Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
738140 29/03/2020 15:53:26 haupas DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
733099 14/03/2020 20:33:14 khanhkjhave DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
721512 17/02/2020 14:31:00 anhthcsyl2006 DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
706860 18/01/2020 17:40:19 HackerMan DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
699655 06/01/2020 23:44:15 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
692828 24/12/2019 17:13:59 cyb3 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
692827 24/12/2019 17:13:09 cyb3 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
641222 18/09/2019 07:50:59 leviettttnh DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 1004 KB
638850 14/09/2019 14:54:22 baobao07 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
633919 08/09/2019 15:15:33 karasu DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
614215 31/07/2019 15:01:53 ngoctit DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
597861 24/06/2019 13:15:46 rimuru DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
590285 05/06/2019 14:56:44 nguyenvantien0903 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
587908 29/05/2019 12:15:04 ducanh DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
512152 15/11/2018 11:00:47 anhvippro123z DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508579 09/11/2018 22:49:41 hanhien DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
508431 09/11/2018 20:07:37 kakaka DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
508402 09/11/2018 19:34:17 xikhud DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1168 KB
484650 10/10/2018 18:04:17 LongÇhampion DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
468215 16/09/2018 22:56:15 ARSENAL1886 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1020 KB
461110 06/09/2018 09:57:21 hoangthuc701 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
456274 28/08/2018 08:54:43 HHHHHHHH DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
447973 07/08/2018 23:01:45 phuongnhi_tran_1206 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
412751 03/04/2018 12:55:51 dangkhoa_pascal DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
377975 26/12/2017 23:37:33 huynhtuan17ti DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
377965 26/12/2017 23:10:44 huynhtuan17ti DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
374270 12/12/2017 18:12:47 christzy DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
374146 12/12/2017 00:11:06 ducquynhfptk12 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
361442 16/11/2017 20:57:24 huyvuhp DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
359956 14/11/2017 16:08:43 freepascal DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
357343 10/11/2017 22:12:50 vinhntndu DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
343279 23/10/2017 17:27:58 hoan2k1 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
341307 20/10/2017 20:54:05 NAKICTI DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
337486 15/10/2017 20:42:22 rangnokapk DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
320326 21/09/2017 07:40:27 tqhuy2502 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
314266 08/09/2017 20:29:53 dats2007 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
303186 11/08/2017 09:25:50 leehieeu DAYSO8 - Dãy số Java 8 Accepted 171 ms 17268 KB
302683 09/08/2017 23:27:02 nam288 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1216 KB
279550 15/05/2017 21:31:50 tuan DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
279542 15/05/2017 21:11:49 tuan DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
279534 15/05/2017 20:46:23 tuan DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
267938 06/04/2017 12:35:47 tuan DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
267431 05/04/2017 12:53:49 tranlehiep2203 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
260002 18/03/2017 09:07:12 doituyentin DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
259031 16/03/2017 20:53:49 tsunaswada DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
242461 21/01/2017 20:37:11 Demo2000 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
238636 06/01/2017 10:04:29 4everkaka DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
221444 21/11/2016 15:36:45 bachnxepu DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1712 KB
206196 28/10/2016 01:54:31 duyvtvp1919 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
199295 19/10/2016 14:15:43 itcdeveloper14 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
179896 21/09/2016 07:25:54 dqhn123 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
179079 19/09/2016 20:53:33 tkhenry DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
171715 08/09/2016 14:31:29 ktx123321 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
171713 08/09/2016 14:30:47 duypt DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
171710 08/09/2016 14:29:09 awatjkim DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
165578 25/08/2016 10:23:36 zerothientai DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164401 22/08/2016 17:18:47 nghethuat102 DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
145592 20/06/2016 00:25:14 songlahyvong DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
143880 15/06/2016 22:34:41 romqn1999 DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
134694 05/05/2016 17:47:34 thanhday132 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
134678 05/05/2016 09:10:53 phuchoahodo DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
134118 30/04/2016 13:58:36 TQT DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133162 23/04/2016 11:34:17 phanmduong DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
123348 06/03/2016 19:57:39 vumanh02122002 DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
121738 24/02/2016 23:14:30 lilom13 DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
119350 14/02/2016 10:19:13 AdminNTU DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
109024 28/12/2015 09:57:33 psucoder DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
107784 24/12/2015 19:53:13 vdn1999bxvp DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
105589 11/12/2015 20:41:54 miltonbw DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
100980 04/12/2015 10:20:46 Tranhoa DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
93890 16/11/2015 20:27:55 TCUCGiang DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
90548 10/11/2015 16:19:27 Hhcckqnl DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
88364 05/11/2015 20:38:34 thanhpromu DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
87217 03/11/2015 10:24:37 toan411998 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
80356 19/10/2015 15:13:48 longnghiem1999 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
79652 17/10/2015 16:52:24 farmerboy DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 764 KB
79325 16/10/2015 14:45:24 duckhai2102 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
78080 12/10/2015 19:27:10 qcuong98 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
74897 05/10/2015 20:38:16 vdt0812 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 756 KB
72333 04/10/2015 01:58:01 Cherry DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 780 KB
72232 03/10/2015 23:55:15 hanhlv270597 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
71508 02/10/2015 15:35:33 npltv DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
71238 02/10/2015 01:13:51 nvtu DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
70630 01/10/2015 14:16:40 danyenbinh DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
69263 28/09/2015 14:01:17 huynhhainammnam DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
68203 26/09/2015 09:18:42 HoVanAnhK58A2 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
68104 25/09/2015 23:25:09 wInD_MtA DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
67722 25/09/2015 00:32:39 minhtp DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
67628 24/09/2015 20:41:04 kieuquocdat123 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
66544 23/09/2015 09:47:56 MTAZero DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
66116 22/09/2015 00:18:32 tuanminh1509 DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
66026 21/09/2015 21:21:04 phuleethanh DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
65993 21/09/2015 20:50:31 MrL DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
65724 20/09/2015 23:08:50 mrtan_lovelife DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
65679 20/09/2015 21:18:09 AresGod DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
65677 20/09/2015 21:15:48 AresGod DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
65664 20/09/2015 20:57:34 phuleethanh DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
Back to Top