcckqnl ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1788 KB
86409 31/10/2015 21:36:50 yogathanh99 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2728 KB
86203 31/10/2015 14:09:34 chalker ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2712 KB
86046 30/10/2015 22:57:16 quanghsprovp ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1784 KB
85947 30/10/2015 21:20:08 anonymous263 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1788 KB
85893 30/10/2015 20:19:29 sesshomalong ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1784 KB
84252 27/10/2015 21:17:20 typpoppop ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2712 KB
81267 21/10/2015 17:29:00 ntd275 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2752 KB
78859 15/10/2015 09:24:07 UiM ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 531 ms 1808 KB
78316 13/10/2015 15:13:32 toan411998 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 453 ms 1784 KB
78093 12/10/2015 19:54:48 qcuong98 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 515 ms 1664 KB
77858 11/10/2015 22:01:16 quoca2vp ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 93 ms 2224 KB
77177 09/10/2015 21:37:58 middlest ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1764 KB
76509 08/10/2015 16:16:18 johnwilson ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 921 ms 1836 KB
75428 06/10/2015 15:33:44 uitachi ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 406 ms 2824 KB
75162 06/10/2015 00:44:33 vananh59cis ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 906 ms 1812 KB
74738 05/10/2015 17:29:49 ntanh ROOT - Rút gọn căn Java 8 Accepted 875 ms 27316 KB
74736 05/10/2015 17:17:21 ntanh ROOT - Rút gọn căn Java 8 Accepted 937 ms 49864 KB
74735 05/10/2015 17:13:13 ntanh ROOT - Rút gọn căn Java 8 Accepted 1000 ms 50924 KB
72323 04/10/2015 01:47:18 hanhlv270597 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 328 ms 1628 KB
71931 03/10/2015 08:47:02 dohonghuan ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2776 KB
71911 03/10/2015 07:45:12 danyenbinh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
71732 02/10/2015 22:40:25 NguyenCuong ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 390 ms 1844 KB
71557 02/10/2015 17:52:38 stepde15 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 375 ms 1848 KB
71452 02/10/2015 13:25:06 hanhhaino ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 390 ms 2756 KB
71245 02/10/2015 02:11:07 nvtu ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 890 ms 1840 KB
70551 01/10/2015 12:01:12 semauquenthoi ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 312 ms 1884 KB
69930 30/09/2015 00:38:45 congson ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 750 ms 1816 KB
69877 29/09/2015 23:00:04 dhkhtn ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 375 ms 1800 KB
69857 29/09/2015 22:28:13 HoVanAnhK58A2 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1800 KB
69826 29/09/2015 21:43:49 dhkhtn ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 343 ms 1592 KB
69825 29/09/2015 21:43:47 joha ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 546 ms 1608 KB
69614 29/09/2015 14:03:52 ducmanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2780 KB
69612 29/09/2015 13:59:02 ducmanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 828 ms 2724 KB
69525 29/09/2015 06:41:57 tritanngo99 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2972 KB
69478 28/09/2015 23:35:14 zero1778 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2780 KB
69394 28/09/2015 20:52:24 AresGod ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 765 ms 2732 KB
69392 28/09/2015 20:50:54 AresGod ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 687 ms 2756 KB
69035 27/09/2015 20:17:44 abcdef6199 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
68618 26/09/2015 21:23:15 lotac ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 593 ms 1828 KB
68608 26/09/2015 21:01:48 thanhday132 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 375 ms 1836 KB
68606 26/09/2015 21:00:07 thanhday132 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 875 ms 1808 KB
68581 26/09/2015 20:32:56 phamhuuthien ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 375 ms 1832 KB
67695 24/09/2015 23:16:07 congson ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 359 ms 1840 KB
67690 24/09/2015 23:08:55 congson ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 640 ms 1816 KB
67658 24/09/2015 21:59:32 congson ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 656 ms 1816 KB
67657 24/09/2015 21:58:58 congson ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 671 ms 1816 KB
67624 24/09/2015 20:37:05 ngocchau2603 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 328 ms 1852 KB
66995 24/09/2015 08:04:28 ducmanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 781 ms 2724 KB
66994 24/09/2015 07:58:19 supernaruto16 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 406 ms 1844 KB
66990 24/09/2015 07:42:00 bacthosan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 359 ms 1824 KB
66942 23/09/2015 23:30:00 nguyenhuutienk56a3 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1828 KB
66916 23/09/2015 22:48:21 SonicMaster98 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 390 ms 1828 KB
66724 23/09/2015 17:11:01 ducmanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 781 ms 2936 KB
66723 23/09/2015 17:09:09 chien ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 375 ms 3000 KB
66722 23/09/2015 16:57:35 ducmanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 781 ms 2944 KB
66720 23/09/2015 16:41:15 chien ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 390 ms 3000 KB
66549 23/09/2015 10:16:58 tuanminh1509 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 359 ms 1852 KB
66446 22/09/2015 22:33:14 farmerboy ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1828 KB
66252 22/09/2015 18:02:44 Nguyenthaihoc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 375 ms 2788 KB
66190 22/09/2015 13:50:38 kieuquocdat123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 390 ms 1856 KB
66117 22/09/2015 00:29:53 truongtop14 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 406 ms 2772 KB
65990 21/09/2015 20:31:10 hadeshk12 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2780 KB
65976 21/09/2015 19:46:27 huynhhainammnam ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 359 ms 1848 KB
65970 21/09/2015 19:36:46 huynhhainammnam ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 359 ms 1844 KB
65963 21/09/2015 19:23:57 ngocantk ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 343 ms 1844 KB
65962 21/09/2015 19:22:05 huynhhainammnam ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 1000 ms 1828 KB
65821 21/09/2015 14:07:51 wInD_MtA ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 359 ms 1904 KB
65600 20/09/2015 18:16:53 MTAZero ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 312 ms 1900 KB
65294 19/09/2015 22:09:53 huynhnhat ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2748 KB
65213 19/09/2015 20:11:22 ngan ROOT - Rút gọn căn Python 3 Accepted 609 ms 8640 KB
65145 19/09/2015 15:16:41 romqn1999 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 421 ms 2780 KB
65144 19/09/2015 15:11:15 romqn1999 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 406 ms 2780 KB
65132 19/09/2015 14:26:10 phuleethanh ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 406 ms 2904 KB
65128 19/09/2015 13:44:23 hoangthongvo ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 343 ms 2792 KB
65127 19/09/2015 13:43:49 hoangthongvo ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 328 ms 2792 KB
65108 19/09/2015 11:29:05 hoangthongvo ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 328 ms 2792 KB
65097 19/09/2015 09:03:45 ngan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 62 ms 1136 KB
65095 19/09/2015 08:46:27 ngan ROOT - Rút gọn căn Python 3 Accepted 640 ms 8192 KB
65093 19/09/2015 08:44:19 ngan ROOT - Rút gọn căn Python 3 Accepted 703 ms 8196 KB
65054 19/09/2015 00:09:11 kyogoku0123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 359 ms 1868 KB
65048 18/09/2015 23:58:30 tsongafan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 1000 ms 1804 KB
65047 18/09/2015 23:56:47 tsongafan ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 859 ms 1804 KB
65037 18/09/2015 23:40:11 AresGod ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 296 ms 1824 KB
Back to Top