Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
736149 22/03/2020 18:29:28 hoang123 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
733237 15/03/2020 11:26:05 hieuishere Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
730705 09/03/2020 21:33:00 0842020263 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
729976 07/03/2020 12:30:40 thedancltv Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
728233 03/03/2020 14:55:09 lecongbao Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
727929 02/03/2020 16:43:43 tranconganhkhoa2006 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3140 KB
726118 26/02/2020 17:05:38 baoduytran Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
726074 26/02/2020 15:45:40 0972210195 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
725638 25/02/2020 18:55:27 hlsclan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
725185 24/02/2020 17:27:36 suxzat Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
724185 22/02/2020 18:21:05 quoclan99 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
723589 21/02/2020 14:22:48 tranthuyan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
723326 20/02/2020 17:35:07 CodeWar37 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
722896 19/02/2020 21:54:55 Sang7a4gpc Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2364 KB
722397 18/02/2020 22:23:54 khanhld Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
721661 17/02/2020 18:23:01 Sơna1 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
719958 14/02/2020 10:36:44 hoktro Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
719875 14/02/2020 08:49:38 tiendung2306 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
719549 13/02/2020 14:32:52 huytool Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
719460 13/02/2020 10:28:52 Hàoa1 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
716921 08/02/2020 16:07:50 Love Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
715124 05/02/2020 21:07:35 vmt120203 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
714829 05/02/2020 15:03:06 0343249261 Gian - An Free Pascal Accepted 0 ms 2836 KB
713191 01/02/2020 21:52:42 Quang249 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
712444 31/01/2020 10:59:15 novaphoenix Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
710514 28/01/2020 17:37:52 whoisthatguy Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
708072 21/01/2020 14:19:54 Nducnha Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
707398 19/01/2020 23:45:53 nguyenduythanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
707228 19/01/2020 19:25:07 anhkhoa09032004 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
706994 18/01/2020 22:10:08 haupas Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
706861 18/01/2020 17:40:29 HackerMan Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1980 KB
705943 16/01/2020 21:26:58 vhskillpro Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
704948 15/01/2020 01:17:38 watanabe2804 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
704478 13/01/2020 22:35:49 sang123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
704475 13/01/2020 22:34:05 Dan_De_Nui Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
704455 13/01/2020 22:16:13 minhquan052003 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
703586 12/01/2020 16:34:18 minhthi28 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3152 KB
701890 10/01/2020 00:41:54 keoloe Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
700977 08/01/2020 19:36:51 WhiteTiger Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
700237 07/01/2020 15:05:22 19521242 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
699673 06/01/2020 23:52:17 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
699672 06/01/2020 23:52:14 ntphong Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
699470 06/01/2020 21:48:31 hieupham Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
698936 06/01/2020 09:47:36 lou9 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
698927 06/01/2020 09:29:28 hongnghia Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3756 KB
698905 06/01/2020 09:04:48 Huwng Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 6684 KB
697935 04/01/2020 16:18:21 tahoangquan2 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
696729 02/01/2020 23:21:16 Trung13102000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
696724 02/01/2020 23:15:28 Trung13102000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
696166 02/01/2020 09:42:14 Scheherazade Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
695906 01/01/2020 18:30:11 quythanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
695239 30/12/2019 23:34:44 anzuko Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
691093 20/12/2019 16:06:25 jackykg Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
690659 19/12/2019 00:15:44 khanhtron03 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
689899 17/12/2019 17:39:56 sendmylove123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
689426 16/12/2019 21:10:20 prgrmanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
688089 13/12/2019 21:29:17 mrzin703 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
686980 11/12/2019 11:21:54 rsattlpalpha Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
686971 11/12/2019 10:17:44 huuduc8igc Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2040 KB
685939 07/12/2019 17:57:28 unglinh Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
685742 06/12/2019 23:25:04 nganngants Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
683069 30/11/2019 18:01:35 milo123199 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
682689 30/11/2019 07:57:01 cuongdoduy123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2088 KB
681319 27/11/2019 22:51:18 ldn694 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
679613 24/11/2019 15:38:04 minhtriet2903 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
679333 23/11/2019 22:51:27 hoaf13 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
679233 23/11/2019 20:17:47 nguyenvinhkhang Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
679228 23/11/2019 20:12:24 iambluuu Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
679226 23/11/2019 20:11:42 tanhoangdl Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
679222 23/11/2019 20:08:51 minhquandinhcao Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
676319 20/11/2019 00:19:05 HoaBenKiaSong Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
676151 19/11/2019 15:56:48 huyUwU Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
675518 18/11/2019 12:15:53 phatbs3011 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 6432 KB
673986 14/11/2019 22:05:43 dangtiendung1201 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
673256 13/11/2019 18:14:25 lethanhphat2005 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
672682 12/11/2019 17:58:52 BananaOnTheTree Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
669873 07/11/2019 07:32:53 phuong2004 Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
668578 05/11/2019 01:30:25 nmhh Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
666665 01/11/2019 16:48:28 MaMoi Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
663854 27/10/2019 11:46:39 hitu1903 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
663844 27/10/2019 11:35:09 hitu1901 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
662412 24/10/2019 21:49:07 hitu1914 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2812 KB
662282 24/10/2019 19:27:40 CBLtk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2036 KB
662278 24/10/2019 19:25:20 CBLtk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
661379 23/10/2019 13:10:03 PluginDZN Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
659514 19/10/2019 07:20:49 trandat Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
659332 18/10/2019 16:21:09 phi220502 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
659326 18/10/2019 16:13:57 baolamnbl Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
658011 15/10/2019 20:04:52 hoangviethang Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
656709 12/10/2019 22:11:48 canhtoannct Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
655514 10/10/2019 21:14:37 Fidisk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10380 KB
654800 09/10/2019 23:56:35 kuzuma245 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
652936 07/10/2019 17:34:36 dpduy123 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
651901 05/10/2019 17:33:24 dpduy123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
651868 05/10/2019 16:25:02 kevilstark Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
651865 05/10/2019 16:23:13 nguyenvantien0903 Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1952 KB
651862 05/10/2019 16:21:21 kevilstark Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2720 KB
651860 05/10/2019 16:20:30 haiprot1 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
650939 04/10/2019 10:39:10 SIU2018Yasou Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
650935 04/10/2019 10:31:01 haiprot1 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
648655 30/09/2019 23:21:09 ntoan199 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
648529 30/09/2019 18:59:18 conghieu239 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
646283 26/09/2019 10:41:53 hoanhatle Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 4020 KB
645052 23/09/2019 20:22:49 lucky_boy Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
643787 21/09/2019 10:51:39 pmt Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2912 KB
642927 20/09/2019 09:00:22 Be_happy Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
640160 16/09/2019 21:18:29 thienkun Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
637777 13/09/2019 11:00:43 nguyenhoainam Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
633816 08/09/2019 10:00:00 lun3003 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3116 KB
633812 08/09/2019 09:33:16 hieuad88 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
633734 07/09/2019 22:36:59 khanhkjhave Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
633438 07/09/2019 09:10:57 lethienquan28052006 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
633340 07/09/2019 02:05:47 dchy2000 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
632577 05/09/2019 09:07:07 queanh0220 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
632549 04/09/2019 23:58:12 ChuyenVanNQD Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
631655 02/09/2019 20:21:30 MinBaoTT Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
630225 30/08/2019 14:04:44 Vinhh Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
628983 27/08/2019 11:20:32 winterrr Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
628421 26/08/2019 01:20:19 thuy_quynh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
624948 22/08/2019 09:47:04 tuanltt1252004 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 6308 KB
623319 17/08/2019 22:23:46 funcolor Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
621543 15/08/2019 20:59:24 gbking2003 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
620476 13/08/2019 16:38:15 nhatanh10102005 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
620225 12/08/2019 22:19:56 thaolinh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3352 KB
620094 12/08/2019 19:13:08 nguyetanh10102005 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
617905 07/08/2019 14:53:26 khanhnhi Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
617343 06/08/2019 12:55:43 thienbaotb Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
614212 31/07/2019 14:59:24 ngoctit Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
608577 21/07/2019 12:32:46 ducanh Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
607500 18/07/2019 14:36:52 trantrung Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 3172 KB
606977 17/07/2019 09:27:57 zolydyck00 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
606109 13/07/2019 20:46:38 mashiroshiina Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
605919 12/07/2019 20:40:12 emLaNewBie Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
605550 11/07/2019 20:08:25 thedemonstuan Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
605499 11/07/2019 15:57:44 nhattuan722 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
605498 11/07/2019 15:57:39 nhattuan722 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
604525 09/07/2019 09:51:50 trieutanhung93 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
604066 07/07/2019 20:56:08 thedemonstuan Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3096 KB
603602 05/07/2019 23:20:01 16122001 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
602131 02/07/2019 15:38:14 neos Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
602129 02/07/2019 15:37:28 neos Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
600287 27/06/2019 15:01:15 baobao07 Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
597542 23/06/2019 17:53:05 vinhhuong0802 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2056 KB
595187 18/06/2019 23:54:42 banhgiaman Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
594504 17/06/2019 21:16:30 cyrocs258 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
592908 14/06/2019 02:50:55 khiem123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
589437 03/06/2019 09:42:35 diemqui110105 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
589434 03/06/2019 09:27:27 quyhugo158 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
588073 29/05/2019 23:44:52 vanhsusu03 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1976 KB
588033 29/05/2019 20:41:10 tuananh778999 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
587088 27/05/2019 15:59:27 huuthien198zz Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
586597 25/05/2019 20:57:38 TIN10_VUTRINHHOANG Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
586537 25/05/2019 18:30:17 khuongvutramanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2060 KB
585719 23/05/2019 08:02:53 duyhautnvn2003 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
584334 19/05/2019 20:47:39 TranLeNhuQuynh Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
583449 16/05/2019 09:10:08 phuonghoa Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
582384 13/05/2019 13:11:37 votthichaua Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
581760 10/05/2019 10:29:25 havu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
580173 04/05/2019 14:27:03 ct390 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
580169 04/05/2019 14:03:27 hh1305 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
579838 03/05/2019 14:35:03 masteroffood Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
579428 02/05/2019 16:35:05 rimuru Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
576609 24/04/2019 22:09:21 meocondp Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
574840 18/04/2019 13:44:47 leviettttnh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
574021 16/04/2019 20:38:37 lapphan2908 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
573189 14/04/2019 20:32:37 xoaytinh157 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
572101 11/04/2019 22:32:01 x3danhan Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
571497 10/04/2019 08:59:26 BanManiac Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
570994 09/04/2019 10:31:43 buiminhhangvc2005 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
570065 07/04/2019 09:02:56 inomatit82 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
568925 03/04/2019 20:59:04 quangduyluu123 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
568289 02/04/2019 12:27:01 totanhiep Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
568212 02/04/2019 09:20:02 namlawng123 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
567866 01/04/2019 08:58:27 hungcqt Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
566771 28/03/2019 23:31:21 buidinhpham2004 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
565730 27/03/2019 19:01:29 proptit_12_1_13 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
564928 26/03/2019 08:45:54 duycqt Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
564042 23/03/2019 17:36:45 ffrederick Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
564016 23/03/2019 16:16:03 nguyenhau Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
564012 23/03/2019 16:08:53 yn2493 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
562749 20/03/2019 21:31:17 phatdoan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
560959 16/03/2019 01:44:31 trungnguyenlak2003 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
560847 15/03/2019 21:16:00 minhvuthcsyl Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
560735 15/03/2019 15:28:05 Nducnha Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
560104 14/03/2019 09:22:49 pdhuy2002 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
558473 11/03/2019 17:13:15 minhinhinh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 3132 KB
557349 09/03/2019 18:27:33 hongly Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
557279 09/03/2019 15:57:16 Qanh29 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
554920 05/03/2019 08:14:58 nguyenvu Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3120 KB
553585 01/03/2019 21:45:53 phungduyminh1802 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
552738 28/02/2019 15:06:49 ducminhtrinh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
552589 28/02/2019 09:17:03 minhtrieutvn Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
552582 28/02/2019 09:06:46 h_giaotvn Gian - An Free Pascal Accepted 46 ms 3972 KB
550901 24/02/2019 20:46:38 tuancqt Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
550890 24/02/2019 20:31:49 dothihoangduyen Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2436 KB
550869 24/02/2019 19:48:37 dothihoangduyen Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
550856 24/02/2019 19:12:26 Nguyenphanthanhbinh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
550747 24/02/2019 15:56:41 NoFace Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2036 KB
549991 22/02/2019 15:53:47 BanManiac Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
548120 18/02/2019 21:07:52 kaitou1412 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
548114 18/02/2019 20:57:12 nhuricute Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
547463 16/02/2019 18:24:49 goatdoheo Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
547461 16/02/2019 18:22:45 thecuongthehieu Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
547349 16/02/2019 14:46:09 Telephonefg Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
547313 16/02/2019 14:13:42 phpx612 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
546812 15/02/2019 14:58:14 thanhbac056 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
546516 14/02/2019 21:03:48 SHieu8a3TDN2017 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
545818 13/02/2019 06:06:42 myhorizon Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 2588 KB
544241 08/02/2019 21:29:33 jdkun123258TDMU Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
542063 30/01/2019 23:16:34 lehoang Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
542061 30/01/2019 23:01:40 conmeocon Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
541740 29/01/2019 21:28:33 ntoanh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
541727 29/01/2019 20:53:15 biabeogo147 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
540431 25/01/2019 20:13:47 tnnt Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
539374 22/01/2019 15:56:05 uchiha Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
539372 22/01/2019 15:55:01 uchiha Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2036 KB
537978 18/01/2019 20:07:01 anhlavipnd199 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
537325 16/01/2019 22:21:17 blackcat2710 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
537115 16/01/2019 15:25:33 red Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
532686 07/01/2019 20:50:40 Kieuthienquyyl Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
532664 07/01/2019 20:36:19 thanhtuthcsyenlac Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
532651 07/01/2019 20:30:37 vanduc8a3 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
527035 11/12/2018 21:52:14 094175234 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
526347 10/12/2018 19:59:35 namconyl Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
525578 08/12/2018 23:02:35 quyhugo158 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
523956 05/12/2018 12:53:17 dfwapekko Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2576 KB
523951 05/12/2018 12:33:17 HMĐ_191 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
523950 05/12/2018 12:10:12 anhnguyen123 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
523949 05/12/2018 12:08:48 anhnguyen123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
523418 04/12/2018 10:22:55 manhhung04 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
521437 29/11/2018 20:50:39 minhhaiyl132 Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
515034 18/11/2018 17:29:19 hoangndu Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
513897 16/11/2018 22:01:11 cogang123 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
513803 16/11/2018 20:07:37 huynhvanphu102 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
512946 15/11/2018 19:07:50 MinhDevC Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
512938 15/11/2018 18:58:02 MinhDevC Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2032 KB
512151 15/11/2018 11:00:27 anhvippro123z Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
508457 09/11/2018 20:32:19 nguyenvanson Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
506323 06/11/2018 21:21:12 minh713823 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10336 KB
504244 03/11/2018 21:05:29 lucdaoquanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
501827 31/10/2018 20:30:29 hieuhehehieu123 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
501183 30/10/2018 20:33:01 hitu08 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10248 KB
499910 28/10/2018 19:52:12 vanan9205 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
499774 28/10/2018 13:27:30 lehoang Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
499422 27/10/2018 19:40:50 hoanglong Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10312 KB
499421 27/10/2018 19:40:28 Khoi2004 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 14116 KB
499416 27/10/2018 19:32:40 ngobao Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
498489 26/10/2018 12:45:22 Anh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
497046 24/10/2018 20:07:43 hduoc2003 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
496380 23/10/2018 21:01:02 trungnghia05123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
496051 23/10/2018 14:27:03 kakaka Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 6428 KB
496050 23/10/2018 14:26:51 kakaka Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
495374 21/10/2018 23:48:50 Voxuanvuong Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
495075 21/10/2018 15:29:05 ngobao Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
494668 20/10/2018 16:23:15 minhth_1412 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
494661 20/10/2018 15:56:32 bk201 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
493901 19/10/2018 13:21:43 hitu07 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
492363 18/10/2018 15:04:05 hitu03 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
491781 17/10/2018 20:03:30 hoangteo0103 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
489507 14/10/2018 23:00:14 toididaocode Gian - An Java 8 Accepted 312 ms 18492 KB
489431 14/10/2018 22:02:48 viet2805 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
488601 13/10/2018 16:18:37 kangoc Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
487347 12/10/2018 11:17:55 tamto58713 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
484462 10/10/2018 08:00:37 mta Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
484282 09/10/2018 21:21:04 phuongnhi_tran_1206 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
482735 07/10/2018 19:20:12 tenspace Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
482545 07/10/2018 11:50:10 khanhsaker97 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
481065 05/10/2018 14:40:21 hoangthuc701 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
480214 04/10/2018 17:01:37 khanhnguyen Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
479267 03/10/2018 10:31:14 nhanhuuhieu Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
479252 03/10/2018 10:07:13 hanhien Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
478888 02/10/2018 19:17:31 12hooks Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
478381 02/10/2018 08:21:23 nguyenmanhthien Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
478290 01/10/2018 23:47:56 hitu02 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
478285 01/10/2018 23:46:11 hitu02 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
473854 25/09/2018 21:47:38 hitu01 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
472535 23/09/2018 20:49:36 dungprovn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
472029 22/09/2018 21:47:35 mrhung1999vnvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
472028 22/09/2018 21:44:01 mrhung1999vnvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
472027 22/09/2018 21:43:53 mrhung1999vnvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
472020 22/09/2018 21:35:09 mrhung1999vnvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
472019 22/09/2018 21:33:14 mrhung1999vnvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
471837 22/09/2018 16:19:49 trungkenbi Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
471836 22/09/2018 16:19:43 mrhung1999vnvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
471834 22/09/2018 16:18:59 trungkenbi Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
471831 22/09/2018 16:18:09 caotanduc Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
471815 22/09/2018 15:55:02 trungkenbi Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
471787 22/09/2018 15:31:54 trungkenbi Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 2524 KB
471417 21/09/2018 19:32:38 nguyenvantien0903 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
471164 21/09/2018 09:08:22 cotyey Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
470281 20/09/2018 15:10:44 long_thathu Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
467993 16/09/2018 14:52:41 xacutara Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
467418 15/09/2018 20:30:15 nguyenthanhhien Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
467295 15/09/2018 16:19:40 hitu05 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
467223 15/09/2018 14:56:02 namvkim123 Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 2932 KB
466364 13/09/2018 22:27:43 black_stone Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
462961 09/09/2018 00:09:01 xikhud Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
461030 06/09/2018 01:02:37 leminhcuong298 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
457425 30/08/2018 08:15:10 huynhthanhtan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
456822 29/08/2018 07:37:19 manhhungking Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
456821 29/08/2018 07:37:10 trungbmt Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
456820 29/08/2018 07:37:10 chetdichoroi Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2056 KB
456817 29/08/2018 07:34:45 chido Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
456816 29/08/2018 07:34:31 phong2k1 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2036 KB
456814 29/08/2018 07:33:58 hoanmalai Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
456275 28/08/2018 08:54:53 HHHHHHHH Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
451929 16/08/2018 23:37:27 bluecat9x Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
451553 16/08/2018 15:35:29 vohinh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
449743 12/08/2018 19:44:19 LongÇhampion Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
449604 12/08/2018 15:10:23 Meliodas Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
447953 07/08/2018 22:06:33 ducanh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
443324 23/07/2018 12:04:11 ironmank37d Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 1956 KB
441041 14/07/2018 10:57:58 Asteross Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
439674 09/07/2018 23:26:43 KHOI2611 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
437915 01/07/2018 20:44:17 taminhquanno21 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
437036 27/06/2018 14:59:11 thaibabao Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
434797 20/06/2018 23:31:04 kaitoukid1609 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
433958 17/06/2018 03:03:50 iiiiiii125478 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
431940 10/06/2018 06:23:49 vokhanhan25 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
430483 04/06/2018 20:40:00 rangnokapk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
430355 04/06/2018 09:40:43 hung30052002 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
430022 02/06/2018 20:34:44 NTUThananhthien Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
429772 01/06/2018 16:18:46 ngophuthinh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3180 KB
426274 21/05/2018 22:08:03 tuancanhktpm Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
425410 17/05/2018 00:49:30 fake1 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
424534 13/05/2018 16:51:15 dungdq2002 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
424525 13/05/2018 16:30:30 nguyentuan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
424141 11/05/2018 21:05:51 hoangnghiak98lhp Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
423299 06/05/2018 07:52:14 tiabennita Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2044 KB
423298 06/05/2018 07:52:12 tiabennita Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 2044 KB
421937 28/04/2018 21:25:32 MonsterTTRR_6a3_2006 Gian - An GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
421513 26/04/2018 19:56:06 chicken1996 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 10316 KB
418579 15/04/2018 20:40:45 huukhoa2608 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3172 KB
416289 12/04/2018 09:24:53 kaitou1412 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
416276 12/04/2018 09:11:44 lecungtien Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
416119 11/04/2018 21:07:23 dangkhoa_pascal Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
415204 09/04/2018 16:26:12 01667401268 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
414629 08/04/2018 00:49:12 vinhhung053 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 4680 KB
414475 07/04/2018 19:12:01 mk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
414391 07/04/2018 15:59:49 karasu Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 4268 KB
414123 06/04/2018 18:22:52 bibinguyen Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
413074 04/04/2018 07:37:56 hungokok Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 4360 KB
412204 02/04/2018 08:54:44 __________ Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
410029 27/03/2018 15:07:30 letanminhtoan Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 4120 KB
409169 25/03/2018 22:44:52 haiyenk98lhp Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
408868 24/03/2018 21:51:34 vinhntndu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
408501 23/03/2018 19:15:26 buiminhkhang Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
406352 19/03/2018 09:35:19 tinhochbt Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
406233 18/03/2018 17:58:51 linhbeo1210 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
406037 17/03/2018 14:57:14 hung30112002 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
404709 14/03/2018 07:38:11 Tunga1 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
401818 08/03/2018 14:50:44 kingwin_277 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
401813 08/03/2018 14:42:21 vclzt Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
401491 07/03/2018 10:35:08 sword000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
401488 07/03/2018 10:28:41 bach123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
400409 03/03/2018 10:00:32 hien_jeony Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
400390 03/03/2018 09:29:53 phambichngoclamson2002 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
399062 27/02/2018 09:11:13 duongbp1990 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
398786 26/02/2018 07:36:14 php122002 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
398207 23/02/2018 14:09:34 thao1234 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
397615 21/02/2018 15:39:53 dungdq2002 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
394035 03/02/2018 21:30:36 thelightvn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
391518 26/01/2018 22:59:01 doduc2652002 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
391348 26/01/2018 15:17:07 hauancuc Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3160 KB
388535 22/01/2018 15:04:45 lockhaicttv Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 3452 KB
387139 18/01/2018 14:39:50 yangbin0916 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
386825 17/01/2018 17:28:24 chinhhi Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
386347 16/01/2018 10:24:27 ntd992003 Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
386329 16/01/2018 09:40:48 GấuBéoIT Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
386324 16/01/2018 09:32:45 nakrothpro Gian - An Free Pascal Accepted 250 ms 3132 KB
386323 16/01/2018 09:31:35 YOUDONOTNEEDTOKNOW Gian - An Free Pascal Accepted 265 ms 3132 KB
384669 11/01/2018 16:58:01 lcnguyendang123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
384247 10/01/2018 21:14:38 ngocminh Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
384246 10/01/2018 21:14:13 ngocminh Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
380994 02/01/2018 20:16:07 codera3k48 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
379313 30/12/2017 16:09:52 Duongnguyen Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 18092 KB
378922 29/12/2017 14:19:38 Phandat16 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
378135 27/12/2017 15:11:09 long123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 4068 KB
378065 27/12/2017 14:29:24 manhh15 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 3080 KB
377714 26/12/2017 12:14:42 votrunghieu9a2 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
377599 25/12/2017 20:34:58 tuanhbt133 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
377574 25/12/2017 18:55:11 changlangtu97 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
377008 22/12/2017 21:24:58 luxabu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
376334 19/12/2017 13:46:02 trongphuongbkhn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
376011 17/12/2017 20:59:08 tenda1234 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
374034 11/12/2017 15:48:56 huy9a1 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
373593 10/12/2017 08:20:03 trungtt123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
373209 08/12/2017 16:24:40 mrlihd Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
370131 01/12/2017 20:53:20 locnguyen Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
370123 01/12/2017 20:36:54 vikhangcqt171 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2736 KB
370112 01/12/2017 20:11:55 vikhangcqt171 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
370015 01/12/2017 15:56:14 namtao97 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
368148 28/11/2017 10:34:42 Love4T144 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3176 KB
364795 23/11/2017 15:21:45 thamtudeptrai007 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
363724 21/11/2017 16:51:59 trananhprince Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
363723 21/11/2017 16:51:56 cyb3 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
357044 10/11/2017 15:43:45 freepascal Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
356026 09/11/2017 13:48:23 Minatokaze Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
355800 08/11/2017 22:51:03 tienanhk98lhp Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
355079 08/11/2017 07:37:44 chinhd17ht01tdmu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
354724 07/11/2017 19:13:41 aplessss Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
354706 07/11/2017 17:56:22 khoinguyentdmu Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
353743 06/11/2017 16:06:02 teo9999kb Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
352751 04/11/2017 23:02:40 tinhhk15 Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 12632 KB
351650 03/11/2017 08:55:21 hanhhuyenit1619 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
350441 01/11/2017 21:06:47 trungcbg Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
346449 27/10/2017 13:16:58 0000000000 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
344977 25/10/2017 20:24:34 hungga1711 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
344973 25/10/2017 20:22:49 hungga1711 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
344970 25/10/2017 20:21:02 thanhdatna1996 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
344966 25/10/2017 20:19:26 truongtt Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
344963 25/10/2017 20:16:14 NAKICTI Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 3484 KB
344953 25/10/2017 20:07:12 tuan Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
344750 25/10/2017 16:14:44 meobeo1234 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
343284 23/10/2017 17:29:49 hoan2k1 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
341570 21/10/2017 10:02:30 skydriver001 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
341569 21/10/2017 10:00:02 hoangphuc12510 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
341548 21/10/2017 09:41:52 vuthehuyht Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
341278 20/10/2017 20:24:34 FujiVN Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
341272 20/10/2017 20:19:44 Luthaihoc Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
340410 19/10/2017 15:34:25 christzy Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
340402 19/10/2017 15:29:10 minh3chap Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
337692 16/10/2017 08:25:53 boykhang Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
335921 14/10/2017 09:49:40 tranthanhhai Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
335562 13/10/2017 15:22:07 qwerty212 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
335060 12/10/2017 20:38:30 uitachi Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3148 KB
333070 10/10/2017 08:58:41 caovantheanh Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
328964 04/10/2017 15:14:45 Disconnect Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
326073 30/09/2017 14:51:59 Master_01 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
326068 30/09/2017 14:43:03 masterv Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
324779 28/09/2017 19:25:09 anh76qn Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
322689 25/09/2017 20:04:30 myfriend1102vn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
319251 19/09/2017 07:11:17 ducbp Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 6820 KB
318995 18/09/2017 15:54:40 honghoa2k2z Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
318215 17/09/2017 00:08:09 anhbannho147vn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
318147 16/09/2017 20:35:48 blebleble Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
318110 16/09/2017 19:39:42 thanhthuy4u Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 6516 KB
317652 15/09/2017 20:10:52 123B Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
317241 14/09/2017 23:25:58 minhtienst135 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3832 KB
316906 14/09/2017 09:44:47 skipro982301 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
316901 14/09/2017 09:37:39 thanhchuongitc Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
316293 13/09/2017 09:09:04 tronghk14 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
313058 05/09/2017 10:18:18 songlahyvong Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
312100 02/09/2017 23:20:51 keoloe Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3092 KB
309811 27/08/2017 19:46:04 thienkaito Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
309531 27/08/2017 00:29:36 hungk36b Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1896 KB
308477 24/08/2017 02:53:58 casaumayman Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
305369 16/08/2017 09:35:03 duongtc1 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
301032 04/08/2017 15:52:04 congthangk36d Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
299088 26/07/2017 19:55:58 minhthu20201 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
297252 20/07/2017 14:50:25 nhpntz0t Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
296215 17/07/2017 13:29:32 thienlong Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
295026 13/07/2017 16:25:55 Nhokkz Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3132 KB
295008 13/07/2017 15:53:38 quangminh6624 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
294444 11/07/2017 21:13:29 coderkcdhv Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
293901 10/07/2017 08:17:00 dangquangthang0001 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
293342 07/07/2017 17:39:09 langocson8125 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
293001 06/07/2017 08:37:34 vinhtrong97 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
292808 05/07/2017 01:49:10 okeomachnha Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
291333 28/06/2017 02:11:39 huudatwn1q Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
290476 24/06/2017 11:10:10 ad3720011 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
289144 19/06/2017 14:17:46 thienbaotb Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
288224 15/06/2017 20:13:13 hoanmalai Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1852 KB
287520 13/06/2017 11:59:49 perfect Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
286274 08/06/2017 22:19:15 Vinh Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
286224 08/06/2017 20:19:22 MakmarGod Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
285862 07/06/2017 05:50:51 baohuynh1215 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3112 KB
285777 06/06/2017 20:47:00 ngocnhi Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
285167 03/06/2017 10:19:51 nguyenducptit Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2664 KB
285015 02/06/2017 18:05:26 zminhthinhsd1 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
284471 31/05/2017 19:33:07 comrades102 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
284470 31/05/2017 19:32:09 comrades102 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
284076 29/05/2017 21:20:42 dangcuong_123 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
281363 18/05/2017 16:19:21 MINHKHANG Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
281097 17/05/2017 20:20:10 frostpixel Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2056 KB
280985 17/05/2017 15:19:49 hoangthuhang Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
280843 16/05/2017 23:32:28 arohigh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
279348 15/05/2017 10:54:40 hocattuongltv Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2832 KB
276896 09/05/2017 16:28:48 bethogay Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
276436 08/05/2017 15:32:31 tuan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
276433 08/05/2017 15:29:18 tuan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
276233 07/05/2017 19:45:36 anhduy6102 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
273769 26/04/2017 00:11:24 omega1100100 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
273382 24/04/2017 16:30:44 contiti Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
273355 24/04/2017 15:15:07 nguyenduclam0605 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
272534 21/04/2017 18:17:40 thedblaster Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
270679 14/04/2017 18:56:11 anhducpn67 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2012 KB
270538 13/04/2017 21:39:19 tqhuy2502 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2008 KB
270513 13/04/2017 21:05:06 vuquelam29 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
268680 07/04/2017 21:27:44 dangnamcd Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
267457 05/04/2017 13:02:28 tranlehiep2203 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 10240 KB
267415 05/04/2017 12:47:20 tranlehiep2203 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 10240 KB
267339 05/04/2017 10:55:16 Duongnguyen Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10224 KB
266435 03/04/2017 14:20:13 Phingubò Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
266434 03/04/2017 14:19:14 Phingubò Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
265899 02/04/2017 08:23:55 thienbao Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 3784 KB
264093 27/03/2017 21:47:44 banhquocdanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
263760 27/03/2017 08:27:30 duyvtvp1919 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 2416 KB
261648 21/03/2017 20:40:18 tuan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
261329 21/03/2017 07:41:59 nkduc Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
261288 20/03/2017 22:36:05 aquawind0130 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
261279 20/03/2017 22:19:20 Tu2112003 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
260918 19/03/2017 22:30:23 presariohg Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1800 KB
260915 19/03/2017 22:29:54 presariohg Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
260912 19/03/2017 22:27:48 presariohg Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
260911 19/03/2017 22:27:17 presariohg Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
260902 19/03/2017 22:17:08 presariohg Gian - An Java 8 Accepted 281 ms 18584 KB
260898 19/03/2017 22:16:17 presariohg Gian - An Java 8 Accepted 234 ms 17748 KB
259963 18/03/2017 08:43:08 doituyentin Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
259413 17/03/2017 14:29:39 Midodra Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
258210 14/03/2017 20:50:27 leesin Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3160 KB
257391 12/03/2017 18:13:54 hatuank97lhp Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
257177 12/03/2017 10:58:47 fromzerotomaster Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
257150 12/03/2017 10:09:39 tttttttttt Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3156 KB
255269 06/03/2017 15:50:25 phbhan Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1936 KB
255260 06/03/2017 14:17:09 emlahoagio Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
255242 06/03/2017 12:34:41 cyan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
255240 06/03/2017 12:32:03 Raito Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
255239 06/03/2017 12:31:15 Raito Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
254777 05/03/2017 00:04:03 Adam_Kyle Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
254552 04/03/2017 15:48:23 manhhungking Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1944 KB
254551 04/03/2017 15:46:49 manhhungking Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10292 KB
251562 24/02/2017 00:04:55 hahpuc Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
249273 19/02/2017 17:57:50 nhannguyen95 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
245786 10/02/2017 12:53:12 tuongvi210702 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
244921 06/02/2017 19:33:31 Soledad Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3592 KB
243165 26/01/2017 08:36:49 tsunaswada Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
242585 22/01/2017 14:19:31 doanthetai2005 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
242462 21/01/2017 20:37:47 Demo2000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10304 KB
238940 07/01/2017 17:11:01 ndhp2000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10296 KB
238374 05/01/2017 15:37:41 duyqnguyenle Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
235721 25/12/2016 20:21:43 tranquockhanh Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
233883 21/12/2016 20:10:14 linhlrx Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
233245 18/12/2016 16:18:33 SlothSe7en Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
233084 17/12/2016 17:25:45 iostream Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
233082 17/12/2016 17:04:43 iostream Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
229357 06/12/2016 11:13:35 2221113513 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
227958 02/12/2016 08:53:03 ducmanh Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 3124 KB
227462 30/11/2016 21:54:10 dats2007 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
227133 30/11/2016 02:07:20 nguyenthanhtinh365 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
226592 29/11/2016 11:03:22 socodentin Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
226564 29/11/2016 10:03:39 nguyenhoatien1996 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
223727 24/11/2016 21:27:26 dinhtranchien Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
222633 23/11/2016 08:27:08 NMPACM Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
219130 17/11/2016 17:28:26 ducquynhfptk12 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3080 KB
217290 14/11/2016 20:11:10 vietbrave Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
213411 08/11/2016 23:05:42 oOovWvoOo Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
212070 06/11/2016 19:54:26 minhquangsqtt Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
211098 04/11/2016 22:05:48 noatall2404 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
210990 04/11/2016 20:04:09 k4mjk4mjz3 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
210946 04/11/2016 19:19:14 bjnjucun Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
210907 04/11/2016 18:11:28 khoaat Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
208457 31/10/2016 22:43:29 andanh1695 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
207962 30/10/2016 23:37:45 phamvankhanh1516 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
205459 27/10/2016 01:22:08 ititorit Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
205145 26/10/2016 20:17:37 tranleduy1233 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
203820 24/10/2016 19:58:02 lbnvando Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
203727 24/10/2016 19:11:31 s2lyonking Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
203321 24/10/2016 01:10:30 s2lyonking Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
201485 22/10/2016 12:21:05 HVDInh33 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
198020 17/10/2016 19:58:12 phamvankhanh1516 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
189863 08/10/2016 09:34:16 phamtankhac Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
187757 04/10/2016 19:20:04 hungdhv97 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187281 03/10/2016 21:42:15 hoangducsmagic Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
186720 02/10/2016 20:57:35 vphuong214 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186664 02/10/2016 19:55:46 nguyensieuv Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
185020 29/09/2016 23:58:29 dinhnhannn Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
182894 26/09/2016 20:20:05 CUTI Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
182659 26/09/2016 15:05:14 ARSENAL1886 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177767 17/09/2016 00:31:35 nhamnhiboy Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
176902 15/09/2016 10:54:49 kien_ngo Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176439 14/09/2016 17:58:42 trainer1234 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
173960 11/09/2016 23:30:00 tienthanh214 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
172205 09/09/2016 04:26:38 ccstcvanhung01 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171941 08/09/2016 18:56:35 thanhthuy Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
171939 08/09/2016 18:52:26 minhtienst135 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
171931 08/09/2016 18:33:58 phungvitrung Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
171927 08/09/2016 18:05:01 Long145236 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171371 07/09/2016 20:35:57 dkmcodengu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
169847 04/09/2016 08:14:05 192168120 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
168168 02/09/2016 09:29:03 tkhenry Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168149 02/09/2016 00:32:12 awatjkim Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
167843 31/08/2016 22:30:10 giacacluong323 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
166471 27/08/2016 22:10:27 tranvannhancu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
166409 27/08/2016 16:54:22 3lovephuong3 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
166206 26/08/2016 20:01:08 thanhan Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 1512 KB
165358 24/08/2016 16:40:20 lekyatc Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164204 21/08/2016 23:04:44 thaiuit Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163929 20/08/2016 21:14:48 HoVanAnhK58A2 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162304 15/08/2016 09:46:06 anhmanhvodoi20xx Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
161214 12/08/2016 13:07:45 study Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161115 12/08/2016 09:20:22 itcdeveloper14 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
161107 12/08/2016 09:07:50 itcdeveloper14 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
157064 29/07/2016 23:37:07 4everkaka Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
152473 17/07/2016 09:48:24 phamminhtuan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
150360 06/07/2016 20:26:26 qtuan140101 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149204 01/07/2016 18:41:29 junlexo Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148967 30/06/2016 21:35:10 try Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
148528 29/06/2016 14:13:54 leducthinh0409 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
147852 25/06/2016 12:20:55 huynhthanhtan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
145620 20/06/2016 08:35:12 vuquelam29 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
142983 11/06/2016 13:15:37 caothesan Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
142913 10/06/2016 22:21:14 ngungu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1180 KB
142273 07/06/2016 21:12:43 Tree Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
142040 06/06/2016 22:42:42 phuonganh1012 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141598 04/06/2016 19:56:11 mycountry Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
141478 04/06/2016 10:59:51 nguyenxuanhaa3 Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
139479 30/05/2016 20:21:43 trivonhan Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137657 25/05/2016 11:15:18 Hhcckqnl Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136526 18/05/2016 20:25:37 letuannghia194 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135041 08/05/2016 21:09:37 trantienlqd200620 Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134535 04/05/2016 08:35:21 player Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
134008 29/04/2016 14:18:18 glass99ss Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
133742 27/04/2016 16:38:05 dahaodl Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
133309 24/04/2016 11:10:04 Hữu_Đăng Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
133040 22/04/2016 16:34:53 Yu Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133035 22/04/2016 16:13:52 anhmanhvodoi20xx Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133026 22/04/2016 15:43:00 Hungnguyenvan Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
129384 05/04/2016 12:44:53 Assassin Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128279 31/03/2016 20:57:30 duckhai2102 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
128072 30/03/2016 21:50:13 HoanKiK58A2 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127896 29/03/2016 20:32:47 tranlethanhphan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
126902 25/03/2016 00:29:48 khangtran Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125585 17/03/2016 20:09:20 baon249 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124151 10/03/2016 20:26:19 Comrade Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123227 05/03/2016 15:52:06 TQT Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122589 01/03/2016 11:55:48 quanghsprovp Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122267 28/02/2016 14:01:33 mialui Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121208 23/02/2016 08:43:04 lvdo92 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121086 22/02/2016 18:49:27 longhuy322000 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
121084 22/02/2016 18:45:59 longhuy322000 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120059 17/02/2016 19:59:52 damsanchv Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119371 14/02/2016 10:26:37 AdminNTU Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119217 13/02/2016 20:57:12 dqhungdl Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116451 02/02/2016 16:58:06 lovelink117 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114357 25/01/2016 11:24:27 ngonamduonghl Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114321 24/01/2016 21:57:48 dacthai2807 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
112671 17/01/2016 12:58:00 namnguyen123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
112651 17/01/2016 06:21:09 trungvt130584 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
111757 12/01/2016 21:42:40 lehoainam Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111645 11/01/2016 23:04:33 anhnguyen6529 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109621 31/12/2015 16:23:14 ntanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109018 28/12/2015 09:23:58 muffyhyukie Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
107895 25/12/2015 14:31:53 huynhnhat Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107887 25/12/2015 14:20:35 luongquocan196 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
107762 24/12/2015 18:17:59 huynhduy_hmd Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
107498 23/12/2015 14:52:04 NguyenCuongCoder Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
107488 23/12/2015 14:42:15 nguyenquoc2211 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
107461 23/12/2015 12:40:29 namnguyen123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105744 12/12/2015 23:08:59 middlest Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105004 09/12/2015 23:36:02 minhem1231 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104664 08/12/2015 19:46:47 Hint_gokai Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101300 05/12/2015 17:11:57 psucoder Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
101073 04/12/2015 18:44:02 tranminhkhoa Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100968 04/12/2015 09:59:54 MinhDang Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
99953 30/11/2015 07:50:09 cobonla Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99946 30/11/2015 07:33:29 poweriknow Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
99646 29/11/2015 08:26:51 thdailong Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99109 26/11/2015 20:15:31 bacthosan Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
98791 25/11/2015 16:51:24 nhutrg1998 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1236 KB
98661 24/11/2015 23:37:49 NgaoMta4596 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
97690 22/11/2015 21:01:29 miltonbw Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
97556 22/11/2015 16:27:37 tsminh_3 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
97340 22/11/2015 10:14:45 nguhoc123 Gian - An Free Pascal Accepted 62 ms 1460 KB
95265 19/11/2015 15:37:38 s2lyonky Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95257 19/11/2015 15:27:11 nhokcntt Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
95169 19/11/2015 11:01:40 hinodi_1998 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95082 19/11/2015 08:16:44 nguyenhoatien1996 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93655 16/11/2015 14:59:54 TCUCGiang Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93026 15/11/2015 14:15:29 anvodacu0112 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
92906 15/11/2015 10:31:25 MTAnewbie Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
91802 12/11/2015 21:03:28 123456 Gian - An Free Pascal Accepted 62 ms 1532 KB
91481 12/11/2015 13:31:52 bachnxepu Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1424 KB
91240 11/11/2015 21:34:21 hoanqq123 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
91198 11/11/2015 20:54:42 emlahoagio Gian - An Free Pascal Accepted 78 ms 1532 KB
90907 11/11/2015 09:10:29 tranquockhanh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
90858 11/11/2015 00:04:32 thitcho96 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
89967 09/11/2015 13:27:38 cyan Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89941 09/11/2015 12:26:29 tiabennita Gian - An Free Pascal Accepted 62 ms 1532 KB
89921 09/11/2015 11:11:14 huyvit1999 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
89253 07/11/2015 18:21:59 Cherry Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
88494 05/11/2015 22:54:08 lthbinh Gian - An GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
85511 29/10/2015 21:52:01 yogathanh99 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
84146 27/10/2015 19:09:24 typpoppop Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83752 26/10/2015 23:02:12 loveTforever Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
83649 26/10/2015 21:43:52 kimmy133 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
80575 19/10/2015 20:58:55 chomeo13 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80360 19/10/2015 15:16:06 tanphatvan Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
79701 17/10/2015 21:02:50 kimtuyentran Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
79369 16/10/2015 16:33:49 thanhcoder Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
79352 16/10/2015 15:53:51 toan411998 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
79180 15/10/2015 22:50:17 hoangthongvo Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
79179 15/10/2015 22:49:25 hoangthongvo Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
79178 15/10/2015 22:49:04 hoangthongvo Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
78081 12/10/2015 19:30:19 qcuong98 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
77888 11/10/2015 23:09:06 UiM Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
76318 08/10/2015 13:15:24 hanhlv270597 Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
76284 08/10/2015 11:10:13 Khoidaik Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
76050 07/10/2015 21:02:35 angelo Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
74862 05/10/2015 20:12:33 vdt0812 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
72084 03/10/2015 20:38:39 npltv Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
71951 03/10/2015 09:40:33 dohonghuan Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
71243 02/10/2015 02:00:28 nvtu Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
70724 01/10/2015 14:56:02 danyenbinh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
69354 28/09/2015 16:03:48 thanhngoac272599 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3144 KB
69018 27/09/2015 19:13:25 nghethuat102 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
68692 26/09/2015 23:44:35 ngoclylc Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
68659 26/09/2015 22:30:28 wInD_MtA Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
68107 25/09/2015 23:28:16 chalker Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
68083 25/09/2015 22:32:27 stepde15 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
68071 25/09/2015 22:15:51 lotac Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
67663 24/09/2015 22:05:35 thanhday132 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
67555 24/09/2015 17:54:47 NguyenCuong Gian - An Java 8 Accepted 296 ms 17276 KB
67539 24/09/2015 17:00:46 kieuquocdat123 Gian - An GNU C++11 Accepted 0 ms 1792 KB
67256 24/09/2015 15:02:55 taycuong Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
67029 24/09/2015 08:58:06 minhthuan274 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
66871 23/09/2015 22:06:23 truongngocgiang99 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
66860 23/09/2015 21:48:18 thanhwins Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
66859 23/09/2015 21:45:59 thanhwins Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
66837 23/09/2015 21:32:22 sonhn99 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
66763 23/09/2015 19:46:01 ThienCoder Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
66712 23/09/2015 16:18:32 phuchoahodo Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
66668 23/09/2015 14:07:42 the_c Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
66445 22/09/2015 22:29:38 farmerboy Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
66432 22/09/2015 22:18:39 mr234 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
66148 22/09/2015 09:54:31 dinhvanthanh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
66125 22/09/2015 01:21:38 Nguyenthaihoc Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
66121 22/09/2015 00:51:28 tuanminh1509 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 5780 KB
66069 21/09/2015 22:14:49 hadeshk12 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
65988 21/09/2015 20:26:29 hungngoquoc Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
65768 21/09/2015 10:09:43 vdn1999bxvp Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
65610 20/09/2015 19:52:21 romqn1999 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
65578 20/09/2015 17:30:36 AresGod Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
65518 20/09/2015 15:03:06 nxphuc Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65355 20/09/2015 10:15:05 phuleethanh Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
65334 20/09/2015 08:40:19 phuongle0205 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
65315 19/09/2015 23:24:26 mrtan_lovelife Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
65312 19/09/2015 23:05:49 MTAZero Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
Back to Top