Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737517 27/03/2020 10:39:07 naruto270504 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 4944 KB
737164 25/03/2020 22:20:48 viothang TT - TIENTE GNU C++ Accepted 156 ms 1820 KB
736192 22/03/2020 20:59:01 haupas TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 2452 KB
734956 18/03/2020 22:57:22 Kduy9180 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
729596 06/03/2020 08:31:18 anhkhoa09032004 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 1964 KB
728884 04/03/2020 22:30:45 phamvansung TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
726183 26/02/2020 20:41:19 khanhkjhave TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 3936 KB
724943 24/02/2020 09:13:15 hoktro TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2336 KB
723687 21/02/2020 16:53:11 baoduytran TT - TIENTE GNU C++ Accepted 546 ms 3224 KB
723311 20/02/2020 17:06:16 baoduytran TT - TIENTE GNU C++ Accepted 265 ms 35448 KB
723237 20/02/2020 15:19:51 0972210195 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 109 ms 3192 KB
721610 17/02/2020 16:57:19 tiendung2306 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 4968 KB
721377 17/02/2020 10:16:10 baopham19062003kgkgkg TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 515 ms 3232 KB
719027 12/02/2020 11:14:58 MinBaoTT TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 3076 KB
717119 08/02/2020 21:35:56 helloeveryone TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2052 KB
717110 08/02/2020 21:07:56 whoisthatguy TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 3084 KB
713097 01/02/2020 18:46:01 novaphoenix TT - TIENTE Free Pascal Accepted 375 ms 26648 KB
711011 29/01/2020 23:58:46 manhender TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 1880 KB
710347 27/01/2020 21:11:04 Quang249 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 3592 KB
710325 27/01/2020 20:16:26 shin3030aa TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 312 ms 2952 KB
709356 23/01/2020 22:24:21 Love TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
709344 23/01/2020 22:09:52 Love TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2428 KB
706862 18/01/2020 17:40:41 HackerMan TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
704752 14/01/2020 18:46:20 dontkillme TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 3704 KB
702654 11/01/2020 08:12:47 minhdang123456 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
702630 11/01/2020 07:40:50 hoangle46864 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
702616 11/01/2020 07:09:55 ntquoc263 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
701993 10/01/2020 08:42:35 Nhi23072002 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 3084 KB
700992 08/01/2020 19:44:42 khanhld TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 2524 KB
700985 08/01/2020 19:39:48 khanhld TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
700982 08/01/2020 19:39:20 khanhld TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
699678 06/01/2020 23:56:00 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
693968 27/12/2019 15:16:52 cbl_conghuynh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
691309 20/12/2019 22:44:33 sendmylove123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2104 KB
686453 09/12/2019 21:37:37 thieu TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 3704 KB
685212 05/12/2019 19:11:25 agru TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 2824 KB
684109 02/12/2019 23:00:15 SpyBurner TT - TIENTE GNU C++ Accepted 468 ms 3364 KB
681382 28/11/2019 09:05:29 haiprot1 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 203 ms 2596 KB
681083 27/11/2019 16:47:15 longvnhue TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 1912 KB
679568 24/11/2019 14:09:54 ngoctuannguyen TT - TIENTE GNU C++ Accepted 515 ms 34140 KB
678862 23/11/2019 10:02:20 cuongdoduy123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 453 ms 3696 KB
678842 23/11/2019 09:39:14 nguyenkhoip TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 3432 KB
676090 19/11/2019 14:33:40 lvcong97 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 3312 KB
675588 18/11/2019 14:34:47 cbl_hoanglinh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 7236 KB
675348 17/11/2019 22:58:43 cbl_conghuynh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2488 KB
675347 17/11/2019 22:58:07 cbl_conghuynh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2476 KB
675238 17/11/2019 20:27:14 binhlecong TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 2524 KB
674730 16/11/2019 21:43:53 lvcong97 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2468 KB
674360 15/11/2019 20:44:55 lethienquan28052006 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 4192 KB
669390 06/11/2019 12:36:34 Anh TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
669389 06/11/2019 12:36:31 Anh TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
667602 03/11/2019 01:34:30 MaMoi TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 500 ms 64980 KB
666112 31/10/2019 19:02:04 unglinh TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
665426 30/10/2019 18:03:21 phgquynh2208 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 3656 KB
664305 28/10/2019 13:27:17 vhskillpro TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
662416 24/10/2019 21:54:38 camnguyenmeow TT - TIENTE GNU C++ Accepted 203 ms 65332 KB
659545 19/10/2019 09:16:27 TrumpPham TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 33792 KB
658466 16/10/2019 20:39:48 Fidisk TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 3940 KB
654288 09/10/2019 11:16:59 nguyentrantien2002 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
654143 09/10/2019 08:18:55 viet2805 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 34296 KB
652458 06/10/2019 16:30:48 ntoan199 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 171 ms 2564 KB
649992 03/10/2019 08:53:10 loilon504 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 5668 KB
649242 01/10/2019 23:01:41 hanhien TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 88484 KB
648589 30/09/2019 21:03:47 ngocdeptrai153 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 4216 KB
647337 28/09/2019 08:35:24 huyhuy TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
643673 21/09/2019 08:48:05 khanhnhi TT - TIENTE GNU C++ Accepted 156 ms 1820 KB
642760 19/09/2019 21:27:31 nvlong08102003 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2840 KB
638320 13/09/2019 21:05:25 pmt TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 78 ms 2480 KB
636777 12/09/2019 08:06:17 Newps TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 15 ms 2696 KB
636756 12/09/2019 07:31:17 gbking2003 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
632681 05/09/2019 14:46:27 lun3003 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 5456 KB
632676 05/09/2019 14:39:16 phantanhung TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 3008 KB
632673 05/09/2019 14:27:25 hieuad88 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 3208 KB
630921 31/08/2019 21:18:43 canhtan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3356 KB
630742 31/08/2019 14:58:41 tungduongvc TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 2848 KB
630704 31/08/2019 11:51:50 mandoanky0903 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 34204 KB
630252 30/08/2019 15:20:11 nhatanh10102005 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 4148 KB
630121 30/08/2019 05:31:28 thaolinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 4188 KB
630105 29/08/2019 23:05:25 trivinhvrs TT - TIENTE GNU C++ Accepted 625 ms 3300 KB
630058 29/08/2019 21:55:20 lcqhuyt1821 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 3308 KB
629968 29/08/2019 19:00:22 caikimdat TT - TIENTE GNU C++ Accepted 640 ms 3284 KB
623427 18/08/2019 09:27:15 TIN10_VUTRINHHOANG TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
622952 16/08/2019 23:01:55 hglong903 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 2284 KB
621188 15/08/2019 07:43:49 nguyetanh10102005 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 4288 KB
619747 11/08/2019 17:11:11 queanh0220 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
619446 10/08/2019 16:30:33 conghieu239 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
618508 08/08/2019 15:29:49 nhphucqt TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 65420 KB
618340 08/08/2019 11:44:27 gacodelam123 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
618317 08/08/2019 11:15:17 ninajdoc0152 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 2956 KB
618287 08/08/2019 10:30:05 chulanpro5 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 2292 KB
618273 08/08/2019 10:21:56 phat8c831012003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 25976 KB
618247 08/08/2019 10:08:36 nguyenhieuckt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 406 ms 2620 KB
618245 08/08/2019 10:06:31 nguyenhoanglamtruong TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 3644 KB
617739 07/08/2019 06:22:46 namlawng123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
617734 07/08/2019 01:22:18 developerAction TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
617649 06/08/2019 22:51:45 DHKH_HUE_2000 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 2640 KB
617531 06/08/2019 16:51:50 thnhan2005 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
617185 06/08/2019 09:02:38 phat8c831012003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 2828 KB
617153 06/08/2019 08:27:51 chulanpro5 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 187 ms 1840 KB
617146 06/08/2019 08:20:18 nguyenhieuckt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 2580 KB
615151 01/08/2019 21:24:22 lequocbinh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2232 KB
615140 01/08/2019 21:19:39 lequocbinh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 3452 KB
614210 31/07/2019 14:56:29 ngoctit TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3404 KB
612357 27/07/2019 20:56:16 ldn694 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 52760 KB
611413 26/07/2019 08:28:24 dfwapekko TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2364 KB
609660 23/07/2019 14:51:43 believer TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3340 KB
606663 16/07/2019 11:37:56 nhattuan722 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 18940 KB
606391 15/07/2019 11:18:20 Midodra TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
605745 12/07/2019 11:55:49 mashiroshiina TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 3236 KB
605392 11/07/2019 09:39:26 hưngtm TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 3428 KB
603787 06/07/2019 17:00:31 baobao07 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 484 ms 3172 KB
603783 06/07/2019 16:47:20 baobao07 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 500 ms 3176 KB
603781 06/07/2019 16:43:59 baobao07 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 468 ms 3176 KB
603778 06/07/2019 16:36:56 baobao07 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 468 ms 3172 KB
601810 01/07/2019 20:42:24 winterrr TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
600529 28/06/2019 00:29:44 lqtung TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 1932 KB
600526 28/06/2019 00:15:02 ngocminh TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 2568 KB
600437 27/06/2019 21:10:02 quangduyluu123 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 3624 KB
598223 25/06/2019 08:10:39 Sơna1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 3328 KB
595822 20/06/2019 10:42:25 Quân1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3384 KB
595776 20/06/2019 09:53:32 Hàoa1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3392 KB
595755 20/06/2019 09:37:11 Quân1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 3392 KB
595751 20/06/2019 09:35:45 Quân1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3392 KB
595737 20/06/2019 09:29:28 Sángolympic TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3320 KB
595735 20/06/2019 09:28:38 Quân1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 3256 KB
595437 19/06/2019 15:00:33 ct390 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 3268 KB
594213 16/06/2019 22:31:41 rimuru TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
591544 09/06/2019 22:38:34 Monster TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 3404 KB
591433 09/06/2019 16:36:21 ntoanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
589269 02/06/2019 14:53:29 masteroffood TT - TIENTE GNU C++ Accepted 921 ms 34136 KB
589264 02/06/2019 14:45:14 nhhpbc7a1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 4012 KB
589262 02/06/2019 14:44:30 nhhpbc7a1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 4228 KB
588850 01/06/2019 08:31:53 TIN10_VUTRINHHOANG TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 3464 KB
587724 28/05/2019 19:54:22 KayTran TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 26572 KB
587722 28/05/2019 19:53:24 KayTran TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 26572 KB
587641 28/05/2019 15:36:07 khuongvutramanh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 3424 KB
587244 27/05/2019 21:59:02 phancongthanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
586988 27/05/2019 09:18:52 anhlavipnd199 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 3340 KB
586941 26/05/2019 22:21:00 daia1k19 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 3240 KB
586812 26/05/2019 16:16:12 phancongthanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 3064 KB
585780 23/05/2019 09:18:09 biabeogo147 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2888 KB
585493 22/05/2019 17:00:08 vudangkhoi2003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 3344 KB
584321 19/05/2019 19:27:27 vanquyvct TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
584319 19/05/2019 19:23:46 vanquyvct TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
584317 19/05/2019 19:08:42 vanquyvct TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2864 KB
584315 19/05/2019 19:03:49 vanquyvct TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
578979 30/04/2019 20:30:35 JiKa TT - TIENTE Java 8 Accepted 937 ms 25632 KB
575272 19/04/2019 09:44:47 pdhuy2002 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2908 KB
573651 15/04/2019 22:13:45 hoaf13 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 2440 KB
562631 20/03/2019 16:19:54 phongan105 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 93 ms 4228 KB
562596 20/03/2019 15:01:34 thiennhanui TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 4000 KB
562501 20/03/2019 10:12:29 thanhlongzzz TT - TIENTE Java 8 Accepted 640 ms 40288 KB
561811 18/03/2019 14:41:55 duynt0311 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 218 ms 2648 KB
561605 17/03/2019 21:41:58 phungduyminh1802 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 4164 KB
561236 17/03/2019 00:44:19 Disconnect TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 5508 KB
561228 16/03/2019 23:43:36 Disconnect TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
561198 16/03/2019 21:03:53 pwonjgit TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
561197 16/03/2019 20:58:42 pwonjgit TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
561187 16/03/2019 20:41:19 pwonjgit TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
561156 16/03/2019 18:32:47 duynt0311 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 1904 KB
559897 13/03/2019 22:45:46 lhviet TT - TIENTE Java 8 Accepted 546 ms 23592 KB
558267 11/03/2019 12:39:16 Nducnha TT - TIENTE Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
558257 11/03/2019 11:37:07 Nducnha TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 3860 KB
556065 07/03/2019 08:17:55 minhtrieutvn TT - TIENTE Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
556057 07/03/2019 08:14:26 h_giaotvn TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 2820 KB
553232 01/03/2019 10:21:53 lamcqt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
553231 01/03/2019 10:20:54 MINHKHANG TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 1840 KB
553230 01/03/2019 10:16:23 tuancqt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1880 KB
553196 01/03/2019 09:01:45 yn2493 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2808 KB
553190 01/03/2019 09:00:13 duycqt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2820 KB
553183 01/03/2019 08:52:23 hungcqt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
553176 01/03/2019 08:46:12 vmt120203 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
553166 01/03/2019 08:33:35 phatdoan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
552644 28/02/2019 10:10:29 uyen187 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2160 KB
552313 27/02/2019 17:43:04 lehoang TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 4036 KB
551430 25/02/2019 21:20:01 tuananh778999 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2764 KB
551025 25/02/2019 08:20:10 dothanhhai8a4 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 93 ms 4244 KB
550329 23/02/2019 15:02:00 lengocphuc TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2744 KB
549265 21/02/2019 10:06:55 tiendatgpc TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 4008 KB
549264 21/02/2019 10:06:52 tiendatgpc TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 4164 KB
549246 21/02/2019 09:16:27 bjobjobjo113 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 4228 KB
549215 21/02/2019 08:37:23 khanhthcsbinhbo9a TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 4228 KB
546137 13/02/2019 21:13:59 tcoder TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 126988 KB
545612 12/02/2019 17:24:56 ducminhtrinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 328 ms 32484 KB
545382 12/02/2019 10:18:14 ducminhtrinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 4028 KB
545016 11/02/2019 15:38:29 ntoanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 3172 KB
545015 11/02/2019 15:38:08 ntoanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 3932 KB
543972 07/02/2019 17:44:09 NoFace TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 46 ms 2492 KB
543231 03/02/2019 23:51:34 bk201 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 122204 KB
541837 30/01/2019 11:58:00 TTree TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 26988 KB
540975 27/01/2019 11:01:05 vanan9205 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 93 ms 4200 KB
540974 27/01/2019 10:59:03 vanan9205 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
540973 27/01/2019 10:57:23 vanan9205 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 78 ms 4200 KB
540235 25/01/2019 12:27:29 phpx612 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 203 ms 2448 KB
540234 25/01/2019 12:26:37 phpx612 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
540232 25/01/2019 12:24:51 phpx612 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
540047 24/01/2019 22:30:44 hduoc2003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2404 KB
529452 02/01/2019 23:01:28 leviettttnh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 3964 KB
525371 08/12/2018 16:43:25 thantrongtri93 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2896 KB
524253 05/12/2018 23:21:44 gonproro123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
518024 23/11/2018 07:43:18 nhuricute TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 3316 KB
518022 23/11/2018 07:41:05 biabeogo147 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 437 ms 74816 KB
512150 15/11/2018 11:00:07 anhvippro123z TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 1892 KB
504304 03/11/2018 22:09:10 casaumayman TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
493907 19/10/2018 13:35:37 iiiiiii125478 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
493016 19/10/2018 09:22:16 omlgg TT - TIENTE Free Pascal Accepted 296 ms 2824 KB
492439 18/10/2018 15:55:16 meou2103 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2724 KB
491045 16/10/2018 19:25:26 vudangkhoi2003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2800 KB
490956 16/10/2018 16:39:22 minh713823 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
489823 15/10/2018 13:24:06 minh713823 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 1900 KB
488415 13/10/2018 11:03:01 ngobao TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2856 KB
486450 11/10/2018 16:48:16 nguyenvantien0903 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
482907 07/10/2018 22:00:34 zzatlanticzz TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 250 ms 2780 KB
481482 05/10/2018 21:15:32 hoangthuc701 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1760 KB
479198 03/10/2018 08:08:45 nguyenmanhthien TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 2596 KB
475953 28/09/2018 18:01:16 linhoccho TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 203 ms 2696 KB
475586 28/09/2018 00:02:27 uchiha TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
475432 27/09/2018 22:13:01 linhoccho TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2764 KB
475413 27/09/2018 22:00:56 kokokj124 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
475398 27/09/2018 21:52:53 hieuvip1301 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 2696 KB
475396 27/09/2018 21:51:48 Socola_Đại_Ca TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2764 KB
475368 27/09/2018 21:35:17 Socola_Đại_Ca TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 328 ms 4132 KB
475344 27/09/2018 21:26:00 Socola_Đại_Ca TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 578 ms 4128 KB
471706 22/09/2018 11:00:16 cotyey TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 2484 KB
469332 18/09/2018 19:50:29 black_stone TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
468327 17/09/2018 14:35:33 trungnghia05123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 2732 KB
467696 16/09/2018 07:04:09 april2003 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 218 ms 2712 KB
466447 14/09/2018 07:51:57 chinhhi TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 265 ms 2864 KB
466446 14/09/2018 07:51:33 chinhhi TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 218 ms 2904 KB
466202 13/09/2018 20:10:36 SKT_Bengi TT - TIENTE GNU C++ Accepted 250 ms 26580 KB
465516 12/09/2018 19:29:05 xikhud TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
465502 12/09/2018 18:01:11 nguyenmaivinh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 406 ms 34004 KB
465444 12/09/2018 16:11:43 mbfibat TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 3016 KB
464705 11/09/2018 16:49:03 quephuong TT - TIENTE Free Pascal Accepted 437 ms 2780 KB
464099 10/09/2018 20:52:42 ngocdu TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 33736 KB
462392 08/09/2018 09:37:25 traptrap1104 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 4196 KB
461236 06/09/2018 14:39:05 nguyenhoanganh1612001 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1832 KB
459897 04/09/2018 07:36:47 Minatokaze TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2816 KB
459894 04/09/2018 07:35:56 Minatokaze TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2808 KB
459756 03/09/2018 21:22:58 094175234 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 34296 KB
459662 03/09/2018 19:52:20 pvannvu2512 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 281 ms 2832 KB
459276 03/09/2018 07:56:21 phuongnhi_tran_1206 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
459110 02/09/2018 18:50:54 zxcvbgt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1836 KB
458527 01/09/2018 13:49:01 huynhthanhtan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 375 ms 3360 KB
458526 01/09/2018 13:44:20 huynhthanhtan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 343 ms 3360 KB
457692 30/08/2018 16:27:59 hotuanhung TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
457679 30/08/2018 16:15:09 vuhongson TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
457663 30/08/2018 16:01:01 vhoang TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
457655 30/08/2018 15:54:12 tqhuy2502 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2492 KB
456276 28/08/2018 08:55:01 HHHHHHHH TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 4944 KB
455209 24/08/2018 16:27:40 tronghieuACM TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 4968 KB
453166 19/08/2018 21:40:02 LongÇhampion TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
448686 09/08/2018 22:34:42 Hoangnhunggpc1981 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 3636 KB
447150 04/08/2018 14:53:47 hung30052002 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 4992 KB
446874 03/08/2018 14:38:56 truonghxpt1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2432 KB
446563 02/08/2018 16:02:22 linhle232001 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2420 KB
446552 02/08/2018 15:26:19 Gib5102 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 468 ms 3220 KB
446367 01/08/2018 23:02:50 Asteross TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 2884 KB
446320 01/08/2018 21:26:15 buihoat2003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 5608 KB
443078 21/07/2018 23:26:08 paradisebay TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 5636 KB
442840 21/07/2018 16:10:04 QuỳnhNhư TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2792 KB
441570 16/07/2018 23:32:06 KHOI2611 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
441178 15/07/2018 09:16:53 daugausoc TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1908 KB
439157 07/07/2018 16:55:19 thelightvn TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 33096 KB
439057 07/07/2018 09:39:00 anhduy1811 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 5616 KB
438080 02/07/2018 15:29:43 hoangmychv2002 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 4980 KB
438070 02/07/2018 15:15:27 haicoi_vt02 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2856 KB
437984 02/07/2018 09:26:01 hung30052002 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 5568 KB
437834 01/07/2018 12:23:15 iostream TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 281 ms 3092 KB
437753 30/06/2018 20:53:38 thien0914033912 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 562 ms 2816 KB
437592 30/06/2018 07:35:16 vuong TT - TIENTE GNU C++ Accepted 484 ms 5936 KB
436374 24/06/2018 21:17:58 Pejunmapdit TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2908 KB
436307 24/06/2018 14:20:35 chaukhanh2003 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
435848 22/06/2018 09:28:00 huy9a1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 3376 KB
433615 15/06/2018 09:21:42 anvodacu0112 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 390 ms 34128 KB
431033 07/06/2018 00:00:09 thaibabao TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 5692 KB
430706 05/06/2018 16:18:40 rangnokapk TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 1932 KB
428274 29/05/2018 21:38:57 tuancanhktpm TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1760 KB
427550 27/05/2018 15:52:05 dungdq2002 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 5556 KB
427514 27/05/2018 13:23:10 fake1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 1848 KB
427225 25/05/2018 15:06:20 trananhprince TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
426710 23/05/2018 17:04:26 cyb3 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
426709 23/05/2018 17:02:37 cyb3 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
426706 23/05/2018 16:58:07 cyb3 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
417082 13/04/2018 21:01:05 dangkhoa_pascal TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2880 KB
416944 13/04/2018 10:41:39 Violet TT - TIENTE GNU C++ Accepted 203 ms 2720 KB
416662 12/04/2018 21:49:27 kaitou1412 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 3304 KB
416304 12/04/2018 09:42:59 cavang TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 3300 KB
414660 08/04/2018 09:40:41 KiVoPhong TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
413754 05/04/2018 21:17:28 vinhntndu TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 1912 KB
413236 04/04/2018 15:24:29 theanhbr01 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 4220 KB
411051 29/03/2018 20:14:23 KHANHDU TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 3192 KB
406385 19/03/2018 12:29:06 heraclex12 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 3276 KB
402353 10/03/2018 15:33:31 hung30112002 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 2928 KB
402340 10/03/2018 15:07:12 hung30112002 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 2356 KB
401918 08/03/2018 22:44:55 trungtt123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 9292 KB
400169 02/03/2018 18:21:04 Tunga1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 734 ms 4256 KB
399075 27/02/2018 10:19:31 GiaLương TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 4220 KB
399060 27/02/2018 09:03:45 duongbp1990 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2452 KB
398360 23/02/2018 22:59:35 truongcoi2001 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 125 ms 4188 KB
397320 20/02/2018 10:44:52 mrlihd TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2424 KB
396617 15/02/2018 15:01:52 tn902329 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 1808 KB
394787 07/02/2018 10:19:23 php122002 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2420 KB
393879 03/02/2018 08:07:33 luxabu TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 109 ms 5428 KB
393817 02/02/2018 21:05:49 luxabu TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2696 KB
393724 02/02/2018 15:52:34 hunga1705 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 640 ms 8576 KB
393338 01/02/2018 14:28:13 bin39000 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 4232 KB
392200 29/01/2018 10:38:56 linhtamk7 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 390 ms 2744 KB
392031 28/01/2018 20:26:38 ngoctram43 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 437 ms 2716 KB
391404 26/01/2018 17:38:11 yennhi TT - TIENTE Free Pascal Accepted 437 ms 2768 KB
390590 24/01/2018 23:05:17 kyonest12 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 500 ms 34096 KB
390231 24/01/2018 09:56:29 CBLVDQ TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 26928 KB
390228 24/01/2018 09:50:11 CBLVDQ TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 26928 KB
390087 23/01/2018 20:43:31 CBLVDQ TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
387059 18/01/2018 08:41:37 ngocdu123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2640 KB
384564 11/01/2018 15:41:40 Tunga1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 1000 ms 19088 KB
384515 11/01/2018 15:21:55 Quân1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
378771 28/12/2017 22:55:15 adladl TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 609 ms 2992 KB
372519 06/12/2017 15:26:44 thanhhoang TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 3104 KB
372517 06/12/2017 15:19:25 gopimodi TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2720 KB
372507 06/12/2017 14:54:49 nhanhaulori TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 2724 KB
372501 06/12/2017 14:50:44 locle821 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2724 KB
372497 06/12/2017 14:48:58 badaocm234 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 437 ms 2720 KB
372495 06/12/2017 14:46:57 vothaian TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2724 KB
372493 06/12/2017 14:45:25 ngqd TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2724 KB
372492 06/12/2017 14:43:36 huukhoa2608 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 2724 KB
372491 06/12/2017 14:43:23 cmtanphat TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2724 KB
371779 04/12/2017 19:26:55 16122001 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 3212 KB
371184 03/12/2017 23:43:08 namtao97 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 343 ms 3144 KB
370556 02/12/2017 18:47:00 NMPACM TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
367005 27/11/2017 16:30:03 dinhthanhnga06 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 5620 KB
365621 24/11/2017 21:19:33 chuotvip TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 2832 KB
363157 20/11/2017 16:20:30 tranthanhhai TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 2832 KB
362089 17/11/2017 23:15:25 21cm TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 250 ms 3204 KB
362086 17/11/2017 23:04:30 l______l TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2564 KB
360592 15/11/2017 16:26:24 darkdragon02 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2444 KB
360139 14/11/2017 21:51:29 NAKICTI TT - TIENTE GNU C++ Accepted 453 ms 2488 KB
359305 13/11/2017 21:40:00 manhh15 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 8136 KB
359292 13/11/2017 21:28:40 manhh15 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 1852 KB
358543 12/11/2017 21:56:07 knguyenct2003 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 2904 KB
358426 12/11/2017 19:55:05 whoami TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
358277 12/11/2017 15:40:55 Socola_Đại_Ca TT - TIENTE GNU C++ Accepted 359 ms 2860 KB
357763 11/11/2017 16:43:10 freepascal TT - TIENTE Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
356989 10/11/2017 14:50:33 vikhangcqt171 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 156 ms 1908 KB
356616 09/11/2017 23:00:08 Tu2112003 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
356410 09/11/2017 20:29:58 lcnguyendang123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 1900 KB
355165 08/11/2017 10:57:51 trungcbg TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 78 ms 2544 KB
353400 06/11/2017 08:37:59 congtaisqtt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2512 KB
352409 04/11/2017 15:53:24 boykhang TT - TIENTE GNU C++ Accepted 218 ms 14748 KB
349967 01/11/2017 08:25:36 manhhungking TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
345491 26/10/2017 13:52:58 php122002 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 1848 KB
345483 26/10/2017 13:40:00 php122002 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 1844 KB
343282 23/10/2017 17:28:52 hoan2k1 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 1864 KB
334756 12/10/2017 15:21:25 caovantheanh TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 1868 KB
333566 10/10/2017 21:17:04 phancongthanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 3084 KB
331986 08/10/2017 20:16:59 masterv TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2484 KB
331383 08/10/2017 08:16:15 linhbeo1210 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
329696 06/10/2017 01:12:57 nhpntz0t TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 218 ms 2444 KB
329447 05/10/2017 15:16:31 skydriver001 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1880 KB
329143 04/10/2017 21:48:37 thanhpromu TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
329083 04/10/2017 20:35:03 chienbinhlyoko TT - TIENTE Free Pascal Accepted 656 ms 2732 KB
326345 30/09/2017 22:45:28 haidangdz TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 2984 KB
326317 30/09/2017 22:03:11 blebleble TT - TIENTE GNU C++ Accepted 312 ms 2860 KB
326274 30/09/2017 20:41:43 hoatmt TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 3132 KB
322320 24/09/2017 19:48:40 coderkcdhv TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 453 ms 2552 KB
321976 24/09/2017 10:15:20 vanduc11a2 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 3096 KB
321920 24/09/2017 09:34:48 leducan1110 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 3092 KB
321901 24/09/2017 09:16:21 lequangdat300901 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 3092 KB
320978 22/09/2017 15:33:28 0000000000 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 26644 KB
319744 19/09/2017 22:33:33 ledat112233 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 2900 KB
313951 07/09/2017 20:16:31 fcpnh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 1868 KB
309957 28/08/2017 11:42:34 ABC_XYZ TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 26616 KB
307708 21/08/2017 21:15:17 duongtc1 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
303856 12/08/2017 16:34:47 sonnguyen0612 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
303840 12/08/2017 16:09:27 sonnguyen0612 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 2952 KB
301661 07/08/2017 05:49:20 canlit TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 5276 KB
301658 07/08/2017 05:17:51 canlit TT - TIENTE Free Pascal Accepted 421 ms 2780 KB
301657 07/08/2017 05:17:31 canlit TT - TIENTE Free Pascal Accepted 375 ms 2780 KB
301656 07/08/2017 02:09:37 okeomachnha TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
301655 07/08/2017 02:05:10 okeomachnha TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
301654 07/08/2017 02:04:41 okeomachnha TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 93 ms 2520 KB
301500 06/08/2017 10:34:55 canlit TT - TIENTE Free Pascal Accepted 390 ms 2780 KB
300636 02/08/2017 18:18:00 frostpixel TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
297768 22/07/2017 01:12:43 nvminhtam2201 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 437 ms 2772 KB
297160 20/07/2017 09:23:56 minhthu20201 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2876 KB
296868 19/07/2017 15:51:43 thienlong TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 203 ms 2532 KB
296378 18/07/2017 00:36:08 iquanghung TT - TIENTE Free Pascal Accepted 406 ms 2744 KB
296376 18/07/2017 00:33:24 boyclubhung TT - TIENTE Free Pascal Accepted 421 ms 2744 KB
296334 17/07/2017 23:18:29 tuan1006 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 296 ms 2864 KB
296162 17/07/2017 10:01:16 phucphucvn TT - TIENTE Free Pascal Accepted 375 ms 2744 KB
296146 17/07/2017 09:16:08 clho TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 2868 KB
295234 14/07/2017 08:26:23 Nhokkz TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 26624 KB
295226 14/07/2017 08:07:58 Nhokkz TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 26904 KB
294176 10/07/2017 23:21:09 huudatwn1q TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 468 ms 2496 KB
294150 10/07/2017 22:20:27 nguyenducptit TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
293960 10/07/2017 10:59:27 kemao97 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 359 ms 5600 KB
293959 10/07/2017 10:57:57 kemao97 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 406 ms 64976 KB
293836 09/07/2017 22:11:09 123B TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2460 KB
293389 07/07/2017 22:15:00 SpringFlowers TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 26904 KB
291004 26/06/2017 17:50:48 darkboom TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2136 KB
288109 15/06/2017 10:44:12 omega1100100 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
287800 14/06/2017 11:51:51 omega1100100 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
286629 10/06/2017 10:37:17 MINHKHANG TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
285863 07/06/2017 06:50:36 hatuank97lhp TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
280987 17/05/2017 15:22:32 thanhcm TT - TIENTE Free Pascal Accepted 78 ms 4268 KB
276385 08/05/2017 13:43:39 yutaka2k TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
274216 27/04/2017 19:38:11 vhoang TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
274131 27/04/2017 11:11:02 nguyenducthai1312 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
274130 27/04/2017 11:10:53 tqhuy2502 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2484 KB
273515 25/04/2017 08:18:24 phanhienbx01 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1824 KB
272764 22/04/2017 10:50:41 duyqnguyenle TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 2472 KB
270153 12/04/2017 10:43:49 khoadeptrai TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 2908 KB
269675 11/04/2017 00:09:35 banhquocdanh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
265381 31/03/2017 14:47:31 doquangdat TT - TIENTE Java 8 Accepted 843 ms 28244 KB
264902 29/03/2017 23:02:07 huynhdinhhiep TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 26680 KB
264443 28/03/2017 19:00:46 lehlanha TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2732 KB
263662 26/03/2017 21:25:16 vuhongson TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1772 KB
262687 24/03/2017 09:58:09 nkduc TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
262170 23/03/2017 00:19:52 manhto567 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 2840 KB
262168 23/03/2017 00:17:11 manhto567 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2840 KB
261555 21/03/2017 16:12:22 Phingubò TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
261534 21/03/2017 15:34:42 Phingubò TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
260128 18/03/2017 09:39:16 thorn131 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
260004 18/03/2017 09:07:28 doituyentin TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2912 KB
258273 14/03/2017 23:00:34 doraemon TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 2912 KB
257042 11/03/2017 22:15:04 stromvbvc TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 2900 KB
256838 11/03/2017 14:23:42 zzzzvvvzzzz13 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
255818 08/03/2017 10:52:39 harrison TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 1896 KB
255708 07/03/2017 21:29:01 8man TT - TIENTE Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
255224 06/03/2017 11:12:47 myyoung TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 3444 KB
254297 03/03/2017 21:36:34 tranquockhanh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1828 KB
253743 01/03/2017 23:38:26 tamnguyen TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
253742 01/03/2017 23:36:31 tamnguyen TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 2480 KB
252939 27/02/2017 19:21:48 lonelystar TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
250287 20/02/2017 11:09:36 try TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 3464 KB
250251 20/02/2017 09:41:24 awatjkim TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 2528 KB
248580 18/02/2017 06:10:31 hanhhuyenit1619 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
247985 16/02/2017 20:09:21 anhtu1197 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 250 ms 1840 KB
247665 15/02/2017 22:25:29 VDQ TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 4272 KB
245491 08/02/2017 23:32:56 phan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
245467 08/02/2017 22:49:54 Soledad TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
244723 05/02/2017 20:37:56 HuyNguyen1212 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2848 KB
243396 27/01/2017 22:40:08 phbhan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
242463 21/01/2017 20:38:13 Demo2000 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
238285 05/01/2017 08:32:03 SlothSe7en TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
237928 04/01/2017 10:08:56 linhlrx TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
237926 04/01/2017 09:23:20 ngocnhi TT - TIENTE Free Pascal Accepted 343 ms 3252 KB
233734 20/12/2016 21:29:30 cavang TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 3224 KB
232567 15/12/2016 16:16:31 giangbabygo123 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 3232 KB
232524 15/12/2016 10:53:51 colucbuon222 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 328 ms 4024 KB
230495 08/12/2016 23:27:33 VDQ TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 26908 KB
226995 29/11/2016 22:05:42 thumieu88 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
226402 28/11/2016 21:11:07 nhquanqt TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
218757 16/11/2016 22:09:13 vdquoc TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 3796 KB
212767 07/11/2016 20:54:38 noatall2404 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 2396 KB
210768 04/11/2016 13:21:27 tmanh17 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
210627 04/11/2016 01:13:07 tu3297 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
210436 03/11/2016 21:59:28 dahaodl TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 22500 KB
210303 03/11/2016 19:31:46 dahaodl TT - TIENTE GNU C++ Accepted 15 ms 5492 KB
209715 02/11/2016 19:09:12 tranleduy1233 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2664 KB
206219 28/10/2016 06:42:16 namnguyen123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 4776 KB
205757 27/10/2016 17:06:41 vietbrave TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 3244 KB
205422 27/10/2016 00:02:51 phamvankhanh1516 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
205104 26/10/2016 19:44:20 vdn1999bxvp TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 78 ms 2464 KB
202123 23/10/2016 16:17:41 fromzerotomaster TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1824 KB
199212 19/10/2016 11:36:44 Phingubò TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1856 KB
199209 19/10/2016 11:34:19 vphuong214 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
198594 18/10/2016 15:53:08 minhtienst135 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 3776 KB
198372 18/10/2016 08:13:11 ARSENAL1886 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1576 KB
198183 17/10/2016 22:02:16 phungvitrung TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 3248 KB
197820 17/10/2016 16:12:06 hoangducsmagic TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
197500 16/10/2016 21:38:26 toida12chu TT - TIENTE Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
197395 16/10/2016 19:30:37 cyan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1760 KB
196911 15/10/2016 16:11:12 tienthanh214 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 203 ms 2248 KB
194447 12/10/2016 10:34:57 giacacluong323 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2896 KB
192923 11/10/2016 08:43:25 hungdhv97 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 156 ms 1796 KB
186867 03/10/2016 04:06:57 songlahyvong TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1748 KB
186551 02/10/2016 16:15:17 lamquangvinhATO TT - TIENTE Free Pascal Accepted 375 ms 2788 KB
183833 28/09/2016 07:42:02 quanghsprovp TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 453 ms 112292 KB
183832 28/09/2016 07:40:25 quanghsprovp TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 781 ms 112108 KB
181461 23/09/2016 21:06:17 4everkaka TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
179997 21/09/2016 11:01:33 leducthinh0409 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1116 KB
176330 14/09/2016 16:02:38 datdi TT - TIENTE GNU C++ Accepted 203 ms 1796 KB
176289 14/09/2016 15:32:03 TQT TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 156 ms 1792 KB
175134 13/09/2016 13:10:32 wInD_MtA TT - TIENTE GNU C++ Accepted 187 ms 1792 KB
173982 12/09/2016 00:12:08 nguyenson99 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 1860 KB
170893 06/09/2016 17:21:21 Hữu_Đăng TT - TIENTE Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
164688 23/08/2016 11:08:52 qtuan140101 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
163210 18/08/2016 01:18:59 dahaodl TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
162126 14/08/2016 19:57:38 thaiuit TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 62 ms 1616 KB
158436 05/08/2016 13:16:44 Aoba TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 171 ms 2136 KB
158090 03/08/2016 19:46:18 trungkien2015 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 4256 KB
153239 19/07/2016 13:10:45 phan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
152988 18/07/2016 21:10:53 lamnguyen TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
152925 18/07/2016 15:35:23 long93hv TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2864 KB
152208 16/07/2016 08:38:58 caothesan TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
152154 15/07/2016 20:42:03 ducthanh313 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 453 ms 4188 KB
148578 29/06/2016 16:13:02 nvatuan TT - TIENTE Free Pascal Accepted 296 ms 2868 KB
148216 27/06/2016 22:38:30 thaixuandang TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2824 KB
143841 15/06/2016 18:38:06 belphegor102 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 296 ms 2896 KB
142435 08/06/2016 19:21:37 trainer1234 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 218 ms 1940 KB
141416 04/06/2016 07:38:24 superman0034 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 359 ms 1804 KB
141409 04/06/2016 06:43:55 besombody99 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 281 ms 2896 KB
141068 02/06/2016 21:38:00 artist310116 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1772 KB
137587 24/05/2016 22:39:46 Comrade TT - TIENTE Free Pascal Accepted 718 ms 2764 KB
136007 14/05/2016 22:35:22 chitam117119 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 218 ms 2760 KB
134625 04/05/2016 20:04:39 thanhday132 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1776 KB
133772 27/04/2016 19:29:40 dqhungdl TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 14896 KB
133150 23/04/2016 10:10:19 magicmonster17 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 859 ms 2780 KB
129043 04/04/2016 16:02:37 hoang_95125 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 640 ms 2704 KB
128613 02/04/2016 15:15:05 Tiny_199x TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
127111 26/03/2016 15:06:04 _Hexa_ TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 2900 KB
126866 24/03/2016 20:33:55 ppttll101 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 3656 KB
126862 24/03/2016 20:18:00 actionboyvn TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 3688 KB
125511 17/03/2016 15:24:41 hungace TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 3664 KB
125357 16/03/2016 22:11:51 ntanh TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
125243 16/03/2016 11:12:20 trivonhan TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2752 KB
125239 16/03/2016 11:03:57 hunganhnguyen TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 4256 KB
125228 16/03/2016 10:36:55 nguyenxuanhaa3 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
125131 16/03/2016 07:56:55 khangtran TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
124655 14/03/2016 00:30:04 Nguyenthaihoc TT - TIENTE Free Pascal Accepted 578 ms 2752 KB
124128 10/03/2016 16:10:40 duykhamedia TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
124125 10/03/2016 16:08:45 cmtanphat TT - TIENTE Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
123817 09/03/2016 09:09:53 phuonganh1012 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 500 ms 2748 KB
121054 22/02/2016 15:26:45 nguyen83 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 296 ms 2884 KB
120731 20/02/2016 21:15:23 lahoangphongq TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2880 KB
120666 20/02/2016 14:39:44 tranquockhanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 375 ms 2996 KB
120540 19/02/2016 10:36:26 HồĐắcThanhMinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 500 ms 32488 KB
120112 17/02/2016 22:54:14 hoangthongvo TT - TIENTE Free Pascal Accepted 359 ms 2996 KB
120111 17/02/2016 22:53:35 hoangthongvo TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 3112 KB
119373 14/02/2016 10:27:52 AdminNTU TT - TIENTE Free Pascal Accepted 343 ms 2876 KB
116682 03/02/2016 21:11:41 emlahoagio TT - TIENTE Free Pascal Accepted 390 ms 2876 KB
116376 02/02/2016 12:59:50 cobonla TT - TIENTE Free Pascal Accepted 328 ms 2996 KB
116297 01/02/2016 19:26:45 ngonamduonghl TT - TIENTE GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
116139 31/01/2016 09:36:19 emlahoagio TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2992 KB
116138 31/01/2016 01:02:34 nguyenquoc2211 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 3220 KB
116132 30/01/2016 23:12:27 Cherry TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 3076 KB
113707 21/01/2016 16:32:06 huuthinh123 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 2088 KB
112184 14/01/2016 21:37:52 minhem1231 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 187 ms 2092 KB
112179 14/01/2016 21:33:18 minhem1231 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 2096 KB
112083 14/01/2016 13:55:44 Tranhoa TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2880 KB
111336 09/01/2016 21:24:52 lehoainam TT - TIENTE Free Pascal Accepted 328 ms 32484 KB
109457 30/12/2015 16:06:23 middlest TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 187 ms 2084 KB
107711 24/12/2015 10:50:13 khiem2702 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 328 ms 2876 KB
107045 20/12/2015 01:37:21 minhem1231 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 203 ms 16124 KB
107044 20/12/2015 01:36:38 minhem1231 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
107043 20/12/2015 01:35:31 minhem1231 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1776 KB
106170 15/12/2015 15:34:50 luuchv TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 2012 KB
105575 11/12/2015 19:38:51 damsanchv TT - TIENTE GNU C++ Accepted 156 ms 2012 KB
105307 11/12/2015 01:43:30 loveTforever TT - TIENTE Free Pascal Accepted 390 ms 2756 KB
104980 09/12/2015 23:06:18 thaichv TT - TIENTE GNU C++ Accepted 62 ms 1144 KB
104682 08/12/2015 20:15:42 nguhoc123 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
104634 08/12/2015 16:26:16 dacthai2807 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 2004 KB
99958 30/11/2015 08:00:04 trungdaudinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 531 ms 2732 KB
99668 29/11/2015 09:32:40 lamquangvinhATO TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 2736 KB
99650 29/11/2015 08:52:37 trinhviettrinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 484 ms 2732 KB
99440 27/11/2015 22:20:40 bin_16 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 343 ms 3188 KB
98388 24/11/2015 09:29:41 vanlinh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 328 ms 3160 KB
98385 24/11/2015 09:23:52 huuhieu2k TT - TIENTE Free Pascal Accepted 359 ms 3160 KB
98384 24/11/2015 09:22:56 nguyenthithutrang TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 3160 KB
98381 24/11/2015 09:19:08 kimmy133 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 453 ms 2696 KB
98379 24/11/2015 09:18:45 gamogoma TT - TIENTE Free Pascal Accepted 312 ms 3160 KB
98372 24/11/2015 09:10:16 huyenthoai101 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 296 ms 26580 KB
98357 24/11/2015 08:47:19 thuyduyennguyen TT - TIENTE Free Pascal Accepted 468 ms 2696 KB
98351 24/11/2015 08:37:30 doinghieng TT - TIENTE Free Pascal Accepted 468 ms 2704 KB
98347 24/11/2015 08:29:47 trantienlqd200620 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 500 ms 2704 KB
95545 20/11/2015 09:25:58 bachnxepu TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1756 KB
93753 16/11/2015 17:26:53 TCUCGiang TT - TIENTE GNU C++ Accepted 718 ms 2596 KB
90219 09/11/2015 19:50:58 mycountry TT - TIENTE GNU C++ Accepted 453 ms 1600 KB
90185 09/11/2015 19:24:31 psucoder TT - TIENTE Java 8 Accepted 281 ms 15932 KB
90168 09/11/2015 19:08:24 psucoder TT - TIENTE GNU C++ Accepted 781 ms 1772 KB
90003 09/11/2015 14:37:18 psucoder TT - TIENTE Java 8 Accepted 453 ms 24972 KB
85881 30/10/2015 20:08:11 minhthuan274 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 187 ms 2276 KB
84482 28/10/2015 09:17:54 lecong TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 2716 KB
83816 27/10/2015 00:22:33 toan411998 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 78 ms 1724 KB
81281 21/10/2015 18:11:23 thanhwins TT - TIENTE GNU C++ Accepted 390 ms 1832 KB
78335 13/10/2015 15:38:35 farmerboy TT - TIENTE GNU C++ Accepted 296 ms 1772 KB
78085 12/10/2015 19:42:41 qcuong98 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 2328 KB
77906 12/10/2015 00:20:55 UiM TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
76280 08/10/2015 10:44:35 Khoidaik TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 359 ms 2296 KB
76270 08/10/2015 10:17:01 hanhlv270597 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 109 ms 2104 KB
76268 08/10/2015 10:14:22 hanhlv270597 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 2104 KB
75391 06/10/2015 14:47:33 Cherry TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 31 ms 1732 KB
72071 03/10/2015 20:21:23 npltv TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 2864 KB
71578 02/10/2015 19:08:41 lotac TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
71465 02/10/2015 14:19:13 nvtu TT - TIENTE GNU C++ Accepted 937 ms 2608 KB
69837 29/09/2015 21:58:20 ThienCoder TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1756 KB
69229 28/09/2015 11:39:16 nghethuat102 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2880 KB
69207 28/09/2015 10:12:28 Purifier TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 7828 KB
68960 27/09/2015 16:29:17 stepde15 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 20500 KB
68188 26/09/2015 09:10:51 chien TT - TIENTE GNU C++ Accepted 171 ms 2712 KB
68185 26/09/2015 09:09:42 Purifier TT - TIENTE GNU C++ Accepted 218 ms 2908 KB
68008 25/09/2015 20:35:15 phuchoahodo TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 112172 KB
67541 24/09/2015 17:06:46 kieuquocdat123 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 281 ms 1920 KB
66910 23/09/2015 22:39:19 hungngoquoc TT - TIENTE GNU C++ Accepted 234 ms 59904 KB
66898 23/09/2015 22:23:45 truongngocgiang99 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 2752 KB
66714 23/09/2015 16:25:19 mr234 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2876 KB
66674 23/09/2015 14:19:40 the_c TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 2304 KB
66496 22/09/2015 23:47:50 tuanminh1509 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
65594 20/09/2015 17:55:58 mrtan_lovelife TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2816 KB
65583 20/09/2015 17:42:53 nxphuc TT - TIENTE GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
65561 20/09/2015 16:58:42 duytoannguyenledh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 140 ms 2880 KB
65527 20/09/2015 15:39:42 romqn1999 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 171 ms 2880 KB
65437 20/09/2015 12:52:18 AresGod TT - TIENTE GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
65406 20/09/2015 11:58:36 hoangthongvo TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 3152 KB
65352 20/09/2015 10:04:09 phuleethanh TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2876 KB
65316 19/09/2015 23:26:38 hoangthongvo TT - TIENTE Free Pascal Accepted 406 ms 2752 KB
65313 19/09/2015 23:06:00 mrtan_lovelife TT - TIENTE Free Pascal Accepted 156 ms 2876 KB
65310 19/09/2015 22:58:41 MTAZero TT - TIENTE GNU C++ Accepted 312 ms 1812 KB
Back to Top